E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 506 din  5 august 1994

pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 254 din  9 septembrie 1994


SmartCity3


    In temeiul art. 71 din Legea privind impozitele si taxele locale nr. 27/1994,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

               PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

    ANEXA 1

               NORME
privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale

    CAP. 1
    Dispozitii generale
    Impozitele si taxele locale reglementate prin Legea nr. 27/1994 constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, conform art. 1 din lege, cu exceptia celor care se constituie ca venituri extrabugetare si sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor care se finanteaza de la bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ale judetelor, potrivit prevederilor legale. Potrivit art. 3 din lege, in categoria contribuabililor persoane juridice se includ si institutiile publice, asa cum sunt definite in Legea nr. 10/1991 privind finantele publice, partidele politice, sindicatele, alte organizatii politice si obstesti, asociatiile si fundatiile, precum si altele asemenea care se incadreaza in prevederile legale mentionate.

    CAP. 2
    Impozitul pe cladiri
    1. Impozitul pe cladiri este anual si se stabileste pentru cladiri de orice fel, situate in municipii, orase, comune si sate, indiferent de modul cum sunt folosite si de destinatia data acestora, cu exceptia celor scutite in mod expres prin anexa nr. 2 la Legea nr. 27/1994.
    2. Prevederile referitoare la scutirea de la plata impozitului pe cladiri, mentionate in Decretul-lege nr. 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie si in Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, se mentin si dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 27/1994, dar in conditiile prevazute expres de legile respective.
    3. Cladirile construite fara autorizatie de constructie pe terenuri dobandite pe baza de acte sub semnatura privata se supun impozitului pe cladiri, pe numele persoanei fizice care a construit cladirea, cu mentiunea ca impunerea stabilita nu inlocuieste titlul de proprietate asupra cladirii.
    4. In cazul construirii unei cladiri fara autorizatie pe un teren dobandit pe baza unui act sub semnatura privata, persoana fizica care a construit cladirea plateste atat impozitul pe cladiri, cat si impozitul pe terenuri ocupate de cladiri si alte constructii.
    5. In categoria cladirilor supuse impunerii se includ si dependintele reprezentand incaperi sau spatii situate fie in corpul principal de cladire, fie in afara acestuia, cum sunt: bucataria, camara, baia, pivnita, garajul, magazia, grajdul, remiza si altele asemenea, precum si spatiile construite, cum sunt: chioscuri, cabane, baraci, magazine, depozite si altele similare, inclusiv cele demontabile si indiferent de natura materialelor folosite pentru realizarea acestora.
    6. In categoria cladirilor supuse impozitului intra si cladirile apartinand contribuabililor, folosite pentru policlinici, case de odihna, crese, gradinite de copii si ambulatorii, cluburi si altele asemenea, in conditiile in care nu cad sub incidenta prevederilor din anexa nr. 2 la lege.
    7. In cazul contribuabililor definiti potrivit prevederilor Legii nr. 27/1994, care au in administrare sau in folosinta, dupa caz, cladiri proprietate de stat, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre acestia. Pentru cladirile ce constituie fond locativ de stat, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre unitatile care le administreaza, potrivit art. 4 din lege.
    8. Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii stabilite, potrivit criteriilor prevazute in anexa nr. 1 la lege.
    Pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice, existente si inscrise in evidenta organelor fiscale la 31.12.1994, valoarea impozabila pentru anul 1995 se va determina prin actualizarea valorilor inscrise in evidentele fiscale, cu coeficientul rezultat din raportarea valorii impozabile pe metru patrat, prevazuta in anexa nr. 1 la Legea nr. 27/1994, la valoarea normei pe metru patrat prevazuta in anexa nr. 1 la Decretul nr. 471/1971 privind asigurarile de stat (republicat in anul 1988). De exemplu, coeficientul rezultat din raportarea valorii impozabile pe metru patrat de 16.800 lei de la cap. 2 pct. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 27/1994, la valoarea normei de asigurare de la cap. 2 pct. 1 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 471/1971 de 840 lei se aplica la valoarea inscrisa in evidentele fiscale la 31.12.1994 pentru cladiri si alte constructii situate in municipii si orase, precum si in localitatile componente ale acestora. In mod similar, se va proceda si pentru cladirile si alte constructii situate in comunele si satele apartinatoare municipiilor si oraselor.
    9. In ceea ce priveste cladirile care se inregistreaza si devin impozabile dupa data de 1 ianuarie 1995, valoarea in functie de care se calculeaza impozitul pe cladiri se determina de catre organele fiscale conform metodologiei existente, pe baza suprafetelor inscrise in documentele de constructie, iar in cazul cladirilor noi, pe baza celor din contractul de vanzare-cumparare pentru locuintele cumparate, la care se va adauga si grosimea peretilor, atat pentru locuinta cat si pentru partile comune care deservesc locuinta.
    10. Pentru cladirile contribuabililor, altii decat persoanele fizice, la care impozitul se calculeaza cu cota de 15%, valoarea impozabila este inscrisa in evidenta contabila a contribuabililor respectivi. De mentionat ca, in valoarea cladirilor se include si valoarea elementelor care le deservesc, ca: scari, ascensoare, holuri, terase, instalatii interioare pentru lumina, apa, canal, gaze, incalzire, telefonie si altele asemenea. Valoarea cladirilor, in cazul contribuabililor definiti potrivit art. 3 din legea sus-mentionata, altii decat persoanele fizice, nu se diminueaza cu valoarea amortizarii.
    Constructiile speciale, asa cum sunt definite in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 266/1994 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, nu se supun impozitului pe cladiri.
    11. Cladirile apartinand asociatiilor familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, si asociatiilor agricole, constituite potrivit art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, sunt supuse impozitului pe cladiri, potrivit art. 6 din Legea nr. 27/1994, valoarea in functie de care se calculeaza impozitul pe cladiri stabilindu-se potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 27/1994.
    12. Pentru cladirile persoanelor fizice unde sunt inregistrate sedii de societati comerciale sau alte activitati economice, organizate potrivit legii, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii cladirii, determinata, potrivit legii si prezentelor norme metodologice, in cazul in care este utilizata integral pentru asemenea activitati sau asupra valorii aferente, cand este folosita partial.
    Pentru aplicarea prevederilor alin. 2 al art. 6 din Legea nr. 27/1994, dovada folosirii partiale o constituie declaratia pe proprie raspundere a contribuabilului si/sau contractul de inchiriere, dupa caz.
    13. In mediul rural, pentru stabilirea valorii garajelor, spatiilor comerciale si a altor incaperi destinate desfasurarii unor activitati in scop lucrativ, care fac corp comun cu cladirea de locuit, se utilizeaza valoarea impozabila pe metru patrat inscrisa in anexa nr. 1 la Legea nr. 27/1994, cap. I pct. 1.
    In cazul cand asemenea cladiri sunt separate de corpul cladirii de locuit, se utilizeaza valorile cuprinse la cap. 1 pct. 2 din legea mentionata.
    14. Cladirile inscrise in evidenta contribuabililor, definiti potrivit art. 3 din Legea nr. 27/1994, altii decat persoanele fizice, sunt supuse impozitului si in perioada in care acestea se afla in rezerva sau in conservare, precum si acele cladiri aflate in functiune a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. In ambele situatii, impozitul se calculeaza pe baza valorii la care aceste cladiri au fost inscrise in evidenta.
    15. Cladirile prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 27/1994 se scutesc de impozit numai in situatia in care nu sunt folosite cu o alta destinatie decat cea pentru care legea ii confera inlesnirea respectiva. In cazul in care o parte dintre aceste cladiri se foloseste ca spatiu de cazare, bufet, restaurant, chiosc pentru vanzare de carti, reviste, ziare si alte asemenea activitati economice, aceasta se impune in mod corespunzator.
    De asemenea, se supun impozitului pe cladiri acele spatii inchiriate de institutiile publice pentru organizarea de sedinte, simpozioane, consfatuiri, conferinte, congrese, cursuri in domeniul pregatirii profesionale si altele asemenea, daca sunt folosite pentru aceste activitati in mod permanent si se obtin venituri din inchiriere.
    16. In cazul modificarii situatiei declarate, impozitul pe cladiri se recalculeaza in mod corespunzator. De exemplu, daca un contribuabil persoana fizica, impus pentru o cladire cu un impozit anual de 20.000 lei, vinde cladirea respectiva in cursul lunii iunie 1995 unui alt contribuabil persoana fizica, se da la scadere cu impozitul de 10.000 lei, aferent perioadei 1 iulie - 31 decembrie 1995 si se impune noul proprietar cu impozitul in suma de 10.000 lei aferent perioadei de la 1 iulie - 31 decembrie 1995. In situatia cand primul proprietar a platit in intregime impozitul de 20.000 lei, suma de 10.000 lei aferenta impozitului pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 1995 se compenseaza sau se restituie, dupa caz, in conditiile legii.
    In mod similar se procedeaza si in cazul cladirilor demolate in conditiile legii, a celor distruse sau transmise in administrare ori folosinta, dupa caz.
    17. Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane fizice, se stabileste pe baza declaratiei de impunere, depusa in conditiile prevazute de art. 61 din Legea nr. 27/1994 la organul fiscal teritorial pe raza caruia se afla cladirea. Declaratia va fi insotita de copii dupa actul de dobandire a cladirii si dupa schita acesteia.
    Organul fiscal teritorial comunica contribuabililor persoane fizice procesul-verbal de impunere, dupa verificarea realitatii datelor din declaratia de impunere, in toate cazurile in care intervin modificari in ceea ce priveste valoarea cladirii si cuantumul impozitului de plata.
    18. Pentru contribuabilii, altii decat persoanele fizice, impozitul se calculeaza direct de catre acestia prin declaratia de impunere ce se depune in cursul lunii ianuarie 1995, care constituie in acelasi timp si procesul-verbal de impunere.
    19. Declaratia de impunere se depune separat pentru fiecare cladire in parte, in cazul cand sunt situate la adrese diferite sau in alte localitati decat localitatea in care se afla sediul conducerii efective sau domiciliul contribuabilului, dupa caz.
    20. In cazul unei cladiri noi, dobandita in cursul anului, impozitul se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita si se plateste proportional cu perioada de timp ramasa pana la sfarsitul anului.
    Exemplu:
    Daca un contribuabil dobandeste o cladire la data de 15 februarie, impozitul anual fiind de 1.200 mii lei se datoreaza de la 1 martie si se repartizeaza pe termene de plata astfel:
    - 1.200 mii lei: 12 luni X 10 luni pana la sfarsitul anului = 1.000 mii lei.
    Termene de plata:
    - 15 martie             100 mii lei
    - 15 iunie              300 mii lei
    - 15 septembrie         300 mii lei
    - 15 decembrie          300 mii lei.
    21. Regiile autonome si societatile comerciale cu profil special, definite potrivit legii, vor comunica in cursul lunii ianuarie a fiecarui an organul fiscal teritorial, printr-o adresa semnata de conducerea acestora, numai suma impozitului de plata, defalcat pe termene de plata.
    22. Pentru cladirile in constructie apartinand contribuabililor persoane juridice, impozitul se datoreaza din momentul darii in folosinta a constructiei respective, pe baza procesului-verbal de receptie.
    23. In cazul celorlalti contribuabili, altii decat persoanele juridice, cladirile nou-construite se supun impunerii de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care sunt finalizati peretii si acoperisul.

    CAP. 3
    Impozitul pe terenuri ocupate de cladiri si de alte constructii

    1. Impozitul pe terenuri ocupate de cladiri si de alte constructii, denumite in continuare impozit pe teren, se datoreaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 3 din Legea nr. 27/1994 care detin in proprietate suprafete de teren situate in municipii, orase si comune pe care se afla cladiri si alte constructii, definite potrivit legii.
    2. Suprafetele de teren ocupate de cladiri si de alte constructii, care se supun impozitului pe terenuri, se stabilesc pe baza evidentelor conduse de catre consiliile locale si a declaratiilor de impunere depuse de contribuabili, altii decat persoanele juridice.
    Pentru anul 1995, declaratiile de impunere se depun pana la data 1 octombrie 1994.
    3. Impozitul pe teren se stabileste pe numele proprietarului si se datoreaza de acesta de la data de intai a lunii urmatoare inceperii lucrarilor de constructii, care includ si lucrarile de organizare de santier.
    Impozitul pe teren se plateste si pentru suprafetele legate de deschiderea si organizarea santierului pentru ridicarea de noi constructii, respectiv terenurile ocupate de instalatii de foraj, birouri, depozite de materiale, garaje, baracamente, drumuri de acces, cele folosite drept locuinta de personalul angajat al santierului si alte asemenea, pe perioada cat sunt ocupate de asemenea obiective.
    4. Impozitul pe teren, in cazul blocurilor de locuinte, se stabileste pe suprafata de teren atribuita, potrivit legii, apartamentelor aflate in proprietatea contribuabililor, fara obligatia depunerii declaratiei de impunere prevazuta la pct. 2 de mai sus.
    5. Contribuabilii care detin in proprietate terenuri care sunt ocupate de stadioane, sali pentru practicarea sporturilor, bazine de inot, amenajari pentru spectacole in aer liber (teatre de vara, estrade etc.) datoreaza impozit pe teren, conform dispozitiilor art. 13 din legea mai sus mentionata.
    6. Impozitul pe teren se datoreaza de catre contribuabilii care dobandesc dreptul de proprietate pentru unele terenuri avute anterior in administrare sau folosinta, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a survenit aceasta modificare.
    De exemplu, o societate comerciala a dobandit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren aflate in administrare la 1 iulie 1995 si pentru intregul an 1995 a avut taxa stabilita conform Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura.
    In asemenea caz, pana la 30 iunie 1995 se va datora taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alt scop decat productia agricola sau silvica, dar de la 1 iulie 1995 datoreaza impozitul pe terenurile ocupate de cladiri si de alte constructii, in care scop va trebui sa incunostinteze prin declaratie scrisa organul fiscal in raza caruia se afla terenul respectiv.
    7. Pentru impozitul pe terenurile construite, reglementarile privind depunerea declaratiei, completarea acesteia, responsabilitatea intocmirii acesteia, modificarile ce intervin in cursul anului sunt identice cu cele prevazute la art. 9-12 din Legea nr. 27/1994, precum si cu cele precizate la cap. 2 din prezentele norme, referitoare la impozitul pe cladiri.

    CAP. 4
    Taxa asupra mijloacelor de transport

    1. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare jumatate litru cilindree (500 cmc) sau fractiune de jumatate litru cilindree (sub 500 cmc). Astfel, pentru un autocamion cu o capacitate cilindrica de 5,200 litri revine o taxa anuala de 132.000 lei (10 jumatati litru cilindree plus o jumatate de litru cilindree corespunde fractiunii de capacitate de 200 cmc in total la 11 jumatati litru cilindree a 12.000 lei).
    2. Taxa asupra mijloacelor de transport se calculeaza la locul unde contribuabilii isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, si se datoreaza indiferent de faptul daca mijloacele de transport au fost sau nu inmatriculate la organele de politie sau inregistrate la capitania portului.
    3. In vederea acordarii facilitatii prevazute la ultimul alineat al art. 20 din Legea nr. 27/1994, contribuabilii in cauza trebuie sa prezinte organului fiscal de domiciliu copia legalizata a documentului oficial prin care se atesta situatia respectiva, precum si documente prin care sa se ateste ca mijlocul de transport este adaptat invaliditatii acestora.
    4. Capacitatea cilindrica a motorului, in alte situatii decat cele reglementate prin lege, se poate dovedi cu o adeverinta eliberata de o societate de profil, specializata, care este abilitata sa efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.
    5. Pentru remorci, semiremorci si rulote, taxa anuala se stabileste avandu-se in vedere declaratia contribuabilului in ce priveste capacitatea cilindrica a motorului autovehiculului. De exemplu, daca un contribuabil are remorci tractate de autotrenuri cu capacitati cilindrice diferite, acesta este obligat sa declare capacitatea cilindrica a autovehiculului care tracteaza remorcile respective.
    Taxa stabilita nu poate fi mai mica:
    - pentru remorci cu o capacitate de pana la 1 tona - 50% din taxa stabilita pentru un autoturism cu capacitate cilindrica de 1.300 cmc;
    - pentru remorci cu o capacitate intre 1-3 tone - 50% din taxa stabilita pentru un tractor cu o capacitate cilindrica de 4.760 cmc;
    - pentru remorci cu o capacitate de peste 3 tone - 50% din taxa stabilita pentru un autotren cu capacitate cilindrica de 11.000 cmc.
    6. Prin motociclete, potrivit art. 110 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, se intelege autovehiculele care au o capacitate cilindrica de peste 69 cmc.
    7. Taxa asupra mijloacelor de transport, in cazul vapoarelor, se stabileste in functie de tonaj, respectiv 50.000 lei pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune de 1.000 tdw.
    8. Localnicii din Delta Dunarii si Insula Mare a Brailei care folosesc barcile si luntrele pentru transport de uz personal sunt exonerati de la plata taxei asupra mijloacelor de transport. Pentru acordarea acestei inlesniri, persoanele fizice in cauza trebuie sa faca dovada organelor fiscale ca au domiciliul in Delta Dunarii si in Insula Mare a Brailei, pe baza de tabel certificat de consiliile locale de domiciliu.
    9. Taxa asupra mijloacelor de transport se da la scadere in cazurile in care mijlocul de transport respectiv a fost instrainat si radiat din evidentele organelor de politie sau ale capitaniei portului.
    Radierea din evidenta politiei, prevazuta de art. 23 din Legea nr. 27/1994, se refera la scoaterea din evidenta a acestor mijloace de transport, in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a autovehiculului.
    Pentru autovehiculele care nu sunt supuse inmatricularii, scaderea taxei se poate face numai in cazul instrainarii acestora sau prin scoaterea din uz, urmare a casarii sau vanzarii ca piese de schimb (motor, caroserie, sasiu, cutie de viteze etc.), fapt dovedit prin documente care sa ateste aceste situatii.
    Casarea va fi dovedita prin documente din care sa rezulte ca mijlocul de transport a fost predat unitatilor autorizate pentru colectarea si recuperarea metalelor. Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scadere pentru perioada cat autovehiculele sau mijloacele de transport pe apa se afla in reparatii curente sau reparatii capitale, si nici in cazul lipsei temporare a unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.
    10. Stabilirea si darea la scadere a taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se va face avandu-se in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a autovehiculului.
    Detinerea unor piese disparate sau a unor caroserii de autovehicule nu inseamna ca acel contribuabil are un autovehicul taxabil.
    In caz de transformare a autovehiculului prin carosare nu se stabileste o noua taxa, deoarece capacitatea cilindrica a motorului nu se modifica.
    11. Contribuabilii care datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport sunt datori sa indeplineasca obligatiile prevazute de art. 61 din Legea nr. 27/1994, atat in ceea ce priveste declararea dobandirii mijlocului de transport, cat si in ceea ce priveste schimbarile intervenite ulterior declararii, care conduc la modificarea cuantumului taxei.
    12. In cazul schimbarii domiciliului sau a sediului, contribuabilii definiti, potrivit legii, care sunt proprietari de mijloace de transport supuse taxei, au obligatia sa declare in termen de 30 de zile la organul fiscal de la vechiul domiciliu sau sediu data mutarii si noua adresa.
    In baza acestei declaratii organul fiscal transmite dosarul impunerii in termen de 15 zile organului fiscal de la noul sediu sau domiciliu, specificand ca, in baza confirmarii primirii, va da la scadere taxa, cu incepere de la data de 1 a lunii in care s-a schimbat sediul sau domiciliul, urmand ca impunerea sa se stabileasca cu incepere de la aceeasi data la noul domiciliu.
    Organul fiscal de la noul sediu sau domiciliu verifica pe teren, inainte de confirmarea primirii dosarului exactitatea datelor privind noul sediu sau domiciliu, confirmind preluarea debitului in termenul prevazut de lege.
    13. In cazul instrainarii mijloacelor de transport, taxa stabilita pe numele vanzatorului se da la scadere pe baza actului de vanzare-cumparare si a certificatului de radiere din evidenta organelor de politie sau capitaniei portului, dupa caz, cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a facut radierea.
    Unitatea fiscala va acorda scaderea taxei si va comunica, in termen de 15 zile, la organul fiscal din raza de domiciliu a cumparatorului, numele si adresa cumparatorului si data de la care s-a acordat scaderea.
    Unitatea fiscala de domiciliu a cumparatorului este obligata sa confirme primirea datelor respective in termen de 30 de zile si sa ia masuri pentru impunerea in continuare a cumparatorului.
    In ce priveste inscrierea sau scoaterea din evidentele fiscale a mijloacelor de transport, sunt aplicabile si prevederile din Instructiunile comune ale Ministerului de Interne, Ministerului Finantelor si Ministerului Transporturilor nr. 290/2802/1189/1993, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.
    14. In cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse taxei, plecati din localitatea de domiciliu sau din sediu fara sa declare sau fara sa anunte modificarile intervenite, taxele aferente se debiteaza in evidentele fiscale, urmand ca, ulterior, sa se faca cercetari pentru a fi urmariti la plata, potrivit reglementarilor legale, ori sa li se transmita debitele in localitatile unde au plecat, in conditiile legii.
    15. Persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun, din interiorul localitatii, datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport numai pentru autovehiculele folosite in alte scopuri decat pentru transportul de calatori in comun.
    16. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica, altele decat cele mentionate expres la art. 20 din Legea nr. 27/1994, cum ar fi: autospeciale, autogunoiere, autocisterne, automacarale, motostivuitoare, autogredere si altele asemenea, nivelul taxei este cel prevazut pentru autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel.

    CAP. 5
    Taxa pentru folosirea locurilor publice

    Spre deosebire de impozitele si taxele prevazute la cap. 2-4 din Legea nr. 27/1994, care se percep anual, taxele pentru folosirea locurilor publice sunt zilnice si se datoreaza de catre contribuabilii definiti la art. 3 din lege si se stabilesc de catre consiliile locale in cadrul limitelor mentionate la cap. 5 din legea sus-mentionata.
    1. Comisiile locale nu vor da aprobari pentru ocuparea locurilor publice, altele decat cele prevazute la art. 27 din Legea nr. 27/1994, daca nu se face dovada platii taxelor.
    Pentru acei contribuabili care folosesc locurile publice, altele decat locurilor publice de desfacere, mai mult de o luna, se vor intocmi de catre administratia targurilor, pietelor si oboarelor, evidente nominale pe baza carora se va urmari plata lunara a taxelor datorate.
    2. Pentru folosirea locurilor publice, altele decat locurile publice de desfacere, de catre persoane fizice si persoane juridice, pentru distractii populare, circuri, menajerii si alte asemenea activitati se aplica prevederile art. 30 lit. a) din Legea nr. 27/1994.
    3. Consiliile locale, prin administratia pietelor, targurilor si oboarelor, acolo unde sunt organizate asemenea unitati, sunt obligate, in aplicarea art. 27 din Legea nr. 27/1994:
    a) sa controleze activitatea incasatorilor si perceperea in cuantumul legal a taxelor prevazute de lege;
    b) sa supravegheze aplicarea intocmai a prevederilor legale si incasarea in totalitate a taxelor;
    c) sa aprovizioneze pe incasatori cu chitante si sa tina evidenta utilizarii acestora;
    d) sa primeasca zilnic de la incasatori sumele incasate si sa le verse cel mai tarziu a doua zi dupa incasarea acestora si sa tina evidenta incasarilor si varsamintelor efectuate.
    4. Ocuparea temporara si permanenta a locurilor publice, altele decat cele mentionate la art. 27 din legea mai sus mentionata, precum si a suprafetelor din fata magazinelor sau atelierelor de prestari servicii se face numai cu aprobarea data de catre consiliile locale, insotita de dovada platii taxelor datorate. In acest scop, consiliile locale vor stabili nivelul taxelor in limitele prevazute de lege, vor organiza evidenta si incasarea acestor taxe.
    5. Controlul privind evidenta, incasarea si varsarea taxelor prevazute la cap. 5 se efectueaza de catre organele fiscale, cel putin o data pe trimestru.
    6. In aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 27/1994 se va avea in vedere ca nivelul chiriei sa fie cel putin la nivelul cuantumului taxelor stabilite de consiliile locale si cu indeplinirea dispozitiilor legale referitoare la inchiriere.

    CAP. 6
    Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor

    1. Taxele prevazute la art. 34 din Legea nr. 27/1994 se datoreaza la cererea depusa pentru eliberarea, viza si prelungirea valabilitatii, conform legii, a actelor respective, dupa caz. Obligatia de a se obtine asemenea autorizatii sau acte este reglementata de dispozitiile legale in vigoare.
    La eliberarea actelor sau efectuarea lucrarilor prevazute la cap. 6 din legea de mai sus, se va pretinde dovada platii taxelor inainte de a elibera actele sau de a presta serviciile respective si nu la data depunerii cererilor.
    Dovada de plata a taxei datorate in original se pastreaza la dosarul organului care presteaza serviciul.
    2. Prevederile art. 34 pct. 2 alineatul ultim din Legea nr. 27/1994 nu se aplica in cazul constructiilor gospodaresti care se autorizeaza a fi construite pe langa locuinta.
    3. Taxele prevazute la art. 34 pct. 12 din aceeasi lege, asa cum au fost stabilite de consiliile locale, se percep cu data de 1 iunie 1994 pentru autorizatiile eliberate incepand cu aceasta data.
    Pentru autorizatiile eliberate in perioada 1.I.-30.V.1994 si, respectiv, pentru acele autorizatii la care taxa de viza a fost debitata in luna ianuarie 1994, taxa se recalculeaza pentru perioada 1.VI.-31.XII. 1994, potrivit Legii nr. 27/1994.
    4. Taxele prevazute la art. 34 pct. 12 A lit. e) se aplica si in cazul asociatiilor familiale, precum si in cazul persoanelor fizice autorizate sa desfasoare alte activitati decat cele mentionate la lit. a)-d).
    5. In situatia cand autorizatiile de la art. 34 pct. 12 lit. A si B nu au fost vizate pana la 31 ianuarie a anului de impunere, acestea se debiteaza in evidentele organelor fiscale si se urmaresc la plata potrivit dispozitiilor legale.
    CAP.
    Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama
    1. Taxele prevazute la cap. 7 din Legea nr. 27/1994 se calculeaza de catre contribuabilii definiti potrivit legii si se platesc la bugetul consiliului local pe raza caruia s-a facut publicitatea, afisajul si reclama, cu exceptia situatiei prevazute la art. 45 din lege. Documentul de plata a taxei se pastreaza de contribuabili pentru a fi pus la dispozitia organului fiscal sau a altor organe de control.
    2. Pentru firmele, reclamele, afisele si publicitatea realizata atat in limba romana cat si intr-o limba straina, taxa se incaseaza nemajorat.
    In ce priveste prevederile art. 40 alin. 1 din aceeasi lege, acestea se aplica la publicitatea si reclama facute in alte conditii decat cele prevazute de art. 39 din lege, inclusiv la publicitatea si reclama realizata ocazional prin presa.
    3. Contribuabilii care expun sub forma de reclama draperii, umbrele etc., amplasate in fata magazinului sau atelierului etc., pentru protejare impotriva soarelui sau a ploii, prin care se realizeaza reclama pentru alte firme decat cea proprie (Kent, Pepsi-Cola etc.), datoreaza taxa prevazuta la art. 41 alin. 1, in conditiile prevazute de Legea nr. 27/1994.
    In situatia in care publicitatea se face prin presa, taxa prevazuta la art. 40 alin. 1 din lege se varsa la bugetul consiliului local pe teritoriul caruia se afla organul de presa care face publicitatea efectiva si a incasat taxa prin tarif, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care taxa a devenit exigibila si, respectiv, incasata.
    4. Taxa datorata conform art. 41 alin. 2 din lege se da la scadere de la data de intai a lunii urmatoare in care contribuabilul a depus cererea prin care declara pe propria raspundere renuntarea la acea modalitate de reclama.
    5. Contribuabilii care efectueaza lucrari de afisaj, publicitate sau reclama au obligatia de a pretinde dovada achitarii taxelor si de a mentiona pe actele ce se elibereaza clientului pentru executarea comenzilor numarul si data chitantei, suma achitata, precum si unitatea in contul careia s-a platit taxa.
    In cazul afiselor tiparite, regiile autonome sau societatile comerciale, dupa caz, au obligatia sa nu efectueze lucrarea pana nu se face dovada achitarii taxei pentru intregul tiraj. De asemenea, au obligatia ca, in cuprinsul imprimatului, sa mentioneze tirajul, cuantumul taxei si documentul de plata a acesteia.
    6. Pentru actiunile sponsorizate, in conditiile Legii privind sponsorizarea nr. 32/1994, nu se datoreaza taxa pentru reclama si publicitate, daca au la baza un contract de sponsorizare, asa cum se vede la art. 1 din legea sus-mentionata.
    7. Pentru reclama facuta in conditiile art. 42 din Legea nr. 27/1994 si exclusiv intr-o limba straina, taxa se majoreaza cu 500%, astfel:
    Exemplu:
    Un contribuabil efectueaza reclama la tigari prin afisarea unui panou cu o suprafata de 1,5 mp.
    Reclama este efectuata exclusiv intr-o limba straina.
    Taxa conform art. 37 lit. a) este de 18.000 lei (nivel minim).
    Taxa datorata se calculeaza astfel:
    - pentru reclama la tutun 18.000 X 500% = 90.000 lei
    - pentru reclama exclusiv intr-o limba straina 18.000 X 5 = 90.000 lei
    Taxa totala datorata = 90.000 lei + 90.000 lei = 180.000 lei
    8. Taxa de publicitate, afisaj si reclama, datorata conform art. 37, 38 si 41 din Legea nr. 27/1994, cu o durata mai mare de 1 an, se plateste in cursul lunii ianuarie a fiecarui an. In cazul in care asemenea publicitate, afisaj si reclama se fac in cursul anului, taxa se plateste, in intregime, in cursul lunii in care a inceput sa se faca publicitate, afisaj si reclama.
    9. Pentru mijloacele de publicitate, afisaj si reclama care au diferite forme geometrice, taxa prevazuta la art. 37 din legea sus-mentionata se calculeaza avandu-se in vedere suprafata desfasurata a acestora.

    CAP. 8
    Taxa pentru sederea in statiunile balneoclimaterice

    1. Pentru a beneficia de prevederile art. 46 alin. 2 si 3 din Legea nr. 27/1994, contribuabilii in cauza trebuie sa faca dovada ca documentul oficial prin care se atesta situatia respectiva (carnetul de student sau de elev, talonul de pensie, copia dupa certificatul de persoana handicapata etc.), insotit de actele de identitate.
    2. In cazul folosirii cabanelor turistice aflate in afara teritoriului statiunilor balneoclimaterice nu se datoreaza taxa prevazuta de cap. VIII din lege.
    3. Sumele incasate drept taxe pentru sederea in statiunile balneoclimaterice se varsa la bugetul consiliului local pe raza caruia se afla statiunea, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-au incasat taxele respective, cu exceptia situatiilor in care acest termen cade in zile nelucratoare, cand se aplica prevederile art. 62 din legea mai sus mentionata.

    CAP. 9
    Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice

    1. Reducerea cu 50% a taxei prevazute la cap. 9 art. 51 din Legea nr. 27/1994 se acorda cand vizitarea obiectivelor respective se face individual sau in grup, pe baza documentelor prezentate cu ocazia vizitei, care sa ateste situatia respectiva.
    2. In ce priveste dispozitiile art. 52 din aceeasi lege, acestea se aplica pentru toate categoriile de vizitatori, daca consiliile locale au dat o hotarare in acest sens.

    CAP. 10
    Alte taxe locale

    1. Contribuabilii, definiti potrivit art. 3 din Legea nr. 27/1994, care au in folosinta sau in proprietate utilaje autorizate sa functioneze, de natura celor prevazute la art. 53, datoreaza pentru fiecare utilaj taxa anuala si in conditiile in care utilajul nu a functionat in timpul anului din diverse motive (reparatii curente sau capitale, lipsa de combustibil, energie electrica etc.).
    Taxa prevazuta la art. 53 din lege se plateste separat de taxele pentru eliberarea si viza autorizatiilor de functionare, care se aproba de consiliile locale pentru desfasurarea in mod legal a acelei activitati.
    2. In categoria ferastraie mecanice pentru lemne se cuprind utilajele pentru debitat si taiat lemne, cu exceptia celor de tip drujba.
    3. Taxa se stabileste pe baza declaratiei depuse in conditiile art. 61 din legea mai sus mentionata si se da la scadere pe baza declaratiei pe propria raspundere a contribuabilului.
    4. Pentru anul 1994, taxa prevazuta la art. 53 din lege se plateste proportional cu perioada de timp de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 27/1994, respectiv de la 1 iunie, pana la 31 decembrie 1994, plata efectuandu-se in doua rate egale.
    Avand in vedere ca prevederile art. 53 se aplica de la 1 iunie 1994, prima rata de plata a taxei prevazute la alin. 1 se face pentru acest an in conditiile art. 4 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, respectiv pana la 31 iulie 1994 inclusiv.
    5. Taxa prevazuta la art. 54 din lege se recalculeaza in functie de nivelurile mentionate in acest articol, proportional cu perioada de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 27/1994, respectiv 1 iunie pana la 31 decembrie 1994, plata urmand a se efectua fara majorari de intarziere pana la data de 31 iulie 1994 inclusiv.

    CAP. 11
    Dispozitii comune si tranzitorii

    1. Contribuabilii, definiti potrivit art. 3 din Legea nr. 27/1994, au obligatia de a depune declaratiile de impunere prevazute la art. 61 numai in cazul cand dobandesc bunuri impozabile sau taxabile, sau atunci cand au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau taxei datorate.
    Nu se depun noi declaratii pentru bunurile impozabile sau taxabile prevazute la cap. 2-4 din legea de mai sus si existente in evidentele fiscale la 31 decembrie 1994 si nici pentru cele prevazute la cap. 10 din lege si existente in evidentele fiscale la 1 iunie 1994, cu exceptia cladirilor apartinand contribuabililor persoane fizice, care sunt folosite, total sau partial, ca sedii de societati comerciale sau alte activitati economice.
    2. In ce priveste termenul stabilit la alin. 5 al art. 62 din legea sus-mentionata, acesta da dreptul contribuabilului de a plati in termen de 30 de zile impozitul sau taxa, respectiv diferenta de impozit sau de taxa fara majorari de intarziere, cu mentiunea ca majorarea de intarziere se calculeaza de la data cand impozitul sau taxa era datorata si pana la data comunicarii.
    De exemplu, s-a stabilit in anul 1995 impozit pe cladiri in cazul unui contribuabil pentru anii 1993 si 1994, in suma de 50.000 lei, pentru care majorarile totale pana la data de 1 iulie 1995, cand s-a comunicat impozitul de plata sunt in suma de 10.000 lei, in total suma de plata fiind de 60.000 lei. In aceste conditii, contribuabilul in cauza poate plati suma de 50.000 lei, care reprezinta impozit pe cladiri pana la 30 iulie 1995 fara majorari, iar daca va depasi termenul de 30 iulie 1995, atunci la suma totala de 60.000 lei se vor adauga si majorarile de intarziere de 0,3%, calculate pentru fiecare zi de intarziere la plata, de la 1 iulie pana la data platii, inclusiv a sumei de 50.000 lei impozit pe cladiri.
    3. Contribuabilii, definiti potrivit legii, depun spre rezolvare, in prima instanta, contestatiile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, judeteana sau a municipiului Bucuresti.
    4. Taxa de timbru de 2%, prevazuta la art. 64 din lege, nu se datoreaza in cazul cand sunt contestate majorarile de intarziere.
    5. Contribuabilii, persoane fizice, indreptatite de a beneficia de scutire la plata impozitelor si taxelor locale, conform art. 66 din Legea nr. 27/1994 sunt obligati sa prezinte organului fiscal sau organului local care presteaza serviciul copia actului care atesta situatia care il exonereaza de la plata impozitului sau a taxei si care ramane ca document oficial la organul respectiv, care il certifica "pentru conformitate".
    Pentru taxele de la cap. 5 art. 27, cap. 8 si cap. 9 din aceeasi lege, contribuabilii in cauza vor prezenta documentul oficial insotit de acte de identitate la luarea in evidenta (in cazul cazarii in statiunile balneoclimaterice sau cu ocazia vizitarii muzeelor, monumentelor istorice si de arhitectura, desfacerii produselor agroalimentare in locurile publice de desfacere).
    Scutirile prevazute la art. 66 din lege se acorda numai persoanelor in cauza, nu si membrilor de familie (sotie, copii, etc.). In cazul bunurilor proprietatea ambilor soti, scutirea de impozit sau de taxa se acorda numai pentru cota-parte ce revine persoanei mentionate in mod expres de lege, pe baza actelor de proprietate prezentate, in copie, organelor fiscale.
    6. Scutirea de impozite si taxe locale, conform art. 66 din lege, se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.
    7. Prevederile art. 8 lit. K din Legea nr. 42/1990, privind cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, celor care au fost retinuti in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile revolutiei, precum si celor care au participat direct, in perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992, referitoare la scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru cladiri si terenul aferent, pentru autoturisme hycomat si mototricicluri se mentin si in conditiile Legii nr. 27/1994.
    8. Organele fiscale au obligativitatea de a verifica, in primul semestru al anului de impunere, realitatea datelor inscrise in declaratiile depuse conform art. 61 din lege, iar dupa aceasta data elementele din declaratiile depuse se verifica lunar, astfel ca pana la 31 decembrie a fiecarui an sa fie verificate toate noile declaratii depuse.
    9. Stabilirea vinovatiei functionarului public pe linia nestabilirii si necomunicarii impozitelor si taxelor locale datorate potrivit legii, se face in termenul de prescriptie prevazut la art. 62 alin. 4 din Legea nr. 27/1994.
    10. In aplicarea prevederilor art. 73 din Legea de mai sus, se vor avea in vedere dispozitiile legale care reglementeaza gestionarea, administrarea si utilizarea unor taxe ca venituri extrabugetare.
    11. Impozitele si taxele prevazute la cap. 2, 3 si 4 din Legea nr. 27/1994 se aplica incepand cu 1 ianuarie 1995, iar pentru anul 1994 se aplica dispozitiile Legii nr. 25/1981 privind impozitele si taxele locale si ale Decretului nr. 425/1981, cu modificarile ulterioare.
    12. Prevederile cap. 11 din lege sunt aplicabile si in cazul impozitelor si taxelor pentru care noile reglementari intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 1995.
    13. Potrivit dispozitiilor art. 65 din lege, consiliile locale sau judetene pot acorda inlesnirile mentionate expres in cuprinsul acestui articol, pe baza de cerere.
    Cererea se depune de catre contribuabil la organul fiscal de domiciliu sau sediu, care va prezenta consiliului local sau judetean o nota cuprinzand date referitoare la obligatiile fiscale, bunurile urmaribile ale contribuabilului rezultate din evidentele fiscale, insotita de cererea de acordare a inlesnirii.
    Solutia adoptata de catre consiliul local sau judetean va fi comunicata si organului fiscal, in termen de 15 zile, care va face operarea in evidentele nominale si centralizate.
    14. Prevederile art. 67 din Legea nr. 27/1994 nu se aplica in cazul contribuabililor din strainatate care nu au activitate, respectiv nu realizeaza venituri din exploatarea de bunuri impozabile sau taxabile in Romania.
    Contribuabilii din strainatate carora le sunt aplicabile prevederile art. 67 au obligatia de a prezenta organului la care se face plata dovada schimbului valutar.
    15. Formularistica necesara organelor fiscale in vederea stabilirii si incasarii impozitelor si taxelor locale este prevazuta in anexele la prezentele norme.
    Actualizarea si completarea formularisticii respective se va face prin ordin al ministrului finantelor.
    16. Prevederile prezentelor norme se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 27/1994.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele metodologice referitoare la tehnica de calcul a impozitelor si taxelor locale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 48 din 24 februarie 1982, precum si orice alte dispozitii contrare.

     Judetul ...................
     Municipiul
     ---------- ........................
     Orasul
     Comuna ......................

                DECLARATIE
pentru stabilirea impozitului pe cladiri, a impozitului pe terenuri ocupate de cladiri si de alte constructii, proprietatea contribuabililor persoane fizice, situate in municipii, orase si comune
    Subsemnatul(a) ................., domiciliat in judetul ..............., localitatea ................, str. ............ nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ...., ap. .....,  cod postal ............, angajat la .................. ............................................................................, cont bancar ............ .
    Declar prin prezenta ca detin cu incepere de la data de ..............., conform actului nr. ..............., o proprietate situata in judetul ........., localitatea ..............., str. ............... nr. .........., bl. ........, sc. ..., et. ..., ap. ... .
          I. Cladiri
    Data de predare/primire/dare in folosinta a cladirii ................... construita cu destinatia .................. . Cladirea are/nu are subsol, are/nu are mansarda.
    Grosimea peretilor este sub/peste 25 cm; are ......... etaje cu lifturi / scara.
    Are/nu are lift de serviciu si are/nu are scara de serviciu.
    Corpurile de cladiri si alte constructii separate de la aceeasi adresa, ca: magazii, baraci, precum si pivnite, boxe, subsoluri, etaje, alte anexe, se mentioneaza in continuare:
------------------------------------------------------------------------------
        | Constructii cu pereti |               |       |       |       |
        |-----------------------|               |       |       |       |
        |       |  din  |       |               |       |       |       |
        |in ca- |carami-|  din  |  Constructii  | Subso-|Mansar-|Pivnite|
        |dre de |da arsa| lemn, |anexe in afara |luri   |  de   |in cor-| Garaj
        |beton  |fara   |carami-|corpului prin- |locui- |locui- |pul    |in
        |armat  |cadre  |da ne- |cipal al cladi-|bile   |bile   |cladi- |subso-
        |cu/si  |cu/si  |arsa   |rii, cu peretii|       |       |rilor  |lul
        |fara   |fara   |cu/si  |din :          |       |       |       |cladi-
        |(DA/NU)|(DA/NU)|fara   |               |       |       |       |rii
Specifi-|incal- |insta- |(DA/NU)|               |       |       |       |
catie   |zire   |latii  |insta- |               |       |       |       |
        |centra-|elec-  |latii  |               |       |       |       |
        |la     |trice  |elec-  |               |       |       |       |
        |       |si sa- |trice  |               |       |       |       |
        |       |nitare |si sa- |               |       |       |       |
        |       |       |nitare |               |       |       |       |
        --------|-------|-------|-------|-------|       |       |-------|
        | DA|NU | DA|NU | DA|NU |carami-| alte  |       |       |Ten|ne-|
        |   |   |   |   |   |   |da arsa|materi-|       |       |cu-|ten|
        |   |   |   |   |   |   |       |ale    |       |       |ite|cu-|
        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |sau|ite|
        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |pa-| si|
        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |va-|ne-|
        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |te |pa-|
        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |   |va-|
        |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |   |te |
--------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|------
Suprafa-|   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |   |   |
    ta  |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------
    Pe langa garajul din subsolul cladirii mai detin ....... incaperi in subsolul si/sau mansarda cladirii.

    II.  Terenuri
    Teren in proprietate ocupat de cladiri si alte constructii : .......... mp.

    III.  Alte date
    Apartin/nu apartin uneia dintre categoriile speciale de mai jos:
    1. Veteran sau invalid de razboi.
    2. Erou al Revolutiei din decembrie 1989 sau urmas al acestuia.
    3. Beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 (republicat).
    4. Beneficiar al Legii nr. ....... .

  Data             Numele si prenumele,               Semnatura,
..........       ........................          ................
M.F. cod 14.13.11.A                             Format A4/t2


      Judetul ...................
      Municipiul
      ---------- ....................
      Orasul
      Comuna .................

        PROCES-VERBAL DE STABILIRE - INSTIINTARE DE PLATA
a sumelor datorate ca impozit pe cladiri-terenuri, conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, de catre contribuabili persoane fizice *)
-----------------------------------------------------------------------------
 NUMELE SI PRENUMELE PROPRIETARULUI
-----------------------------------------------------------------------------
 ADRESA PROPRIETARULUI
------------------------------------------------------------------------------
    Potrivit Legii nr. 27/1994 si declaratiei contribuabilului se stabilesc obligatiile de plata dupa cum urmeaza:

    STABILIREA VALORII IMPOZABILE PENTRU CLADIRI SI ALTE CONSTRUCTII:
-----------------------------------------------------------------------------
Speci-| Construc- | Construc- | Construc- | Construc- | Sub-| Man- | Pivnite
fica- |tii cu pe- |tii cu pe- |tii cu pe- |tii anexe  |so-  |sarde |in corpul
tie   |retii in   |retii din  |retii din  |in afara   |luri |locui-|cladirilor
      |  cadre de |caramida   |lemn, cara-|  corpului |locu-|bile  |
      |beton armat|arsa fara  |mida nearsa|principal  |ibile|      |
      |           |  cadre de | sau alte  |al cladirii|     |      |
      |           |beton armat| materiale |           |     |      |
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|----------
      |     |     |     |     |     |     | Cu  | Cu  |  |  |  |   |Ten-| Ne-
      | Cu  | Fara| Cu  |Fara | Cu  | Fara|pere-|pere-|  |  |  |   |cui-|ten-
      |incal| in- |insta| in- |in-  |insta|tii  |tii  |  |  |  |   |te  |cuite
      |zire |cal- |latii|stala|sta- |latii|din  | din |  |  |  |   | sau| si
      |cen- |zire |     | tii |latii|     |cara-|alte |  |  |  |   | pa-|nepa-
      |trala| cen-|     |     |     |     |mida |mate-|  |  |  |   |vate| vate
      |     |trala|     |     |     |     |arsa |riale|  |  |  |   |    |
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|----|-----
Supra-|     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |    |
fata  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |   |    |
------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|---|----|-----
Valoarea impozabila   MP X   LEI/MP =    LEI
------------------------------------------------------------------------------
Suprafata camerelor ocupate de sedii de societati comerciale sau alte activitati
economice
-------------------------------------------------------------------------------
                          CALCULUL IMPOZITELOR
-------------------------------------------------------------------------------
IMPOZIT PE LOCUINTA    (LEI X   %)    LEI                      |
---------------------------------------------------------------|---------------
IMPOZIT PE CLADIRI OCUPATE DE SEDII DE SOCIETATI COMERCIALE SAU|
ALTE ACTIVITATI ECONOMICE                                      |
                       (LEI X   %)    LEI
---------------------------------------------------------------|---------------
TOTAL IMPOZIT                         LEI                      |
IMPOZIT PE GARAJ               (LEI  X   %)     LEI            |
---------------------------------------------------------------|---------------
IMPOZIT PE TEREN OCUPAT DE CLADIRI SI DE ALTE CONSTRUCTII      |
               (   MP X    LEI/MP =    LEI)                    |
---------------------------------------------------------------|--------------

                   PRECIZARI PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA:
-------------------------------------------------------------------------------
IMPOZITUL PE CLADIRI SI ALTE CONSTRUCTII SE DATOREAZA INCEPAND CU :

...............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------
  Organul financiar,     Data,    Am primit un exemplar,
                                         Semnatura contribuabilului,
                                         ............................

    NOTA:
    Impozitul pe cladiri si terenuri se plateste trimestrial, in rate egale, pana la 15 a ultimei luni din trimestru.
    Pentru neplata in termen a impozitului datorat se plateste o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    Contribuabilii sunt obligati, potrivit art. 61 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, sa depuna declaratii la organele fiscale de la locul situarii imobilului, in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului.
    Impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri raman valabile in masura in care nu se produc modificari.
    In cazul in care suprafata de teren sau valoarea impozabila a cladirii se modifica, acestea se comunica, in termen de 30 de zile, organelor fiscale.
---------------
    *) Se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la organul financiar, iar cel de-al doilea exemplar se inmaneaza contribuabilului.
M.F. cod 14.13.11.B                                     Format A4/t2


Judetul ..............                           Verificat de ..............
Unitatea .............                           (organul fiscal)
Adresa ...............                           Nr. si data inregistrarii ...
......................                           ..............................
Telefon ..............                                      Semnatura,
Nr. din Registrul comertului .......                        (stampila)
....................................
Cod fiscal .........................


                            DECLARATIE *)
pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport in cazul contribuabililor persoane juridice
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.|                                                |Numar mijloace |  Taxa
crt.|         Specificare                            |de transport   |stabilita
----|------------------------------------------------|---------------|---------
                     I. Mijloace de transport auto
-------------------------------------------------------------------------------
 1  | Autoturisme                                    |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 2  | Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane,   |               |
    | de orice fel                                   |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 3  | Autotrenuri de orice fel                       |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 4  | Tractoare                                      |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 5  | Motociclete, motorete, scutere                 |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 6  | Biciclete si tricicluri cu motor               |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 7  | Remorci, semiremorci, rulote                   |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 X  | TOTAL TAXA (I)                                 |      X        |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
       II. Mijloace de transport pe apa
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 1  | Barci de orice fel                             |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 2  | Bacuri, poduri plutitoare                      |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 3  | Salupe                                         |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 4  | Iahturi                                        |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 5  | Remorchere si slepuri                          |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 6  | Vapoare                                        |               |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 X  | TOTAL TAXA (II)                                |      X        |
----|------------------------------------------------|---------------|---------
 X  | TOTAL TAXA (I+II)                              |      X        |
----|------------------------------------------------|---------------|---------

.......................................
   (Data completarii declaratiei)

           Director,                              Contabil sef,
----------
    *) Declaratia se completeaza si nominal, potrivit datelor de pe verso.
M.F. cod 14.13.51./AA                                           Format A4/t2


                                                                     (verso)
Judetul ...................                       Verificat de ...............
Unitatea ..................                       (organul fiscal)
Adresa ....................                       Nr. si data verificarii .....
..........................,                       .............................
Telefon .........
Nr. din Registrul
comertului ................                            Semnatura,
...........................                            (stampila)
Cod fiscal ................


                            SITUATIA NOMINALA
privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
-------------------------------------------------------------------------------
    |             |              | Taxa datorata dupa :  |          |
Nr. | Specificare |- Capacitate  |- capacitate cilindrica|  TOTAL   |Observatii
crt.|  (Tipul)    |cilindrica    |- nr. mijloace de      |   TAXA   |
    |             |- Nr. mijloace|  transport            |          |
    |             |transport     |- tonaj                |          |
    |             |- tonaj       |                       |          |
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  1 | Autoturisme
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  2 | Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  3 | Autotrenuri de orice fel
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  4 | Tractoare
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  5 | Remorci, semiremorci, rulote
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
    |-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  6 |Motociclete *|              |                       |          |
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  7 | Barci de    |              |                       |          |
    |orice fel    |              |                       |          |
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  8 | Salupe      |              |                       |          |
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
  9 | Iahturi     |              |                       |          |
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
 10 | Remorchere  |              |                       |          |
    |si slepuri   |              |                       |          |
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
 11 | Vapoare     |--------------|-----------------------|----------|----------
    |(dupa tonaj) |--------------|-----------------------|----------|----------
    |             |--------------|-----------------------|----------|----------
----|-------------|--------------|-----------------------|----------|----------
 12 | TOTAL TAXA  |     X        |            X          |          |
    |   (I-II)    |              |                       |          |
-------------------------------------------------------------------------------
    *) La motociclete se cuprinde si atasul.


Judetul ....................                     Verificat de .................
Unitatea ...................                     (organul fiscal local)
Adresa .....................                     Nr. si data inregistrarii ....
............................                     ..............................
Telefon ....................
Numarul din Registrul                                  Semnatura,
comertului..................                    ...............................
Codul fiscal ...............                            (stampila)


                                DECLARATIE
pentru stabilirea impozitului pe cladiri, a impozitului pe terenuri ocupate de cladiri si de alte constructii si a taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in cazul contribuabililor persoane juridice
        A. Impozit pe cladiri
--------------------------------------------------------------------------------
     |                       | Valoarea din |           Impozit
 Nr. |  Denumirea cladiri    | evidente la  |----------------------------------
crt. |                       | ............ |  Cota  |  De plata
     |                       |              | - % -  |   - lei -
     |                       |              |        |
-------------------------------------------------------------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
-----|-----------------------|--------------|--------|-------------------------
     | TOTAL                 |              |   X    |
-------------------------------------------------------------------------------

    B. Impozit pe terenuri ocupate de cladiri si de alte constructii
-------------------------------------------------------------------------------
    |                        |              |           Impozit
 Nr.|    Specificare         | Suprafata    |----------------------------------
crt.|                        |    (mp)      | pe mp  |    De plata
-------------------------------------------------------------------------------
 1. | Terenuri situate in    |              |        |
    |  municipiu             |              |        |
----|------------------------|--------------|--------|-------------------------
 2. | Terenuri situate in    |              |        |
    |   orase                |              |        |
----|------------------------|--------------|--------|-------------------------
 3. | Terenuri situate in    |              |        |
    |   comune               |              |        |
----|------------------------|--------------|--------|-------------------------
 X  | TOTAL                  |              |   X    |
-------------------------------------------------------------------------------

                                                                   (verso)
    C. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
    I. Taxa pentru terenurile proprietate de stat
-------------------------------------------------------------------------------
    |              | Localitati urbane | Localitati rurale |  Total taxa
 Nr.|              |-------------------|-------------------|-------------------
crt.|  Specificare |Suprafata|   Taxa  |Suprafata|  Taxa   |Suprafata| Taxa
    |              |(mii mp) |(mii lei)|(mii mp) |(mii lei)|(mii mp) |(mii lei)
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
  0 |      1       |    2    |    3    |    4    |    5    | 6(2+4)  | 7(3+5)
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------
 X  | TOTAL        |         |         |         |         |         |
-------------------------------------------------------------------------------

       II. Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate si drumuri
 ----------------------------------------------------------------------
|    |                        |              Total
| Nr.|   Specificare          |----------------------------------------
|crt.|                        |        km         |  Taxa (mii lei)
|----|------------------------|-------------------|--------------------
|  1.| Linii ferate normale   |                   |
|----|------------------------|-------------------|--------------------
|  2.| Linii ferate inguste   |                   |
|----|------------------------|-------------------|--------------------
|  3.| Drumuri                |                   |
|----|------------------------|-------------------|--------------------
|  X | TOTAL                  |                   |
|----|------------------------|-------------------|--------------------


     III. Total taxa teren
|----------------------------------------|
|    (I+II)   |   X   |                  |
|-------------|-------|------------------|
.................................
   (Data completarii declaratiei)
            Director,                                  Contabil sef,


M.F. cod 14.13.15                                  Format A4/t2

Judetul ...................
Municipiul
---------- ................
Orasul
Comuna ....................


            DECLARATIE

pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport

    Subsemnatul(a) ...................., cu domiciliul in ..............., str. ................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul ............, declar prin prezenta ca am devenit proprietarul(a) mijlocului de transport .......................... serie motor ............... capacitatea cilindrica ...... cmc, tip .............. conform actului nr. .... din ......... . Posed buletinul de identitate seria ..... nr. ........, eliberat de ............... la ............. . Sunt nascut(a) la data de ............... in localitatea .............., judetul ................ . Tata ................ mama ..........., telefon : acasa ........., la serviciu .........., cont bancar ................................. .

            Data .............            Semnatura ..........................
..............................................................................

    Procesul-verbal pentru stabilirea taxei constituie titlu executoriu si tine loc de instiintare de plata pe toata durata detinerii mijlocului de transport. Taxa pentru mijloacele de transport dobandite, instrainate sau scoase din evidenta organelor de politie sau, dupa caz, a capitaniei portului, in timpul anului, se datoreaza, respectiv se da la scadere, cu incepere de la 1 a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.
 |------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
 |     Municipiu    |    Oras         |                 |                    |
 |      (sector)    |  (suburbie)     |     Nr. rol     |    Cod nou         |
 |                  |    Comuna       |                 |                    |
 |------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
 |                  |                 |                 |                    |
 |------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
                      (tabelul se completeaza de catre inspector)

M.F. cod 14.13.52/AA                                               Format A5/t


         PROCES-VERBAL
de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
    din data de ............. 199 ...

    Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, precum si declaratia depusa de ........................, domiciliat in .............., se stabilesc sumele datorate anual.
|---------------------|
|  Taxa auto          |
|  lei ............   |
|---------------------|
                         Pentru anul curent :
|---------------------|
|  Taxa auto          |
|  lei ............   |
|---------------------|
      Inspector,                                   Am primit un exemplar
  Numele si prenumele                                  Contribuabil,
     Semnatura,                                          Semnatura,

................................          ....................................


                                  RETINETI !

    Prezentul proces-verbal tine loc si de instiintare de plata si constituie titlu executoriu pe toata durata detinerii mijlocului de transport.
    Pentru neplata la timp a taxei se datoreaza, conform art. 62 din Legea nr. 27/1994, o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere dar fara a depasi suma datorata.
    Taxa anuala datorata pentru mijloacele de transport aflate in evidenta organelor financiare la inceputul anului se plateste trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
    Pentru neachitarea in termen se aplica majorari de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, conform art. 62 din Legea nr. 27/1994. Proprietarii autovehiculelor au obligatia de a declara organului financiar schimbarea domiciliului in termen de 30 de zile.

Judetul .........................
Municipiul
---------- .......................
Orasul
Comuna ..........................


                              DECLARATIE

pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport


    Subsemnatul(a) ............................., cu domiciliul in localitatea ................., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., solicit modificarea evidentelor fiscale ale mijlocului de transport avand seria motor ....... si capacitatea cilindrica ...... cmc, dobandit la .............. incetat prin     1 - Instrainare      2 - Schimbare domiciliu     3 - Scoatere definitiva din tara     4 - Impropriu circulatiei.


  Ca urmare a incetarii   Data actului   Numarul       Nr.        Data radierii
  precizate mai sus      .............   actului  certificatului  .............
                                         .......    de radiere
                                                   ............


    Noul proprietar: Numele si prenumele .........................., judetul ................., localitatea ................., str. .............. nr. ..., codul postal ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul ..... .
Se anexeaza documentele doveditoare ale situatiei declarate.

    Organul fiscal,                 Data              Semnatura declarantului,

M.F. cod 14.13.59 A                                             Format A5/t

Judetul ..............................
Municipiul
---------- ...........................
Orasul
Comuna ...............................

                  INSTIINTARE DE PLATA ROL Nr. .....
                       din ................. 199 ...

    Catre ............ din .........., str. ....................... nr. ...., bloc ...., etaj ...., ap. .... .
    Va facem cunoscut ca aveti de plata ca impozit (taxa) .......... sumele prevazute mai jos:
    Pentru anul curent suma de ........ lei, repartizata pe termene de plata astfel:
   Lei              reprezentand      pana la
|------------------|-----------------|--------------------|
|------------------|-----------------|--------------------|
|------------------|-----------------|--------------------|
|------------------|-----------------|--------------------|
    Ramasita din anul ..... in suma de ......... lei si ..... lei majorari la aceasta ramasita calculate pana la data intocmirii prezentei instiintari, cu termen de plata imediat.
    Numele si prenumele
.................................
   Organul fiscal,
..................................
                                                          Semnatura,
                                                   .........................
   Impozitul pe terenuri si impozitul pe cladiri raman valabile si pe anii 199... -199 ... in masura in care nu se produc modificari. In cazul cand suprafetele de teren sau valoarea impozabila a cladirii se modifica, acestea se comunica, in termenul prevazut de lege, organelor fiscale.
    (*)
  Subsemnatul ............................
  am primit instiintarea de mai sus.                 Am predat :
  Calitatea ............                             Numele si prenumele
  Buletinul de identitate seria ... nr. ...       .............................
  Sectia de politie .......................       Functia .....................
  Data .............
             Semnatura,                                   Semnatura,
-----------
    (*) Ramane la organul fiscal ca document reprezentand dovada inmanarii instiintarii de plata.

M.F. cod 14.13.16                                               Format A4/t


Judetul ........................
Municipiul
---------- .....................
Orasul
Comuna .........................


                            MATRICOLA

pentru evidenta cladirilor si terenurilor proprietatea contribuabililor persoane fizice
-----|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|-----|------
     |             |        |CLADIRI |        |       |          |     |
     |             |        |impozit |Impozit |       |Suprafata |     |Menti-
     |Contribuabil |Valoarea| (lei)  |  (lei) | Total | ocupata  |TEREN| uni
 Nr. |(numele, pre-| impoza-|Cota de |Cota de |impozit|de cladiri|impo-|pentru
 ma- |   numele si | bila   |impozit |impozit |pe cla-|si de alte| zit |modifi-
tri- |adresa imobi-|  (lei) | 1,00%  |  1,5%  |diri si|construc- |(lei)|carea
cola |lului)       |        |        |        | tere- |  tii     |     |impo-
     |             |        |        |        | nuri  |          |     |zitu-
     |             |        |        |        |       |          |     | lui
-----|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-----
     |             |        |        |        |       |          |     |
     |             |        |        |        |       |          |     |
-----|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|-----|------
     |             |        |        |        |       |          |     |
     |             |        |        |        |       |          |     |
-----|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-----
     |             |        |        |        |       |          |     |
     |             |        |        |        |       |          |     |
-----|-------------|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-----
M.F. cod 14.13.12                                                  Format A4/t2


Judetul .....................
Municipiul
----------  .................
Orasul
Comuna ......................

                            MATRICOLA
pentru evidenta taxei asupra mijloacelor de transport, datorata de contribuabili persoane fizice (autovehicule, barci etc.)
------|-----------------|------|--------|------|--------|--------------|-------
 Nr.  |                 |Felul |        |Capa- |Data de |TAXA stabilita|
matri-|   Contribuabil  |  si  |        |cita- |la care |    in lei    |Obser-
cola  |(numele, prenume-|marca |Remorci,| tea  |este    |--------------|vatii
      | le si adresa)   |mijlo-| rulote |cilin-|dobindit|       | de   |
      |                 |cului |  si    |drica |   sau  |anuala | plata|
Rol ..|                 |  de  | atase  |in cmc| sistat |       |      |
..... |                 |tran- |        |      |        |       |      |
      |                 |sport |        |      |        |       |      |
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Str.        Nr. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      | Bl. Sc. Et. Ap. |------|--------|------|--------|-------|------|-------
      |                 |      |        |      |        |       |      |      
M.F. cod 14.13.53                                                  Format A4/t2
                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 506/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 506 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu