Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.42 din 03.02.2016

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 10 februarie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: La poziţiile M.F. nr. 34702, 34706, 34708, 96736, 6, 26239, 101964, 154955, 26148, 26152, 101918, 102024, 154958, 26248, 101935, 101949, 101953, 101960, 154956, 154957, 26251, 25252, 102033, 102036, 106363, 106366, 154959, 26240, 102016, 26259, 26260, 26261, 101998, 26262, 101988, 26244, 101910 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXĂDATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

0 1 2 3 4 5 6 7 8
4 96736 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Şoimii CUI 4406177 Clubul Sportiv Şcolar „Şoimii" Sibiu - Centrul de Pregătire Banias - Imobil Clădire lemn S + P; Sc = 709 mp; Steren = 2.640 mp Judeţul Sibiu, localitatea Păltiniş 637.892 Total: 870.764, din care: construcţii 610.444; teren 260.320
5 6 8.29.06 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca CUI 4305849 Terenuri Steren = 33.107 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 30 0 6.675.414
6 26239 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567 Inspectoratul Şcolar Neamţ Sediul - Clădire S + P + 2E, pereţi zidărie de cărămidă, planşee de beton, învelitoare tablă, Sd = 1.156 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 4A 574.178 1.497.894
7 101964 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567 Inspectoratul Şcolar Neamţ Teren - S = 778 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 4A 1 429.910
8 154955 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567 ISJ Neamţ - garaje Clădire parter, zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, Sc = 94 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 4A 64.590 67.731
9 26148 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Piatra-Neamţ Clădire P, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, acoperiş terasă, Sd = 688 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Str. Eroilor nr. 20 638.946 596.991
10 26152 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Clădire P + 1E, pereţi beton armat, planşee beton, învelitoare ţiglă, Sd = 1.370 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Obor nr. 2 501.204 1.841.492
11 101918 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Piatra-Neamţ - teren Teren S = 570 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Str. Eroilor nr. 20 1 232.020
12 102024 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Piatra-Neamţ Teren S = 4.840 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Obor nr. 2 1 867.990
13 154958 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 CSS Piatra-Neamţ - teren Teren S = 2.500 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Dragoş Vodă nr. 15 1 661.300
14 26248 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman Corp A - clădire S+P+1E, pereţi zidărie cărămidă, învelitoare tablă, Sd = 1.973 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Str. Tineretului nr. 24 1.336.037 2.625.372
15 101935 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman - vestiare Corp B - Cantină, clădire P+1E, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, Sd = 504 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Str. Tineretului nr. 24 125.353 631.304
0 1 2 3 4 5 6 7 8
16 101949 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman - vestiare Teren S = 2.891 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Str. Tineretului nr. 24 3 751.240
17 101953 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman - vestiare clădire P, zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare ţiglă, Sd = 123 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Aleea Florilor nr. 4A 697.285 277.567
18 101960 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman - Teren S = 54.618 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Aleea Florilor nr. 4A 116.850 4.897.490
19 154956 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 CSS Roman Clădire P+3E, Sc = 783,22 mp, Sd = 3.132,88 mp, Steren = 800 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 274 1.744.602 Total: 5.643.680, din care: construcţii 5.586.070; teren 57.610
20 154957 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 CSS Roman - cantină Clădire P+1E, Sc = 512,4 mp, Sd =1.024,8 mp, Steren = 600 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 274 251.161 Total: 232.258, din care: construcţii 189.038; teren 43.220
21 26251 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ Corp A - clădire parter, pereţi zidărie cărămidă, planşee lemn, învelitoare tablă, Sd = 695 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 439.120 664.665
22 26252 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ Corp B - clădire parter, pereţi zidărie cărămidă, planşee lemn, învelitoare tablă, Sd = 218 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 192.536 85.860
23 102033 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ Teren şi amenajări, Steren= 7.880 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 94.326 883.200
24 102036 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ Teren S = 300 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 1 488.200
25 106363 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ - cantină Corp C - clădire P, zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare ţiglă, Sd = 305 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 226.470 239.745
26 106366 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ - internat, sc. A Corp D - clădire S+P+4E, cadre b.a., zidărie cărămidă, planşee b.a., învelitoare tablă, Sd = 1050 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 67 444.031 1.375.589
0 1 2 3 4 5 6 7 8
27 154959 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ - vestiar Clădire parter Sc = 88 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 150.904 109.523
28 26240 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Roman - sală festivităţi Clădire parter, Sc = 369 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Cuza Vodă nr. 12 1 282.239
29 102016 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Roman Teren S = 3.756 mp Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, str. Cuza Vodă nr. 12 1 202.200
30 26259 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Târgu-Neamţ Corp C 1 şi C 2 - parter, pereţi de lemn, învelitoare tablă, Sc = 664,32 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 101 247.074 867.907
31 26260 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Târgu-Neamţ Corp C 3 şi C 7 - parter, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare plăci azbociment, Sc = 75,16 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 101 6.560 56.863
32 26261 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Târgu-Neamţ Corp C 5 şi C 6 - parter, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, Sc = 146,57 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 101 15.500 80.115
33 101998 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Târgu-Neamţ Teren S = 7.235 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 101 1 139.900
34 26262 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Bicaz Clădire port: Sc = 50 mp; ateliere: Sc = 65 mp Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, str. Leonida Dimitrie nr. 1 4 16.600
35 101988 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Bicaz Steren = 2.780 mp Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, str. Leonida Dimitrie nr. 1 1 61.300
36 26244 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor şi Elevilor Săbăoani Imobil, parter, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, Sd = 468 mp Judeţul Neamţ, comuna Săbăoani, Str. Orizontului nr. 54 856.397 709.780
37 101910 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor şi Elevilor Săbăoani - teren S = 1.180 mp Judeţul Neamţ, comuna Săbăoani, Str. Orizontului nr. 54 1 37.200SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 42/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 42 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu