Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 400 din 14 iulie 1998

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 24 iulie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 11 alin. (18) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 3 iunie 1998, dupa cum urmeaza:
    a) Departamentului Informatiilor Publice, pentru realizarea obiectivelor si programelor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. c) - e) din Legea nr. 109/1998, suma de 8,9 miliarde lei, conform destinatiilor mentionate in anexele nr. 1 si 2;
    b) Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. a) si b) din Legea nr. 109/1998, suma de 13,7 miliarde lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 3.
    Art. 2
    Secretariatul General al Guvernului aloca fondurile pentru realizarea actiunilor prevazute in anexele nr. 1 - 3, pe baza fundamentarii privind legalitatea, oportunitatea si necesitatea acestora, si raspunde de incadrarea sumelor alocate in limitele aprobate.
    Art. 3
    Justificarea sumelor alocate pe baza fundamentarii prevazute la art. 2 se face de catre Departamentul Informatiilor Publice si Departamentul pentru Protectia Minoritatilor Nationale, prin prezentarea de documente din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in notele de fundamentare.
    Art. 4
    Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevazute in anexele nr. 1 - 3, fundamentarile si documentele justificative care au stat la baza alocarii fondurilor revine Departamentului Informatiilor Publice si Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale.
    Art. 5
    Controlul alocarii si utilizarii sumelor cu respectarea prevederilor legale se efectueaza de catre Departamentul de control al Guvernului.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

              PRIM-MINISTRU
               RADU VASILE

                    Contrasemneaza:
                    p. Ministru delegat pe langa
                    primul-ministru pentru
                    minoritati nationale,
                    Klaus Fabritius,
                    secretar de stat

                    Secretar de stat,
                    seful Departamentului
                    Informatiilor Publice,
                    Rasvan Popescu

                    Secretarul general al Guvernului,
                    Radu Stroe

                    Ministrul finantelor,
                    Daniel Daianu

    ANEXA 1

                           DESTINATIA
sumelor alocate Departamentului Informatiilor Publice pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. c) din Legea nr. 109/1998, in vederea realizarii obiectivelor si programelor pentru sprijinirea activitatilor romanilor de pretutindeni si ale organizatiilor reprezentative ale acestora

    1. recuperarea, restaurarea si intretinerea patrimoniului cultural si spiritual romanesc de pretutindeni: unitati de invatamant, internate scolare, biserici, muzee, monumente istorice, de arta si funerare, placi comemorative, librarii, biblioteci, cladiri ale asociatiilor, organizatiilor si ale fundatiilor apartinand comunitatilor romanesti; contributii financiare si/sau materiale la construirea unor obiective de aceeasi natura;
    2. protejarea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale ale comunitatilor romanesti de pretutindeni: sprijinirea formatiilor artistice, a festivalurilor de folclor si de teatru prin donatii diverse (costume populare, instrumente muzicale etc.) si prin finantare directa; sprijinirea unor spectacole ale formatiilor artistice si teatrale din Romania, organizate in zonele locuite de romanii de pretutindeni;
    3. sprijinirea invatamantului romanesc de pretutindeni: donatii de carte, material didactic, aparatura diversa, mobilier scolar, rechizite, casete audio si video, compact-discuri, premii scolare; sprijinirea bursierilor statului roman proveniti din comunitatile romanesti de pretutindeni prin diverse modalitati: donatii de carte si alte materiale culturale, excursii de documentare, tabere;
    4. organizarea si finantarea unor tabere scolare si excursii de documentare in Romania pentru etnicii romani de pretutindeni;
    5. sprijinirea financiara a studiilor si cercetarilor efectuate in zonele din alte state locuite de romani;
    6. sustinerea financiara, prin finantarea directa a unor publicatii si edituri ale comunitatilor romanesti de pretutindeni, si/sau materiala, prin donatii de hartie, cerneluri si alte materiale tipografice, aparatura de multiplicat si tiparit, de inregistrare audio si video, masini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare cu imprimanta si scaner, copiatoare, faxuri etc.;
    7. sprijinirea redactiilor de radio si televiziune in limba romana prin: donatii de aparatura si materiale de inregistrare si transmitere audio si video, casete audio si video, crude si inregistrate, compact-discuri, carti;
    8. sprijinirea nemijlocita a organizatiilor comunitatilor romanesti de pretutindeni pentru cumpararea de sedii, dotarea sediilor existente cu obiecte de inventar si cu mijloace fixe, precum si prin suportarea cheltuielilor de chirie si intretinere pentru asociatiile care nu isi pot acoperi cheltuielile;
    9. achizitionarea, editarea si distribuirea unor carti din literatura romana si universala in limba romana, pliante, brosuri, casete audio si video, compact-discuri si filme semnificative pentru cultura nationala si spiritualitatea romaneasca;
    10. acordarea de sprijin financiar, prin finantare directa, bisericilor romanesti din Albania, Bulgaria, Iugoslavia, fosta republica iugoslava a Macedoniei, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Venezuela si din alte tari, pentru renovarea sfintelor lacasuri, dotarea cu mobilier bisericesc, obiecte si literatura de cult, vesminte preotesti etc. si/sau de sprijin material prin donatii in acelasi scop;
    11. organizarea unor colocvii, dezbateri, simpozioane privind comunitatile romanesti si relatiile acestora cu Romania;
    12. invitarea in Romania a unor reprezentanti ai comunitatilor romanesti si suportarea cheltuielilor de transport, cazare, masa, protocol, conform reglementarilor in vigoare;
    13. colaborarea cu organizatii si asociatii neguvernamentale in beneficiul comunitatilor romanesti de pretutindeni;
    14. asigurarea de abonamente la presa romaneasca pentru comunitatile romanesti de pretutindeni;
    15. difuzarea prin posta a diverselor materiale pe adresa comunitatilor romanesti de pretutindeni;
    16. deplasari strict necesare in zonele locuite de romani, pentru transportarea donatiilor si pentru participarea la diverse manifestari ale romanilor din aceste zone;
    17. tiparirea unor carti de autori romani la Chisinau, a unor ziare si reviste (de exemplu: "Limba romana", "Historia" etc.), precum si achizitionarea de carti, reviste si alte bunuri de natura materialelor, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe din Republica Moldova si donarea acestora scolilor, bibliotecilor si altor institutii culturale din acest stat;
    18. acordarea de sprijin financiar, prin finantare directa, in limita sumei de 1.650 milioane lei, pentru publicatiile comunitatilor romanesti de pretutindeni, nominalizate prin decizii la nivel departamental.

    TOTAL ANEXA Nr. 1: 5,1 miliarde lei.

    ANEXA 2

                           DESTINATIA
sumelor alocate Departamentului Informatiilor Publice pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. d) si e) din Legea nr. 109/1998

    I. 2,3 miliarde lei pentru promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare:
    1. editarea de brosuri: "Programul de guvernare", "Buletinul informativ", "Componenta Guvernului", "Carta copilului", "Cartea alba a guvernarii" si alte brosuri cu continut de interes guvernamental;
    2. achizitionarea de casete video imprimate prin al caror continut se asigura promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    3. achizitionarea de casete audio imprimate prin al caror continut se asigura promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    4. achizitionarea de compact-discuri prin al caror continut se asigura promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    5. promovarea imaginii Romaniei prin organizarea unor actiuni culturale;
    6. productia de materiale audio-video a Studioului Tv al Guvernului, prin al caror continut se asigura promovarea imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    7. comenzi de clipuri Tv, inclusiv taxele de difuzare, prin care se asigura emiterea mesajului guvernamental, in vederea promovarii imaginii si a intereselor romanesti peste hotare;
    8. plata pentru comandarea sondajelor de opinie;
    9. suportarea unor cheltuieli de coletarie, posta, vama si a altor cheltuieli necesare expedierii materialelor promotionale;
    10. plata comenzilor pentru pliante si alte materiale informative: "Romania Invest", "Encyclopedic Survey", "Focus Romania", harta plianta, brosura "Campionatul Mondial de Fotbal", brosura "Eclipsa de soare".
    II. 1,5 miliarde lei pentru realizarea, in cazuri justificate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii sau alte persoane juridice, pe baza de selectie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate:
    1. sprijin pentru Academia Romana in organizarea manifestarii dedicate Revolutiei de la 1848;
    2. achizitionarea de carte romaneasca pentru expozitii organizate in tara si in strainatate;
    3. organizarea de seminarii si colocvii;
    4. sprijin financiar pentru cotidienele de limba romana existente in judetele Harghita si Covasna, acordat in mod egal, prin transfer in transe lunare;
    5. achizitionarea de albume: "Icoane romanesti", "Romania";
    6. achizitionarea de carte pentru bibliotecile din strainatate;
    7. abonamente la reviste si publicatii;
    8. finantarea unor actiuni de lobby;
    9. organizarea de reuniuni si alte activitati de relatii publice.

    TOTAL ANEXA Nr. 2: 3.814,8 milioane lei.

    ANEXA 3

                          DESTINATIA
sumelor alocate Departamentului pentru Protectia Minoritatilor Nationale pentru realizarea actiunilor prevazute la art. 11 alin. (17) lit. a) si b) din Legea nr. 109/1998
___________________________________________________________________
Nr.          Organizatia                             Sumele alocate
crt.                                                  - mii lei -
___________________________________________________________________
 1.  Uniunea Armenilor din Romania                       855.000
 2.  Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor
     din Romania                                         598.500
 3.  Uniunea Ucrainenilor din Romania                  1.081.100
 4.  Forumul Democrat al Germanilor din Romania        1.282.500
 5.  Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania            828.400
 6.  Uniunea Elena din Romania                           427.500
 7.  Uniunea Sarbilor din Romania                        747.600
 8.  Partida Rromilor                                  1.489.000
 9.  Uniunea Democratica Turca din Romania               570.000
 10. Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"        285.000
 11. Comunitatea Italiana din Romania                    427.500
 12. Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania       570.000
 13. Uniunea Culturala a Albanezilor din Romania         285.000
 14. Comunitatea Bulgarilor "Bratstvo" din Romania       607.000
 15. Uniunea Croatilor din Romania                       278.400
 16. Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania   1.140.000
 17. Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani
     din Romania                                         647.500
___________________________________________________________________
     TOTAL:                                           12.120.000
___________________________________________________________________
 18. Programe si proiecte comune                         880.000
 19. Campania europeana pentru combaterea rasismului,
     xenofobiei, antisemitismului si intolerantei        700.000
___________________________________________________________________
     TOTAL GENERAL:                                   13.700.000
___________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 400/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 400 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 400/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu