Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 8 aprilie 2009

privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 27 aprilie 2009In temeiul art. 108 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -Anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 1.

2.  Se introduc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute la anexa nr. 2.

Art. II. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

 EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării in

folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesiune/

Inchiriat/Dat cu titlu gratuit

35517

8.15.02

Reţele telefonice de transport şi distribuţie

Cabluri de cupru şi fibră optică în canalizaţie

Ţara: România

1998

34.814.682

-H.G. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35873/31.12.2008

In administrare

Imobil

35518

8.15.02

Imobil 1

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1984

37.892.050

Decizia C.P.B.

nr. 1653/17.11.1981

Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

35519

8.29.19

Teren 1

S=22.072,5 m2 + 26.000 m2

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1984

3.861.697

Decizia C.P.B. nr. 1658/17.11.1981,

Act adiţional nr. 1/1994, H.G. nr. 258/1996, H.G. nr. 229/2006

In administrare

Imobil

35520

8.29.19

Imobil 2

Construcţie beton, cărămidă, tablă

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1994

488.361

Decret prezidenţial

nr. 218/1960,

Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

35521

8.29.19

Teren 2

S=10.684m2

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1979

831.992

Decret prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

35522

8.29.19

Imobil 3

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ: Ilfov

1980

1.916.831

Decret prezidenţial nr. 216/13.07.1979

In administrare

Imobil

35523

8.29.11

Teren 3

S=18.735m2

Ţara: România; Judeţ: Ilfov

1980

476.095

Decret prezidenţial nr. 216/13.07.1979

In administrare

Imobil

35526

8.29.11

Imobil 6

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ:Dâmboviţa; Comuna Ciocăneşti

1980

6.145.605

Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

35527

8.29.11

Teren 6

S=3.380 m2

Ţara: România; Judeţ:Dâmboviţa; Comuna Ciocăneşti

1980

85.893

Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994

In administrare

Imobil

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinatatile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesiune/

Inchiriat/Dat cu titlu gratuit

35528

8.29.11

Imobil 7

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Comuna Singureni

1994

575.732

Decret prezidenţial nr. 290/25.10.1978

In administrare

Imobil

35529

8.29.11

Teren 7

S=10.000m2

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Comuna Singureni

1994

254.120

Decret prezidenţial nr. 290/25.10.1978

In administrare

Imobil

35532

8.29.11

Imobil 9

Construcţie beton, pereţi cărămidă, piatră, beton, tablă

Ţara: România; Judeţ:Dâmboviţa; Comuna Moroeni

1978

93.742

Decizia CP Dâmboviţa nr. 419/1978

In administrare

Imobil

35533

8.29.11

Teren 9

S=4.910m2

Ţara: România; Judeţ:Dâmboviţa; Comuna Moroeni

1978

106.975

Decizia CP Dâmboviţa nr. 419/1978

In administrare

Imobil

35541

8.29.11

Imobil 14

Construcţie beton, cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Dumeşti

1974

28.206

Decret prezidenţial nr. 243/1974, Decizia CP Botoşani nr. 553/1974

In administrare

Imobil

35542

8.29.11

Teren 13

S=171,63m2

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Comuna Dumeşti

1974

2.568

Decret prezidenţial nr. 243/74, Decizia CP Botoşani nr. 553/1974

In administrare

Imobil

35543

8.29.11

Imobil 15

Construcţie beton, cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Oraş Darabani

1973

28.206

Decret prezidenţial nr. 243/74, Decizia CP Botoşani nr. 553/1974

In administrare

Imobil

35544

8.29.11

Teren 14

S=287,13m2

Ţara: România; Judeţ: Botoşani; Oraş Darabani

1973

4.296

Decret prezidenţial nr. 243/74, Decizia CP Botoşani nr. 553/1974

In administrare

Imobil

35547

8.29.11

Imobil 17

Construcţie beton cărămidă, tablă

Ţara: România; Judeţ: Prahova; Oraş Sinaia

1975

1.469.594

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35548

8.29.11

Teren 16

S=2.600m2

Ţara: România; Judeţ: Prahova; Oraş Sinaia

1975

42.624

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35553

8.29.11

Imobil 20

Construcţie beton, cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Alba; Comuna Vinţu de Jos

1987

130.961

Decizia CP Alba nr. 308/18.08.87

In administrare

Imobil

35554

8.29.11

Teren 19

S=268m2

Proprietar

Secaşiu

Sălişteanu

Ion şi

Secaşiu

Sălişteanu

Viorica

Ţara: România; Judeţ: Alba; Comuna Vinţu de Jos

2007

1.070

CV nr. 3534/15.11.2007, CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904 nr. topografic 2359/2

In administrare

Imobil

35555

8.29.11

Imobil 21

Construcţie beton, cărămidă, terasă

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Sat Runcurel

1981

173.562

Dec. C.P. Gorj nr. 89/1980, PV nr. 491163/2005

In administrare

Imobil

35556

8.29.11

Teren 20

S=1.100m2

Ţara: România; Judeţ: Gorj; Sat Runcurel

1980

28.574

Decizia CP Gorj nr. 89/1980

In administrare

Imobil

35558

8.29.11

Teren 21

S=144m2

Ţara: România; Judeţ: Vaslui; Localitatea Bahnari

1976

3.439

Decizia CP Vaslui 11.11.1975

In administrare

Imobil

35559

8.29.11

Imobil 23

Construcţie beton cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Oraş Ştefăneşti

1975

6.534

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35560

8.29.11

Teren 22

S=60m2

Ţara: România; Judeţ: Argeş; Oraş Ştefăneşti

1975

1.093

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35561

8.29.11

Imobil 24

Construcţie beton, cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Bihor; Comuna Şinteu

1975

16.008

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975

In administrare

Imobil

35562

8.29.11

Teren 23

S=187m2

Ţara: România; Judeţ: Bihor; Comuna Şinteu

1975

1.525

Decret prezidenţial nr. 170/29.08.1975, PV nr. 340901/2005

In administrare

Imobil

35564

8.29.11

Imobil 25

Construcţie beton, cărămidă, novaglas

Ţara: România; Judeţ: Braşov; Mun. Braşov

1993

108.311

H.G. nr. 775/30.12.1993

In administrare

Imobil

35567

8.29.11

Imobil 27

Construcţie beton, cărămidă

Ocolul Silvic Sălaj

Ţara: România; Judeţ: Sălaj

1999

31.222

Decizia Regiei Naţionale

a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

In administrare

Imobil

35568

8.29.11

Teren 26

S=300m2

Ocolul Silvic Sălaj

Ţara: România; Judeţ: Sălaj; Muntele Mezeş

1999

521

Decizia Regiei Naţionale

a Pădurilor nr. 307/21.09.1999

In administrare

Imobil

121048

8.29.11

Imobil 30

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1999

120.148

Autorizaţie construcţie nr. 004/9.09.1998

In administrare

Imobil

121049

8.29.11

Imobil 31

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Ilfov

1996

180.223

Autorizaţie construcţie nr. 71/3.09.1996

In administrare

Imobil

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesiune/

Inchiriat/Dat cu titlu gratuit

121050

8.29.11

Imobil 32

Construcţie beton şi cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Ilfov; Oraş Măgurele

2000

240.610

Autorizaţie construcţie nr. 146895/20.10.2000

In administrare

Imobil

121051

8.29.11

Imobil 33

Construcţie beton şi cărămidă

Ţara: România; Judeţ:Constanţa; Localitatea Neptun

2000

374.641

HG nr. 1246/29.11.2000

In administrare

Imobil

121052

8.29.11

Teren 28

S=944,37m2

Ţara: România; Judeţ:Constanţa; Localitatea Neptun

2000

305.200

HG nr. 1246/29.11.2000

In administrare

Imobil

121053

8.29.11

Imobil 34

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Bucureşti; Mun. Bucureşti

1985

521.444

Dec. C.P.B. nr. 1653/1981; Act. ad. nr. 1/1994

In administrare

Imobil

121054

8.29.11

Imobil 35

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Comuna Singureni

1978

72.089

Decret prezidenţial nr. 290/1978

In administrare

Imobil

121055

8.29.11

Imobil 36

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Giurgiu; Sat Săbăreni

1978

72.089

Decret prezidenţial nr. 216/1979

In administrare

Imobil

121056

8.29.11

Imobil 37

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ:DâmboviţaComuna Ciocăneşti

1980

228.281

Decizia nr. 554/1979, Act. ad. nr. 1/1994

In administrare

Imobil

144475

8.29.11

Imobil 38

Construcţie beton şi cărămidă

Ţara: România; Judeţ: Braşov; Comuna Cristian

2002

24.270.597

H.G. nr. 114/7.02.2002, H.G nr. 943/14.08.2003

In administrare

Imobil

144476

8.29.11

Teren 30

S=36.331 m2 + 1.367,2 m2 + 2.008,73 m2

Ţara: România; Judeţ: Braşov; Comuna Cristian

2002

1.481.150

H.G. nr. 114/7.02.2002, H.C.L.C nr. 43/2003, H.C.L.C nr. 25/2006

In administrare

Imobil

152112

8.29.11

Teren 31

S=92,4 m2 (provine din nr. MF 104136)

Ţara: România; Judeţ: Arad; Mun. Arad

2006

10.021

H.G. nr. 19/2006

In administrare

Imobil

ANEXA Nr. 2

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

Baza legală

In administrare/ concesiune

Concesiune/

Inchiriat/Dat cu titlu gratuit

8.29.11

Teren 32

225 m2

Ţara: România; Judeţ: Arad; Localitatea Ineu

2008

9.936

- Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008

In administrare

Imobil

8.29.11

Imobil 40

Construcţie metalică

H=52,50 m

Ţara: România; Judeţ: Arad; Localitatea Ineu

2008

95

- Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008

In administrare

Imobil

8.29.11

Imobil 41

Construcţie metalică

H=52,50 m

Ţara: România; Judeţ: Arad; Localitatea Chişineu-Criş

2008

20.000

- Hotărârea C.L. Chişineu-Criş nr. 24/2008

In administrare

Imobil

8.29.11

Imobil 42

Construcţie metalică

Ţara: România; Judeţ: Olt; Mun. Slatina

2008

49.056

- P.V. nr. 580403 din 2008

In administrare

Imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu