Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.507 din 01.07.2015

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj şi Iaşi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 515 din 10 iulie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj şi Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Iulian-Ghiocel Matache, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucureşti, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi, după caz, casării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 Tabel 1.1 (RON)

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, interoperabile Linia 1 B, tip 49, lg = 0,209 km - st. Bucureşti Griviţa Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti - Secţia L 2 Bucureşti 1972 156953,85 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 Schimbător cf 9 B, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1983 24799,24 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
3 Schimbător cf 22 B, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1972 30039,01 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
4 Schimbător cf 39 E, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
5 Schimbător cf 45, E, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
6 Schimbător cf 20E bis, tip 49 - st. Bucureşti Griviţa 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, interoperabile Schimbător cf 4 E, tip 49, - st. Bucureşti Griviţa Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti - Secţia L 2 Bucureşti 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
8 Schimbător cf 2 E, tip 49, - st. Bucureşti Griviţa 1984 15173,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
9 Diagonala cf. nr. 2 E-4E, tip 49, lg = 0,011 km 1984 4177,35 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
10 Schimbător cf. nr. 3 A, tip 49, L = 0,040 km - st. Ghergani 1970 11765,92 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
11 Schimbător cf. nr. 7 A, tip 49, L = 0,040 km - linia 101 Ciocăneşti - Titu 1970 248,3 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
12 linia 13 A st. Ghighiu, tip 49, traverse lemn, lg = 0,073 km Sucursala Regională CF Bucureşti - Secţia L 6 Ploieşti 1942 19372,21 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
13 Schimbător simplu tip 49, nr. 3 A st. Ghighiu cap X 1942 10614,91 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
14 Schimbător simplu tip 49, nr. 5 A st. Ghighiu cap X 1942 10614,91 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
Total 147766 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, interoperabile Lungime linie = 0,293 km; aparate cale echivalente = 11 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 344451,95 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 121317 - parţial 8.10.08 Triajul de reţea Ploieşti Schimbător simplu tip 49 nr. 106 D - st. Ploieşti Triaj cap Y Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti - Secţia L 6 Ploieşti 1942 6966,7 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
Total 121317 - parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile acestora Triajul de reţea Ploieşti Nr. schimbători = 1 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 6966,7 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

Tabel 1.2

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 121316 - parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile acestora Triajul de reţea Bucureşti, interoperabile Echipamente şi instalaţii de siguranţă a circulaţiei şi a activităţii de manevră; clădiri Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 3225,55 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat Imobil

Tabel 1.3

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147769 (parţial) 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile Pod metalic km 30+370 - grindă independentă cu zăbrele, pentru linie cf, cale simplă, ecartament normal - nr. buc. = 1 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti - Secţia L 5 Câmpina - linia 311 Buda-Slănic -pod cf km 30+370 1907 191186,13 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL 147769 (parţial) 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile Pod = 1 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 191186,13 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

Tabel 1.4

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea mijlocului fix Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Titlu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 TOTAL 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, interoperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1,286 km; nr. aparate de cale echivalente = 0 buc.; lung. linii cf simple = 1,084 km; lung. linii cf dublă (desfăşurată) = 0 km; lung. linii cf electrificată = 0 km Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 894223,25 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 TOTAL 147774 - parţial 8.10.10 Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 2,34 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
3 121317 - parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile acestora Triajul de reţea Ploieşti, interoperabile Linii, echipamente şi instalaţii de siguranţă a circulaţiei şi a activităţii de manevră; clădiri - sch. nr. 140 = 1 buc. Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 8,9 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 589/2006 concesionat concesionat imobil
4 TOTAL 147767 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare, neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 10,115 km; nr. aparate de cale echivalente = 12 buc. (12 buc. sch. simpli); lung. linii cf simple = 10,115 km; treceri la nivel = 3 buc.; lung. linii cf dublă (desfăşurată) = 0 km; lung. linii cf electrificată = 0 km Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 687423,06 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
5 TOTAL 147769 - parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile Poduri, podeţe, tunele, viaducte, pasaje inferioare, camere pentru conducte şi cabluri. Nr. de poduri = 1 buc.; nr. de podeţe = 17 buc.; nr. de pasaje inferioare = 0 buc.; (tip şi structură rezistenţă lucrări de artă) Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Regională CF Bucureşti 1998 153410,61 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţie şi, după caz, casării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă An PIF Valoarea de inventar în lei Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesionat/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147781 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile Linie curentă Corabia-Corabia Port km 280+714 -282+229, linie curentă neelectrificată, L = 1.515 km Sucursalele regionale CF Timişoara, Braşov Bucureşti Judeţul Olt, St. Corabia Port, localitatea Corabia 1895 3410 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Hotărârea Guvernului nr. 1.372/2008 Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 Concesionat Concesionat Imobil
2 Aparat cale nr. 1 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
3 Aparat cale nr. 2 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
4 Aparat cale nr. 3 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Aparat cale nr. 4 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
6 Aparat cale nr. 5 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
7 Aparat cale nr. 10 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
8 Aparat cale nr. 11 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
9 Aparat cale nr. 14 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
10 Aparat cale nr. 22 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
11 Aparat cale nr. 8 staţia Corabia Port = 1 buc. 1945 1218 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil
TOTAL 147781 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile Lungimea totală a liniilor cf = 1.515 km Nr. aparate de cale = 10 buc. Sucursalele regionale CF Timişoara, Braşov, Bucureşti Sucursala regională CF Craiova 15554 mijloace fixe, exclusiv terenuri Concesionat Concesionat Imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timişoara, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 Tabel 3.1

GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147792 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Linia 3 (linie primire-expediere, electrificată, şină tip 49, traverse lemn, L= 490 m) Staţia Reşiţa Nord; Uzinele CM Reşiţa Staţia Reşiţa Sud, jud. Caraş-Severin 1874 132 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 Aparat de cale nr. 9 (schimbător simplu tip 49, 1:9-190-stg-aa) Staţia Reşiţa Nord; Uzinele CM Reşiţa Staţia Reşiţa Sud, jud. Caraş-Severin 1874 9 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
3 Aparat de cale nr. 4 (schimbător simplu tip 49, 1:9-190-dr-aa) Staţia Reşiţa Nord; Uzinele CM Reşiţa Staţia Reşiţa Sud, jud. Caraş-Severin 1874 96 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL 147792 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile 1 linie electrificată L = 490 m şi aparate cale = 2 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Regională CF Timişoara 237 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil

Tabel 3.2

Nr. crt. GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147799 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile Cabina acari, cu nr. de inventar 2201, fundaţie din beton, zidărie cărămidă, acoperiş terasă, Ad. = 9 mp Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sânnicolau Nord 1980 2788 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL 147799 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile Sucursalele regionale CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Regională CF Timişoara 2788 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010 concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea mijlocului fix Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 147804 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile - parţial Lungimea totală a liniilor cf = 15 km reali Nr. aparate de cale echivalente = 83 buc.; Linii cf simple = 15 km reali Linii cf electrificate = 4,046 km reali Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 5753647 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147805 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile - parţial Lungimea totală a liniilor cf = 4,072 km reali Nr. aparate de cale echivalente = 9 buc. Linii cf simple = 4,072 km reali Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 1474288 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147806 parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile - parţial Nr. de poduri = 9 buc. Nr. de podeţe = 77 buc. Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 2433194 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147807 parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile - parţial Nr. de poduri = 1 buc. Nr. de podeţe = 18 buc. Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 10379 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147808 parţial 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecţie şi de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile - parţial Ziduri de sprijin = 4.185 mc Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 263317 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147809 parţial 8.10.05 Lucrări geotehnice de protecţie şi de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile - parţial Ziduri de sprijin = 3.287 mc Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 61479 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 147810 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile - parţial Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul SBW, CEM = 10 buc. CED = 1 buc. Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursală Regională CF Cluj 1998 7103890 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL 147811 parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile - parţial Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul SBW, CEM = 7 buc. Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 509912 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil
TOTAL 121364 parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile acestora Triajul de reţea Dej interoperabile - parţial Triajul de reţea Dej interoperabile - parţial (redresor trifazat, invertor 5 kVA) Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Timişoara Sucursala Regională CF Cluj 1998 42322 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat imobil

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Iaşi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţie şi, după caz, casării CS MTI: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147828 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile LINIA 1 PE, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 2,873 Sucursalele regionalele CF Cluj, Galaţi Municipiul Piatra-Neamţ 01/01/ 1900 275,21 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 LINIA 2 G, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 0,612 58,62 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
3 LINIA 3 G, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 0,085 8,14 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
4 LINIA 4 G, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 0,075 7,18 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil


5 LINIA 5 G, GARA VECHE PIATRA-NEAMŢ, 0,186 17,82 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
TOTAL parţial 147828 TOTAL: Linie cf simplă = 3,831 km Aparate cale = 19 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Sucursala Regională CF Iaşi 366,97 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
1 147829 parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neinteroperabile LINIA 2, PE, ST. REDIU, 0,624 Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Răuseni, judeţul Botoşani 30/12/ 1894 383,07 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/98 concesionat concesionat imobil
TOTAL parţial 147829 TOTAL: Linie cf simplă = 0,624 km Aparate cale = 2 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Sucursala Regională CF Iaşi 383,07 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil
1 147831 parţial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora neinteroperabile TN KM 139 + 400, FLORENI-DORNIŞOARA Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Poiana Stampei, judeţul Suceava 01/01/ 1914 1,16 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
2 TN KM 140+600, FLORENI-DORNIŞOARA Poiana Stampei, judeţul Suceava 01/01/ 1914 1,16 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 concesionat concesionat imobil
TOTAL parţial 147831 TOTAL: Treceri de nivel = 2 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Galaţi Sucursala Regională CF Iaşi 2,32 mijloace fixe, exclusiv terenuri concesionat concesionat imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 507/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 507 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu