Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.42 din 03.02.2016

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 10 februarie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: La poziţiile M.F. nr. 34702, 34706, 34708, 96736, 6, 26239, 101964, 154955, 26148, 26152, 101918, 102024, 154958, 26248, 101935, 101949, 101953, 101960, 154956, 154957, 26251, 25252, 102033, 102036, 106363, 106366, 154959, 26240, 102016, 26259, 26260, 26261, 101998, 26262, 101988, 26244, 101910 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXĂDATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

0 1 2 3 4 5 6 7 8
4 96736 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707, Clubul Sportiv Şcolar Şoimii CUI 4406177 Clubul Sportiv Şcolar „Şoimii" Sibiu - Centrul de Pregătire Banias - Imobil Clădire lemn S + P; Sc = 709 mp; Steren = 2.640 mp Judeţul Sibiu, localitatea Păltiniş 637.892 Total: 870.764, din care: construcţii 610.444; teren 260.320
5 6 8.29.06 Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca CUI 4305849 Terenuri Steren = 33.107 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 30 0 6.675.414
6 26239 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567 Inspectoratul Şcolar Neamţ Sediul - Clădire S + P + 2E, pereţi zidărie de cărămidă, planşee de beton, învelitoare tablă, Sd = 1.156 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 4A 574.178 1.497.894
7 101964 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567 Inspectoratul Şcolar Neamţ Teren - S = 778 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 4A 1 429.910
8 154955 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567 ISJ Neamţ - garaje Clădire parter, zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, Sc = 94 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 4A 64.590 67.731
9 26148 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Piatra-Neamţ Clădire P, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, acoperiş terasă, Sd = 688 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Str. Eroilor nr. 20 638.946 596.991
10 26152 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Clădire P + 1E, pereţi beton armat, planşee beton, învelitoare ţiglă, Sd = 1.370 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Obor nr. 2 501.204 1.841.492
11 101918 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Piatra-Neamţ - teren Teren S = 570 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, Str. Eroilor nr. 20 1 232.020
12 102024 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Piatra-Neamţ Teren S = 4.840 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Obor nr. 2 1 867.990
13 154958 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ CUI 2613249 CSS Piatra-Neamţ - teren Teren S = 2.500 mp Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, str. Dragoş Vodă nr. 15 1 661.300
14 26248 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman Corp A - clădire S+P+1E, pereţi zidărie cărămidă, învelitoare tablă, Sd = 1.973 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Str. Tineretului nr. 24 1.336.037 2.625.372
15 101935 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman - vestiare Corp B - Cantină, clădire P+1E, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, Sd = 504 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Str. Tineretului nr. 24 125.353 631.304
0 1 2 3 4 5 6 7 8
16 101949 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman - vestiare Teren S = 2.891 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Str. Tineretului nr. 24 3 751.240
17 101953 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman - vestiare clădire P, zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare ţiglă, Sd = 123 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Aleea Florilor nr. 4A 697.285 277.567
18 101960 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 Clubul Sportiv Şcolar Roman - Teren S = 54.618 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, Aleea Florilor nr. 4A 116.850 4.897.490
19 154956 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 CSS Roman Clădire P+3E, Sc = 783,22 mp, Sd = 3.132,88 mp, Steren = 800 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 274 1.744.602 Total: 5.643.680, din care: construcţii 5.586.070; teren 57.610
20 154957 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Liceul cu Program Sportiv CSS Roman CUI 2613931 CSS Roman - cantină Clădire P+1E, Sc = 512,4 mp, Sd =1.024,8 mp, Steren = 600 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 274 251.161 Total: 232.258, din care: construcţii 189.038; teren 43.220
21 26251 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ Corp A - clădire parter, pereţi zidărie cărămidă, planşee lemn, învelitoare tablă, Sd = 695 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 439.120 664.665
22 26252 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ Corp B - clădire parter, pereţi zidărie cărămidă, planşee lemn, învelitoare tablă, Sd = 218 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 192.536 85.860
23 102033 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ Teren şi amenajări, Steren= 7.880 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 94.326 883.200
24 102036 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ Teren S = 300 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 1 488.200
25 106363 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ - cantină Corp C - clădire P, zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare ţiglă, Sd = 305 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 226.470 239.745
26 106366 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ - internat, sc. A Corp D - clădire S+P+4E, cadre b.a., zidărie cărămidă, planşee b.a., învelitoare tablă, Sd = 1050 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 67 444.031 1.375.589
0 1 2 3 4 5 6 7 8
27 154959 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ CUI 2614287 Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Neamţ - vestiar Clădire parter Sc = 88 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 80 150.904 109.523
28 26240 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Roman - sală festivităţi Clădire parter, Sc = 369 mp Judeţul Neamţ, municipiul Roman, str. Cuza Vodă nr. 12 1 282.239
29 102016 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Roman Teren S = 3.756 mp Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, str. Cuza Vodă nr. 12 1 202.200
30 26259 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Târgu-Neamţ Corp C 1 şi C 2 - parter, pereţi de lemn, învelitoare tablă, Sc = 664,32 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 101 247.074 867.907
31 26260 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Târgu-Neamţ Corp C 3 şi C 7 - parter, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare plăci azbociment, Sc = 75,16 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 101 6.560 56.863
32 26261 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Târgu-Neamţ Corp C 5 şi C 6 - parter, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, Sc = 146,57 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 101 15.500 80.115
33 101998 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Târgu-Neamţ Teren S = 7.235 mp Judeţul Neamţ, oraşul Târgu-Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 101 1 139.900
34 26262 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Bicaz Clădire port: Sc = 50 mp; ateliere: Sc = 65 mp Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, str. Leonida Dimitrie nr. 1 4 16.600
35 101988 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor Bicaz Steren = 2.780 mp Judeţul Neamţ, oraşul Bicaz, str. Leonida Dimitrie nr. 1 1 61.300
36 26244 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor şi Elevilor Săbăoani Imobil, parter, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, Sd = 468 mp Judeţul Neamţ, comuna Săbăoani, Str. Orizontului nr. 54 856.397 709.780
37 101910 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Neamţ CUI 2613567, Palatul Copiilor Piatra-Neamţ CUI 2613230 Clubul Copiilor şi Elevilor Săbăoani - teren S = 1.180 mp Judeţul Neamţ, comuna Săbăoani, Str. Orizontului nr. 54 1 37.200SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 42/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 42 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu