Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 432 din 8 aprilie 2009

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 248 din 14 aprilie 2009Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 662.002 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2009, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor necesare execuţiei lucrărilor de investiţii prevăzute în cererile de finanţare declarate eligibile, selectate în condiţiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

Art. 2.- Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexă li se asigură finanţarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, până la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, dar nu mai mult decât suma prevăzută în cererea de finanţare aprobată, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA

ETAPA II

Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

TOTAL GENERAL PE JUDEŢE (MII LEI):                  662.002

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

1

ALBA

din care

16.023

1.1

Abrud

MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ORAŞ ABRUD

1.521

1.2

Alba Iulia

POD PESTE RÂUL SEBEŞ, LA OARDA DE JOS - MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEŢUL ALBA

1.000

1.3

Albac

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA ALBAC

1.113

1.4

Avram Iancu

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI AVRAM IANCU (13 SATE)

385

1.5

Baia de Arieş

EXTINDERE CAPTARE - REZERVOR TAMPON VALEA CIORII, BAIA DE ARIEŞ

400

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

1.6

Bistra

ALIMENTARE CU APĂ BISTRA

48

1.7

Blandiana

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEŢUL ALBA

320

1.8

Cergău

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢII DE EPURAREA APELOR MENAJERE CERGĂU -ALBA

384

1.9

Crăciunelu de Jos

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURAREA COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS 

328

1.10

Cricău

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE EPURARE COMUNA CRICĂU (LOCALITĂTILE CRICAU SI CRAIVA), JUDETUL ALBA

141

1.11

Cugir

EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI CUGIR

326

1.12

Daia Română

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURAREA APELOR MENAJERE COMUNA DÂIA ROMÂNĂ

103

1.13

Galda de Jos

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STAŢII DE EPURARE DIN LOCALITĂŢILE MESENTEA, GALDA DE JOS, OIEJDEA-COMUNA GALDA DE JOS, JUDETUL ALBA

211

1.14

Garda de Sus

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE GHEŢAR, OCOALE, DEALUL FRUMOS, HĂNĂSESTI, MUNUNA, COMUNA GARDA DE SUS, JUDETUL  ALBA

1.513

1.15

Jidvei

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA JIDVEI, JUDEŢUL ALBA (SATELE JIDVEI ŞI FEISA)

59

1.16

Lopadea Nouă

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR LOPADEA NOUĂ SI BĂGAU

1.092

1.17

Lunca Mureşului

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE

915

1.18

Lupşa

POD PE DC 118: LUPSA- HĂDĂRĂU - MUSCA, KM 0+109,27

14

1.19

Mogoş

MODERNIZARE SI EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA MOGOŞ, JUDETUL ALBA

27

1.20

Ocoliş

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI OCOLIŞ (SATELE OCOLIŞ, RUNC SI VALEA LARGĂ)

228

1.21

Poşaga

ALIMENTARE CU APĂ - LOCALITĂŢILE POSAGA+ LUNCA, JUDETUL ALBA

400

1.22

Rimetea

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN SATUL RIMETEA, COMUNA RIMETEA

394

1.23

Roşia de Secaş

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE EPURARE COMUNA ROŞIA DE SECAŞ, JUDETUL ALBA

307

1.24

Sântimbru

CONSTRUIRE CANAL COLECTOR SI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE SÂNTIMBRU SI GALTIU

1.469

1.25

Săliştea

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE SĂLIŞTEA SI TĂRTĂRIA, COMUNA SĂLIŞTEA, JUDEŢUL ALBA

190

1.26

Săsciori

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: SĂSCIORI, SEBEŞELŞI LOMAN

393

1.27

Scărişoara

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STAŢIE DE EPURARE

400

1.28

Sohodol

CONSTRUIRE PLATFORMĂ PENTRU DEŞEURI CU DEPOZITARE TEMPORARĂ, COMUNA SOHODOL, JUDEŢUL ALBA

205

1.29

Şona

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA SATELOR SONA SI SÂNMICLĂUS

410

1.30

Şpring

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURAREA COMUNEI ŞPRING (SATELE ŞPRING ŞI CUNŢA)

1.159

JUDEŢUL

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

1.31

Şugag

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA SUGAG

287

1.32

Unirea

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE, UNIREA

264

1.33

Vadu Moţilor

POD PE DC 138, KM 0+100 PESTE ARIES, ÎN COMUNA VADU MOŢILOR, JUDEŢUL ALBA

17

2

ARAD

din care

11.806

2.1

Almaş

REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE ALMAŞ, CIL, RĂDEŞTI

939

2.2

Beliu

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA VASILE GOLDIS, JUDETUL ARAD

77

2.3

Chişineu-Criş

CANALIZARE MENAJERĂ LOCALITATEA NADAB

800

2.4

Conop

PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL MUREŞ, COMUNA CONOP, JUDETUL ARAD

737

2.5

Gurahonţ

CONSTRUCŢIE SI EXTINDERE SISTEME DE CANALIZAREA APEI COMUNA  GURAHONŢ, JUDETUL ARAD

400

2.6

Hălmăgel

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA SATELOR HĂLMĂGEL, TÂRNĂVITA, TOHESTI, COMUNA HĂLMĂGEL, JUDETUL ARAD

153

2.7

Hăşmaş

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR HĂSMAS SI COMĂNEŞTI, JUDETUL ARAD

134

2.8

Igneşti

DEZVOLTAREA SISTEMULUI LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA  IGNESTI, DIN SURSA NĂDĂLBEŞTI, JUDETUL ARAD

86

2.9

Lipova

EXTINDERE REŢEA DE APĂ SI CANAL MENAJER ZONA PERIURBANĂ RADNA, ORAŞ LIPOVA

1.134

2.10

Macea

EXTINDERE REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA  MACEA

17

2.11

Moneasa

POD LEGĂTURĂ MONEASA DJ 792 B

24

2.12

Păuliş

ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA SÂMBĂTENI

873

2.13

Săvârşiri

CANALIZARE APE UZATE MENAJERE CU EPURARE MECANO-BIOLOGICĂ

832

2.14

Seleuş

DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  SELEUS, LOCALITĂŢILE SELEUŞ, MORONDAŞI IERMATA

49

2.15

Sintea Mare

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  SINTEA MARE, SATELE SINTEA MARE, ADEA, TIPAR I+II, JUDETUL ARAD

202

2.16

Socodor

EXTINDERE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA  SOCODOR, JUDETUL ARAD

186

2.17

Şagu

SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE SAGU SI CRUCENI

1.102

2.18

Şemlac

CONSTRUIREA REŢELEI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI STAŢIE DE EPURARE A LOCALITĂŢII ŞEMLAC

100

2.19

Şicula

ALIMENTARE CU APĂ SAT CHERELUŞ, COMUNA  ŞICULA

200

2.20

Şofronea

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA  ŞOFRONEA, LOCALITĂŢILE ŞOFRONEA ŞI SÂNPAUL, JUDETUL ARAD

395

2.21

Vinga

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA  VINGA

2.064

2.22

Zădăreni

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ CU STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA  ZĂDĂRENI

95

2.23

Zerind

DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APĂ SI ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE ZERIND SI IERMATA NEAGRĂ

1.207

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

3

ARGEŞ

din care

20.915

3.1

Albeştii de Argeş

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE, SATELE ALBEŞTII PĂMÂNTENI SI ÂLBESTII UNGURENI, COMUNA ALBEŞTII DE ARGEŞ, JUDEŢUL  ARGEŞ

645

3.2

Albeştii de Muscel

CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, COMUNA ALBEŞTII DE MUSCEL, JUDEŢUL ARGEŞ

393

3.3

Arefu

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CĂPĂTÂNENI, UNGURENI ŞI CĂPĂTÂNENI PĂMÂNTENI

50

3.4

Bârla

CONSTRUCŢIE POD TABLIER METALIC CU 0 SINGURĂ BANDĂ DE CIRCULAŢIE PE DC 138 ÎN SATUL MALU

37

3.5

Bascov

EXTINDERE CANALIZARE SATELE BASCOV, SCHEAU, VALEA URSULUI, COMUNA  BASCOV, JUDEŢUL ARGEŞ

76

3.6

Babana

CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, COMUNA  BABANA, JUDEŢUL ARGEŞ

280

3.7

Berevoeşti

REABILITARE (MODERNIZARE) SISTEM DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ, ÎN COMUNA  BEREVOEŞTI, JUDEŢUL   ARGEŞ

60

3.8

Bogaţi

ALIMENTARE CU APĂ SATUL SUSENI, COMUNA  BOGAŢI, JUDEŢUL ARGEŞ

100

3.9

Boteni

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA  BOTENI, JUDEŢUL ARGEŞ

1.161

3.10

Boţeşti

ALIMENTARE CU APĂ, SAT MOSTENI-GRECI, COMUNA BOŢEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

155

3.11

Budeasa

CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, COMUNA  BUDEASA, JUDEŢUL ARGEŞ

144

3.12

Buzoeşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL CORNĂTEL, COMUNA  BUZOEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

59

3.13

Căteasca

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI CĂTEASCA, JUDEŢUL ARGEŞ

688

3.14

Cepari

CONSTRUIREA A 3 PODURI PE DRUMUL CEPARI- ŞENDRULEŞTI-CĂRPENIŞ-MORĂŞTI

768

3.15

Corbi

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE CORBSORI, STĂNESTI SI PODURI, COMUNA  CORBI

655

3.16

Coşeşti

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE, SATELE COSEŞTI SI PETRESTI, COMUNA  COSEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

514

3.17

Curtea de Argeş

MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MARINA

408

3.18

Dâmbovicioara

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  DÂMBOVICIOARA, SATELE CIOCANU SI DÂMBOVICIOARA (CĂTUNELE VALEA URDII, DEALUL SASULUI ŞI MUCHEA)

63

3.19

Davideşti

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA  DAVIDEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

776

3.20

Dărmăneşti

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE DĂRMĂNEŞTI ŞI VALEA RIZII

305

3.21

Dobreşti

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA  DOBREŞTI

247

3.22

Domneşti

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE NUCŞOARA, CORBI, DOMNEŞTI SI PIETROSANI, COMUNA  DOMNEŞTI

780

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

3.23

Dragoslavele

MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

1.513

3.24

Hârtieşti

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA  HÂRTIEŞTI, JUDEŢUL  ARGEŞ

631

3.25

Lunca Corbului

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SATELE PĂDUREŢI, CATANE, CIESTI, MÂRGHIADE JOS SI MÂRGHIADE SUS, COMUNA  LUNCA CORBULUI, JUDEŢUL  ARGEŞ

1.058

3.26

Mălureni

ALIMENTARE CU APĂ SATELE MĂLURENI I, MĂLURENI II, BUNEŞTI ŞI ZĂRNEŞTI

34

3.27

Miceşti

DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA  MICEŞTI, JUDEŢUL  ARGEŞ

380

3.28

Mihăeşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A SATULUI FURNICOSI, COMUNA  MIHĂEŞTI, JUDEŢUL  ARGEŞ

119

3.29

Mozăceni

CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, COMUNA  MOZĂCENI, JUDEŢUL  ARGEŞ

400

3.30

Muşăteşti

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂULVÂLSAN PE DC 218 STROESTI ( DJ 703 I) - VALEA MUSCELULUI - VÂLSĂNESTI KM 5 + 050, ÎN COMUNA  MUSĂTESTI, JUDEŢUL ÂRGEŞ

45

3.31

Negraşi

ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR NEGRASI, BÂRLOGU, BUTA, COMUNA  NEGRAŞI, JUDEŢUL ÂRGEŞ

153

3.32

Nucşoara

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA NUCŞOARA

1.050

3.33

Poienarii de Argeş

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR POIENARI SI IOANICESTI - COMUNA  POIENARII DE ARGEŞ, JUDEŢUL ÂRGEŞ

69

3.34

Popeşti

ALIMENTARE CU APĂ SATELE SLOBOZIA SI PURCĂRENI, COMUNA  POPEŞTI, JUDEŢUL ÂRGEŞ

148

3.35

Răteşti

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI RĂTEŞTI

226

3.36

Râca

ALIMENTARE CU APĂ, SATELE RÂCA, ADUNAŢI, BUCOV, JUDEŢUL ÂRGEŞ

203

3.37

Rociu

ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SATELE SERBANESTI, GLIGANU DE SUS, GLIGANU DE JOS, COMUNA  ROCIU, JUDEŢUL ARGEŞ

1.056

3.38

Sălătrucu

REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SĂLĂTRUCU

65

3.39

Slobozia

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA  SLOBOZIA, JUDEŢUL ÂRGEŞ

729

3.40

Stâlpeni

PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL TÂRGULUI OPREŞTI -RĂDEŞTI, COMUNA  STÂLPENI, JUDEŢUL ÂRGEŞ

319

3.41

Stoeneşti

POD BETON, L=40M, ÎN SATUL BĂDENI,PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA, ÎN COMUNA  STOENEŞTI, JUDEŢUL ÂRGEŞ

213

3.42

Stolnici

ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR STOLNICI SI IZBĂSESTI, CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR MENAJERE UZATE, ZONA CENTRALĂ A SATULUI STOLNICI, COMUNA  STOLNICI, JUDEŢUL ÂRGEŞ

1.346

3.43

Suseni

POD DIN BETON ARMAT PE DC115 - CERSANI (DJ 659) -BURDESTI - ORAJA(DJ503), KM 2+200 PESTE RÂUL DÂMBOVNICÎN COMUNA  SUSENI, JUDEŢUL ÂRGEŞ

134

3.44

Şuiei

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL RUDENI, COMUNA  SUICI, JUDEŢUL ÂRGEŞ

48

3.45

Teiu

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI TEIU

255

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

3.46

Topoloveni

POD MIXT (BETON + METAL) ÎN SATUL CRINTESTI (SAT APARŢINĂTOR ORAŞULUI TOPOLOVENI) PESTE RÂUL CÂRCINOV

9

3.47

Ţiţeşti

PUNŢI PIETONALEÎN COMUNA TITESTI, PESTE PÂRÂUL VALEA MĂNĂSTIRII, JUDETUL ARGEŞ

107

3.48

Uda

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI UDA, JUDETUL ARGEŞ

1.172

3.49

Valea laşului

CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN SATELE CERBURENI, MUSTĂTESTI, VALEA ULEULUI, VALEA IASULUI, COMUNA  VALEA IASULUI, JUDEŢUL ARGEŞ

903

3.50

Vedea

CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA  VEDEA, JUDETUL ARGEŞ

68

3.51

Vultureşti

ALIMENTAREA CU APĂ A SATULUI VULTUREŞTI, COMUNA VULTUREŞTI, JUDETUL ARGEŞ

98

4

BACĂU

din care

28.818

4.1

Asău

CONSTRUCŢIE PUNŢI PIETONALE PESTE RÂULTROTUS, ÎN PUNCTELE GARAASĂU SI LUNCAASĂU, SI EXTINDERE POD DIN BETON ARMAT ÎN PUNCTUL ASĂU, COMUNA ASĂU, JUDEŢUL  BACĂU

400

4.2

Balcani

PUNŢI PIETONALE, COMUNA  BALCANI, JUDEŢUL  BACĂU

97

4.3

Bereşti-Bistriţa

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA  BERESTI-BISTRIŢA, JUDEŢUL  BACĂU

400

4.4

Bereşti-Tazlău

AMENAJARE POD DE BETON ARMAT, PODEŢE TUBULARE, PUNTE PIETONALA COMUNA  BERESTI-TAZLĂU, JUDEŢUL BACĂU

543

4.5

Berzunţi

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  BERZUNŢI

162

4.6

Comăneşti

CONSTRUCŢIE SISTEM DE CANALIZARE A APEI MENAJERE IN CARTIERUL VERMEŞTI

932

4.7

Corbasca

CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR MARVILA, SCĂRIŞOARA, ROGOAZACORBASCA, BĂCIOIU ŞI VÂLCELE

373

4.8

Coţofăneşti

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE COŢOFĂNEŞTI ŞI BÂLCA

276

4.9

Damieneşti

CONSTRUIRE PODURI SI PODEŢE PE DRUMURI LOCALE, COMUNA  DAMIENEŞTI, JUDEŢUL  BACĂU

1.217

4.10

Filipeni

RECONSTRUIRE PODURI SI PODEŢE, COMUNA  FILIPENI, JUDEŢUL  BACĂU

57

4.11

Gârleni

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE LOCALITĂŢILE GÂRLENII DE SUS Si LESPEZI, COMUNA  GÂRLENI, JUDEŢUL  BACĂU

209

4.12

Găiceana

REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  GĂICEANA, JUDEŢUL  BACĂU

1.000

4.13

Ghimeş-Făget

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA  GHIMES-FĂGET, JUDEŢUL  BACĂU

2.612

4.14

Glăvăneşti

POD PESTE PÂRÂUL PERESCHIV41 ÎN LOCALITATEA PUTREDENI, COMUNA  GLĂVĂNEŞTI, JUDEŢUL  BACĂU

12

4.15

Helegiu

PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA  HELEGIU

248

4.16

Horgeşti

CONSTRUIRE POD BETON ARMAT RECEA GALERI, KM 0+248

53

4.17

Iţeşti

EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE ALIMENTARE CU APĂ DIN LOCALITATEA ITESTI ÎN LOCALITATEA DUMBRAVA, COMUNA  ITESTI, JUDEŢUL  BACĂU

163

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

4.18

Izvoru Berheciului

PODURI SI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE OTELESTI, PĂDURENI, FĂGHIENI, BĂIMAC Sl OBÂRSIA, COMUNA IZVORU BERHECIULUI, JUDEŢUL  BACĂU

10

4.19

Lipova

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA  LIPOVA, JUDEŢUL BACĂU

54

4.20

Livezi

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR APARŢINĂTOARE COMUNEI LIVEZI

829

4.21

Mănăstirea Caşin

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR APARŢINĂTOARE COMUNEI MĂNĂSTIREA CAŞIN, JUDEŢUL  BACĂU

314

4.22

Măgireşti

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE SISTEME VALEA ARINILOR-PRĂJEŞTI SI MĂGIREŞTI, STĂNESTI SI ŞESURI, COMUNA  MĂGIREŞTI, JUDEŢUL  BACĂU 

400

4.23

Măgura

CANALIZARE SI STAŢIE DE POMPARE, LOCALITATEA MĂGURA, COMUNA  MĂGURA, JUDEŢUL  BACĂU

818

4.24

Mărgineni

CANALIZARE SI STAŢIE DE POMPARE SATELE MĂRGINENI ŞI BARAŢI, COMUNĂ MĂRGINENI, JUDEŢUL  BACĂU

2.257

4.25

Motoşeni

CONSTRUCŢII DE PODURI SI PUNŢI PIETONALEÎN LOCALITĂŢILE ŞENDREŞTI, FUNDĂTURA ŞI FÂNTÂNELE

681

4.26

Oituz

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ AL LOCALITĂŢII FERESTRĂU-OITUZ, CĂLCÂI, OITUZ SI MARGINEA, COMUNA  OITUZ, JUDEŢUL  BACĂU

1.404

4.27

Onceşti

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA  ONCESTI, JUDEŢUL  BACĂU

357

4.28

Orbeni

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA  ORBENI, JUDEŢUL  BACĂU

397

4.29

Palanca

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL TROTUS, ÎN COMUNA  PALANCA, JUDEŢUL  BACĂU

1.038

4.30

Pânceşti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  PÂNCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

447

4.31

Parincea

PODURI DE BETON ARMAT, PODEŢE TUBULARE, PUNŢI PIETONALE COMUNA  PARINCEA, JUDEŢUL  BACĂU

263

4.32

Pârjol

AMENAJARE PUNŢI PIETONALE COMUNA  PÂRJOL

43

4.33

Podu Turcului

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA PODU TURCULUI

431

4.34

Poduri

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL TAZLĂUL SĂRAT, COMUNA  PODURI, JUDEŢUL  BACĂU

1.483

4.35

Sascut

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM CANALIZARE SI STAŢIE EPURARE, LOCALITĂŢILE SASCUT SI SCHINENI, COMUNA  SASCUT, JUDEŢUL  BACĂU

961

4.36

Sănduleni

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR COMUNEI SĂNDULENI

400

4.37

Sărata

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA  SĂRATA, JUDEŢUL  BACĂU

1.307

4.38

Slănic-Moldova

AMENAJARE PODURI DE BETON ARMAT, PUNŢI PIETONALE LOCALITATEA SLĂNIC-MOLDOVA 

994

4.39

Solonţ

POD METALIC PUNŢI PIETONALE COMUNA  SOLONT, JUDEŢUL  BACĂU

735

4.40

Stănişeşti

POD PESTE PÂRÂUL POJORÂTA PE DC 47, DIN LOCALITATEA CRĂIESTI, COMUNA  STĂNISESTI, JUDEŢUL BACĂU

5

4.41

Ştefan cel Mare

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA  ŞTEFAN CEL MARE, JUDEŢUL  BACĂU

84

4.42

Tamaşi

CANALIZARE COMUNA  TAMAŞI, JUDEŢUL  BACĂU

1.924

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

4.43

Târgu Trotuş

SISTEM CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE TÂRGU TROTUS

725

4.44

Ungureni

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE BIBIRESTI, TOCILOASA, GÂRLAANEI, BOŢEŞTI SI VIFORENI SI EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE LOCALITATEA UNGURENI, COMUNA  UNGURENI, JUDEŢUL  BACĂU

801

4.45

Zemeş

REABILITARE ÎNMAGAZINARE, ALIMENTARE CU APĂ SI DISTRIBUŢIE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE, LOCALITATEA ZEMEŞ, COMUNA  ZEMEŞ, JUDEŢUL  BACĂU

902

5

BIHOR

din care

19.043

5.1

Abram

REABILITARE, MODERNIZARE SI ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR: ABRAM, MARGINE, SATU-BARBĂ, COHANI, IT EU, ITEU NOU, SUIUG SI DIJIR, COMUNA ABRAM, JUDEŢUL  BIHOR

58

5.2

Abrămuţ

EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI CURTUIŞENI - SATELE CURTUIŞENI, VĂŞAD

350

5.3

Aştileu

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII AŞTILEU

248

5.4

Auşeu

ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE LOCALITĂŢILE: GROŞI, AUSEU SI CACUCIU VECHI, COMUNA AUŞEU - JUDEŢUL  BIHOR

400

5.5

Beiuş

CANALIZARE MENAJERĂ SAT DELANI

22

5.6

Borş

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

552

5.7

Buduslău

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA ALBIS, COMUNA BUDUSLĂU

131

5.8

Bunteşti

POD B.A. ÎN LOCALITATEA POIENII DE SUS PESTE CRISUL PIETROS

864

5.9

Câmpani

POD PESTE CRIŞUL BĂIŢAÎN LOCALITATEA CÂMPANI

7

5.10

Căbeşti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII GOILA

60

5.11

Cărpinet

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII CĂRPINET SI POD B.A. ÎN LOCALITATEA LEHECENI PESTE RÂUL CRISUL NEGRU, COMUNA  CĂRPINET, JUDEŢUL  BIHOR

809

5.12

Cherechiu

CONSTRUCŢIA DE PODEŢE NOI ÎN COMUNA  CHERECHIU SI LOCALITĂŢILE CHESEREU SI TÂRGUSOR

64

5.13

Ciuhoi

EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  CIUHOI ÎN LOCALITĂŢILE SFÂRNAS SI CENALOS

77

5.14

Ciumeghiu

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII GHIORAC

119

5.15

Cociuba Mare

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI COCIUBA MARE, LOCALITĂŢILE COCIUBA MARE, CHESA, CĂRĂSĂU, SI EXTINDERE ÎN LOCALITATEA PETID

565

5.16

Criştioru de Jos

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: POIANA, SĂLISTE DE VASCĂU SI CRISTIORU DE JOS, COMUNA  CRIŞTIORU DE JOS, JUDEŢUL  BIHOR

1.606

5.17

Curăţele

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII NIMĂIEŞTI

270

5.18

Curtuişeni

EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI CURTUIŞENI - SATELE CURTUIŞENI, VĂŞAD

350

5.19

Diosig

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII IANCA, JUDEŢUL BIHOR

117

5.20

Gepiu

CONSTRUCŢIA SI MODERNIZAREA DE PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE GEPIU SI BICACI

847

5.21

Holod

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR HOLOD, HODIS SI FOROSIG

623

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

5.22

Husasău de Tinca

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII OSAND, COMUNA HUSASĂU DE TINCA

99

5.23

Lăzăreni

ALIMENTARE CU APĂ ZONALĂ PENTRU LOCALITĂŢI ALE COMUNEI LĂZĂRENI

400

5.24

Lugaşu de Jos

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE LUGAŞU DE JOS ŞI URVIND, COMUNA  LUGAŞU DE JOS

178

5.25

Lunca

MODERNIZAREA SI EXTINDEREAALIMENTARII CU APĂ ÎN COMUNA  LUNCA 

756

5.26

Mădăraş

REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ MĂDĂRAS SI IANOSDA SI ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII MARŢIHAZ

336

5.27

Măgeşti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR: MĂGESTI, BUTAN, DOBRICIONEŞTI, JOSANI.ORTITEAG

594

5.28

Nojorid

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII NOJORID

20

5.29

Olcea

REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ OLCEA-CĂLACEA

643

5.30

Oşorhei

ALIMENTARE CU APĂ SATUL FUGHIU, CHERIU, EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SATUL OSORHEI SI CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PODGORIA APARŢINĂTOARE SATULUI FUGHIU, COMUNA  OSORHEI - JUDEŢUL  BIHOR

284

5.31

Paleu

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA UILEACU DE MUNTE

86

5.32

Popeşti

STAŢIE DE EPURARE SI CANALIZARE ÎN COMUNA POPEŞTI, SATELE: POPEŞTI, BUDOI, VOIVOZI, CUZAP, VARVIZ ŞI BISTRA. ETAPĂ I: POPEŞTI, VOIVOZI ŞI BISTRA

665

5.33

Remetea

PODURI NOI ÎN COMUNA  REMETEA, LOCALITATEA MEZIAD, APARŢINÂND COMUNEI REMETEA

608

5.34

Roşiori

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ROŞIORI, SATELE: ROŞIORI, VAIDA ŞI MIHAI BRAVU, JUDEŢUL  BIHOR

30

5.35

Sânmartin

PODURI DIN BETON ARMAT IN COMUNA  SÂNMARTIN

48

5.36

Sârbi

CONSTRUIRE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR FEGERNIC SI BURZUC SI REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SÂRBI, COMUNA  SÂRBI, JUDEŢUL  BIHOR

96

5.37

Sacadat

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE A LOCALITĂŢII SACADAT - COMUNĂ SACADAT

360

5.38

Săcueni

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SĂCUENI

903

5.39

Sălard

CANALIZARE ZONALĂ SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA SĂLARD, SATELE SĂLARD, SANTIMREU, HODOS, JUDEŢUL  BIHOR

243

5.40

Simian

EXTINDEREA SI REABILITAREA REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE A APEI ÎN LOCALITATEA SIMIAN, JUDEŢUL BIHOR

67

5.41

Şoimi

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII DUMBRĂVITADE CODRU -COMUNA  ŞOIMI

597

5.42

Şuncuiuş

RETEHNOLOGIZARE STAŢIE DE EPURARE, LOCALITATEA ŞUNCUIUŞ, JUDEŢUL  BIHOR

467

5.43

Tarcea

EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI TARCEA, SATELE: TARCEA, ADONI, GALOŞPETREU, JUDEŢUL  BIHOR

390

5.44

Tămăşeu

PODEŢE ŞI POD DIN B.A. ÎN LOCALITATEA TĂMĂŞEU

72

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

5.45

Tărcaia

POD DIN BETON ARMAT PESTE CRISUL NEGRU, LOCALITATEA TĂRCAIA, JUDEŢUL  BIHOR

980

5.46

Tăuteu

EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE: TĂUTEU, BOGEI, CHIRIBIŞ, POIANA

256

5.47

Tileagd

ALIMENTAREA CU APĂ COMUNA  TILEAGD, JUDEŢUL BIHOR

345

5.48

Ţeţchea

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII ŢEŢCHEA

142

5.49

Vârciorog

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU LOCALITĂŢILE FÂSCA, SERGHIS, VÂRCIOROG, APARŢINĂTOARE COMUNEI VÂRCIOROG, JUDEŢUL  BIHOR

284

5.50

Vaşcău

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: CÂMP, CÂMP-MOŢI, COLEŞTI

906

5.51

Viişoara

REFACERE POD PESTE VALEA ÎNOT ÎN LOCALITATEA VIIŞOARA, JUDEŢUL  BIHOR

49

6

BISTRITA- NĂSĂUD

din care

9.515

6.1

Budacu de Jos

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BUDACU DE JOS SI BUDUS DIN COMUNA  BUDACU DE JOS, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

581

6.2

Chiochiş

ALIMENTARE CU APĂ SATE CHIOCHIŞ SI STRUGURENI, JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD

292

6.3

Dumitra

PODURI ÎN COMUNA  DUMITRA, CU LOCALITĂŢILE: DUMITRA, CEPARI ŞI TĂRPIU

175

6.4

Lechinţa

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LECHINŢA

1.796

6.5

Livezile

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII DOROLEA, DIN COMUNA  LIVEZILE, JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD

212

6.6

Milaş

SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA MILAŞ, JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD

376

6.7

Năsăud

PODURI BETON ARMAT PESTE VALEA CASELOR, ÎN ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI NĂSĂUD, JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD

1.094

6.8

Nuşeni

CONSTRUIRE PODURI ÎN COMUNA  NUSENI, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

297

6.9

Parva

REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA PARVA, JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD

414

6.10

Prundu Bârgăului

REPARAŢII CAPITALE SI CONSOLIDĂRI MALURI A DOUĂ PODURI DE PE BISTRIŢA ARDELEANĂ SI UN POD PESTE RÂUL SECU

110

6.11

Rebra

CANALIZARE COMUNA  REBRA, JUDEŢUL  BISTRIŢA- NĂSĂUD

1.807

6.12

Rebrişoara

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA  REBRIŞOARA

719

6.13

Runcu Salvei

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI RUNCU SALVEI

138

6.14

Sintereag

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII DE JOS SI CAILA, COMUNA SINTEREAG, JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD

1.400

6.15

Şieuţ

POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA SIEU ÎN LOCALITATEA ŞIEUŢ

43

6.16

Uriu

EXTINDERE REŢELE APĂ ÎN COMUNA  URIU, LOCALITĂŢILE URIU, CRISTESTII-CICEULUI, ILISUA, JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD 

61

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

7

BOTOŞANI

din care

7.773

7.1

Adăşeni

EXECUŢIE PODEŢE PRIN ELEMENTE PREFABRICATE TIP C3 PE DRUMURILE LOCALE DIN COMUNA ADĂSENI, JUDEŢUL  BOTOŞANI

25

7.2

Copălău

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂŢILE COPĂLĂU SI COTU, COMUNA  COPĂLĂU, JUDEŢUL  BOTOŞANI

400

7.3

Corni

CONSTRUCTIE PODETE IN SATELE CORNI, MESTEACAN, SARAFINESTI SI BALTA ARSA, COMUNA  CORNI, JUDEŢUL BOTOSANI

146

7.4

Cristeşti

CONSTRUCŢIE POD SI PODEŢE ÎN SATELE CRISTEŞTI, ONEAGASI SCHIT ORĂŞENI, COMUNA  CRISTEŞTI,  JUDEŢUL  BOTOŞANI

1.153

7.5

Dersca

PODEŢE TUBULARE CU DIAMETRUL 1000 MM, COMUNA DERSCA, JUDEŢUL  BOTOŞANI

3

7.6

Durneşti

PODEŢE TRANSVERSALE PE DRUMURILE DC26A, DC26B

59

7.7

Frumuşica

POD DIN BETON ARMAT L=9 M PESTE GÂRLA SURUGIU ÎN LOCALITATEA VLĂDENI DEAL, COMUNA  FRUMUŞICA, JUDEŢUL  BOTOŞANI

30

7.8

Havârna

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BASEU SI PODEŢE TRANSVERSALE SI ÎN INTERSECŢII PE  DRUMURILE COMUNA LE si SĂTEŞTI COMUNA  HAVÂRNA, JUDEŢUL  BOTOŞANI

861

7.9

Hlipiceni

AMENAJAREAA UNUI NUMĂR DE 35 PODEŢE ÎN COMUNA HLIPICENI

181

7.10

Leorda

POD PESTE PÂRÂUL SITNAÎN BELCEASI POD PESTE PÂRÂUL DOLINA ÎN MITOC

131

7.11

Lunca

CONSOLIDARE POD BETON ARMAT (SIMIONICAI) SAT BAZNOASAPE DS 535, KM 1+500 LUNCA, JUDEŢUL BOTOŞANI

67

7.12

Mihălăşeni

CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE MIHĂLĂŞENI, SĂRATA, CARAIMAN, SLOBIZIA-SILISCANI, NEGRESTl , PĂUN SI NĂSTASE, COMUNA  MIHĂLĂŞENI, JUDEŢUL  BOTOŞANI

1.770

7.13

Mitoc

PODEŢE DE SOSEA TIP DIN PREFABRICATE CU LUNGIME DE 4 METRI PESTE PÂRÂUL GHIRENI, COMUNA  MITOC, JUDEŢUL  BOTOŞANI

217

7.14

Pomârla

CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE POMÂRLA, HULUBESTI SI RACOVĂT, COMUNA  POMÂRLA, JUDEŢUL BOTOŞANI

1.835

7.15

Rădăuţi-Prut

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL ISNOVĂT, SAT REDIU, COMUNA  RĂDĂUŢI-PRUT, JUDEŢUL  BOTOŞANI

342

7.16

Roma

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL MORISCA PE DC66ROMACOTÂRGACI

67

7.17

Suharău

CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE SUHARĂU, LISNA, IZVOARE SI SMÂRDAN, COMUNA  SUHARĂU, JUDEŢUL BOTOŞANI

114

7.18

Ştiubieni

REABILITARE PODEŢE PE DRUMURI COMUNA LE (DC15, DC16) ÎN COMUNA  ŞTIUBIENI, JUDEŢUL  BOTOŞANI

54

7.19

Unţeni

AMENAJARE PODURI SI PODEŢE, DIN BETON ARMAT, PE RAZA COMUNEI UNŢENI, JUDEŢUL  BOTOŞANI

115

7.20

Viişoara

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL VOLOVĂT ÎN COMUNA  VIIŞOARA, JUDEŢUL  BOTOŞANI

36

7.21

Vlădeni

PODEŢE PREFABRICATE TUBULARE CU DIAMETRUL DE 1.000 ŞI 500 MM, COMUNA  VLĂDENI, JUDEŢUL  BOTOŞANI

53

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

7.22

Vorona

PODURI DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL „VORONCA", COMUNA  VORONA. POD PE DS 123 LA„AMOASEI" L=8 M ŞI POD DIN BETON ARMAT LA„CIOBĂNAŞU" L=12 M

114

8

BRAŞOV

din care

9.434

8.1

Apaţa

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA APAŢA, JUDEŢUL  BRAŞOV

1.060

8.2

Beclean

REŢELE CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA  BECLEAN, SATUL HUREZ

72

8.3

Bod

CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA  BOD, JUDEŢUL  BRAŞOV

287

8.4

Bran

CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN STAŢIUNEA TURISTICĂ BRAN, JUDEŢUL  BRAŞOV

551

8.5

Drăguş

PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA  DRĂGUŞ

65

8.6

Făgăraş

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM CANALIZARE ÎN SPAŢIU PERIURBAN, ZONA GALAŢI

48

8.7

Holbav

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI HOLBAV, JUDEŢUL BRAŞOV

296

8.8

Mândra

PODURI PESTE RÂUL SEBEŞ ÎN LOCALITĂŢILE ILENI SI RÂUŞOR

21

8.9

Moieciu

PODURI, PUNŢI PIETONALE SI PODEŢE ÎN COMUNA MOIECIU, JUDEŢUL  BRAŞOV

1.056

8.10

Părău

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE COMUNA  PĂRĂU, JUDEŢUL  BRAŞOV

888

8.11

Predeal

EXTINDERE SI REABILITARE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR TIMIŞUL DE SUS, TIMIŞUL DE JOS ŞI DÂMBUL MORII, ORAŞ PREDEAL

1.081

8.12

Sâmbăta de Sus

ALIMENTARE CU APĂ STAŢIUNEA SÂMBĂTA DE SUS

293

8.13

Săcele

REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE APE MENAJERE ÎN ZONA RURALĂ BRĂDET DIN MUNICIPIUL SĂCELE, JUDEŢUL  BRAŞOV

341

8.14

Şercaia

PODEŢE DALATE SI TUBULARE PE DJ 131C CRIHALMA- HĂLMEAG

24

8.15

Şinca

ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE APE MENAJERE SI STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA  SINCA

881

8.16

Şinca Nouă

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI ECOLOGIC ŞINCA NOUĂ

273

8.17

Şoarş

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  ŞOARŞ

1.342

8.18

Voila

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE PENTRU SATUL DRIDIF, CANALIZARE PENTRU SATUL VOILA, COMUNA VOILA

855

9

BRĂILA

din care

13.471

9.1

Bărăganul

GOSPODĂRIE DE APE COMUNA  BĂRĂGANUL

829

9.2

Berteştii de Jos

MODERNIZARE LUCRĂRI PODEŢE, PODURI ÎN LOCALITATEA SPIRU HARET, COMUNA  BERTESTII DE JOS, JUDEŢUL  BRĂILA

187

9.3

Chişcani

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE AL APELOR UZATE, COMUNA  CHIŞCANI, JUDEŢUL  BRĂILA

351

9.4

Dudeşti

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE DUDESTI SI TĂTARU, COMUNA  DUDESTI, JUDEŢUL  BRĂILA

310

9.5

Grădiştea

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR IBRIANU SI MĂRĂLOIU, COMUNA  GRĂDIŞTEA,  JUDEŢUL  BRĂILA

171

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

9.6

Gropeni

CONSTRUCŢIE STAŢIE DE TRATARE A APELOR UZATE SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA  GROPENI

396

9.7

însurăţei

CONSTRUCŢIE POD LOCALITATEA ÎNSURĂŢEI, JUDEŢUL BRĂILA

1.663

9.8

Jirlău

EXTINDERE SI MODERNIZARE LUCRĂRI EXISTENTE DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII JIRLĂU, COMUNA JIRLĂU

565

9.9

Măxineni

CONSTRUCŢIA UNUI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE A APEI SI A UNEI STAŢII DE EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE ÎN LOCALITATEA MĂXINENI, JUDEŢUL  BRĂILA

1.985

9.10

Mircea-Vodă

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATĂTILE MIRCEA-VODĂ SI DEDULEŞTI

400

9.11

Racoviţa

EXTINDERE GOSPODĂRIE DE APĂ ÎN LOCALITATEA RACOVIŢA

182

9.12

Râmnicelu

CONSOLIDAREA MALURILOR RÂULUI BUZĂU ÎN ZONA PODULUI BOARCA

272

9.13

Romanu

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZATDE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE OANCEAŞI ROMANU, JUDEŢUL  BRĂILA

264

9.14

Roşiori

POD PESTE CANAL DE IRIGAŢII ÎN COMUNA  ROŞIORI, JUDEŢUL  BRĂILA

65

9.15

Siliştea

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA LOCALITĂŢILOR SILIŞTEA ŞI MĂRTĂCEŞTI

111

9.16

Stăncuţa

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA STĂNCUŢA, COMUNA STĂNCUŢA, JUDEŢUL  BRĂILA

360

9.17

Surdila Greci

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI SURDILA GRECI, SATELE SURDILA GRECI, BRATESU VECHI, FĂUREI SAT SI HORIA

1.214

9.18

Traian

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA TRAIAN, COMUNA TRAIAN, JUDEŢUL  BRĂILA

158

9.19

Tudor Vladimirescu

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE TUDOR VLADIMIRESCU, SCORTARU VECHI SI COMĂNEASCA, JUDEŢUL  BRĂILA

1.429

9.20

Ulmu

POD PESTE CANAL DE IRIGAŢII ÎN COMUNA  ULMU SI POD PESTE RÂUL CĂLMĂTUI ÎN LOCALITATEA JUGUREANU, COMUNA  ULMU, JUDEŢUL  BRĂILA

218

9.21

Unirea

ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA UNIREA ŞI SAT VALEA CÂNEPII, COMUNA  UNIREA

837

9.22

Vişani

POD PESTE RÂUL BUZĂU, COMUNA  VISANI, JUDEŢUL BRĂILA

730

9.23

Viziru

ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA VIZIRU ŞI SAT LANURILE, COMUNA  VIZIRU

774

10

BUZĂU

din care

16.704

10.1

Beceni

MODERNIZARE STAŢIE DE EPURARE SAT BECENI, COMUNA  BECENI, JUDEŢUL  BUZĂU

815

10.2

Blăjani

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  BLĂJANI, JUDEŢUL BUZĂU

377

10.3

Breaza

CANALIZARE ŞI TRATARE APE UZATE BREAZA

399

10.4

Cătina

CONSTRUIRE PUNTE PIETONALĂ CĂTINA, PODEŢE VALEA CĂTINEI ŞI CORBU

6

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

10.5

Cernăteşti

REŢEA DE CANALIZARE SI SISTEM DE EPURARE APE UZATE ÎN SATELE ZĂRNESTI-SLĂNIC SI CERNĂTEŞTI

397

10.6

Chiojdu

SISTEM DE CANALIZARE, COMUNA  CHIOJDU, JUDEŢUL BUZĂU

79

10.7

Cilibia

CONSTRUCŢIE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, SATELE CILIBIA, MÂNZU SI MOVILA OII, COMUNA  CILIBIA, JUDEŢUL BUZĂU

333

10.8

Cislău

CONSTRUCŢIE SISTEM CANALIZARE SI STAŢIE DE TRATARE APE UZATE, SATUL CISLĂU, COMUNA  CISLĂU, JUDEŢUL  BUZĂU

399

10.9

Cochirleanca

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA COCHIRLEANCA, JUDEŢUL  BUZĂU

729

10.10

Colţi

REALIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  COLŢI, JUDEŢUL  BUZĂU

248

10.11

Cozieni

CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE COZIENI, BĂLĂNESTI, TRESTIA SI BERCESTI, COMUNA COZIENI, JUDEŢUL  BUZĂU

1.011

10.12

Gălbinaşi

CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR GĂLBINAŞI SI TĂBĂRĂSTI

135

10.13

Gherăseni

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT COMUNA GHERĂSENI, JUDEŢUL  BUZĂU

971

10.14

Ghergheasa

CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR GHERGHEASA SI SĂLCIOARA, COMUNA  GHERGHEASA, JUDEŢUL  BUZĂU

395

10.15

Luciu

CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SAT LUCIU, COMUNA  LUCIU, JUDEŢUL  BUZĂU

334

10.16

Măgura

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, SAT CIUTA, COMUNA  MĂGURA, JUDEŢUL  BUZĂU

279

10.17

Mărăcineni

CANALIZAREA  SI EPURAREA APELOR UZATE ÎN COMUNA MĂRĂCINENI

372

10.18

Mărgăriteşti

CONSTRUIRE PODEŢE ÎN COMUNA  MĂRGĂRITEŞTI, JUDEŢUL  BUZĂU

16

10.19

Merei

REABILITARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA  MEREI, DIN SURSA CIUHOIU, JUDEŢUL  BUZĂU

438

10.20

Murgeşti

CONSTRUIRE PODEŢ PESTE PÂRÂUL HARBOCA, COMUNA  MURGEŞTI , JUDEŢUL  BUZĂU

15

10.21

Nehoiu

SISTEM DE CANALIZARE SEPARATIVÎN SATELE NEHOIASU - LUNCA PRIPOR, ORAŞ NEHOIU, JUDEŢUL BUZĂU

3

10.22

Pătârlagele

CONSOLIDARE POD DC 69 PESTE PÂRÂUL SIBICIU DIN SATUL VALEA SIBICIULUI

14

10.23

Pietroasele

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE DARA, PIETROASA MICĂ SI PIETROASELE, COMUNA  PIETROASELE, JUDEŢUL  BUZĂU

2.079

10.24

Podgoria

REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR PODGORIA, ORAŢIA SI COŢATCU, COMUNA  PODGORIA, JUDEŢUL  BUZĂU

1.187

10.25

Poşta Câlnău

CONSTRUIRE PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA POŞTA CÂLNĂU, JUDEŢUL  BUZĂU

400

10.26

Râmnicelu

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SATUL STIUBEI, COMUNA  RÂMNICELU, JUDEŢUL  BUZĂU

238

10.27

Săhăteni

CONSTRUCŢIE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, SATUL SĂHĂTENI, COMUNA SĂHĂTENI - JUDEŢUL  BUZĂU

358

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

10.28

Siriu

MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  SIRIU, JUDEŢUL  BUZĂU

783

10.29

Smeeni

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SAT UDAŢI-MÂNZU, COMUNA  SMEENI, JUDEŢUL  BUZĂU

348

10.30

Tisău

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  TISĂU

70

10.31

Ulmeni

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SATELE CLONDIRU, SĂRATA, BĂLTĂREŢI SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR ULMENI SI VÂLCELE, COMUNA  ULMENI, JUDEŢUL  BUZĂU

483

10.32

Unguriu

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA  UNGURIU, JUDEŢUL BUZĂU

392

10.33

Vadu Paşii

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR SCURTESTI SI STÂNCESTI, COMUNA  VADU PAŞII, JUDEŢUL  BUZĂU

365

10.34

Vâlcelele

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  VÂLCELELE, JUDEŢUL BUZĂU

712

10.35

Valea Râmnicului

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT VALEA RÂMNICULUI, OREAVU ŞI RUBLA

291

10.36

Verneşti

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SAT ZOREŞTI, COMUNA  VERNEŞTI, JUDEŢUL BUZĂU

837

10.37

Zărneşti

CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ IN SATELE FUNDENI SIZĂRNESTI

396

11

CARAŞ-SEVERIN

din care

19.172

11.1

Anina

CANALIZARE ŞI EPURARE STEIERDORF ANINA

1.242

11.2

Armeniş

CANALIZARE MENAJERĂ FENES

379

11.3

Bănia

REPARAŢII ALIMENTARE CU APĂ BĂNIA

317

11.4

Băuţar

POD GURA STÂRNII PESTE RÂUL BISTRA. POD ŢARINA PESTE RÂUL BISTRA, COMUNA  BĂUŢAR

143

11.5

Berzasca

CANALIZARE SI EPURARE BERZASCA- REACTUALIZARE SOLUŢII

298

11.6

Bolvaşniţa

ALIMENTARE CU APĂ, LOCALITĂŢILE BOLVASNITASI VÂRCIOROVA

395

11.7

Bozovici

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR BOZOVICI SI PRILIPET

881

11.8

Buchin

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE BUCHIN ŞI PRISIAN, COMUNA  BUCHIN, JUDEŢUL  CARAŞ-SEVERIN

359

11.9

Bucoşniţa

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE LOCALITĂŢILE PETROSNITASI BUCOSNITA, COMUNA BUCOŞNIŢA, JUDEŢUL  ca rAŞ-SEVERIN  

1.570

11.10

Caransebeş

ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE, SAT APARŢINĂTOR JUPA

246

11.11

Caraşova

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE CARAŞOVA SI IABALCEA

775

11.12

Ciclova Română

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA CICLOVA ROMÂNĂ, COMUNA  CICLOVA ROMÂNĂ, JUDEŢUL  CARAŞ-SEVERIN

295

11.13

Cornea

CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢILOR CORNEA, MACOVIŞTE, CRUŞOVĂŢ

948

11.14

Coronini

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE LOCALITATEA CORONINI 

1.570

11.15

Doclin

ALIMENTARE CU APĂ -TIROL, COMUNA  DOCLIN, JUDEŢUL  CARAS-SEVERIN

137

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

11.16

Dognecea

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA DOGNECEA

346

11.17

Domaşnea

PODURI ÎN DOMAŞNEA SI CĂNICEA, COMUNA DOMAŞNEA, JUDEŢUL  CĂRAŞ-SEVERIN

135

11.18

Ezeriş

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE EZERIS SI SOCENI, COMUNA  EZERIS

214

11.19

Gârnic

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII PADINA MATEI, COMUNA  GÂRNIC, JUDEŢUL  CARAŞ-SEVERIN

127

11.20

Glimboca

STAŢIE DE EPURARE SI EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA  GLIMBOCA

305

11.21

Grădinari

CANALIZARE SI EPURARE GRĂDINARI, REACTUALIZARE SOLUŢII

332

11.22

Iablaniţa

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE IABLANITA, PETNIC SI GLOBU CRAIOVEI

1.099

11.23

Lăpuşnicu Mare

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE LĂPUŞNICU MARE SI MOCERIS, COMUNA  LĂPUŞNICU MARE, JUDEŢUL  CARAS-SEVERIN

310

11.24

Marga

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE EPURARE LOCALITATEA MARGA

398

11.25

Măureni

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR MĂURENI SI SOSDEA

380

11.26

Mehadia

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR PLUGOVA SI GLOBURĂU

391

11.27

Mehadica

ALIMENTARE CU APĂ MEHADICA, SOLUŢII REACTUALIZATE

259

11.28

Moldova Nouă

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ MĂCESTI, ORAŞ MOLDOVA NOUĂ, JUDEŢUL  CARAŞ-SEVERIN

368

11.29

Păltiniş

CANALIZARE MENAJERĂ SI STAŢIE EPURARE ÎN LOCALITATEA PĂLTINIŞ

223

11.30

Răcăşdia

POD PE DRUMUL SASCHII, COMUNA  RĂCĂŞDIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

51

11.31

Reşiţa

POD PESTE RÂUL BÂRZAVA LA INTRAREA ÎN MONIOM LA INTERSECŢIA CU DN 58 B, REŞIŢA

240

11.32

Rusca Montană

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII RUSCA MONTANĂ

1.082

11.33

Sasca Montană

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR SASCA MONTANĂ SI SASCA ROMANĂ, COMUNA  SASCA MONTANĂ, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

950

11.34

Sicheviţa

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPUARE SICHEVIŢA

378

11.35

Târnova

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA TÂRNOVA, COMUNA TÂRNOVA, JUDEŢUL  CARAŞ-SEVERIN

1.057

11.36

Turnu Ruieni

CANALIZARE ŞI EPURARE COMUNA  TURNU RUIENI

177

11.37

Văliug

CANALIZAREA  MENAJERĂ VĂLIUG

795

12

CĂLĂRAŞI

din care

5.363

12.1

Borcea

EXTINDERE SI REABILITARE FRONT CAPTARE SI REŢEA DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA  BORCEA

298

12.2

Curcani

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

60

12.3

Dorobanţu

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA DOROBANŢU, JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

363

12.4

Fundeni

PLATFORMĂ DE GUNOI - COMPOSTARE DEŞEURI AGRICOLE SI ANIMALIERE GOSPODĂRIILE SĂTEŞTI, PRECUM SI DIN ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR ISTORICE DE DEJECŢII ANIMALIERE EXISTENTE ÎN COMUNA  FUNDENI

321

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

12.5

Gălbinaşi

REŢEA ALIMENTARE CU APĂ

183

12.6

Gurbăneşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA GURBĂNEŞTI, JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

332

12.7

Ileana

EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE ARŢARI, VLĂICULESTI, STEFĂNESTI SI SATU NOU, JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

47

12.8

Lehliu-Gară

ÎNFIINŢARE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL RĂZVÂNI DIN SURSA EXISTENTĂ SI EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI LEHLIU-GARĂ ADIACENTĂ ADUCŢIUNII

599

12.9

Modelu

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA MODELU, SATELE MODELU SI TONEA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

1

12.10

Nana

PODEŢE PE STRĂZI ÎN COMUNA  NANA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

380

12.11

Săruleşti

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

272

12.12

Şoldanu

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA  SOLDANU, JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

302

12.13

Ştefan cel Mare

SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL ŞTEFAN CEL MARE, COMUNA  ŞTEFAN CEL MARE, JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

885

12.14

Ştefan Vodă

CONSTRUCŢIA UNEI PLATFORME DE DEPOZITARE SI VALORIFICARE A DEŞEURILOR ÎN COMUNA  ŞTEFAN VODĂ

72

12.15

Ulmu

SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA  ULMU, SATUL ULMU

346

12.16

Vâlcelele

SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE VÂLCELELE SI FLOROAICA, JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

342

12.17

Valea Argovei

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  VALEA ARGOVEI

288

12.18

Vlad-Ţepeş

SISTEM DE CANALIZARE CU STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE VLAD-TEPES SI MIHAI-VITEAZU, COMUNA  VLAD-ŢEPEŞ, JUDEŢUL  CĂLĂRAŞI

272

13

CLUJ

din care

18.304

13.1

Aiton

PODEŢE ÎN LOCALITATEA AITON

219

13.2

Apahida

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE DEZMIR, PATA ŞI BODROG, JUDEŢUL  CLUJ

400

13.3

Baciu

LUCRĂRI EDILITARE DE INFRASTRUCTURĂ ÎN COMUNA BACIU, JUDEŢUL  CLUJ

380

13.4

Băişoara

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII BĂIŞOARA. ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII SĂCEL CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE DIN LOCALITATEA BĂIŞOARA, COMUNA  BĂIŞOARA, JUDEŢUL CLUJ

1.000

13.5

Beliş

CAPTARE APĂ, ÎNMAGAZINARE-ADUCTIUNE APĂÎN SATUL BĂLCESTI, ÎNLOCUIRE SI EXTINDERE REŢEA APĂ ÎN LOCALITATEA BELIŞ

400

13.6

Bobâlna

ALIMENTARE CU APĂÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN LOCALITĂŢILE: MAIA, RĂZBUNENI SI BOBÂLNA, COMUNA BOBÂLNA

698

13.7

Bonţida

PASARELĂ PIETONALĂ PESTE SOMEŞ, LOCALITATEA RĂSCRUCI, COMUNA  BONŢIDA, JUDEŢUL  CLUJ

1.014

13.8

Buza

CONSTRUIRE SI AMENAJARE 60 DE PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE BUZA ŞI ROTUNDA

258

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

13.9

Câţcău

PODEŢE ÎN LOCALITATEA CÂŢCĂU

27

13.10

Călăraşi

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR CĂLĂRAŞI SI CĂLĂRASI-GARĂ DIN COMUNA  CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL  CLUJ

996

13.11

Căpuşu Mare

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI CĂPUSU MARE, SATELE CĂPUSU MARE, CĂPUSU MIC, DÂNGĂU MARE, DÂNGĂU MIC,ÂGÂRBICIU SI BĂLCESTI, JUDEŢUL CLUJ

111

13.12

Ciurila

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR FILEA DE SUS SI FILEA DE JOS, COMUNA  CIURILA, JUDEŢUL  CLUJ

736

13.13

Corneşti

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE V LUJERDIU SI P. PUSTII ÎN SATELE STOIANA, CORNEŞTI, MORAU, TIOCUL DE SUS, APARŢINĂTOARE COMUNEI*CORNEŞTI, JUDEŢUL CLUJ

400

13.14

Feleacu

PODEŢ ÎN LOCALITATEA VÂLCELE

360

13.15

Fizeşu Gherlii

CANALIZAREA  LOCALITĂŢII FIZESU GHERLII, JUDEŢUL CLUJ

399

13.16

Geaca

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI PESTE VĂILE FIZESULUI, LEGII, LACU,  PUINILOR SI P. SATULUI ÎN SATELE LACU, LEGII, SUCUTARD SI GEACA, APARŢINĂTOARE COMUNEI GEACA, JUDEŢUL  CLUJ

130

13.17

Gherla

ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE A SATULUI BĂITA APARŢINÂND MUNICIPIULUI GHERLA

1.800

13.18

Gilău

CONSTRUIRE POD PESTE SOMESU MIC, LOCALITATEA GILĂU, ZONA TÂRG

152

13.19

Jucu

CANALIZAREA  LOCALITĂŢILOR JUCU DE SUS-DUVANA, JUCU DE MIJLOC SI JUCU HERGHELIE, JUDEŢUL  CLUJ

1.280

13.20

Măguri-Răcătău

LUCRĂRI EDILITARE ÎN COMUNA  MĂGURI-RĂCĂTĂU, JUDEŢUL  CLUJ - POD PESTE VALEA RĂCĂTĂULUI LA LOCUL NUMIT DOBRUS. ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE ÎN SAT MĂGURI-RĂCĂTĂU, JUDEŢUL  CLUJ

668

13.21

Mărişel

EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI MĂRIŞEL

1.200

13.22

Moldoveneşti

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ MOLDOVENEŞTI, CAPTAREA PIETROASA, CAPTAREA KIZIBERT, CONDUCTA DE ADUCTIUNE SI INTERCONECTARE, REZERVOR COMENSÂRE ECHILIBRARE DEALUL MORII, REZERVOARE COMPENSARE SI INCENDIU: PLĂIESTI, BĂDENI, REŢELE DE DISTRIBUŢIE: PIETROASA, VĂLENI, PLĂIESTI, BĂDENI

1.106

13.23

Petreştii de Jos

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  PETREŞTII DE JOS

484

13.24

Ploscoş

PODEŢE ÎN COMUNA  PLOSCOŞ

507

13.25

Recea-Cristur

POD ÎN LOCALITATEA RECEA-CRISTUR

28

13.26

Sănduleşti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  SĂNDULEŞTI

38

13.27

Săvădisla

EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE SĂVĂDISLA, VLAHA, FINISEL SI STOLNA, ALIMENTARE CU APĂ PRIN CIŞMELE STRADALE A LOCALITĂŢILOR FINISEL SI STOLNA

455

13.28

Tritenii de Jos

CANALIZAREA  LOCALITĂŢILOR COMUNEI TRITENII DE JOS

1.048

13.29

Turda

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE, STAŢII DE TRATARE APE UZATE SI CONSTRUIRE PODEŢE SI PUNŢI PIETONALEÎN CĂTUNURILE SF. IOAN SI HĂRCANA, STRADA PETRU MAIOR DIN MUNICIPIUL TURDA

1.620

13.30

Ţaga

ALIMENTARE CU APĂ ŢAGA, JUDEŢUL  CLUJ

385

13.31

Vad

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  VAD

5

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

14

CONSTANŢA

din care

6.814

14.1

23 August

EXTINDERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE 23 AUGUST

156

14.2

Albeşti

ÎMBUNĂTĂŢIREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ĂPĂ A LOCALITĂŢII VÂRTOP

73

14.3

Băneasa

AMENAJARE SI MODERNIZARE PODEŢE SAT NEGURENI SI SAT FĂUREI, ORAŞ BĂNEASA, JUDEŢUL  CONSTANTA

187

14.4

Bărăganu

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII BĂRĂGANU SI REABILITAREA ALIMENTĂRII CU APĂ A LOCALITĂŢII LANURILE, COMUNA  BĂRĂGANU

372

14.5

Chirnogeni

PODURI SI PODEŢE ÎN COMUNA  CHIRNOGENI, LOCALITĂŢILE CHIRNOGENI, PLOPENI, CREDINŢA, JUDEŢUL  CONSTANTA

652

14.6

Ciobanu

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SAT MIORIŢA, COMUNA CIOBANU, JUDEŢUL  CONSTANŢA

61

14.7

Ciocârlia

MODERNIZAREA SI COMPLETAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ĂPĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂŢILE CIOCÂRLIA DE SUS SI DE JOS, COMUNA  CIOCÂRLIA, JUDEŢUL  CONSTANŢA

148

14.8

Crucea

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂŢILE STUPINA SI GĂLBIORI SI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA CRUCEA, COMUNA  CRUCEA, JUDEŢUL  CONSTANŢA

399

14.9

Hârşova

REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SPAŢIUL RURAL APARŢINÂND ORAŞULUI HÂRSOVA

434

14.10

Ion Corvin

PODURI, PODEŢE SI PUNŢI PIETONALE PE VALEA NEGURENILOR,  TRONSON DN3 - LAC DUNĂRENI, COMUNA  ION CORVIN, JUDEŢUL  CONSTANŢA

907

14.11

Istria

CONSTRUIRE POD RUTIER PESTE PÂRÂUL ISTRIA, STRADA SĂLCIEI, LOCALITATEA ISTRIA, JUDEŢUL CONSTANTA

100

14.12

Limanu

CONDUCTE MAGISTRALE SI REŢELE DE DISTRIBUŢIE CU APĂ ÎN ZONELE LOTIZĂRI, LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE

400

14.13

Lumina

PODURI, PODEŢE, PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA LUMINA, JUDEŢUL  CONSTANTA

186

14.14

Mereni

REABILITAREA ALIMENTĂRII CU APĂ A LOCALITĂŢILOR MERENI SI OSMANCEA, COMUNA  MERENI, JUDEŢUL CONSTANTA

287

14.15

Ostrov

REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA OSTROV

392

14.16

Poarta Albă

REABILITARE SI EXTINDERE CANAL COLECTOR APE PLUVIALE, PODURI, PODEŢE DIN COMUNA  POARTA ALBĂ

359

14.17

Saraiu

ÎNLOCUIREA CONDUCTELOR CU GRAD AVANSAT DE UZURĂ DIN REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI SARÂIU, JUDEŢUL  CONSTANŢA

184

14.18

Seimeni

REABILITARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  SEIMENI (SATELE SEIMENII MARI ŞI DUNĂREA)

199

14.19

Siliştea

REŢEA DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA SILIŞTEA (SATELE SILIŞTEA SI TEPES VODĂ) JUDEŢUL CONSTANTA

334

14.20

Topraisar

CONSTRUCŢIA DE PODEŢE PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR ÎN SATELE MOVILITA SI BIRUINŢA, COMUNA  TOPRAISAR, JUDEŢUL  CONSTANŢA

73

14.21

Tuzla

EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN ZONELE LOTIZATE „CASTEL DE APA", O.J.R.S.A. SI REŢEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TUZLA, JUDEŢUL   CONSTANTA

911

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

15

COVASNA

din care

16.650

15.1

Aita Mare

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII AITA MEDIE, COMUNA AITA MARE

792

15.2

Arcuş

CANALIZARE CENTRALIZATĂ SI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA ARCUŞ, JUDEŢUL  COVASNA

399

15.3

Băţani

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢI LOR AITA SEACĂ SI HERCULIAN, COMUNA  BĂŢANI, JUDEŢUL  COVASNA

990

15.4

Belin

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURALĂ RURALĂ DIN COMUNA  BELIN, JUDEŢUL  COVASNA

687

15.5

Bixad

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA BIXAD - CANALIZARE MENAJERĂ

1.421

15.6

Bodoc

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA BODOC, JUDEŢUL  COVASNA. CANALIZARE CENTRALIZATĂ SI STAŢIE DE EPURARE BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TÂRGOVEŢ ÎN LOCALITATEA BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TALOMIR ÎN LOCALITATEA BODOC

184

15.7

Breţcu

REABILITARE STAŢIE DE EPURARE SI EXTINDERE CANALIZARE

339

15.8

Cernat

EXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI REABILITAREA CELEI EXISTENTE ÎN COMUNA  CERNAT, JUDEŢUL  COVASNA

1.744

15.9

Dalnic

SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

339

15.10

Dobârlău

REFACERE POD PESTE P.TARLUNG PE DC 27 A, ÎN LOCALITATEA LUNCA MĂRCUSULUI, COMUNA  DOBÂRLĂU, JUDEŢUL  COVASNA

455

15.11

Estelnic

DEZVOLTAREA INRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA ESTELNIC - CONSTRUIREA A DOUĂ PODURI SI SASE PUNŢI PIETONALE DIN BETON ARMAT

30

15.12

Ghelinţa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA GHELINŢA- CANALIZARE MENAJERĂ

398

15.13

Ghidfalău

RECONSTRUIRE POD PESTE RÂUL OLT LA ZOLTAN

653

15.14

Hăghig

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA  HĂGHIG

400

15.15

llieni

EXTINDEREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA ILIENI, JUDEŢUL  COVASNA

823

15.16

întorsura Buzăului

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN SATUL BRĂDET, ORAŞUL ÎNTORSURA BUZĂULUI

395

15.17

Lemnia

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA LEMNIA. CANALIZARE MENAJERĂ

398

15.18

Malnaş

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE MALNAS BĂI Sl MALNAS, COMUNA  MALNAŞ, JUDEŢUL  COVASNA

590

15.19

Mereni

DEZVOLATREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MERENI, ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ

126

15.20

Micfalău

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MICFALĂU, CANALIZARE MENAJERĂ

584

15.21

Moacşa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MOACŞA- CANALIZARE MENAJERĂ

937

15.22

Ozun

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA  OZUN, SAT OZUN, JUDEŢUL  COVASNA

279

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

15.23

Reci

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA RECI

535

15.24

Sânzieni

POD RUTIER DIN BETON ARMAT, MONOLIT, PESTE RÂUL CASIN

708

15.25

Sfântu Gheorghe

ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII CHILIENI-COSENI, SATE APARŢINĂTOARE MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

85

15.26

Sita Buzăului

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA  SITA BUZĂULUI: ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE APE UZATE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL CRASNA SI EXTINDERE REŢEAAPĂ-CANALÎN SATUL SITA BUZĂULUI

1.138

15.27

Vârghiş

CONSTRUCŢIA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢII VÂRGHIS

534

15.28

Zagon

SISTEME DE CANALIZARE A APEI SI STAŢII DE EPURAREA APELOR UZATE

311

15.29

Zăbala

CANALIZARE SAT ZĂBALA, COMUNA  ZĂBALA, JUDEŢUL COVASNA

376

16

DÂMBOVIŢA

din care

28.900

16.1

Aninoasa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE A COMUNEI ANINOASA, JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

154

16.2

Bărbuleţu

POD PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LAGHEMELEU, PUNTE PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA GOGI, PUNTE PESTE PÂRÂUL BĂRBULEŢU LA UDROI

841

16.3

Bezdead

PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA  BEZDEAD - PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL BIZDIDELÎN SATUL BEZDEAD, PUNTE PIETONALĂ PESTE PÂRÂUL BIZDIDELÎN SATUL MĂGURA

690

16.4

Brăneşti

POD SI APĂRĂRI DE MAL PE RÂUL IALOMIŢA, ÎN COMUNA BRĂNEŞTI, JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

1.544

16.5

Brezoaele

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA  BREZOAELE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

384

16.6

Bucşani

EXECUŢIA A 8 PODEŢE SI CANALIZARE PÂRÂU (VALE LOCALA) CĂCIOASAÎN ZONAAFERENTĂ SECŢIUNII AMONTE/AVAL ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 700 M, COMUNA BUCŞANI, JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

377

16.7

Cobia

POD PE DC 105 KM 1 + 500 PESTE PÂRÂUL COBITĂ CĂTRE CRĂCIUNESTI POD PE DC 105 KM 2 + 700 PESTE PÂRÂUL COBITĂ CĂTRE GHERGHITESTI, ÎN LOCALITATEA COBIA, JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

355

16.8

Comisarii

REŢELE CANALIZARE SI STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA COMISANI, JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

2.285

16.9

Conteşti

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR CONTEŞTI, CRÂNGASI, BOTENI

269

16.10

Corneşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

819

16.11

Costeştii din Vale

POD PESTE PÂRÂUL SABAR, SAT MĂRUNTISU, COMUNA COSTEŞTII DIN VALE

63

16.12

Dărmăneşti

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA  DĂRMĂNEŞTI, SAT MĂRGINENII DE SUS, COMUNA  DĂRMĂNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

393

16.13

Doiceşti

EXTINDERE REŢELE CANALIZARE, ETAPAAII-A, COMUNA DOICEŞTI, JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

941

16.14

Glodeni

POD PESTE PÂRÂUL SLĂNIC LA FÂNTÂNA RECE, LA CIOCĂNICA, LA MURGA, LA LIVEZI, LA MALUL MIERII, POD PESTE VALEA LĂCULETE LA MĂDĂRĂNESTI 1, MĂDĂRĂNESTI 2

1.494

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

16.15

Gura Foii

POD DIN BETON ARMAT PE DC 112 GURA FOII +BUMBUIA +COBIAKM 1+800 PESTE PÂRÂUL VALEA BRATILA ÎN COMUNA  GURA FOII, JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA

139

16.16

Hulubeşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  HULUBEŞTI

1.480

16.17

Lunguleţu

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  LUNGULEŢU

2.672

16.18

Malu cu Flori

POD PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA ÎNTRE SATELE CAPU COASTEI - MALU CU FLORI

1.052

16.19

Măneşti

POD PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA ÎNTRE SATELE DRĂGĂESTI UNGURENI-DRĂGĂEŞTI PĂMÂNTENI

340

16.20

Mătăsaru

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  MĂTĂSARU, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

624

16.21

Perşinari

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT - LUCRARE NOUĂ -ÎN COMUNA  PERŞINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

381

16.22

Petreşti

CANALIZARE SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA  PETREŞTI

1.532

16.23

Pietrari

PODURI ÎN COMUNA  PIETRARI

111

16.24

Pietroşiţa

PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL IALOMIŢA LA GARĂ, POD PESTE PÂRÂUL DEALU-FRUMOS ÎN SATUL DEALU FRUMOS, PUNCT VALE

158

16.25

Produleşti

REŢEA DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA COSTEŞTII DIN DEAL

400

16.26

Pucheni

CONSTRUCŢIE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE

88

16.27

Râu Alb

PODURI ÎN COMUNA  RÂU ALB

284

16.28

Răscăeţi

POD PESTE PÂRÂUL JIRNOV, SAT RĂSCĂEŢI SI POD PESTE PÂRÂUL HOLBOCA, SAT VULTUREANCÂ

480

16.29

Răzvad

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA  RĂZVAD, SAT VALEA VOIEVOZILOR

1.580

16.30

Runcu

PODEŢ ÎN PUNCTUL „POD BREBU"

42

16.31

Slobozia Moară

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA  SLOBOZIA MOARĂ,  JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

396

16.32

Şelaru

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

65

16.33

Tărtăşeşti

REŢEA DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN SAT GULlA

133

16.34

Tătărani

PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA SAT PRIBOIU PUNCT MOARĂ

129

16.35

Vârfuri

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  VÂRFURI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

1.670

16.36

Văleni-Dâmboviţa

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA  VĂLENI-DÂMBOVITA

278

16.37

Vişina

ALIMENTARE CUAPĂÎN COMUNA  VIŞINA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

829

16.38

Vişineşti

POD PESTE CRICOVUL DULCE LA URSEI, POD PESTE CRICOVUL DULCE LA DOSPINESTI SI POD PESTE PÂRÂUL SULTANU LASULTANU, COMUNA  VISINESTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

2.256

16.39

Vlădeni

POD PE DC 26C, PESTE PÂRÂUL CRICOVUL DULCE

127

16.40

Vulcana-Pandele

REŢELE DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA  VULCANA-PANDELE

1.045

JUDEŢUL

Unitatea administrativ- teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

17

DOLJ

din care

37.930

17.1

Amărăştii de Sus

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA  AMĂRĂŞTII DE SUS, JUDEŢUL  DOLJ

386

17.2

Apele Vii

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL COMUNEI APELE VII, JUDEŢUL  DOLJ

355

17.3

Argetoaia

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA ARGETOAIA, COMUNA ARGETOAIA, JUDEŢUL  DOLJ

242

17.4

Bistreţ

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA COMUNEI BISTREŢ, JUDEŢUL  DOLJ

83

17.5

Brabova

CONSTRUCŢIE POD PESTE PÂRÂUL PLESOI, ÎN SATUL RĂCHITA DE JOS, PENTRU A FACILITA LEGĂTURA CU DJ606, COMUNA  BRABOVA, JUDEŢUL  DOLJ

91

17.6

Braloştiţa

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI BRALOSTITA, JUDEŢUL  DOLJ

1.476

17.7

Brădeşti

CONSTRUCŢIE POD PESTE VALEA MORII, SAT TATOMIREŞTI PENTRU A ASIGURA ACCESUL LA DN 6

422

17.8

Breasta

CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA BREASTA, JUDEŢUL  DOLJ

235

17.9

Bucovăţ

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE BUCOVĂT, LEAMNADE JOS, LEAMNADE SUS SI PALILULA, COMUNA BUCOVĂŢ, JUDEŢUL  DOLJ

1.423

17.10

Bulzeşti

CONSTRUCŢIE PODURI PESTE PÂRÂUL HOREZU, ÎN SATELE ÎNFRĂŢIREA, SĂLISTEASI GURA RACULUI, COMUNA  BULZEŞTI, JUDEŢUL  DOLJ

259

17.11

Calopăr

ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA COMUNEI CALOPĂR, JUDEŢUL  DOLJ

741

17.12

Cârcea

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA  CÂRCEA, JUDEŢUL  DOLJ

49

17.13

Cârna

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII CÂRNA, JUDEŢUL  DOLJ

400

17.14

Castranova

ALIMENTARE CU APĂ SATUL PUŢURI, COMUNA CASTRANOVA, JUDEŢUL  DOLJ

175

17.15

Catane

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA CATANE, JUDEŢUL  DOLJ

1.012

17.16

Celaru

EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE CELARU, GHIZDĂVESTI, SORENI, MAROTINU DE JOS SI ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL MAROTINU DE SUS, COMUNA  CELARU, JUDEŢUL  DOLJ

644

17.17

Cetate

REŢEA DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA  CETATE

802

17.18

Coşoveni

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZATA COMUNEI COŞOVENI

399

17.19

Craiova

ALIMENTARE CU APAŞI CANALIZARE MENAJERĂ A LOCALITĂŢII COMPONENTE A MUNICIPIULUI CRAIOVA - POPOVENI

1.500

17.20

Daneţi

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATA COMUNEI DANEŢI, JUDEŢUL  DOLJ

306

17.21

Desa

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZATA COMUNEI DESA, JUDEŢUL  DOLJ

392

17.22

Dioşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI DE INCENDIU, COMUNA  DIOŞTI, JUDEŢUL  DOLj

342

17.23

Dobroteşti

ALIMENTARE CU APĂ PRIN REŢEA DE CIŞMELE STRADALE ÎN SATELE DOBROTEŞTI ŞI NISIPURI