Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 396 din 21 aprilie 2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 292 din 5 mai 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 29 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Drăgăneşti-Olt", se abrogă poziţiile nr. 219 şi 220.

2.  Anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Piatra-Olt" se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 135, potrivit anexei nr. 1.

3. Anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tufeni" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

 EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXA Nr. 1

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Piatra-Olt

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

135.

1.6.6.

Teren intravilan

Suprafata = 4.796 mp

Cv= 16, P = 562

Vecinătăţi:

N = Proprietăţi private

E = Proprietăţi private

S = teren primărie

V = Ds 564/3

1991

24.000

Domeniul public al oraşului Piatra-Olt, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 4/28.01.2010

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tufeni, judeţul Olt

SECŢIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

1.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 7

Drum pietruit; Fieraru Gheorghe-Vişan Mina Comuna Tufeni, satul Tufeni

L- 130 m,l - 12 m

1950

5.590

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

2.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 6

Drum pietruit; Ferma Tufeni-centrul comunei Comuna Tufeni, satul Tufeni

L -260 m, l - 14 m

1950

11.180

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

3.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 32/2

Drum pietruit; DJ 679-Petre Florian

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L -220 m, 1 - 12 m

1950

9.460

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

4.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 4/1

Drum pietruit; Oprescu B.-DS 4

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 50 m, l - 4m

1950

2.150

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

5.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 4

Drum pietruit; Dima Victoria-Bleajă Gheorghe Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 320 m, l - 6m

1950

13.760

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

6.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 3

Drum pietruit; Ţupulan Ilie-Tudorică Elena Comuna Tufeni, satul Tufeni

L- 160 m,l - 16 m

1950

6.880

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

7.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 2

Drum pietruit; Tudorică Elena-Ţupulan N. Ilie Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 460 m, l - 8m

1950

19.780

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

8.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 58

Drum pietruit; Tudorică Simu-Chivu Ioana Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 60 m, l - 14 m

1950

2.580

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

9.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 56

Drum pietruit; Giulan Gheorghe-Chivu Ioana Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 80 m, l - 8m

1950

3.440

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

10.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 57

Drum pietruit; Tudorică Emilian-Radu

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 390 m, l - 6m

1950

16.770

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

11.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 53

Drum pietruit; Andrei Ion-Bitu Ilie

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 900 m, l - 4m

1950

38.700

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

12.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 55

Drum pietruit; Chivu Ioana-Leu Paul

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L -840 m, 1 - 14 m

1950

36.120

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

13.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 55/2

Drum pietruit; Ghilă M.-Coman Marian

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 90 m, l - 4m

1950

3.870

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

14.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 55/1

Drum pietruit; Dudu Ion-Constantin

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 70 m, l - 4m

1950

3.010

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

15.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 57/1

Drum pietruit; Cârjan Marin-Stoica Ghe.

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 80 m, l - 4m

1950

3.440

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

16.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 57/2

Drum pietruit; Stănescu Virgiliu-Ciobanu Ghe. Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 60 m, l - 4m

1950

2.580

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

17.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 54

Drum pietruit; Oroşanu Alex.-Oroşanu Rada Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 90 m, l - 5m

1950

3.870

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

18.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 54/151

Drum pietruit; Ţupulan Matei-Ţupulan Ilie Comuna Tufeni, satul Tufeni

L- 120 m,l - 5m

1950

5.160

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

19.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 51/2

Drum pietruit; Leustean Gheorghe-Constantinescu Nicolae

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 290 m, 1 - 12 m

1950

12.470

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

20.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 51/4

Drum pietruit; Bitu Ilie-Ţuică Marin

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 320 m, l - 6m

1950

13.760

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

21.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 51/5

Drum pietruit; Pisoc Marin-Pisoc Mina

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L- 120 m,l - 4m

1950

5.160

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

22.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 40

Drum pietruit; DS 55-Pisoc Eugen

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L- 140 m,l - 10m

1950

6.020

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

23.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 51/1

Drum pietruit; Măneată Mihai-Burcea Ana Comuna Tufeni, satul Tufeni

L -560 m, 1 - 10 m

1950

24.080

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

24.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 51/4

Drum pietruit; Constantinescu Florea-Puşcoci Petra

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L- 160 m,l - 8m

1950

6.880

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

25.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 51/2

Drum pietruit; Dicu Ion-Mirea Marian

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L- 120 m,l - 6m

1950

5.160

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

26.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 49

Drum pietruit; Marinescu Gheorghe-Fieraru Ştefan Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 220 m,l - 6m

1950

9.460

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

27.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 49

Drum pietruit; Giulan Gheorghe-Cârstea Marin Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 400 m,l - 12 m

1950

17.220

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

28

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 49/2

Drum pietruit; Păsărelu Dumitru-Botofei Radu Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 80 m, l - 6m

1950

3.440

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

29.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 46

Drum din beton; Biserica Constantin şi Elena-Măneaţă Mihai

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L- 1.000 m, 1 - 14 m

2001

604.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

30.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. F.N.

Drum pietruit; Micu Gheorghe-Chivu Ristache Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 630 m,l - 10 m

1950

27.090

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

31.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. F.N.

Drum pietruit; Constantin Florea-Zamfir Marin Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 400 m,l - 12 m

1950

17.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

32.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 44

Drum pietruit; Mazdrac Dumitru-Buzatu Ionescu Comuna Tufeni, satul Tufeni

L -700 m, 1 - 10 m

1950

30.100

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

33.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. F.N.

Drum pietruit; DS 46-Dinuţă Stanică

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 560 m, l - 8m

1950

24.080

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

34.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. F.N.

Drum pietruit; DS 46-DJ 403

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 340 m, l - 8 m

1950

14.620

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

35.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 34

Drum pietruit; Procovnicu Aristel-Constantin Maria

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L -370 m, 1 - 10 m

1950

15.910

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

36.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 29

Drum pietruit; Manole-Vasile Marin

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L - 360 m, l - 6m

1950

15.480

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

37.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 30

Drum pietruit; Şotae Eugen-Şotae Georgică Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L - 80 m, l - 6m

1950

3.440

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

38.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 32

Drum pietruit; Sindie H.-Şotae Ghe.

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L- 120 m,l - 5m

1950

51.600

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

39.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 24

Drum pietruit; Rusu Ilie-Buric Ion

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L -400 m, 1 - 14 m

1950

17.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

40.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 19

Drum pietruit; Buric Ion-Stăncuţ Marin

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L - 300 m, l - 8m

1950

12.900

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

41.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 19/1

Drum pietruit; Şcoala Tufeni Vale-Petre Alexandru

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L - 320 m, l - 6m

1950

13.760

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

42.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 10

Drum pietruit; Militam Nicolae-DJ 679

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L - 680 m, l - 6m

1950

29.240

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

43.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 9

Drum pietruit; Popescu Nicolae-Ghiţă Elena Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L - 330 m, l - 6m

1950

14.190

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

44.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 15/2

Drum pietruit; Ghiţă Elena-Ciobanu Liviu

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L - 70 m, l - 6m

1950

3.010

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

45.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 15/1

Drum pietruit; Ciobanu Liviu-Burcea Damian Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L- 120 m,l - 6m

1950

5.160

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

46.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 16

Drum pietruit; Andrei Nicolae-Petre Alexandru Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L-180,1 -6m

1950

7.740

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

47.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 21

Drum pietruit; Şoricilă Ana-DJ 703

Comuna Tufeni, satul Tufeni

L - 300 m, 1 - 6m

1950

12.900

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

48.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 21/1

Drum pietruit; Iordache Emilian-Şoricilă Sandală Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

L - 200 m, 1 - 4m

1950

8.600

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

49.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 74

Drum pietruit; Grajd CAP-Alexandrescu Elena Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 400 m, 1 - 4m

1950

17.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

50.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 74A

Drum pietruit; Alexandrescu Elena-Cleata Pietriş Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 540 m, 1 - 4 m

1950

23.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

51.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 73

Drum pietruit; DJ 679-Pod

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L- 180 m,l - 6m

1950

7.740

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

52.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 75

Drum pietruit; Nelu Manolea-Dobriţa I.

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 50 m, l - 6m

1950

2.150

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

53.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 72

Drum pietruit; Dobriţa I.-Dobriţa Lucian

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 280 m, L - 4m

1950

12.040

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

54.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 72A

Drum pietruit; Dobriţa Lucian-Lixandru Constantin Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 400 m, l - 4m

1950

17.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

55.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 69

Drum pietruit; Piper Florea-Andrei Emanoil Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 200 m, l - 6m

1950

8.600

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

56.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 70+ DS 71

Drum pietruit; Serban Nicolae-Cucu Ion

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 210 m,l - 6m

1950

9.030

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

57.

1.3.

Drum sătesc nr. 67

Drum pietruit; Anghel Elena-Nicolae E.

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 330 m, l - 6m

1950

14.190

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

58.

7.1.

Drum sătesc nr. 65

Drum pietruit; Biserica Sf. Nicolae-Nicolae Maria Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 390 m, l - 8m

1950

16.770

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

59.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 105

Drum pietruit; Matei Ilie-Canal desecare

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L- 160 m,l - 8m

1950

6.880

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

60.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 64

Drum pietruit; Anghel Cornel-Canal Izlaz

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L- 150 m,l - 4m

1950

6.450

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

61.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 59

Drum pietruit; Saivan CAP-Hotar Stoborăşti Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 760 m, l - 8m

1950

32.680

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

62.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 60

Drum pietruit; Drum Şcoala-Parcela

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 610 m,l - 6m

1950

26.230

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

63.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 59/1

Drum pietruit; Lixandru Constantin-DJ 679 Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 80 m, l - 16 m

1950

3.440

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

64.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 59/2

Drum pietruit; Popescu N. Canal

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

L - 200 m, l - 6m

1950

8.600

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

65.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 108

Drum pietruit; Cocoşatu Ion-Râul Vedea

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 300 m, l - 8m

1950

12.900

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

66.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 109

Drum pietruit; Râul Vedea-Mirea Radu

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 200 m, l - 8m

1950

8.600

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

67.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 110

Drum pietruit; Coman Ioana-Cleata M.

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 260 m, l - 6m

1950

11.180

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

68.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 102

Drum pietruit; Serban Ion-Cleata F.

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 260 m, l - 6m

1950

11.180

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

69.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 104

Drum pietruit; Coman Ion-Alexe Ion

Comuna Tufeni, satul Barza

L- 130 m,l - 8m

1950

5.590

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

70.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 103

Drum pietruit; Lungu Petre-Nicula Nichita Comuna Tufeni, satul Barza

L - 90 m, l - 14 m

1950

3.870

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

71.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 101

Drum pietruit; Nicola Barbu-Radu Gheorghe Comuna Tufeni, satul Barza

L- 120 m,l - 8m

1950

5.160

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

72.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 100

Drum pietruit; Radu Ion-Tudor Ilie

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 580 m, l - 6m

1950

24.940

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

73.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 99

Drum pietruit; Soare Gheorghe-Alexe Gr. Marin Comuna Tufeni, satul Barza

L - 320 m, l - 6m

1950

13.760

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

74.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 100/1

Drum pietruit; Gheorghe A.-Parcela Sonda Comuna Tufeni, satul Barza

L - 520 m, l - 8m

1950

22.360

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

75.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 99/1

Drum pietruit; Serban Ion-Canal Saivan

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 200 m, l - 8m

1950

8.600

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

76.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 98

Drum pietruit; Epure Gheorghe-Saivan

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 240 m, l - 5 m

1950

10.320

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

77.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 97

Drum pietruit; Enachescu V.-Urseanu Gabriel Comuna Tufeni, satul Barza

L - 540 m, l - 6 m

1950

23.220

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

78.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 92

Drum pietruit; Dinculescu-Dinu

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 800 m, l - 8m

1950

34.400

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

79.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 91

Drum pietruit; Tudora Marin-Epure Ghe.

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 800 m, l - 8m

1950

34.400

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

80.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 81, 82, 83,84

Drum pietruit; Rădulescu Gheorghe-Cocosatu C. Comuna Tufeni, satul Barza

L - 700 m, l - 8m

1950

30.100

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

81.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 77, 78, 80

Drum pietruit; Magazin Barza-Alexe C.

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 440 m, l - 8 m

1950

18.920

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

82.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 79

Drum pietruit; Saivan-Pod Bibel

Comuna Tufeni, satul Barza

L -360 m, 1 - 12 m

1950

15.480

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

83.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 85

Drum pietruit; Tudor Ilie-Radu Gheorghe

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 450 m, l - 8m

1950

19.350

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

84.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 87

Drum pietruit; Vlad Ilie-Burcea Petre

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 240 m, l - 8 m

1950

10.320

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

85.

1.3.7.1.

Drum comunal nr. 3

Drum pietruit; DJ. 679-Parcela Sonda

Comuna Tufeni, satul Barza

L -780 m, 1 - 16 m

1950

33.540

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

86.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 101/1

Drum pietruit; Canal-D.C.L. 3

Comuna Tufeni, satul Barza

L- 140 m, l - 6m

1950

6.020

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

87.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 107

Drum pietruit; Stroe Ion-Pod Bibel

Comuna Tufeni, satul Barza

L - 80 m, l - 4m

1950

3.440

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

88.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 108

Drum pietruit; Saivan-Epure Ghe.

Comuna Tufeni, satul Barza

L- 100 m,l - 10m

1950

4.300

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

89.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 90

Drum pietruit; Negoiescu Margareta-Râu Vedea Comuna Tufeni, satul Barza

L- 170 m,l - 10m

1950

7.310

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

90.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 91

Drum pietruit; DJ. 679-Pădure

Comuna Tufeni, satul Barza

L- 180 m,l - 8m

1950

7.740

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

91.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 76

Drum pietruit; Alexe Ion-Stroe N.

Comuna Tufeni, satul Barza

L- 110 m, l - 8m

1950

4.730

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

92.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 79

Drum pietruit; Alexe Ion-Alexe Ioana

Comuna Tufeni, satul Barza

L- 110 m,l - 12 m

1950

4.730

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

93.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 85

Drum pietruit; Nicolae Dumitru-Burcea

Comuna Tufeni, satul Barza

L- 110 m, l - 10m

1950

4.730

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

94.

1.3.7.1.

Drum sătesc nr. 87

Drum pietruit; Alexe M. - Bitu Vasile

Comuna Tufeni, satul Barza

L- 110 m, l - 10m

1950

4.730

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

95.

1.3.7.1.

Drum comunal 189

A fost clasat din DJ. 546 D

Km 3 + 070-4 +470

Comuna Tufeni

L-1,4 km PC = 6 + 2 M

1968

147.557

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

96.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ 679 - D.S 87, Soare Barbu - Vlad Ene

Tub beton diametru 1.000, L - 8 m, l - 2 m Comuna Tufeni, satul Barza

1980

3.044

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

97.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ. 679 - D.S. 80, Serban Ion - Bălu

Gheorghe

Tub beton diametru 600, L - 4 m, l - 3 m

Comuna Tufeni, satul Barza

1980

1.222

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

98.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ. 679 - DS 84, Stroe Ion -Alexe Niculina

Tub beton diametru 1000, L- 10 m, l - 3 m Tufeni, satul Barza

1980

3.805

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

99.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ. 679 - D.S. 91, Stan Marin - Stroe Ion Tub beton diametru 1000, L - 10 m, l - 2 m Comuna Tufeni, satul Barza

1980

3.805

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

100.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ. 679 - D.S. 96, Ilie M. - Dinu Stan Tub beton diametru 800, L - 5 m, l - 6 m

Comuna Tufeni, satul Barza

1980

1.903

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

101.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ. 679 - D.S. 105 Trifu Ion - Dobriţa M. Tub beton diametru 800, L - 8 m, l - 2 m Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

1980

3.044

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

102.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ 679 - Alexe Ion - Serban Marin Tub beton diametru 600, L - 9 m, l - 2 m

Comuna Tufeni, satul Barza

1980

2.750

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

103.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ 679 - Andrei Dragne Tub beton diametru 800, L - 6 m, I-2 m

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1980

2.283

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

104.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DJ. 679 - Dobrescu Stan Tub beton diametru 800, L - 8 m, l - 4 m

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

1980

3.044

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

105.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat D S 51 - Burcea Ilie

Tub beton diametru 600, L - 6 m, l - 2 m

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

1980

1.833

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

106.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DS 55/5 - Ciobanu Florea

Tub beton diametru 1000, L - 8 m, l - 4 m

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

1980

3.044

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

107.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DS 55 - Colonescu Marin

Tub beton diametru 1000, L - 8 m, l - 4 m

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

1980

3.044

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

108.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DS 51/1 - Olteanu Ion, Buzatu Dan

Tub beton diametru 600, L - 4 m, l - 2 m

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

1980

1.222

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

109.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DS Vâlceşti Vâlcea Ion-Pătrulescu

Tub beton diametru 600, L - 4 m, l - 2 m

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

1980

1.222

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

110.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DS 40 Onel Ion - Durbacă Petre

Tub beton diametru 1000, L - 6 m, l - 3 m Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

1980

2.283

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

111.

1.3.17.2.

Podeţ

Amplasat DS 51/1 Ţuică Stelian - Constantinescu Florea

Tub beton diametru 600, L -6 m, l - 2 m

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

1980

1.833

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

112.

1.3.17.2.

Podeţ dalat

Construit din dale din beton

Amplasat pe DC 189 km 3 + 500 L- 1 m, H - 1 m

1978

896

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

113.

1.3.17.2.

Podeţ dalat

Construit din dale din beton

Amplasat pe D.C. 189, km 4 + 300 L- 1 m, H -1 m

1978

896

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

114.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 1

Staţie auto Tufeni Deal - troiţă

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

115.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 2

Bleajă Ghica

Suprafaţă teren 19,25 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

296

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

116.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 3

Bitu Chiriţa - drum Plugăreşti

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

117.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 4

Poiană Dr. Cârstea Marin

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

118.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 5

Fostul sediu CAP TUFENI

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

119.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 6

Primăria Tufeni

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

120.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 7

Şcoala de Arte şi Meserii Tufeni

Suprafaţă teren 14 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

216

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

121.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 8

Grădiniţa cu Program Normal

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

122.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 9

Poiana - Marin Bălan

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

123.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 10

Poiana - Buzatu Florea - sondă

Suprafaţă teren 5,5 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

85

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

124.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 11

Târg comunal Suprafaţă teren 14 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

216

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

125.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 12

Magazin second hand

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

126.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 13

Poiana - Burcea Mincă

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

127.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 14

Costea Marian - canal

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni V.

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

128.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 15

Şcoala Tufeni Vale

Suprafaţă teren 14 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

2008

216

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

129.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 16

Cimitir Tufeni Vale

Suprafaţă teren 11 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni V.

2008

169

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

130.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 17

Licsandru Constantin

Suprafaţă teren 15 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

231

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

131.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 18

Poiana - Grigore Anastase

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Deal

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

132.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 19

Biserica Stoborăşti

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

133.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 20

Grădiniţa Stoborăşti

Suprafaţă teren 15 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

2008

231

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

134.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 21

Şcoala Stoborăşti

Suprafaţă teren 14 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

2008

216

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

135.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 22

Sediu fost CAP Stoborăşti

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

136.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 23

Dobriţa Ion

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

137.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 24

Trifu Ion - Lacul Calului

Suprafaţă teren 14 mp

Comuna Tufeni satul Stoborăşti

2008

216

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

138.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 25

Cămin Cultural Barza

Suprafaţă teren 14 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

2008

216

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

139.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 26

Poiana Vlad Gheorghe

Suprafaţă teren 5,4 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

2008

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

140.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 27

Poiana Bălan Cornelia

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

141.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 28

Pătraşcu Constantin

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

142.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 29

Tudor Aurelian

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

143.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 30

Cocoşatu Ioana

Suprafaţa teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

144.

1.1.

Teren colectare deşeuri nr. 31

Serban Ion Bibel

Suprafaţă teren 4 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

2008

62

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

145.

1.1.

Depozit temporar neconform cu depozit deşeuri

Depozit colectare deşeuri la nivel comuna amplasat pe locul fost saivan cap Tufeni

Suprafaţa de teren 9.000 mp

2009

139.500

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

146.

1.6.2.

Şcoala generală cu clasele I-VIII Tufeni (şcoala nouă)

Construită din cărămidă, acoperită cu tablă

Regim de înălţime P+E

Sc = 455,98 mp

Su = 902,26 mp

1978

776.213

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

147.

1.6.8.

Teren aferent Şcolii Tufeni

Suprafaţă teren - 5.469 mp

Vecinătăţi:

- E = Primăria Comunei Tufeni

- V = Cămin Cultural Tufeni

- S = DJ 703

- N = Chivu Niculina, baza sportivă

1927

93.600

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

148.

1.6.4.

Magazie Şcoala Tufeni

Construită din cărămidă acoperită cu tablă

Suprafaţă construită - 70 mp

Amplasată în partea de nord a terenului aferent curţii şcolii Tufeni

1970

19.964

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

149.

1.6.1.1.

Grup sanitar Şcoala Tufeni

Construită din cărămidă acoperită cu tablă

Grup sanitar fete L - 7 m, l - 5,80 m

Grup sanitar băieţi L - 7 m, l - 5,80 m

Amplasat în curtea şcolii Tufeni, lângă şcoala veche

2007

61.598

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

150.

1.6.2.

Şcoala veche Tufeni

Construită din cărămidă, acoperită cu tablă

Sc = 473,11 mp, regim de înălţime - parter Lucrări de modernizare efectuate în anul 2008 Construcţia este amplasată în curtea şcolii noi

1927

306.306

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

151.

1.6.3.2.

împrejmuire şcoli Tufeni Deal

Gard ornamental; beton şi plasa de metal

Sc -208 ml

2007

53.664

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

152.

1.6.2.

Şcoala generală Barza

Construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă

Sc = 169 mp, regim de înălţime - parter

1940

99.980

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

153.

1.6.8.

Teren aferent Şcolii Barza

Suprafata teren - 672 mp

Vecinătăţi:

- E = DJ. 679 -V = Pârâul Barza

- S = Punct sanitar Barza

- N = Alexandru Mişu

1940

8.333

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

154.

1.6.3.1.

împrejmuire Şcoala Barza

Gard ulucă 125 ml

2000

11.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

155.

1.6.2.

Şcoala generală cu clasele I-VIII Stoborăşti

Construită din cărămidă, acoperită cu tablă

Sc = Sd = 453,26 mp, regim de înălţime - parter

1972

424.116

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

156.

1.6.5.

Clădire centrală termică + grup sanitar Şcoala Stoborăşti

Construită din panouri izopan, acoperită cu panouri izopan Sc - 36 mp

2007

39.928

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

157.

1.6.4.

Magazie scândură şcoala nouă Stoborăşti

Construită din scândură, acoperită cu ţiglă

Sc - 63 mp

1970

8.984

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

158.

1.6.8.

Teren aferent Şcolii Stoborăşti

Suprafaţă teren - 8.162 mp

Vecinătăţi:

- E = Serban Aurelia

- V = D.J. 679

- S = Drum sătesc

- N = Alexe Vica

1972

107.508

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

159.

1.6.3.2.

împrejmuire şcoala nouă Stoborăşti

Gard ornamental; beton si plasă de metal

- S.C. - 374 ml

2007

63.931

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

160.

1.6.3.2.

Şcoala veche Stoborăşti

Construită din cărămidă, acoperită cu tablă

Regim de înălţime - parter

Lucrări de reparaţii capitale si modernizări efectuate în anul 2001

S.C.- 130 mp

1889

76.908

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

161.

1.6.8.

Teren aferent şcolii vechi Stoborăşti

Suprafaţă teren - 2.496 mp, L - 52 m, l - 48 m Vecinătăţi:

- E = DJ. 679

- V = Ionescu Cornel

- S = Lipa Dumitru Constantin

- N = Cremenescu Leon

1889

30.950

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

162.

1.6.3.2.

împrejmuire şcoala veche Stoborăşti

Gard din plăci beton

Suprafaţă construită - 152 ml

1992

10.640

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

163.

1.6.2.

Şcoala Tufeni Vale

Construită din cărămidă, acoperită cu tablă

Regim de înălţime - parter

Lucrări de reparaţii capitale şi modernizare efectuate după anul 2000

S.C. -154 mp

1924

91.106

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

164.

1.6.1.1.

Grup sanitar Şcoala Tufeni Vale

Construit din cărămidă, acoperit cu tablă

S.c. - 6 mp

1970

856

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

165.

1.6.4.

Magazie lemne

Construită din paiantă lipită de construcţie Scoală Tufeni Vale

1964

2.110

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

166.

1.6.8.

Teren aferent Şcolii Tufeni Vale

Suprafaţă teren - 604 mp

Vecinătăţi:

- E = Drum sătesc

- V = Drăcosu

- S = Grădiniţa Tufeni Vale

- N = Vizitiu

1924

26.871

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

167.

1.6.2.

Grădiniţa Tufeni Vale

Construită din cărămidă, acoperită cu tablă

Regim de înălţime - parter

Lucrări de reparaţii capitale si modernizare efectuate după anul 2000

S.C. - 54 mp

1945

26.622

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

168.

1.6.8.

Teren aferent Grădiniţei Tufeni Vale

Suprafaţă teren - 774 mp

Vecinătăţi:

- E = Drum sătesc

- V = Drăcosu

- S = Olaru Cristi

- N = Şcoala Tufeni Vale

1945

15.903

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

169.

1.6.3.2.

împrejmuire Şcoala şi Grădiniţa Tufeni Vale

Gard din plăci de beton

S.c. - 26 mp

2000

3.089

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

170.

1.6.4.

Sediu Primăria Tufeni

Construit din cărămidă, acoperit cu tablă

Regim de înălţime - parter

Suprafaţa construită - 164 mp

1932

194.132

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

171.

1.6.5.

Clădire centrala termică Primăria Tufeni

Construită din cărămidă, acoperită cu tablă Suprafaţa construită - 9 mp

2008

6.417

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

172.

1.6.4.

Teren aferent Primăriei Tufeni

Suprafaţă teren - 1.200 mp

Vecinătăţi:

- E = DJ. 679

- V = Scoală generală Tufeni

- S = D.J.679

- N = Chivu Niculina

1932

23.400

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

173.

1.6.4.

Grajd cu fanar

Construit din paiantă, acoperit cu ţiglă

Suprafaţă construită - 64 mp

Amplasat în curtea Primăriei comunei Tufeni

1945

9.126

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

174.

1.6.4.

Magazie combustibil

Construită din bolţari, acoperită cu ţiglă

Suprafaţă construită 36 mp

Amplasată în curtea Primăriei comunei Tufeni

1991

5.134

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

175.

1.6.2.

Cămin Cultural Tufeni

Construit din cărămidă, acoperit cu tablă

Regim de înălţime - parter

Suprafaţă construită - 292 mp

1920

172.747

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

176.

1.6.8.

Teren aferent Căminului Cultural

Suprafaţă teren - 1.020 mp

Vecinătăţi:

- E = Şcoala Tufeni

- V = Lot şcolar Tufeni

- S = D.J."703

- N = Şcoala Tufeni

1920

19.890

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

177.

1.6.3.2

împrejmuire Cămin Cultural

Gard ornamental; construit din beton şi plasă de metal

Suprafaţa construită - 17 ml

2007

4.488

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

178.

1.6.2.

Grădiniţa Tufeni

Construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă

Regim de înălţime - parter

Lucrări de reparaţii capitale şi modernizări efectuate în anul 2008

Suprafaţă construită - 120 mp

1904

70.992

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

179.

1.6.8.

Teren aferent Grădiniţei Tufeni

Suprafaţă teren - 3.724 mp

L -98 mp, I -38 mp

Vecinătăţi:

- E = Lot şcolar Tufeni

- V = Grigore Marian

- S = D.J. 703

- N = Baza sportivă

1904

72.618

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

180.

1.6.3.2.

împrejmuire Grădiniţa Tufeni

Gard din plasă de sârmă pe ţevi tubing.

Suprafaţă construită 38 ml

2000

4.514

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

181.

1.6.2.

Filtru sanitar veterinar Tufeni

Construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă

Regim de înălţime - parter

Suprafaţă construită - 131 mp

1997

145.312

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

182.

1.6.8.

Teren aferent filtrului sanitar veterinar Tufeni

Suprafaţă teren - 400 mp

Vecinătăţi:

- E = DJ. 679

- V = Sotae Marian

- S = PECO Tufeni

- N = S.C. VICTORIA

1997

7.800

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

183.

1.5.12.

Cabină poartă târg Tufeni

Construită din cărămidă, acoperită cu tablă Suprafaţă construită - 9 mp

1960

2.567

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

184.

1.5.14.

Teren târg comunal

Suprafaţă teren - 13.600 mp

Vecinătăţi:

- E = DJ 703

- V = DJ 679

- S = Boca Aurica + Purcaru Gheorghe

- N = Grosu Dumitra

1957

265.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

185.

1.5.14.

împrejmuire târg comunal

Gard ornamental; beton şi plasă de metal Suprafaţă construită - 253 ml

2007

35.513

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

186.

1.5.14.

împrejmuire târg comunal

Gard din beton construit în partea de sud a târgului Suprafaţă construită - 72 ml

1997

9.948

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

187.

1.5.14.

Grup sanitar târg comunal

Construit din cărămidă, acoperit cu tablă

Regim de înălţime - parter

Amplasat în partea de sud a târgului comunal Suprafaţă construită - 14 mp

2006

9.982

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

188.

1.8.2.

Fosă captare ape reziduale

Bazin din beton construit în pământ în cadrul târgului comunal pentru captarea apelor reziduale

1999

960

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

189.

1.8.1.

Puţ apă potabilă

Fântână forată în cadrul târgului comunal cu bazin, robineţi, jgheab colectare apă

1998

1.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

190.

1.6.8.

Lot şcolar Tufeni Deal

Suprafaţă teren - 6.600 mp,

L-100 ml, I - 66 m

Vecinătăţi:

- E = Cămin Cultural Tufeni

- V = Grădiniţa Tufeni -S = DJ 703'

- N = Baza sportivă Tufeni

1962

81.840

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

191.

1.6.8.

Baza sportivă Tufeni Deal

Suprafaţă teren - 7.500 mp

Vecinătăţi:

- E = Chivu Niculina, Şcoala Tufeni

- V = Şoricilă Nicu

- S = Lot şcolar Tufeni

- N = Teren arabil

1950

115.500

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

192.

1.6.3.2.

împrejmuire Baza sportivă Tufeni

Gard ornamental din plasă de metal pe ţevi tubing - 300 ml

2009

35.640

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

193.

1.6.8.

Parc Casa Simu

Suprafata teren - 10.000 mp

Vecinătăţi:

- E = DS 44/1

- V = Teren primărie

- S = Drum sătesc

- N = DS 40

1991

195.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

194.

1.6.8.

Parc comunal

Suprafata teren - 1.600 mp

Vecinătăţi:

- E = Biserica Sf. Constantin si Elena

- V = DJ 679

- S = DS 40

- N = Teren biserică

1966

31.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

195.

1.6.8.

Monument istoric Tufeni

Construcţie din beton amplasată în centrul comunei Tufeni, ridicată în cinstea eroilor din Răscoala de la 1907.

Suprafaţă construită - 5 mp

1966

5.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

196.

1.6.8.

Monument istoric Stoborăşti

Construcţie din beton şi marmură, amplasată în curtea Şcolii noi Stoborăşti, ridicată în cinstea eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial. Suprafaţă construită - 6 mp

2001

3.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

197.

1.6.3.2.

împrejmuire sediu Consiliu Local Tufeni

Gard ornamental; beton şi plasă metal 16 ml, amplasat în partea de est către DJ 679

2008

1.500

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

198.

1.6.3.1.

împrejmuire sediu Primărie Tufeni

Gard din lemn - 28 ml, amplasat în partea de vest, delimitează curtea Sc. veche Tufeni de teren magazii Primărie

2000

5.371

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

199.

1.3.1.1.

Staţie autobuz Tufeni Deal

Construcţie uşoară - policarbonat pe schelet metalic

2007

3.700

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

200.

1.3.1.1.

Teren aferent staţie autobuz Tufeni Deal

Suprafaţă teren - 14,2 mp

Vecinătăţi: DJ 679, gosp. State Ion

2006

176

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

201.

1.3.1.1.

Staţie autobuz Tufeni Deal centru

Construcţie uşoară - policarbonat pe schelet metalic

2007

3.700

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

202.

1.3.1.1.

Teren aferent staţie autobuz Tufeni Deal centru

Suprafaţă teren 11,85 mp

Vecinătăţi: DJ 679, farmacia Prosana

2006

147

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

203.

1.3.1.1.

Staţie autobuz Tufeni Vale

Construcţie uşoară - policarbonat pe schelet metalic

2007

3.700

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

204.

1.3.1.1.

Teren aferent staţie autobuz Tufeni Vale

Suprafaţă teren - 34 mp

Vecinătăţi: DJ 679, gosp. Purcaru

2006

663

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

205.

1.3.1.1.

Staţie autobuz Stoborăşti

Construcţie uşoară - policarbonat pe schelet metalic

2007

3.700

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

206.

1.3.1.1.

Teren aferent staţie autobuz Stoborăşti

Suprafaţă teren 11,75 mp

Vecinătăţi: DJ 679, magazin mixt S.C. VICTORIA

2006

147

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

207.

1.3.1.1.

Staţie autobuz Stoborăşti sediu fost CAP

Construcţie uşoară - policarbonat pe schelet metalic

2007

3.700

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

208.

1.3.1.1.

Teren aferent staţie autobuz sediu fost CAP Stoborăşti

Suprafaţă teren - 11,85 mp

Vecinătăţi: DJ 679, fost sediu CAP Stoborăşti

2006

147

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

209.

1.3.1.1.

Staţie autobuz magazin Barza

Construcţie uşoară - policarbonat pe schelet metalic

2007

3.700

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

210.

1.3.1.1.

Teren aferent staţie autobuz magazin Barza

Suprafaţă teren - 207 mp

Vecinătăţi: DJ 679, gosp. Rădulescu

2006

2.567

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

211.

1.3.1.1.

Staţie autobuz Barza

Construcţie uşoară - policarbonat pe schelet metalic

2007

3.700

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

212.

1.3.1.1.

Teren aferent staţie autobuz Barza

Suprafaţă teren - 11,85 mp

Vecinătăţi: DJ 679, gosp. Neacşu Traian

2006

147

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

213.

1.8.15.

Foişor fântână publică Barza

Construcţie artizanală din lemn, fântâna publică din poiana Potcovaru

2008

7.400

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

214.

1.3.7.

Indicator intrare în comună

„BINE AŢI VENITÎN COMUNATUFENI"

Din judeţul Argeş în comuna Tufeni

2008

4.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

215.

1.3.7.

Indicator intrare în comună

„BINE AŢI VENITÎN COMUNA TUFENI"

Din judeţul Teleorman în comuna Tufeni

2008

4.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

216.

1.3.7.

Indicator intrare în comună

„BINE AŢI VENITÎN COMUNA TUFENI"

Din comuna Icoana în comuna Tufeni

2008

4.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

217.

1.3.7.

Indicator intrare în comună

„BINE AŢI VENITÎN COMUNA TUFENI"

Din comuna Ghimpeţeni în comuna Tufeni

2008

4.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

218.

1.3.7.2.

Alei pavate

Pavaj pe fundaţie suplă - Parc comunal

Suprafaţa 188,45 mp

2008

6.645

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

219.

1.3.7.2.

Alei pavate

Pavaj pe fundaţie suplă; 123,62 mp

Pavaj în cadrul poienii fântâna Bisericii Tufeni Deal

2008

4.314

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

220.

1.3.7.2.

Alei pavate

Pavaj pe fundaţie suplă - Monument eroi Tufeni Suprafaţa 55,84 mp

2008

1.949

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

221.

1.3.7.2.

Alei pavate

Pavaj pe fundaţie suplă - Parcare Primărie Suprafaţa 203,80 mp

2008

7.113

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

222.

1.3.7.2.

Alei pavate

Pavaj pe fundaţie suplă - Sediu primărie

Suprafaţa 346,53 mp

2008

12.094

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

223.

1.3.7.2.

Alei pavate

Pavaj pe fundaţie suplă - Şcoala Tufeni Deal Suprafaţa 105,75 mp

2008

3.691

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

224.

1.3.7.2.

Alei pavate

Pavaj pe fundaţie suplă - Şcoala Stoborăşti Suprafaţa - 40,28 mp

2008

1.406

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

225.

1.6.8.

Teren poiana fântână Potcovaru

Suprafaţă teren - 195 mp Comuna Tufeni, satul Barza

Vecinătăţi: DJ 679, Tudor Aurel

2000

2.418

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

226.

1.6.8.

Teren poiana fântână Ursu

Suprafaţă teren - 742 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

Vecinătăţi: Pătraşcu Constantin, Lungu Petre, D.S.

2000

9.200

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

227.

1.6.8.

Teren poiana fântână Pescaru

Suprafaţă teren - 585 mp

Comuna Tufeni, satul Barza

Vecinătăţi: Tudor Dumitru, Anghel Florea, Pescaru Constantin, DJ 679

2000

7.254

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

228.

1.6.8.

Teren poiana fântână Cocoşatu

Suprafaţă teren - 4 mp Comuna Tufeni, satul Barza

Vecinătăţi: Ds, Cocoşatu Gheorghe

2000

50

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

229.

1.6.8.

Teren poiana fântână Anghel

Suprafaţă teren - 4 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

Vecinătăţi: Rudareanu Nicolae, Anghel Pavel, Anghel Paul, DJ 679

2000

50

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

230.

1.6.8.

Teren poiana fântână Răcan

Suprafaţă teren - 23,5 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

Vecinătăţi: Coman Gheorghe, Alexe Ionel, DJ 679

2000

291

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

231.

1.6.8.

Teren poiana fântână Bebe

Suprafaţă teren - 9 mp Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

Vecinătăţi: Sandu Ilie, DJ 679

2000

112

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

232.

1.6.8.

Teren poiana fântână Ivaşcu

Suprafaţă teren - 4,50 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

Vecinătăţi: Ivaşcu B. Marin

2000

56

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

233.

1.6.8.

Teren poiana fântână Dragomir

Suprafaţă teren - 30 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

Vecinătăţi: Dragomir Ilie, D.S.

2000

372

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

234.

1.6.8.

Teren poiana fântână Ionescu

Suprafaţă teren - 12 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

Vecinătăţi: Ionescu Emilian

2000

149

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

235.

1.6.8.

Teren poiana fântână Galeju

Suprafaţă teren - 82,5 mp

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

Vecinătăţi: Zavera Voicu, Dumitrascu Irinel

2000

1.023

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

236.

1.6.8.

Teren poiana fântână Arghir

Suprafaţă teren - 292 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Dumitrascu Gabriel, Arghir Marian, Burcea Gheorghe

2000

5.694

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

237.

1.6.8.

Teren poiana fântână Pană

Suprafaţă teren - 25 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Popescu Lidioara, Enaghe Ioana, DJ 679

2000

488

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

238.

1.6.8.

Teren poiana fântână Sindie

Suprafaţă teren - 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Ursu Rada, Sindie Alexandru Ivan Tudor

2000

78

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

239.

1.6.8.

Teren poiana fântână Biserica Nouă

Suprafaţă teren - 41,60 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Sindie Cristudor

2000

811

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

240.

1.6.8.

Teren poiana fântână Buşcă

Suprafaţă teren - 33,10 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Buşcu Constantina, DS

2000

410

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

241.

1.6.8.

Teren poiana fântână Şcoala Tufeni Vale

Suprafaţă teren - 1.140 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Şcoala Tufeni Vale, Gherasim Geta

2000

14.136

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

242.

1.6.8.

Teren poiana fântână Bimbo

Suprafaţă teren - 68 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Costea Marian, Udrea I.

2000

843

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

243.

1.6.8.

Teren poiana fântână Dumitrache

Suprafaţă teren - 157,50 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Burcea Damian, DC, DJ

2000

1.953

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

244.

1.6.8.

Teren poiana fântână Andrei

Suprafaţă teren - 48,6 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Şoricilă Eleonora, DJ, Oroşanu Marian

2000

598

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

245.

1.6.8.

Teren poiana fântână Şotae

Suprafaţă teren - 12 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

Vecinătăţi: Drăgoi Ion, Şotae Alexandru, DJ

2000

185

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

246.

1.6.8.

Teren poiana fântână Codin

Suprafaţă teren -123,20 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Ciobanu Valerică, DS 40, Onatu

2000

1.897

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

247.

1.6.8.

Teren poiana fântână Biserica Sf. Constantin si Elena

Suprafaţă teren - 157,60 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: DJ 679, biserica, parc comunal

2000

3.073

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

248.

1.6.8

Teren poiană fântână Oroşanu

Suprafaţă teren - 16 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Oroşanu Marian, DS

2000

247

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

249.

1.6.8.

Teren poiana fântână Leu

Suprafaţă teren - 22,4 mp

Comuna Tufeni satul Tufeni

Vecinătăţi: Puşcoci Nicu, Paul Leu, DS 40

2000

345

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

250.

1.6.8.

Teren poiana fântână; Delciu

Suprafaţă teren - 192,5 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Iordache Stelian, Constantin Ion

2000

2.965

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

251.

1.6.8.

Teren poiana fântână; Bogdănesti

Suprafaţă teren - 16 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Grigore Lucică, DS 40

2000

246

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

252.

1.6.8.

Teren poiana fântână; Bălan

Suprafata teren - 135 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Bălan Marin, DS

2000

2.079

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

253.

1.6.8.

Teren poiana fântână Vâlceşti

Suprafaţă teren -22,50 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Vâlcea Ioana, DS

2000

347

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

254.

1.6.8.

Teren poiana fântână Paraschiv

Suprafaţă teren - 9 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Dumitrascu Ilie, Chivu Paraschiv, DS

2000

139

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

255.

1.6.8.

Teren poiana fântână Ispas

Suprafaţă teren - 55 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Andrei Radu, Ispas Liviu

2000

847

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

256.

1.6.8.

Teren poiana fântână dr. Cârstea

Suprafaţă teren - 16 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: D.S., Cârstea Marin

2000

247

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

257.

1.6.8.

Teren poiana fântână Plugăreşti

Suprafaţă teren - 4 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Burcea Ionica, DS

2000

12

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

258.

1.6.8.

Teren poiana fântână Tupulan

Suprafaţă teren - 12 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Tupulan Matei, Ioniţă

2000

185

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

259.

1.6.8.

Teren poiana fântână Ulică

Suprafaţă teren -124 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Târchilă Iulian, DS

2000

1.538

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

260.

1.6.8.

Teren poiana fântână Chivu

Suprafaţă teren - 36,20 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Chivu Cristudor, Păsărelu Alexandrina

2000

706

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

261.

1.6.8.

Teren poiana fântână Giulan

Suprafaţă teren - 42,70 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Giulan Florea, DS

2000

658

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

262.

1.6.8.

Teren poiana fântână Lăptică

Suprafaţă teren - 18,8 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Boaţă Marin DJ 679

2000

290

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

263.

1.6.8.

Teren poiana fântână Matei

Suprafaţă teren - 20 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Matei Ionel, Briceag Marius, DJ 679

2000

308

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

264.

1.6.8.

Teren poiana fântână Bleajă

Suprafaţă teren - 13,50 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Ghica Gheorghe

2000

208

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

265.

1.6.8.

Teren poiana fântână Greuceanu

Suprafaţă teren - 9 mp

Comuna Tufeni, satul Tufeni

Vecinătăţi: Oroşanu Radu, DS

2000

112

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

266.

1.6.8.

Fântână arteziană

Amplasată în centrul comunei, în sensul giratoriu, compusă din 4 farfurii şi 2 amoraşi

2006

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

267.

1.6.6.

Construcţii suport pentru panouri de afişare şi publicitate

Afişor cu leduri 900 mm * 300 mm, amplasat în centrul comunei, sens giratoriu, deasupra fântânii arteziene (ceas, data, temperatura, publicitate)

2009

4.500

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

268.

1.3.7.

Indicator trecere pietoni cu semnalizare electrică

Amplasat în dreptul farmaciei PROSANA pe DJ 679

2009

3.570

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

269.

1.3.7.

Indicator trecere pietoni cu semnalizare electrică

Amplasat în dreptul Şcolii Generale Tufeni pe DJ 679

2009

3.570

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

270.

1.3.7.

Indicator trecere pietoni cu semnalizare electrică

Amplasat în dreptul Şcolii Generale Stoborăşti pe DJ 679

2009

3.570

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

271.

1.3.7.

Indicator trecere pietoni cu semnalizare electrică

Amplasat în dreptul gosp. Lipa Constantin pe DJ 679

2009

3.570

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

272.

1.8.15.

Teren staţie de distribuţie apă sat Tufeni

Teren intravilan amplasat la Casa Simu format din două parcele în suprafata totală de 2.880 mp

I. 2.500 mp; L - 50 m, l - 68,5 latura de E şi 31,5 latura de V

II.  380 mp; L -40 m, 1 - 9,5 m

2007

56.160

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

273.

1.8.15.

Teren staţie de distribuţie apă pentru satele Stoborăşti şi Barza

Teren intravilan fost CAP Stoborăşti, total suprafata 3.800 mp; L - 75 m, 1 - 51m

2007

47.500

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

274.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Potcovaru

Comuna Tufeni, satul Barza

1955

2000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

275.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Ursu

Comuna Tufeni, satul Barza

1955

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

276.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Pescaru

Comuna Tufeni, satul Barza

1955

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

277.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Cocoşatu

Comuna Tufeni, satul Barza

1955

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

278.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Anghel

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

1953

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

279.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Răcan

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

1953

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

280.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Bebe

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

1953

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală, denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare

281.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Ivaşcu

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

1953

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

282.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Dragomir

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

1953

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

283.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Ionescu

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

1953

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

284.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Galeju

Comuna Tufeni, satul Stoborăşti

1953

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

285.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Arghir

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

286.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Pană

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

287.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Sindie

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

288.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Biserica nouă

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

289.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Buşcă

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

290.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Şcoala I-IV Tufeni Vale Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

291.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Bimbo

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

292.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Dumitzrache

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

293.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Şotae Alexandru

Comuna Tufeni, satul Tufeni Vale

1950

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

294.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Codin

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

295.

1.8.1.

Fântână publică (Fântâna miresei)

Amplasată în poiana Biserică

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1940

3.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

296.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Oroşanu Marian

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

297.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Leu

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1940

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

298.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Delciu

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

299.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Bogdăneşti

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

300.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Bălan

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

301.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Vâlceşti

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1940

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

302.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Paraschiv

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

303.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Ispas

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

304.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Cârstea

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1940

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

305.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Plugăreşti

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1940

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

306.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Ţupulan

Comuna Tufeni, satul'Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

307.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Ulică

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1940

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

308.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Chivu Cristudor

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

309.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Giulan

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1945

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009

310.

1.8.1.

Fântână publică

Amplasată în poiana Lăptică

Comuna Tufeni, satul Tufeni

1940

2.000

Domeniul public al comunei Tufeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 31/30.09.2009


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 396/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 396 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu