Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.507 din 01.07.2015

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj şi Iaşi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 10 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj şi Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Iulian-Ghiocel Matache, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucureşti, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi, după caz, casării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 Tabel 1.1 (RON)

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, interoperabile Linia 1 B, tip 49, lg = 0,209 km - st. Bucureşti Griviţa Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti - Secţia L 2 Bucureşti 1972 156953,85 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 Schimbător cf 9 B, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1983 24799,24 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
3 Schimbător cf 22 B, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1972 30039,01 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
4 Schimbător cf 39 E, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
5 Schimbător cf 45, E, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
6 Schimbător cf 20E bis, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, interoperabile Schimbător cf 4 E, tip 49, - st. Bucureşti Griviţa Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti - Secţia L 2 Bucureşti 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
8 Schimbător cf 2 E, tip 49, - st. Bucureşti Griviţa 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
9 Diagonala cf. nr. 2 E-4E, tip 49, lg = 0,011 km 1984 4177,35 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
10 Schimbător cf. nr. 3 A, tip 49, L = 0,040 km - st. Ghergani 1970 11765,92 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
11 Schimbător cf. nr. 7 A, tip 49, L = 0,040 km - linia 101 Ciocăneşti - Titu 1970 248,3 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
12 linia 13 A st. Ghighiu, tip 49, traverse lemn, lg = 0,073 km Sucursala Regională CF Bucureşti - Secţia L 6 Ploieşti 1942 19372,21 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
13 Schimbător simplu tip 49, nr. 3 A st. Ghighiu cap X 1942 10614,91 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
14 Schimbător simplu tip 49, nr. 5 A st. Ghighiu cap X 1942 10614,91 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
Total 147766 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, interoperabile Lungime linie = 0,293 km; aparate cale echivalente = 11 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 344451,95 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 121317 - parţial 8.10.08 Triajul de reţea Ploieşti Schimbător simplu tip 49 nr. 106 D - st. Ploieşti Triaj cap Y Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti - Secţia L 6 Ploieşti 1942 6966,7 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
Total 121317 - parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile acestora Triajul de reţea Ploieşti Nr. schimbători = 1 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 6966,7 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

Tabel 1.2

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 121316 - parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile acestora Triajul de reţea Bucureşti, interoperabile Echipamente şi instalaţii de siguranţă a circulaţiei şi a activităţii de manevră; clădiri Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 3225,55 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat Imobil

Tabel 1.3

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147769 (parţial) 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile Pod metalic km 30+370 - grindă independentă cu zăbrele, pentru linie cf, cale simplă, ecartament normal - nr. buc. = 1 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti - Secţia L 5 Câmpina - linia 311 Buda-Slănic -pod cf km 30+370 1907 191186,13 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL 147769 (parţial) 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile Pod = 1 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 191186,13 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

Tabel 1.4

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea mijlocului fix Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 TOTAL 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1,286 km; nr. aparate de cale echivalente = 0 buc.; lung. linii cf simple = 1,084 km; lung. linii cf dublă (desfăşurată) = 0 km; lung. linii cf electrificată = 0 km Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 894223,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 TOTAL 147774 - parţial 8.10.10 Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 2,34 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
3 121317 - parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile acestora Triajul de reţea Ploieşti, interoperabile Linii, echipamente şi instalaţii de siguranţă a circulaţiei şi a activităţii de manevră; clădiri - sch. nr. 140 = 1 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 8,9 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 589/2006 concesionat concesionat imobil
4 TOTAL 147767 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 10,115 km; nr. aparate de cale echivalente = 12 buc. (12 buc. sch. simpli); lung. linii cf simple = 10,115 km; treceri la nivel = 3 buc.; lung. linii cf dublă (desfăşurată) = 0 km; lung. linii cf electrificată = 0 km Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 687423,06 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
5 TOTAL 147769 - parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile Poduri, podeţe, tunele, viaducte, pasaje inferioare, camere pentru conducte şi cabluri. Nr. de poduri = 1 buc.; nr. de podeţe = 17 buc.; nr. de pasaje inferioare = 0 buc.; (tip şi structură rezistenţă lucrări de artă) Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 153410,61 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţie şi, după caz, casării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar în lei Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147781 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile Linie curentă Corabia-Corabia Port km 280+714 -282+229, linie curentă neelectrificată, L = 1.515 km Sucursalele regionale CF Timişoara, Braşov Bucureşti Judeţul Olt, St. Corabia Port, localitatea Corabia 1895 3410 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 Concesionat Concesionat Imobil
2 Aparat cale nr. 1 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
3 Aparat cale nr. 2 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
4 Aparat cale nr. 3 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Aparat cale nr. 4 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
6 Aparat cale nr. 5 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
7 Aparat cale nr. 10 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
8 Aparat cale nr. 11 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
9 Aparat cale nr. 14 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
10 Aparat cale nr. 22 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
11 Aparat cale nr. 8 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1218 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
TOTAL 147781 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.515 km Nr. aparate de cale = 10 buc. Sucursalele regionale CF Timişoara, Braşov, Bucureşti Sucursala regională CF Craiova 15554 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timişoara, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 Tabel 3.1

GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147792 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Linia 3 (linie primire-expediere, electrificată, şină tip 49, traverse lemn, L= 490 m) Staţia Reşiţa Nord; Uzinele CM Reşiţa Staţia Reşiţa Sud, jud. Caraş-Severin 1874 132 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 Aparat de cale nr. 9 (schimbător simplu tip 49, 1:9-190-stg-aa) Staţia Reşiţa Nord; Uzinele CM Reşiţa Staţia Reşiţa Sud, jud. Caraş-Severin 1874 9 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
3 Aparat de cale nr. 4 (schimbător simplu tip 49, 1:9-190-dr-aa) Staţia Reşiţa Nord; Uzinele CM Reşiţa Staţia Reşiţa Sud, jud. Caraş-Severin 1874 96 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL 147792 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile 1 linie electrificată L = 490 m şi aparate cale = 2 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Regională CF Timişoara 237 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

Tabel 3.2

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147799 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile Cabina acari, cu nr. de inventar 2201, fundaţie din beton, zidărie cărămidă, acoperiş terasă, Ad. = 9 mp Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sânnicolau Nord 1980 2788 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL 147799 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile Sucursalele regionale CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Regională CF Timişoara 2788 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea mijlocului fix Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 147804 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile - parţial Lungimea totală a liniilor cf = 15 km reali Nr. aparate de cale echivalente = 83 buc.; Linii cf simple = 15 km reali Linii cf electrificate = 4,046 km reali Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 5753647 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147805 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile - parţial Lungimea totală a liniilor cf = 4,072 km reali Nr. aparate de cale echivalente = 9 buc. Linii cf simple = 4,072 km reali Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 1474288 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147806 parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile - parţial Nr. de poduri = 9 buc. Nr. de podeţe = 77 buc. Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 2433194 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147807 parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile - parţial Nr. de poduri = 1 buc. Nr. de podeţe = 18 buc. Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 10379 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147808 parţial 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecţie şi de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile - parţial Ziduri de sprijin = 4.185 mc Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 263317 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147809 parţial 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecţie şi de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile - parţial Ziduri de sprijin = 3.287 mc Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 61479 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147810 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile - parţial Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul SBW, CEM = 10 buc. CED = 1 buc. Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursală Regională CF Cluj 1998 7103890 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 147811 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile - parţial Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul SBW, CEM = 7 buc. Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 509912 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 121364 parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile acestora Triajul de reţea Dej interoperabile - parţial Triajul de reţea Dej interoperabile - parţial (redresor trifazat, invertor 5 kVA) Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 42322 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Iaşi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţie şi, după caz, casării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147828 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile LINIA 1 PE, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 2,873 Sucursalele regionalele CF Cluj, Galaţi Municipiul Piatra-Neamţ 01/01/ 1900 275,21 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 LINIA 2 G, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 0,612 58,62 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
3 LINIA 3 G, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 0,085 8,14 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
4 LINIA 4 G, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 0,075 7,18 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil


5 LINIA 5 G, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 0,186 17,82 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
TOTAL parţial 147828 TOTAL: Linie cf simplă = 3,831 km Aparate cale = 19 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Sucursala Regională CF Iaşi 366,97 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
1 147829 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile LINIA 2, PE, ST. REDIU, 0,624 Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Răuseni, judeţul Botoşani 30/12/ 1894 383,07 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/98 concesionat concesionat imobil
TOTAL parţial 147829 TOTAL: Linie cf simplă = 0,624 km Aparate cale = 2 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Sucursala Regională CF Iaşi 383,07 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
1 147831 parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile TN KM 139 + 400, FLORENI-DORNIŞOARA Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Poiana Stampei, judeţul Suceava 01/01/ 1914 1,16 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 TN KM 140+600, FLORENI-DORNIŞOARA Poiana Stampei, judeţul Suceava 01/01/ 1914 1,16 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL parţial 147831 TOTAL: Treceri de nivel = 2 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Sucursala Regională CF Iaşi 2,32 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 507/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 507 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu