Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 12 mai 2005

privind trecerea laboratoarelor nationale de referinta din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 26 mai 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii si deseuri din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu toate bunurile mobile aflate in administrare si contractate aferente acestora.
    Art. 2
    Se aproba trecerea unui imobil apartinand domeniului public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 3
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti se diminueaza cu valoarea de inventar a bunurilor imobile si cu valoarea ramasa de amortizat a bunurilor mobile care se transfera.
    Art. 4
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se majoreaza cu valoarea bunurilor mobile si imobile primite in administrare.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea bunurilor mobile si imobile prevazute la art. 1 si 2 se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in urma incheierii procesului-verbal de inventariere.
    (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile laboratoarelor nationale de referinta.
    Art. 6
    (1) Din numarul de personal angajat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in cadrul laboratoarelor nationale de referinta se preia un numar de 13 angajati de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, ca personal contractual.
    (2) Incadrarea personalului prevazut la alin. (1) se face in conditiile legii, in limita celor 95 de posturi aprobate si finantate din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 7
    Articolul 4 litera J din Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 337/1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "J. Institutul este laboratorul national de referinta in domeniul apei."
    Art. 8
    La articolul 3 alineatul (1), litera e) din Hotararea Guvernului nr. 1.625/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) coordoneaza activitatea laboratorului national de referinta pentru apa si asigura functionarea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii, deseuri si substante periculoase."

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       p. Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Mihai Constantin Seitan,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat in domeniul public al statului, care trece din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
________________________________________________________________________________
 Locul unde      Persoana      Persoana    Caracteristicile         Numarul
 este situat     juridica      juridica    tehnice ale imobilului   atribuit de
 imobilul        de la         la care se                           Ministerul
                 care se       transmite                            Finantelor
                 transmite     imobilul                             Publice si
                 imobilul                                           codul de
                                                                    clasificare
                                                                    a imobilului
________________________________________________________________________________
Municipiul      Institutul     Agentia     - Corp cladire B:        149.643
Bucuresti,      National de    Nationala   subsol + parter + 2      Cod 8.29.06
Splaiul         de Cercetare-  pentru      etaje
Independentei   Dezvoltare     Protectia   - suprafata construita:
nr. 294,        pentru         Mediului    1.017 mp
sectorul 6      Protectia                  - cota-parte suprafata
                Mediului -                 de teren: 2.466,47 mp
                ICIM                       - valoarea de inventar:
                Bucuresti                  13.191.951.361 lei
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    TITLE: SBLC/BG LEASE & PURCHASE - NO TRANSMISSION FEE We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+1% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+1% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+1% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Name: Abdul selim gul Contact Email: easyfinanceltd980@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 244 2017
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do you need a loan? If yes! Contact FIFO Capitals and Mortgages Limited ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at,,,((FIFOCapitals@gmail.com)),,, We also give out from. £5 thousand Pounds to 100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of nationality....
ANONIM a comentat Legea 65 2017
    Do you need a loan? If yes! Contact Oceanic Finance Company ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at:(Oceanicfinance113@gmail.com) We also give out from. £5,000 Pounds to £100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of your country
ANONIM a comentat Rectificare 244 2017
    I've been reluctant in purchasing this blank ATM card i heard about online because everything seems too good to be true, but i was convinced & shocked when my friend at my place of work got the card from martins hackers & we both confirmed it really works, without delay i gave it a go. Ever since then I've been withdrawing $5000 daily from the card & the money has been in my own account. So glad i gave it a try at last & this card has really changed my life financially without getting caught, its real & truly works though its illegal but made me rich!! If you need this card from martins hackers then here is their email: martinshackers22@gmail.com....
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul-lege 1 1989
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul-lege 1 1989
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Împrumutul AVANT este o organizație de împrumut aprobată de guvern și în cooperare cu Banca Centrală. Compania noastră este dedicată în principal serviciilor bancare și financiare și oferă împrumuturi companiilor, împrumuturi individuale, economii și toate tipurile de împrumuturi. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de un împrumut, contactați-ne rapid prin e-mail: avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Draga mea, chiar îți voi mulțumi pentru binele făcut, ajutându-mă și astăzi am primit împrumutul de 160.000 de lei pentru a-mi rezolva nevoile Am primit pe telefonul meu în această dimineață mesajele de confirmare de la BNP PARIBAS BANK în Transilvania și am obținut cu succes împrumutul pe contul meu Vă mulțumesc pentru marea doamnă Teresa Pedro pentru că îmi păstrez încrederea în tine și prin harul lui Dumnezeu, din fericire, au fost îndeplinite cu succes Mulțumesc foarte mult De asemenea, vă voi informa pe prietenii și pe cei dragi care au nevoie de împrumut și trebuie să vă întâlniți în același mod ca mine Vă mulțumesc foarte mult doamnă Teresa Pedro, mă rog ca Dumnezeu să fie cu voi Contactați-vă pe mama Teresa prin e-mail: teresapedro200@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 439/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu