Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.361 din 18.05.2016

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 400 din 26 mai 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 863 lit. c) şi d), art. 864, art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor imobile dobândite de statul român în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2(1) Se aprobă transferul unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut la alin. (1). Articolul 3Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii. Articolul 4Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune. Articolul 5Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării. Articolul 6Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Raul Hellvig Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
1 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Bihor 2015 211.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.001 din 14.12.2015 Administrare
2 - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Bistriţa-Năsăud 2015 266.259 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.203 din 14.12.2015 Administrare
3 - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Dâmboviţa 2015 229.982 Contract de vânzare nr. 3.701 din 16.12.2015 Administrare
4 - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Galaţi 2015 117.306 Contract de donaţie nr. 2.700 din 20.11.2015 Administrare
5 - 8.19.01. Imobil Teren Judeţul Vâlcea 2015 35.260 Contract de donaţie nr. 3.760 din 10.08.2015 Administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Tip bun Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală Administrare/ Concesiune
- 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 1994 30.717 Contract de vânzare-cumpărare nr. 13.035 din 27.12.1994 Administrare

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii din imobil care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Număr MFP/Codul de clasificare Denumirea bunului şi adresa Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei - Valoarea de inventar care iese din domeniul public - lei - Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Descrierea tehnică a părţii din imobil care iese din domeniul public Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
105.981 (parţial)/8.19.01. Cămin de garnizoană - judeţul Ilfov 12.912.918 934.028 11.978.890 Decizia civilă nr. 178A din 15.04.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, irevocabilă; Dispoziţia nr. 68 din 04.08.2015 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă Teren cu suprafaţa de 3.425,35 mp Serviciul Român de Informaţii (CUI 4204305)

ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se modifică valorile de inventar, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
1 114.202 8.19.01. Sediu Judeţul Constanţa 9.027.846 Autorizaţie de construire nr. 2 din 26.03.2015, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.105 din 30.06.2015, nr. 4.106 din 30.06.2015, nr. 4.108 din 22.09.2015
2 105.936 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 53.511.308 Autorizaţie de construire nr. 5 din 11.07.2012, Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.104 din 29.05.2015
3 144.742 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 47.813.274 Autorizaţie de construire nr. 4 din 12.11.2014, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.218.185 din 29.06.2015 şi nr. 1.218.186 din 29.06.2015; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.218.187 din 29.06.2015

ANEXA Nr. 5DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
CLASA: 8 Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naţionale şi cu destinaţie specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5
1 35.524 8.19.01. Sediu Judeţul Ilfov 321.751
2 35.525 8.19.01. Teren Judeţul Ilfov 62.154
3 35.537 8.19.01. Sediu Judeţul Botoşani 311.005
4 35.538 8.19.01. Teren Judeţul Botoşani 689.632
5 103.779 8.19.01. Sediu Judeţul Prahova 347.032
6 105.235 8.19.01. Sediu Judeţul Arad 4.979.698
7 105.281 8.19.01. Sediu Judeţul Bihor 7.883.150
8 105.384 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 996.079
9 105.385 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 1.355.420
10 105.386 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 6.872
0 1 2 3 4 5
11 105.387 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 19.956
12 105.388 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 39.824
13 105.389 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 52.786
14 105.413 8.19.01. Sediu Judeţul Călăraşi 8.630.485
15 105.417 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj 1.432.700
16 105.433 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj 67.938
17 105.434 8.19.01. Sediu Judeţul Cluj 616.460
18 105.544 8.19.01. Sediu Judeţul Giurgiu 2.924.093
19 105.551 8.19.01. Sediu Judeţul Gorj 3.521.250
20 105.750 8.19.01. Sediu Judeţul Prahova 116.829
21 105.815 8.19.01. Sediu Judeţul Suceava 2.547.526
22 105.817 8.19.01. Sediu Judeţul Suceava 38.442
23 105.872 8.19.01. Sediu Judeţul Tulcea 1.122.954
24 105.873 8.19.01. Sediu Judeţul Tulcea 314.521
25 105.887 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 787.170
26 105.888 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 504.216
27 105.889 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 481.277
28 105.905 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 2.564.345
29 105.907 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 979.112
30 105.923 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea 3.416.140
31 105.924 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea 1.874.208
32 105.925 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea 30.110
33 105.926 8.19.01. Sediu Judeţul Vrancea 63.782
34 105.968 8.19.01. Cămin de garnizoană Judeţul Constanţa 8.820.844
35 106.001 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Municipiul Bucureşti 824.301
36 144.533 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 1.207.128
37 147.148 8.19.01. Sediu Judeţul Alba 7.831
38 148.982 8.19.01. Sediu Judeţul Botoşani 128.647
39 150.292 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 77.395.298
40 153.300 8.19.01. Sediu Judeţul Timiş 17.796.464
41 155.499 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 10.906.284
42 155.510 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Arad 190.445
43 155.511 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Arad 95.041
44 155.512 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Arad 79.034
0 1 2 3 4 5
45 155.518 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Bihor 75.512
46 155.521 8.19.01. Sediu Judeţul Botoşani 14.985
47 155.522 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Botoşani 29.745
48 155.533 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Călăraşi 72.315
49 155.535 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 136.264
50 155.536 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Cluj 85.203
51 155.542 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Dâmboviţa 21.945
52 155.543 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Dâmboviţa 36.225
53 155.546 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Giurgiu 24.816
54 155.547 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Giurgiu 71.536
55 155.548 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Giurgiu 140.761
56 155.580 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Prahova 220.768
57 155.599 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Timiş 103.753
58 155.600 8.19.01. Sediu Judeţul Timiş 480.953
59 155.601 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Tulcea 68.184
60 155.602 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Tulcea 6.849
61 155.603 8.19.01. Sediu Judeţul Tulcea 17.864
62 155.604 8.19.01. Cabinet medical Judeţul Tulcea 36.646
63 155.605 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Vaslui 103.500
64 155.606 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 68.624
65 155.608 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Vâlcea 21.842
66 158.496 8.19.01. Sediu Judeţul Vaslui 85.828
67 158.500 8.19.01. Sediu Judeţul Bihor 185.658
68 158.510 8.19.01. Sediu Judeţul Vâlcea 149.349
69 159.683 8.19.01. Teren Judeţul Gorj 365.043
70 160.714 8.19.01. Sediu Judeţul Caraş-Severin 231.411
71 160.719 8.19.01. Locuinţă de intervenţie Judeţul Timiş 143.861
72 160.881 8.19.01. Sediu Municipiul Bucureşti 7.063.227SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 361/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 361 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu