Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.392 din 13.04.2011

pentru modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 29 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năneşti“ la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 şi 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXĂ(Anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002) INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năneşti, judeţul Vrancea

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
1. 1.2.8 Balta Călienii Noi Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 27,67 ha, tarlaua 34, parcela 269 2002 58.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 9.890 din 3 mai 2006 şi nr. 9.892 din 3 mai 2006
2. 1.2.8 Balta Sacu Comuna Năneşti, satul Năneşti (concesionată), S - 29,82 ha, tarlaua 57, parcela 359 Canale evacuare apă - S -11.692 mp, tarlaua 0, parcelele 391, 487; tarlaua 37, parcela 1426/1, S - 928 mp; tarlaua 36, parcela 1478, S - 855 mp; tarlaua 81, parcela 489, S - 1.770 mp 2003 75.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 26.708 din 16 septembrie 2009
0 1 2 3 4 5 6
3. 1.2.8 Balta Cărpănoaia Comuna Năneşti, satul Năneşti (concesionată), suprafaţa - 31,09 ha, tarlaua 47, parcela 310 Canale alimentare cu apă - tarlaua 0, parcela 299, S - 1.270 mp; tarlaua 0, parcela 299, S - 164 mp; tarlaua 0, parcela 293, S - 5.324 mp 2003 78.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 26.642 din 15 septembrie 2009, carte funciară nr. 26.645 din 15 septembrie 2009 şi carte funciară nr. 26.647 din 15 septembrie 2009
4. 1.2.8 Baltă Comuna Năneşti, satul Năneşti, tarlaua 57, parcela 359, S - 4,40 ha (concesionată) 2003 11.040 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 26.706 din 16 septembrie 2009
5. 1.3.7.1 Strada Trandafirului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 1,194 km, de la Mihalcea Vasile la Moise Ionica, Mihalcea Vasile-Adam Steluţa, Gheorghiţă Costică - tarlaua 1, parcela 192, L = 0,067 km; tarlaua 4, parcela 192, L = 0,256 km; tarlaua 5, parcela 207, L = 0,193 km; tarlaua 4, parcela 191, L = 0,467 km; tarlaua 4, parcela 193, L = 0,211 km 2008 75.200 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
6. 1.3.7.1 Strada Stufului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,872 km, de la Moise Ionica-Porova Ştefan-Bucşă Dumitru - tarlaua 12, parcela 567, L = 0,872 km 2008 54.923 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
7. 1.3.7.1 Strada Crovului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 3,368 km, de la Cobâlă Teodor - Porova Ion - Ciobotaru Gheorghe - Neculai Maria - tarlaua 6, parcela 302, L = 0,581 km; tarlaua 11, parcela 302, L = 0,233 km; tarlaua 12, parcela 623, L = 1,120 km; tarlaua 13, parcela 623, L = 0,600 km; tarlaua 14, parcela 684, L = 0,389 km; tarlaua 15, parcela 720, L = 0,445 km 2008 212.137 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
8. 1.3.7.1 Strada Şcolii Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,472 km, de la Şcoala Năneşti - Togan Valerică - tarlaua 10, parcela 561, L = 0,472 km 2008 29.730 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
9. 1.3.7.1 Strada Industriei Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,769 km, de la Hârlau Ionel - Pătraşcu Pavel - tarlaua 35, parcela 1369, L = 0,769 km 2008 48.436 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
0 1 2 3 4 5 6
10. 1.3.7.1 Strada Plopului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 1,391 km, de la Bacnaş Gheorghe - Ichim Maria - Aprodu Dumitru şi retur Badiu Adina - tarlaua 31, parcela 1176, L = 0,182 km; tarlaua 33, parcela 1176, L = 0,353 km; tarlaua 28, parcela 1176, L = 0,258 km; tarlaua 28, parcela 1186, L = 0,220 km; tarlaua 29, parcela 1176, L = 0,121 km; tarlaua 24, parcela 970, L = 0,210 km; tarlaua 29, parcela 1199, L = 0,229 km 2008 87.614 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 13/12.05.2008, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
11. 1.3.7.1 Strada Hanului Comuna Năneşti, satul Năneşti - 0,542 km, de la Hârlău Dumitru - Gavrilă Alexandru - tarlaua 27, parcela 1100, L = 0,542 km 2008 34.138 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
12. 1.3.7.1 Strada Malului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,713 km, de la Constantin Gheorghe - Anghel Alexandru - Patraşcu Costina - Stoica Ioniţă - Relea Tudora - tarlaua 18, parcela 837, L = 0,259 km; tarlaua 19, parcela 876, L = 0,192 km; tarlaua 21, parcela 921, L = 0,111 km; tarlaua 22, parcela 921, L = 0,094 km; tarlaua 22, parcela 933, L = 0,057 km 2008 44.909 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
13. 1.3.7.1 Strada Morii Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 1,001 km, de la Gavrilă Costel - Ciobanu Stana - Rotaru Tinca - Bucşa Geta - tarlaua 19, parcela 837, L = 0,319 km; tarlaua 8, parcela 423, L = 0,375 km; tarlaua 9, parcela 502, L = 0,307 km 2008 63.049 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
14. 1.3.7.1 Strada Siretului Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,853 km, de la Ichim Ioana - Hotin Costică - tarlaua 7, parcela 389, L = 0,853 km 2008 53.727 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
15. 1.3.7.1 Strada Letinei Comuna Năneşti, satul Năneşti, L = 0,220 km, de la Caramalău Marian - Caramalău Toader - tarlaua 3, parcela 165, L = 0,220 km 2008 13.857 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
16. 1.3.7.1 Drumuri comunale Comuna Năneşti, satul Năneşti - lungimea totală - 2,72 km - tarlaua 2, parcela 105, L = 0,863 km; tarlaua 11, parcela 562, L = 0,332 km; tarlaua 12, parcela 624, L = 0,091 km; tarlaua 17, parcela 864, L = 0,033 km; tarlaua 17, parcela 771, 2001 171.322 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
0 1 2 3 4 5 6
L = 0,098 km; tarlaua 23, parcela 943, L = 0,111 km; tarla 27, parcela 1154, L = 0,036 km; tarlaua 29, parcela 1198, L = 0,078 km; tarlaua 31, parcela 1208, L = 0,049 km; tarlaua 32, parcela 1225, L = 0,078 km; tarlaua 32, parcela 1230, L = 0,088 km; tarlaua 33, parcela 1249, L = 0,204 km; tarlaua 34, parcela 1251, L = 0,233 km; tarlaua 36, parcela 1370, L = 0,054 km; tarlaua 37, parcela 1426, L = 0,067 km; tarlaua 38, parcela 1478, L = 0,305 km
17. 1.3.7.1 Drumuri comunale Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, lungimea totală - 5,972 km - tarlaua 1, parcela 567, L = 0,160 km; tarlaua 2, parcela 568, L = 0,840 km; tarlaua 3, parcela 568, L = 0,236 km; tarlaua 4, parcela 570, L = 1,123 km; tarlaua 5, parcela 571, L = 0,232 km; tarlaua 6, parcela 572, L = 1,147 km; tarlaua 7, parcela 573, L = 0,236 km; tarlaua 9, parcela 575, L = 0,225 km; tarlaua 10, parcela 576, L = 1,526 km; tarlaua 11, parcela 577, L = 0,247 km 2001 376.152 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
18. 1.3.7.1 Drumuri comunale Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, lungimea totală - 9,941 km - tarlaua 1, parcela 2, L = 0,828 km; tarlaua 1, parcela 11, L = 0,309 km; tarlaua 2, parcela 115, L = 0,804 km; tarlaua 3, parcela 183, L = 0,287 km; tarlaua 4, parcela 221, L = 0,048 km; tarlaua 4, parcela 132, L = 0,707 km; tarlaua 5, parcela 258, L = 0,179 km; tarlaua 6, parcela 296, L = 0,176 km; tarlaua 7, parcela 408, L = 0,628 km; tarlaua 8, parcela 479, L = 0,115 km; 2001 626.143 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
0 1 2 3 4 5 6
tarlaua 9, parcela 519, L = 0,145 km; tarlaua 9, parcela 744, L = 0,186 km; tarlaua 10, parcela 569, L = 0,111 km; tarlaua 11, parcela 626, L = 0,326 km; tarlaua 12, parcela 625, L = 0,495 km; tarlaua 13, parcela 722, L = 0,039 km; tarlaua 13, parcela 743, L = 0,671 km; tarlaua 14, parcela 766, L = 0,080 km; tarlaua 15, parcela 771, L = 0,158 km; tarlaua 16, parcela 786, L = 0,063 km; tarlaua 16, parcela 829, L = 0,143 km; tarlaua 16, parcela 1047, L = 0,226 km; tarlaua 17, parcela 772, L = 0,330 km; tarlaua 18, parcela 931, L = 0,093 km; tarlaua 19, parcela 1049, L = 0,014 km; tarlaua 20, parcela 543, L = 2,382 km; tarlaua 22, parcela 1048, L = 0,398 km
19. 1.3.7.2 Drum comunal 202 Comuna Năneşti, între satele Călienii Noi şi Călienii Vechi, L = 3,8 km 2007 1.445.530 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
20. 1.3.7.1 Drumuri de exploatare agricolă Comuna Năneşti, S totală = 7,04 ha, situate în extravilanul localităţilor 2003 5.280 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
21. 1.6.2 Căminul cultural Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 545 mp, teren aferent - 1.977 mp, tarlaua 6, parcela 238 1973 318.925 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010, carte funciară nr. 26.177 din 10 septembrie 2009
22. 1.6.2 Magazie căminul cultural Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 56 mp, tarlaua 6, parcela 238 1973 3,50 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
23. 1.6.2 Căminul cultural Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită = 220 mp, teren aferent - S = 900 mp curţi, S = 1.030 mp arabil, tarlaua 12, parcela 653 1960 88.964 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 25.716 din 7 septembrie 2009
24. 1.6.2 Şcoala generală Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 1.034 mp, teren aferent - S = 9.265 mp curţi, tarlaua 17, parcela 804-810, S = 2.122 mp arabil; tarlaua 17, parcela 810 1954 960.205 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 26.512 din 14 septembrie 2009
0 1 2 3 4 5 6
25. 1.6.2 Grădiniţa Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 244 mp, tarlaua 17, parcela 804 1982 302.353 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
26. 1.6.2 Magazie Şcoala generală Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 341 mp, tarlaua 17, parcela 804 1960 2.753 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
27. 1.6.2 Şcoala generală Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită - 498 mp, teren aferent - S = 6.189 mp, tarlaua 13, parcela 676-678 1934 238.395 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
28. 1.6.2 Grădiniţa Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită - 122 mp, tarlaua 13, parcela 676 1988 24.451 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
29. 1.6.2 Magazie Şcoala generală Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită - 30 mp, tarlaua 13, parcela 676 1934 0,30 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
30. 1.6.2 Şcoala cu clasele I-IV Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, suprafaţa construită - 264 mp, teren aferent - S = 1.529 mp, curţi - S = 2.660 mp arabil, tarlaua 10, parcela 425-427 1977 4,50 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 25.874 din 8 septembrie 2009
31. 1.6.2 Teren de sport Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa - 8.612 mp, tarlaua 38, parcela 1498 1954 2.049 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 29.261 din 9 octombrie 2009
32. 1.6.2 Teren de sport Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa - 4.310 mp, tarlaua 12, parcela 654 1968 981 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
33. 1.6.4 Clădirea primăriei şi terenul aferent Comuna Năneşti, satul Năneşti, suprafaţa construită - 164 mp, teren aferent - S = 831 mp curţi, S - 373 mp arabil, tarlaua 6, parcela 238 1998 119.742 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 25.880 din 8 septembrie 2009
34. 1.6.4 Clădirea fostei primării şi terenul aferent Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, suprafaţa construită - 142 mp, teren aferent - S = 479 mp curţi, S - 589 mp arabil, tarlaua 12, parcela 644, 645 1930 6.659 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, carte funciară nr. 25.715 din 7 septembrie 2009
35. 1.7.1.2 Reţea electrică Comuna Năneşti, satul Năneşti, L - 480 ml 2009 27.557 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, Proces-verbal de recepţie nr. 1.154 din 29 aprilie 2009
36. 1.8.13 Sistemul de alimentare cu apă Comuna Năneşti, satul Năneşti, tarlaua 17, parcela 804, curţi - S = 1.151 mp, clădire bazine polistif, S - 203 mp; clădire puţ forat, S - 102 mp; clădire staţie clorinare, S - 29 mp; clădire staţie pompare, S - 52 mp; reţea aducţiune, L - 0,500 km; reţea distribuţie, L - 11 km 2009 1.821.322 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, Proces-verbal de recepţie nr. 3.242 din 19 decembrie 2008
0 1 2 3 4 5 6
37. 2.4.2.10 Teren agricol şcoală Comuna Năneşti, S - 5 ha -şcoala Călienii Noi, S - 1 ha, tarlaua 34, parcela 275; - şcoala Călienii Vechi, S - 2 ha, tarlaua 34, parcela 275; - şcoala Năneşti, S - 2 ha, tarlaua 54 parcela 351 1991 7.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
38. 2.4.2.10 Pădure Comuna Năneşti, satul Călienii-Vechi S - 3 ha, situată în tarlaua 4, parcela 21, sola „Lalu“ 2003 6.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010, titlul de proprietate nr. 759/2003
39. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 15,86 ha, tarlaua 44, parcela 300 1991 11.895 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
40. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 4,27 ha, tarlaua 81, parcela 475/1 1991 3.202 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
41. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti S - 6,32 ha, tarlaua 81, parcela 475 1991 4.740 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
42. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 9,72 ha, tarlaua 81, parcela 477 1991 7.290 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
43. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 1,71 ha, tarlaua 68, parcela 413 1991 1.283 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
44. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 0,33 ha, tarlaua 70, parcela 416 1991 247 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
45. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 47,06 ha, tarlaua 81, parcela 476 1991 35.295 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
46. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 51,23 ha, tarlaua 84, parcela 483 1991 36.922 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
47. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 27,27 ha, tarlaua 85, parcela 484 1991 20.453 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
48. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 1,41 ha, tarlaua 88, parcela 492/1 1991 1.057 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
49. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 32,36 ha, tarlaua 86, parcela 486 1991 24.278 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
50. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 2,38 ha, tarlaua 87, parcela 488 1991 1.785 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
51. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 9,90 ha, tarlaua 88, parcela 491 1991 7.425 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
0 1 2 3 4 5 6
52. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 2,00 ha, tarlaua 88, parcela 492 1991 1.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
53. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 30,00 ha, tarlaua 52, parcela 330 1991 22.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
54. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 24,00 ha, tarlaua 95, parcela 504 1991 18.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
55. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 30,00 ha, tarlaua 53, parcela 341 1991 22.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
56. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 1,30 ha, tarlaua 1, parcela 9 1991 975 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
57. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 5,61 ha, tarlaua 41, parcela 295 1991 4.208 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
58. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 1,93 ha, tarlaua 33, parcela 259 1991 1.448 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11. 2010
59. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 20,54 ha, tarlaua 12, parcela 107/1 1991 15.405 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
60. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 16,79 ha, tarlaua 31, parcela 217 1991 12.593 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
61. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 20,04 ha, tarlaua 38, parcela 281 1991 15.030 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
62. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 2,10 ha, tarlaua 40, parcela 292 1991 1.575 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
63. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 4,20 ha, tarlaua 5, parcela 38 1991 3.150 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
64. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 10,07 ha, tarlaua 37, parcela 279 1991 7.553 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
65. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 5,76 ha, tarlaua 36, parcela 276 1991 4.320 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
66. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 40,00 ha, tarlaua 23, parcela 173 1991 30.000 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
67. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 7,38 ha, tarlaua 23, parcela 178 1991 5.535 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
68. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 6,50 ha, tarlaua 24, parcela 180 1991 4.875 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
0 1 2 3 4 5 6
69. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 2,00 ha, tarlaua 11, parcela 106 1991 1.500 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
70. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 17,00 ha, tarlaua 23, parcela 174 1991 12.750 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
71. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 23,37 ha, tarlaua 23, parcela 177 1991 17.527 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
72. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 25,00 ha, tarlaua 23, parcela 180 1991 18.750 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
73. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 28,20 ha, tarlaua 34, parcela 273 1991 21.150 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
74. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 24,32 ha, tarlaua 34, parcela 265 1991 18.240 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
75. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 17,85 ha, tarlaua 34, parcela 267 1991 13.387 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
76. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 20,04 ha, tarlaua 34, parcela 269 1991 15.030 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
77. 2.4.2.10 Păşune Comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 3,92 ha, tarlaua 47, parcela 309 1991 2.940 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
78. 2.4.2.10 Teren neproductiv Balta Japca, comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 12,52 ha, tarlaua 70, parcela 413-414, suprafaţa 11,90 ha; tarlaua 70, parcela 418-420, suprafaţa - 0,62 ha 2009 12.520 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
79. 2.4.2.10 Teren neproductiv Foste platforme de gunoi, comuna Năneşti, satul Năneşti, S - 1,95 ha, tarlaua 70, parcela 418, S - 0,40 ha; tarlaua 57, parcela 358, S - 1,55 ha 2001 1.463 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
80. 2.4.2.10 Teren neproductiv Foste platforme de gunoi, comuna Năneşti, satul Călienii Noi, S - 0,10 ha, tarlaua 19, parcela 358, S - 0,10 ha 2001 75 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010
81. 2.4.2.10 Teren neproductiv Foste platforme de gunoi, comuna Năneşti, satul Călienii Vechi, S - 0,40 ha, tarlaua 11, parcela 106, S - 0,20 ha; tarlaua 12, parcela 107, S - 0,10 ha; tarlaua 13, parcela 111, S - 0,10 ha 2001 1.463 Domeniul public al comunei Năneşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 26/4.11.2010SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 392/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 392 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu