Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.420 din 08.06.2016

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexelor nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 21 iunie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867, 868, 869, 874 şi 875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în temeiul art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Imobilul aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în baza Hotărârii Guvernului nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintrun imobil, revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 152.091, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Se aprobă trecerea imobilului proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.(2) Se aprobă darea în folosinţă gratuită a imobilului de la alin. (1) Patriarhiei Române prin Arhiepiscopia Bucureştilor, pe termen limitat, de 50 de ani, în vederea organizării unui Centru de activităţi cu tineretul. Articolul 4(1) Obiectivul menţionat la art. 3, respectiv Centrul de activităţi cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureştilor, se va realiza în termen de 10 ani de la predarea efectivă a imobilului.(2) În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi/sau termenul de realizare a obiectivului menţionat la art. 3, imobilul revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 5Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările intervenite în anexele nr. 4 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul apărării naţionale, Mihnea Ioan Motoc Secretarul general al Guvernului, Sorin Sergiu Chelmu p. Secretarul de stat pentru culte, Cezar Păvălaşcu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, aflat în domeniul public al statului, care revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică ce deţine imobilul în administrare
1 152.091 8.19.01 Imobil 961 (parţial) Oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, Str. Răscoalei nr. 3-5, CF102312, nr. cad. 102312 Construcţii şi teren * 16.412.130 lei Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate. ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Bucureştilor

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea bunului imobil Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
1 152.091 8.19.01 Imobil 961 (parţial) Oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, Str. Răscoalei nr. 3-5, CF102312, nr. cad. 102312 1. Teren Suprafaţa terenului - 104.663 mp Valoare contabilă - 13.689.576 lei 2. Construcţii C1 - Suprafaţă construită - 520 mp C2 - Suprafaţă construită - 588 mp C3 - Suprafaţă construită - 549 mp C4 - Suprafaţă construită - 519 mp C5 - Suprafaţă construită - 140 mp C6 - Suprafaţă construită - 49 mp C7 - Suprafaţă construită - 332 mp C8 - Suprafaţă construită - 234 mp C9 - Suprafaţă construită - 231 mp C10 - Suprafaţă construită - 142 mp C11 - Suprafaţă construită - 120 mp C12 - Suprafaţă construită - 298 mp C13 - Suprafaţă construită - 196 mp C14 - Suprafaţă construită - 184 mp C15 - Suprafaţă construită - 164 mp C16 - Suprafaţă construită - 210 mp C17 - Suprafaţă construită - 91 mp C18 - Suprafaţă construită - 221 mp Valoarea contabilă - 2.645.964,97 lei 3. Amenajări 3.1. Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi cu o lungime de 254 ml Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi cu o lungime de 160 ml Împrejmuire beton prefabricat cu o lungime de 594 ml Împrejmuire metalică cu o lungime de 768 ml 3.2. Reţele Reţea de alimentare cu apă cu o lungime de 860 ml Reţea de canalizare cu o lungime de 820 ml Reţea de energie electrică subterană cu o lungime de 440 ml Reţea de energie electrică aeriană cu o lungime de 2.700 ml 3.3. Drumuri, alei, platouri Drumuri şi alei interioare asfaltate cu o suprafaţă de 1.250 mp Drumuri şi alei interioare betonate cu o suprafaţă de 1.500 mp Drumuri şi alei interioare pavate cu o suprafaţă de 3.010 mp Platouri betonate cu o suprafaţă de 1.620 mp Valoarea contabilă - 76.589,03 lei 16.412.130 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229 Secretariatul de Stat pentru Culte CUI - 26429279SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 420/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 420 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu