Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 12 mai 2005

privind trecerea laboratoarelor nationale de referinta din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 26 mai 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii si deseuri din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu toate bunurile mobile aflate in administrare si contractate aferente acestora.
    Art. 2
    Se aproba trecerea unui imobil apartinand domeniului public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 3
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti se diminueaza cu valoarea de inventar a bunurilor imobile si cu valoarea ramasa de amortizat a bunurilor mobile care se transfera.
    Art. 4
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se majoreaza cu valoarea bunurilor mobile si imobile primite in administrare.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea bunurilor mobile si imobile prevazute la art. 1 si 2 se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in urma incheierii procesului-verbal de inventariere.
    (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile laboratoarelor nationale de referinta.
    Art. 6
    (1) Din numarul de personal angajat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in cadrul laboratoarelor nationale de referinta se preia un numar de 13 angajati de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, ca personal contractual.
    (2) Incadrarea personalului prevazut la alin. (1) se face in conditiile legii, in limita celor 95 de posturi aprobate si finantate din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 7
    Articolul 4 litera J din Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 337/1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "J. Institutul este laboratorul national de referinta in domeniul apei."
    Art. 8
    La articolul 3 alineatul (1), litera e) din Hotararea Guvernului nr. 1.625/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) coordoneaza activitatea laboratorului national de referinta pentru apa si asigura functionarea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii, deseuri si substante periculoase."

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       p. Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Mihai Constantin Seitan,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat in domeniul public al statului, care trece din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
________________________________________________________________________________
 Locul unde      Persoana      Persoana    Caracteristicile         Numarul
 este situat     juridica      juridica    tehnice ale imobilului   atribuit de
 imobilul        de la         la care se                           Ministerul
                 care se       transmite                            Finantelor
                 transmite     imobilul                             Publice si
                 imobilul                                           codul de
                                                                    clasificare
                                                                    a imobilului
________________________________________________________________________________
Municipiul      Institutul     Agentia     - Corp cladire B:        149.643
Bucuresti,      National de    Nationala   subsol + parter + 2      Cod 8.29.06
Splaiul         de Cercetare-  pentru      etaje
Independentei   Dezvoltare     Protectia   - suprafata construita:
nr. 294,        pentru         Mediului    1.017 mp
sectorul 6      Protectia                  - cota-parte suprafata
                Mediului -                 de teren: 2.466,47 mp
                ICIM                       - valoarea de inventar:
                Bucuresti                  13.191.951.361 lei
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    XMAS LOAN OFFER !!! APPLY NOW Do you need financial assistance of any kind? We give out loans at 3% A.P.I. rate! Personal Loans? Business Loans? Student loan? Mortgage loans? Agricultural and project funding? Email: libertyprivatefunding@gmail.com APPLY FOR A FAST LOAN TODAY
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
ANONIM a comentat Decretul 11 2018
    Bună ziua spectatorilor Banca dvs. a refuzat împrumutul? Ești într-o mizerie financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă, să plătiți o chirie, să cumpărați o mașină, să vă soluționați datoriile și să aveți mai multe probleme financiare? Vreau doar să știi că tocmai ai văzut locul potrivit pentru a obține un împrumut. Suntem o organizație creștină creată de domnul Philip Morgan pentru a ajuta pe cei care au o problemă financiară? În lista de mai sus, suntem în continuare aici pentru a proteja publicul împotriva fraudei online. Suntem autorizați și înregistrați ca instituții de credit, înregistrați integral și aprobați de către Confederație. Prin urmare, dacă sunteți interesat de un împrumut, nu vă puneți în panică, întrebați și promiteți că veți primi un împrumut atunci când ați finalizat toate procedurile și condițiile pe care le veți adopta imediat. Adresa de e-mail a companiei este gratuită și sigură, în orice moment, contactați-ne prin e-mail: (philipmorganloanservice00@gmail.com) DECLARAȚIA FORMULUI DE DECLARARE Completați și reveniți la EE. UU. Cu detalii. Nume complet: ................. Sex: ............. Țara: ............... Statut: ...................... Numărul de telefon: ............... Adresa adresei: ................... Suma împrumutului: ................... Durata: ........................ Venit lunar: ................. Ocupația: .......................... Ce credeți despre împrumutul de care aveți nevoie? .................. Ați solicitat un împrumut înainte de ....... Cum ne-ai găsit? mail sau publicitate ........ Suntem la dispoziția dumneavoastră
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Aveți nevoie de împrumuturi de orice fel? Sunteți în orice situație financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Iată o oportunitate de a obține împrumuturile mici și mari pentru a îmbunătăți și a începe afacerea dvs. de orice fel. oferim împrumuturi publicului la o rată a dobânzii foarte redusă de 2%. suntem dinamici, fiabili, eficienți și avem încredere demnă de încredere. Contactați-ne acum pentru împrumuturile pe termen scurt și lung. Contactați-ne acum, pentru mai multe informații și aplicații. Oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru educație, împrumuturi pentru locuințe sau "împrumuturi pentru orice motiv!". Cu toate acestea, metoda noastră, vă oferă șansa de a preciza cantitatea de împrumut necesară și, de asemenea, durata pe care o puteți permite EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com Whatsapp: +1 (512) 980-1469 VĂ RĂSPUNSEM ÎNAINTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE. Salutari, Doamna Lola Daniel EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 439/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu