Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 35 din 12 octombrie 2006

privind bugetul de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 2007

ACT EMIS DE: SENATUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 16 octombrie 2006In temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 lit. I) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2007, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 111.640 mii lei, din care:

a)  Cheltuieli curente                                                        105.440 mii lei din care:

-  cheltuieli de personal                                                    67.076 mii lei

-  bunuri şi servicii                                                            35.793 mii lei

-  transferuri între unităţi ale administraţiei publice              2.570 mii lei

-  alte transferuri                                                              1 mii lei

b)  Cheltuieli de capital                                                     6.200 mii lei.

(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2007.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXĂ*)

SENATUL ROMÂNIEI

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007

                                                                                                               Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

PROIECT

BUGET

2007

1

2

3

CHELTUIELI -TOTAL-

111.640

1.CHELTUIELI  CURENTE

01

105.440

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

67.076

Cheltuieli salariale în bani. din care

10.01

55.216

- Indemnizaţii de delegare

10.01.13

18.054

** suma forfetară

13.154

** indemnizaţii delegare ţară

2.900

** indemnizaţii delegare străinătate

2.000

Cheltuieli salariale în natură

10.02

1.270

- Locuinţa de serviciu folosită de salariat

10.02.04

30

- Tichete de masă

10.02.01

1.240

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

                                                                                                                 Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

PROIECT

BUGET

2007

1

2

3

Contribuţii

10.03

10.590

-Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.060

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

929

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

2.230

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

93

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

278

B. BUNURI ŞI SERVICII

20

35.793

Bunuri şi servicii

20.01

13.571

-Furnituri de birou

20.01.01

740

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

250

- Incălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

2.500

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

160

-Carburanţi şi lubrifianti

20.01.05

2.521

- Piese de schimb

20.01.06

900

- Transport

20.01.07

20

- Poştă, telecom,radio,tv, internet

20.01.08

3.500

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

1.700

-Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

1.280

Reparaţii curente

20.02

1.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.200

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.200

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

14.100

- Deplasări interne, detaşări,transferări

20.06.01

10.600

- Deplasări în străinătate

20.06.02

3.500

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

820

Pregătire profesională

20.13

430

Protecţia muncii

20.14

400

Alte cheltuieli

20.30

4.272

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

3.522

-Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

392

-Fondul Preşedintelui

20.30.07

200

-Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

158

C. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

2.570

Transferuri curente

51.01

2.570

-Transferuri către instituţii publice

51.01.01

2.570

                                                                                                                      Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

PROIECT

BUGET

2007

1

2

3

D. ALTE TRANSFERURI

55

1

Transferuri curente în străinătate

55.02

1

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

1

2.CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.200

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.200

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

71.01

6.200

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

2.570

-Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

3.604

-Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

71.01.30

26

Cod capitol

Denumire capitol

Număr maxim de personal ce se finanţează în anul 2007

51.01

AUTORITĂŢI PUBLICE

din care: SENATORI

927

137


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 35/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 35 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 35/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu