Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.347 din 06.04.2011

pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2012 Yeosu, Republica Coreea
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 12 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Se aprobă participarea României, cu un pavilion naţional, la expoziţia internaţională „Oceanul şi Zona Costieră - Diversitatea Resurselor şi Acţiuni Sustenabile“ Yeosu, Republica Coreea, ce se va desfăşura în perioada 12 mai-12 august 2012, denumită în continuare expoziţia internaţională.
(2) Pavilionul naţional, pus la dispoziţie de organizatorii expoziţiei internaţionale sub formă brută, este o construcţie cu caracter provizoriu care nu intră în categoria mijloacelor fixe şi care se redă organizatorilor după închiderea expoziţiei internaţionale, în forma în care a fost atribuit.
Articolul 2
(1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE, coordonează procesul de pregătire şi de participare a României la expoziţia internaţională.
(2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la expoziţia internaţională se asigură de comisarul Secţiunii Române, numit prin decizie a primului-ministru.
Articolul 3
(1) În vederea stabilirii conceptului de participare a României la expoziţia internaţională se constituie o comisie de organizare.
(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul Secţiunii Române şi are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar sau de subsecretar de stat, din cadrul următoarelor ministere:a)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; b)Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; c)Ministerul Mediului şi Pădurilor; d)Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
(3) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(4) Comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.
(5) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanţi ai autorităţilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi ai persoanelor juridice de drept privat.
Articolul 4
(1) În vederea realizării demersurilor şi luării măsurilor necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia internaţională, precum şi pentru coordonarea demersurilor întreprinse în contextul participării României la alte expoziţii mondiale, Unitatea proiecte expoziţii mondiale, denumită în continuare UPEM, funcţionează în cadrul MAE, în subordinea comisarului Secţiunii Române.
(2) UPEM are următoarele atribuţii principale:a)implementează conceptul şi programul de participare a României la expoziţia internaţională şi asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatorii expoziţiei internaţionale; b)colaborează cu organizatorii expoziţiei internaţionale pentru pregătirea şi realizarea activităţilor cuprinse în programul acestora şi asigură în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia internaţională; c)participă la elaborarea documentaţiei pentru procedurile de achiziţie publică organizate în condiţiile legii, pentru proiectarea, realizarea şi organizarea pavilionului şi a celorlalte modalităţi şi forme prin care România va fi reprezentată la expoziţia internaţională; d)asigură managementul organizatoric şi monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expoziţia internaţională, pe parcursul etapelor de pregătire, desfăşurare a participării, închidere a expoziţiei internaţionale, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului şi de predare a locaţiei; e)elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăşurarea propriei activităţi, precum şi pentru asigurarea participării României la expoziţia internaţională; f)coordonează activităţile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promoţionale, precum şi realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expoziţia internaţională; g)asigură îndeplinirea altor atribuţii şi sarcini stabilite de ministrul afacerilor externe pentru participarea în bune condiţii la expoziţia internaţională; h)prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la expoziţia internaţională, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.
Articolul 5
(1) Se autorizează MAE să obţină venituri din închirierea unor spaţii cu destinaţia de desfăşurare de activităţi comerciale, de natura alimentaţiei publice cu specific naţional şi a vânzării de suveniruri româneşti reprezentative, în cadrul pavilionului României.
(2) Suprafaţa alocată pentru activităţi comerciale nu poate depăşi 20% din suprafaţa construită totală a pavilionului.
(3) Închirierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică. Licitaţia publică se organizează pe bază de norme interne aprobate prin ordin al ministrului afacerilor externe, care vor conţine cel puţin: modalitatea de publicitate a intenţiei MAE de selectare a unor operatori economici pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, termenii de referinţă pentru selectare, modelul contractului, numărul minim de operatori economici care trebuie să depună oferta, calendarul procedurii.
(4) Chiria încasată se virează integral la bugetul de stat.
Articolul 6
(1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la expoziţia internaţională se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MAE, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“.
(2) Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii şi participării României la expoziţia internaţională se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(3) Elaborarea conceptului de participare la expoziţia internaţională se realizează prin dezbatere publică sau organizare de concurs de soluţii, cu consultarea asociaţiilor patronale şi profesionale, a institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor instituţii culturale.
(4) Comisia de organizare decide asupra modalităţilor prin care se elaborează conceptul de participare şi asupra organismelor consultate.
(5) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu diurnele legale, cazarea şi transportul ziariştilor, ale membrilor colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expoziţiei internaţionale.
(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se suportă de la titlul „Bunuri şi servicii“, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“.
(7) În completarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1) se pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii. De asemenea se pot primi sponsorizări şi donaţii în obiecte de artă, bunuri, servicii sau altele asemenea, în condiţiile legii.
(8) Organizarea acţiunilor de reprezentare şi protocol în Republica Coreea pe durata desfăşurării expoziţiei internaţionale se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi de reprezentare şi se efectuează cu aprobarea comisarului Secţiunii Române la expoziţia internaţională.
(9) Se autorizează MAE să închirieze sau să primească în folosinţă, în ţară şi în Republica Coreea, autovehicule şi echipamente necesare pe durata pregătirii şi participării la expoziţia internaţională, precum şi să efectueze cheltuieli legate de asigurarea, utilizarea, întreţinerea şi repararea acestora, din bugetul prevăzut la alin. (1), în condiţiile legii.
(10) În urma închiderii expoziţiei internaţionale, bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând pavilionului României, inclusiv structurile de amenajare, se scot din funcţiune, se casează, se transferă la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică în Republica Coreea, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(11) Lista bunurilor prevăzute la alin. (10) şi destinaţia acestora se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(12) Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expoziţia internaţională şi care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în condiţiile legii, pe baza aprobării ministrului afacerilor externe, în calitatea sa de ordonator principal de credite.
(13) Comisarul Secţiunii Române răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expoziţia internaţională, potrivit prevederilor legale.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor externe, Anton Niculescu, secretar de stat Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea Ministrul culturii şi patrimoniului naţional, Kelemen Hunor Ministrul mediului şi pădurilor, László Borbély Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanţelor publice, Gheorghe IalomiţianuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 347/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 347 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 347/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu