Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 12 mai 2005

privind trecerea laboratoarelor nationale de referinta din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 26 mai 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii si deseuri din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu toate bunurile mobile aflate in administrare si contractate aferente acestora.
    Art. 2
    Se aproba trecerea unui imobil apartinand domeniului public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 3
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti se diminueaza cu valoarea de inventar a bunurilor imobile si cu valoarea ramasa de amortizat a bunurilor mobile care se transfera.
    Art. 4
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se majoreaza cu valoarea bunurilor mobile si imobile primite in administrare.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea bunurilor mobile si imobile prevazute la art. 1 si 2 se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in urma incheierii procesului-verbal de inventariere.
    (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile laboratoarelor nationale de referinta.
    Art. 6
    (1) Din numarul de personal angajat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in cadrul laboratoarelor nationale de referinta se preia un numar de 13 angajati de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, ca personal contractual.
    (2) Incadrarea personalului prevazut la alin. (1) se face in conditiile legii, in limita celor 95 de posturi aprobate si finantate din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 7
    Articolul 4 litera J din Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 337/1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "J. Institutul este laboratorul national de referinta in domeniul apei."
    Art. 8
    La articolul 3 alineatul (1), litera e) din Hotararea Guvernului nr. 1.625/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) coordoneaza activitatea laboratorului national de referinta pentru apa si asigura functionarea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii, deseuri si substante periculoase."

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       p. Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Mihai Constantin Seitan,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat in domeniul public al statului, care trece din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
________________________________________________________________________________
 Locul unde      Persoana      Persoana    Caracteristicile         Numarul
 este situat     juridica      juridica    tehnice ale imobilului   atribuit de
 imobilul        de la         la care se                           Ministerul
                 care se       transmite                            Finantelor
                 transmite     imobilul                             Publice si
                 imobilul                                           codul de
                                                                    clasificare
                                                                    a imobilului
________________________________________________________________________________
Municipiul      Institutul     Agentia     - Corp cladire B:        149.643
Bucuresti,      National de    Nationala   subsol + parter + 2      Cod 8.29.06
Splaiul         de Cercetare-  pentru      etaje
Independentei   Dezvoltare     Protectia   - suprafata construita:
nr. 294,        pentru         Mediului    1.017 mp
sectorul 6      Protectia                  - cota-parte suprafata
                Mediului -                 de teren: 2.466,47 mp
                ICIM                       - valoarea de inventar:
                Bucuresti                  13.191.951.361 lei
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 2018
    Sunt creditor privat pe care îl oferim Genuine împrumut la rata dobânzii de 2%, este o companie legitimă, cu onoare și diferență, suntem dispuși să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o aveți. oferim toate tipurile de împrumut în perioada de la 1 la 30 de ani, deci dacă sunteți interesat de acest împrumut, vă rugăm să ne contactați pe emailul nostru: rolandfredrickloaninsuranceplc@gmail.com sau Whats App Number +1 (845) 731 5341.
ANONIM a comentat Hotărârea 653 2007
    Sunt creditor privat pe care îl oferim Genuine împrumut la rata dobânzii de 2%, este o companie legitimă, cu onoare și diferență, suntem dispuși să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o aveți. oferim toate tipurile de împrumut în perioada de la 1 la 30 de ani, deci dacă sunteți interesat de acest împrumut, vă rugăm să ne contactați pe emailul nostru: rolandfredrickloaninsuranceplc@gmail.com sau Whats App Number +1 (845) 731 5341
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Împrumutul oferă încredere și seriozitate. Sunt o persoană fizică care oferă un împrumut între persoane fizice și companii, pentru toate celelalte informații, vă rugăm să ne contactați la: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 439/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu