Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.411 din 20.04.2011

privind aprobarea stemelor comunelor Albeşti, Band, Cozma, Lunca, Lunca Bradului, Sâncraiu de Mureş, Sânpetru de Câmpie, Suseni şi Zagăr, judeţul Mureş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 11 mai 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC
(1) Se aprobă stemele comunelor Albeşti, Band, Cozma, Lunca, Lunca Bradului, Sâncraiu de Mureş, Sânpetru de Câmpie, Suseni şi Zagăr, judeţul Mureş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9*).
(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.9.
(3) Anexele nr. 1.1-1.9 şi 2.1-2.9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Gheorghe Emacu, secretar de stat *) Anexele nr. 1.1-1.9 sunt reproduse în facsimil.
ANEXA Nr. 1.1STEMA comunei Albeşti, judeţul Mureş ANEXA Nr. 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Albeşti, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Albeşti se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, încărcat cu o cruce cu baza semicirculară de aur, având în dreapta un vârf de lance de argint, iar în stânga un vas de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Crucea cu baza semicirculară - semn de meşter fierar - reprezintă biserica Alba Veche (Alba Eclesia), făcând aluzie la vechea denumire a localităţii, precum şi la meşteşugurile tradiţionale. Vârful de lance reprezintă vestitele bătălii purtate pe teritoriul localităţii în decursul istoriei. Vasul semnifică vestigiile importantului sit arheologic din zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.2STEMA comunei Band, judeţul Mureş ANEXA Nr. 1.3STEMA comunei Cozma, judeţul Mureş ANEXA Nr. 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Band, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Band se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în diagonală de o bandă de argint încărcată de 3 turte roşii. În partea dreaptă a benzii se află un zid de cărămidă roşie. În partea stângă a benzii, în câmp albastru, se află un cap de bovideu de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Banda sugerează denumirea localităţii, făcând aluzie la lacul meteoric, unic în Europa, iar turtele reprezintă vestigiile arheologice descoperite în zonă. Zidul de cărămidă semnifică ocupaţia locuitorilor, construcţiile şi monumentele localităţii. Capul de bovideu simbolizează ocupaţia tradiţională a locuitorilor, zootehnia. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cozma, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Cozma se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, cu terasă neagră în vârful scutului. În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o cruce-monument de argint. În partea stângă, în câmp roşu, se află un buchet cu 5 frunze de stejar de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Crucea reprezintă monumentul „Crucea Albă“ şi complexul monahal Soloca - simbolul istoriei, culturii şi credinţei locuitorilor. Buchetul cu frunze de stejar simbolizează satele componente şi bogăţia silvică a zonei. Terasa neagră simbolizează ogorul roditor cu porumb. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.4STEMA comunei Lunca, judeţul Mureş ANEXA Nr. 1.5STEMA comunei Lunca Bradului, judeţul Mureş ANEXA Nr. 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Lunca, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Lunca se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit. În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o cruce de aur. În partea stângă, în câmp roşu, se află două frunze de stejar cu câte o ghindă, de aur. În vârful scutului, în câmp argintiu, se află un cap roşu de cal înhămat, privind spre dreapta. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Crucea simbolizează credinţa creştină a localnicilor şi motivul decorativ al falerei antice din aur, piesă de tezaur, singurul ornament descoperit pe teritoriul ţării noastre. Frunzele de stejar cu ghinde semnifică bogăţia silvică a zonei. Capul de cal înhămat reprezintă vestigiile antice descoperite în zonă (Băiţa), proiectele agroturistice şi târgurile tradiţionale de animale. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.5DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Lunca Bradului, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Lunca Bradului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de 3 brâuri undate de argint. În partea superioară, în câmp albastru, se află 3 brazi dezrădăcinaţi de argint. În vârful scutului, în câmp roşu, se află un cocoş de munte de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Brazii dezrădăcinaţi şi brâurile undate reprezintă bogăţia silvică a zonei şi râul Mureş. Brâurile undate reproduc motivul decorativ al ceramicii antice locale. Cocoşul de munte semnifică fauna localităţii, parte a Rezervaţiei Naturale Topliţa-Deda. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.6STEMA comunei Sâncraiu de Mureş, judeţul Mureş ANEXA Nr. 1.7STEMA comunei Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş ANEXA Nr. 2.6DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Sâncraiu de Mureş, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Sâncraiu de Mureş se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară se află un zid de cărămidă roşie. În vârful scutului, în câmp albastru, se află o crăiţă de aur, flancată de câte un spic de grâu cu tulpină, de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Zidul de cărămidă roşie reprezintă monumentele din zonă (bazilica romană, mănăstirea paulină) şi principala activitate economică, industria construcţiilor şi a materialelor de construcţie. Crăiţa, floare aflată în fiecare grădină a ţinutului, şi brâul undat reprezintă râul Mureş. Brâul redă motivele decorative străvechi ale ceramicii descoperite în siturile din localitate. Cele două spice de grâu simbolizează cultura cerealieră de tradiţie. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.7DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Sânpetru de Câmpie, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.7, stema comunei Sânpetru de Câmpie se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, având o câmpie verde în vârful scutului. Scutul este încărcat cu Sfântul Petru nimbat, având părul, mantia şi sandalele de argint, nimbul de aur, faţa şi membrele de culoare naturală, iar haina roşie. Sfântul Petru este acolat în dextra şi senestra de câte un spic de grâu cu tulpină de aur. În partea superioară, în dextra, se află un soare stilizat de aur, iar în senestra se află o rozetă de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Sfântul Petru, ocrotitor al animalelor, câmpia cu grâu, plantă reprezentativă pentru culturile agricole locale, precum şi motivul soarelui stilizat reprezintă antroponimul localităţii şi specificul economic. Rozeta de argint stilizează o floare de vişin, cultură pomicolă specifică zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 1.8STEMA comunei Suseni, judeţul Mureş ANEXA Nr. 1.9STEMA comunei Zagăr, judeţul Mureş ANEXA Nr. 2.8DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Suseni, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.8, stema comunei Suseni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul din zid de cărămidă roşie încărcat cu o fibulă de aur. În vârful scutului, în câmp albastru, se află două brâuri undate de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Fibula reproduce imaginea unei piese antice de tezaur, înscrisă în patrimoniul naţional şi universal: Fibula de la Suseni. Spirala fibulei aminteşte de motive folclorice ornamentale, iar cornul de berbec simbolizează oieritul specific zonei. Zidul de cărămidă reprezintă economia tradiţională a zonei şi situl istoric. Benzile undate semnifică râul Mureş şi braţul Canalul Morii. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. ANEXA Nr. 2.9DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Zagăr, judeţul Mureş Descrierea stemei Potrivit anexei nr. 1.9, stema comunei Zagăr se compune dintr-un scut triunghiular argintiu, cu marginile rotunjite. În interiorul scutului se află un cap de taur negru, privind spre dreapta, însoţit în partea superioară, în dreapta, de un ciorchine de strugure de aur cu frunză verde, iar în stânga, de o floare de măr de aur, cu frunză verde. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Capul de taur reprezintă ocupaţia tradiţională a locuitorilor, zootehnia, precum şi tradiţionalele târguri. Floarea de măr şi ciorchinele de strugure simbolizează renumitele livezi şi vii ale zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 411/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 411 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 411/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu