Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.441 din 04.07.2013

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 12 iulie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Anexa nr. 3, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se modifică în sensul scoaterii bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 2. Anexa nr. 12, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, se completează cu bunurile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIPentru bunurile prevăzute la art. I, Administraţia Naţională „Apele Române“ va efectua lucrările de cadastru şi înscrierea în cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul IIIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3, respectiv a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂTABEL cu mijloacele fixe cu rol de apărare împotriva inundaţiilor care se transferă de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (CUI 29275212) la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională „Apele Române“ (CUI 24326056), conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Nr. crt. Nr. MF (actual) Cod de clasificaţie Denumirea activului din care urmează a fi transferate active, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Denumirea activului care urmează a fi transferat Amplasament Caracteristici tehnice Anul PIF Valoarea actualizată, conform balanţei la data de 31 octombrie 2011 (lei)
Curs de apă Bazinul hidro Localitatea Judeţul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A.B.A. ARGEŞ - VEDEA
1 151044 8.28.01 Locuinţă apărare Bercelui - utilitate publică Locuinţă apărare Bercelui (anexe şi teren aferent - 856,80 mp) Dunăre Dunăre Cetăţeni Teleorman St = 856,80 mp Sc - canton = 105,4 mp Sd - canton = 105,4 mp Sc - grajd = 51,88 mp Sd - grajd = 51,88 mp Sc - magazie = 100 mp Sd - magazie = 100 mp Sc - wc = 10,81 mp Sd - wc = 10,81 mp 1967 2.266,00
A.B.A. BANAT
2 152870 8.28.01 Clădire canton 36 Foeni Clădire canton 36 Foeni (teren aferent - 3.161 mp) Foeni Timiş St = 3.161 mp Sc = 266 mp Sd = 266 mp 1955 12,26
A.B.A. BUZĂU - IALOMIŢA
3 14506 (parţial) 8.16.07 Amenajarea Borcea de Sus - judeţul Călăraşi - utilitate publică Dig inelar Budeşti + teren aferent (4.200,00 mp) Dunăre Dunăre Borcea Călăraşi L = 1.400 m 1965 6.924,00
4 14610 (parţial) 8.16.07 Amenajarea Călăraşi Răul - judeţul Călăraşi - utilitate publică Dig inelar Borcea Veche + teren aferent (10.490,00 mp) Dunăre Dunăre Călăraşi Călăraşi L = 3.200 m 1970 10.714,00
5 16784 (parţial) 8.28.01 Amenajarea Borcea de Jos - judeţul Ialomiţa - utilitate publică Canton Stelnica, anexe + teren aferent (1.553,25 mp) Dunăre Dunăre Stelnica Ialomiţa St = 1.553,25 mp Sc - canton = 137,28 mp Sd - canton = 137,28 mp Sc - anexă = 91,14 mp Sd - anexă = 91,14 mp 1965 50.641,81
6 16986 (parţial) 8.28.01 Amenajarea Stelnica - Borduşani - judeţul Ialomiţa - utilitate publică Clădire canton SPR Stelnica + teren aferent (750 mp) Braţul Borcea Dunăre Stelnica + Borduşani Ialomiţa St = 750 mp Sc - canton = 96 mp Sd - canton = 96 mp 1983 35.805,87
7 16786 (parţial) 8.28.01 Amenajarea Giurgeni - Vlădeni - judeţul Ialomiţa - utilitate publică Clădire Canton 4 Vlădeni, anexe + teren aferent (900 mp) Dunăre Dunăre Vlădeni Ialomiţa St = 900 mp Sc - canton = 55 mp Sd - canton = 55 mp Sc - anexă = 117 mp Sd - anexă = 117 mp 1965 14.507,79
A.B.A. DOBROGEA - LITORAL
8 152887 8.28.01 Canton simplu 2 Gârliciu Canton simplu 2 Gârliciu + teren aferent (900,00 mp) Gârliciu Constanţa St = 900 mp Sc = 134 mp Sd = 134 mp 1962 15.200,00
9 14417 8.03.12 Baraj stăvilar mobil km 4 + 337 Baraj stăvilar mobil km 4 + 337 Canal Dunăre- Marea Neagră Canal Dunăre- Marea Neagră Cernavodă Constanţa L = 22,54 m, h = 19,5 m 1969 190.000,00
10 152912 8.28.01 Canton 3 sector Măcin Canton 3 sector Măcin (teren aferent - 2.600 mp) Măcin Tulcea St = 2.600 mp Sc = 220 mp Sd = 220 mp 1960 304,05
A.B.A. JIU
11 18541 (parţial) 8.16.07 Atenuare Fântânele - judeţul Dolj - utilitate publică Dig apărare comuna Vârvor Desnăţui (Terpezita) Dunăre Fântânele (Terpezita) Dolj L = 630 m, h = 1,7 m 1971 489,98
12 52058 (parţial) 8.03.12 8.03.12 8.03.12 8.03.12 8.03.12 Crivina Vânju Mare - judeţul Mehedinţi - utilitate publică Descărcători CCS 107 IELIEP desecare Blahniţa Blahniţa Dunăre Mehedinţi 1976 816,75
13 Descărcători CCS 109 IELIEP desecare Blahniţa Blahniţa Dunăre Mehedinţi 1976 662,21
14 Descărcători CCP - CCP 10 - CCP 13 desecare Blahniţa Blahniţa Dunăre Mehedinţi 1976 5.063,24
15 Descărcători CCS 98 - CCS 130 desecare Blahniţa Blahniţa Dunăre Mehedinţi 1976 9.031,73
16 Descărcători regularizare Blahniţa Jiana Jiviţa Dunăre Mehedinţi 1978 6.819,94
A.B.A. MUREŞ
17 150908 8.28.01 Canton exploatare Mureş superior - utilitate publică Canton exploatare Mureş superior - utilitate publică (Canton de exploatare Joseni) Joseni Harghita Sc = 157 mp Sd = 454 mp 1999 418.902,00
A.B.A. OLT
18 77963 (parţial) 8.03.12 Sâmpetru Apaţa - judeţul Braşov - utilitate publică Clapet TC 1 canal CC 9 Râul Olt Olt Ormeniş Braşov Diametru = 1.200 mm 1985 76,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A.B.A PRUT - BÂRLAD
19 75800 (parţial) 8.03.10 Câmpia Covurlui - judeţul Galaţi - utilitate publică Canale evacuare Talabasca 1,17 km, conducte, lucrări de apărare, echipamente Valea Călmăţui Siret Tudor Vladimirescu Galaţi L = 1.170 m 1976 186.197,00
20 24559 (parţial) 8.17.02 Vasluieţ - judeţul Vaslui - utilitate publică Baraj acumulare Fereşti - 1 buc. Fereşti Vasluieţ Fereşti Vaslui L = 149 m, h = 6 m 1963 342.009,00
A.B.A. SOMEŞ - TISA
21 82282 (parţial) 8.17.03 8.17.03 Turulung Negreşti - judeţul Satu Mare - utilitate publică Baraj Dada Dada Talna Racsa Satu Mare L = 478 m, h = 6,3 m 1976 25.939,00
22 Baraj Hodoş Turt Tur Turt Satu Mare L = 356 m, h = 2,5 m 1977 12.270,00
23 81789 (parţial) 8.17.03 Tur mal drept - judeţul Satu Mare - utilitate publică Baraj Tămăşeni Hodoş Tur Halmeu Satu Mare L = 2.400 m, h = 4,65 m 1977 28.378,00


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 441/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 441 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu