Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 8 aprilie 2009

privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 27 aprilie 2009In temeiul art. 108 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -Anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 1.

2.  Se introduc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute la anexa nr. 2.

Art. II. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

 EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării in

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesiune/

Inchiriat/Dat cu titlu gratuit

35517

8.15.02

Reţele telefonice de transport şi distribuţie

Cabluri de cupru şi fibră optică în canalizaţie

Ţara: România

1998

34.814.682

-H.G. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35873/31.12.2008

In administrare

Imobil

35518

8.15.02

Imobil 1

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1984

37.892.050

Decizia C.P.B.

nr. 1653/17.11.1981

Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

35519

8.29.19

Teren 1

S=22.072,5 m2 + 26.000 m2

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1984

3.861.697

Decizia C.P.B. nr. 1658/17.11.1981,

Act adiţional nr. 1/1994, H.G. nr. 258/1996, H.G. nr. 229/2006

In administrare

Imobil

35520

8.29.19

Imobil 2

Construcţie beton, cărămidă, tablă

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1994

488.361

Decret prezidenţial

nr. 218/1960,

Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

35521

8.29.19

Teren 2

S=10.684m2

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1979

831.992

Decret prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

35522

8.29.19

Imobil 3

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ: Ilfov

1980

1.916.831

Decret prezidenţial nr. 216/13.07.1979

In administrare

Imobil

35523

8.29.11

Teren 3

S=18.735m2

Ţara: România; Judeţ: Ilfov

1980

476.095

Decret prezidenţial nr. 216/13.07.1979

In administrare

Imobil

35526

8.29.11

Imobil 6

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ:Dâmboviţa; Comuna Ciocăneşti

1980

6.145.605

Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

35527

8.29.11

Teren 6

S=3.380 m2

Ţara: România; Judeţ:Dâmboviţa; Comuna Ciocăneşti

1980

85.893

Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinatatile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesiune/

Inchiriat/Dat cu titlu gratuit

35528

8.29.11

Imobil 7

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Comuna Singureni

1994

575.732

Decret prezidenţial nr. 290/25.10.1978

In administrare

Imobil

35529

8.29.11

Teren 7

S=10.000m2

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Comuna Singureni

1994

254.120

Decret prezidenţial nr. 290/25.10.1978

In administrare

Imobil

35532

8.29.11

Imobil 9

Construcţie beton, pereţi cărămidă, piatră, beton, tablă

Ţara: România; Judeţ:Dâmboviţa; Comuna Moroeni

1978

93.742

Decizia CP Dâmboviţa nr. 419/1978

In administrare

Imobil

35533

8.29.11

Teren 9

S=4.910m2

Ţara: România; Judeţ:Dâmboviţa; Comuna Moroeni

1978

106.975

Decizia CP Dâmboviţa nr. 419/1978

In administrare

Imobil

35541

8.29.11

Imobil 14

Construcţie beton, cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Dumeşti

1974

28.206

Decret prezidenţial nr. 243/1974, Decizia CP Botoşani nr. 553/1974

In administrare

Imobil

35542

8.29.11

Teren 13

S=171,63m2

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Dumeşti

1974

2.568

Decret prezidenţial nr. 243/74, Decizia CP Botoşani nr. 553/1974

In administrare

Imobil

35543

8.29.11

Imobil 15

Construcţie beton, cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Oraş Darabani

1973

28.206

Decret prezidenţial nr. 243/74, Decizia CP Botoşani nr. 553/1974

In administrare

Imobil

35544

8.29.11

Teren 14

S=287,13m2

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Oraş Darabani

1973

4.296

Decret prezidenţial nr. 243/74, Decizia CP Botoşani nr. 553/1974

In administrare

Imobil

35547

8.29.11

Imobil 17

Construcţie beton cărămidă, tablă

Ţara: România; Judeţ: Prahova; Oraş Sinaia

1975

1.469.594

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35548

8.29.11

Teren 16

S=2.600m2

Ţara: România; Judeţ: Prahova; Oraş Sinaia

1975

42.624

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35553

8.29.11

Imobil 20

Construcţie beton, cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Alba; Comuna Vinţu de Jos

1987

130.961

Decizia CP Alba nr. 308/18.08.87

In administrare

Imobil

35554

8.29.11

Teren 19

S=268m2

Proprietar

Secaşiu

Sălişteanu

Ion şi

Secaşiu

Sălişteanu

Viorica

Ţara: România; Judeţ: Alba; Comuna Vinţu de Jos

2007

1.070

CV nr. 3534/15.11.2007, CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2

In administrare

Imobil

35555

8.29.11

Imobil 21

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Sat Runcurel

1981

173.562

Dec. C.P. Gorj nr. 89/1980, PV nr. 491163/2005

In administrare

Imobil

35556

8.29.11

Teren 20

S=1.100m2

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Sat Runcurel

1980

28.574

Decizia CP Gorj nr. 89/1980

In administrare

Imobil

35558

8.29.11

Teren 21

S=144m2

Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Localitatea Bahnari

1976

3.439

Decizia CP Vaslui 11.11.1975

In administrare

Imobil

35559

8.29.11

Imobil 23

Construcţie beton cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Oraş Ştefăneşti

1975

6.534

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35560

8.29.11

Teren 22

S=60m2

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Oraş Ştefăneşti

1975

1.093

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35561

8.29.11

Imobil 24

Construcţie beton, cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Bihor; Comuna Şinteu

1975

16.008

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35562

8.29.11

Teren 23

S=187m2

Ţara: România; Judeţ: Bihor; Comuna Şinteu

1975

1.525

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975, PV nr. 340901/2005

In administrare

Imobil

35564

8.29.11

Imobil 25

Construcţie beton, cărămidă, novaglas

Ţara: România; Judeţ: Braşov; Mun. Braşov

1993

108.311

H.G. nr. 775/30.12.1993

In administrare

Imobil

35567

8.29.11

Imobil 27

Construcţie beton, cărămidă

Ocolul Silvic Sălaj

Ţara: România; Judeţ: Sălaj

1999

31.222

Decizia Regiei Naţionale

a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

In administrare

Imobil

35568

8.29.11

Teren 26

S=300m2

Ocolul Silvic Sălaj

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Muntele Mezeş

1999

521

Decizia Regiei Naţionale

a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

In administrare

Imobil

121048

8.29.11

Imobil 30

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1999

120.148

Autorizaţie construcţie nr. 004/9.09.1998

In administrare

Imobil

121049

8.29.11

Imobil 31

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Ilfov

1996

180.223

Autorizaţie construcţie nr. 71/3.09.1996

In administrare

Imobil

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesiune/

Inchiriat/Dat cu titlu gratuit

121050

8.29.11

Imobil 32

Construcţie beton şi cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Oraş Măgurele

2000

240.610

Autorizaţie construcţie nr. 146895/20.10.2000

In administrare

Imobil

121051

8.29.11

Imobil 33

Construcţie beton şi cărămidă

Ţara: România; Judeţ:Constanţa; Localitatea Neptun

2000

374.641

HG nr. 1246/29.11.2000

In administrare

Imobil

121052

8.29.11

Teren 28

S=944,37m2

Ţara: România; Judeţ:Constanţa; Localitatea Neptun

2000

305.200

HG nr. 1246/29.11.2000

In administrare

Imobil

121053

8.29.11

Imobil 34

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1985

521.444

Dec. C.P.B. nr. 1653/1981; Act. ad. nr. 1/1994

In administrare

Imobil

121054

8.29.11

Imobil 35

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Comuna Singureni

1978

72.089

Decret prezidenţial nr. 290/1978

In administrare

Imobil

121055

8.29.11

Imobil 36

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Sat Săbăreni

1978

72.089

Decret prezidenţial nr. 216/1979

In administrare

Imobil

121056

8.29.11

Imobil 37

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ:DâmboviţaComuna Ciocăneşti

1980

228.281

Decizia nr. 554/1979, Act. ad. nr. 1/1994

In administrare

Imobil

144475

8.29.11

Imobil 38

Construcţie beton şi cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Braşov; Comuna Cristian

2002

24.270.597

H.G. nr. 114/7.02.2002, H.G nr. 943/14.08.2003

In administrare

Imobil

144476

8.29.11

Teren 30

S=36.331 m2 + 1.367,2 m2 + 2.008,73 m2

Ţara: România; Judeţ: Braşov; Comuna Cristian

2002

1.481.150

H.G. nr. 114/7.02.2002, H.C.L.C nr. 43/2003, H.C.L.C nr. 25/2006

In administrare

Imobil

152112

8.29.11

Teren 31

S=92,4 m2 (provine din nr. MF 104136)

Ţara: România; Judeţ: Arad; Mun. Arad

2006

10.021

H.G. nr. 19/2006

In administrare

Imobil

ANEXA Nr. 2

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesiune/

Inchiriat/Dat cu titlu gratuit

8.29.11

Teren 32

225 m2

Ţara: România; Judeţ: Arad; Localitatea Ineu

2008

9.936

- Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008

In administrare

Imobil

8.29.11

Imobil 40

Construcţie metalică

H=52,50 m

Ţara: România; Judeţ: Arad; Localitatea Ineu

2008

95

- Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008

In administrare

Imobil

8.29.11

Imobil 41

Construcţie metalică

H=52,50 m

Ţara: România; Judeţ: Arad; Localitatea Chişineu-Criş

2008

20.000

- Hotărârea C.L. Chişineu-Criş nr. 24/2008

In administrare

Imobil

8.29.11

Imobil 42

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Olt; Mun. Slatina

2008

49.056

- P.V. nr. 580403 din 2008

In administrare

Imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu