Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.392 din 13.04.2011

pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 29 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năneşti“ la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 şi 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXĂ(Anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002) INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năneşti, judeţul Vrancea

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
1. 1.2.8 Balta Călienii Noi Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 27,67 ha, tarlaua 34, parcela 269 2002 58.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 9.890 din 3 mai 2006 şi nr. 9.892 din 3 mai 2006
2. 1.2.8 Balta Sacu Comuna Năneşti, satul Năneşti (concesionată), S - 29,82 ha, tarlaua 57, parcela 359 Canale evacuare apă - S -11.692 mp, tarlaua 0, parcelele 391, 487; tarlaua 37, parcela 1426/1, S - 928 mp; tarlaua 36, parcela 1478, S - 855 mp; tarlaua 81, parcela 489, S - 1.770 mp 2003 75.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 26.708 din 16 septembrie 2009
0 1 2 3 4 5 6
3. 1.2.8 Balta Cărpănoaia Comuna Năneşti, satul Năneşti (concesionată), suprafaţa - 31,09 ha, tarlaua 47, parcela 310 Canale alimentare cu apă - tarlaua 0, parcela 299, S - 1.270 mp; tarlaua 0, parcela 299, S - 164 mp; tarlaua 0, parcela 293, S - 5.324 mp 2003 78.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 26.642 din 15 septembrie 2009, carte funciară nr. 26.645 din 15 septembrie 2009 şi carte funciară nr. 26.647 din 15 septembrie 2009
4. 1.2.8 Baltă Comuna Năneşti, satul Năneşti, tarlaua 57, parcela 359, S - 4,40 ha (concesionată) 2003 11.040 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 26.706 din 16 septembrie 2009
5. 1.3.7.1 Strada Trandafirului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 1,194 km, de la Mihalcea Vasile la Moise Ionica, Mihalcea Vasile-Adam Steluţa, Gheorghiţă Costică - tarlaua 1, parcela 192, L = 0,067 km; tarlaua 4, parcela 192, L = 0,256 km; tarlaua 5, parcela 207, L = 0,193 km; tarlaua 4, parcela 191, L = 0,467 km; tarlaua 4, parcela 193, L = 0,211 km 2008 75.200 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
6. 1.3.7.1 Strada Stufului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,872 km, de la Moise Ionica-Porova Ştefan-Bucşă Dumitru - tarlaua 12, parcela 567, L = 0,872 km 2008 54.923 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
7. 1.3.7.1 Strada Crovului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 3,368 km, de la Cobâlă Teodor - Porova Ion - Ciobotaru Gheorghe - Neculai Maria - tarlaua 6, parcela 302, L = 0,581 km; tarlaua 11, parcela 302, L = 0,233 km; tarlaua 12, parcela 623, L = 1,120 km; tarlaua 13, parcela 623, L = 0,600 km; tarlaua 14, parcela 684, L = 0,389 km; tarlaua 15, parcela 720, L = 0,445 km 2008 212.137 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
8. 1.3.7.1 Strada Şcolii Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,472 km, de la Şcoala Năneşti - Togan Valerică - tarlaua 10, parcela 561, L = 0,472 km 2008 29.730 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
9. 1.3.7.1 Strada Industriei Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,769 km, de la Hârlau Ionel - Pătraşcu Pavel - tarlaua 35, parcela 1369, L = 0,769 km 2008 48.436 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
0 1 2 3 4 5 6
10. 1.3.7.1 Strada Plopului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 1,391 km, de la Bacnaş Gheorghe - Ichim Maria - Aprodu Dumitru şi retur Badiu Adina - tarlaua 31, parcela 1176, L = 0,182 km; tarlaua 33, parcela 1176, L = 0,353 km; tarlaua 28, parcela 1176, L = 0,258 km; tarlaua 28, parcela 1186, L = 0,220 km; tarlaua 29, parcela 1176, L = 0,121 km; tarlaua 24, parcela 970, L = 0,210 km; tarlaua 29, parcela 1199, L = 0,229 km 2008 87.614 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/12.05.2008, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
11. 1.3.7.1 Strada Hanului Comuna Năneşti, satul Năneşti - 0,542 km, de la Hârlău Dumitru - Gavrilă Alexandru - tarlaua 27, parcela 1100, L = 0,542 km 2008 34.138 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
12. 1.3.7.1 Strada Malului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,713 km, de la Constantin Gheorghe - Anghel Alexandru - Patraşcu Costina - Stoica Ioniţă - Relea Tudora - tarlaua 18, parcela 837, L = 0,259 km; tarlaua 19, parcela 876, L = 0,192 km; tarlaua 21, parcela 921, L = 0,111 km; tarlaua 22, parcela 921, L = 0,094 km; tarlaua 22, parcela 933, L = 0,057 km 2008 44.909 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
13. 1.3.7.1 Strada Morii Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 1,001 km, de la Gavrilă Costel - Ciobanu Stana - Rotaru Tinca - Bucşa Geta - tarlaua 19, parcela 837, L = 0,319 km; tarlaua 8, parcela 423, L = 0,375 km; tarlaua 9, parcela 502, L = 0,307 km 2008 63.049 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
14. 1.3.7.1 Strada Siretului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,853 km, de la Ichim Ioana - Hotin Costică - tarlaua 7, parcela 389, L = 0,853 km 2008 53.727 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
15. 1.3.7.1 Strada Letinei Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,220 km, de la Caramalău Marian - Caramalău Toader - tarlaua 3, parcela 165, L = 0,220 km 2008 13.857 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
16. 1.3.7.1 Drumuri comunale Comuna Năneşti, satul Năneşti - lungimea totală - 2,72 km - tarlaua 2, parcela 105, L = 0,863 km; tarlaua 11, parcela 562, L = 0,332 km; tarlaua 12, parcela 624, L = 0,091 km; tarlaua 17, parcela 864, L = 0,033 km; tarlaua 17, parcela 771, 2001 171.322 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
0 1 2 3 4 5 6
L = 0,098 km; tarlaua 23, parcela 943, L = 0,111 km; tarla 27, parcela 1154, L = 0,036 km; tarlaua 29, parcela 1198, L = 0,078 km; tarlaua 31, parcela 1208, L = 0,049 km; tarlaua 32, parcela 1225, L = 0,078 km; tarlaua 32, parcela 1230, L = 0,088 km; tarlaua 33, parcela 1249, L = 0,204 km; tarlaua 34, parcela 1251, L = 0,233 km; tarlaua 36, parcela 1370, L = 0,054 km; tarlaua 37, parcela 1426, L = 0,067 km; tarlaua 38, parcela 1478, L = 0,305 km
17. 1.3.7.1 Drumuri comunale Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, lungimea totală - 5,972 km - tarlaua 1, parcela 567, L = 0,160 km; tarlaua 2, parcela 568, L = 0,840 km; tarlaua 3, parcela 568, L = 0,236 km; tarlaua 4, parcela 570, L = 1,123 km; tarlaua 5, parcela 571, L = 0,232 km; tarlaua 6, parcela 572, L = 1,147 km; tarlaua 7, parcela 573, L = 0,236 km; tarlaua 9, parcela 575, L = 0,225 km; tarlaua 10, parcela 576, L = 1,526 km; tarlaua 11, parcela 577, L = 0,247 km 2001 376.152 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
18. 1.3.7.1 Drumuri comunale Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, lungimea totală - 9,941 km - tarlaua 1, parcela 2, L = 0,828 km; tarlaua 1, parcela 11, L = 0,309 km; tarlaua 2, parcela 115, L = 0,804 km; tarlaua 3, parcela 183, L = 0,287 km; tarlaua 4, parcela 221, L = 0,048 km; tarlaua 4, parcela 132, L = 0,707 km; tarlaua 5, parcela 258, L = 0,179 km; tarlaua 6, parcela 296, L = 0,176 km; tarlaua 7, parcela 408, L = 0,628 km; tarlaua 8, parcela 479, L = 0,115 km; 2001 626.143 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
0 1 2 3 4 5 6
tarlaua 9, parcela 519, L = 0,145 km; tarlaua 9, parcela 744, L = 0,186 km; tarlaua 10, parcela 569, L = 0,111 km; tarlaua 11, parcela 626, L = 0,326 km; tarlaua 12, parcela 625, L = 0,495 km; tarlaua 13, parcela 722, L = 0,039 km; tarlaua 13, parcela 743, L = 0,671 km; tarlaua 14, parcela 766, L = 0,080 km; tarlaua 15, parcela 771, L = 0,158 km; tarlaua 16, parcela 786, L = 0,063 km; tarlaua 16, parcela 829, L = 0,143 km; tarlaua 16, parcela 1047, L = 0,226 km; tarlaua 17, parcela 772, L = 0,330 km; tarlaua 18, parcela 931, L = 0,093 km; tarlaua 19, parcela 1049, L = 0,014 km; tarlaua 20, parcela 543, L = 2,382 km; tarlaua 22, parcela 1048, L = 0,398 km
19. 1.3.7.2 Drum comunal 202 Comuna Năneşti, între satele Călienii Noi şi Călienii Vechi, L = 3,8 km 2007 1.445.530 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
20. 1.3.7.1 Drumuri de exploatare agricolă Comuna Năneşti, S totală = 7,04 ha, situate în extravilanul localităţilor 2003 5.280 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
21. 1.6.2 Căminul cultural Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 545 mp, teren aferent - 1.977 mp, tarlaua 6, parcela 238 1973 318.925 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 26.177 din 10 septembrie 2009
22. 1.6.2 Magazie căminul cultural Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 56 mp, tarlaua 6, parcela 238 1973 3,50 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
23. 1.6.2 Căminul cultural Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită = 220 mp, teren aferent - S = 900 mp curţi, S = 1.030 mp arabil, tarlaua 12, parcela 653 1960 88.964 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 25.716 din 7 septembrie 2009
24. 1.6.2 Şcoala generală Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 1.034 mp, teren aferent - S = 9.265 mp curţi, tarlaua 17, parcela 804-810, S = 2.122 mp arabil; tarlaua 17, parcela 810 1954 960.205 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 26.512 din 14 septembrie 2009
0 1 2 3 4 5 6
25. 1.6.2 Grădiniţa Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 244 mp, tarlaua 17, parcela 804 1982 302.353 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
26. 1.6.2 Magazie Şcoala generală Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 341 mp, tarlaua 17, parcela 804 1960 2.753 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
27. 1.6.2 Şcoala generală Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită - 498 mp, teren aferent - S = 6.189 mp, tarlaua 13, parcela 676-678 1934 238.395 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
28. 1.6.2 Grădiniţa Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită - 122 mp, tarlaua 13, parcela 676 1988 24.451 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
29. 1.6.2 Magazie Şcoala generală Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită - 30 mp, tarlaua 13, parcela 676 1934 0,30 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
30. 1.6.2 Şcoala cu clasele I-IV Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, suprafaţa construită - 264 mp, teren aferent - S = 1.529 mp, curţi - S = 2.660 mp arabil, tarlaua 10, parcela 425-427 1977 4,50 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 25.874 din 8 septembrie 2009
31. 1.6.2 Teren de sport Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa - 8.612 mp, tarlaua 38, parcela 1498 1954 2.049 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 29.261 din 9 octombrie 2009
32. 1.6.2 Teren de sport Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa - 4.310 mp, tarlaua 12, parcela 654 1968 981 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
33. 1.6.4 Clădirea primăriei şi terenul aferent Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 164 mp, teren aferent - S = 831 mp curţi, S - 373 mp arabil, tarlaua 6, parcela 238 1998 119.742 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 25.880 din 8 septembrie 2009
34. 1.6.4 Clădirea fostei primării şi terenul aferent Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită - 142 mp, teren aferent - S = 479 mp curţi, S - 589 mp arabil, tarlaua 12, parcela 644, 645 1930 6.659 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 25.715 din 7 septembrie 2009
35. 1.7.1.2 Reţea electrică Comuna Năneşti, satul Năneşti, L - 480 ml 2009 27.557 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, Proces-verbal de recepţie nr. 1.154 din 29 aprilie 2009
36. 1.8.13 Sistemul de alimentare cu apă Comuna Năneşti, satul Năneşti, tarlaua 17, parcela 804, curţi - S = 1.151 mp, clădire bazine polistif, S - 203 mp; clădire puţ forat, S - 102 mp; clădire staţie clorinare, S - 29 mp; clădire staţie pompare, S - 52 mp; reţea aducţiune, L - 0,500 km; reţea distribuţie, L - 11 km 2009 1.821.322 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, Proces-verbal de recepţie nr. 3.242 din 19 decembrie 2008
0 1 2 3 4 5 6
37. 2.4.2.10 Teren agricol şcoală Comuna Năneşti, S - 5 ha -şcoala Călienii Noi, S - 1 ha, tarlaua 34, parcela 275; - şcoala Călienii Vechi, S - 2 ha, tarlaua 34, parcela 275; - şcoala Năneşti, S - 2 ha, tarlaua 54 parcela 351 1991 7.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
38. 2.4.2.10 Pădure Comuna Năneşti, satul Călienii-Vechi S - 3 ha, situată în tarlaua 4, parcela 21, sola „Lalu“ 2003 6.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, titlul de proprietate nr. 759/2003
39. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 15,86 ha, tarlaua 44, parcela 300 1991 11.895 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
40. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 4,27 ha, tarlaua 81, parcela 475/1 1991 3.202 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
41. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti S - 6,32 ha, tarlaua 81, parcela 475 1991 4.740 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
42. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 9,72 ha, tarlaua 81, parcela 477 1991 7.290 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
43. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 1,71 ha, tarlaua 68, parcela 413 1991 1.283 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
44. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 0,33 ha, tarlaua 70, parcela 416 1991 247 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
45. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 47,06 ha, tarlaua 81, parcela 476 1991 35.295 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
46. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 51,23 ha, tarlaua 84, parcela 483 1991 36.922 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
47. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 27,27 ha, tarlaua 85, parcela 484 1991 20.453 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
48. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 1,41 ha, tarlaua 88, parcela 492/1 1991 1.057 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
49. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 32,36 ha, tarlaua 86, parcela 486 1991 24.278 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
50. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 2,38 ha, tarlaua 87, parcela 488 1991 1.785 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
51. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 9,90 ha, tarlaua 88, parcela 491 1991 7.425 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
0 1 2 3 4 5 6
52. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 2,00 ha, tarlaua 88, parcela 492 1991 1.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
53. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 30,00 ha, tarlaua 52, parcela 330 1991 22.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
54. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 24,00 ha, tarlaua 95, parcela 504 1991 18.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
55. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 30,00 ha, tarlaua 53, parcela 341 1991 22.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
56. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 1,30 ha, tarlaua 1, parcela 9 1991 975 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
57. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 5,61 ha, tarlaua 41, parcela 295 1991 4.208 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
58. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 1,93 ha, tarlaua 33, parcela 259 1991 1.448 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
59. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 20,54 ha, tarlaua 12, parcela 107/1 1991 15.405 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
60. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 16,79 ha, tarlaua 31, parcela 217 1991 12.593 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
61. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 20,04 ha, tarlaua 38, parcela 281 1991 15.030 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
62. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 2,10 ha, tarlaua 40, parcela 292 1991 1.575 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
63. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 4,20 ha, tarlaua 5, parcela 38 1991 3.150 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
64. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 10,07 ha, tarlaua 37, parcela 279 1991 7.553 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
65. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 5,76 ha, tarlaua 36, parcela 276 1991 4.320 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
66. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 40,00 ha, tarlaua 23, parcela 173 1991 30.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
67. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 7,38 ha, tarlaua 23, parcela 178 1991 5.535 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
68. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 6,50 ha, tarlaua 24, parcela 180 1991 4.875 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
0 1 2 3 4 5 6
69. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 2,00 ha, tarlaua 11, parcela 106 1991 1.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
70. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 17,00 ha, tarlaua 23, parcela 174 1991 12.750 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
71. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 23,37 ha, tarlaua 23, parcela 177 1991 17.527 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
72. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 25,00 ha, tarlaua 23, parcela 180 1991 18.750 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
73. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 28,20 ha, tarlaua 34, parcela 273 1991 21.150 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
74. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 24,32 ha, tarlaua 34, parcela 265 1991 18.240 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
75. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 17,85 ha, tarlaua 34, parcela 267 1991 13.387 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
76. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 20,04 ha, tarlaua 34, parcela 269 1991 15.030 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
77. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 3,92 ha, tarlaua 47, parcela 309 1991 2.940 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
78. 2.4.2.10 Teren neproductiv Balta Japca, comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 12,52 ha, tarlaua 70, parcela 413-414, suprafaţa 11,90 ha; tarlaua 70, parcela 418-420, suprafaţa - 0,62 ha 2009 12.520 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
79. 2.4.2.10 Teren neproductiv Foste platforme de gunoi, comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 1,95 ha, tarlaua 70, parcela 418, S - 0,40 ha; tarlaua 57, parcela 358, S - 1,55 ha 2001 1.463 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
80. 2.4.2.10 Teren neproductiv Foste platforme de gunoi, comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 0,10 ha, tarlaua 19, parcela 358, S - 0,10 ha 2001 75 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
81. 2.4.2.10 Teren neproductiv Foste platforme de gunoi, comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 0,40 ha, tarlaua 11, parcela 106, S - 0,20 ha; tarlaua 12, parcela 107, S - 0,10 ha; tarlaua 13, parcela 111, S - 0,10 ha 2001 1.463 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 392/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 392 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu