Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 501 din  7 aprilie 2004

privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 6 iunie 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 16 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Programul calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 6 iunie 2004, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe baza programului calendaristic prevazut la art. 1 prefectii vor intocmi si vor aproba prin ordin programul calendaristic propriu privind organizarea si desfasurarea alegerii autoritatilor administratiei publice locale.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                             PROGRAM CALENDARISTIC
pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 6 iunie 2004

________________________________________________________________________________
    Termenul de      Textul legal        Cine realizeaza      Modalitatea de
    realizare        (Legea nr. 67/2004  actiunea             realizare
    potrivit legii   pentru alegerea
                     autoritatilor
                     administratiei
                     publice locale)
_______________________________________________________________________________
                                 Actiunea
_______________________________________________________________________________
 1. 16 aprilie 2004  Art. 9 alin. (1)    Guvernul             Hotarare prin
                                                              publicare in
                                                              Monitorul Oficial
                                                              al Romaniei,
                                                              Partea I

    Actiunea: Stabilirea si aducerea la cunostinta publica a datei alegerilor

 2. 16 aprilie 2004  Art. 10 alin. (2)   Guvernul             Hotarare

    Actiunea: Numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a
              municipiului Bucuresti

 3. 16 aprilie 2004  Art. 121 alin. (1)  Guvernul             Hotarare

    Actiunea: Stabilirea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, a
              modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe
              copia listei electorale permanente sau al listei suplimentare, al
              listei sustinatorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii,
              precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetatenilor
              apartinand minoritatilor nationale, ce vor fi folosite pentru
              alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2004

 4. 16 aprilie 2004  Art. 50 si 121      Guvernul             Hotarare

    Actiunea: Stabilirea modelelor buletinelor de vot pentru consiliile locale,
              consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
              primari si primarul general al municipiului Bucuresti

 5. 16 aprilie 2004  Art. 121 alin. (1)  Guvern               Hotarare

    Actiunea: Stabilirea modelului stampilei de control, al stampilei cu
              mentiunea "VOTAT", al proceselor-verbale pentru consemnarea
              rezultatului votarii si al certificatului doveditor al alegerii
              consilierilor si primarului

 6. Cel mai tarziu   Art. 11 alin. (1)   Prefectul            Ordin
    in data de
    18 aprilie 2004

    Actiunea: Numerotarea circumscriptiilor electorale din fiecare judet si a
              circumscriptiilor electorale de sector al municipiului Bucuresti

 7. Cu cel putin 48  Art. 24 alin. (8)   Presedintele         Anunt in presa si
    de ore inainte                       tribunalului         afisare la usa
    de data                                                   instantei
    sedintei, dar nu
    mai tarziu de
    18 aprilie 2004

    Actiunea: Aducerea la cunostinta publica a datei sedintei in care se va
              efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de
              circumscriptie si a loctiitorului acestuia

 8. Cel mai tarziu   Art. 24 alin. (5)   Presedintele
    in data de                           tribunalului,
    18 aprilie 2004                      prefectul, cu
                                         participarea
                                         reprezentantilor
                                         partidelor politice

    Actiunea: Intocmirea listei cu magistratii si alti juristi care participa la
              tragerea la sorti pentru desemnarea presedintelui biroului
              electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

 9. Cel mai tarziu   Art. 24 alin. (7)   Prefectul, primarul
    in data de
    18 aprilie 2004

    Actiunea: Intocmirea listei cu alte persoane care se bucura de prestigiu in
              fata locuitorilor, nu fac parte din nici un partid politic si au
              cel putin studii medii, din care se vor desemna presedintii
              birourilor electorale de circumscriptie si loctiitorii acestora

10. Cu 24 de ore     Art. 32 alin. (2)   Presedintele Inaltei Anunt in presa
    inaintea                             Curti de Casatie     scrisa si
    desemnarii                           si Justitie          audiovizuala
    judecatorilor,
    dar nu mai
    tarziu de
    19 aprilie 2004

    Actiunea: Aducerea la cunostinta publica a datei sedintei pentru tragerea la
              sorti a judecatorilor pentru Biroul Electoral Central

11. Cel mai tarziu   Art. 32 alin. (2)   Presedintele Inaltei Tragere la sorti
    in data de                           Curti de Casatie     dintre judecatorii
    20 aprilie 2004                      si Justitie          in exercitiu ai
                                                              Inaltei Curti de
                                                              Casatie si
                                                              Justitie

    Actiunea: Desemnarea judecatorilor din Biroul Electoral Central

12. Cel mai tarziu   Art. 24 alin. (5)   Presedintele         Tragere la sorti
    in data de                           tribunalului
    20 aprilie 2004

    Actiunea: Desemnarea presedintilor birourilor electorale de circumscriptie
              si a loctiitorului acestora

13. In termen de 24  Art. 32 alin. (3)   Judecatorii Biroului Vot secret
    de ore de la                         Electoral Central
    investire, dar
    nu mai tarziu
    de data de
    21 aprilie 2004

    Actiunea: Alegerea presedintelui Biroului Electoral Central si a
              loctiitorului acestuia

14. Cel mai tarziu   Art. 22             Primar
    in data de
    21 aprilie 2004

    Actiunea: Comunicarea catre biroul electoral de circumscriptie a numarului
              de alegatori rezultat din listele electorale permanente

15. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (1)   Persoanele
    in data de                           interesate
    22 aprilie 2004

    Actiunea: Formularea contestatiilor privind desemnarea judecatorilor in
              Biroul Electoral Central

16. In termen de 24  Art. 32 alin. (4)
    de ore de la
    alegerea
    presedintelui,
    dar nu mai
    tarziu
    de data de
    22 aprilie 2004

    Actiunea: Completarea Biroului Electoral Central cu presedintele si
              vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si cu cate un
              reprezentant al partidelor politice parlamentare

17. Cel mai tarziu   Art. 27             Prefect              Prin afisare si
    la data de                                                prin orice alt
    22 aprilie 2004                                           mijloc de
                                                              publicitate

    Actiunea: Aducerea la cunostinta publica a sediilor birourilor electorale de
              circumscriptie si a programului de activitate al acestora

18. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (1)   Persoanele
    in data de                           interesate
    22 aprilie 2004

    Actiunea: Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui
              biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

19. Cel mai tarziu   Art. 52 alin. (1)   Partidele politice,
    in data de                           aliantele politice
    23 aprilie 2004                      si aliantele
                                         electorale

    Actiunea: Comunicarea de catre partidele politice, aliantele politice si
              aliantele electorale, la Biroul Electoral Central, a semnelor
              electorale

20. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (1)   Persoanele
    in data de                           interesate
    23 aprilie 2004

    Actiunea: Formularea de contestatii privind desemnarea presedintelui
              Biroului Electoral Central si a loctiitorului acestuia

21. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (2)   Inalta Curte de      Hotarare
    in data de                           Casatie si Justitie  definitiva si
    24 aprilie 2004                                           irevocabila

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor privind desemnarea judecatorilor in
              Biroul Electoral Central

22. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (2)   Biroul electoral     Hotarare
    in data de                           de circumscriptie    definitiva si
    24 aprilie 2004                      judeteana sau a      irevocabila
                                         municipiului
                                         Bucuresti, respectiv
                                         Biroul Electoral
                                         Central

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui
              biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

23. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (3)   Biroul electoral de
    in data de                           circumscriptie
    24 aprilie 2004                      judeteana sau a
                                         municipiului
                                         Bucuresti, respectiv
                                         Biroul Electoral
                                         Central

    Actiunea: Comunicarea hotararii prin care s-a admis contestatia privind
              desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie sau
              a loctiitorului acestuia catre presedintele tribunalului, care
              procedeaza, in cazul admiterii contestatiei, la o noua desemnare

24. 24 aprilie 2004  Art. 52 alin. (7)   Biroul Electoral
                                         Central

    Actiunea: Aducerea la cunostinta publica a semnelor electorale

25. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (2)   Inalta Curte de      Hotarare
    in data de                           Casatie si Justitie  definitiva si
    25 aprilie 2004                                           irevocabila

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui
              Biroului Electoral Central si a loctiitorului acestuia

26. Cel mai tarziu   Art. 16 alin. (2)   Primarul             La cererea
    in data de                                                partidelor
    25 aprilie 2004                                           politice,
                                                              aliantelor
                                                              politice si
                                                              aliantelor
                                                              electorale

    Actiunea: Punerea la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice si
              aliantelor electorale, la cererea si pe cheltuiala acestora, a
              copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe
              listele electorale suplimentare

27. Cel mai tarziu   Art. 12 si 15       Primar               Prin dispozitie
    in data de                                                Prin afisare
    5 mai 2004

    Actiunea: Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare; aducerea la
              cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de
              votare, precum si a numarului circumscriptiei electorale

28. Cel mai tarziu   Art. 61 alin. (6)   Partidele politice,
    in data de                           aliantele politice,
    5 mai 2004                           aliantele
                                         electorale,
                                         candidati
                                         independenti si
                                         organizatiile
                                         cetatenilor
                                         apartinand
                                         minoritatilor
                                         nationale

    Actiunea: Solicitarea acordarii timpilor de antena catre conducerile
              posturilor de radiodifuziune si televiziune publice si private,
              sau, dupa caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

29. Cel mai tarziu   Art. 72 alin. (1)   Primarul             Prin dispozitie
    in data de
    7 mai 2004

    Actiunea: Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

30. 8 mai 2004       Art. 57

    Actiunea: Inceperea campaniei electorale

31. Cel mai tarziu   Art. 40 si 41       Partidele politice,  In scris,
    in data de                           aliantele politice,  in 4 exemplare
    8 mai 2004                           aliantele electorale
                                         sau organizatiile
                                         cetatenilor
                                         apartinand
                                         minoritatilor
                                         nationale care
                                         participa la
                                         alegeri, candidatii
                                         independenti

    Actiunea: Depunerea candidaturilor

32. Cel mai tarziu   Art. 61 alin. (3)   Societatea Romana    In functie de
    in data de                           de Televiziune si    ponderea detinuta
    8 mai 2004                           Societatea Romana    in Parlament
                                         de Radiodifuziune

    Actiunea: Stabilirea timpilor de antena pentru partidele politice
              parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetatenilor
              apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament

33. In termen de     Art. 46 alin. (3)   Biroul electoral     Prin afisare
    24 de ore de la                      de circumscriptie    la sediul biroului
    inregistrare,
    dar nu mai
    tarziu de data
    de 9 mai 2004

    Actiunea: Afisarea candidaturilor acceptate

34. In termen de 48  Art. 48 alin. (2)   Candidat, partidele  In scris
    de ore de la                         politice, aliantele
    respingere, dar                      politice sau
    nu mai tarziu                        aliantele electorale
    de data de                           care au propus
    10 mai 2004                          candidatura
                                         respectiva

    Actiunea: Formularea de contestatii impotriva respingerii candidaturilor

35. In termen de cel Art. 48 alin. (1)   Cetateni, partide    In scris
    mult 48 de ore                       politice, aliante
    de la afisarea                       politice si aliante
    candidaturii,                        electorale
    dar nu mai
    tarziu de data
    de 11 mai 2004

    Actiunea: Formularea de contestatii impotriva acceptarii unor candidaturi

36. Cel mai tarziu   Art. 24 alin. (13)  Filialele locale ale In scris
    in data de                           partidelor politice,
    12 mai 2004                          aliantelor politice,
                                         aliantelor
                                         electorale si ale
                                         organizatiilor
                                         cetatenilor
                                         apartinand
                                         minoritatilor
                                         nationale

    Actiunea: Comunicarea reprezentantilor partidelor politice, aliantelor
              politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetatenilor
              apartinand minoritatilor nationale, care vor face parte din
              birourile electorale de circumscriptie

37. Cel mai tarziu   Art. 48 alin. (5)   Judecatoria,         Hotarare
    in data de                           respectiv tribunalul
    12 mai 2004

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor formulate impotriva respingerii
              candidaturilor

38. Cel mai tarziu   Art. 48 alin. (5)   Judecatoria,         Hotarare
    in data de                           respectiv tribunalul
    13 mai 2004

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor formulate impotriva admiterii
              candidaturilor

39. In 24 de ore de  Art. 48 alin. (6)   Cetateni, candidati, In scris
    la pronuntare,                       partidele politice,
    cel mai tarziu                       aliantele politice
    in data de                           sau aliantele
    13 mai 2004                          electorale

    Actiunea: Declararea recursului impotriva hotararii pronuntate in cazul
              respingerii candidaturii

40. In 24 de ore de  Art. 48 alin. (6)   Cetateni, candidati, In scris
    la pronuntare,                       partidele politice,
    cel mai tarziu                       aliantele politice
    in data de                           sau aliantele
    14 mai 2004                          electorale
                                         nemultumite de
                                         solutia data in fond

    Actiunea: Declararea recursului impotriva hotararii pronuntate in cazul
              admiterii candidaturii

41. Cel mai tarziu   Art. 48 alin. (6)   Tribunalul,          Hotarare
    in data de                           respectiv curtea de  definitiva si
    14 mai 2004                          apel                 irevocabila

    Actiunea: Solutionarea recursului declarat impotriva hotararii pronuntate in
              solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

42. Cel mai tarziu   Art. 48 alin. (6)   Tribunalul,          Hotarare
    in data de                           respectiv curtea de  definitiva si
    15 mai 2004                          apel                 irevocabila

    Actiunea: Solutionarea recursului declarat impotriva hotararii pronuntate
              asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

43. Cel mai tarziu   Art. 49             Biroul electoral     Proces-verbal
    in data de                           de circumscriptie
    16 mai 2004

    Actiunea: Ramanerea definitiva a candidaturilor

44. 16 mai 2004      Art. 51 alin. (8)   Presedintele
                     si (12)             biroului electoral
                                         de circumscriptie
                                         judeteana, respectiv
                                         a municipiului
                                         Bucuresti;
                                         presedintele
                                         biroului electoral
                                         de circumscriptie
                                         comunala,
                                         oraseneasca,
                                         municipala si de
                                         sector al
                                         municipiului
                                         Bucuresti

    Actiunea: Tragerea la sorti pentru stabilirea numarului de ordine de pe
              buletinele de vot

45. Cel mai tarziu   Art. 52 alin. (7)   Biroul Electoral
    in data de                           Central
    16 mai 2004

    Actiunea: Comunicarea catre prefecti a semnelor electorale in vederea
              imprimarii lor pe buletinele de vot

46. 17 mai 2004      Art. 30 lit. d)     Birourile electorale
                                         de circumscriptie
                                         judeteana si a
                                         municipiului
                                         Bucuresti

    Actiunea: Intocmirea si transmiterea catre Biroul Electoral Central a
              situatiei centralizate privind numarul listelor complete depuse
              de candidaturi

47. Cel mai tarziu   Art. 51 alin. (11)  Presedintele
    in data de                           biroului electoral
    17 mai 2004                          de circumscriptie
                                         judeteana, respectiv
                                         a municipiului
                                         Bucuresti;
                                         presedintii
                                         birourilor
                                         electorale de
                                         circumscriptie
                                         comunala,
                                         oraseneasca,
                                         municipala si de
                                         sector al
                                         municipiului
                                         Bucuresti

    Actiunea: Comunicarea catre prefect a ordinii pentru inscrierea pe
              buletinele de vot, a listelor de candidati si a candidatilor la
              functia de primar, precum si a ordinii pentru candidatii
              independenti

48. Cel mai tarziu   Art. 24 alin. (14)  Presedintele
    in data de                           biroului electoral
    17 mai 2004                          de circumscriptie

    Actiunea: Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu
              reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si
              aliantelor electorale

49. 18 mai 2004      Art. 33             Biroul Electoral
                     alin. (1) lit. f)   Central

    Actiunea: Centralizarea numarului de liste complete de candidati depuse de
              partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si
              organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si
              comunicarea situatiei centralizate catre Societatea Romana de
              Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune

50. Cel mai tarziu   Art. 32 alin. (5)   Partidele politice   In functie de
    in data de                           neparlamentare,      numarul
    18 mai 2004                          aliantele politice   candidaturilor si,
                                         si aliantele         eventual, tragere
                                         electorale ale       la sorti
                                         acestora;
                                         Biroul Electoral
                                         Central, in prezenta
                                         reprezentantilor
                                         partidelor politice
                                         neparlamentare,
                                         aliantele politice
                                         sau aliantele
                                         electorale

    Actiunea: Comunicarea catre Biroul Electoral Central a reprezentantilor
              partidelor politice neparlamentare, ai aliantelor politice sau
              aliantelor electorale ale acestora si completarea cu acestia a
              Biroului Electoral Central

51. Cel mai tarziu   Art. 61             Societatea Romana    In functie
    in data de       alin. (1) si (2)    de Televiziune si    de situatia
    19 mai 2004                          Societatea Romana    listelor complete
                                         de Radiodifuziune    prezentate

    Actiunea: Calcularea timpilor de antena acordati partidelor politice,
              aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor
              independenti la serviciile de radiodifuziune si de televiziune,
              inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

52. Cel mai tarziu   Art. 35             Persoanele
    in data de       alin. (1) si (2)    interesate
    19 mai 2004

    Actiunea: Formularea contestatiilor privind completarea birourilor
              electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor
              politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

53. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (1)   Persoanele
    in data de                           interesate
    20 mai 2004

    Actiunea: Formularea contestatiilor privind completarea Biroului Electoral
              Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare,
              aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora

54. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (2)   Biroul electoral     Hotarare
    in data de                           de circumscriptie    definitiva si
    22 mai 2004                          judeteana sau a      irevocabila
                                         municipiului
                                         Bucuresti,
                                         respectiv Biroul
                                         Electoral Central

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor privind completarea birourilor
              electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor
              politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

55. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (2)   Inalta Curte de      Hotarare
    in data de                           Casatie si Justitie  definitiva si
    22 mai 2004                                               irevocabila

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor privind completarea Biroului Electoral
              Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare,
              aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora

56. Cel mai tarziu   Art. 28             Prefectul, la
    in data de       alin. (2) si (4)    propunerea
    27 mai 2004                          primarului

    Actiunea: Intocmirea listei cu juristi si alte persoane propuse de primar
              care au, de regula, cel putin studii medii si nu fac parte din
              nici un partid politic, din care vor fi desemnati presedintele
              biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

57. Dupa tiparirea   Art. 53 alin. (3)   Prefect
    primului tiraj
    pentru fiecare
    tip de buletin
    de vot

    Actiunea: Prezentarea unui exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de
              buletin de vot din fiecare circumscriptie electorala membrilor
              biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a
              municipiului Bucuresti

58. Cel mai tarziu   Art. 53 alin. (4)   Birourile electorale
    in data de                           de circumscriptie,
    28 mai 2004                          prin grija
                                         prefectilor

    Actiunea: Tiparirea buletinelor de vot

59. Cel mai tarziu   Art. 28 alin. (6)   Presedintele         Tragere la sorti
    in data de                           tribunalului
    28 mai 2004

    Actiunea: Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare
              si a loctiitorului acestuia

60. Incepand cu data Art. 54 alin. (1)   Prefectul, primarul, Proces-verbal
    de 29 mai 2004                       presedintele
                                         biroului electoral
                                         de circumscriptie

    Actiunea: Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de catre primar
              impreuna cu presedintele biroului electoral de circumscriptie

61. Cel mai tarziu   Art. 28 alin. (8)   Presedintele         Comunicare
    in data de                           biroului electoral   scrisa
    29 mai 2004                          de circumscriptie

    Actiunea: Comunicarea catre presedintele biroului electoral al sectiei de
              votare a numarului de candidati propusi de fiecare partid politic,
              alianta politica sau alianta electorala

62. Cel mai tarziu   Art. 28 alin. (8)   Partidele politice,  In scris
    in data de                           aliantele politice,
    29 mai 2004                          aliantele electorale
                                         si organizatiile
                                         cetatenilor
                                         apartinand
                                         minoritatilor
                                         nationale

    Actiunea: Comunicarea reprezentantilor in biroul electoral al sectiei de
              votare

63. Cel mai tarziu   Art. 24 alin. (14)  Presedintele         Proces-verbal
    in data de       si (17) si art. 28  biroului electoral
    30 mai 2004      alin. (7), (10) si  al sectiei de votare
                     (12)

    Actiunea: Completarea biroului electoral al sectiei de votare cu
              reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice,
              aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand
              minoritatilor nationale

64. 30 mai 2004      Art. 55             Primar, presedintele
                                         biroului electoral
                                         de circumscriptie

    Actiunea: Afisarea cate unui buletin de vot din fiecare categorie, vizat si
              anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la
              sediul primariei, al biroului electoral de circumscriptie si al
              biroului electoral al sectiei de votare

65. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (1)   Persoanele
    in data de                           interesate
    30 mai 2004

    Actiunea: Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui
              biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului
              acestuia

66. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (2)   Biroul electoral     Hotarare
    in data de                           de circumscriptie    definitiva si
    1 iunie 2004                         comunala,            irevocabila
                                         oraseneasca,
                                         municipala sau de
                                         sector al
                                         municipiului
                                         Bucuresti

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor privind desemnarea presedintelui
              biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului
              acestuia

67. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (1)   Persoanele
    in data de                           interesate
    1 iunie 2004

    Actiunea: Formularea contestatiilor privind desemnarea membrilor biroului
              electoral al sectiei de votare

68. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (3)   Biroul electoral     Presedintele
    in data de                           de circumscriptie    tribunalului va
    2 iunie 2004                         comunala,            face o noua
                                         oraseneasca,         desemnare
                                         municipala sau
                                         de sector al
                                         municipiului
                                         Bucuresti

    Actiunea: Comunicarea catre presedintele tribunalului a hotararii prin care
              se admite contestatia privind desemnarea presedintelui biroului
              electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

69. 2 iunie 2004     Art. 22             Primarul             In scris

    Actiunea: Comunicarea catre biroul electoral de circumscriptie a numarului
              definitiv de alegatori

70. Cel mai tarziu   Art. 35 alin. (2)   Biroul electoral     Hotarare
    in data de                           de circumscriptie    definitiva si
    3 iunie 2004                         comunala,            irevocabila
                                         oraseneasca,
                                         municipala sau de
                                         sector al
                                         municipiului
                                         Bucuresti

    Actiunea: Solutionarea contestatiilor privind completarea biroului electoral
              al sectiei de votare

71. 4 iunie 2004     Art. 16 alin. (6)   Primarul

    Actiunea: Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente, in doua
              exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum
              si a listei suplimentare

72. In termen de cel Art. 16 alin. (8)   Primarul
    mult 24 de ore
    de la efectuarea
    modificarilor

    Actiunea: Comunicarea catre biroul electoral al sectiei de votare a
              modificarilor facute in lista electorala permanenta

73. 5 iunie 2004,    Art. 57
    ora 7,00

    Actiunea: Incheierea campaniei electorale

74. Cel mai tarziu   Art. 54 alin. (1)   Primarul, impreuna   Proces-verbal
    in data de                           cu presedintele
    5 iunie 2004                         biroului electoral
                                         de circumscriptie

    Actiunea: Predarea buletinelor de vot presedintilor birourilor electorale
              ale sectiilor de votare

75. 5 iunie 2004,    Art. 74 alin. (3)   Presedintele si
    ora 18,00        si (4)              membrii biroului
                                         electoral al
                                         sectiei de votare

    Actiunea: Prezentarea presedintelui si a membrilor biroului electoral al
              sectiei de votare la sediul acesteia si luarea masurilor pentru
              asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a
              pazei in jurul localului de vot

76. 6 iunie 2004,    Art. 75 alin. (1)   Presedintele si
    ora 6,00         si (2)              membrii biroului
                                         electoral al sectiei
                                         de votare

    Actiunea: Verificarea de catre presedintele biroului electoral al sectiei de
              votare, in prezenta celorlalti membri, a existentei materialelor
              necesare votarii (urne, liste electorale, formulare de liste
              electorale suplimentare, stampile, tusiere etc.), sigilarea
              urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si
              aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima
              pagina (alba) a buletinelor de vot

77. 6 iunie 2004,    Art. 77
    ora 7,00

    Actiunea: Inceperea votarii

78. 6 iunie 2004,    Art. 77
    ora 21,00

    Actiunea: Incheierea votarii

79. Cel tarziu in    Art. 88 alin. (1)   Presedintele         Proces-verbal
    data de 7 iunie  si (2)              biroului electoral
    2004, ora 21,00                      al sectiei de
                                         votare, membri ai
                                         biroului

    Actiunea: Numararea voturilor, incheierea proceselor-verbale si intocmirea
              dosarelor cu rezultatele votarii

80. Cel tarziu in    Art. 88 alin. (1)   Presedintele         Proces-verbal
    data de 7 iunie  si (2)              biroului electoral   Transportul se
    2004, ora 21,00                      al sectiei de        face cu paza
                                         votare, impreuna cu  militara.
                                         cu cel putin
                                         2 membri ai biroului
                                         electoral al sectiei
                                         de votare, stabiliti
                                         prin tragere la
                                         sorti

    Actiunea: Predarea de catre presedintele biroului electoral al sectiei de
              votare a dosarelor cu rezultatele votarii biroului electoral de
              circumscriptie

81. Dupa primirea    Art. 89 alin. (1)   Loctiitorul          Proces-verbal
    dosarelor de la  si (2)              presedintelui        Transportul
    toate sectiile                       biroului electoral   se face cu paza
    de votare                            de circumscriptie    militara.
                                         comunala,
                                         oraseneasca,
                                         municipala si de
                                         sector, impreuna cu
                                         un alt membru al
                                         biroului desemnat
                                         prin tragere la
                                         sorti

    Actiunea: Transmiterea dosarelor cu rezultatele pentru consiliul judetean,
              respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la biroul
              electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului
              Bucuresti

82. Dupa primirea    Art. 90 alin. (1)   Biroul electoral     Proces-verbal
    tuturor                              de circumscriptie
    dosarelor

    Actiunea: Totalizarea voturilor si atribuirea mandatelor

83. Cel tarziu in    Art. 33 alin. (3)   Partidele politice,  Cerere motivata,
    data de 8 iunie,                     aliantele politice,  insotita de
    ora 21,00                            aliantele electorale dovezile pe care
                                         sau candidatii       se intemeiaza
                                         independenti

    Actiunea: Formularea de cereri pentru anularea alegerilor intr-o
              circumscriptie electorala

84. 8 iunie 2004     Art. 95 alin. (6)   Biroul electoral de
                                         circumscriptie
                                         comunala,
                                         oraseneasca,
                                         municipala sau de
                                         sector al
                                         municipiului
                                         Bucuresti

    Actiunea: Transmiterea unui exemplar al procesului-verbal intocmit de biroul
              electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau
              de sector al municipiului Bucuresti la biroul electoral de
              circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti

85. Cel mai tarziu   Art. 95 alin. (5)   Biroul electoral     Transmiterea
    in ziua de                           de circumscriptie    dosarelor se face
    9 iunie 2004,                                             in vederea
    ora 21,00                                                 validarii
                                                              mandatelor.

    Actiunea: Inaintarea dosarului privind alegerea consilierilor locali,
              consilierilor judeteni, respectiv a consilierilor din Consiliul
              General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, la consiliile locale,
              consiliile judetene, respectiv la Consiliul General al
              Municipiului Bucuresti
              Dosarul privind alegerea primarului se trimite la judecatorie, iar
              in cazul primarului general al municipiului Bucuresti, la
              Tribunalul Bucuresti.

86. In termen de 24  Art. 96 alin. (2)   Biroul electoral
    de ore de la                         de circumscriptie
    primirea tuturor                     judeteana, respectiv
    proceselor-                          a municipiului
    verbale de la                        Bucuresti
    birourile
    electorale de
    circumscriptie
    din judet,
    respectiv
    din municipiul
    Bucuresti

    Actiunea: Centralizarea voturilor, a rezultatului alegerilor pe judet,
              respectiv pe municipiul Bucuresti, pe partide politice, aliante
              politice, aliante electorale si candidati independenti si
              incheierea cate unui proces-verbal pentru consilierii locali,
              consilierii judeteni, consilierii municipiului Bucuresti,
              respectiv pentru primari si primarul general al municipiului
              Bucuresti, si publicarea in Monitorul Oficial al judetului,
              respectiv al municipiului Bucuresti, a rezultatului alegerilor

87. In termen de 24  Art. 96 alin. (5)   Biroul electoral
    de ore de la                         de circumscriptie
    centralizarea                        judeteana sau a
    datelor                              municipiului
    pe judet,                            Bucuresti
    respectiv pe
    municipiul
    Bucuresti

    Actiunea: Inaintarea unui exemplar al procesului-verbal intocmit de biroul
              electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului
              Bucuresti, impreuna cu procesele-verbale primite de la birourile
              electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si
              de sector al municipiului Bucuresti, cu paza militara, la Biroul
              Electoral Central, in vederea centralizarii rezultatelor pe tara
              si publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

88.                  Art. 33 alin. (1)   Biroul Electoral
                     lit. g)             Central

    Actiunea: Totalizarea voturilor la nivel national si asigurarea publicarii
              lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    In cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului, potrivit art. 93 alin. (6) din Legea nr. 67/2004, acesta are loc peste doua saptamani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 501/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 501 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 501/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu