Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.441 din 04.07.2013

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 12 iulie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Anexa nr. 3, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se modifică în sensul scoaterii bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Anexa nr. 12, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, se completează cu bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIPentru bunurile prevăzute la art. I, Administraţia Naţională „Apele Române“ va efectua lucrările de cadastru şi înscrierea în cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul IIIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂTABEL cu mijloacele fixe cu rol de apărare împotriva inundaţiilor care se transferă de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (CUI 29275212) la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională „Apele Române“ (CUI 24326056), conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Nr. crt. Nr. MF (actual) Cod de clasificaţie Denumirea activului din care urmează a fi transferate active, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Denumirea activului care urmează a fi transferat Amplasament Caracteristici tehnice Anul PIF Valoarea actualizată, conform balanţei la data de 31 octombrie 2011 (lei)
Curs de apă Bazinul hidro Localitatea Judeţul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A.B.A. ARGEŞ - VEDEA
1 151044 8.28.01 Locuinţă apărare Bercelui - utilitate publică Locuinţă apărare Bercelui (anexe şi teren aferent - 856,80 mp) Dunăre Dunăre Cetăţeni Teleorman St = 856,80 mp Sc - canton = 105,4 mp Sd - canton = 105,4 mp Sc - grajd = 51,88 mp Sd - grajd = 51,88 mp Sc - magazie = 100 mp Sd - magazie = 100 mp Sc - wc = 10,81 mp Sd - wc = 10,81 mp 1967 2.266,00
A.B.A. BANAT
2 152870 8.28.01 Clădire canton 36 Foeni Clădire canton 36 Foeni (teren aferent - 3.161 mp) Foeni Timiş St = 3.161 mp Sc = 266 mp Sd = 266 mp 1955 12,26
A.B.A. BUZĂU - IALOMIŢA
3 14506 (parţial) 8.16.07 Amenajarea Borcea de Sus - judeţul Călăraşi - utilitate publică Dig inelar Budeşti + teren aferent (4.200,00 mp) Dunăre Dunăre Borcea Călăraşi L = 1.400 m 1965 6.924,00
4 14610 (parţial) 8.16.07 Amenajarea Călăraşi Răul - judeţul Călăraşi - utilitate publică Dig inelar Borcea Veche + teren aferent (10.490,00 mp) Dunăre Dunăre Călăraşi Călăraşi L = 3.200 m 1970 10.714,00
5 16784 (parţial) 8.28.01 Amenajarea Borcea de Jos - judeţul Ialomiţa - utilitate publică Canton Stelnica, anexe + teren aferent (1.553,25 mp) Dunăre Dunăre Stelnica Ialomiţa St = 1.553,25 mp Sc - canton = 137,28 mp Sd - canton = 137,28 mp Sc - anexă = 91,14 mp Sd - anexă = 91,14 mp 1965 50.641,81
6 16986 (parţial) 8.28.01 Amenajarea Stelnica - Borduşani - judeţul Ialomiţa - utilitate publică Clădire canton SPR Stelnica + teren aferent (750 mp) Braţul Borcea Dunăre Stelnica + Borduşani Ialomiţa St = 750 mp Sc - canton = 96 mp Sd - canton = 96 mp 1983 35.805,87
7 16786 (parţial) 8.28.01 Amenajarea Giurgeni - Vlădeni - judeţul Ialomiţa - utilitate publică Clădire Canton 4 Vlădeni, anexe + teren aferent (900 mp) Dunăre Dunăre Vlădeni Ialomiţa St = 900 mp Sc - canton = 55 mp Sd - canton = 55 mp Sc - anexă = 117 mp Sd - anexă = 117 mp 1965 14.507,79
A.B.A. DOBROGEA - LITORAL
8 152887 8.28.01 Canton simplu 2 Gârliciu Canton simplu 2 Gârliciu + teren aferent (900,00 mp) Gârliciu Constanţa St = 900 mp Sc = 134 mp Sd = 134 mp 1962 15.200,00
9 14417 8.03.12 Baraj stăvilar mobil km 4 + 337 Baraj stăvilar mobil km 4 + 337 Canal Dunăre- Marea Neagră Canal Dunăre- Marea Neagră Cernavodă Constanţa L = 22,54 m, h = 19,5 m 1969 190.000,00
10 152912 8.28.01 Canton 3 sector Măcin Canton 3 sector Măcin (teren aferent - 2.600 mp) Măcin Tulcea St = 2.600 mp Sc = 220 mp Sd = 220 mp 1960 304,05
A.B.A. JIU
11 18541 (parţial) 8.16.07 Atenuare Fântânele - judeţul Dolj - utilitate publică Dig apărare comuna Vârvor Desnăţui (Terpezita) Dunăre Fântânele (Terpezita) Dolj L = 630 m, h = 1,7 m 1971 489,98
12 52058 (parţial) 8.03.12 8.03.12 8.03.12 8.03.12 8.03.12 Crivina Vânju Mare - judeţul Mehedinţi - utilitate publică Descărcători CCS 107 IELIEP desecare Blahniţa Blahniţa Dunăre Mehedinţi 1976 816,75
13 Descărcători CCS 109 IELIEP desecare Blahniţa Blahniţa Dunăre Mehedinţi 1976 662,21
14 Descărcători CCP - CCP 10 - CCP 13 desecare Blahniţa Blahniţa Dunăre Mehedinţi 1976 5.063,24
15 Descărcători CCS 98 - CCS 130 desecare Blahniţa Blahniţa Dunăre Mehedinţi 1976 9.031,73
16 Descărcători regularizare Blahniţa Jiana Jiviţa Dunăre Mehedinţi 1978 6.819,94
A.B.A. MUREŞ
17 150908 8.28.01 Canton exploatare Mureş superior - utilitate publică Canton exploatare Mureş superior - utilitate publică (Canton de exploatare Joseni) Joseni Harghita Sc = 157 mp Sd = 454 mp 1999 418.902,00
A.B.A. OLT
18 77963 (parţial) 8.03.12 Sâmpetru Apaţa - judeţul Braşov - utilitate publică Clapet TC 1 canal CC 9 Râul Olt Olt Ormeniş Braşov Diametru = 1.200 mm 1985 76,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A.B.A PRUT - BÂRLAD
19 75800 (parţial) 8.03.10 Câmpia Covurlui - judeţul Galaţi - utilitate publică Canale evacuare Talabasca 1,17 km, conducte, lucrări de apărare, echipamente Valea Călmăţui Siret Tudor Vladimirescu Galaţi L = 1.170 m 1976 186.197,00
20 24559 (parţial) 8.17.02 Vasluieţ - judeţul Vaslui - utilitate publică Baraj acumulare Fereşti - 1 buc. Fereşti Vasluieţ Fereşti Vaslui L = 149 m, h = 6 m 1963 342.009,00
A.B.A. SOMEŞ - TISA
21 82282 (parţial) 8.17.03 8.17.03 Turulung Negreşti - judeţul Satu Mare - utilitate publică Baraj Dada Dada Talna Racsa Satu Mare L = 478 m, h = 6,3 m 1976 25.939,00
22 Baraj Hodoş Turt Tur Turt Satu Mare L = 356 m, h = 2,5 m 1977 12.270,00
23 81789 (parţial) 8.17.03 Tur mal drept - judeţul Satu Mare - utilitate publică Baraj Tămăşeni Hodoş Tur Halmeu Satu Mare L = 2.400 m, h = 4,65 m 1977 28.378,00


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 441/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 441 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu