Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.413 din 20.04.2011

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 378 din 31 mai 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 29 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Slatina“, la secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică următoarele poziţii: la poziţia nr. 241 („Str. Andrei“), coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul conţinut: „Modernizată, trotuare, cuprinsă între str. Strehareţi şi str. Tudor Vladimirescu, suprafaţa totală a străzii de 2.260 mp“, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul conţinut: „1985“, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul conţinut: „278.567“, iar coloana 6 „Situaţia juridică actuală“ va avea următorul conţinut: „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 66/1999“; la poziţia nr. 250 („Str. Nicolae Bălcescu“), coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul conţinut: „Modernizată parţial, 4 benzi, cuprinsă între str. Tudor Vladimirescu şi limită intravilan, suprafaţa totală a străzii de 23.424 mp, compusă din carosabil şi trotuar pietonal“, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul conţinut: „1965“, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul conţinut: „2.540.104“, iar coloana 6 „Situaţia juridică actuală“ va avea următorul conţinut: „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 66/1999“; la poziţia nr. 335 („Str. Oltului“), coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul conţinut: „Nemodernizată, cuprinsă între str. Tudor Vladimirescu şi str. Nicolae Bălcescu, în suprafaţă de 10.965 mp, şi cuprinsă între str. Nicolae Bălcescu şi limită intravilan, în suprafaţă de 2.207 mp, compusă din carosabil şi trotuar pietonal“, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul conţinut: „1965“, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul conţinut: „1.394.416“, iar coloana 6 „Situaţia juridică actuală“ va avea următorul conţinut „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 66/1999“; la poziţia nr. 362 („Str. Strehareţi“), coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul conţinut: „Modernizată, trotuare, două benzi, cuprinsă între bd. N. Titulescu şi Str. Cimitirului, suprafaţa totală a străzii de 15.258 mp, compusă din carosabil şi trotuar pietonal“, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul conţinut: „1965“, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul conţinut: „1.914.705“, iar coloana 6 „Situaţia juridică actuală“ va avea următorul conţinut „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 66/1999“; la poziţia nr. 387 („Str. Tudor Vladimirescu“), coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul conţinut: „Modernizată, cuprinsă între Catedrală şi staţie asfalt baraj, suprafaţa totală a străzii de 45.500 mp, compusă din carosabil şi trotuar pietonal, pod peste râul Mariţa, podeţ peste canalul Sopot“, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă“ va avea următorul conţinut: „1965“, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul conţinut „4.518.848“, iar coloana 6 „Situaţia juridică actuală“ va avea următorul conţinut: „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 66/1999“.2. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Drăgăneşti-Olt“, secţiunea I „Bunuri imobile“, la poziţia nr. 231, coloana 3 „Elementele de identificare“ va avea următorul cuprins: corp 1, zidărie cărămidă, acoperiş tablă, SC = 570 mp; corp 5, cărămidă, acoperiş azbociment, SC = 35 mp; corp 6, cărămidă, acoperiş azbociment, SC = 136 mp; corp 7, cărămidă, acoperiş azbociment, SC = 140 mp; corp 8, staţia de salvare, P+1, cărămidă, acoperiş ţiglă, SC = 200 mp, SD = 400 mp; corp 9, garaje, zidărie beton, acoperiş beton tip terasă, SC = 264 mp; corp 10, magazie materiale şi beci, SC = 57,67 mp. 3. Anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobreţu“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat ANEXĂ(Anexa nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobreţu

SECŢIUNEA I Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
1 1.6.4 Clădire Primărie Dobreţu Construcţie: cărămidă Acoperiş: tablă Sc = 223 mp Remiză: Construcţie: cărămidă Acoperiş: plăci azbociment Sc = 60 mp WC: cărămidă Acoperiş: plăci azbociment Sc = 7,4 mp Magazie: Construcţie: cărămidă Acoperiş: plăci azbociment Sc = 21,28 mp Centrală: Sc: 18,20 mp Poştă: Sc = 49,15 mp Total teren: S = 2.248 mp Vecinătăţi: N = Dobritoiu M.I.S. Ion S = Marin Georgeta E = Lazar Marin V = DJ 643C Situată în satul Dobreţu, Str. Principală nr. 56 1973, renovată 2005 285.700 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
2 1.6.3.1 Împrejmuire Primărie Dobreţu Satul Dobreţu, Str. Principală nr. 56 Stâlpi lemn Plasă sârmă = 138 ml 2008 950 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
3 1.6.2 Şcoala Generală Dobreţu Construcţie: cărămidă Acoperiş: tablă Sc = 595 mp, centrală termică Vecinătăţi: N = Barascu Ion S = cămin cultural E = DJ 643 C V = Diaconeasa Elena Anexă corp separat: Construcţie: cărămidă Acoperiş: tablă Sc = 76 mp Grup sanitar: Acoperiş: tablă Sc = 20 mp WC: Acoperiş: tablă Sc = 45 mp Situată în satul Curtişoara, Str. Principală nr. 3 1962, renovat 2007 835.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
4 1.6.3.1 Împrejmuire Şcoala Generală Dobreţu Satul Curtişoara, Str. Principală nr. 3 La stradă: gard plasă metalică, postament beton, cu ţevi L = 73 m H = 1,5 m În spate: gard laturi lemn, cu ţevi L = 91 m H = 1,5 m 2008 8.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
5 1.6.2 Şcoala Generală Horezu Construcţie: cărămidă Acoperiş: ţiglă Sc = 228 mp Teren = 4.618 mp Vecinătăţi: N = Graure Ion S = Iordache Veniamin V = DJ 643 C E = Graure Ion Grup sanitar: Acoperiş: tablă Sc = 35 mp Situată în satul Horezu, Str. Principală nr. 31 1938 2009 245.100 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
6 1.6.3.1 Împrejmuire Şcoala Generală Horezu Satul Curtişoara, Str. Principală nr. 3 La stradă: gard plasă metalică, postament beton, cu ţevi L = 38 m H = 1,6 m 2008 5.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
7 1.3.7.2 Drum comunal 6 Legătura între comuna Dobreţu, judeţul Dolj, km 0 + 000 - 4 + 510 L = 4,510 km, l = 5,75 m + acostamente 2 x 0,75 m, betonat în totalitate Satul Dobreţu - strada Ioneşti De la Dobritoiu Ec. - la Predoana Dumitru L = 1 km l = 5,75 m - strada Valea Fermei De la Rosca Stefan - la ferma pomicolă L = 1 km l = 5,75 m Satul Curtişoara - Strada Prunilor De la Vulpe Maria - la Mitrache Gheorghe L = 1 km l = 5,75 m 2004 2010 3.219.243 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
8 1.3.7.2 Drum comunal 6A Legătura: drum Bălan-fermă L = 2,100 km l = 5,5 m + acostamente 2 x 0,75 m Balastat: km 0 + 000-2 + 100 Stare bună 2004 105.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
9 1.3.7.2 Drum comunal 191 Legătura: Prisaca-Dobreţu-Iancu Jianu L totală = 5,300 km l = 5,5 m + acostamente 2 x 0,75 m Pietruit = 2,300 km Betonat = 1,600 km Asfaltat = 1,000 km Covor asfaltic degradat = 0,400 km Satul Dobreţu Strada Godeanu De la Teodorescu N. - la biserica Dobreţu L = 0,5 km l = 5,75 m, betonată în totalitate Strada Craiovei De la Teodorescu N. - la casa pădurarului L = 1 km l = 5,75 m, betonată = 600 m, covor asfaltic degradat = 400 m 2006 1.657.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
0 1 2 3 4 5 6
10 1.6.2 Şcoala Horezu Vechi Nefuncţională, degradată Construcţie: cărămidă Acoperiş: tablă veche Sc = 120 mp Teren = 2.300 mp Vecinătăţi: E = pădure V = DJ 643 C S = Draghici Catrina N = Cerlinca Elisabeta Situată în satul Horezu, str. Horezu Vechi nr. 4 1918 51.600 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
11 1.6.3.1 Împrejmuire Şcoala Horezu Vechi Satul Horezu, str. Horezu Vechi nr. 4 La stradă: laturi şi stâlpi de lemn L = 39,60 m H = 1,5 m 1985 1.200 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
12 1.6.2 Grădiniţa Dobreţu Construcţie: cărămidă Acoperiş: tablă lindab Sc = 561,35 mp Teren = 1.845 mp Vecinătăţi: N = teren fotbal S = DJ 643 C E = S.C. EMANUEL - S.R.L. V = Strada Apicultorului Situată în satul Dobreţu, Str. Craiovei nr. 34 2008 1.050.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
13 1.6.3.1 Împrejmuire Grădiniţa Dobreţu Satul Dobreţu, Str. Craiovei nr. 34 Gard plasă metalică, postament beton, cu ţevi L = 187,70 ml H = 1,6 m 2008 10.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
14 1.3.7.1 Strada Cionteşti Situat: sat Horezu, DJ 643 C - Lunca Eroi L = 1,420 km l = 8-12 m Îmbrăcăminte balast pe distanţa de 650 m 1991 46.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
15 1.3.7.1 Strada Câmpeni Situat: sat Horezu, DJ 643 - Hodorog Sofia L = 0,360 km l = 10-12 m Îmbrăcăminte: balast 1991 28800 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
16 1.3.7.1 Strada Gageti Situat: sat Horezu, DJ 643 C - Cotea Floarea L = 0,460 km l = 10-12 m Îmbrăcăminte: balast 1991 36800 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
0 1 2 3 4 5 6
17 1.3.7.1 Strada Fântânilor Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Briceag D-tru-Visa L = 2,490 km l = 6-10 m Îmbrăcăminte: strat superficial de balast 1991 199.200 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
18 1.3.7.1 Strada Eroilor Situat: sat Dobreţu, DC 191 - Dobritoiu Ion L = 1 km l = 5-10 m Îmbrăcăminte: balast 1991 32.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
19 1.3.7.1 Drum sătesc Lupoaia Situat: sat Horezu, DJ 643 C - Sas Ion-Lupoaia L = 0,100 km l = 5,5 m Nepietruită 1991 1000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
20 1.3.7.1 Drum sătesc Florea S. Ion Situat: sat Horezu, DJ 643 C - Florea Marin-Florea S. Florea L = 0,108 km l = 4-5,5 m Nepietruită 1991 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
21 1.3.7.1 Strada Plăpumarului Situat: sat Horezu, DJ 643C - Rosulescu Teodor-Drăghici Aurel L = 0,086 km l = 5,5 m Pietruită 1991 800 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
22 1.3.7.1 Strada Bisericii Situat: sat Horezu, DJ 643 C - Biserică-Cimitir L = 0,300 km l = 5,5 m Îmbrăcăminte: balast 1991 15.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
23 1.3.7.1 Drum sătesc Domira Situat: sat Horezu, Florea S. Florea-Domira L = 0,172 km l = 5,5 m Nepietruită 1991 11.700 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
24 1.3.7.1 Drum sătesc Toma Situat: sat Horezu, DJ 643 C - pod Cionteşti-Alexandru Constantin L = 0,212 km l = 5 m Îmbrăcăminte: balast 1991 10.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
25 1.3.7.1 Strada Poştaşului Situat: sat Horezu, DJ 643 C - Rotaru-Dobritoiu Ion L = 0,110 km l = 5-7 m Îmbrăcăminte: balast 1991 5.400 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
26 1.3.7.1 Drum sătesc Bondrea Situat: sat Horezu, Alexandru Ion-Nucu Tufanoaicai L = 0,300 km l = 7 m Nepietruită 1991 2.300 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
27 1.3.7.1 Drum sătesc Marinescu Situat: sat Horezu, DJ 643 C - Dicu Alexandrina-Fantana Marinescu L = 0,115 km l = 5,5 m Nepietruită 1991 1.100 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
28 1.3.7.1 Drum sătesc Post Poliţie Situat: sat Dobreţu, DJ 643 C - Post Poliţie - Tudor S. Ion L = 0,103 km l = 5 m Nepietruită 1991 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
29 1.3.7.1 Drum sătesc Barasca Situat: sat Dobreţu, DC 191 - Gh. Badica-Ogoare L = 0,05 km l = 5 m Nepietruită, betonată = 0,025 km 1991 24.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
30 1.3.7.1 Strada Potcovarului Situată: sat Dobreţu, DC 6 - Ilie Cocosila-Dobritoiu Marin L = 0,300 km l = 5,5 m Pietruită = 0,150 km Nepietruită = 0,150 km 1991 9.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
31 1.3.7.1 Strada Salcâmului Situată: sat Dobreţu, DJ 643 C - Mitrofan-Jianca-Dicu Nicolae - DJ 643 C L = 1 km l = 4-6 m Pietruită = 0,302 km Nepietruită = 0,850 km 1991 16.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
32 1.3.7.1 Strada Mitroiasca Situată: sat Dobreţu, DJ 643 C - Uta Nicolae-Mitroiasca L = 0,055 km l = 3 m Nepietruită 1991 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
0 1 2 3 4 5 6
33 1.3.7.1 Strada Jianca Situată: sat Dobreţu, DJ 643 C - Iscru Gheorghe-Jianca L = 0,125 km l = 6 m Nepietruită 1991 1.200 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
34 1.3.7.1 Strada Apicultorului Situată: sat Dobreţu, DJ 643 C - Ion Capitanu-Grădiniţa Dobreţu L = 0,500 km l = 4-6 m Pietruită 1991 20.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
35 1.3.7.1 Drum exploatare Conei Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Iscru C-tin-Miu Nicolae L = 0,084 km l = 5,5 m Nepietruită 1991 840 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
36 1.3.7.1 Drum exploatare Bojan Situat: sat Dobreţu, DJ 643 C - Udrea Maria-Bentu L = 0,057 km l = 3 m Nepietruită 1991 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
37 1.3.7.1 Strada Chita Situată: sat Curtişoara, DJ 643 C - Renghea Gena-Cimitir Chita L = 0,250 km l = 6 m Pietruită = 0,100 km Nepietruită = 0,150 km 1991 6.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
38 1.3.7.1 Drum exploatare Branişte Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Toader Ionel-Branişte L = 0,600 km l = 4-5,5 m Pietruită = 0,150 km Nepietruită = 0,450 km 1991 10.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
39 1.3.7.1 Drum exploatare Nae Din Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Nae Din L = 0,090 km l = 7 m Nepietruit 1991 900 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
40 1.3.7.1 Strada Ilie Renghea Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Renghea-pârâul Dobreţu L = 0,060 km l = 5,5 m Nepietruită 1991 600 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
0 1 2 3 4 5 6
41 1.3.7.1 Drum sătesc Trică Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Briceag Dtru-Rotaru Aurelia L = 0,055 km l = 6 m Nepietruit 1991 550 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
42 1.3.7.1 Drum sătesc Şerban Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Şerban -pârâu Dobreţu L = 0,050 km l = 5,5 m Nepietruit 1991 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
43 1.3.7.1 Drum sătesc Moraru Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Moraru-Cinculescu L = 0,065 km l = 5,5 m Pietruit 1991 3.250 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
44 1.3.7.1 Drum sătesc Vlad Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Grigore Vlad-Mitra Cătălinei L = 0,025 km l = 5,5 m Pietruit 1991 1.100 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
45 1.3.7.1 Strada Aleea Prunilor Situată: sat Nătărăi, DC 6 - Dobrescu-Călin Emil L = 0,128 km l = 5 m Pietruită 1991 6.400 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010, Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
46 1.6.2 Cămin cultural Dobreţu Construcţie: cărămidă Acoperiş: ţiglă Sc = 140 mp Teren = 100 mp; parcare 200 mp Vecinătăţi: N = Şcoala generală Dobreţu S = strada faţă cămin E = DJ 643 C V = strada Chita 1988 Reparat şi consolidat în 1998 80.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
47 1.6.3.1 Împrejmuire cămin cultural Dobreţu Laturi de lemn, ţevi în beton L = 30 m H = 1,2 m 1998 1.200 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii consiliului local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
48 1.3.7.1 Drum sătesc Găinuşa Situat: sat Curtişoara, Găinuşa-Seaca L = 0,950 km l = 4 m Nepietruit 1991 9.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
49 1.3.7.1 Drum sătesc Dogaru Situat: sat Curtişoara, Vergu Dogaru L = 0,090 km l = 4 m Nepietruit 1991 900 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
50 1.3.7.1 Drum sătesc Bisericii Situat: sat, Biserica-Papuse Gr L = 0,025 km l = 5,5 m Nepietruit 1991 250 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
51 1.3.7.2 Pod Olaru Situat: sat Curtişoara Beton, cu capete L = 6,2 m l = 4,5 m DS = peste pârâul Dobreţu 2003 80.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
52 1.3.7.2 Podeţ Chifert Situat: sat Curtişoara Beton L = 6 m l = 3 m DS = peste pârâul Dobreţu 1992 30.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
53 1.3.7.2 Podeţ Moraru Situat: sat Curtişoara Beton L = 9 m l = 3,5 m DS = peste pârâul Dobreţu 1985 20.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
54 1.3.7.2 Pod Vlad Situat: sat Curtişoara Beton L = 7,7 m l = 4 m DJ 643-DS peste pârâul Dobreţu 2001 50.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
55 1.3.7.2 Pod Gorică Olaru Situat: sat Curtişoara Beton, cu capete L = 9 m l = 4 m DJ 643C peste pârâul Dobreţu 1982 90.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
56 1.3.7.2 Podeţ Ionică Predoana Situat: sat Dobreţu Tub tablă, cu capete L = 4 m l = 6,5 m D = 3 m Peste pârâul Dobreţu 2007 40.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
57 1.3.7.2 Pod Albeanu Situat: sat Dobreţu Lemn cu balustradă L = 5 m l = 3,5 m Peste pârâul Dobreţu 2003 10.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii consiliului local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
58 1.3.7.2 Pod Cocoşilă Situat: sat Dobreţu Tub tablă cu capete beton L = 8 m l = 6,5 m D = 3 m DC 6, peste pârâul Dobreţu 1998 45.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
59 1.3.7.2 Pod Nătărăi Situat: sat Nătărăi Două tuburi tablă cu capete beton L = 12 m l = 7,2 m D = 2x3 m DC 6, peste pârâul Fratila 1977 20.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
60 1.3.7.2 Pod Ferma Situat: sat Nătărăi Beton L = 9 m l = 5 m Peste pârâul Fratila 1977 200.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
61 1.3.7.2 Pod Bescuroasa Situat pe DC 191 peste pârâul Horezu Beton L = 24 m l = 7,5 m Capete de beton cu parapete de fier 1989 1.300.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
62 1.3.7.2 Pod Valea Mare Situat: sat Horezu Tub beton cu capete L = 2 m l = 4 m D = 1,5 m Peste pârâul Valea Mare 2005 25.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
63 1.3.7.2 Pod Câmpeni Situat: sat Horezu Beton cu capete L = 2 m l = 7 m Peste pârâul Valea Mare DJ 643 C, DS 2006 10.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
64 1.3.7.2 Podeţ Florea Marin Situat: sat Horezu Tub beton L = 5 m l = 2,4 m D = 1,5 m Pe DS peste pârâiaşul Domira Dalat 2000 10.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
65 1.3.7.2 Pod Popescu Gheorghe Situat: sat Dobreţu Beton cu parapete fier L = 4 m l = 7,5 m Pe DC 191 peste pârâul Godeanu 2008 95.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
66 1.8.1 Puţ forat Adâncime = 220 m 1985 78.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
67 1.8.11 Rezervor înmagazinare Construcţie: beton armat Suprafaţa = 700 mp Capacitate = 150 m3 2004 220.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
68 1.6.3.2 Împrejmuire rezervor apă Gard plasă sârmă cu spalieri de beton L = 31 m l = 30 m 2004 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
69 1.8.6 Conducte aducţiune De la rezervor până la post poliţie Dobreţu L = 1,5 km 1993 150.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
70 1.6 Stadion fotbal Situat: sat Dobreţu Suprafaţa = 4.224 mp L = 90 m l = 48,80 m Gazon 1985 45.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
71 1.06.11 Împrejmuire stadion V = gard plasă metal, postament beton cu ţevi L = 48,80 m H = 1,6 m E = gard laturi lemn, postament beton cu ţevi 2008 4.200 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
72 1.6.2 Centru de promovare a sănătăţii Construcţie: cărămidă Acoperiş: ţiglă Sc = 98 mp N = DC 191 S = Rotaru Dtru V = clădire Agroforeschim E = DJ 643 C 1974 Renovat 2005 180.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
73 1.6.3.2 Împrejmuire centru de promovare a sănătăţii Gard plasă metalică pe postament beton cu ţevi L = 84 m H = 1,6 m 2008 6.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii consiliului local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
74 1.06.04 Clădire preluată de Primăria Dobreţu de la Agroforeschim Construcţie: cărămidă Acoperiş: ţiglă Sc = 109 mp N = DC 191 S = clădire Agroforeschim E = clădire Agroforeschim V = centru de promovare a sănătăţii 1979 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
75 1.3.7.1 Drum bazin apă Situat: sat Horezu, DJ 643 C - bazin apă L = 1,03 km l = 5 m Nepietruit 1991 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
76 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Bescuroasa Situat: Drum bazin apă Beton cu capete de beton Ф = 1000 L = 4 m 1991 12.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
77 1.3.1.7.2 Podeţ Dalat Cântar Situat: sat Horezu, DJ 643 C către Pădurea Bescuroasa Ф = 600 mm L = 6 m 1991 10.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
78 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Gageti Situat: sat Horezu, DJ 643 C - Cotea Floarea Beton Ф = 600 mm L = 5 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
79 1.3.1.7.2 Podeţ beton Poştaşu 1 Situat: intersecţia strada Poştaşu cu strada Gageti Beton cu capete beton L = 17 m l = 1,5 m 1991 5.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii consiliului local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
80 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Poştaşu 2 Situat: intersecţia strada Poştaşu cu strada Gageti Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
81 1.3.1.7.2 Podeţ metalic Ciobanu Marin Situat: sat Horezu, strada Gageti Ţeavă metalică Ф = 500 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
82 1.3.1.7.2 Podeţ tubular drum forestier Situat: sat Horezu, DJ 643-Lunca Eroi Ф = 600 mm L = 8 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
83 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Emil Ciontu Situat: sat Horezu, strada Câmpeni-Ciontu Emil Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
84 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Hodorog Situat: sat Horezu, strada Câmpeni-Hodorog Sofia Beton cu capete Ф = 800 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
85 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Livezi-Cionteşti Situat: sat Horezu, DJ 643 C-Heleşteu Beton cu capete Ф = 600 mm L = 4 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
86 1.3.1.7.2 Podeţ tubular intersecţia F Popescu Situat: sat Horezu, DJ 643 C-strada Cionteşti Beton Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
87 1.3.1.7.2 Podeţ Alexandru Ctin Situat: sat Horezu, strada Ciontesti-Alexandru Ctin Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
88 1.3.1.7.2 Podeţ Dalat Toma Dumitru Situat: sat Horezu, strada Toma-Toma Dumitru Beton cu capete beton L = 1,5 m l = 4 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
89 1.3.1.7.2 Podeţ Dalat intersecţie Hala Predoana Situat: sat Dobreţu, DC 191 - Hala Predoana L = 1,5 m l = 6 m 1991 4.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
90 1.3.1.7.2 Podeţ metalic Bărbuia Nicolae Situat: sat Horezu Ţeavă metalică Ф = 500 mm L = 6 m 1991 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
91 1.3.1.7.2 Podeţ beton Predoana Nicoliţa Situat: sat Dobreţu Tub beton Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
92 1.3.1.7.2 Podeţ tubular intersecţia Dobritoiu Dtru Situat: sat Dobreţu, Strada Briceag Gh-Dobritoiu Ion - groapa de gunoi Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
93 1.3.1.7.2 Podeţ Dalat Tilică Situat: sat Dobreţu, strada Briceag Gh-Dobritoiu Ion-Albeanu Florin Beton L = 2,30 m l = 5,5 m 1991 4.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
94 1.3.1.7.2 Podeţ Dalat Briceag Gheorghe Situat: sat Dobreţu, DC 191-Briceag Gh Beton cu capete L = 2 m l = 7 m 1991 4.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
95 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Grădiniţa Situat: sat Dobreţu, DC 191-strada Nina Beton cu capete L = 2 m l = 7 m 1991 4.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
96 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Cucu Situat: sat Dobreţu, DJ 643 C-DC 191 Beton cu capete L = 2 m l = 7 m 1991 4.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
97 1.3.1.7.2 Podeţ metalic Manda Situat: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Pipa Ф = 500 mm L = 5 m 1991 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
98 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Cămin Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C - Strada faţă cămin-strada Gruzin Beton Ф = 600 mm L = 6 m 1991 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii consiliului local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
99 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Seaca Situat: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Olaru Grigore Beton cu capete Ф = 600 mm L = 6 m 1991 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
100 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Briceag Dtru Situat: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa Beton Ф = 800 L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
101 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Gena Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C-strada Gruzin-Gena Beton Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
102 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Pilu Situat: sat Curtişoara, DJ 643-strada Conei Beton Ф = 1.000 mm L = 6 m 1991 2.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
103 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Gheorghe Bădica Situat: sat Dobreţu, DC 191-Gh. Badica Construcţie: ţeavă metal Ф = 600 mm L = 5 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
104 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Telu Situat: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Telu Construcţie: ţeavă metal Ф = 500 mm L = 5,5 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
105 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Zanca Situat: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Zanca Construcţie: beton Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
106 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Bogheanu Situat: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Bogheanu Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
107 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Pusica Situat: sat Curtişoara, DC 191-DC 6-Pusica Beton cu capete Ф = 800 mm L = 7,5 m 1991 2.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
108 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Marin Albeanu Situat: sat Dobreţu, DC 6-Albeanu Marin Beton Ф = 600 mm L = 6 m 1991 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
109 1.3.1.7.2 Podeţ Dalat Pifanu Situat: sat Dobreţu, DJ 643 C-strada Pifanu Beton cu capete Ф = 600 mm L = 6 m 1991 2.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
110 1.3.1.7.2 Podeţ tubular Nicu Mitroiasca Situat: sat Dobreţu, strada N. Mitrouscu Beton cu capete Ф = 600 mm L = 6 m 1991 2.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
111 1.8 Cişmea publică Olaru Construcţie: beton Acoperiş: plăci azbociment Sc = 9 mp Debit = 150 ml/sec. Pictată Jgheab beton Vecinătăţi: N = Olaru Ion S = Predicel Maria E = strada Briceag-Visa V = pârâu Dobreţu 1869 Renovată 2004 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
112 1.8 Cişmea publică Godeanu Construcţie: beton Acoperiş: placă beton Sc = 9 mp Debit = 50 ml/sec. Jgheab beton Teren = izlazul primăriei 2008 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
113 1.8.1 Fântână publică Mitra Cătălinei Situată: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Mitra Cătălinei Construcţie: tuburi beton, lanţ cu găleţi Sc = 3 mp Ф = 800 mm 1920 4.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
114 1.8.1 Fântână publică Smarandache Situată: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Olaru Grigore Construcţie: tuburi beton Sc = 16 mp Ф = 800 mm Închisa cu gard din fier, lanţ cu găleţi 1918 4.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
115 1.8.1 Fântână publică Geonica Situată: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Geonica Construcţie: tuburi beton Sc = 4 mp Ф = 800 mm Împrejmuită cu laturi lemn pe stâlpi de lemn Lanţ cu găleţi Nefolosită 1916 4.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
116 1.8.1 Fântână publică Truţă Situată: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Truţă Construcţie: tuburi beton Ф = 600 mm Neîmprejmuită şi nefolosită 1940 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
117 1.8.1 Fântână publică Zanca Situată: sat Curtişoara Sc = 4 mp 1916 4.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
118 1.8.1 Fântână publică Fănică Matei Situată: sat Curtişoara Sc = 10 mp Teren = 168 mp 1907 6.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
119 1.8.1 Fântână publică Drumul lui Bălan Situată: sat Curtişoara Sc = 10,24 mp 1938 6.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
120 1.8.1 Fântână publică Căpitanu Situată: sat Dobreţu Sc = 10,24 mp 1938 8.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
121 1.8.1 Fântână publică Pifanu Situată: sat Dobreţu Sc = 8 mp 1918 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
122 1.8.1 Fântână publică Nătărăi Situată: sat Nătărăi Sc = 16 mp 1938 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
123 1.8.1 Fântână publică Gageti Situată: sat Horezu Sc = 30 mp 1916 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
124 1.8.1 Fântână publică Peagu Situată: sat Horezu Sc = 8,5 mp 1938 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
125 1.8.1 Fântână publică Pescaru Situată: sat Horezu Sc = 2 mp 1938 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
126 1.8.1 Fântână publică Geogiu Situată: sat Horezu Sc = 6 mp 1918 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
127 1.8.1 Fântână publică Barbuia Situată: sat Horezu Sc = 13 mp 1907 2.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
128 1.3.7.1 Drum sătesc Pruni Situat: sat Curtişoara DJ 643 C-Pruni L = 0,070 km l = 4 m Nepietruit 1991 700 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
129 1.3.7.1 Strada Tineretului Situată: sat Dobreţu, Dobritoiu Dtru - teren aferent staţiei de epurare L = 0,550 km l = 6 m Pietruită 1991 27.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010 Hotărârea Consiliului Local Dobreţu nr. 33/4.08.2010 privind aprobarea nomenclaturii stradale
0 1 2 3 4 5 6
130 1.3.7.1 Drum sătesc Predoana Situat: sat Dobreţu, DC 191-hala Predoana-Nicolita Predoana L = 0,115 km l = 5,5 m Pietruit 1991 5.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
131 1.8.8 Reţea canalizare şi staţie epurare ape uzate Situată în satul Dobreţu Teren aferent staţie de epurare 3870 mp Staţie epurare Sc = 136 mp Vecinătăţi staţie epurare: N - Str. Tineretului, S - groapa de gunoi Lucerni, E - Dobritoiu Ecaterina, V - pârâu Fratila Distanta reţea canalizare = 2.862 m 2010 1.714.516 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
132 1.3.7.1 Drum exploatare Găinuşa-Drumul Dealului Situat: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Găinuşa-Drumul Dealului L = 1,125 km l = 4 m Nepietruit 1991 11.200 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
133 1.3.7.1 Drum exploatare V. Ilie Situat: sat Curtişoara, strada Briceag-Visa-Drumul Dealului L = 1,100 km l = 4,5 m Nepietruit 1991 11.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
134 1.3.7.1 Drum exploatare Iana Situat: sat Horezu, DJ 643 C-Drumul lui Filip L = 2,200 km l = 5,5 m Nepietruit 1991 22.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
135 1.3.7.1 Drum exploatare Ilie Cocoşilă Situat: sat Dobreţu, DC 6-Ilie Cocoşilă-Pruni L = 0,500 km l = 5,5 m Nepietruit 1991 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
136 1.3.7.1 Drum exploatare Fâncel Predoana Situat: sat Dobreţu, DC6-Fâncel Predoana L = 0,500 km l = 4,5 m Nepietruit 1991 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
137 1.3.7.1 Drum exploatare Biserică-Heleşteu Godeanu Situat: sat Dobreţu, DC 191-Biserica-Heleşteu Godeanu L = 0,250 km l = 6 m Pietruit = 0,100 km Nepietruit = 0,150 km 1991 6.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
138 1.3.7.1 Drum exploatare pompe apă-rezervor Situat: sat Horezu, DJ 643 - pompe apă-rezervor apă L = 0,450 km l = 5,5 m Nepietruit 1991 4.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
139 1.3.7.1 Drum exploatare Câmpeni-Jerpel Situat: sat Horezu, strada Câmpeni-Jerpel L = 2,500 km l = 4,5 m Nepietruit 1991 25.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
140 1.1 Teren aferent fostei gropi de gunoi Schit Situat: sat Horezu Sc = 750 mp Vecinătăţi: N = Romsilva S = Tuica Stefan E = drum exploatare 929 V = pârâu Fratila 2000 2.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
141 1.1 Teren aferent fostei gropi de gunoi Domira Situat: sat Horezu Sc = 750 mp Vecinătăţi: N = izlaz S = drum exploatare 826 E = izlaz V = izlaz 2000 2.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
142 1.1 Groapă de gunoi punct Lucerni Situată: sat Dobreţu Sc = 1.000 mp Vecinătăţi: N = staţie epurare Lucerni S = canal E = Voicu Stefan V = pârâu Fratila 2000 2.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
143 1.1 Teren aferent fostei gropi de gunoi Visa Situat: sat Curtişoara Sc = 1.000 mp Vecinătăţi: N = izlaz S = izlaz E = izlaz V = izlaz 2000 2.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
144 1.8 Teren aferent staţie epurare Situat: sat Dobreţu S = 1.000 mp Vecinătăţi: N = Strada Tineretului S = groapa gunoi Lucerni E = Voicu Stefan V = pârâu Fratila 2008 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
145 1.8 Teren - Horezu aparţinând primăriei Dobreţu Situat: sat Horezu S = 1.000 mp Vecinătăţi: N = Cerlinca Ion S = izlaz E = izlaz V = DJ 643 C 2008 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
146 1.8 Teren - Nelu Olaru aparţinând primăriei Dobreţu Situat: sat Curtişoara S = 870 mp Vecinătăţi: N = drum exploatare S = drum exploatare E = pârâul Dobreţu V = DJ 643 C 2008 2.800 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
147 1.8 Teren - Conei aparţinând primăriei Dobreţu Situat: sat Dobreţu S = 1.000 mp Vecinătăţi: N = pârâul Dobreţu S = DJ 643 C E = DJ 643 C V = pârâul Dobreţu 2008 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
148 1.8.8 Staţie de clorinare Horezu Situată: sat Horezu Construcţie: cărămidă Sc = 237 mp Împrejmuire gard plasă sârmă pe stâlpi de beton L = 0,025 km l = 19 m 2007 15.286 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
149 1.8.8 Staţie pompe apă Horezu Situată: sat Horezu Construcţie: cărămidă Sc = 237 mp Împrejmuire gard plasă sârmă pe stâlpi de beton 2004 15.286 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
150 1.1 Teren punct 1 colectare deşeuri Olaru Ion Situată: sat Curtişoara, DJ 643 C-Olaru Ion, Str. Fântânilor Sc = 15 mp Cu împrejmuire 2008 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
151 1.1 Teren punct 2 colectare deşeuri Şcoala Dobreţu Situat: sat Curtişoara, DJ 643 C-Şcoala Dobreţu, Strada Principală Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
152 1.1 Teren punct 3 colectare deşeuri Vlad pod Situat: sat Curtişoara, Str. Principală Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
153 1.1 Teren punct 4 colectare deşeuri biserică Curtişoara Situat: sat Curtişoara, Strada Fântânilor Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
154 1.1 Teren punct 5 colectare deşeuri Tănăsuică Situat: sat Curtişoara, Strada Cireşilor Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
155 1.1 Teren punct 6 colectare deşeuri Renghea Gheorghe Situat: sat Curtişoara, Strada Fântânilor Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
156 1.1 Teren punct 7 colectare deşeuri Stadion Dobreţu Situat: sat Dobreţu, Ionica Predoana - Grădiniţa, Str. Apicultorului Sc = 15 mp Cu împrejmuire 2008 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
157 1.1 Teren punct 8 colectare deşeuri poliţie Dobreţu Situat: sat Dobreţu, DJ 643 C - Post Poliţie, Str. Principală Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
158 1.1 Teren punct 9 colectare deşeuri Cocoşilă Ilie Situat: sat Dobreţu, DC 6 - Cocoşilă Ilie; Str. Potcovarului Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
159 1.1 Teren punct 10 colectare deşeuri Albeanu Situat: sat Dobreţu, str. Ioneşti Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
160 1.1 Teren punct 11 colectare deşeuri Iscru Gheorghe Situat: sat Dobreţu, str. Jianca Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
161 1.1 Teren punct 12 colectare deşeuri Miu Gheorghe Situat: sat Dobreţu, Str. Principală Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
162 1.1 Teren punct 13 colectare deşeuri Smarandescu Situat: sat Horezu, str. Horezu Vechi Sc = 15 mp Cu împrejmuire 2008 1.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
163 1.1 Teren punct 14 colectare deşeuri Iscru Situat: sat Dobreţu, Str. Principală Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
164 1.1 Teren punct 15 colectare deşeuri Lazar Situat: sat Horezu; Str. Principală Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
165 1.1 Teren punct 16 colectare deşeuri Şcoala Horezu Situat: sat Horezu, Str. Principală Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
166 1.1 Teren punct 17 colectare deşeuri Alexandru Marinel Situat: sat Horezu, str. Gageti Sc = 10 mp 2008 500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
167 1.6.3 Monument în Amintirea Eroilor Neamului Situat: sat Dobreţu, DJ 643 C Construcţie: ciment, mozaic + marmură Sc = 9 mp 1994 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
168 1.6.3 Monument ridicat în cinstea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial Situat: Lunca Eroi Construcţie: ciment + mozaic Sc = 9 mp Împrejmuire gard fier 1970 3.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii consiliului local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
169 1.6 Staţie autobuz Şcoala Horezu Situată: sat Horezu Construcţie: cadru metalic, plastic transparent cu băncuţe Sc = 5,20 mp 2008 5.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
170 1.6 Staţie autobuz cabană silvică Situată: sat Horezu Construcţie: cadru metalic, plastic transparent cu băncuţe Sc = 5,20 mp 2008 5.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
171 1.6 Staţie autobuz primărie Situată: sat Dobreţu Construcţie: cadru metalic, plastic transparent cu băncuţe Sc = 5,20 mp 2008 5.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
172 1.6 Staţie autobuz magazin Situată: sat Dobreţu Construcţie: cadru metalic, plastic transparent cu băncuţe Sc = 5,20 mp 2008 5.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
173 1.3.7.1 Drum exploatare 548 L = 485 m; l = 7 m Traseu DJ 643 C - De 547 1991 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
174 1.3.7.1 Drum exploatare 547 L = 560 m; l = 7 m Traseu De 548 - De 669 1991 5.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
175 1.3.7.1 Drum exploatare 669 L = 1.618 m; l = 7 m Traseu De 547 - De 691 1991 16.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
0 1 2 3 4 5 6
176 1.3.7.1 Drum exploatare 691 L = 904 m; l = 7 m Traseu De 669 - De 735 1991 9.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
177 1.3.7.1 Drum exploatare 735 L = 2.192 m, l = 7 m Traseu De 691` - DC 191 1991 21.500 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
178 1.3.7.1 Drum exploatare 742 L = 410, l = 7 m Traseu De 735 - De 741 1991 4.100 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
179 1.3.7.1 Drum exploatare 741 L = 1.509, l = 7 m Traseu De 742 - DC 191 1991 15.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
180 1.3.7.1 Drum exploatare 1115 L = 3.147 m, l = 7 m Traseu strada Câmpeni - limita comuna Vulpeni 1991 31.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
181 1.3.7.1 Drum exploatare 5 L = 332 m, l = 7 m Traseu DN 65 C - De 7 1991 4.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
182 1.3.7.1 Drum exploatare 7 L = 105 m, l = 7 m Traseu DE 5 - De 14 1991 1.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
183 1.3.7.1 Drum exploatare 14 L = 544 m, l = 7 m Traseu De 7 - DC 6 1991 5.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
184 1.3.7.1 Drum exploatare 6 L = 233 m, l = 7 m Traseu De 5 - De 31/2 1991 2.000 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
185 1.3.7.1 Drum exploatare 31/2 L = 77 m, l = 7 m Traseu De 6 - De 42 1991 700 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
186 1.3.7.1 Drum exploatare 42 L = 343 m, l = 7 m Traseu De 42 - De 309 1991 3.400 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010
187 1.3.7.1 Drum exploatare 309 L = 275 m, l = 7 m Traseu De 42 - sediu S.C. AGRODELTA - S.R.L. 1991 2.700 Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit Hotărârii Consiliului Local Dobreţu nr. 45/30.12.2010SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 413/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 413 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu