Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.431 din 10.06.2015

privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 19 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IValoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, drept urmare a reevaluării acesteia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul IIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botoş, secretar de stat p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ioan Balaure Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂ

1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat


Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35517 8.19.01 Reţele telefonice de transport şi distribuţie Ţara: România 1998 57.545.485 H.G.R. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35873/31.12.2008 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 35272/31.12.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 P.V. S/40257/10.03.2011 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 136/2013 H.G. nr. 316/23.04.2014 H.G. nr. 960/29.10.2014 În administrare Imobil
35518 8.19.01 Imobil 1 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1984 47.490.333 Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2014 În administrare Imobil
35519 8.19.01 Teren 1 Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1984 3.957.716 Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 258/1996 H.G. nr. 229/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 961/2014 În administrare Imobil
35520 8.19.01 Imobil 2 Construcţie din beton, cărămidă, tablă Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1994 612.066 Decret Prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35521 8.19.01 Teren 2 S = 10.684 mp Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1979 1.042.741 Decret Prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35522 8.19.01 Imobil 3 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Ilfov 1980 2.498.253 Decret Prezidenţial nr. 216/13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136470/20.10.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35523 8.19.01 Teren 3 S = 18.735 mp Ţara: România Judeţul: Ilfov 1980 596.693 Decret Prezidenţial nr. 216/13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35526 8.19.01 Imobil 6 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 7.702.324 Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35527 8.19.01 Teren 6 S = 3.380 mp Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 107.650 Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35528 8.19.01 Imobil 7 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni 1994 721.569 Decret Prezidenţial nr. 290/25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35529 8.19.01 Teren 7 S = 10.000 mp Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni 1994 318.491 Decret Prezidenţial nr. 290/25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35532 8.19.01 Imobil 9 Construcţie din beton, pereţi cărămidă, piatră, beton, tablă Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Moroeni 1978 117.487 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35533 8.19.01 Teren 9 S = 4.910 mp Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Moroeni 1978 134.072 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35541 8.19.01 Imobil 14 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Botoşani Comuna Durneşti 1974 35.351 Decret Prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35542 8.19.01 Teren 13 S = 171,63 mp Ţara: România Judeţul: Botoşani Comuna Durneşti 1974 3.218 Decret Prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35543 8.19.01 Imobil 15 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Botoşani Oraşul Darabani 1973 35.351 Decret Prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35544 8.19.01 Teren 14 S = 287,13 mp Ţara: România Judeţul: Botoşani Oraşul Darabani 1973 5.384 Decret Prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35545 8.19.01 Imobil 16 Construcţie din beton, cărămidă terasă Ţara: România Judeţul: Buzău 1975 489.652 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20/08/2008 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35546 8.19.01 Teren 15 S = 3.415 mp Ţara: România Judeţul: Buzău 1975 43.527 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20/08/2008 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35547 8.19.01 Imobil 17 Construcţie din beton, cărămidă, tablă Ţara: România Judeţul: Prahova Oraşul Sinaia 1975 1.841.852 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35548 8.19.01 Teren 16 S = 2.600 mp Ţara: România Judeţul: Prahova Oraşul Sinaia 1975 53.421 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35553 8.19.01 Imobil 20 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Alba Comuna Vinţu de Jos 1987 164.134 Decizia C.P. Alba nr. 308/18.08.1987 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35554 8.19.01 Teren 19 S = 268 mp Proprietar Secaşiu Sălişteanu Ion şi Secaşiu Sălişteanu Viorica Ţara: România Judeţul: Alba Comuna Vinţu de Jos 2007 1.341 CV nr. 3.534/15.11.2007 CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904, nr. topografic 2359/2 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35555 8.19.01 Imobil 21 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Gorj Satul Runcurel 1981 217.527 Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980 PV nr. 491163/31.12.2005 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35556 8.19.01 Teren 20 S = 1.100 mp Ţara: România Judeţul: Gorj Satul Runcurel 1980 35.812 Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35558 8.19.01 Teren 21 S = 144 mp Ţara: România Judeţul: Vaslui Localitatea Bahnari 1976 4.310 Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35559 8.19.01 Imobil 23 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Argeş Oraşul Ştefăneşti 1975 8.207 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35560 8.19.01 Teren 22 S = 60 mp Ţara: România Judeţul: Argeş Oraşul Ştefăneşti 1975 1.373 Decret Prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35561 8.19.01 Imobil 24 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Bihor Comuna Şinteu 1975 20.063 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35562 8.19.01 Teren 23 S = 187 mp Ţara: România Judeţul: Bihor Comuna Şinteu 1975 1.911 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 PV nr. 340901/2005 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35564 8.19.01 Imobil 25 Construcţie din beton, cărămidă, novaglas Ţara: România Judeţul: Braşov Municipiul Braşov 1993 135.747 H.G.R. nr. 775/30.12.1993 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35567 8.19.01 Imobil 27 Construcţie din beton, cărămidă Ocolul Silvic Sălaj Ţara: România Judeţul: Sălaj 1999 39.131 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35568 8.19.01 Teren 26 S = 300 mp Ocolul Silvic Sălaj Ţara: România Judeţul: Sălaj Muntele Mezeş 1999 653 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121048 8.19.01 Imobil 30 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1999 150.583 Autorizaţie de construcţie nr. 004/09.09.1998 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121049 8.19.01 Imobil 31 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Ilfov 1996 225.874 Autorizaţie de construcţie nr. 71/03.09.1996 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121050 8.19.01 Imobil 32 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul: Ilfov Oraşul Măgurele 2000 301.557 Autorizaţie de construcţie nr. 146895/20.10.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121051 8.19.01 Imobil 33 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul: Constanţa Localitatea Neptun 2000 469.540 H.G. nr. 1246/29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121052 8.19.01 Teren 28 S = 944,37 mp Ţara: România Judeţul: Constanţa Localitatea Neptun 2000 382.508 H.G. nr. 1246/29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121053 8.19.01 Imobil 34 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1985 653.529 Dec. C.P.B. nr. 1653/1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121054 8.19.01 Imobil 35 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni 1978 90.350 Decret Prezidenţial nr. 290/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121055 8.19.01 Imobil 36 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Giurgiu Satul Săbăreni 1978 90.350 Decret Prezidenţial nr. 216/1979 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121056 8.19.01 Imobil 37 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 286.107 Decizia nr. 554/1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121057 8.19.01 Teren 29 S = 23.530 mp Ţara: România Judeţul: Buzău Comuna Merei 2001 8.990 H.G. nr. 736/20.09.1995 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20.08.2008 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
144475 8.19.01 Imobil 38 Ţara: România Judeţul: Braşov Comuna Cristian 2002 45.995.669 H.G. nr. 114/07.02.2002 H.G. nr. 943/14.08.2003 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136730,136731/ 26.09.2008 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 960/04.12.2013 În administrare Imobil
144476 8.19.01 Teren 30 Ţara: România Judeţul: Braşov Comuna Cristian 2002 1.774.277 H.G. nr. 114/7.02.2002 H.C.L.C. nr. 43/2003 H.C.L.C. nr. 25/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 960/04.12.2013 H.G. nr. 961/04.12.2013 În administrare Imobil
152112 8.19.01 Teren 31 S = 92,4 mp (provine din nr. MF 104136) Ţara: România Judeţul: Arad Municipiul Arad 2006 12.560 H.G. nr. 19/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
154562 8.19.01 Teren 32 S = 225 mp Ţara: România Judeţul: Arad Localitatea: Ineu 2008 12.655 Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
155227 8.19.01 Teren 33 S = 150 mp Ţara: România Judeţul: Sălaj Municipiul Zalău 2009 100.816 Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
155228 8.19.01 Imobil 34 S = 54 mp Ţara: România Judeţul: Arad Oraşul Chişineu-Criş 2010 4.437 Hotărârea CL Chişineu-Criş nr. 13/18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155789 8.19.01 Teren 36 Ţara: România Judeţul: Iaşi 2011 10.066 H.G. nr. 558/01.06.2011 În administrare Imobil
155790 8.19.01 Imobil 43 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Sălaj 2010 543.263 P.V.R. nr. 139428/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
155791 8.19.01 Imobil 44 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Vâlcea Localitatea: Izbăşeşti 2010 1.099.465 P.V.R. nr. 7624404/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
155792 8.19.01 Teren 35 S = 373 mp Ţara: România Judeţul: Vâlcea Localitatea: Izbăşeşti 2010 13.220 CVC nr. 1624/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
158522 8.19.01 Imobil 46 Ţara: România Judeţul: Iaşi 2012 682.955 H.G. nr. 136/03.04.2013 În administrare Imobil
158523 8.19.01 Teren 37 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 2012 37.084 H.G. nr. 136/03.04.2013 În administrare Imobil
158524 8.19.01 Imobil 45 Ţara: România Judeţul: Hunedoara 2012 1.248.672 H.G. nr. 136/03.04.2013 În administrare Imobil
158525 8.19.01 Teren 38 Ţara: România Judeţul: Hunedoara 2011 3.193 H.G. nr. 136/03.04.2013 În administrare Imobil
159537 8.19.01 Imobil 47 Ţara: România Judeţul: Suceava 2013 49.241 H.G. nr. 316/23.04.2013 În administrare Imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 431/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 431 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu