Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 12 mai 2005

privind trecerea laboratoarelor nationale de referinta din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 26 mai 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii si deseuri din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu toate bunurile mobile aflate in administrare si contractate aferente acestora.
    Art. 2
    Se aproba trecerea unui imobil apartinand domeniului public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 3
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti se diminueaza cu valoarea de inventar a bunurilor imobile si cu valoarea ramasa de amortizat a bunurilor mobile care se transfera.
    Art. 4
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se majoreaza cu valoarea bunurilor mobile si imobile primite in administrare.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea bunurilor mobile si imobile prevazute la art. 1 si 2 se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in urma incheierii procesului-verbal de inventariere.
    (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile laboratoarelor nationale de referinta.
    Art. 6
    (1) Din numarul de personal angajat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in cadrul laboratoarelor nationale de referinta se preia un numar de 13 angajati de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, ca personal contractual.
    (2) Incadrarea personalului prevazut la alin. (1) se face in conditiile legii, in limita celor 95 de posturi aprobate si finantate din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 7
    Articolul 4 litera J din Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 337/1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "J. Institutul este laboratorul national de referinta in domeniul apei."
    Art. 8
    La articolul 3 alineatul (1), litera e) din Hotararea Guvernului nr. 1.625/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) coordoneaza activitatea laboratorului national de referinta pentru apa si asigura functionarea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii, deseuri si substante periculoase."

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       p. Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Mihai Constantin Seitan,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat in domeniul public al statului, care trece din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
________________________________________________________________________________
 Locul unde      Persoana      Persoana    Caracteristicile         Numarul
 este situat     juridica      juridica    tehnice ale imobilului   atribuit de
 imobilul        de la         la care se                           Ministerul
                 care se       transmite                            Finantelor
                 transmite     imobilul                             Publice si
                 imobilul                                           codul de
                                                                    clasificare
                                                                    a imobilului
________________________________________________________________________________
Municipiul      Institutul     Agentia     - Corp cladire B:        149.643
Bucuresti,      National de    Nationala   subsol + parter + 2      Cod 8.29.06
Splaiul         de Cercetare-  pentru      etaje
Independentei   Dezvoltare     Protectia   - suprafata construita:
nr. 294,        pentru         Mediului    1.017 mp
sectorul 6      Protectia                  - cota-parte suprafata
                Mediului -                 de teren: 2.466,47 mp
                ICIM                       - valoarea de inventar:
                Bucuresti                  13.191.951.361 lei
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 12 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Am acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    IQ FINANCE PLC provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of IQ FINANCE Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable. Leasing Price : 4%+1% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1
ANONIM a comentat Ordin 1018 2018
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere sau pentru a plăti o datorie? Oferim toate tipurile de împrumuturi cu disponibilitate de 2%. Contactați prin e-mail: hobelmanfinance@gmail.com Whatsapp: +17816567138 Site web: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
ANONIM a comentat Ordin 1018 2018
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere sau pentru a plăti o datorie? Oferim toate tipurile de împrumuturi cu disponibilitate de 2%. Contactați prin e-mail: hobelmanfinance@gmail.com Whatsapp: +17816567138 Site web: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/
ANONIM a comentat Legea 716 2001
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( Creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: Creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Legea 216 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1228 2017
    Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 439/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu