Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.361 din 18.05.2016

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 26 mai 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. c) şi d), art. 864, art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă transferul unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut la alin. (1). Articolul 3Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii. Articolul 4Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune. Articolul 5Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării. Articolul 6Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
1 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Bihor 2015 211.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.001 din 14.12.2015 Administrare
2 - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Bistriţa-Năsăud 2015 266.259 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.203 din 14.12.2015 Administrare
3 - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Dâmboviţa 2015 229.982 Contract de vânzare nr. 3.701 din 16.12.2015 Administrare
4 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Galaţi 2015 117.306 Contract de donaţie nr. 2.700 din 20.11.2015 Administrare
5 - 8.19.01. Imobil Teren Judeţul Vâlcea 2015 35.260 Contract de donaţie nr. 3.760 din 10.08.2015 Administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
- 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 1994 30.717 Contract de vânzare-cumpărare nr. 13.035 din 27.12.1994 Administrare

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii din imobil care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Număr MFP/Codul de clasificare Denumirea bunului şi adresa Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei - Valoarea de inventar care iese din domeniul public - lei - Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Descrierea tehnică a părţii din imobil care iese din domeniul public Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
105.981 (parţial)/8.19.01. Cămin de garnizoană - judeţul Ilfov 12.912.918 934.028 11.978.890 Decizia civilă nr. 178A din 15.04.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, irevocabilă; Dispoziţia nr. 68 din 04.08.2015 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă Teren cu suprafaţa de 3.425,35 mp Serviciul Român de Informaţii (CUI 4204305)

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se modifică valorile de inventar, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
1 114.202 8.19.01. Sediu Judeţul Constanţa 9.027.846 Autorizaţie de construire nr. 2 din 26.03.2015, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.105 din 30.06.2015, nr. 4.106 din 30.06.2015, nr. 4.108 din 22.09.2015
2 105.936 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 53.511.308 Autorizaţie de construire nr. 5 din 11.07.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.104 din 29.05.2015
3 144.742 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 47.813.274 Autorizaţie de construire nr. 4 din 12.11.2014, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.218.185 din 29.06.2015 şi nr. 1.218.186 din 29.06.2015; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.218.187 din 29.06.2015

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5
1 35.524 8.19.01. Sediu Judeţul Ilfov 321.751
2 35.525 8.19.01. Teren Judeţul Ilfov 62.154
3 35.537 8.19.01. Sediu Judeţul Botoşani 311.005
4 35.538 8.19.01. Teren Judeţul Botoşani 689.632
5 103.779 8.19.01. Sediu Judeţul Prahova 347.032
6 105.235 8.19.01. Sediu Judeţul Arad 4.979.698
7 105.281 8.19.01. Sediu Judeţul Bihor 7.883.150
8 105.384 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 996.079
9 105.385 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 1.355.420
10 105.386 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 6.872
0 1 2 3 4 5
11 105.387 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 19.956
12 105.388 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 39.824
13 105.389 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 52.786
14 105.413 8.19.01. Sediu Judeţul Călăraşi 8.630.485
15 105.417 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj 1.432.700
16 105.433 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj 67.938
17 105.434 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj 616.460
18 105.544 8.19.01. Sediu Judeţul Giurgiu 2.924.093
19 105.551 8.19.01. Sediu Judeţul Gorj 3.521.250
20 105.750 8.19.01. Sediu Judeţul Prahova 116.829
21 105.815 8.19.01. Sediu Judeţul Suceava 2.547.526
22 105.817 8.19.01. Sediu Judeţul Suceava 38.442
23 105.872 8.19.01. Sediu Judeţul Tulcea 1.122.954
24 105.873 8.19.01. Sediu Judeţul Tulcea 314.521
25 105.887 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 787.170
26 105.888 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 504.216
27 105.889 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 481.277
28 105.905 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 2.564.345
29 105.907 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 979.112
30 105.923 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea 3.416.140
31 105.924 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea 1.874.208
32 105.925 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea 30.110
33 105.926 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea 63.782
34 105.968 8.19.01. Cămin de garnizoană Judeţul Constanţa 8.820.844
35 106.001 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 824.301
36 144.533 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 1.207.128
37 147.148 8.19.01. Sediu Judeţul Alba 7.831
38 148.982 8.19.01. Sediu Judeţul Botoşani 128.647
39 150.292 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 77.395.298
40 153.300 8.19.01. Sediu Judeţul Timiş 17.796.464
41 155.499 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 10.906.284
42 155.510 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Arad 190.445
43 155.511 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Arad 95.041
44 155.512 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Arad 79.034
0 1 2 3 4 5
45 155.518 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Bihor 75.512
46 155.521 8.19.01. Sediu Judeţul Botoşani 14.985
47 155.522 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Botoşani 29.745
48 155.533 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Călăraşi 72.315
49 155.535 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 136.264
50 155.536 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 85.203
51 155.542 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Dâmboviţa 21.945
52 155.543 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Dâmboviţa 36.225
53 155.546 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Giurgiu 24.816
54 155.547 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Giurgiu 71.536
55 155.548 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Giurgiu 140.761
56 155.580 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Prahova 220.768
57 155.599 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Timiş 103.753
58 155.600 8.19.01. Sediu Judeţul Timiş 480.953
59 155.601 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Tulcea 68.184
60 155.602 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Tulcea 6.849
61 155.603 8.19.01. Sediu Judeţul Tulcea 17.864
62 155.604 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Tulcea 36.646
63 155.605 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Vaslui 103.500
64 155.606 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 68.624
65 155.608 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 21.842
66 158.496 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 85.828
67 158.500 8.19.01. Sediu Judeţul Bihor 185.658
68 158.510 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 149.349
69 159.683 8.19.01. Teren Judeţul Gorj 365.043
70 160.714 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 231.411
71 160.719 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Timiş 143.861
72 160.881 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 7.063.227SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 361/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 361 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu