Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 42 din 18 mai 2004

privind organizarea activitatii de centralizare a voturilor si constatare a rezultatelor alegerilor autoritatilor administratiei publice locale la nivelul circumscriptiilor electorale judetene

ACT EMIS DE: BIROUL ELECTORAL CENTRAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 24 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 33 alin. (1) lit. c) si alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale,

    Biroul Electoral Central hotaraste:

    Art. 1
    Activitatea de verificare, centralizare si de prezentare a rezultatelor alegerilor autoritatilor administratiei publice locale, la nivelul judetului, se desfasoara in cadrul statiilor de prelucrare de pe langa birourile electorale de circumscriptie judetene (al municipiului Bucuresti).
    Art. 2
    Institutul National de Statistica asigura (in conformitate cu prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 502/2004) cu personal propriu desfasurarea, in conditii de siguranta si de calitate, a operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor autoritatilor administratiei publice locale.
    Art. 3
    Accesul persoanelor straine in incinta statiilor de prelucrare se face numai cu avizul presedintelui biroului electoral de circumscriptie sau al loctiitorului acestuia si insotite de catre reprezentantii Institutului National de Statistica.
    Art. 4
    La nivelul fiecarei statii de prelucrare reprezentantii Institutului National de Statistica vor organiza un sistem unitar de inregistrare a intrarilor, respectiv a iesirilor de documente rezultate in cadrul desfasurarii operatiunilor tehnice de constatare a rezultatelor alegerilor locale din 6 iunie 2004. In cadrul acestui sistem vor fi utilizate urmatoarele registre de evidenta:
    a) Registrul pentru procesele-verbale ale circumscriptiilor electorale locale de pe raza judetului:
 ______________________________________________________________________________
| Circumscriptia|     Intrarea dosarelor     |       Iesire        | Observatii|
|   electorala  |circumscriptiilor electorale|   procese-verbale   |           |
|               |       (CL/CE, P/CE)        |    (CL/CE, P/CE)    |           |
|               |____________________________|_____________________|           |
|               |   Primite   |    Corecte   | ZZ | HH | Semnatura |           |
|               |_____________|______________|    |    |           |           |
|               |  ZZ  |  HH  |  ZZ  |  HH   |    |    |           |           |
|_______________|______|______|______|_______|____|____|___________|___________|
|       1       |   2  |   3  |   4  |   5   |  6 |  7 |      8    |     9     |
|_______________|______|______|______|_______|____|____|___________|___________|

    b) Condica curierului

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Preluarea a doua procese-verbale de la secretariat
    B - Preluarea de la dispecerat a doua procese-verbale corecte + listinguri
    C - Preluarea de la dispecer a doua procese-verbale eronate
    D - Semnatura
 ______________________________________________________________________________
| Circumscriptia|   A  |Predarea a   |   B  |Predare sef  |   C  |Predarea la  |
|   electorala  |      |doua procese-|      |CD*) a doua  |      |secretariat a|
|               |      |verbale      |      |procese-     |      |doua procese-|
|               |      |dispecerului |      |verbale      |      |verbale      |
|               |      |de sala      |      |corecte +    |      |eronate      |
|               |      |prelucrare   |      |listinguri   |      |             |
|               |______|_____________|______|_____________|______|_____________|
|               |ZZ| HH| ZZ | HH | D |ZZ| HH| ZZ | HH | D |ZZ| HH| ZZ | HH | D |
|_______________|__|___|____|____|___|__|___|____|____|___|__|___|____|____|___|
|       1       | 2|  3|  4 |  5 | 6 | 7|  8|  9 | 10 | 11|12| 13| 14 | 15 | 16|
|_______________|__|___|____|____|___|__|___|____|____|___|__|___|____|____|___|
    *) Sef CD - sef control date.

    c) Registrul de evidenta sef sala control date pentru verificarea proceselor-verbale
 ______________________________________________________________________________
|Circumscriptia|Lansarea in verificare  Rezultatul verificarii| Semnatura celor|
|  electorala  |______________________________________________|  care verifica |
|              | ZZ | HH |  Numele si  |  Corect  |  Incorect |                |
|              |    |    |  prenumele  |          |           |                |
|______________|____|____|_____________|__________|___________|________________|
|       1      |  2 |  3 |      4      |     5    |      6    |        7       |
|______________|____|____|_____________|__________|___________|________________|

    d) Registrul de lucru al dispecerului de sala prelucrare
 ______________________________________________________________________________
|Circumscriptia|Primirea de  |  Lansarea in  |Returnarea       |Preluarea de   |
|  electorala  |la curier a  |     lucru     |proceselor-      |catre curier a |
|              |unui exemplar|               |verbale operator |doua procese-  |
|              |din procesul-|               |                 |verbale corecte|
|              |verbal       |               |                 |+ listing sau  |
|              |             |               |                 |setul de doua  |
|              |             |               |                 |procese-verbale|
|              |             |               |                 |eronate        |
|              |_____________|_______________|_________________|_______________|
|              |  ZZ  |  HH  |ZZ|HH|Semnatura|ZZ|HH|Fara |Cu   |ZZ|HH|Semnatura|
|              |      |      |  |  |         |  |  |erori|erori|  |  |         |
|______________|______|______|__|__|_________|__|__|_____|_____|__|__|_________|
|      1       |   2  |   3  | 4| 5|     6   | 7| 8|  9  |  10 |11|12|    13   |
|______________|______|______|__|__|_________|__|__|_____|_____|__|__|_________|

    e) Un sistem identic se va crea pentru inregistrarea fluxului de validare a proceselor-verbale ale sectiilor de votare pentru consilieri judeteni.
    Art. 5
    Biroul Electoral Central avizeaza proiectul "Alegeri locale 2004", prin care Institutul National de Statistica propune automatizarea urmatoarelor proceduri in cadrul operatiunilor de constatare a rezultatelor alegerilor locale din 6 iunie:
    a) personalizarea denumirii partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale, numele si prenumele candidatilor independenti din procesele-verbale pentru candidaturile la consiliile locale si consiliile judetene (respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti), respectiv numele si prenumele candidatilor din procesele-verbale pentru alegerea primarilor (respectiv primarului general al municipiului Bucuresti). Modelele "personalizate" ale proceselor-verbale vor fi predate prefecturilor spre multiplicare, cu avizul birourilor electorale de circumscriptie judetene (al municipiului Bucuresti);
    b) scanarea si verificarea datelor din procesele-verbale incheiate de birourile electorale ale sectiilor de votare pentru consiliul judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
    c) centralizarea rezultatelor votarii la nivelul celor 41 de circumscriptii electorale judetene pentru consiliul judetean si al municipiului Bucuresti pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si executarea operatiunilor de repartizare a mandatelor de consilieri judeteni;
    d) scanarea si verificarea datelor din procesele-verbale incheiate de birourile de circumscriptii electorale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, separat pentru alegerea primarului si a consiliului local;
    e) centralizarea rezultatelor votarii si executarea operatiunilor de repartizare a mandatului pentru primarul general al municipiului Bucuresti;
    f) calcularea numarului de mandate de primari si consilieri locali pentru toate circumscriptiile electorale (comune, orase, municipii) si compararea cu numarul de mandate repartizate de catre birourile electorale ale acestor circumscriptii pentru circumscriptiile electorale care nu utilizeaza proiectul "Alegeri locale 2004" pentru centralizarea voturilor si repartizarea mandatelor;
    g) centralizarea rezultatelor votarii si a repartitiei mandatelor la nivelul biroului electoral judetean, separat pentru consilieri locali, consilieri judeteni si primari, pe partide politice, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice, aliante electorale, candidati independenti, respectiv candidati la functia de primar, si obtinerea proceselor-verbale cu rezultatele votarii din judet;
    h) centralizarea rezultatelor votarii si a repartitiei mandatelor la nivelul municipiului Bucuresti, separat pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale de sector, primarii de sector si primarul general al municipiului Bucuresti, pe partide politice, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, formatiuni politice, aliante politice, aliante electorale, candidati independenti, respectiv candidati la functia de primar, si obtinerea proceselor-verbale cu rezultatele votarii din municipiul Bucuresti;
    i) centralizarea rezultatelor voturilor si a mandatelor la nivelul tarii, separat pentru consilieri si primari, pe partide politice, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, formatiuni politice, aliante politice, aliante electorale, candidati independenti, respectiv candidati la functia de primar, si obtinerea proceselor-verbale cu rezultatele votarii pe total tara.
    Art. 6
    Procesele-verbale supuse procesului electronic de validare vor fi inaintate de catre reprezentantul Institutului National de Statistica, sub semnatura, membrilor birourilor electorale judetene, in vederea omologarii sau respingerii de catre acestia.
    Art. 7
    Birourile electorale de circumscriptie comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor asigura transmiterea in transe, acolo unde distantele permit acest lucru, spre birourile electorale de circumscriptie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, a dosarelor continand procesele-verbale intocmite de catre birourile sectiilor de votare pentru alegerea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a primarului general al municipiului Bucuresti.
    Art. 8
    Birourile electorale ale circumscriptiilor comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor asigura corelarea datelor si informatiilor continute in procesele-verbale intocmite de catre sectiile de votare pentru alegerea consilierilor locali, primarilor, consilierilor judeteni, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    (1) Biroul Electoral Central avizeaza urmatorul program de monitorizare a prezentei la vot a populatiei in ziua de 6 iunie 2004:
________________________________________________________________________________
 Ora de referinta a datelor                                  10,00  14,00  17,00
 Ora la care datele vor fi transmise la birourile
 electorale judetene (al municipiului Bucuresti)             11,00  15,00  18,00
 Ora la care datele vor fi disponibile pentru a fi date
 publicitatii                                                11,30  15,30  18,30
________________________________________________________________________________

    (2) Aplicatia informatica privind monitorizarea prezentei populatiei la vot se va realiza de catre Institutul National de Statistica si va avea la baza informatiile primite de la un esantion reprezentativ de sectii de votare.
    (3) Biroul Electoral Central va furniza la orele mentionate informatii privind prezenta populatiei la vot atat la nivel national, cat si la nivelul fiecarui judet.
    (4) Aceleasi perioade de referinta vor fi utilizate pentru monitorizarea prezentei la vot a populatiei si in eventualitatea organizarii celui de-al doilea tur de scrutin.
    Art. 10
    (1) Biroul Electoral Central avizeaza ca pe parcursul primirii, verificarii si centralizarii proceselor-verbale privind rezultatele votarii si atribuirii mandatelor autoritatilor publice locale sa fie date publicitatii de catre birourile electorale de circumscriptie judetene urmatoarele informatii partiale:
    a) numarul cricumscriptiilor electorale comunale, orasenesti si municipale de pe raza judetului, care au depus la birourile electorale judetene pana la ora ........ din .... iunie 2004; procesele-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier in consiliile locale, respectiv de primar;
    b) numarul proceselor-verbale privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea consiliului judetean, intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare primite si validate, de catre birourile electorale judetene pana la ora ...... din ..... iunie 2004;
    c) numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale, care s-au prezentat la vot, centralizati pana la ora ...... din ..... iunie 2004;
    d) numarul total al voturilor valabil exprimate, centralizate din circumscriptiile electorale comunale, orasenesti si municipale in care s-a incheiat procesul de centralizare a votarii, si atribuirea mandatelor pana la ora ...... din ..... iunie 2004;
    e) numarul voturilor valabil exprimate, centralizate pana la ora ...... din iunie 2004, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti, pentru atribuirea mandatelor de:
    - consilieri judeteni;
    - consilieri locali;
    - primari;
    f) numarul circumscriptiilor electorale comunale, orasenesti si municipale din judetul ..................., in care se va organiza cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarului.
    (2) Birourile electorale de circumscriptie judetene vor aviza transmiterea fisierelor cu rezultatele partiale centralizate la nivelul judetului catre Biroul Electoral Central, incepand cu ora 8,00 din ziua de 7 iunie 2004, conform urmatorului program:
    - ora 11,00;
    - ora 17,00;
    - ora 19,00.
    Potrivit art. 33 din Legea nr. 67/2004 prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 mai 2004.

                   Presedintele Biroului Electoral Central,
                              Petre SimileanSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 42/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 42 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 42/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu