Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.484 din 06.07.2017

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 551 din 12 iulie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. c) şi d), art. 864 şi art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă transferul unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1). Articolul 3Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii. Articolul 4Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune. Articolul 5Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a trecerii în domeniul public al statului, cu plată, a unor investiţii şi modernizări finalizate. Articolul 6Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a evaluării şi înregistrării în contabilitate a unor active fixe în baza documentaţiilor cadastrale de înscriere în cartea funciară, admise de oficiile teritoriale competente. Articolul 7Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ concesiune
1 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 435.396 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.563 din 22.12.2016 Administrare
2 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 450.614 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.564 din 22.12.2016 Administrare
3 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 440.830 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.565 din 22.12.2016 Administrare
4 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 521.394 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.566 din 22.12.2016 Administrare
5 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 512.520 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.567 din 22.12.2016 Administrare
6 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 513.470 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.568 din 22.12.2016 Administrare
7 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 455.064 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.569 din 22.12.2016 Administrare
8 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 457.704 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.570 din 22.12.2016 Administrare
9 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 457.704 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.571 din 22.12.2016 Administrare
10 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 449.383 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.572 din 22.12.2016 Administrare
11 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 448.411 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.573 din 22.12.2016 Administrare
12 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 452.317 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.574 din 22.12.2016 Administrare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ concesiune
13 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 364.495 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.575 din 22.12.2016 Administrare
14 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.576 din 22.12.2016 Administrare
15 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.577 din 22.12.2016 Administrare
16 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.578 din 22.12.2016 Administrare
17 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.579 din 22.12.2016 Administrare
18 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.580 din 22.12.2016 Administrare
19 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.581 din 22.12.2016 Administrare
20 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.582 din 22.12.2016 Administrare
21 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.583 din 22.12.2016 Administrare
22 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.584 din 22.12.2016 Administrare
23 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.585 din 22.12.2016 Administrare
24 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.586 din 22.12.2016 Administrare
25 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.587 din 22.12.2016 Administrare
26 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.588 din 22.12.2016 Administrare
27 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.589 din 22.12.2016 Administrare
28 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 396.312 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.590 din 22.12.2016 Administrare
29 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 441.050 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.591 din 22.12.2016 Administrare
30 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 442.191 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.592 din 22.12.2016 Administrare
31 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 374.604 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.593 din 22.12.2016 Administrare
32 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.594 din 22.12.2016 Administrare
33 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.595 din 22.12.2016 Administrare
34 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.596 din 22.12.2016 Administrare
35 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 386.690 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.597 din 22.12.2016 Administrare
36 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 386.690 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.598 din 22.12.2016 Administrare
37 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 386.690 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.599 din 22.12.2016 Administrare
38 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 386.690 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.600 din 22.12.2016 Administrare
39 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.601 din 22.12.2016 Administrare
40 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.685 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.602 din 22.12.2016 Administrare
41 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.603 din 22.12.2016 Administrare
42 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 392.038 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.604 din 22.12.2016 Administrare
43 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.605 din 22.12.2016 Administrare
44 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.606 din 22.12.2016 Administrare
45 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.607 din 22.12.2016 Administrare
46 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 397.738 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.608 din 22.12.2016 Administrare
47 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 333.262 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.609 din 22.12.2016 Administrare
48 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 333.262 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.610 din 22.12.2016 Administrare
49 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 333.262 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.611 din 22.12.2016 Administrare
50 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 2016 333.262 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.612 din 22.12.2016 Administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ concesiune
1 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Bihor 2016 90.000 Contract de donaţie nr. 2.013 din 30.08.2016 Administrare
2 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Constanţa 2016 112.235 Contract de donaţie nr. 270 din 24.02.2016 Administrare
3 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Hunedoara 2016 141.803 Contract de donaţie nr. 700 din 11.04.2016 Administrare

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Număr M.F.P./Cod de clasificare/ Denumire bun/Anul dobândirii Denumirea bunului şi adresa Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei - Valoarea de inventar care iese din domeniul public - lei - Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Descrierea tehnică a părţii din imobil care iese din domeniul public Ordonatorul/ administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
105.940/ 8.19.01./ Sediu/ 1999 Teren şi construcţii 417.420 417.420 - Sentinţa civilă nr. 484 din 4.04.2014 a Tribunalului Bucureşti, Decizia civilă nr. 480A din 21.10.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă; Dispoziţia de restituire în natură nr. 70 din 13.04.2016 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă Terenul cu suprafaţa de 608 mp şi construcţiile C1-C4 existente pe teren Serviciul Român de Informaţii (CUI 4204291)

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se modifică valorile de inventar, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
1 105.936 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 53.705.634 Autorizaţie de construire nr. 5 din 11.07.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4104 din 29.05.2015
2 105.986 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 15.164.657 Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4109 din 28.09.2015, nr. 4110 din 28.09.2015 şi nr. 4112 din 20.11.2015
3 155.549 8.19.01. Sediu Judeţul Gorj 912.350 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4120 din 17.08.2016
4 105.716 8.19.01. Sediu Judeţul Neamţ 6.210.450 Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4116 din 24.05.2016 şi nr. 4117 din 24.05.2016

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se majorează valorile de inventar ca urmare a trecerii în domeniul public al statului, cu plată, a unor investiţii şi modernizări, finalizate

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
1 160.881 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 7.120.106 Ordonanţa Guvernului nr. 22/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2016, cu modificările ulterioare
2 160.884 8.19.01. Sediu Judeţul Ilfov 7.515.302 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016

ANEXA Nr. 6 DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se majorează valorile de inventar ca urmare a evaluării şi înregistrării în contabilitate a unor active fixe în baza documentaţiilor cadastrale de înscriere în cartea funciară admise de oficiile teritoriale competente

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
1 120.827 8.19.01. Sediu Judeţul Iaşi 18.897.787
2 105.933 8.19.01. Spital Judeţul Ilfov 143.025.875SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 484/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 484 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 484/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu