Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.460 din 10.07.2013

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 17 iulie 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. d), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Nr. crt. Administratorul bunurilor Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitate Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţa (ha) Numărul cadastral Număr carte funciară
1 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 4,47 6135 314181 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Arad, municipiul Arad 2006 23.747 contract de vânzare-cumpărare nr. 3208/14.07.2006/în administrare
2 8.04.01 imobil Pădure 6,9 405 80217 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Albeştii de Muscel 2004 50.264 contract de vânzare-cumpărare nr. 1332/27.09. 2004/în administrare
3 8.04.01 imobil Pădure 9 9 80218 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Albeştii de Muscel 2004 65.280 contract de vânzare-cumpărare nr. 1333/27.09. 2004/în administrare
4 8.04.01 imobil Pădure 0,5 17 80219 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Albeştii de Muscel 2004 3.962 contract de vânzare-cumpărare nr. 1435/13.10. 2004/în administrare
5 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 9 644 80716 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Lereşti 2004 53.547 contract de vânzare-cumpărare nr. 1669/30.11. 2004/în administrare
6 8.04.01 imobil Pădure 10 645, 646 80717 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Lereşti 2004 64.697 contract de vânzare-cumpărare nr. 1670/30.11. 2004/în administrare
7 8.04.01 imobil Pădure 1,0083 555 80616 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Costeşti 2003 10.542 contract de vânzare-cumpărare nr. 1999/29.10. 2003/în administrare
8 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 5,5 289 70090 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş (DB), comuna Morteni 2003 7.915 contract de vânzare-cumpărare nr. 2043/10.11. 2003/în administrare
9 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 9,9989 288 70091 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş (DB), comuna Morteni 2003 12.782 contract de vânzare-cumpărare nr. 2059/13.11. 2003/în administrare
10 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,2349 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 2.856 contract de vânzare-cumpărare nr. 165/18.02. 2004/în administrare
11 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 4 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 5.111 contract de vânzare-cumpărare nr. 159/18.02. 2004/în administrare
12 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1,03 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 1.316 contract de vânzare-cumpărare nr. 160/18.02.2004/în administrare
13 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 2.555 contract de vânzare-cumpărare nr. 162/18.02.2004/în administrare
14 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,0974 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 2.680 contract de vânzare-cumpărare nr. 161/18.02.2004/în administrare
15 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,1 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 2.683 contract de vânzare-cumpărare nr. 158/18.02.2004/în administrare
16 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 3,6213 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 4.627 contract de vânzare-cumpărare nr. 157/18.02.2004/în administrare
17 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 0,5 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 639 contract de vânzare-cumpărare nr. 163/18.02.2004/în administrare
18 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 4 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 5.111 contract de vânzare-cumpărare nr. 908/21.07.2004/în administrare
19 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 3 83 80089 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Negraşi 2004 3.832 contract de vânzare-cumpărare nr. 914/23.07.2004/în administrare
20 8.04.01 imobil Pădure 5 117, 115 80192, 80191 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti 2003 77.958 contract de vânzare-cumpărare nr. 1072/19.05.2003/în administrare
21 8.04.01 imobil Pădure 10,0177 126 80188 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti 2004 94.043 contract de vânzare-cumpărare nr. 630/26.04.2004/în administrare
22 8.04.01 imobil Pădure 9,992 127 80190 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti 2004 88.399 contract de vânzare-cumpărare nr. 628/26.04.2004/în administrare
23 8.04.01 imobil Pădure 1 116 80187 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Morăreşti 2003 20.919 contract de vânzare-cumpărare nr. 1096/22.05.2003/în administrare
24 8.04.01 imobil Pădure 10 237 80404 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Corbeni 2003 94.800 contract de vânzare-cumpărare nr. 1850/24.09.2003/în administrare
25 8.04.01 imobil Pădure 0,7520 563 80388 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Merişani 2004 7.373 contract de vânzare-cumpărare nr. 1710/13.12.2004/în administrare
26 8.04.01 imobil Pădure 9,002 234 80311 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Mălureni 2003 65.232 contract de vânzare-cumpărare nr. 1903/2.10.2003/în administrare
27 8.04.01 imobil Pădure 2,5 131 80482 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Nucşoara 2003 31.351 contract de vânzare-cumpărare nr. 1163/2.06.2003/în administrare
Nr. crt. Administratorul bunurilor Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitate Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţa (ha) Numărul cadastral Număr carte funciară
28 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 2,25 489 80375 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Miceşti 2004 17.218 contract de vânzare-cumpărare nr. 1712/13.12.2004/în administrare
29 8.04.01 imobil Pădure 2,3702 480 82407 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Albota 2004 10.972 contract de vânzare-cumpărare nr. 1334/27.09.2004/în administrare
30 8.04.01 imobil Pădure 1,5 479 80683 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Albota 2004 7.346 contract de vânzare-cumpărare nr. 1711/13.12.2004/în administrare
31 8.04.01 imobil Pădure 10,012 612 81148 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Călineşti 2003 105.667 contract de vânzare-cumpărare nr. 1197/6.06.2003/în administrare
32 8.04.01 imobil Pădure 9 426 80739 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni 2003 108.711 contract de vânzare-cumpărare nr. 1869/26.09.2003/în administrare
33 8.04.01 imobil Pădure 2 457 80743 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni 2003 26.678 contract de vânzare-cumpărare nr. 1971/22.10.2003/în administrare
34 8.04.01 imobil Pădure 2 458 80742 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni 2003 26.678 contract de vânzare-cumpărare nr. 1975/23.10.2003/în administrare
35 8.04.01 imobil Pădure 3,26 521 80738 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni 2004 30.131 contract de vânzare-cumpărare nr. 908/30.06.2004/în administrare
36 8.04.01 imobil Pădure 2,201 532 80741 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni 2004 20.264 contract de vânzare-cumpărare nr. 1688/6.12.2004/în administrare
37 8.04.01 imobil Pădure 2,7093 533 80740 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Leordeni 2004 19.706 contract de vânzare-cumpărare nr. 1687/6.12.2004/în administrare
38 8.04.01 imobil Pădure 1,9998 80236 80236 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Vlădeşti 2004 17.896 contract de vânzare-cumpărare nr. 884/25.06.2004/în administrare
39 8.04.01 imobil Pădure 2,0987 147 80083 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Popeşti 2004 10.227 contract de vânzare-cumpărare nr. 1341/28.09.2004/în administrare
40 8.04.01 imobil Pădure 2,75 80390 80390 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Cotmeana 2003 31.700 contract de vânzare-cumpărare nr. 1998/29.10.2003/în administrare
41 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 11,5 133 80566 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Nucşoara 2002 297.501 contract de vânzare-cumpărare nr. 1204/6.11.2002/în administrare
42 8.04.01 imobil Pădure 1 132 80567 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Argeş, comuna Nucşoara 2002 26.373 contract de vânzare-cumpărare nr. 1108/17.10.2002/în administrare
43 8.04.01 imobil Pădure 9,0036 369 60270 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău 2003 50.150 contract de vânzare-cumpărare nr. 3779/9.10.2003/în administrare
44 8.04.01 imobil Pădure 2 460 60530 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci 2003 7.200 contract de vânzare-cumpărare nr. 4059/30.10.2003/în administrare
45 8.04.01 imobil Pădure 1,5 597 60527 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Buhoci 2004 6.383 contract de vânzare-cumpărare nr. 2712/31.08.2004/în administrare
46 8.04.01 imobil Pădure 1,7931 331 60194 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Solonţ 2004 6.044 contract de vânzare-cumpărare nr. 2987/27.09.2004/în administrare
47 8.04.01 imobil Pădure 4,1901 60239 60239 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Balcani 2003 15.200 contract de vânzare-cumpărare nr. 4390/24.11.2003/în administrare
48 8.04.01 imobil Pădure 1,79 60304 60304 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Bereşti-Tazlău 2004 14.006 contract de vânzare-cumpărare nr. 3120/7.10.2004/în administrare
49 8.04.01 imobil Pădure 5,7 60413, 699, 697 60413, 60342, 60340 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, comuna Poduri 2004 46.989 contract de vânzare-cumpărare nr. 3520/19.11.2004/în administrare
50 8.04.01 imobil Pădure 0,8874 822 60600 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, oraşul Slănic-Moldova 2004 8.025 contract de vânzare-cumpărare nr. 3146/8.10.2004/în administrare
51 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1,7442 1057 60827 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna 2003 1.500 contract de vânzare-cumpărare nr. 3693/1.10.2003/în administrare
52 8.04.01 imobil Pădure 1,44 1302 60828 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna 2004 12.108 contract de vânzare-cumpărare nr. 3080/5.10.2004/în administrare
53 8.04.01 imobil Pădure 7,555 60833, 1054, 1056 60833, 60832, 60831 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna 2003 75.938 contract de vânzare-cumpărare nr. 3692/1.10.2003/în administrare
54 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1,7446 1052, 1053 60829, 60830 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna 2003 1.500 contract de vânzare-cumpărare nr. 3694/1.10.2003/în administrare
55 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 16,29 239, 238, 237, 25495, 25496, 25497 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Galaţii Bistriţei 2006 30.137 contract de vânzare-cumpărare nr. 455/27.01.2006/în administrare
Nr. crt. Administratorul bunurilor Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitate Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţa (ha) Numărul cadastral Număr carte funciară
56 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 331,2 351, 353, 356, 359, 358, 360, 361, 364, 365, 366, 352, 354, 355, 336, 337, 357, 340/1, 340/5, 340/3, 340/2, 340/4, 362, 363, 341, 328, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 339, 342, 344, 345, 346, 347, 348 25326, 25335, 25325, 25310, 25309, 25307, 25308, 25318, 25319, 25316, 25317, 25314, 25315, 25338, 25331, 25303, 25304, 25302, 25311, 25312, 25300, 25301, 25313, 25306, 25305, 25348, 25333, 25334, 25332, 25330, 25339, 25337, 25336, 25342, 25343, 25341, 25340, 25321, 25329, 25322 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Dumitriţa 2007 3.524.213 contract de vânzare-cumpărare nr. 1807,1864,1840,1800,1846,1838, 1841,1862,1867,1865,1863,1848, 1889,1811,1803,1802,1805,1804, 1806,1839,1845,1866,1801,1888, 1842,94,1799,1809,1904,1843,1844, 1810,1837,1808,1847/2007, 2008/ în administrare
57 8.04.01 imobil Pădure 14,2 100, 101, 103, 102 25327, 25163, 25323, 25324 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Bistriţa-Năsăud, comuna Dumitriţa 2007 151.099 contract de vânzare-cumpărare nr. 1868,1849/2007/în administrare
58 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 10,21 422, 423 20734, 20737 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Călăraşi, comuna Mânăstirea 2006 27.567 contract de vânzare-cumpărare nr. 1815/18.08.2006/în administrare
59 8.04.01 imobil Pădure 4 495 70154 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bărbuleţu 2004 23.600 contract de vânzare-cumpărare nr. 2140/17.03.2004/în administrare
60 8.04.01 imobil Pădure 9 687 70222 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Măneşti 2003 50.254 contract de vânzare-cumpărare nr. 5753/24.11.2003/în administrare
61 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 2,9498 382 70171 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Vişineşti 2003 26.233 contract de vânzare-cumpărare nr. 5386/28.10.2003/în administrare
62 8.04.01 imobil Pădure 3 569, 577 70358, 70359 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead 2004 18.593 contract de vânzare-cumpărare nr. 5751/24.11.2003/în administrare
63 8.04.01 imobil Pădure 8,5 576 70357 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead 2004 56.887 contract de vânzare-cumpărare nr. 5679/18.11.2003/în administrare
64 8.04.01 imobil Pădure 9,3 568 70356 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead 2004 54.319 contract de vânzare-cumpărare nr. 5676/18.11.2003/în administrare
65 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 0,8 682 70355 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead 2004 15.252 contract de vânzare-cumpărare nr. 4782/2.07.2004/în administrare
66 8.04.01 imobil Pădure 0,56 684 70361 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead 2004 8.189 contract de vânzare-cumpărare nr. 4616/2.07.2004/în administrare
67 8.04.01 imobil Pădure 0,84 683 70360 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead 2004 14.056 contract de vânzare-cumpărare nr. 4781/2.07.2004/în administrare
68 8.04.01 imobil Pădure 1,1008 657 70354 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Bezdead 2004 6.535 contract de vânzare-cumpărare nr. 4614/24.06.2004/în administrare
69 8.04.01 imobil Pădure 2,2815 72 70213 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Vulcana-Pandele 2004 14.024 contract de vânzare-cumpărare nr. 6256/23.12.2003/în administrare
70 8.04.01 imobil Pădure 8,9998 391 70232 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, oraşul Pietroşiţa 2004 47.183 contract de vânzare-cumpărare nr. 5262/18.08.2004/în administrare
71 8.04.01 imobil Pădure 12,9308 493, 485, 486, 487, 488 70385, 70378, 70379, 70380, 70383 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani 2003 28.650 contract de vânzare-cumpărare nr. 5085/8.10.2003/în administrare
72 8.04.01 imobil Pădure 6,94 483, 507 70384, 70377 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani 2003 13.689 contract de vânzare-cumpărare nr. 5385/28.10.2003/în administrare
73 8.04.01 imobil Pădure 2 524 70381 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani 2003 943 contract de vânzare-cumpărare nr. 5384/28.10.2003/în administrare
74 8.04.01 imobil Pădure 2,9999 308 70129 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cobia 2004 16.866 contract de vânzare-cumpărare nr. 6125/15.12.2003/în administrare
Nr. crt. Administratorul bunurilor Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitate Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţa (ha) Numărul cadastral Număr carte funciară
75 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 9,0005 718 70481 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Gura Ocniţei 2004 11.091 contract de vânzare-cumpărare nr. 5717/20.11.2003/în administrare
76 8.04.01 imobil Pădure 3,9998 383 70615 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ulieşti 2004 4.137 contract de vânzare-cumpărare nr. 5759/24.11.2003/în administrare
77 8.04.01 imobil Pădure 9 1516 70798 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Voineşti 2004 56.544 contract de vânzare-cumpărare nr. 2243/19.03.2004/în administrare
78 8.04.01 imobil Pădure 10 426 70242 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Vişina 2004 41.063 contract de vânzare-cumpărare nr. 5413/29.10.2003/în administrare
79 8.04.01 imobil Pădure 8,8704 125, 126 70112, 70113 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Pucheni 2004 50.519 contract de vânzare-cumpărare nr. 2825/16.04.2004/în administrare
80 8.04.01 imobil Pădure 1,9984 756 70595 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Şotânga 2004 12.001 contract de vânzare-cumpărare nr. 4416/16.06.2004/în administrare
81 8.04.01 imobil Pădure 0,6957 757 70594 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Şotânga 2004 3.788 contract de vânzare-cumpărare nr. 4558/21.06.2004/în administrare
82 8.04.01 imobil Pădure 7,0017 1683, 1684 70799, 70796 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Voineşti 2004 39.601 contract de vânzare-cumpărare nr. 5264/18.08.2004/în administrare
83 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 1 1768 70797 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Voineşti 2004 3.527 contract de vânzare-cumpărare nr. 5564/1.09.2004/în administrare
84 8.04.01 imobil Pădure 0,98 710 70376 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani 2004 5.730 contract de vânzare-cumpărare nr. 5087/12.07.2004/în administrare
85 8.04.01 imobil Pădure 0,8396 730 70375 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani 2004 4.928 contract de vânzare-cumpărare nr. 5478/26.08.2004/în administrare
86 8.04.01 imobil Pădure 1,5 711 70382 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Tătărani 2004 8.701 contract de vânzare-cumpărare nr. 5636/10.09.2004/în administrare
87 8.04.01 imobil Pădure 2,7349 763, 767 70596, 70597 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Şotânga 2004 15.797 contract de vânzare-cumpărare nr. 5563/1.09.2004/în administrare
88 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 19 182, 207 70268, 70267 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ocniţa 2003 34.919 contract de vânzare-cumpărare nr. 5335/24.10.2003/în administrare
89 8.04.01 imobil Pădure 1 866 70316 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Lucieni 2004 13.553 contract de vânzare-cumpărare nr. 4382/14.06.2004/în administrare
90 8.04.01 imobil Pădure 1 1159 70236 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Dragomireşti 2004 5.804 contract de vânzare-cumpărare nr. 3857/17.06.2004/în administrare
91 8.04.01 imobil Pădure 10 5335, 5336 77665, 77668 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte 2004 57.846 contract de vânzare-cumpărare nr. 4287/7.07.2004/în administrare
92 8.04.01 imobil Pădure 0,7497 287 70266 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ocniţa 2004 1.321 contract de vânzare-cumpărare nr. 5407/23.08.2004/în administrare
93 8.04.01 imobil Pădure 11,58 182, 183, 190 70106, 70104, 70105 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ludeşti 2003 22.908 contract de vânzare-cumpărare nr. 5435/23.10.2003/în administrare
94 8.04.01 imobil Pădure 5,9 247 70108 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ludeşti 2004 35.601 contract de vânzare-cumpărare nr. 6101/12.12.2003/în administrare
95 8.04.01 imobil Pădure 8,6 252 70103 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ludeşti 2004 51.893 contract de vânzare-cumpărare nr. 1903/8.03.2004/în administrare
96 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 5,9999 235 70107 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Ludeşti 2004 31.844 contract de vânzare-cumpărare nr. 5670/18.11.2003/în administrare
97 8.04.01 imobil Pădure 2,24 298 70133 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cobia 2003 11.670 contract de vânzare-cumpărare nr. 5074/8.10.2003/în administrare
98 8.04.01 imobil Pădure 1,0399 328 70134 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cobia 2004 7.871 contract de vânzare-cumpărare nr. 2956/21.04.2004/în administrare
99 8.04.01 imobil Pădure 14,2023 226, 238, 239 70132, 70130, 70131 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Cobia 2004 24.079 contract de vânzare-cumpărare nr. 1279,4522,4524/2004/în administrare
100 8.04.01 imobil Pădure 9 1636, 1637, 1638 71455, 71456, 71457 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, municipiul Moreni 2004 56.358 contract de vânzare-cumpărare nr. 5604/7.09.2004/în administrare
101 8.04.01 imobil Pădure 3,75 365./1 70595 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna I.L. Caragiale 2004 49.001 contract de vânzare-cumpărare nr. 5649/14.09.2004/în administrare
Nr. crt. Administratorul bunurilor Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitate Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţa (ha) Numărul cadastral Număr carte funciară
102 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 5,4171 484, 485, 486 70175, 70176, 70177 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Dâmboviţa, comuna Vişineşti 2004 56.541 contract de vânzare-cumpărare nr. 7014/5.11.2004/în administrare
103 8.04.01 imobil Pădure 2,0286 226 35333 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Bengeşti-Ciocadia 2004 18.257 contract de vânzare-cumpărare nr. 751/10.03.2004/în administrare
104 8.04.01 imobil Pădure 10,0068 227 35331 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Bengeşti-Ciocadia 2004 88.717 contract de vânzare-cumpărare nr. 752/22.03.2004/în administrare
105 8.04.01 imobil Pădure 0,4459 460 36080 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Tismana 2003 5.067 contract de vânzare-cumpărare nr. 3048/14.10.2003/în administrare
106 8.04.01 imobil Pădure 3,9583 472 36082 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Tismana 2003 40.877 contract de vânzare-cumpărare nr. 2877/26.09.2003/în administrare
107 8.04.01 imobil Pădure 3,9532 471 36081 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Tismana 2003 40.877 contract de vânzare-cumpărare nr. 2879/26.09.2003/în administrare
108 8.04.01 imobil Pădure 9,9978 327 35567 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, oraşul Ţicleni 2003 69.723 contract de vânzare-cumpărare nr. 3287/5.11.2003/în administrare
109 8.04.01 imobil Pădure 9,9999 390 35569 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, oraşul Ţicleni 2004 73.882 contract de vânzare-cumpărare nr. 2296/12.08.2004/în administrare
110 8.04.01 imobil Pădure 1,5 584 35924 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Bâlteni 2004 15.488 contract de vânzare-cumpărare nr. 3425/29.09.2004/în administrare
111 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 2,3 583 35925 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Bâlteni 2004 21.817 contract de vânzare-cumpărare nr. 3424/29.09.2004/în administrare
112 8.04.01 imobil Pădure 1,2502 614 35923 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Bâlteni 2004 9.767 contract de vânzare-cumpărare nr. 2939/2.09.2004/în administrare
113 8.04.01 imobil Pădure 2,381 716 35756 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Câlnic 2003 21.633 contract de vânzare-cumpărare nr. 3276/5.11.2003/în administrare
114 8.04.01 imobil Pădure 4,6401 151 35328 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Samarineşti 2004 41.331 contract de vânzare-cumpărare nr. 2880/30.08.2004/în administrare
115 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 0,3413 224 35581 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Slivileşti 2004 1.488 contract de vânzare-cumpărare nr. 3153/8.09.2004/în administrare
116 8.04.01 imobil Pădure 2,3101 718 35757 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Câlnic 2004 15.727 contract de vânzare-cumpărare nr. 643/10.03.2004/în administrare
117 8.04.01 imobil Pădure 5,2 269 35653 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Scoarţa 2004 36.888 contract de vânzare-cumpărare nr. 644/10.03.2004/în administrare
118 8.04.01 imobil Pădure 10 260 35651 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Scoarţa 2004 54.879 contract de vânzare-cumpărare nr. 646/10.03.2004/în administrare
119 8.04.01 imobil Pădure 9 268 35652 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Scoarţa 2004 71.023 contract de vânzare-cumpărare nr. 645/10.03.2004/în administrare
120 8.04.01 imobil Pădure 0,98 789 177 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Câlnic 2004 11.207 contract de vânzare-cumpărare nr. 8833/16.04.2007/în administrare
121 8.04.01 imobil Pădure 2,5009 223 35392 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Bărbăteşti 2003 22.996 contract de vânzare-cumpărare nr. 3077/16.10.2003/în administrare
122 8.04.01 imobil Pădure 10,0298 705 36159 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, oraşul Târgu Cărbuneşti 2003 60.421 contract de vânzare-cumpărare nr. 6922/10.12.2003/în administrare
123 8.04.01 imobil Pădure 9,0002 193 35296 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti 2004 83.006 contract de vânzare-cumpărare nr. 588/5.03.2004/în administrare
124 8.04.01 imobil Pădure 9,9959 229 35300 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti 2004 75.526 contract de vânzare-cumpărare nr. 2327/16.08.2004/în administrare
125 8.04.01 imobil Pădure 9,17 210 35299 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti 2004 92.173 contract de vânzare-cumpărare nr. 2329/16.08.2004/în administrare
126 8.04.01 imobil Pădure 1,3029 453 35990 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu 2003 6.940 contract de vânzare-cumpărare nr. 3229/30.10.2003/în administrare
127 8.04.01 imobil Pădure 9,5171 424 35997 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu 2003 121.787 contract de vânzare-cumpărare nr. 3084/16.10.2003/în administrare
128 8.04.01 imobil Pădure 10,0243 507 35995 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu 2004 120.571 contract de vânzare-cumpărare nr. 2152/30.07.2004/în administrare
129 8.04.01 imobil Pădure 9 506 35996 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu 2004 106.679 contract de vânzare-cumpărare nr. 2153/30.07.2004/în administrare
Nr. crt. Administratorul bunurilor Cod de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Datele de identificare Vecinătăţi Adresa/Localitate Anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică (administrare/concesiune)
Denumirea bunului Descrierea tehnică
Suprafaţa (ha) Numărul cadastral Număr carte funciară
130 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 8,9867 508 35992 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu 2004 83.704 contract de vânzare-cumpărare nr. 2154/30.07.2004/în administrare
131 8.04.01 imobil Pădure 10,0002 355 35466 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru 2004 61.355 contract de vânzare-cumpărare nr. 2377/18.08.2004/în administrare
132 8.04.01 imobil Pădure 8 310 35670 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Aninoasa 2003 42.345 contract de vânzare-cumpărare nr. 6780/3.12.2003/în administrare
133 8.04.01 imobil Pădure 10,0964 179 35341 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Turburea 2003 40.964 contract de vânzare-cumpărare nr. 2878/26.09.2003/în administrare
134 8.04.01 imobil Pădure 8,2 422 35997 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Padeş 2003 64.184 contract de vânzare-cumpărare nr. 3494/6.10.2004/în administrare
135 8.04.01 imobil Pădure 1,9922 310 35953 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Drăguţeşti 2004 22.276 contract de vânzare-cumpărare nr. 871/8.04.2004/în administrare
136 8.04.01 imobil Pădure 4,0033 256 35643 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele 2003 35.259 contract de vânzare-cumpărare nr. 2892/29.09.2003/în administrare
137 8.04.01 imobil Pădure 0,4423 254 35640 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele 2003 3.253 contract de vânzare-cumpărare nr. 2893/29.09.2003/în administrare
138 8.04.01 imobil Pădure 5,3606 251 35641 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele 2003 70.020 contract de vânzare-cumpărare nr. 2894/29.09.2003/în administrare
139 8.04.01 imobil Pădure 7,1794 252 35642 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele 2003 95.961 contract de vânzare-cumpărare nr. 2898/29.09.2003/în administrare
140 8.04.01 imobil Pădure 1,4998 253 35644 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Cătunele 2003 19.147 contract de vânzare-cumpărare nr. 2900/29.09.2003/în administrare
141 8.04.01 imobil Pădure 2,0021 191 35297 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti 2004 18.824 contract de vânzare-cumpărare nr. 2898/31.08.2004/în administrare
142 8.04.01 imobil Pădure 10,0019 225 35298 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Săuleşti 2004 63.865 contract de vânzare-cumpărare nr. 2328/16.08.2004/în administrare
143 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I. R1590120 8.04.01 imobil Pădure 3,5 148 35219 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Jupâneşti 2004 17.161 contract de vânzare-cumpărare nr. 3337/21.09.2004/în administrare
144 8.04.01 imobil Pădure 3,1645 494 35994 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu 2004 15.802 contract de vânzare-cumpărare nr. 3526/8.10.2004/în administrare
145 8.04.01 imobil Pădure 10 509 35991 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Runcu 2004 105.975 contract de vânzare-cumpărare nr. 2295/12.08.2004/în administrare
146 8.04.01 imobil Pădure 0,9993 382 35467 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru 2004 6.437 contract de vânzare-cumpărare nr. 2855/26.08.2004/în administrare
147 8.04.01 imobil Pădure 0,66 344 35465 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru 2004 4.958 contract de vânzare-cumpărare nr. 876/9.04.2004/în administrare
148 8.04.01 imobil Pădure 9,9997 345 35468 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru 2004 71.727 contract de vânzare-cumpărare nr. 875/9.04.2004/în administrare
149 8.04.01 imobil Pădure 3,0001 346 35470 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru 2004 24.059 contract de vânzare-cumpărare nr. 874/9.04.2004/în administrare
150 8.04.01 imobil Pădure 9,001 347 35469 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Gorj, comuna Plopşoru 2004 62.689 contract de vânzare-cumpărare nr. 877/9.04.2004/în administrare
151 8.04.01 imobil Pădure 14,0025 171, 173, 174 60511, 60512, 60513 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Iaşi, comuna Răducăneni 2003 42.519 contract de vânzare-cumpărare nr. 2883/23.09.2011/în administrare
152 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 7,9994 722 50357 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Olt, comuna Sprâncenata 2006 19.783 contract de vânzare-cumpărare nr. 2297/17.10.2006/în administrare
153 8.04.01 imobil Pădure 0,25 74 50701 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Olt, comuna Brebeni 2008 1.708 contract de vânzare-cumpărare nr. 131/28.01.2008/în administrare
154 8.04.01 imobil Teren destinat împăduririi 3,9919 228 70136 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vaslui, comuna Alexandru Vlahuţă 2004 16.303 contract de vânzare-cumpărare nr. 2281/18.10.2004/în administrare
155 8.04.01 imobil Pădure 0,4 382 50156 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vrancea (ICAS), comuna Valea Sării 2004 2.761 contract de vânzare-cumpărare nr. 4005/19.10.2004/în administrare
156 8.04.01 imobil Pădure 10 1492 50583 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vrancea (ICAS), comuna Boloteşti 2004 74.392 contract de vânzare-cumpărare nr. 3922/14.10.2004/în administrare
157 8.04.01 imobil Pădure 14,66 1595, 1596 50577, 50578 conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul Vrancea (ICAS), comuna Boloteşti 2004 114.516 contract de vânzare-cumpărare nr. 6622/6.12.2004/în administrare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 460/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 460 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu