Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.431 din 10.06.2015

privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 440 din 19 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IValoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, drept urmare a reevaluării acesteia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul IIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botoş, secretar de stat p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ioan Balaure Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂ

1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat


Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţile (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35517 8.19.01 Reţele telefonice de transport şi distribuţie Ţara: România 1998 57.545.485 H.G.R. nr. 808/2.12.1997 P.V. nr. 35873/31.12.2008 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 35272/31.12.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 P.V. S/40257/10.03.2011 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 136/2013 H.G. nr. 316/23.04.2014 H.G. nr. 960/29.10.2014 În administrare Imobil
35518 8.19.01 Imobil 1 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1984 47.490.333 Decizia C.P.B. nr. 1.653/17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2014 În administrare Imobil
35519 8.19.01 Teren 1 Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1984 3.957.716 Decizia C.P.B. nr. 1.658/17.11.1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 258/1996 H.G. nr. 229/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 961/2014 În administrare Imobil
35520 8.19.01 Imobil 2 Construcţie din beton, cărămidă, tablă Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1994 612.066 Decret Prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35521 8.19.01 Teren 2 S = 10.684 mp Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1979 1.042.741 Decret Prezidenţial nr. 218/1960 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35522 8.19.01 Imobil 3 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Ilfov 1980 2.498.253 Decret Prezidenţial nr. 216/13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136470/20.10.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35523 8.19.01 Teren 3 S = 18.735 mp Ţara: România Judeţul: Ilfov 1980 596.693 Decret Prezidenţial nr. 216/13.07.1979 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35526 8.19.01 Imobil 6 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 7.702.324 Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35527 8.19.01 Teren 6 S = 3.380 mp Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 107.650 Decizia nr. 554/10.12.1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35528 8.19.01 Imobil 7 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni 1994 721.569 Decret Prezidenţial nr. 290/25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35529 8.19.01 Teren 7 S = 10.000 mp Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni 1994 318.491 Decret Prezidenţial nr. 290/25.10.1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35532 8.19.01 Imobil 9 Construcţie din beton, pereţi cărămidă, piatră, beton, tablă Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Moroeni 1978 117.487 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35533 8.19.01 Teren 9 S = 4.910 mp Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Moroeni 1978 134.072 Decizia C.P. Dâmboviţa nr. 419/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35541 8.19.01 Imobil 14 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Botoşani Comuna Durneşti 1974 35.351 Decret Prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35542 8.19.01 Teren 13 S = 171,63 mp Ţara: România Judeţul: Botoşani Comuna Durneşti 1974 3.218 Decret Prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35543 8.19.01 Imobil 15 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Botoşani Oraşul Darabani 1973 35.351 Decret Prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35544 8.19.01 Teren 14 S = 287,13 mp Ţara: România Judeţul: Botoşani Oraşul Darabani 1973 5.384 Decret Prezidenţial nr. 243/1974 Decizia C.P. Botoşani nr. 553/1974 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35545 8.19.01 Imobil 16 Construcţie din beton, cărămidă terasă Ţara: România Judeţul: Buzău 1975 489.652 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20/08/2008 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35546 8.19.01 Teren 15 S = 3.415 mp Ţara: România Judeţul: Buzău 1975 43.527 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20/08/2008 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35547 8.19.01 Imobil 17 Construcţie din beton, cărămidă, tablă Ţara: România Judeţul: Prahova Oraşul Sinaia 1975 1.841.852 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35548 8.19.01 Teren 16 S = 2.600 mp Ţara: România Judeţul: Prahova Oraşul Sinaia 1975 53.421 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35553 8.19.01 Imobil 20 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Alba Comuna Vinţu de Jos 1987 164.134 Decizia C.P. Alba nr. 308/18.08.1987 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35554 8.19.01 Teren 19 S = 268 mp Proprietar Secaşiu Sălişteanu Ion şi Secaşiu Sălişteanu Viorica Ţara: România Judeţul: Alba Comuna Vinţu de Jos 2007 1.341 CV nr. 3.534/15.11.2007 CF nr. 6428/2007, imobil arabil număr cadastral nr. 904, nr. topografic 2359/2 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35555 8.19.01 Imobil 21 Construcţie din beton, cărămidă, terasă Ţara: România Judeţul: Gorj Satul Runcurel 1981 217.527 Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980 PV nr. 491163/31.12.2005 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35556 8.19.01 Teren 20 S = 1.100 mp Ţara: România Judeţul: Gorj Satul Runcurel 1980 35.812 Decizia C.P. Gorj nr. 89/7.04.1980 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35558 8.19.01 Teren 21 S = 144 mp Ţara: România Judeţul: Vaslui Localitatea Bahnari 1976 4.310 Decizia C.P. Vaslui nr. 535 din 11.11.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35559 8.19.01 Imobil 23 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Argeş Oraşul Ştefăneşti 1975 8.207 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 În administrare Imobil
35560 8.19.01 Teren 22 S = 60 mp Ţara: România Judeţul: Argeş Oraşul Ştefăneşti 1975 1.373 Decret Prezidenţial nr. 170 din 29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35561 8.19.01 Imobil 24 Construcţie din beton, cărămidă Ţara: România Judeţul: Bihor Comuna Şinteu 1975 20.063 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35562 8.19.01 Teren 23 S = 187 mp Ţara: România Judeţul: Bihor Comuna Şinteu 1975 1.911 Decret Prezidenţial nr. 170/29.08.1975 PV nr. 340901/2005 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35564 8.19.01 Imobil 25 Construcţie din beton, cărămidă, novaglas Ţara: România Judeţul: Braşov Municipiul Braşov 1993 135.747 H.G.R. nr. 775/30.12.1993 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35567 8.19.01 Imobil 27 Construcţie din beton, cărămidă Ocolul Silvic Sălaj Ţara: România Judeţul: Sălaj 1999 39.131 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
35568 8.19.01 Teren 26 S = 300 mp Ocolul Silvic Sălaj Ţara: România Judeţul: Sălaj Muntele Mezeş 1999 653 Decizia Regiei Naţionale a Pădurilor nr. 307/21.09.1999 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121048 8.19.01 Imobil 30 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1999 150.583 Autorizaţie de construcţie nr. 004/09.09.1998 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121049 8.19.01 Imobil 31 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Ilfov 1996 225.874 Autorizaţie de construcţie nr. 71/03.09.1996 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121050 8.19.01 Imobil 32 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul: Ilfov Oraşul Măgurele 2000 301.557 Autorizaţie de construcţie nr. 146895/20.10.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121051 8.19.01 Imobil 33 Construcţie din beton şi cărămidă Ţara: România Judeţul: Constanţa Localitatea Neptun 2000 469.540 H.G. nr. 1246/29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121052 8.19.01 Teren 28 S = 944,37 mp Ţara: România Judeţul: Constanţa Localitatea Neptun 2000 382.508 H.G. nr. 1246/29.11.2000 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121053 8.19.01 Imobil 34 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Bucureşti Municipiul Bucureşti 1985 653.529 Dec. C.P.B. nr. 1653/1981 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121054 8.19.01 Imobil 35 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Giurgiu Comuna Singureni 1978 90.350 Decret Prezidenţial nr. 290/1978 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121055 8.19.01 Imobil 36 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Giurgiu Satul Săbăreni 1978 90.350 Decret Prezidenţial nr. 216/1979 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121056 8.19.01 Imobil 37 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Dâmboviţa Comuna Ciocăneşti 1980 286.107 Decizia nr. 554/1979 Act adiţional nr. 1/1994 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
121057 8.19.01 Teren 29 S = 23.530 mp Ţara: România Judeţul: Buzău Comuna Merei 2001 8.990 H.G. nr. 736/20.09.1995 H.G. nr. 00100/2003 H.G. nr. 956/20.08.2008 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
144475 8.19.01 Imobil 38 Ţara: România Judeţul: Braşov Comuna Cristian 2002 45.995.669 H.G. nr. 114/07.02.2002 H.G. nr. 943/14.08.2003 H.G. nr. 439/2009 P.V. nr. 136730,136731/ 26.09.2008 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 960/04.12.2013 În administrare Imobil
144476 8.19.01 Teren 30 Ţara: România Judeţul: Braşov Comuna Cristian 2002 1.774.277 H.G. nr. 114/7.02.2002 H.C.L.C. nr. 43/2003 H.C.L.C. nr. 25/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 H.G. nr. 960/04.12.2013 H.G. nr. 961/04.12.2013 În administrare Imobil
152112 8.19.01 Teren 31 S = 92,4 mp (provine din nr. MF 104136) Ţara: România Judeţul: Arad Municipiul Arad 2006 12.560 H.G. nr. 19/2006 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
154562 8.19.01 Teren 32 S = 225 mp Ţara: România Judeţul: Arad Localitatea: Ineu 2008 12.655 Hotărârea C.L. Ineu nr. 54/2008 H.G. nr. 439/2009 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
155227 8.19.01 Teren 33 S = 150 mp Ţara: România Judeţul: Sălaj Municipiul Zalău 2009 100.816 Decizia Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea nr. 104/17.02.2009 H.G. nr. 887/25.08.2010 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
155228 8.19.01 Imobil 34 S = 54 mp Ţara: România Judeţul: Arad Oraşul Chişineu-Criş 2010 4.437 Hotărârea CL Chişineu-Criş nr. 13/18.02.2009; nr. 59 din 16.06.2010 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155789 8.19.01 Teren 36 Ţara: România Judeţul: Iaşi 2011 10.066 H.G. nr. 558/01.06.2011 În administrare Imobil
155790 8.19.01 Imobil 43 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Sălaj 2010 543.263 P.V.R. nr. 139428/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
155791 8.19.01 Imobil 44 Construcţie metalică Ţara: România Judeţul: Vâlcea Localitatea: Izbăşeşti 2010 1.099.465 P.V.R. nr. 7624404/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
155792 8.19.01 Teren 35 S = 373 mp Ţara: România Judeţul: Vâlcea Localitatea: Izbăşeşti 2010 13.220 CVC nr. 1624/2010 H.G. nr. 666/2011 H.G. nr. 293/2012 În administrare Imobil
158522 8.19.01 Imobil 46 Ţara: România Judeţul: Iaşi 2012 682.955 H.G. nr. 136/03.04.2013 În administrare Imobil
158523 8.19.01 Teren 37 Ţara: România Judeţul: Bistriţa-Năsăud 2012 37.084 H.G. nr. 136/03.04.2013 În administrare Imobil
158524 8.19.01 Imobil 45 Ţara: România Judeţul: Hunedoara 2012 1.248.672 H.G. nr. 136/03.04.2013 În administrare Imobil
158525 8.19.01 Teren 38 Ţara: România Judeţul: Hunedoara 2011 3.193 H.G. nr. 136/03.04.2013 În administrare Imobil
159537 8.19.01 Imobil 47 Ţara: România Judeţul: Suceava 2013 49.241 H.G. nr. 316/23.04.2013 În administrare Imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 431/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 431 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu