Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.336 din 16.05.2018

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 9.849 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale. Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 9.849 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. Articolul 3Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1. Articolul 4 Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2018. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂRepartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale

Nr. crt. Obiectivul Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată - mii lei -
0 1 2 3
1) Judeţul Argeş Total, din care: 893
1 Refacere drum comunal DC 174 C pe o lungime de cca 50 m cu lăţime de cca 2 m şi înălţime de 0,2 m, alunecare de teren pe o suprafaţă de 3.500 mp şi o înălţime medie de 4 m Comuna Băbana 893
2) Judeţul Bistriţa-Năsăud Total, din care: 168
1 Refacerea drumului comunal DC 38A - 25 m Comuna Târlişua 168
Refacerea drumului comunal DC 38B - 30 m
Refacere drum agricol - 80 m
3) Judeţul Botoşani Total, din care: 664
1 Refacere străzi: Str. Şcolii, Str. Piscului, Str. 1907, str. D. Cantemir, str. Ştefan cel Mare, str. Costişa, Str. Văii, Str. Teiului, Str. Ponoarelor, Str. Dealului, str. Câmpeni, Str. Vânătorilor, Str. Soarelui, str. Oituz, Str. Abatorului, Str. Agricultorului, Str. Aerodromului, str. Ion Vodă, Str. Câmpului, str. D. Brandza, str. I. Creangă, str. Lucoviţa, Str. Nucilor, str. Trifoieni, Str. Izvorului, Str. Livezii, Str. Trandafirilor - 9,60 km străzi Oraşul Darabani 484
Refacere drum comunal DC Eşanca - 2,5 km
2 Refacere podeţ între De 991-992 Comuna Hilişeu-Horia 20
Refacere podeţ între De 992-1068
3 Refacere DC 84, sat Conceşti - 0,500 km Comuna Conceşti 160
Refacere drumuri: DS 28 - sat Conceşti, DS 31 - sat Conceşti, DS 21 - sat Conceşti, DS 70 - sat Conceşti, DS 169 - sat Conceşti, DS 56 - sat Movileni, DS 69 - sat Movileni - 3,500 km
4) Judeţul Dâmboviţa Total, din care: 3.100
1 Refacere drum judeţean DJ 710A şi parapet de protecţie pe raza comunei Valea Lungă, afectat de eroziunea malului şi alunecările de teren spre pârâul Strâmbu, în punctul Şcoala Haralambie - 50 m Consiliul Judeţean Dâmboviţa 1.900
Refacere drum judeţean DJ 710 în zona km 3 + 300 pe raza satului Miculeşti, oraşul Pucioasa, afectat prin ruperea părţii carosabile datorită eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel, la limita unei apărări de mal existente, lucrările de consolidare fiind necesare pe cca 150 m şi la km 3 + 550 este afectat grav din cauza eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel, fiind necesare lucrări de apărări de mal suplimentare pe cca 100 m
Refacere DJ 710 în zona comunei Bezdead, în zona apărării de mal drept ce protejează terasamentul drumului judeţean, precum şi refacerea malului stâng al pârâului Bizdidel prin refacerea apărării de mal drept din gabioane, în amontele podului peste Bizdidel de la km 15 + 640, punct „Râmata", sunt avariate datorită viiturilor pe cursul de apă pe cca 75 m şi lucrări urgente de regularizare amonte şi aval pod pe cursul de apă
2 Refacere drum local ca urmare a alunecării de teren din strada Dimitrie Bolintineanu, care afectează accesul în zonă Comuna Vulcana Băi 850
3 Refacere DC 123, satul Micloşanii Mici, în punctul „Dincă", alunecare masivă de teren ce afectează atât accesul în sat, cât şi utilităţile publice - există risc iminent de izolare a satului Comuna Malu cu Flori 350
5) Judeţul Giurgiu Total, din care: 60
1 Refacere 2 podeţe şi refacere DC 100 m Comuna Bucşani 60
6) Judeţul Gorj Total, din care: 500
1 Refacere Şcoală Primară „Grigore Magherescu" din comuna Săcelu, satul Maghereşti, judeţul Gorj Comuna Săcelu 500
7) Judeţul Olt Total, din care: 604
1 Refacere 9,35 km străzi Comuna Movileni 173
2 Refacere drum comunal DC 98 - 5 km Comuna Icoana 63
3 Refacere 3,6 km străzi, refacere drum comunal DC 158 - 4,5 km, refacere drum comunal DC 62, 66, 67 - 4,0 km, refacere 1 pod Comuna Bărăşti 368
0 1 2 3
8) Judeţul Teleorman Total, din care 3.860
1 Refacere străzi 2,15 km în satul Călineşti: Str. Scolii - 200 m, Str. Lacului - 300 m, Str. Dealului - 200 m, Str. Nucilor - 250 m, str. Peco - 400 m, str. Olele - 200 m, Str. Pădurii - 200 m, Str. Bisericii - 100 m, Str. Bocănari - 300 m Comuna Călineşti 539
Refacere str. Coreea-0,2 km în satul Antoneşti
Refacere podeţ pe str. Coreea în satul Antoneşti
Refacere podeţ la Moară la intrarea în satul Antoneşti
Refacere străzi 1 km în satul Licuriciu: Str. Fermierului - 350 m, Str. Căminului - 450 m, Str. Bisericii - 200 m
Refacere 0,600 km drum 323 în satul Mariţa
Refacere străzi 0,350 km în satul Mariţa: Str. Florilor - 200 m, Str. Fântânii - 150 m
Refacere străzi 1,250 km în satul Copăceanca: Str. Agronomului - 200 m, Str. Grădiniţei - 200 m, Str. Poienii - 300 m, Str. Bisericii - 400 m, Str. Drumul Gării - 150 m
2 Refacere DC 45 - 0,4 km Comuna Dideşti 186
Refacere 0,3 km străzi în satul Dideşti: Str. Nuferilor - 0,150 km, Str. Cătunului - 0,150 km
Refacere Str. Lunca Tecuciului - 0,200 km în satul Însurăţei
3 Refacere 1 km DC 45 Comuna Dobroteşti 606
Refacere 3 km DC 105
Construcţie hidrotehnică (baraj) T71/1 R1
4 Refacere 0,6 km străzi în satul Gălăteni: Str. Principală nr. 48 - 300 m, Str. Principală nr. 64 - 300 m Comuna Gălăteni 160
Refacere 0,3 km străzi în satul Grădişteanca: Str. Principală nr. 8 - 300 m
5 Refacere 1,7 km DS în satul Necşeşti: Ds 478 - 0,200 km, Ds 668 - 0,300 km, Ds 666 - 0,200 km, Ds 804 - 0,200 km, Ds 882 - 0,300 km, Ds 1129 - 0,300 km, Ds 985 - 0,200 km Comuna Necşeşti 381
Refacere podeţ DS19 în satul Gârdeşti
Refacere 1,0 km DS în satul Gârdeşti: Ds 19 - 0,700 km, Ds 218- 0,200 km, Ds 36 - 0,100 km
Refacere podeţ DS 8 în satul Belciug
Refacere Ds 8 - 0,300 km în satul Belciug
6 Refacere străzi 5 km în comuna Plosca: str. Sf. Maria - 0,5 km, Str. Bârlatului - 0,5 km, Str. Luncii - 0,5 km, str. Agricultori - 0,7 km, Str. Eternităţii - 0,5 km, Str. Garoafei - 0,43 km, Str. Depozitului - 0,3 km, Str. Libertăţii - 0,3 km, Str. Stadionului - 0,32 km, Str. Înfrăţirii - 0,5 km, str. Ruscă - 0,45 km Comuna Plosca 710
Refacere 3 podeţe în comuna Plosca: 5 x 5 m situat pe str. Sf. Maria, 5 x 5 m situat pe Str. Bârlatului, 6 x 6m situat pe Str. Eternităţii
7 Refacere 1,5 km drumuri în satul Scrioaştea: Ds 884 - 0,400 km, Ds 985 - 0,100 km, Ds 1260 - 0,100 km, Ds fără număr conform Hotărârii Guvernului nr. 973/2009 - 0,500 km, DC 44 - 0,400 km Comuna Scrioaştea 374
Refacere 1,0 km drumuri în satul Brebina: DC 46 - 0,500 km, Ds 742 - 0,300 km, Ds 404 - 0,100 km, Ds 348 - 0,100 km
Refacere 1,0 km DS în satul Cucuieţi: Ds 436 - 0,150 km, Ds 430 - 0,100 km, Ds 776 - 0,300 km, Ds 218 - 0,350 km, Ds 21 - 0,100 km
8 Refacere DC 1 - 1,0 km în comuna Tătărăştii de Jos Comuna Tătărăştii de Jos 183
Refacere pod pe DC 1, 11 x 6 m, în comuna Tătărăştii de Jos

0 1 2 3
9 Refacere 1,9 km DS în satul Vităneşti: Ds 195 - 0,400 km, Ds 694 - 0,050 km, Ds 599 - 1 km, Ds 665 - 0,100 km, Ds 1328 - 0,250 km, Ds 665 - 0,100 km Comuna Vităneşti 721
Refacere 1,5 km DS în satul Siliştea: Ds 137 - 0,800 km, Ds 136 - 0,100 km, Ds 22 - 0,100 km, Ds 55 - 0,100 km, Ds 52 - 0,200 km, Ds 902 - 0,200 km
Refacere 2 km DS în satul Purani: Ds 2064 - 1,100 km, Ds 2187 - 0,050 km, Ds 2225 - 0,050 km, Ds 2140 - 0,050 km, Ds 2343 - 0,200 km, Ds 2387 - 0,200 km, Ds 2434 - 0,100 km, Ds 2519 - 0,100 km, Ds 2552 - 0,150 km
Refacere 1,1 km DS în satul Schitu Poienari: Ds 333 - 0,600 km, Ds 332 - 0,400 km, Ds 119 - 0,100 km
Refacere podeţ situat pe Ds 2064 în satul Purani
TOTAL 9.849SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 336/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 336 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 336/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu