Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.505 din 24.07.2013

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 488 din 02 august 2013SmartCity1


În temeiul
art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDatele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
1 63597 8.30 PONTON ACOSTARE COMPUS SULINA Ponton, cabină, dormitor Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DADL 12.909
2 63902 8.16.07 Diguri BH Dunăre Dig Ostrov-Dervent, L dig = 1.244 m, h = 2,3 m Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Ostrov; -; Nr: -; DA Dobrogea 978.099
3 63920 8.03.03 Balta Mangalia BH Dunăre, lac natural de luncă prin dragaj sup = 90 ha (dig contur, dren, stăvilar, stavilă desc. sig., tubulatură, valoare dragaj) Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -; DA Dobrogea 5.270.920
4 63933 8.03.03 Lacul Siutghiol BH Litoral, lac natural lagună, sup = 1.900 ha (canal Siutghiol-Tăbăcărie, stăvilar Siutghiol, stăvilar Pescărie) Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; Nr: -; DA Dobrogea 1.090.397
5 63964 8.03.11 Puţuri forate pentru urmărirea resursei de apă subterană Nr. foraje = 63, BH Litoral - 21 foraje, BH Dunăre - 42 foraje Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; DADL 774.862
6 63993 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunărea Dig Viile-Dunăreni, L dig = 2.204 m, H = 2,3 m Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Dunăreni; -; Nr: -; DADL 2.105.483
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
7 64010 8.03.10 Canal colector Tulcea Lungime = 2.200 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DADL 835.130
8 64016 8.03.10 Canale de desecare lac Techirghiol Canal Moviliţa-Biruinţa, desc Tatlageac, Drenaje desec (D1, D2, D3, D4), aducţiuni (A1, A2), cond. refulare, vane Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; Nr: -; DADL 5.441.413
9 64017 8.03.10 Foraje de desecare lac Techirghiol S3, S1, P1, P5, P14, P16, S7, S8, S9, F13A, F12A, F12, F1, F5, F6, F7 Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; Nr: -; DADL 1.229.916
10 64018 8.16.01 Staţii de pompare pentru desecare lac Techirghiol SPD Eforie Nord, SP2, SPD3, SPD2, SP Biruinţa, SPD5, Valea Gospodăriei Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; Nr: -; DADL 9.877.111
11 64135 8.17.03 Baraj Cuza Vodă 11 BH Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 235 m, lăţime = 3 m, înălţime = 11 m, S(NNR) = 10 ha, vol apărare = 1,78 mil. mc; S_teren = 26.999 mp; Sc_C1 = 11.677 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Cuza Vodă; -; Nr: -; BH Litoral 2.226.974
12 64136 8.17.03 Baraj Cuza Vodă 12 BH Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 150 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m, S(NNR) = 12 ha, vol apărare = 1,082 mil. mc; S_teren = 49.287 mp; Sc_C1 = 25.652 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Cuza Vodă; -; Nr: -; BH Litoral 1.652.662
13 64137 8.17.03 Baraj Nisipari 1 BH Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 536 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 21 ha, vol apărare = 0,553 mil. mc; S_teren = 29.183 mp; Sc_C1 = 11.445 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Nisipari; -; Nr: -; BH Litoral 288.278
14 64138 8.17.03 Baraj Nisipari 2 BH Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 724 m, lăţime = 3 m, înălţime = 8 m, S(NNR) = 34 ha, vol apărare = 1,179 mil. mc; S_teren = 38.652 mp; Sc_C1 = 18.247 mp Ţara: România; judeţul Constanţa; satul Nisipari; -; Nr: -; BH Litoral 758.326
15 64139 8.17.03 Baraj Oituz 3 BH Litoral, curs de apă Valea Adâncă, lungime = 380 m, lăţime = 4 m, înălţime = 9 m, S(NNR) = 4 ha, vol apărare = 0,288 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Oituz; -; Nr: -; Constanţa 164.310
16 64140 8.17.03 Baraj Oituz 4 BH Litoral, curs de apă Valea Adâncă, lungime = 450 m, lăţime = m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 20 ha, vol apărare = 0,71 mil. mc; S_teren = 20.558 mp; Sc_C1 = 5.762 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Oituz; -; Nr: -; BH Litoral 233.898
17 64141 8.17.03 Baraj Siminoc 14 BH Litoral, curs de apă Siminoc, lungime = 160 m, lăţime = 3 m, înălţime = 15 m, S(NNR) = 6 ha, vol apărare = 0,125 mil. mc Ţara: România; judeţul Constanţa; satul Siminoc; -; Nr: -; Constanţa 2.607.998
18 64142 8.17.03 Baraj Cocoşu 5 BH Litoral, curs de apă Cocoş, lungime = 690 m, lăţime = 3 m, înălţime = 11 m, S(NNR) = 17 ha, vol apărare = 0,418 mil. mc; S_teren = 41.805 mp; Sc_C1 = 29.232 mp Ţara: România; judeţul Constanţa; -; -; Nr: -; BH Litoral 2.629.567
19 64143 8.17.03 Baraj Poarta Albă 6 BH Litoral, curs de apă Cocoş, lungime = 268 m, lăţime = 3 m, înălţime = 10 m, S (NNR) = 6 ha, vol apărare = 0,135 mil. mc; S_teren = 33.168 mp; Sc_C1baraj = 11.735 mp; Sc_C2baraj = 1.387 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Poarta Albă; -; Nr: -; BH Litoral 3.820.437
20 64144 8.17.02 Baraj Galesu 7 BH Litoral, curs de apă Nazarcea, lungime = 671 m, lăţime = 4 m, înălţime = 9 m, S(NNR) = 15 ha, vol apărare = 0,475 mil. mc; S_teren = 37.239 mp; Sc_C1 = 21.546 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Nisipari; -; Nr: -; BH Litoral 731.752
21 64145 8.17.03 Baraj Nisipari 3 BH Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 503 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 28 ha, vol apărare = 0,444 mil. mc; S_teren = 24.000 mp; Sc_C1 = 12.884mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Nisipari; -; Nr: -; Constanţa 413.792
22 64146 8.17.03 Baraj Siminoc 13 BH Litoral, curs de apă Siminoc, lungime = 450 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 19 ha, vol apărare = 0,387 mil. mc; S_teren = 22.407 mp; Sc_C1 = 10.401 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Siminoc; -; Nr: -; BH Litoral 190.339
23 64147 8.17.03 Baraj Siminoc 15 BH Litoral, curs de apă Siminoc, lungime = 160 m, lăţime = 3 m, înălţime = 8 m, S(NNR) = 3 ha, vol apărare = 0,071 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Siminoc; -; Nr: -; Constanţa 98.475
24 64148 8.17.03 Baraj Basarabi 16 BH Litoral, curs de apă Serplea, lungime = 365 m, lăţime = 3 m, înălţime = 6 m, S(NNR) = 29 ha, vol apărare = 0,755 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Murfatlar; -; Nr: -; Constanţa 1.099.445
25 64149 8.17.03 Baraj Basarabi 17 BH Litoral, curs de apă Serplea, lungime = 197 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 13 ha, vol apărare = 0,37 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Murfatlar;-; Nr: -; Constanţa 1.034.131
26 64150 8.17.03 Baraj 20 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 613 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 17 ha, vol apărare = 0,365 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; -; Nr: -; Constanţa 260.563
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
27 64151 8.17.03 Baraj 21 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 154 m, lăţime = 3 m, înălţime = 4 m, S(NNR) = 2 ha, vol apărare = 0,41 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa;municipiul Medgidia; -; Nr: -; Constanţa 82.024
28 64152 8.17.03 Baraj 22 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 232 m, lăţime = 3 m, înălţime = 4 m, S(NNR) = 4 ha, vol apărare = 0,102 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; -; Nr: -; Constanţa 121.974
29 64153 8.17.03 Baraj 24 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 100 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 2 ha, vol apărare = 0,014 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa;municipiul Medgidia; -; Nr: -; Constanţa 22.195
30 64154 8.17.03 Baraj 25 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 107 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 3 ha, vol apărare = 0,033 mil. mc; S_teren = 1.607 mp; Sc_C1 = 1.081 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Remus Opreanu; -; Nr: -; BH Litoral 23.749
31 64155 8.17.03 Baraj 26 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 123 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 2 ha, vol apărare = 0,021 mil. mc; S_teren = 1.937 mp; Sc_C1 = 1.492 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Remus Opreanu; -; Nr: -; BH Litoral 27.104
32 64156 8.17.03 Baraj 27 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 228 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S(NNR) = 1 ha, vol apărare = 0,013 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Remus Opreanu; -; Nr: -; Constanţa 28.410
33 64157 8.17.03 Baraj 28 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 127m, lăţime = 3 m, înălţime = 6 m, S(NNR) = 1 ha, vol apărare = 0,019 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Remus Opreanu; -; Nr: -; Constanţa 31.835
34 64158 8.17.03 Baraj 29 Mircea Vodă BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 127 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 6 ha, vol apărare = 1,1 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mircea Vodă; -; Nr: -; Constanţa 2.320.180
35 64159 8.17.03 Baraj 30 Mircea Vodă BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 139 m, lăţime = 3 m, înălţime = 4 m, S(NNR) = 10 ha, vol apărare = 1,01 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Satu Nou; -; Nr: -; Constanţa 1.328.855
36 64160 8.17.03 Baraj 32 Ştefan cel Mare BH Litoral, curs de apă Valea Cişmelei, lungime = 159 m, lăţime = 3 m, înălţime = 6 m, S(NNR) = 5 ha, vol apărare = 0,15 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Ştefan cel Mare; -; Nr: -; Constanţa 99.780
37 64161 8.17.03 Baraj 33 Ştefan cel Mare BH Litoral, curs de apă Valea Cişmelei, lungime = 133 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 4 ha, vol apărare = 0,099 mil. mc; S_teren = 13.173 mp; Sc_C1 = 3.293 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Ştefan cel Mare; -; Nr: -; BH Litoral 77.324
38 64165 8.17.03 Baraj M. Kogălniceanu BH Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 350 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 7 ha, vol apărare = 2,06 mil. mc; S_teren = 19.533 mp; Sc = 5.555 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Mihail Kogălniceanu; -; Nr: -; BH Litoral 664.375
39 64166 8.17.03 Baraj Popa Nica BH Litoral, curs de apă Popa Nica, lungime = 230 m, lăţime = 4 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 16 ha, vol apărare = 0,459 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Făclia; -; Nr: -; Constanţa 362.537
40 64167 8.17.03 Baraj 4 Cocoşu BH Litoral, curs de apă Cocoşu, lungime = 549 m, lăţime = 3 m, înălţime = 9 m, S(NNR) = 28 ha, vol apărare = 0,852 mil. mc;S_teren = 10.068 mp; Sc_C1 = 7.461 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; - ; -; Nr: -; BH Litoral 344.448
41 64168 8.17.03 Baraj 2 M. Kogălniceanu BH Litoral, curs de apă Valea Adâncă, lungime = 450 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S(NNR) = 10 ha, vol apărare = 0,71 mil. mc; S_teren = 26.700 mp; Sc_C1 = 8.882 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Oituz; -; Nr: -; BH Litoral 818.434
42 64169 8.17.03 Baraj Valea Taberei BH Litoral, curs de apă Valea Taberei (necodificat), lungime = 167 m, lăţime = 2 m, înălţime - 11 m, S(NNR) = 2 ha, vol apărare = 0,696 mil. mc Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; Tulcea 1.452.615
43 64196 8.16.07 Diguri BH Dunăre Diguri de apărare Rasova L dig = 4.191 m, h = 1,7 m Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Rasova; -; Nr: -; DADL 4.089.026
44 64348 8.16.07 Diguri de apărare BH Litoral Dig Cordon Litoral, 5 tronsoane dig, L dig = 19.935 m, h = 2,5 m (stăvilar Periboina, stăvilar Edighiol, tronson I, II, III, IV, regularizare Sf. Gheorghe-Mahmudia) Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Corbu; -; Nr: -; DADL 34.216.360
45 64349 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig I.C. Brătianu - Grindu Ciulinet + telecomunicaţii, L dig = 42.500 m, h = 3,5 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna I. C. Brătianu; -; Nr: -; DADL 41.151.224
46 64515 8.16.08 Borne ax cadastral DA Dobrogea Borne CSA = 473 buc., 321 borne, lungime ax CSA = 188.622 km - BH Litoral, 139 borne, lung ax CSA = 125.831 km - BH Dunăre Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; Tulcea 85.716
47 64587 8.16.07 Diguri de apărare BH Litoral Dig Sulina-Sf. Gheorghe + Cosna - Leahova - Portiţa, telecomunicaţii, lungime = 43.000 m, (31.000 m + 12.000 m), h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; -; Nr: -; DADL 9.215.949
48 64620 8.03.09 Regularizări BH Litoral Consolidare mal lac Techirghiol, l = 1.000 m Ţara: România; judeţul: Constanţa; - ; -; Nr: -; Constanţa 109.732
49 64810 8.16.07 Dig apărare mal BH Dunărea, Braţ Sf. Gheorghe, lungime = 380 m, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Murighiol; -; Nr: -; DADL 1.611.065
50 64812 8.03.09 Lucrări de regularizare cursuri de apă BH Dunărea, braţ Sf. Gheorghe, lungime = 14.200 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Murighiol; -; Nr: -; Dobrogea 68.162.338
51 64994 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig Mila 23, st. de pompare Mila 23, telecomunicaţii, platformă, L dig = 3.400 m, h = 2,5 m, S_sp = 0,03 ha, S platformă = 3,92 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Mila 23; -; Nr: -; DADL 4.437.560
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
52 64999 8.16.07 Lucrări de apărare BH Dunăre Dig Crişan şi două staţii de pompare, L dig = 6.000 m, h = 3,5 m, S_sp = 0,056 ha, platforma Crişan, Sup. platformă = 11 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Crişan; -; Nr: -; DADL 6.500.759
53 65000 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig Ciulnet-Isaccea, SP Periprava, SP Smirdan, L dig = 7.400 m, h = 3 m, S_sp = 0,0024 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Isaccea; -; Nr: -; DADL 7.183.889
54 65007 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig Tulcea, SP Tulcea, L dig = 925 m, h = 2 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DADL 1.599.379
55 65016 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig Letea CA Rosetti, SP Letea, L dig = 8.500 m, h = 2 m, S_sp = 0,31 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Letea; -; Nr: -; DADL 2.473.227
56 65022 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig Sulina, SP Sulina, reţele de desecare, L dig = 13.500 m, h = 2 m, S_sp = 0,07 ha, L reţele = 20.300 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; -; Nr: -; DADL 21.951.786
57 65023 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig Caraorma şi SP Gorgova, L dig = 6.900 m, h = 2,5 m, S_sp = 0,02 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Caraorman; -; Nr: -; DADL 1.070.295
58 65024 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig Gorgova, SP Gorgova, platforma, L dig = 6.640 m, h = 2,5 m, S_sp = 0,05 ha, S platf. = 3,0 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Gorgova; -; Nr: -; Dobrogea 2.852.286
59 65026 8.16.07 Diguri BH Dunăre Lungime = 5.400 m, h = 2 m, staţie de pompare Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Sfântu Gheorghe; -; Nr: -; DADL 1.687.893
60 65031 8.03.10 Lucrări de regularizare cursuri de apă BH Dunăre Deviere gârla Somova, L reg = 2.000 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Somova; -; Nr: -; Dobrogea 577.760
61 65032 8.03.09 Lucrări de regularizare cursuri de apă BH Litoral Regularizare Hamangia şi Hamangia pod, Baia-Panduru, L reg = 19.000 m Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Baia; -; Nr: -; Dobrogea 2.542.066
62 65065 8.28.01 Canton Sf. Gheorghe BH Dunăre-braţ Sf. Gheorghe S constr. = 250 mp, S totală = 950 mp, S desf. = 319 mp, P+1 Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Sfântu Gheorghe; -; Nr: -; Tulcea 171.777
63 65066 8.28.01 Canton Dunavăţ BH Dunăre-braţ Sf. Gheorghe, S constr. = 290 mp, S totală = 1.200 mp Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Dunavăţu de Jos; -; Nr: -; Tulcea 128.184
64 65067 8.28.01 Canton Sulina BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 312 mp, S totală = 820 mp, S desf. = 442,12 mp, P+2 Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Sulina; -; Nr: -; Tulcea 131.471
65 65068 8.28.01 Canton Km 37 BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 253 mp, S totală = 4.330 mp P Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Crişan; -; Nr: -; Tulcea 57.518
66 65069 8.28.01 Canton Km 30 BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 255 mp, S totală = 3.250 mp P Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Crişan; -; Nr: -; Tulcea 82.169
67 65070 8.28.01 Canton sistem Dunăre-Ciocârlia BH Litoral-Curs de apă-Serpelea, Construcţii C1_canton, anexe_C2 şi C3, Sc_C1 = 106 mp, S_totală = 3.041 mp Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Ciocârlia; -; Nr: -; BH Litoral 16.829
68 65077 8.28.01 Canton Gura Portiţei BH Litoral-Marea Neagră, S constr. = 133 mp, S totală = 133 mp (partaj CN - INMH) P+1 Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Măgurele; -; Nr: -; Gura Portiţei 274.630
69 65078 8.28.01 Canton I.C. Brătianu BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 171,95 mp, S totală = 3.400 mp Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna I. C. Brătianu; -; Nr: -; Tulcea 82.169
70 65079 8.28.01 Canton Grindu BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 170 mp, S totală = 1.520 mp, S desf. = 268,5 mp, P+1 Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Grindu; -; Nr: -; Tulcea 163.200
71 65081 8.28.01 Staţia meteo Chilia Veche BH Dunăre-braţ Chilia, S constr. = 312 mp, S totală = 1.897 mp, S desf. = 442,12 mp, P+2 Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Chilia Veche; -; Nr: -; DA Dobrogea 35.849
72 65082 8.28.01 Staţia hidrologică Tulcea BH Dunăre-Dunăre, S constr. = 350 mp, S totală = 350 mp, S desf. = 500 mp, P+1 Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DA Dobrogea 300.585
73 65364 8.28.01 Sediu formaţie Măcin BH Dunăre, clădire tip P, Sc = 231 mp, st = 1.550 mp Ţara: România; judeţul: Tulcea; oraşul Măcin; Str. Eternităţii; Nr: -; 31 52.013
74 65371 8.28.01 Canton Jurilovca BH Litoral, clădire tip P, Sc1 = 78 mp, Sc2 = 36 mp, Sc3 = 5 mp, St = 2.950 mp Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Jurilovca; -; Nr: -; BH Litoral 52.013
75 116744 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunăre Dig Pardina, SP Pardina, platforma Pardina, L dig = 2.000 m, h = 2 m, S_sp = 1.065 ha, S platf. = 9,83 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Pardina; -; Nr: -; DADL 4.937.210
76 153420 8.28.01 Teren Tudor Vladimirescu Sup = 15.859,16 mp Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; -; Nr: -; DADL 9.296SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 505/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 505 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu