Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 400 din 14 iulie 1998

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 24 iulie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 11 alin. (18) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 3 iunie 1998, dupa cum urmeaza:
    a) Departamentului Informatiilor Publice, pentru realizarea obiectivelor si programelor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. c) - e) din Legea nr. 109/1998, suma de 8,9 miliarde lei, conform destinatiilor mentionate in anexele nr. 1 si 2;
    b) Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. a) si b) din Legea nr. 109/1998, suma de 13,7 miliarde lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Secretariatul General al Guvernului aloca fondurile pentru realizarea actiunilor prevazute in anexele nr. 1 - 3, pe baza fundamentarii privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, si raspunde de incadrarea sumelor alocate in limitele aprobate.
    Art. 3
    Justificarea sumelor alocate pe baza fundamentarii prevazute la art. 2 se face de catre Departamentul Informatiilor Publice si Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, prin prezentarea de documente din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in notele de fundamentare.
    Art. 4
    Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevazute in anexele nr. 1 - 3, fundamentarile si documentele justificative care au stat la baza alocarii fondurilor revine Departamentului Informatiilor Publice si Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale.
    Art. 5
    Controlul alocarii si utilizarii sumelor cu respectarea prevederilor legale se efectueaza de catre Departamentul de control al Guvernului.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
               RADU VASILE

                    Contrasemneaza:
                    p. Ministru delegat pe langa
                    primul-ministru pentru
                    minoritati nationale,
                    Klaus Fabritius,
                    secretar de stat

                    Secretar de stat,
                    seful Departamentului
                    Informatiilor Publice,
                    Rasvan Popescu

                    Secretarul general al Guvernului,
                    Radu Stroe

                    Ministrul finantelor,
                    Daniel Daianu

    ANEXA 1

                           DESTINATIA
sumelor alocate Departamentului Informatiilor Publice pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. c) din Legea nr. 109/1998, in vederea realizarii obiectivelor si programelor pentru sprijinirea activitatilor romanilor de pretutindeni si ale organizatiilor reprezentative ale acestora

    1. recuperarea, restaurarea si intretinerea patrimoniului cultural si spiritual romanesc de pretutindeni: unitati de invatamant, internate scolare, biserici, muzee, monumente istorice, de arta si funerare, placi comemorative, librarii, biblioteci, cladiri ale asociatiilor, organizatiilor si ale fundatiilor apartinand comunitatilor romanesti; contributii financiare si/sau materiale la construirea unor obiective de aceeasi natura;
    2. protejarea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale ale comunitatilor romanesti de pretutindeni: sprijinirea formatiilor artistice, a festivalurilor de folclor si de teatru prin donatii diverse (costume populare, instrumente muzicale etc.) si prin finantare directa; sprijinirea unor spectacole ale formatiilor artistice si teatrale din Romania, organizate in zonele locuite de romanii de pretutindeni;
    3. sprijinirea invatamantului romanesc de pretutindeni: donatii de carte, material didactic, aparatura diversa, mobilier scolar, rechizite, casete audio si video, compact-discuri, premii scolare; sprijinirea bursierilor statului roman proveniti din comunitatile romanesti de pretutindeni prin diverse modalitati: donatii de carte si alte materiale culturale, excursii de documentare, tabere;
    4. organizarea si finantarea unor tabere scolare si excursii de documentare in Romania pentru etnicii romani de pretutindeni;
    5. sprijinirea financiara a studiilor si cercetarilor efectuate in zonele din alte state locuite de romani;
    6. sustinerea financiara, prin finantarea directa a unor publicatii si edituri ale comunitatilor romanesti de pretutindeni, si/sau materiala, prin donatii de hartie, cerneluri si alte materiale tipografice, aparatura de multiplicat si tiparit, de inregistrare audio si video, masini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare cu imprimanta si scaner, copiatoare, faxuri etc.;
    7. sprijinirea redactiilor de radio si televiziune in limba romana prin: donatii de aparatura si materiale de inregistrare si transmitere audio si video, casete audio si video, crude si inregistrate, compact-discuri, carti;
    8. sprijinirea nemijlocita a organizatiilor comunitatilor romanesti de pretutindeni pentru cumpararea de sedii, dotarea sediilor existente cu obiecte de inventar si cu mijloace fixe, precum si prin suportarea cheltuielilor de chirie si intretinere pentru asociatiile care nu isi pot acoperi cheltuielile;
    9. achizitionarea, editarea si distribuirea unor carti din literatura romana si universala in limba romana, pliante, brosuri, casete audio si video, compact-discuri si filme semnificative pentru cultura nationala si spiritualitatea romaneasca;
    10. acordarea de sprijin financiar, prin finantare directa, bisericilor romanesti din Albania, Bulgaria, Iugoslavia, fosta republica iugoslava a Macedoniei, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Venezuela si din alte tari, pentru renovarea sfintelor lacasuri, dotarea cu mobilier bisericesc, obiecte si literatura de cult, vesminte preotesti etc. si/sau de sprijin material prin donatii in acelasi scop;
    11. organizarea unor colocvii, dezbateri, simpozioane privind comunitatile romanesti si relatiile acestora cu Romania;
    12. invitarea in Romania a unor reprezentanti ai comunitatilor romanesti si suportarea cheltuielilor de transport, cazare, masa, protocol, conform reglementarilor in vigoare;
    13. colaborarea cu organizatii si asociatii neguvernamentale in beneficiul comunitatilor romanesti de pretutindeni;
    14. asigurarea de abonamente la presa romaneasca pentru comunitatile romanesti de pretutindeni;
    15. difuzarea prin posta a diverselor materiale pe adresa comunitatilor romanesti de pretutindeni;
    16. deplasari strict necesare in zonele locuite de romani, pentru transportarea donatiilor si pentru participarea la diverse manifestari ale romanilor din aceste zone;
    17. tiparirea unor carti de autori romani la Chisinau, a unor ziare si reviste (de exemplu: "Limba romana", "Historia" etc.), precum si achizitionarea de carti, reviste si alte bunuri de natura materialelor, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe din Republica Moldova si donarea acestora scolilor, bibliotecilor si altor institutii culturale din acest stat;
    18. acordarea de sprijin financiar, prin finantare directa, in limita sumei de 1.650 milioane lei, pentru publicatiile comunitatilor romanesti de pretutindeni, nominalizate prin decizii la nivel departamental.

    TOTAL ANEXA Nr. 1: 5,1 miliarde lei.

    ANEXA 2

                           DESTINATIA
sumelor alocate Departamentului Informatiilor Publice pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. d) si e) din Legea nr. 109/1998

    I. 2,3 miliarde lei pentru promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare:
    1. editarea de brosuri: "Programul de guvernare", "Buletinul informativ", "Componenta Guvernului", "Carta copilului", "Cartea alba a guvernarii" si alte brosuri cu continut de interes guvernamental;
    2. achizitionarea de casete video imprimate prin al caror continut se asigura promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    3. achizitionarea de casete audio imprimate prin al caror continut se asigura promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    4. achizitionarea de compact-discuri prin al caror continut se asigura promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    5. promovarea imaginii Romaniei prin organizarea unor actiuni culturale;
    6. productia de materiale audio-video a Studioului Tv al Guvernului, prin al caror continut se asigura promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    7. comenzi de clipuri Tv, inclusiv taxele de difuzare, prin care se asigura emiterea mesajului guvernamental, in vederea promovarii imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    8. plata pentru comandarea sondajelor de opinie;
    9. suportarea unor cheltuieli de coletarie, posta, vama si a altor cheltuieli necesare expedierii materialelor promotionale;
    10. plata comenzilor pentru pliante si alte materiale informative: "Romania Invest", "Encyclopedic Survey", "Focus Romania", harta plianta, brosura "Campionatul Mondial de Fotbal", brosura "Eclipsa de soare".
    II. 1,5 miliarde lei pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii sau alte persoane juridice, pe baza de selectie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate:
    1. sprijin pentru Academia Romana in organizarea manifestarii dedicate Revolutiei de la 1848;
    2. achizitionarea de carte romaneasca pentru expozitii organizate in tara si in strainatate;
    3. organizarea de seminarii si colocvii;
    4. sprijin financiar pentru cotidienele de limba romana existente in judetele Harghita si Covasna, acordat in mod egal, prin transfer in transe lunare;
    5. achizitionarea de albume: "Icoane romanesti", "Romania";
    6. achizitionarea de carte pentru bibliotecile din strainatate;
    7. abonamente la reviste si publicatii;
    8. finantarea unor actiuni de lobby;
    9. organizarea de reuniuni si alte activitati de relatii publice.

    TOTAL ANEXA Nr. 2: 3.814,8 milioane lei.

    ANEXA 3

                          DESTINATIA
sumelor alocate Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. a) si b) din Legea nr. 109/1998
___________________________________________________________________
Nr.          Organizatia                             Sumele alocate
crt.                                                  - mii lei -
___________________________________________________________________
 1.  Uniunea Armenilor din Romania                       855.000
 2.  Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor
     din Romania                                         598.500
 3.  Uniunea Ucrainenilor din Romania                  1.081.100
 4.  Forumul Democrat al Germanilor din Romania        1.282.500
 5.  Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania            828.400
 6.  Uniunea Elena din Romania                           427.500
 7.  Uniunea Sarbilor din Romania                        747.600
 8.  Partida Rromilor                                  1.489.000
 9.  Uniunea Democratica Turca din Romania               570.000
 10. Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"        285.000
 11. Comunitatea Italiana din Romania                    427.500
 12. Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania       570.000
 13. Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania         285.000
 14. Comunitatea Bulgarilor "Bratstvo" din Romania       607.000
 15. Uniunea Croatilor din Romania                       278.400
 16. Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania   1.140.000
 17. Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani
     din Romania                                         647.500
___________________________________________________________________
     TOTAL:                                           12.120.000
___________________________________________________________________
 18. Programe si proiecte comune                         880.000
 19. Campania europeana pentru combaterea rasismului,
     xenofobiei, antisemitismului si intolerantei        700.000
___________________________________________________________________
     TOTAL GENERAL:                                   13.700.000
___________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 400/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 400 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 400/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu