Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 48 din 17 ianuarie 2007

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 142 din 27 februarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21  alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 şi 326 bis din 16 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Iaşi":

a)  la Secţiunea I „Bunuri Imobile" se abrogă poziţiile nr. 62-67;

b)  la Secţiunea I „Bunuri Imobile", Subcapitolul Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi, se abrogă poziţiile nr. 1-153 şi 1-9;

c)  la Secţiunea I „Bunuri Imobile", Subcapitolul Direcţia de Administrare a Drumurilor Judeţene Iaşi, se abrogă poziţiile nr. 67 şi 70-84;

d)  poziţia nr. 60, coloana nr. 3, se modifică şi va avea următorul cuprins: „Strada V. Alecsandri nr. 6, suprafaţa construită = 1.598 mp";

e)  poziţia nr. 61, coloana nr. 3, se modifică şi va avea următorul cuprins: „suprafaţa teren = 2.773 mp";

f)   se completează cu 618 noi poziţii, poziţiile nr. 82-699, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

2.   La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Paşcani":

a)  se abrogă poziţiile nr. 358 şi 359 de la Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul D. „Reţele de Alimentare cu Gaze Naturale şi Staţii de Transformare, Gaze Naturale de Joasă Presiune";

b)  Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 360 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „centrala CT1, teren S = 667,08 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.338.567.209, 66.708.000, 25.405.275.209”.

c)  Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 361 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT2, teren S = 84,55 mp”;

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.805.925.784, 8.455.000, 13.814.380.784".

d)  Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 362 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT12, teren S = 72 mp”;

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „strada Vatra";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.250.000.000, 14.400.000, 1.264.400.000".

e)  Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 363 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT4, teren S = 382,34 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.527.512.094, 7.646.800, 18.535.158.894".

f)   Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 364 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT5, teren S = 546,45 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2001";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.401.784.000, 54.645.000, 70.456.429.000".

g)  Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 365, se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT6, teren S = 515,67 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „36.154.687.222, 51.557.000, 36.206.244.222".

h) Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 366 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT7, teren S = 1.324,92 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1998";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.183.686.534, 132.492.000, 19.316.178.534".

i) Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 367 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT8, teren S = 442,79 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17.964.625.623, 8.855.800, 17.973.481.423".

j) Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 368 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT9, teren S = 540,68 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.746.707.303, 10.813.600, 19.757.520.903".

k) Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 369 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT10, teren S = 777,37 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.051.504.402, 77.737.000, 20.129.241.402".

l) Secţiunea I „Bunuri Imobile", punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente" poziţia nr. 370 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7";

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT11, teren S = 570 mp";

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „strada M. Kogălniceanu, bl. H.I.J., K1, K2, K3, K4";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2002";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „60.428.172.303, 171.000.000, 60.599.172.303".

m) se completează cu 148 noi poziţii, poziţiile nr. 805-952, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu Frumos":

a)   se abrogă poziţiile nr. 2, 4, 7, 20, 33-37, 70, 71;

b)   Secţiunea I „Bunuri Imobile Spital oraş", poziţia nr. 5, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „1.997 mp".

c)   Secţiunea I „Bunuri Imobile Spital oraş", poziţia nr. 17, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1.933 mp".

d)   Secţiunea I „Bunuri Imobile Liceu, Şcoli normale şi profesionale", poziţia nr. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: „3.028 mp".

e)   Secţiunea I „Bunuri Imobile Liceu, Şcoli normale şi profesionale", poziţia nr. 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.472 mp".

f)    Secţiunea I „Bunuri Imobile Primărie" se completează cu: 28 noi poziţii, poziţiile nr. 80-107, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

g)   Secţiunea I „Bunuri Imobile Liceu, Şcoli normale şi profesionale" se completează cu 8 noi poziţii, poziţiile nr. 31-38, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

h) Secţiunea I „Bunuri Imobile Rajac" se completează cu 2 noi poziţii, poziţiile nr. 107 şi 108, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4.   La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Alexandru Ioan Cuza":

a)   se abrogă poziţia nr. 72;

b)   se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 130, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

5.   La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Andrieşeni":

a)  se abrogă poziţiile nr. 49-56;

b)  se completează cu 13 noi poziţii, poziţiile nr. 90-102, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

6.   Anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Aroneanu" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 62 la prezenta hotărâre.

7.   La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălţaţi":

a)  se abrogă poziţiile nr. 3, 20 şi 29;

b)  poziţia nr. 1 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum Asfaltat DC 116";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bălţaţi, Valea Oilor-Podişu lungime 8,3 km”;

-   coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „anul dobândirii 2003";

-   coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „valoare de inventar 34.388,632 mii lei".

c)  poziţia nr. 18 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa copii";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bălţaţi";

-   coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „anul dobândirii 2001";

-   coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „valoare de inventar 740.000 mii lei".

d)  se completează cu 13 noi poziţii, poziţiile nr. 63-75, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

8.   La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Belceşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 16-24, 32, 73, 75, 78;

b)  poziţia nr. 25, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Sat Belceşti, suprafaţa 3.782 mp, T51, P2353, 2354, 2355";

c)  poziţia nr. 26, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Sat Belceşti, suprafaţa 437 mp, T53, P2449";

d)  poziţia nr. 37, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Sat Belceşti, suprafaţa 1.620 mp, T11, P451";

e)  poziţia nr. 38, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Sat Munteni, suprafaţa 31 mp, T3, P178";

f)  se completează cu 32 noi poziţii, poziţiile 131-162, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

9.   La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bârnova":

a)  se abrogă poziţiile nr. 27-30;

b)  poziţia nr. 7, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Dispensar Uman";

c)  poziţia nr. 17, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „N: Dolcan Vasile"; „S: Dolcan Vasile"; „E: Drum comunal"; „V: Dolcan Vasile";

d)  se completează cu 100 noi poziţii, poziţiile nr. 74-173, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

10.   La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bivolari":

a)  se abrogă poziţiile nr. 11, 27-29, 31-34;

b)  se completează cu 4 noi poziţii, poziţiile 61-64, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

11.   Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brăeşti" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 63 la prezenta hotărâre.

12.   La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Butea":

a)  se abrogă poziţiile nr. 22, 23, 24, 26, 27, 39, 40;

b)  se modifică următoarele poziţii:

-   poziţia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „121.273.134";

-   poziţia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „61.729.960";

-   poziţia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.277.558.470";

-   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „267.496.490";

-   poziţia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.233.624.400";

-   poziţia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „722.121.600";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „650.125.000";

-   poziţia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „32.506.000";

-   poziţia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „512.220.000";

-   poziţia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „66.983.000";

-   poziţia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.377.000";

-   poziţia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.775.000";

-   poziţia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „130.000";

-   poziţia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „985.000";

-   poziţia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „295.511.000";

-   poziţia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „46.296.780";

-   poziţia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.231.932";

-   poziţia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „39.401.515";

-   poziţia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „180.064.923";

-   poziţia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „84.516.249";

-   poziţia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „98.503.787";

-   poziţia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „865.918.560";

-   poziţia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „678.286.200";

-   poziţia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „480.227.400";

-   poziţia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23.600.000";

-   poziţia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „607.054.400";

-   poziţia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.314.783.900";

-   poziţia nr. 33, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „57.909.000";

-   poziţia nr. 34, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „104.203.800";

-   poziţia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „107.703.200";

-   poziţia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „146.868.000";

-   poziţia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.538.400";

-   poziţia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.538.400";

-   poziţia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.884.000";

-   poziţia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.631.000";

-   poziţia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28.080.000";

-   poziţia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.631.000";

-   poziţia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.880.303";

-   poziţia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „77.423.976";

-   poziţia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „62.648.408";

c) se completează cu 4 noi poziţii, poziţiile 48-51, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

13.   La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cepleniţa":

a)  se abrogă poziţiile nr. 1-5, 9 şi 15-18;

b)  se completează cu 180 noi poziţii, poziţiile nr. 22-201, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

14.   La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciorteşti":

a)  se abrogă poziţia nr. 42;

b)  se completează cu 16 noi poziţii, poziţiile nr. 67-82, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

15.   La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciurea, se abrogă poziţiile nr. 443, 451-457 şi 461.

16.   La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coarnele Caprei":

a)  se abrogă poziţiile nr. 9 şi 10;

b)  poziţia nr. 1, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „96,54 ha";

c)  poziţia nr. 2, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „64,48 ha";

d)  poziţia nr. 32, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „17,50 mp";

e)  se completează cu 9 noi poziţii, poziţiile nr. 49-57, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

17.   La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cotnari":

a)  se abrogă poziţiile nr. 181 şi 205 de la Secţiunea I „Bunuri Imobile" şi poziţiile nr. 1-13 de la Secţiunea II „Bunuri Mobile";

b)  se modifică poziţia nr. 179, coloana nr. 2 şi va avea următorul cuprins: „Centrul Comunitar de Zi Cotnari"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1998"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.393.200";

c) la Secţiunea I „Bunuri Imobile" se completează cu 5 noi poziţii, poziţiile nr. 209-213, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

18.   La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cozmeşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 29, 30, 31;

b)  se completează cu 15 noi poziţii, poziţiile nr. 32-46, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

19.   La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cucuteni":

a)  se abrogă poziţiile nr. 33-36 şi 46;

b)  poziţia nr. 4 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal neclasificat Cucuteni  -  Balş km +000-2+769";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „E - teritoriul comunei Bals, V - DJ 280 B Tg. Frumos - Cucuteni, N - 22, S - T.23";

-   coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2004";

-   coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.182.542 mii lei";

c)  se completează cu 37 noi poziţii, poziţiile nr. 81-117, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

20.   La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Deleni":

a)   se abrogă poziţiile: 5, 18-23, 25-27, 29, 30, 33, 34, 41-46, 71, 74, 78, 80, 83, 85, 87, 89, 91, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126;

b)  se modifică următoarele poziţii:

-   poziţia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.000";

-   poziţia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.600";

-   poziţia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „136.385";

-   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.000";

-   poziţia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.966.072";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „253.282";

-   poziţia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.819.349";

-   poziţia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.128";

-   poziţia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „54.554";

-   poziţia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „44.053";

-   poziţia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „38.977";

-   poziţia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.911";

-   poziţia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „54.554";

-   poziţia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.256";

-   poziţia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „201.600";

-   poziţia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „169.512";

-   poziţia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.172";

-   poziţia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.000";

-   poziţia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.000";

-   poziţia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.544";

-   poziţia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18";

-   poziţia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „543.625";

-   poziţia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.364";

-   poziţia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.882";

-   poziţia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15.321";

-   poziţia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „38.963";

-   poziţia nr. 47 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „bloc cu 4 apartamente şi spaţiu Romtelecom"; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „din bolţari, fier beton, ciment, acoperit cu ţiglă"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1985"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „899.077";

-   poziţia nr. 48 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1985"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „53.816";

-   poziţia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.013";

-   poziţia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.051";

-   poziţia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.761";

-   poziţia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.881";

-   poziţia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.064";

-   poziţia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.032";

-   poziţia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000";

-   poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.636";

-   poziţia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.856";

-   poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.567";

-   poziţia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.262";

-   poziţia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.610";

-   poziţia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.856";

-   poziţia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000";

-   poziţia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.252.000";

-   poziţia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „460.147";

-   poziţia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „139.922";

-   poziţia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.178";

-   poziţia nr. 67 , coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.360";

-   poziţia nr. 68 , coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „130.000";

-   poziţia nr. 69 , coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.000.000";

-   poziţia nr. 70 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „şcoala nouă Deleni deal"; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „din cărămidă, acoperită cu plăci poliuretanice, 4 săli de clasă, cancelarie, laborator"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2004"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.400.000";

-   poziţia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „74.907";

-   poziţia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „304.428";

-   poziţia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.158.816";

-   poziţia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.401.952";

-   poziţia nr. 77, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „792.909";

-   poziţia nr. 79, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.625.709";

-   poziţia nr. 81, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.958";

-   poziţia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „861.625";

-   poziţia nr. 84, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „108.063";

-   poziţia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „356.310";

-   poziţia nr. 88, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.929.920";

-   poziţia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.929.920";

-   poziţia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.035.520";

-   poziţia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „97.703";

-   poziţia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31.428";

-   poziţia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „210.000";

-   poziţia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.503.995";

-   poziţia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.262.358";

-   poziţia nr. 98 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „5.000 mp"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000";

-   poziţia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „245.000";

-   poziţia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.000";

-   poziţia nr. 101, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „204.000";

-   poziţia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.000";

-   poziţia nr. 103 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „sediu Primărie"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.018.096";

-   poziţia nr. 106 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „324.977";

-   poziţia nr. 107 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1880"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „160.000";

-   poziţia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „122.163";

-   poziţia nr. 114 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1991"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.840";

-   poziţia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.152";

-   poziţia nr. 121, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.216";

-   poziţia nr. 122, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „710.679";

 poziţia nr. 123 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „16.460 mp, extravilan sat Deleni şi Poiana, T.11, P.357"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1998"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „490.380".

c) se completează cu 54 noi poziţii, poziţiile nr. 125- 178, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.

21.   La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobrovăţ":

a)   se abrogă următoarele poziţii: 14, 17-24, 33, 36, 38, 39, 40;

b)   se completează cu poziţia nr. 58, conform anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

22.   La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dumeşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 12-16;

b)  poziţia nr. 40, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Corp D, Şcoala Păuşeşti";

c)   se completează cu poziţiile nr. 61 şi 62, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.

23.   La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Erbiceni":

a)  se abrogă poziţiile nr. 28-32, 34;

b)  poziţia nr. 64, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „84 mp";

c)  se completează cu 15 noi poziţii, poziţiile nr. 94-108, conform anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.

24.   La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Focuri":

a)  se abrogă poziţiile nr. 8-19, 21, 27, 28, 31, 32, 34, 39-46, 48-53;

b)  poziţia nr. 1 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum Comunal 140, 10 Km, 11 poduri";

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Erbiceni - Focuri -Fântânele";

c)  poziţia nr. 2 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Zona de protecţie a Drumului Comunal 140 = 3,70 ha";

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Erbiceni - Focuri -Fântânele";

d)  poziţia nr. 3 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri săteşti de pământ = 27,8 Km cu 4 poduri din beton";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Focuri";

e)  poziţia nr. 4 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Zona de protecţie a drumurilor săteşti = 3,00 ha";

-  coloana nr 3 va avea următorul cuprins „Focuri";

f)  poziţia nr. 20 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Primăria Comunei Focuri parter şi etaj (sală de şedinţe, birouri, magazie) construită din bolţari, acoperită cu tablă zincată, wc, afişier la intrare în primărie, gard împrejmuitor, teren aferent în suprafaţă de 1.650 mp, proprietatea Primăriei Comunei Focuri, judeţul Iaşi";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 34 parcela 2081, N - Şcoala Generală nr. 1 Focuri, E - Drum Comunal 140 Focuri, S - Grădiniţa Căprian Condrea, V - Grădina Vlădeanu Vasile";

g)  poziţia nr. 22 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bloc de locuinţe nr. 1 Focuri, două apartamente cu câte două camere situate la etajul 1, terenul aferent acestora = 463 mp";

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 24 N - Iftime Aneta, S - Postul de Poliţie Focuri, E - Ciobanu Toma, V - Drum Comunal 140 Focuri";

h) poziţia nr. 23 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bloc de locuinţe nr. 2 Focuri, un apartament cu două camere situat la etajul 2, teren aferent = 547 mp";

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 28, N - Biserica Ortodoxă Focuri, S - Drum sătesc sector 6, E - Drum Comunal 140 Focuri";

i) poziţia nr. 24 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bloc de locuinţe nr. 3 Focuri, apartament cu două camere (camera oficială), teren aferent 548 mp";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 28 parcela 1604, N-V - Teren casa parohială Focuri, S - Biserica Ortodoxă Focuri, E - Drum Comunal 140 Focuri";

j) poziţia nr. 36 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădirea Şcolii Generale nr. 1 Focuri, Corp A cu adăpost alarmă în subsolul şcolii, parter + etaj, construit din bolţari şi acoperit cu tablă zincată, în suprafaţă de 1.618,83 mp, Corp B construit din cărămidă şi acoperit cu tablă zincată, în suprafaţă de 357,75 mp, Corp C + grădiniţă, construit din cărămidă şi acoperit cu tablă zincată, în suprafaţă de 448 mp; corp de clădire-magazie pentru materiale, pentru combustibil, garaj, construit din chirpici şi acoperit cu azbociment în suprafaţă de 171,36 mp; wc, gard împrejmuitor şi teren aferent în suprafaţă de 1,73 ha";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 29 parcela 1800, N - curtea şcolii, S - Drum Comunal 140 Focuri, E - uliţa sectorului 5, V - Cămin Cultural Focuri";

-   coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1988, 1959, 1973, 1980";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.953.000, 340.000, 200.000, 150.000";

k) poziţia nr. 54 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Izlaz comunal = 1.110.000 ha";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Situat în extravilanul satului Focuri";

l) se completează cu poziţia nr. 55, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.

25.   Anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Golaieşti" se completează cu 3 noi poziţii, poziţiile nr. 173-175, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.

26.   La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gorban":

a)  se abrogă poziţiile nr. 10-13, 34;

b)  se completează cu 2 noi poziţii, poziţiile nr. 62 şi 63, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.

27.   La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grajduri":

a)  se abrogă poziţiile nr. 27-31, 36-41, 51-117;

b)  poziţia nr. 23, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „pod de lemn";

c)  se completează cu 54 noi poziţii, poziţiile nr. 124-177, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.

28.   La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gropniţa":

a)  se abrogă poziţiile nr. 1-7, 19,' 21, 32, 34, 37-41, 53, 64, 66-68, 76, 77;

b)  poziţia nr. 8 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Şcoală Mălăeşti 185 mp";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „131";

c)  poziţia nr. 9 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Grădiniţa Mălăeşti 71 mp";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15";

d)  poziţia nr. 10 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire magazie Şcoala Mălăeşti 46 mp";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15";

e)  poziţia nr. 11, coloana nr. 2, se modifică şi va avea următorul cuprins: „Local Şcoala Forăşti 393 mp";

f)  poziţia nr. 12 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Şcoala Gropniţa 420 mp";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500";

g)  poziţia nr. 13, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Local Grădiniţa Gropniţa 111 mp";

h) poziţia nr. 14, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Atelier Şcoala Gropniţa 109 mp";

i) poziţia nr. 15 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Şcoala Sângeri 167 mp";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „93";

j) poziţia nr. 15 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Nouă Săveni 350 mp";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „850";

k) poziţia nr. 20 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire dispensar uman Gropniţa 250 mp";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „395";

l) poziţia nr. 33, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „laz Singeri 4,50 ha";

m) poziţia nr. 42, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Teren magazin Mălăeşti 0,03 ha";

n) poziţia nr. 48, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Teren Grădiniţa Gropniţa 0,50 ha";

o) poziţia nr. 63, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Imprejmuire dispensar uman 200 m";

p) se completează cu 9 noi poziţii, poziţiile nr. 184-192, conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.

29.   La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grozeşti:

a)  se abrogă poziţiile nr. 2-4;

b)  se completează cu poziţia nr. 18, conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.

30.   La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hălăuceşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 9, 17, 22-24, 27, 39, 43-55, 64, 68-72;

b)  poziţia nr. 1, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „14.000 m";

c)  poziţia nr. 18, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „0,3450 ha";

d)  poziţia nr. 60, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „0,49 ha";

e)  poziţia nr. 62, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1,00 ha";

f)  se completează cu 26 noi poziţii, poziţiile nr. 77-102, conform anexei nr. 27 la prezenta hotărâre.

31.   La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Heleşteni":

a)  se abrogă poziţiile nr. 2, 33, 38, 46;

b)  se completează cu 4 noi poziţii, poziţiile nr. 47-50, conform anexei nr. 28 la prezenta hotărâre.

32.   La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Holboca":

a)  se abrogă poziţiile nr. 82, 83, 86-90, 94, 99-107, 113, 115, 126;

b)  se modifică următoarele poziţii:

-   poziţia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „75.362";

-   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.998.602";

-   poziţia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.276.218";

-   poziţia nr. 13 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „3.876 mp sat Holboca, tarla 1, parcela 78 vecini Ciopeică Grigore Ion, drum sătesc, drum comunal 20"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.318";

-   poziţia nr. 48 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „365 mp"; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „442.171";

-   poziţia nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „192.576";

-   poziţia nr. 91, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.249.011";

-   poziţia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500.035";

-   poziţia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „258.879";

-   poziţia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „335.941";

-   poziţia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „269.706";

-   poziţia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „130.703";

-   poziţia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „49.028";

-   poziţia nr. 108, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „222.177";

-   poziţia nr. 109, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „76.982";

-   poziţia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „218.200";

-   poziţia nr. 111, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „275.626";

-   poziţia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.824";

-   poziţia nr. 114, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.090";

-   poziţia nr. 116, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.816";

-   poziţia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.639";

-   poziţia nr. 120, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.747";

-   poziţia nr. 121, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „137.018";

-   poziţia nr. 122, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.747";

-   poziţia nr. 123, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „53.955";

-   poziţia nr. 124, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „95.955";

-   poziţia nr. 127, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „89.433";

-   poziţia nr. 128, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „43.493";

-   poziţia nr. 129, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.988";

-   poziţia nr. 130, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „47.115";

-   poziţia nr. 131, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „89.952";

-   poziţia nr. 132, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.120.434";

-   poziţia nr. 133, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.482";

-   poziţia nr. 134, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.675";

c) se completează cu 9 noi poziţii, poziţiile nr. 146-154, conform anexei nr. 29 la prezenta hotărâre.

33.   La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Horlesti" se abrogă poziţiile nr. 13, 23, 24, 41, 42, 46, 47, 48.

34.  La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lespezi" se abrogă poziţiile nr. 50-57, 78, 79.

35.   La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leţcani":

a)  se abrogă poziţiile nr. 33-36, 43, 64-169, 294, 296;

b)  poziţia nr. 228, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „TO P1079";

c)  poziţia nr. 256, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „TO P36";

d)  poziţia nr. 273, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „TO P734";

e)  se completează cu 107 noi poziţii, poziţiile nr. 313-419, conform anexei nr. 30 la prezenta hotărâre.

36.   La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lungani":

a)  se abrogă poziţiile nr. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17-29, 31, 32, 34-36;

b)   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „3.203.302";

c)   poziţia nr. 5, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1.615.548";

d)   poziţia nr. 9, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „3.916.560";

e)  poziţia nr. 13, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.361.920";

f)  poziţia nr. 15, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1.727.580";

g) poziţia nr. 16, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „293.736";

h) poziţia nr. 30 coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „8.491.200";

i)  poziţia nr. 33 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „teren Consiliu Local, teren şcoala Lungani, teren şcoala Goeşti, teren şcoala Zmeu, teren şcoala Crucea"; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „8.922.144";

-   coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.922";

j) se completează cu 7 noi poziţii, poziţiile nr. 40-46, conform anexei nr. 31 la prezenta hotărâre.

37. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mădârjac:

a)  se abrogă poziţiile nr. 30-34, 60-65, 68;

b)  se modifică următoarele poziţii:

-   poziţia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.040 mii lei";

-   poziţia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.040 mii lei";

-   poziţia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.400 mii lei";

-   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.320 mii lei";

-   poziţia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.040 mii lei";

-   poziţia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.040 mii lei";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.040 mii lei";

-   poziţia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.040 mii lei";

-   poziţia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.040 mii lei";

-   poziţia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.040 mii lei";

-   poziţia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei";

-   poziţia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.000 mii lei";

-   poziţia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.600 mii lei";

-   poziţia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „800 mii lei";

-   poziţia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „929.231 mii lei";

-   poziţia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „97.787 mii lei";

-   poziţia nr. 40 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 524, 2.346 mp"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1980"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.500 mii lei";

-   poziţia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.310.157 mii lei";

-   poziţia nr. 42 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 2, tarla 36, 3.670 mp"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1.962"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.400 mii lei";

-   poziţia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.761.754 mii lei";

-   poziţia nr. 44 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 18, tarla 40, 1.500 mp"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1965"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.500 mii lei";

-   poziţia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „261.349 mii lei";

-   poziţia nr. 46 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 12, tarla 39, 4.600 mp"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1986"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23.000 mii lei";

-   poziţia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.028.200 mii lei";

-   poziţia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „504.700 mii lei";

-   poziţia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „378.525 mii lei";

-   poziţia nr. 50 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 10, tarlaua 38, 33.060 mp"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1986"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „165.300 mii lei";

-   poziţia nr. 51 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Dispensar Uman P+1, suprafaţă utilă 504 mp"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „5.933.049 mii lei";

-   poziţia nr. 52 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins : „parcela 534, 1.000 mp"; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1982"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000 mii lei";

-   poziţia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.500 mii lei";

-   poziţia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.750 mii lei";

-   poziţia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000 mii lei";

-   poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000 mii lei":

-   poziţia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.000 mii lei";

-   poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.000 mii lei";

-   poziţia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000 mii lei";

-   poziţia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000 mii lei";

-   poziţia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.000 mii lei";

-   poziţia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.500 mii lei";

-   poziţia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.000 mii lei";

-   poziţia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.250.000 mii lei";

-   poziţia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15.000 mii lei";

-   poziţia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.000 mii lei";

c) se completează cu 69 noi poziţii, poziţiile nr. 75-143, conform anexei nr. 32 la prezenta hotărâre.

38. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mirceşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 8-12, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 30, 39-43, 50-54; '

b)  poziţia nr. 1 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal 28 L = 400 m";

-   coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „540.006";

c)  poziţia nr. 3 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri vicinale: L = 24.281 m";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.137.250 lei";

d)  poziţia nr. 4 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „16 podeţe";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „896.000 lei";

e)  poziţia nr. 5 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „podeţe beton diametru 400,7 bucăţi";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „336.000 lei";

f)  poziţia nr. 6 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „podeţe beton diametru 600, 6 bucăţi";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „376.000 mii lei";

g) poziţia nr. 7 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „podeţe beton diametru 800, 2 bucăţi",

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „187.274   mii lei";

h) poziţia nr. 35, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „împrejmuire din plasă";

i) poziţia nr. 55, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „teren curte = 10.867 mp";

j) se completează cu 15 noi poziţii, poziţiile nr. 57-71, conform anexei nr. 33 la prezenta hotărâre.

39.   La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mironeasa":

a)  se abrogă poziţiile nr. 79-81;

b)   se completează cu 6 noi poziţii, poziţiile nr. 117- 121, conform anexei nr. 34 la prezenta hotărâre.

40.   La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Miroslava:

a)   se abrogă poziţiile nr. 42-51, 53, 64, 65, 72, 74, 75-81, 91, 121, 145,' 147;

b)  se modifică următoarele poziţii:

-   poziţia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.625.000.000";

-   poziţia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.000.000.000";

-   poziţia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.125.000.000";

-   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.500.000.000";

-   poziţia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000";

-   poziţia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.500.000.000";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000.000.000";

-   poziţia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000";

-   poziţia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000.000.000";

-   poziţia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500.000.000";

-   poziţia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000";

-   poziţia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250.000.000";

-   poziţia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „200.000.000";

-   poziţia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.000.000";

-   poziţia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000";

-   poziţia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.000.000";

-   poziţia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500.000.000";

-   poziţia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „340.000.000";

-   poziţia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000";

-   poziţia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250.000.000";

-   poziţia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450.000.000";

-   poziţia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „350.000.000";

-   poziţia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250.000.000";

-   poziţia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250.000.000";

-   poziţia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450.000.000";

-   poziţia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500.000.000";

-   poziţia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „460.000.000";

-   poziţia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000";

-   poziţia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.000.000";

-   poziţia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450.000.000";

-   poziţia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.000.000.000";

-   poziţia nr. 33, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „29.500.000";

-   poziţia nr. 34, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.000.000";

-   poziţia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.000.000";

-   poziţia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „33.000.000";

-   poziţia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.500.000";

-   poziţia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.000.000";

-   poziţia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.700.000";

-   poziţia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000";

-   poziţia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000";

-   poziţia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000.000";

-   poziţia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „190.000.000";

-   poziţia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000";

-   poziţia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „600.000.000";

-   poziţia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „110.000.000";

-   poziţia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „368.800.000";

-   poziţia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000.000";

-   poziţia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000";

-   poziţia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17.200.000";

-   poziţia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 83, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 84, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 87, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 88, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 89, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000";

-   poziţia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „527.000.000";

-   poziţia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.000.000";

-   poziţia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „247.000.000";

-   poziţia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000.000";

-   poziţia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „72.000.000";

-   poziţia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „42.000.000";

-   poziţia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „468.000.000 (local nou)", „100.000.000 (local vechi)";

-   poziţia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000.000";

-   poziţia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „247.000.000";

-   poziţia nr. 101, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.000.000";

-   poziţia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „557.000.000";

-   poziţia nr. 103, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „50.000.000";

-   poziţia nr. 104, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.000.000";

-   poziţia nr. 105, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „306.000.000";

-   poziţia nr. 106, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000.000";

-   poziţia nr. 107, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „145.000.000";

-   poziţia nr. 108, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „102.000.000";

-   poziţia nr. 109, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.000.000.000";

-   poziţia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000";

-   poziţia nr. 111, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000";

-   poziţia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000";

-   poziţia nr. 113, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000.000.000";

-   poziţia nr. 114, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000";

-   poziţia nr. 115, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000.000.000";

-   poziţia nr. 116, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000.000.000";

-   poziţia nr. 117, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.000.000.000";

-   poziţia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000";

-   poziţia nr. 119, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.000.000.000";

-   poziţia nr. 120, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.400.000.000";

c) se completează cu 2 noi poziţii, poziţiile nr. 54 şi 55, conform anexei nr. 35 la prezenta hotărâre.

41.   La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mirosloveşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 21, 28, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 66, 73, 81, 82, 83, 85;

b)   poziţia nr. 9, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „sat Mirosloveşti T 8/CC 540 A 541 A 542/3; Nord - Andrei Costache, Sud - Holbura Elena, Est - Teren de fotbal, Vest - DCL 19;

c)  poziţia nr. 45, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Terenul aferent Halei şi magaziei Mirosloveşti 1.700 mp";

d)  se completează cu 2 noi poziţii, poziţiile nr. 87 şi 88, conform anexei nr. 36 la prezenta hotărâre.

42.   La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mogoşeşti - Iaşi":

a)  se abrogă poziţiile nr. 5, 6, 9-14, 20, 24;

b)   poziţia nr. 3, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „T20, Cc 710, S = 0,2203 ha, L 709, S = 0,0747 ha, A 711, S = 1,1023 ha, A 712, S = 0,0418 ha, Total S = 0,4391 ha";

c)   poziţia nr. 8, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „T 6, Cc 241/1, S = 0,1840 ha";

d)  poziţia nr. 18, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „T 16, Cc 380, S = 0,5164 ha";

e)  poziţia nr. 21, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „T 27, T 71, T 98, T 124 si T 136, S = 293,15 ha";

f)  se completează cu 3 noi poziţii, poziţiile nr. 26, 27 şi 28, conform anexei nr. 37 la prezenta hotărâre.

43.   La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mogoşeşti-Siret":

a)  se abrogă poziţiile nr. 111-119, 128, 130, 131, 132, 138, 140;

b)  poziţia nr. 120, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „suprafaţa construită = 646 mp";

c)  poziţia nr. 121, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „suprafaţa totală = 912 mp; suprafaţa construită = 280 mp";

d)  poziţia nr. 129, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „suprafaţa totală = 9.520 mp";

e)  poziţia nr. 133, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „suprafaţa totală = 354 mp";

f)  poziţia nr. 135, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Curtea Federalcoop Mogoşeşti-Siret, suprafaţa totală = 4.088 mp; suprafaţă clădiri = 892 mp";

g)  poziţia nr. 137, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „suprafaţa totală = 1.890 mp";

h) poziţia nr. 139, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „suprafaţa totală = 1.680 mp; suprafaţa construită = 68 mp";

i) poziţia nr. 141, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „suprafaţa totală = 97,80 ha";

j) se completează cu 21 noi poziţii, poziţiile nr. 142-162, conform anexei nr. 38 la prezenta hotărâre.

44. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Movileni":

a)  se abrogă poziţiile nr. 78, 79, 80, 94, 96, 103-106, 108-114, 132-137, 146-150;

b)  se modifică următoarele poziţii:

-   poziţia nr. 3 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.417.485";

-   poziţia nr. 6 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „80.900.982";

-   poziţia nr. 16 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.417.485";

-   poziţia nr. 17 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „80.900.982";

-   poziţia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300";

-   poziţia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.262.400";

-   poziţia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300";

-   poziţia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.654.250";

-   poziţia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.654.250";

-   poziţia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.898.100";

-   poziţia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.898.100";

-   poziţia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.898.100";

-   poziţia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „33.185.100";

-   poziţia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300";

-   poziţia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300";

-   poziţia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300";

-   poziţia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300";

-   poziţia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300";

-   poziţia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300";

-   poziţia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.592.550";

-   poziţia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.769.800";

-   poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.769.800";

-   poziţia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.769.800";

-   poziţia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.769.800";

-   poziţia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 69 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1974"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200";

-   poziţia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650";

-   poziţia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.168.000";

-   poziţia nr. 77 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.186.915.000";

-   poziţia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.730.600";

-   poziţia nr. 81, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „578.976.000";

-   poziţia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „378.221.200";

-   poziţia nr. 83, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.675.000.500";

-   poziţia nr. 85 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1984"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.362.206.000";

-   poziţia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „208.447.200";

-   poziţia nr. 87 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2002"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.930.580.759";

-   poziţia nr. 88 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2003"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.000.000";

-   poziţia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.030.950";

-   poziţia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.274.664";

-   poziţia nr. 119, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „487.428";

-   poziţia nr. 120, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „121.857";

-   poziţia nr. 121, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.317.226";

-   poziţia nr. 124, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.249.520";

-   poziţia nr. 125, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.249.520";

-   poziţia nr. 126, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.874.280";

-   poziţia nr. 127, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.874.280";

-   poziţia nr. 128, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.827";

-   poziţia nr. 129, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.137.500".

45. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Oţeleni":

a)   la Secţiunea I „Bunuri Imobile" se abrogă poziţiile nr. 38-43, 66, 68, 69.

b)  se modifică următoarele poziţii:

-   poziţia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „462.219.255";

-   poziţia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „209.490.688";

-   poziţia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.726.180";

-   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „50.308.000";

-   poziţia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.000.000";

-   poziţia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.264.000";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.232.560.000";

-   poziţia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.232.560.000";

-   poziţia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.566.592.000";

-   poziţia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.077.032.000";

-   poziţia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.182.140.000";

-   poziţia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.960.466.000";

-   poziţia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „32.700.200";

-   poziţia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.416.068.402";

-   poziţia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17.046.400";

-   poziţia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „598.000.000";

-   poziţia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „108.000.000";

-   poziţia nr. 27, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bolţari, acoperiş plăci azbest 3 cam. 67 mp";

-   poziţia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.800.000";

-   poziţia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.440.000";

-   poziţia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.100.000";

-   poziţia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.800.000";

-   poziţia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.600.000";

-   poziţia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.100.000";

-   poziţia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.160.000";

-   poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.320.000";

-   poziţia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.800.000";

-   poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.160.000";

-   poziţia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.880.000";

-   poziţia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.160.000";

-   poziţia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.960.000";

-   poziţia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.800.000";

-   poziţia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.800.000";

-   poziţia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.880.000";

-   poziţia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.160.000";

c) se completează cu 2 noi poziţii, poziţiile nr. 182 şi 183, conform anexei nr. 39 la prezenta hotărâre.

46.   La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Plugari":

a)  se abrogă poziţiile nr. 7, 8, 11, 19;

b)  poziţia nr. 28, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Denumirea populară a tarlalelor: Domneasca 54 ha; Nucuşor 37 ha; Dorna 100 ha; Ţiganca 75 ha; Cier 110 ha, din care 3.00 ha intravilan; Cimitir 42 ha; La şanţ 29 ha; Spătăreanu = Ţiganca 70 ha; Humărie 56 ha; Oneşti 27 ha";

c)  se completează cu 2 noi poziţii, poziţiile nr. 29 şi 30, conform anexei nr. 40 la prezenta hotărâre.

47.   La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podu-Iloaiei":

a)  titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Podu-Iloaiei";

b)   anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podu-Iloaiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 77 la prezenta hotărâre.

48.   La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Popeşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 67 şi 68;

b)  poziţia nr. 23 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Islaz sat Doroşcani";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „208 ha Islaz";

-    coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.160.000.000";

c)   se completează cu poziţia nr. 70 conform anexei nr. 41 la prezenta hotărâre.

49.   La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Prisăcani":

a)  se abrogă poziţiile nr. 13, 14, 15;

b)  se completează cu 2 noi poziţii, poziţiile nr. 41 şi 42, conform anexei nr. 42 la prezenta hotărâre.

50.   La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Probota":

a)  se abrogă poziţiile nr. 19-25;

b)   poziţia nr. 1, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.844.426";

c)   poziţia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „82.600";

d)   poziţia nr. 3, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „26.231";

e)   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „675.592";

f)   poziţia nr. 5, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.646.865";

g)   poziţia nr. 7, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „4.063.348";

h) poziţia nr. 8, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „861.625";

i) poziţia nr. 9, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „279.000";

j) poziţia nr. 10, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „5.024.064";

k) poziţia nr. 11, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.349.888";

l) poziţia nr. 12, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „56.750";

m) poziţia nr. 45 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „106 km";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.531.760";

n) se completează cu poziţia nr. 48 conform anexei nr. 43 la prezenta hotărâre.

51.   La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Răducăneni":

a)  se abrogă poziţia nr. 14;

b)  poziţia nr. 21, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „S = 516 mp; S = 5.999 mp";

c)  poziţia nr. 25 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Generală Bohotin, Local cu două săli de clasă, Local cu cinci săli de clasă, teren aferent, Local şcoală sat nou Bohotin, teren aferent";

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „S = 134 mp, S = 204 mp, S = 5048 mp, S = 22 mp, S = 2936 mp";

-  coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1931, 1970, 1910, 1980, 1980";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „102, 198, 1333, 550, 775";

d) se completează cu 20 noi poziţii, poziţiile nr. 38-57, conform anexei nr. 44 la prezenta hotărâre.

52.   La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rediu":

a)  se abrogă poziţiile nr.  11, 16-19, 21, 22, 26-29;

b)  se completează cu 82 noi poziţii, poziţiile nr. 30-111, conform anexei nr. 45 la prezenta hotărâre.

53.   La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Româneşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 16, 17, 18, 35, 42, 44;

b)  poziţia nr. 2, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Drumuri comunale 4.900 ml = 77.000 mp";

c)  se completează cu 18 noi poziţii, poziţiile nr. 46-63, conform anexei nr. 46 la prezenta hotărâre.

54.   Anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ruginoasa" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 65 la prezenta hotărâre.

55.   La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şcheia":

a)  se abrogă poziţiile nr. 7-10, 12, 24-24, 41, 56, 61, 65, 66, 77, 78, 83, 86, 91, 92, 95, 97, 98, 104, 105, 109, 111, 113, 117;

b)  se completează cu 167 noi poziţii, poziţiile nr. 122-287, conform anexei nr. 47 la prezenta hotărâre.

56.   La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Schitu-Duca":

a)   se abrogă poziţiile nr. 26-29, 31, 32-34, 63, 64, 68, 70, 72, 73, 87;

b)   poziţia nr. 3, coloana nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.053.729.100";

c)  poziţia nr. 35, coloana nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „65.000.000";

d)  poziţia nr. 45, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1970";

e)  poziţia nr. 46, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „3.200 mp";

f)  poziţia nr. 48, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „8.100 mp";

g)  poziţia nr. 51, coloana nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.499.977.171";

h) poziţia nr. 56, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „3.588 mp";

i) poziţia nr. 61, coloana nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „121.355.500";

j) poziţia nr. 77, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.329 mp";

k) poziţia nr. 78, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1.200 mp";

l) poziţia nr. 81, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „650 mp";

m) poziţia nr. 82, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „186 mp";

n) poziţia nr. 83, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „480 mp";

o) poziţia nr. 84, coloana nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „708 mp";

p) se completează cu 9 noi poziţii, poziţiile nr. 88-96, conform anexei nr. 48 la prezenta hotărâre.

57.   La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scânteia":

a)  se abrogă poziţiile nr. 11, 17-25;

b)  poziţia nr. 10 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „are suprafaţa de 1,38 ha, construită din pământ, pietriş, gazon, învecinată la vest cu Brutăria proprietate S.C. Damic Panis S.R.L, şi moara, nord drum comunal gară-sat Scânteia, sud şi est pârâul Rebricea";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.730.000 lei";

c)  poziţia nr. 38, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „120.000 lei";

d)   poziţia nr. 46, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „0,5781 ha";

e)  se completează cu 58 noi poziţii, poziţiile nr. 52-109, conform anexei nr. 49 la prezenta hotărâre.

58.   La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scobinţi":

a)   la Instituţii Sat Bădeni, Sisteme de Infrastructură Bădeni, Secţiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile se abrogă poziţia nr. 1;

b)   la Instituţii Sat Scobinţi, Secţiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, se abrogă poziţiile nr. 4-9 şi 13;

c)   la Instituţii Sat Scobinţi, Secţiunea I, Cap. III, se abrogă poziţiile nr. 3, 38, 43-46, 57;

d)   la Instituţii Sat Sticlăria, Cimitire comunale Sticlăria, Secţiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, se abrogă poziţiile nr. 2 şi 3;

e)   la Instituţii Sat Sticlăria, Cimitire comunale Sticlăria, Secţiunea I, Cap. III, Bunuri Imobile, se abrogă poziţiile nr. 19, 20, 24;

f)   la Instituţii Sat Zagavia, Secţiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, se abrogă poziţia nr. 1.

g)  se modifică următoarele poziţii:

-   la Instituţii Sat Bădeni, Sisteme de Infrastructură Bădeni, Secţiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, poziţia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Gen. Ion I. Onu Bădeni";

-   la Instituţii Sat Feteşti, Secţiunea II, Cap. II: poziţia nr. 1, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 145"; poziţia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 145";

-   la Instituţii Sat Zagavia, Secţiunea I, Bunuri Imobile, Cap. II: poziţia nr. 1, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 145"; poziţia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 145 A";

h) se completează cu următoarele poziţii, conform anexei nr. 50 la prezenta hotărâre:

-   la Instituţii Sat Bădeni, Sisteme de Infrastructură Bădeni, Secţiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 4;

-   la Instituţii Sat Feteşti, Cap. I, Secţiunea I, Bunuri Imobile, se completează cu 3 noi poziţii, poziţiile nr. 3, 4 şi 5;

-   la Instituţii Sat Zagavia, Secţiunea I, Bunuri Imobile, Cap. II, se completează cu 4 noi poziţii, poziţiile nr. 26-29.

59.   La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sineşti", se abrogă poziţiile nr. 15 şi 16.

60.   La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sireţel":

-  se completează cu 16 noi poziţii, poziţiile nr. 46-61, conform anexei nr. 51 la prezenta hotărâre.

61.   La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Strunga":

a)  se abrogă poziţiile nr. 29-35, 43, 48, 53 şi 56;

b)  se completează cu 12 noi poziţii, poziţiile nr. 77-88, conform anexei nr. 52 la prezenta hotărâre.

62.   La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tansa", se completează cu poziţia nr. 27 conform anexei nr. 53 la prezenta hotărâre.

63.   La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tătăruşi":

a)  se abrogă poziţiile nr. 46-49, 87 şi 88;

b)  se completează cu 50 noi poziţii, poziţiile nr. 89-138, conform anexei nr. 54 la prezenta hotărâre.

64.   La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţibana":

a)  se abrogă poziţiile nr. 3-8;

b)   se completează cu 3 noi poziţii, poziţiile nr. 205, 206, 207, conform anexei nr. 55 la prezenta hotărâre.

65.   La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţibăneşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 149-162,192-195, 203-211, 213-218, 220, 228,' 229, 234, 235, 239-242, 287-296;

b)  se completează cu 74 noi poziţii, poziţiile nr. 365-438, conform anexei nr. 56 la prezenta hotărâre.

66.   La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţigănaşi":

a)  se abrogă poziţiile nr. 12, 24, 27-30, 60, 61, 64, 116, 117,  118,  127,  130-136,  138-141,  160,  163,  169, 300;

b)  se completează cu 20 noi poziţii, poziţiile nr. 481-500, conform anexei nr. 57 la prezenta hotărâre.

67.  La anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Frumos":

a)  titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ion Neculce";

b)   anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgu Frumos" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 64 la prezenta hotărâre.

68.   La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Todireşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 2, 3, 11-13, 16-19, 24, 33, 34, 43-48, 56, 57-62, 65, 66, 68, 69, 73, 74;

b)   se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 82, conform anexei nr. 58 la prezenta hotărâre.

69.   Anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomeşti" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 66 la prezenta hotărâre.

70.   La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Trifeşti":

a)  se abrogă poziţiile nr. 7-12, 18-21, 24-26, 34-44, 53-56;

b)  se modifică următoarele poziţii:

c)  poziţia nr. 29 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal Pietriş-Rădeni -Roşcani";

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „L = 600 m";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „287.315 mii lei";

d)  poziţia nr. 47 se modifică după cum urmează:

-  coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „S = 856 ha";

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.712.000 mii lei;

e)  se completează cu 8 noi poziţii, poziţiile nr. 49-56, conform anexei nr. 59 la prezenta hotărâre.

71.   La anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţuţora":

a)  se abrogă poziţiile nr. 1, 2, 5, 7, 17;

b)  poziţia nr. 2 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri comunale";

-   coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum piatră, de la hotarul comunei Tomeşti, sat Ţuţora, St = 5,79 ha, S.ut. = 2,30 ha (2880 x 8 m) având 4 podeţe din beton 0 1.500, I = 7 m şi un pod peste râul Jijia de 100 m; Drum cu asfalt cu o lungime de 5.562 m şi o valoare de 31 miliarde lei de la hotarul comunei Tomeşti (Dealul  Doamnei) -Chipereşti-Ţuţora -Oprişeni având 4  podeţe din beton peste râul Jijia, dimensiuni 10x160 m;

-  coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31 miliarde" şi „40 miliarde".

72.   La anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ungheni":

a)  se abrogă poziţiile nr. 45-48, 73;

b)  poziţia nr. 28, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „teren aferent Scoală Bosia în suprafaţă de 7.259 mp".

73.   La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Seacă":

a)  se abrogă poziţiile nr. 17, 30, 34;

b)  se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 36, conform anexei nr. 60 la prezenta hotărâre.

74.   Anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Victoria" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 67 la prezenta hotărâre.

75.   La anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vânători":

a)  se abrogă poziţiile nr. 3, 4, 20, 30-35;

b)  poziţia nr. 6, coloana nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „164.283.012 lei;

c)  poziţia nr. 22 se modifică după cum urmează:

-   coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Suprafaţa totală 459 ha se întinde pe raza satelor Vânători, Criveşti, Hârtoape şi Gura-Bidiliţei, T17 Ursari = 87 ha, T14, T15 Saca = 18 ha, T19 Coasta Blănarului = 5  ha, T 77 Coasta Luncii = 57 ha, T 65 Valea Ilisei = 14 ha, T 7 Soci = 17 ha, T 68 Coasta Vindereului = 5 ha, T 79, T 78 Chilia = 121 ha, T 108 Prundu Mic = 34 ha, T 109 Prundu Mare = 19 ha, T 110 Poeniţa = 10 ha, T 57 Petrosu = 39 ha, T 1122 Păşune Gura-Bidiliţei = 12 ha";

-   coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1957 si 1991".

76.   La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vlădeni":

a)  poziţia nr. 82 se abrogă;

b)  se modifică următoarele poziţii:

-   poziţia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.356";

-   poziţia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.289.620";

-   poziţia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.140.378";

-   poziţia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392";

-   poziţia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.537";

-   poziţia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.589.611";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 5 va avea  următorul cuprins: „2.427.734";

-   poziţia nr. 8, coloana nr. 5 va avea  următorul cuprins: „1.102.030";

-   poziţia nr. 9, coloana nr. 5 va avea  următorul cuprins: „106.195";

-   poziţia nr.  10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392";

-   poziţia nr.  11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.631";

-   poziţia nr.  12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „58.990";

-   poziţia nr.  13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392";

-   poziţia nr.  14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.794";

-   poziţia nr.  15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „200.587";

-   poziţia nr.  16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.794";

-   poziţia nr.  17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392";

-   poziţia nr.  18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392";

-   poziţia nr.  19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „707.957";

-   poziţia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „424.781";

-   poziţia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „436.585";

-   poziţia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.793";

-   poziţia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.588";

-   poziţia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „253.987";

-   poziţia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.792";

-   poziţia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.793";

-   poziţia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „253.979";

-   poziţia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.990";

-   poziţia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „75.512";

-   poziţia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.391";

-   poziţia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.990";

-   poziţia nr. 33, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.793";

-   poziţia nr. 34, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.587";

-   poziţia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „245.424";

-   poziţia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „140.991";

-   poziţia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „269.031";

-   poziţia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „165.194";

-   poziţia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „283.184";

-   poziţia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „165.194";

-   poziţia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „259.586";

-   poziţia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.588";

-   poziţia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.631";

-   poziţia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „253.988";

-   poziţia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „47.205";

-   poziţia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „330.389";

-   poziţia nr. 47 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 7"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.787.697";

-   poziţia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.242.899";

-   poziţia nr. 49 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 3"; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum parţial pietruit Vâlcelele-Borsa"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.197.449";'

-   poziţia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „943.973";

-   poziţia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.587";

-   poziţia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „235.988";

-   poziţia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „259.586";

-   poziţia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.390"'

-   poziţia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „330.389";

-   poziţia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „401.183";

-   poziţia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „224.592";

-   poziţia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „165.195";

-   poziţia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37.751";

-   poziţia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.271.392";

-   poziţia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.990";

-   poziţia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37.751";

 poziţia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „58.999";

-   poziţia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.391";

-   poziţia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392";

-   poziţia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37.751";

-   poziţia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392";

-   poziţia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.588";

-   poziţia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.990";

-   poziţia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „283.184";

-   poziţia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.391";

-   poziţia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.391";

-   poziţia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.416.562";

-   poziţia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.176.000";

-   poziţia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.560.000";

-   poziţia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.481.000";

-   poziţia nr. 77, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.489.200";

-   poziţia nr. 78, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.654.000";

-   poziţia nr. 79, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „381.992";

-   poziţia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „852.092";

-   poziţia nr. 81, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „26.324";

-   poziţia nr. 83 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „hidranţi apă 5 x 3.238"; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.190";

-   poziţia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „38.633";

-   poziţia nr. 87, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „38.590";

-   poziţia nr. 88, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „241.785";

-   poziţia nr. 89, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „436.390";

-   poziţia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „301.760";

-   poziţia nr. 91, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „301.760";

-   poziţia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „99.734";

-   poziţia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „99.734";

-   poziţia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „63.077";

-   poziţia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „306.523";

-   poziţia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.659";

-   poziţia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „252.692";

-   poziţia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.269";

-   poziţia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.672";

-   poziţia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „73.485";

-   poziţia nr. 101, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „139.138";

-   poziţia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „233.641";

-   poziţia nr. 103, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „42.551";

-   poziţia nr. 104, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „101.638";

-   poziţia nr. 105, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „91.210";

-   poziţia nr. 106, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15.305";

c) se completează cu 65 noi poziţii, poziţiile nr. 109-173, conform anexei nr. 61 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Se atestă apartenenţa bunurilor cuprinse în anexele nr. 68-76 la domeniul public al următoarelor comune în judeţul Iaşi:

a)   Comunele înfiinţate prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune:

1.   comuna Balş, anexa nr. 68 (anexa nr. 91 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

2.   comuna Costeşti, anexa nr. 69 (anexa nr. 92 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

3.   comuna Drăguşeni, anexa nr. 71 (anexa nr. 93 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

4.   comuna Fântânele, anexa nr. 72 (anexa nr. 94 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

5.   comuna Hărmăneşti, anexa nr. 73 (anexa nr. 95 la Hotărârea Guvernului nr.' 1.354/2001);

6.   comuna Răchiteni, anexa nr. 74 (anexa nr. 96 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

7.   comuna Roşcani, anexa nr. 75 (anexa nr. 97 la Hotărârea Guvernuiui nr. 1.354/2001);

8.   comuna Valea Lupului, anexa nr. 76 (anexa nr. 98 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

b)   Comuna Ciohorăni, anexa nr. 70, înfiinţată prin Legea nr. 545/2004 pentru înfiinţarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi (anexa nr. 99 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001).

Art. III. - Anexele nr. 1-77*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1-77 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 48/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 48 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
ANONIM a comentat Decretul 11 2018
    Bună ziua spectatorilor Banca dvs. a refuzat împrumutul? Ești într-o mizerie financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă, să plătiți o chirie, să cumpărați o mașină, să vă soluționați datoriile și să aveți mai multe probleme financiare? Vreau doar să știi că tocmai ai văzut locul potrivit pentru a obține un împrumut. Suntem o organizație creștină creată de domnul Philip Morgan pentru a ajuta pe cei care au o problemă financiară? În lista de mai sus, suntem în continuare aici pentru a proteja publicul împotriva fraudei online. Suntem autorizați și înregistrați ca instituții de credit, înregistrați integral și aprobați de către Confederație. Prin urmare, dacă sunteți interesat de un împrumut, nu vă puneți în panică, întrebați și promiteți că veți primi un împrumut atunci când ați finalizat toate procedurile și condițiile pe care le veți adopta imediat. Adresa de e-mail a companiei este gratuită și sigură, în orice moment, contactați-ne prin e-mail: (philipmorganloanservice00@gmail.com) DECLARAȚIA FORMULUI DE DECLARARE Completați și reveniți la EE. UU. Cu detalii. Nume complet: ................. Sex: ............. Țara: ............... Statut: ...................... Numărul de telefon: ............... Adresa adresei: ................... Suma împrumutului: ................... Durata: ........................ Venit lunar: ................. Ocupația: .......................... Ce credeți despre împrumutul de care aveți nevoie? .................. Ați solicitat un împrumut înainte de ....... Cum ne-ai găsit? mail sau publicitate ........ Suntem la dispoziția dumneavoastră
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Aveți nevoie de împrumuturi de orice fel? Sunteți în orice situație financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Iată o oportunitate de a obține împrumuturile mici și mari pentru a îmbunătăți și a începe afacerea dvs. de orice fel. oferim împrumuturi publicului la o rată a dobânzii foarte redusă de 2%. suntem dinamici, fiabili, eficienți și avem încredere demnă de încredere. Contactați-ne acum pentru împrumuturile pe termen scurt și lung. Contactați-ne acum, pentru mai multe informații și aplicații. Oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru educație, împrumuturi pentru locuințe sau "împrumuturi pentru orice motiv!". Cu toate acestea, metoda noastră, vă oferă șansa de a preciza cantitatea de împrumut necesară și, de asemenea, durata pe care o puteți permite EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com Whatsapp: +1 (512) 980-1469 VĂ RĂSPUNSEM ÎNAINTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE. Salutari, Doamna Lola Daniel EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu