Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.395 din 27.05.2015

privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, trecute în domeniul public al statului, situate în municipiul Braşov, judeţul Braşov
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 08 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov a unor imobile compuse din construcţii şi teren, situate în municipiul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise din patrimoniul Societăţii Comerciale „Rulmentul“ - S.A. în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată, în condiţiile legii. Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Braşov. Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor proprietate publică a statului care se transmit în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Elementele de identificare a imobilului Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele C.U.I. Descrierea tehnică a imobilului Valoare de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 8.30 Teren intravilan în suprafaţă de 37.944 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112443 Braşov, nr. cad. 112443 Statul român* Municipiul Braşov CIF4384206 Teren intravilan în suprafaţă de 37.944 mp 6.450.480
2 8.30 Teren intravilan în suprafaţă de 5.680 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112444 Braşov, nr. cad. 112444 Statul român* Municipiul Braşov CIF4384206 Teren intravilan în suprafaţă de 5.680 mp 965.600
3 8.30 Teren de 5.355 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113007 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/255 Statul român* Municipiul Braşov CIF4384206 Teren de 5.355 mp 956.250
4 8.30 Balotare şi magazie bile - clădire cu parter din beton armat, laboratoare + clădire cu parter şi două nivele din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113007 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/255 CAD C1, C2, C3 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Balotare şi magazie bile - clădire cu parter din beton armat, laboratoare + clădire cu parter şi două nivele din beton armat 1.960.390
0 1 2 3 4 5 6 7 8
5 8.30 Teren de 161 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113018 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/223 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 161 mp 27.545
6 8.30 Staţie filtrare regenerare uleiuri - clădire industrială cu parter din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113018 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/223 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Staţie filtrare regenerare uleiuri - clădire industrială cu parter din beton armat 188.538
7 8.30 Teren de 342 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113047 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/225 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 342 mp 59.840
8 8.30 Staţie filtrare şi spargere emulsii - clădire cu parter din beton armat, depozit staţie de distribuţie amoniac - clădire parter din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113047 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/225 CAD C1 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Staţie filtrare şi spargere emulsii - clădire cu parter din beton armat, depozit staţie de distribuţie amoniac - clădire parter din beton armat 615.136
9 8.30 Teren de 888 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113055 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/206 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 888 mp 145.860
10 8.30 Staţie evacuare şpan - depozit şpan deservit de macara capră Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96 CF 113055 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/206 Statul român* Municipiul Braşov, CIF 4384206 Staţie evacuare şpan - depozit şpan deservit de macara capră 0
11 8.30 Teren de 13.750 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113662 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/245 Statul Român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 13.750 mp 2.337.500
12 8.30 Rulmenţi speciali - clădire cu parter din beton armat. Anexa tehnico-socială - clădire cu 2 nivele din beton armat, clădire cu parter şi 3 nivele din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113662 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/245 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Rulmenţi speciali -clădire cu parter din beton armat. Anexa tehnico-socială - clădire cu 2 nivele din beton armat, clădire cu parter şi 3 nivele din beton armat 10.328.982
0 1 2 3 4 5 6 7 8
13 8.30 Teren de 1.378 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113676 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/244 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 1.378 mp 235.960
14 8.30 Anexa tehnico-socială clădire cu parter din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113676 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/244 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Anexa tehnico-socială clădire cu parter din beton armat 1.415.896
15 8.30 Teren de 58.723 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113732 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/229 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 58.723 mp 9.980.020
16 8.30 Strungărie - clădire cu parter, tratament termic secundar - clădire cu parter, rectificare - clădire cu parter, montaj rulmenţi - clădire cu parter, fabricaţie bile - clădire cu parter, anexa tehnico-socială - clădire cu parter şi un nivel, anexa tehnico-socială - parter şi un nivel, anexa tehnico-socială - parter şi un nivel de beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113732 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/229 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Strungărie - clădire cu parter, tratament termic secundar - clădire cu parter, rectificare - clădire cu parter, montaj rulmenţi - clădire cu parter, fabricaţie bile - clădire cu parter, anexa tehnico-socială - clădire cu parter şi un nivel anexa tehnico-socială - parter şi un nivel, anexa tehnico-socială - parter şi un nivel de beton armat 22.001.414
17 8.30 Teren de 524 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113771 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/224 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 524 mp 98.770
18 8.30 Instalaţie filtrare emulsii şi WS - construcţie semiîngropată din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113771 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/224 Statul român* Municipiul Braşov CIF 4384206 Instalaţie filtrare emulsii şi WS - construcţie semiîngropată din beton armat 59.769
19 8.30 Teren intravilan în suprafaţă de 28.759 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112451 Braşov, nr. cad. 112451 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren intravilan în suprafaţă de 28.759 mp 4.889.030
0 1 2 3 4 5 6 7 8
20 8.30 Teren intravilan în suprafaţă de 8.983 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112452 Braşov, nr. cad. 112452 Statul român** Municipiul Braşov CIF4384206 Teren intravilan în suprafaţă de 8.983 mp 1.527.110
21 8.30 Teren intravilan în suprafaţă de 10.668 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112453 Braşov, nr. cad. 112453 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren intravilan în suprafaţă de 10.668 mp 1.813.560
22 8.30 Teren de 616 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112994 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/168 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 616 mp 104.720
23 8.30 Sere-construcţie din sticlă şi metal ce cuprinde seră horticolă; seră horticolă paturi calde, clădire seră şi birourile de transport H17 Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112994 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/168 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Sere - construcţie din sticlă şi metal ce cuprinde seră horticolă; seră horticolă paturi calde, clădire seră şi birourile de transport H17 42.776
24 8.30 Teren de 991 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112995 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/a/5)/2/1/179/B Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 991 mp 151.810
25 8.30 Depozit de uleiuri - 21 rezervoare de uleiuri Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 112995 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/a/5)/2/1/179/B Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Depozit de uleiuri - 21 rezervoare de uleiuri 0
26 8.30 Teren de 2.673 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113012 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/139 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 2.673 mp 442.850
27 8.30 Gospodărie păcură - teren ocupat cu patru rezervoare de păcură Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113012 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/139 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Gospodărie păcură + teren ocupat cu patru rezervoare de păcură 0
28 8.30 Teren de 200 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113013 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/161 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 200 mp 33.310
0 1 2 3 4 5 6 7 8
29 8.30 Remiză locomotive - construcţie parter din beton armat tip hală industrială echipată cu instalaţii electrice de ridicat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113013 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/161 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Remiză locomotive - construcţie parter din beton armat tip hală industrială echipată cu instalaţii electrice de ridicat 418.202
30 8.30 Teren de 107 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113016 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/179/A Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 107 mp 14.620
31 8.30 Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113016 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/179/A Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat 0
32 8.30 Teren de 477 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113025 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/154 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 477 mp 83.130
33 8.30 Depozit şi distribuţie carburanţi Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113025 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/154 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Depozit şi distribuţie carburanţi 0
34 8.30 Teren de 117 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113040 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/179/D Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 117 mp 19.890
35 8.30 Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113040 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/179/D Statul român** Municipiul Braşov, CIF 4384206 Depozit uleiuri - clădire cu parter din beton armat 0
36 8.30 Teren de 53 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113043 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/138 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 53 mp 8.330
0 1 2 3 4 5 6 7 8
37 8.30 Casa de pompe - clădire cu parter din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113043 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/138 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Casa de pompe - clădire cu parter din beton armat 7.867
38 8.30 Teren de 123 mp Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113665 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/180 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Teren de 123 mp 22.950
39 8.30 Decantor nămol - clădire semiîngropată din beton armat Municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 96, CF 113665 Braşov, nr. top. (9060/2/4, 9103/4/a/3, 9103/4/a/4, 9103/4/a/5)/2/1/180 Statul român** Municipiul Braşov CIF 4384206 Decantor nămol - clădire semiîngropată din beton armat 5.466

* Imobilele au fost trecute în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 14.765M din 19 octombrie 2011, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, şi Decizia nr. 241 din 17 octombrie 2011 a Ministerului Finanţelor Publice - Comisia pentru analiză şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietatea debitorului. ** Imobilele au fost trecute în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 18.942 din 20 octombrie 2011, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Regională pentru Operaţiuni Vamale Braşov, şi Decizia nr. 242 din 17 octombrie 2011 a Ministerului Finanţelor Publice - Comisia pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietatea debitorului.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 395/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 395 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 395/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu