Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 439 din 12 mai 2005

privind trecerea laboratoarelor nationale de referinta din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 26 mai 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii si deseuri din structura organizatorica si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6, in structura organizatorica si in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu toate bunurile mobile aflate in administrare si contractate aferente acestora.
    Art. 2
    Se aproba trecerea unui imobil apartinand domeniului public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 3
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti se diminueaza cu valoarea de inventar a bunurilor imobile si cu valoarea ramasa de amortizat a bunurilor mobile care se transfera.
    Art. 4
    Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se majoreaza cu valoarea bunurilor mobile si imobile primite in administrare.
    Art. 5
    (1) Predarea-preluarea bunurilor mobile si imobile prevazute la art. 1 si 2 se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in urma incheierii procesului-verbal de inventariere.
    (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului preia toate drepturile si este tinuta de toate obligatiile laboratoarelor nationale de referinta.
    Art. 6
    (1) Din numarul de personal angajat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in cadrul laboratoarelor nationale de referinta se preia un numar de 13 angajati de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, ca personal contractual.
    (2) Incadrarea personalului prevazut la alin. (1) se face in conditiile legii, in limita celor 95 de posturi aprobate si finantate din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    Art. 7
    Articolul 4 litera J din Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 337/1999 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "J. Institutul este laboratorul national de referinta in domeniul apei."
    Art. 8
    La articolul 3 alineatul (1), litera e) din Hotararea Guvernului nr. 1.625/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) coordoneaza activitatea laboratorului national de referinta pentru apa si asigura functionarea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, radioactivitate, zgomot, vibratii, deseuri si substante periculoase."

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                       Sulfina Barbu

                       p. Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Mihai Constantin Seitan,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat in domeniul public al statului, care trece din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
________________________________________________________________________________
 Locul unde      Persoana      Persoana    Caracteristicile         Numarul
 este situat     juridica      juridica    tehnice ale imobilului   atribuit de
 imobilul        de la         la care se                           Ministerul
                 care se       transmite                            Finantelor
                 transmite     imobilul                             Publice si
                 imobilul                                           codul de
                                                                    clasificare
                                                                    a imobilului
________________________________________________________________________________
Municipiul      Institutul     Agentia     - Corp cladire B:        149.643
Bucuresti,      National de    Nationala   subsol + parter + 2      Cod 8.29.06
Splaiul         de Cercetare-  pentru      etaje
Independentei   Dezvoltare     Protectia   - suprafata construita:
nr. 294,        pentru         Mediului    1.017 mp
sectorul 6      Protectia                  - cota-parte suprafata
                Mediului -                 de teren: 2.466,47 mp
                ICIM                       - valoarea de inventar:
                Bucuresti                  13.191.951.361 lei
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 439/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 439 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1667 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 686 1996
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 1276 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( mehmethakan117@gmail.com sau. Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 2%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail:mehmethakan117@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 3 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993 ). Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 3%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail: creditplusfinance11@gmail.com sau Whatsapp +16234044993
ANONIM a comentat Ordin 384 2018
    Aceasta este o invitație deschisă pentru ca dumneavoastră să deveniți parte a celui mai mare conglomerat din lume și să ajungeți la vârful carierei. Când începem programul de recrutare din acest an și sărbătoarea anuală de recoltare este aproape la îndemână. Sunteți de acord să fii membru al acestei noi lumini? Contactați dl Stewart +1 267 967 8826 pe WhatsApp
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 439/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu