Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 436 din 8 aprilie 2009

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 343 din 22 mai 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Griviţa" la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 şi 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea I „Bunuri imobile", se abrogă poziţiile nr. 2, 48-80, 207-289, 294, 295, 302-306, 308, 316-319 şi 323.

2. La secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 325 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 326, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. II. - La Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, după anexa nr. 56 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fruntişeni, judeţul Vaslui", prin care se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Fruntişeni a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, comună înfiinţată prin Legea nr. 17/2004.

Art. III. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

ANEXA Nr. 1

Completare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Griviţa, judeţul Vaslui

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

326

1.8.6.

Teren de sport - sat Trestiana

Suprafata = 15.000 m2

Adresa = sat Trestiana

Vecini = N, S, E, V = păşune 1339

2006

1.000

Domeniul public

al comunei Griviţa,

conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 14/2006

ANEXA Nr. 2

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fruntişeni, judeţul Vaslui

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

1

1.3.7.1.

Drum          comunal D.C.73  Trestiana- Fruntişeni

Din DJ. 242 F până în satul Fruntişeni, la nr. top. CC 632

Lungime = 3,62 km

Lăţimea = 10 m

2004

818.120

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

2

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 1

De la Rotaru Ştefan până la hotarul comunei Zorleni

Lungimea = 1.300 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 57

2004

7.800

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

3

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 2

De   la   I.A.S.   Bârlad   până   la Angheluţă Gheorghe

Lungimea = 1.700 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 52

2004

10.200

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

4

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 3

De la Rotaru Constantin până la Dimofte Costică

Lungimea = 3.200 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 51

2004

19.200

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

5

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 4

De   la   Nistor   Maria   până   la Cumpănici Maria

Lungimea = 3.100 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 14, 51

2004

18.600

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

6

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 5

De la Puşcaşu Gheorghe până la

Rotaru Anghel

Lungimea = 3.100 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 11, 13, 12, 15,51

2004

18.600

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

7

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 6

De la D.C. 73 până la Groza Ilie Lungimea = 1.800 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 15, 16, 17, 10

2004

10.800

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

8

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 7

De la Groza Ilie până la Braharu Ion

Lungimea = 1.850 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 10,6, 11, 13, 14

2004

11.100

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

9

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 8

De la Patriche Iacob până la Stan Ilie

Lungimea = 2.900 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 6, 13, 14,22

2004

17.400

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

10

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 9

De la Braharu Neculai până la Onel Iordache

Lungimea = 3.100 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 4, 5

2004

18.600

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

11

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 10

De la Patriche Vasile până la Onel Ion

Lungimea = 3.400 m

Lăţimea = 4 m

Tarla = 2, 3, 5

2004

20.400

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

12

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 11

De la Nechita Gheorghe până la Petcu Zoiţa

Lungimea = 400 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 22

2004

2.400

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

13

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 12

De la Petcu Zoiţa până la P-76 Lungimea = 1.650 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 7,10,8

2004

9.900

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

14

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 13

De la P-218 până la Sava Ion Lungimea = 450 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 20, 21

2004

2.700

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

15

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 14

De la Nechita Neculai până la Onel Costică

Lungimea = 3.400 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 22, 24, 23, 3

2004

20.400

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

16

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 15

De la Onel Costache până la Patriche Maria

Lungimea = 2.400 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 24, 26, 25

2004

14.400

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

17

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 16

De la lotul şcolii până la Vasiliu Maria

Lungimea = 1.900 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 23, 24, 25, 26

2004

11.400

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

18

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 17

De   la   Onel   Costică   până   la Spiridon Angheluţă

Lungimea = 500 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 26

2004

3.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

19

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 18

De la Onel St. Neculai până la Mocanu Toader

Lungimea = 600 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 28

2004

3.600

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

20

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 19

De la Păşune 411 până la Vînaga Ion

Lungimea = 1.600 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 28

2004

9.600

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

21

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 20

De la Cumpănici Măricel până la Boidache Filip

Lungimea = 650 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 28

2004

3.900

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

22

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 21

De la Nechita Costel până la Crîşmaru Ion

Lungimea = 700 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 29, 30

2004

6.328

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

23

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 22

De   la   Crîşmaru   Ion   până   la

Rezmeriţă Toader

Lungimea = 150 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 29, 30, 34, 32

2004

1.356

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

24

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 23

De la Rezmeriţă Toader până la Puşcaşu Ion

Lungimea = 1.500 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 32, 31

2004

9.000

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

25

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 24

De la Dumitriu Dumitra până la Rezmeriţă Neculai

Lungimea = 2.500 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 28, 29, 34

2004

15.000

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

26

1.3.7.1.

Drum vicinal   nr. 25

De la Nechita V.  Ion până la Angheluţă Andrei

Lungimea = 600 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 34

2004

3.600

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

27

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 26

De la Rezmeriţă Toader până la Nistor Ion

Lungimea = 900 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 32, 34

2004

8.136

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

28

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 27

De la Hazazup Gheorghe până la Cozma Gheorghe

Lungimea = 1.400 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 32, 39

2004

8.400

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

29

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 28

De la Cristea Toader până la Ciobanu Vasile

Lungimea = 1.500 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 42, 43, 45

2004

9.000

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

30

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 29

De la PDT.791 până la Ciobotaru

Vasile

Lungimea = 1.300 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 40, 41

2004

7.800

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

31

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 30

De la Ureche Costică până la Ciobotaru Vasile

Lungimea = 650 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 38, 40

2004

3.900

Domeniul public al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

32

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 31

De la Olaru Ion până la hotarul comunei Vinderei

Lungimea = 800 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 37, 41

2004

4.800

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

33

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 32

De la Negoiţă Ion până la hotarul comunei Vinderei

Lungimea = 1.100 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 36, 37

2004

6.600

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

34

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 33

De  la  Bostan  Ştefan  până  la hotarul comunei Vinderei

Lungimea = 1.800 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 36, 35

2004

10.800

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

35

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 34

De la Hazazup Neculai până la Grama Costică Lungimea = 800 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 34, 36

2004

4.800

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

36

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 35

De la Dumitriu Neculai până la P-604

Lungimea = 950 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 34, 36

2004

5.700

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

37

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 36

De la DC 73 până la DJ 242 F Lungimea = 1.075 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 48, 49

2004

6.468

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

38

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 37

De la DC 73 până la HC-188 Lungimea = 170 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 50

2004

1.020

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

39

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 38

De la HC-188 până la Drum vicinal nr. 36 Lungimea = 30 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 50

2004

180

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

40

1.3.7.1.

Drum vicinal nr. 39

De la Drum vicinal nr. 36 până la Drum vicinal nr. 23

Lungimea = 480 m

Lăţimea = 4 m

Tarla nr. 48

2004

2.880

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

41

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 1

De la HC 8 până la Bocăneţ Ion Lungimea = 114 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 7

2004

855

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

42

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 2

De la Şcoala Grăjdeni până în extravilan

Lungimea = 320 m

Lăţimea = 5,2 m

Parcela nr. 32

2004

2.496

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

43

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 3

De la Nistor Gheorghe până în

extravilan

Lungimea = 140 m

Lăţimea = 5,8 m

Parcela nr. 117

2004

1.218

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

44

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 4

De la Rotam Constantin până la Pricop Vasile

Lungimea = 60 m

Lăţimea = 5,6 m

Parcela nr. 121

2004

504

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

45

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 5

De  la  Negoiţă  Elena  până  la Negoiţă Costică

Lungimea = 33 m

Lăţimea = 4 m

Parcela nr. 131

2004

198

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

46

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 6

Din   P-156   până   la   Rotaru

Constantin

Lungimea = 380 m

Lăţimea = 5,5 m

Parcela nr. 155

2004

3.135

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

47

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 7

De la Dumitriu E. Vasile până la

PDT165

Lungimea = 40 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 166

2004

360

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

48

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 8

De la  Dumitriu Tasia până  la Dumitriu Vasile

Lungimea = 43 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 185

2004

387

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

49

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 9

De la Dumitriu Neculai până la Nechita Aneta

Lungimea = 115 m

Lăţimea = 5,5 m

Parcela nr. 196

2004

948,75

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

50

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 10

Din DJ 242F până la Dumitriu

Neculai

Lungimea = 1.580 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 199

2004

18.960

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

51

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 11

De la Grama Costică până la Panainte Ion

Lungimea = 35m

Lăţimea = 3,5 m

Parcela nr. 227

2004

183,75

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

52

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 12

De la Grama Costică până la Panainte Ion

Lungimea = 70 m

Lăţimea = 3,4 m

Parcela nr. 227/1

2004

357

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

53

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 13

De la Panainte Vasile până la Nistor Gheorghe

Lungimea = 457 m

 Lăţimea -7m

Parcela nr. 228

2004

498,75

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

54

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 14.

De la Ţoş Andrei până la Olaru T.

Gheorghe

Lungimea = 75 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 237

2004

675

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

55

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 15

De la Dimofte Neculai până la Negoiţă Ştefan

Lungimea = 60 m

Lăţimea = 4,5 m

Parcela nr. 287

2004

405

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

56

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 16

De   la   Galeru   Maria   până   la Benea Vasile

Lungimea = 75 m

Lăţimea = 3 m

Parcela nr. 337

2004

337,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

57

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 17

De la Crîşmaru V. Ion până la Bădrăgan Grigore

Lungimea = 135 m

Lăţimea = 6,2 m

Parcela nr. 410

2004

1.255,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

58

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 18

De la Dumitriu Neculai până la Frumuzache Costică

Lungimea = 150 m

Lăţimea = 4,0 m

Parcela nr. 433

2004

900

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

59

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 19

De la Angheluţă Gheorghe până la Svârlefus Vasile

Lungimea = 320 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 455

2004

2.400

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

60

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 20

De la Dimofte Costică până la Hazazup Neculai

Lungimea = 100 m

Lăţimea = 6,2 m

Parcela nr. 479

2004

930

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

61

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 21

De la Dimofte Costică până la Moraru Sava

Lungimea = 120 m

Lăţimea = 4,8 m

Parcela nr. 480

2004

864

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

62

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 22

De la Hazazup Nicolae până în Hazazup Ion

Lungimea = 120 m

Lăţimea = 5,15 m

Parcela nr. 497

2004

927

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

63

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 23

De la P-608 până la DJ 242F Lungimea = 160 m

Lăţimea = 8,0 m

Parcela nr. 503

2004

1.920

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

64

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 24

De la Ciobanu Paraschiva până la Svârlefus Ion

Lungimea = 655 m

Lăţimea -7m

Parcela nr. 535

2004

10.362,10

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

65

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 25

De la Ciobanu Toader până la Ştefan Constantin

Lungimea = 331 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 535/1

2004

2.979

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

66

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 26

Din DJ 242F până la Bejenaru

Neculai

Lungimea = 240 m

Lăţimea = 7,3 m

Parcela nr. 571

2004

2.628

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

67

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 27

De la Ciobanu Ion până la Ştefan

Maria

Lungimea = 47 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 599

2004

423

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

68

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 28

Din  DJ 242F  până  la  Rotaru

Victor

Lungimea = 660 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 297

2004

7.446

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

69

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 29

De la Crîşmaru Costică până la Panainte Nicolae

Lungimea = 57 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 647

2004

684

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

70

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 30

De la Panainte Costache până la

P-673

Lungimea = 450 m

Lăţimea -7m

Parcela nr. 672

2004

4.725

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

71

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 31

De la Panainte St. Neculai până la P-673

Lungimea = 216 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 699

2004

1.944

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

72

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 32

De   la   Baciu  Andrei   până   la Panainte Costache

Lungimea = 594 m

Lăţimea = 7,5 m

Parcela nr. 721

2004

6.682,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

73

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 33

De la Dimofte Gheorghe până în

P-776

Lungimea = 66 m

Lăţimea = 3,5 m

Parcela nr. 723

2004

346,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

74

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 34

Din   P-774   până   la   Panainte

Costache

Lungimea = 160 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 724

2004

1.200

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

75

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 35

De la Dimofte Virgil până la Nistor

Ion

Lungimea = 33 m

Lăţimea = 3,5 m

Parcela nr. 772

2004

173,25

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

76

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 36

De la Andronache C. Gheorghe până în PDT-878

Lungimea = 300 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 773

2004

2.250

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

77

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 37

Din    P-776    până    în    P-774 Lungimea = 40 m

Lăţimea = 4 m

Parcela nr. 775

2004

240

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

78

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 38

De la Frumuzache Elena până la Gheorghiu Neculai

Lungimea = 42 m

Lăţimea = 5,5 m

Parcela nr. 794

2004

346,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

79

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 39

De la Crîsmaru Eftimie până la PDT-821

Lungimea = 90 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 820

2004

810

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

80

1.3.7.1.

Sat Grăjdeni, Strada nr. 40

De la Negoiţă Vasile până la Nechita Gheorghe

Lungimea = 188 m

Lăţimea = 4 m

Parcela nr. 174

2004

1.128

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

81

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 1

De la Rezmeriţă Neculai până la Patriche Iacob

Lungimea = 137 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 50

2004

1.644

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

82

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 2

De la Ţoş Ion până la Onel Ioan Lungimea = 810 m

Lăţimea = 10 m

Parcela nr. 51

2004

18.306

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

83

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 3

De la Azamfirei Măricel până la Braharu Neculai

Lungimea = 390 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 52

2004

2.925

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

84

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 4

De la Chirica Ion până la Onel Neculai

Lungimea = 158 m

Lăţimea -7m

Parcela nr. 88

2004

2.499,56

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

85

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 5

De la Onel Marcel până la Luca

Tănase

Lungimea = 100 m

Lăţimea = 4 m

Parcela nr. 97

2004

600

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

86

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 6

De  la Velea Stratică  până  la Braharu Vasile

Lungimea = 900 m

Lăţimea = 15,4 m

Parcela nr. 731/1

2004

2.079

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

87

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 7

De la Chirica S. Neculai până la Biserica  „Sf.   Mihail  şi   Gavril" Lungimea = 130 m

Lăţimea = 7,5 m

Parcela nr. 142

2004

1.462,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

88

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 8

De la Izdrailă Costache până la Baciu Neculai

Lungimea = 140 m

Lăţimea -7m

Parcela nr. 223

2004

1.470

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

89

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 9

De la Ungureanu Vasile până la Izdrailă Ruxandra

Lungimea = 500 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 276

2004

6.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

90

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr.'lO

Din  extravilan   până în   P-281 Lungimea = 240 m

Lăţimea = 5,5 m

Parcela nr. 282

2004

198

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

91

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 11

De la Spiridon Angheluţă până la Spiridon Sterian

Lungimea = 50 m

Lăţimea = 4,4 m

Parcela nr. 301

2004

330

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

92

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr.'l2

De la Spiridon Arsene până la Bejan Ştefan

Lungimea = 87 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 306

2004

1.044

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

93

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr.'l3

De la Verga Dumitru  până la Azamfirei Adam

Lungimea = 140 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 328

2004

1.050

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

94

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 14

De la Verga Dumitru  până la Spiridon Arsene

Lungimea = 80 m

Lăţimea = 18 m

Parcela nr. 341

2004

2.160

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

95

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 15

De la Zanosche Gheorghe până la Nechita L. Ion

Lungimea = 140 m

Lăţimea = 18,5 m

Parcela nr. 341/1

2004

3.885

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

96

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr.'l6

De la Costică Dumitru până la Grigoraş Ştefan

Lungimea = 120 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 369

2004

2.169,60

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

97

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 17

De la Boidache Vergina până la Onel Costache

Lungimea = 180 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 386

2004

2.034

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

98

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr.'l8

De la Nechita Lascăr până la Groza Gheorghe

Lungimea = 587 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 435

2004

7.044

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

99

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr.'l9

Din P-296 până la Cumpănici

Vasile

Lungimea = 360 m

Lăţimea = 4 m

Parcela nr. 454

2004

2.160

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

100

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 20

De la Velea C. Gheorghe până la Patriche V. Ion Lungimea = 216 m Lăţimea = 6 m Parcela nr. 479

2004

1.944

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

101

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 21

De   la   Popa  V.   Ion   până   la Braharu Ilie

Lungimea = 90 m

Lăţimea = 5,5 m

Parcela nr. 500

2004

742,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

102

1.3.7.1

Sat Fruntişeni, Strada nr. 22

De la Azamfirei Marcel până la Buldum Tinca

Lungimea = 360 m

Lăţimea = 10 m

Parcela nr. 507

2004

5.400

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

103

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 23

De  la Anton  Cristina  până  la Patriche Vasile

Lungimea = 250 m

Lăţimea = 12 m

Parcela nr. 558

2004

6.780

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

104

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 24

De la Cumpanici Stratica până la Boidache Ştefan

Lungimea = 140 m

Lăţimea = 4,5 m

Parcela nr. 593

2004

945

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

105

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 25

De  la Anton  Cristina  până  la Chirica Ion

Lungimea = 490 m

Lăţimea = 10 m

Parcela nr. 594

2004

7.350

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

106

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 26

Din DC 73 până la Azamfirii Ion Lungimea = 50 m

Lăţimea = 10,4 m

Parcela nr. 619

2004

1.175,20

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

107

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 27

De la Patriche Toader până la Costea Vasile

Lungimea = 40 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 555

2004

354

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

108

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 28

De la Anton C. Marcel până la Braharu Gelu

Lungimea = 340 m

Lăţimea = 13,4 m

Parcela nr. 629

2004

6.834

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

109

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 29

De   la  şcoala  veche   până   la Nechita N. Ion

Lungimea = 220 m

Lăţimea = 12 m

Parcela nr. 640

2004

3.960

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

110

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 30

De  la  Nechita  loniţă  până  la Nechita Tinca

Lungimea = 66 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 651

2004

594

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

111

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 31

De la Cumpanici Gheorghe până la Nechita Iacob

Lungimea = 92 m

Lăţimea = 6,5 m

Parcela nr. 660

2004

897

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

112

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 32

De la Patriche Tănase până la Anton Maria

Lungimea = 216 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 698

2004

1.944

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

113

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 33

De la Azamfirii L. Gheorghe până la Patriche Iacob

Lungimea = 812 m

Lăţimea = 8 m

Parcela nr. 112

2004

14.680,96

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

114

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 34

De la Chiriac Tasia până la PDT-733 Lungimea = 40 m

Lăţimea = 4 m

Parcela nr. 731/1

2004

240

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

115

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 35

Din DC 73 până la Baciu Marcel Lungimea = 107 m

Lăţimea = 14 m

Parcela nr. 784

2004

2.247

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

116

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 36

De la Luncă Gheorghe până la Petcu Miluţă

Lungimea = 125 m

Lăţimea = 4 m

Parcela nr. 792

2004

750

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

117

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 37

De la Anton Maria până în P-835 Lungimea = 130 m

Lăţimea = 13 m

Parcela nr. 834

2004

2.535

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

118

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 38

Din P-878 până la Luncă Mihai Lungimea = 530 m

Lăţimea = 3 m

Parcela nr. 880

2004

2.385

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

119

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 39

De la Anton Adam până   în extravilan

Lungimea = 80 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 881

2004

600

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

120

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 40

De la P-196 până la Spiridon

Toader

Lungimea = 1.055 m

Lăţimea -7m

Parcela nr. 882

2004

1.107,75

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

121

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 41

De   la   Luncă  Ştefan   până   la Braharu Ion

Lungimea = 150 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 897

2004

1.125

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

122

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 42

De la Spiridon Gheorghe până la Braharu Ion Lungimea = 110 m

Lăţimea = 13,5 m

Parcela nr. 906

2004

2.227,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

123

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 43

De la Cumpanici Marcel până la Anton Cristina

Lungimea = 1.420 m

Lăţimea = 12 m

Parcela nr. 932

2004

25.560

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

124

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 44

Din DC 73 până la Rezmeriţă Dumitru

Lungimea = 60 m

Lăţimea = 6,5 m

Parcela nr. 937

2004

585

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

125

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 45

Din DC 73 până la Anton Gavrilă

Lungimea = 54 m

Lăţimea = 5 m

Parcela nr. 595/1

2004

610,20

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

126

1.3.7.1.

Sat Fruntişeni, Strada nr. 46

De la Costică Dumitru până la Patriche Tănase Lungimea = 45 m

Lăţimea -7m

Parcela nr. 639/1

2004

472,50

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

127

1.3.17.2.

Pod beton armat

Pe DC 73

Lungimea = 10 m

Lăţimea -7m

Parcela nr. 984/1

1985

296.057

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

128

1.3.17.2.

Pod beton armat

Pe DC 73

Lungimea = 10 m

Lăţimea -7m

Parcela nr. 619/2

1979

81.211,07

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

129

1.3.17.2.

Pod tub beton armat

Pe DC 73, pârâul Valea Ilenei

Lungimea = 8 m

Lăţimea = 6 m

Parcela nr. 640/1

1991

7.500

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

130

1.3.17.2.

Pod tub beton armat

Pe Strada nr. 29, pârâul Valea Ilenei

Lungimea = 6 m

Lăţimea = 4 m

Parcela nr. 640/2

1988

3.105,30

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

131

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntişeni

Peste pârâul Conizoaia

L= 10 m

l = 4m

Parcela nr. 629/1

2004

7.051

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

132

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntişeni

Peste pârâul Conizoaia

L = 8m

l= 4m

Parcela nr. 369/1

1982

3.801,13

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

133

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntişeni

Peste pârâul Conizoaia

L = 8m

l = 4m

Parcela nr. 906/1

1980

1.740,30

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

134

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntişeni

Peste pârâul Conizoaia

L = 7m

l = 4m

Parcela nr. 341/2

1994

4.700,12

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

135

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntişeni

Peste pârâul Conizoaia

L = 7m

l = 4m

Parcela nr. 88/1

1998

4.500,38

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

136

1.3.17.1.

Pod lemn Fruntişeni

Peste pârâul Conizoaia

L = 7m

l = 4m

Parcela nr. 52/1

1980

1.700,20

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

137

1.3.17.2.

Pod tub beton armat sat Grăjdeni

Pe Strada nr. 29, peste pârâul

Trestiana

L = 8m

l = 7m

Parcela nr. 647/1

1993

12.056,86

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

138

1.3.17.1.

Pod lemn Grăjdeni

Peste pârâul Râpa Satului

L= 12 m

l = 7m

Parcela nr. 202/1

1992

4.501,31

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

139

1.3.17.1.

Pod lemn Grăjdeni

Pe Strada nr. 35, peste pârâul

Trestiana

L= 12 m

l = 7m

Parcela nr. 776/1

2003

3.700,03

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

140

1.3.17.1.

Pasarelă Grăjdeni

Peste pârâul Râpa Satului

L = 5m

l = 2,5m

Parcela nr. 204/1

2005

1.200

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

141

1.3.17.1.

Pasarelă Grăjdeni

Peste pârâul Râpa Satului L = 5m l = 2,5m Parcela nr. 226/1

2005

1.200

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

142

1.5.11.

Sat Fruntişeni Punct de colectare deşeuri menajare

Suprafata = 400 m2

Tarla nr. 50

Parcela nr. 881/1

Vecini: N, S, E, V - Nr. top. 881

2005

1.500

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

143

2.6.2.

Teren şi clădiri. Sediul      Consiliului Local Fruntişeni (fost sediu)

- ST. = 1.298 m2

- Tarla nr. 31, Parcela nr. 632, 633

- Clădire = un corp

- Suprafaţa construită = 55 m2

- Suprafaţa desfăşurată = 55 m2

- Nr. niveluri: P

-  Structura de rezistenţă = B

- Fundaţii = A

- Pereţii = P

- Acoperiş = TB

- Starea construcţiei = NS

- Dotări: -

- Sat Fruntişeni

- Vecini:

N - Strada nr. 33

S - pârâul Miclea

E - Vasiliu Maria

V - Pădureanu Alexandru

1937

21.880,20

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

144

1.6.2.

Teren şi clădiri. Şcoala veche

- ST = 2.151 m2

- Tarla nr. 19

- Parcela nr. 350

- Clădiri = un corp cu 14 încăperi

- Suprafaţa construită = 680 m2

- Suprafaţa desfăşurată = 680 m2

- Nr. niveluri = P

-  Structura de rezistenţă = B

- Fundaţia = A

- Pereţii = P

- Acoperiş = TB

- Starea construcţiei = S

-  Dotări - instalaţie electrică, încălzire cu lemne

Anexe:

-  Magazie pentru lemne cu o încăpere

- Suprafaţa construită = 25 m2

- Suprafaţa desfăşurată = 25 m2

- Adresa: sat Fruntişeni

- Vecini:

N - Nechita Vasile S -Strada nr. 33 E - Sava Dumitru V -Strada nr. 29

1960

335.113,19

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

145

1.6.2.

Teren şi clădiri. Grădiniţa Grăjdeni

- ST. = 1.612 m2

- Tarla nr. 2

- Parcela nr. 56/1

- Clădire = un corp cu un număr de 9 săli de clasă

- Suprafaţa construită = 408 m2

- Suprafaţa desfăşurată = 408 m2

- Nr. niveluri = P

-  Structura de rezistenţă = B

- Fundaţia = A

- Pereţii'=Z.P.

1979

167.135,80

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

- Acoperiş = T.B.

- Starea construcţiei = S

- Dotări - instalaţie electrică şi încălzire cu lemne

- Adresa: sat Grăjdeni

- Vecini:

N - Lazanu Constantin S - Parcela nr. 56/2 E - Crîşmaru I. Ion V -Strada nr. 2

146

1.6.2.

Teren CC intravilan sat Grăjdeni

- ST. = 707 m2

- Tarla nr. 2

- Parcela nr. 56/2

- Adresa: sat Grăjdeni

- Vecini:

N - Parcela nr. 56/1 S -Strada nr. 10 E - Crîşmaru I. Ion V -Strada nr. 2

2008

11.488,75

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 20/2008

147

1.6.2.

Şcoala cu clasele I -VIII Fruntişeni

- ST. = 4.047 m2

- Tarla nr. 29

- Parcela nr. 597

- Clădire = un corp cu 8 încăperi + hol

- Suprafaţa construită = 327,6 m2

- Suprafaţa desfăşurată = 327,6 m2

- Suprafaţa utilă'= 281,5 m2

- Nr. niveluri = P

- Structura de rezistenţă = B

- Fundaţia = A

- Pereţii= BCA

- Acoperiş = T

- Starea construcţiei = F.B.

-    Dotări:    lumină    electrică, încălzire cu combustibil solid

- Adresa: sat Fruntişeni

- Vecini:

N -Anton Iordache S -Strada nr. 25 E -Anton Mihai V -Strada nr. 47

2002

285.028,35

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

148

1.6.6.

Teren     şi      clădiri Remiza P.S.I. (fosta Remiză Fruntişeni)

- ST. = 77 m2

- Tarla nr. 32

- Parcela nr. 682

-  Clădire = un corp cu două încăperi

- Suprafaţa construită = 68 m2

- Suprafaţa desfăşurată = 68 m2

- Nr. niveluri = P

-  Structura de rezistenţă = B

- Fundaţia = A

- Pereţii'=Z.P.

- Starea construcţiei = NS

- Dotări: -

- Adresa: sat Fruntişeni

- Vecini:

N - Patriche Tănase S -Strada nr. 33 E - Mocanu Toader V -Strada nr. 32

1964

6.668,84

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

149

1.6.2.

Scoală cu clasele l'- VIII Grăjdeni

- S.T. = 3.487 m2

- Tarla nr. 35

- Parcela nr. 690, 691, 692

- Clădire = un corp cu 8 încăperi + hol

- Suprafaţa construită = 327,6 m2 -Suprafaţa desfăşurată = 327,6 m2

- Suprafaţa utilă = 281,5 m2

- Nr. niveluri = P

-  Structura de rezistenţă = B

- Fundaţia = A

- Pereţi i'= BCA

- Acoperiş = T

- Starea construcţiei = F.B.

-    Dotări:    lumină    electrică, încălzire cu combustibil solid

- Adresa: sat Grăjdeni

- Vecini:

N - Panainte Costache + Strada

nr. 30

S - Costică Lucreţia

E - Panainte Costache

V - Stafie Ioana

2001

385.973,15

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

150

1.6.2.1.

Teren intravilan

S.T. = 270 m2

Categoria de folosinţă: CC

Parcela nr. 688/1

Tarla nr. 35

Adresa: sat Grăjdeni

Vecini:

N - Strada nr. 32

E - Panainte Costache

S - Şcoala Grăjdeni

V - Şcoala Grăjdeni

2008

13.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

151

1.6.2.1.

Teren intravilan

S.T. = 687 m2

Categoria de folosinţă: CC

Parcela nr. 695/1

Adresa: sat Fruntişeni

Vecini:

N - Strada nr. 33

E -Strada nr. 47

S -Strada nr. 25

V - Chirica Mihai

2007

10.000

Domeniul public al comunei

Fruntişeni potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 20/2008

152

1.6.2.1.

Teren intravilan

S.T. = 815 m2

Categoria de folosinţă: CC

Parcela nr. 774/1

Tarla nr. 42

Adresa: sat Grăjdeni

Vecini:

N - Parcela nr. 774/2

E -Strada nr. 34

S -Strada nr. 37

V -Strada nr. 36

2008

13.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

153

1.8.6.

Teren pentru amenajare bază sportivă

Adresa: sat Fruntişeni

S.T. = 2.300 m2

Parcela nr. P-456/1

Vecini:

N - DC 73

S, E, V - P-456

2005

5.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

154

1.8.6.

Teren pentru amenajare bază sportivă

Adresa: sat Grăjdeni

S.T. = 2.300 m2

Parcela nr. P-708/1

Vecini:

N - Negoită Ion

E -    PDT-707

S - P-708

V -Strada nr. 30

2005

5.000

Domeniul public

al comunei Fruntiseni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

155

1.8.1.

Teren pentru forare puţuri

Adresa: sat Fruntiseni

S.T. = 50.000 m2

Parcela nr. 884/1

Vecini:

N - DC 73

E - DC 73

S - Drum vicinal nr. 36

V - Drum vicinal nr. 37

2004

108.550

Domeniul public

al comunei Fruntiseni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

156

1.8.1.1.

Teren  pentru  bazin înmagazinare apă

Adresa: sat Fruntiseni

S.T. = 2.500 m2

Parcela nr. 449/9

Vecini:

N - P-450/1

E - P-447/46

S - Drum vicinal nr. 22

V -P-449/11

2004

5.434,78

Domeniul public

al comunei Fruntiseni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

157

1.8.2.

Teren  pentru staţie de epurare

Adresa: sat Grăjdeni

S.T. = 3.200 m2

Parcela nr. A-754/64

Vecini:

N - DJ 242 F

E - Drum vicinal nr. 21

S - P-654/63

V - P-754/62/2

2004

6.956,52

Domeniul public

al comunei Fruntiseni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

158

1.8.3.

Cişmea sat Fruntiseni

Parcela nr. 456/1

2006

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntiseni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

159

1.8.3.

Cişmea sat Fruntiseni

DC 73, lângă Puşcaşu Neculai

2007

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntiseni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

160

1.8.3.

Cişmea sat Fruntiseni

DC 73, lângă Luncă Marcel

2007

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntiseni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

161

1.8.3.

Cişmea sat Fruntiseni

Strada nr. 29, lângă şcoala veche

2007

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntiseni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

162

1.8.3.

Cişmea

sat Fruntişeni

Strada nr. 33, lângă Costică Petru

2007

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

163

1.8.3.

Cişmea

sat Fruntişeni

Strada nr. 2, lângă Onel Ion

2006

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

164

1.8.3.

Cişmea

sat Fruntişeni

Strada nr. 18, lângă Cumpanici Vasile

2006

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

165

1.8.3.

Cişmea

sat Fruntişeni

Strada   nr.   23,    lângă   Anton Cristina

2006

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

166

1.8.1.1.

Bazin   captare   apă potabilă

Sat Fruntişeni

Parcela nr. P-254/1

Suprafaţă: 16 m2

Volum: 64 m3

Pereţi beton

Vecini: N, S, E, V: P-254

2007

4.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

167

1.8.3.

Cişmea sat Grăjdeni

Păşune 708/2, lângă teren bază sportivă

2007

1.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

168

1.8.3.

Cişmea sat Grăjdeni

Păşune 898/1, lângă DJ 242F

2007

4.000

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

169

1.8.3.

Cişmea sat Grăjdeni

La intersecţia străzilor nr. 2 şi 10

1983

1.500

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008

SECŢIUNEA a II-a

Bunuri mobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

1.

2.22.6.2.

Sirenă alarmă

Amplasată   la  sediul   Primăriei Fruntişeni - putere 800 W

2007

8.875,02

Domeniul public

al comunei Fruntişeni, potrivit

Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/2008


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 436/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 436 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu