Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.336 din 16.05.2018

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 422 din 17 mai 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 9.849 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale. Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 9.849 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. Articolul 3Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1. Articolul 4 Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2018. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Paul Stănescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂRepartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale

Nr. crt. Obiectivul Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată - mii lei -
0 1 2 3
1) Judeţul Argeş Total, din care: 893
1 Refacere drum comunal DC 174 C pe o lungime de cca 50 m cu lăţime de cca 2 m şi înălţime de 0,2 m, alunecare de teren pe o suprafaţă de 3.500 mp şi o înălţime medie de 4 m Comuna Băbana 893
2) Judeţul Bistriţa-Năsăud Total, din care: 168
1 Refacerea drumului comunal DC 38A - 25 m Comuna Târlişua 168
Refacerea drumului comunal DC 38B - 30 m
Refacere drum agricol - 80 m
3) Judeţul Botoşani Total, din care: 664
1 Refacere străzi: Str. Şcolii, Str. Piscului, Str. 1907, str. D. Cantemir, str. Ştefan cel Mare, str. Costişa, Str. Văii, Str. Teiului, Str. Ponoarelor, Str. Dealului, str. Câmpeni, Str. Vânătorilor, Str. Soarelui, str. Oituz, Str. Abatorului, Str. Agricultorului, Str. Aerodromului, str. Ion Vodă, Str. Câmpului, str. D. Brandza, str. I. Creangă, str. Lucoviţa, Str. Nucilor, str. Trifoieni, Str. Izvorului, Str. Livezii, Str. Trandafirilor - 9,60 km străzi Oraşul Darabani 484
Refacere drum comunal DC Eşanca - 2,5 km
2 Refacere podeţ între De 991-992 Comuna Hilişeu-Horia 20
Refacere podeţ între De 992-1068
3 Refacere DC 84, sat Conceşti - 0,500 km Comuna Conceşti 160
Refacere drumuri: DS 28 - sat Conceşti, DS 31 - sat Conceşti, DS 21 - sat Conceşti, DS 70 - sat Conceşti, DS 169 - sat Conceşti, DS 56 - sat Movileni, DS 69 - sat Movileni - 3,500 km
4) Judeţul Dâmboviţa Total, din care: 3.100
1 Refacere drum judeţean DJ 710A şi parapet de protecţie pe raza comunei Valea Lungă, afectat de eroziunea malului şi alunecările de teren spre pârâul Strâmbu, în punctul Şcoala Haralambie - 50 m Consiliul Judeţean Dâmboviţa 1.900
Refacere drum judeţean DJ 710 în zona km 3 + 300 pe raza satului Miculeşti, oraşul Pucioasa, afectat prin ruperea părţii carosabile datorită eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel, la limita unei apărări de mal existente, lucrările de consolidare fiind necesare pe cca 150 m şi la km 3 + 550 este afectat grav din cauza eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel, fiind necesare lucrări de apărări de mal suplimentare pe cca 100 m
Refacere DJ 710 în zona comunei Bezdead, în zona apărării de mal drept ce protejează terasamentul drumului judeţean, precum şi refacerea malului stâng al pârâului Bizdidel prin refacerea apărării de mal drept din gabioane, în amontele podului peste Bizdidel de la km 15 + 640, punct „Râmata", sunt avariate datorită viiturilor pe cursul de apă pe cca 75 m şi lucrări urgente de regularizare amonte şi aval pod pe cursul de apă
2 Refacere drum local ca urmare a alunecării de teren din strada Dimitrie Bolintineanu, care afectează accesul în zonă Comuna Vulcana Băi 850
3 Refacere DC 123, satul Micloşanii Mici, în punctul „Dincă", alunecare masivă de teren ce afectează atât accesul în sat, cât şi utilităţile publice - există risc iminent de izolare a satului Comuna Malu cu Flori 350
5) Judeţul Giurgiu Total, din care: 60
1 Refacere 2 podeţe şi refacere DC 100 m Comuna Bucşani 60
6) Judeţul Gorj Total, din care: 500
1 Refacere Şcoală Primară „Grigore Magherescu" din comuna Săcelu, satul Maghereşti, judeţul Gorj Comuna Săcelu 500
7) Judeţul Olt Total, din care: 604
1 Refacere 9,35 km străzi Comuna Movileni 173
2 Refacere drum comunal DC 98 - 5 km Comuna Icoana 63
3 Refacere 3,6 km străzi, refacere drum comunal DC 158 - 4,5 km, refacere drum comunal DC 62, 66, 67 - 4,0 km, refacere 1 pod Comuna Bărăşti 368
0 1 2 3
8) Judeţul Teleorman Total, din care 3.860
1 Refacere străzi 2,15 km în satul Călineşti: Str. Scolii - 200 m, Str. Lacului - 300 m, Str. Dealului - 200 m, Str. Nucilor - 250 m, str. Peco - 400 m, str. Olele - 200 m, Str. Pădurii - 200 m, Str. Bisericii - 100 m, Str. Bocănari - 300 m Comuna Călineşti 539
Refacere str. Coreea-0,2 km în satul Antoneşti
Refacere podeţ pe str. Coreea în satul Antoneşti
Refacere podeţ la Moară la intrarea în satul Antoneşti
Refacere străzi 1 km în satul Licuriciu: Str. Fermierului - 350 m, Str. Căminului - 450 m, Str. Bisericii - 200 m
Refacere 0,600 km drum 323 în satul Mariţa
Refacere străzi 0,350 km în satul Mariţa: Str. Florilor - 200 m, Str. Fântânii - 150 m
Refacere străzi 1,250 km în satul Copăceanca: Str. Agronomului - 200 m, Str. Grădiniţei - 200 m, Str. Poienii - 300 m, Str. Bisericii - 400 m, Str. Drumul Gării - 150 m
2 Refacere DC 45 - 0,4 km Comuna Dideşti 186
Refacere 0,3 km străzi în satul Dideşti: Str. Nuferilor - 0,150 km, Str. Cătunului - 0,150 km
Refacere Str. Lunca Tecuciului - 0,200 km în satul Însurăţei
3 Refacere 1 km DC 45 Comuna Dobroteşti 606
Refacere 3 km DC 105
Construcţie hidrotehnică (baraj) T71/1 R1
4 Refacere 0,6 km străzi în satul Gălăteni: Str. Principală nr. 48 - 300 m, Str. Principală nr. 64 - 300 m Comuna Gălăteni 160
Refacere 0,3 km străzi în satul Grădişteanca: Str. Principală nr. 8 - 300 m
5 Refacere 1,7 km DS în satul Necşeşti: Ds 478 - 0,200 km, Ds 668 - 0,300 km, Ds 666 - 0,200 km, Ds 804 - 0,200 km, Ds 882 - 0,300 km, Ds 1129 - 0,300 km, Ds 985 - 0,200 km Comuna Necşeşti 381
Refacere podeţ DS19 în satul Gârdeşti
Refacere 1,0 km DS în satul Gârdeşti: Ds 19 - 0,700 km, Ds 218- 0,200 km, Ds 36 - 0,100 km
Refacere podeţ DS 8 în satul Belciug
Refacere Ds 8 - 0,300 km în satul Belciug
6 Refacere străzi 5 km în comuna Plosca: str. Sf. Maria - 0,5 km, Str. Bârlatului - 0,5 km, Str. Luncii - 0,5 km, str. Agricultori - 0,7 km, Str. Eternităţii - 0,5 km, Str. Garoafei - 0,43 km, Str. Depozitului - 0,3 km, Str. Libertăţii - 0,3 km, Str. Stadionului - 0,32 km, Str. Înfrăţirii - 0,5 km, str. Ruscă - 0,45 km Comuna Plosca 710
Refacere 3 podeţe în comuna Plosca: 5 x 5 m situat pe str. Sf. Maria, 5 x 5 m situat pe Str. Bârlatului, 6 x 6m situat pe Str. Eternităţii
7 Refacere 1,5 km drumuri în satul Scrioaştea: Ds 884 - 0,400 km, Ds 985 - 0,100 km, Ds 1260 - 0,100 km, Ds fără număr conform Hotărârii Guvernului nr. 973/2009 - 0,500 km, DC 44 - 0,400 km Comuna Scrioaştea 374
Refacere 1,0 km drumuri în satul Brebina: DC 46 - 0,500 km, Ds 742 - 0,300 km, Ds 404 - 0,100 km, Ds 348 - 0,100 km
Refacere 1,0 km DS în satul Cucuieţi: Ds 436 - 0,150 km, Ds 430 - 0,100 km, Ds 776 - 0,300 km, Ds 218 - 0,350 km, Ds 21 - 0,100 km
8 Refacere DC 1 - 1,0 km în comuna Tătărăştii de Jos Comuna Tătărăştii de Jos 183
Refacere pod pe DC 1, 11 x 6 m, în comuna Tătărăştii de Jos

0 1 2 3
9 Refacere 1,9 km DS în satul Vităneşti: Ds 195 - 0,400 km, Ds 694 - 0,050 km, Ds 599 - 1 km, Ds 665 - 0,100 km, Ds 1328 - 0,250 km, Ds 665 - 0,100 km Comuna Vităneşti 721
Refacere 1,5 km DS în satul Siliştea: Ds 137 - 0,800 km, Ds 136 - 0,100 km, Ds 22 - 0,100 km, Ds 55 - 0,100 km, Ds 52 - 0,200 km, Ds 902 - 0,200 km
Refacere 2 km DS în satul Purani: Ds 2064 - 1,100 km, Ds 2187 - 0,050 km, Ds 2225 - 0,050 km, Ds 2140 - 0,050 km, Ds 2343 - 0,200 km, Ds 2387 - 0,200 km, Ds 2434 - 0,100 km, Ds 2519 - 0,100 km, Ds 2552 - 0,150 km
Refacere 1,1 km DS în satul Schitu Poienari: Ds 333 - 0,600 km, Ds 332 - 0,400 km, Ds 119 - 0,100 km
Refacere podeţ situat pe Ds 2064 în satul Purani
TOTAL 9.849SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 336/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 336 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 646 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 15 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 1 1970
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Rectificare 250 2017
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 212 2013
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 189 2000
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Decretul 223 1974
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
ANONIM a comentat Legea 117 2019
    Îmi amintesc că am fost cu adevărat surprins de cât de rapid a fost procesată și aprobată cererea mea de împrumut în numerar. Numele meu este Érico Breiso din Tavira, Portugalia. Eram îngrijorat că scorul meu de credit scăzut va fi o problemă, dar când am mers să aplic, mi s-a spus să nu-mi fac griji. Am obținut de fapt banii de care aveam nevoie pentru a-mi repara mașina și, în consecință, am putut continua să muncesc pentru a face bani. Eram prea speriat să-mi pierd locul de muncă pentru că nu aveam altă modalitate de a ajunge la muncă, dar împrumutul primit am avut grijă de toate. mulțumesc companiei de împrumuturi Alden Moore că mi-ai acordat un împrumut rapid. Sfătuiesc pe oricine are nevoie de un împrumut rapid și sigur pentru a aplica prin această adresă de e-mail aldenmooresloanfirm@gmail.com ... pentru că am primit împrumutul de la ei fără întârziere
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 336/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu