Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.328 din 11.05.2017

privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 390 din 24 mai 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2 Ministerul Economiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul economiei, Petre Iulian Nicolescu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei, precum şi a unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea acestuia

Nr. crt. Nr. de identificare MFP Cod de clasificaţie Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastral Elemente-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei) Valoarea de inventar actualizată a bunului (lei) Administratorul bunului/CUI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 100802 8.29.06 Clădire sediu Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 1; Calea Victoriei nr. 152; număr cadastru carte funciară 210882 Imobil construcţie P+6, zidărie din cărămidă, planşee din beton S_construită = 3.069 mp, S_desfăşurată = 24.186 mp 13.946.077 47.946.780,07 Ministerul Economiei, CUI 24931499
2 104830 8.29.06 Clădire sediu Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; str. Poteraşi nr. 11; număr cadastru carte funciară 219270 Imobil P+3 (construcţie din beton, finalizată în 2009) şi terenul aferent cu S = 409 mp 1.627.759 1.627.759 Ministerul Economiei, CUI 24931499
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 145193 8.29.08 Clădire sediu Ţara: România; judeţul: Prahova; localitatea Buşteni; Str. Paltinului nr. 16; număr cadastru carte funciară 11682 Imobil construcţie (1975) cu zidărie din cărămidă şi planşee din beton, S_construită = 984,10 mp, S_desfăşurată = 3.059,08 mp. Este alcătuită din: corp învăţământ (P+3E+M), corp de legătură (P) şi corp amfiteatru (P+E) 816.497 3.275.033 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, CUI 6884429
4 145194 8.29.08 Clădire cămin cu anexă Ţara: România; judeţul Prahova; localitatea Buşteni; Str. Paltinului nr. 16; număr cadastru carte funciară 11682 Imobil D+P+4E din 1978 (105 camere), construcţie din panouri prefabricate S_construită = 366,80 mp, S_desfăşurată = 1.993,00 mp 1.158.307 2.425.343 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, CUI 6884429
5 145195 8.29.08 Clădire cantină Ţara: România; judeţul Prahova; localitatea Buşteni; Str. Paltinului nr. 16; număr cadastru carte funciară 11682 Imobil (P+E), construcţie (1978) cu stâlpi, grinzi şi planşee prefabricate S_construită = 691,80 mp, S_desfăşurată = 1.380,00 mp 654.935 2.510.504 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, CUI 6884429
6 145306 8.29.08 Clădire ANPC - DMPPP Bucureşti, sectorul 1, str. General H.M. Berthelot nr. 24 HG 625/1999; Protocol 755/2003; imobil clădire P+1, S_totală_utilă = 799,20 mp 273.276 896.268 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502
7 145314 8.29.08 Teren ANPC - DMPPP Bucureşti, sectorul 1, str. General H.M. Berthelot nr. 24 HG 625/1999; Protocol 755/2003; teren aferent în suprafaţă de 657 mp 1 109.930 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502
8 153678 8.29.08 Imobil Bucureşti, sectorul 1, Bd. Aviatorilor nr. 72 HG 1.496/2007; imobil construcţie P+5 , subsol şi garaj. Suprafaţa totală utilă 324,67 mp 3.973.517 4.996.969 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502
9 116997 8.29.08 Sediu CJPC Dolj Ţara: România; judeţul Dolj; localitatea Craiova; bd. Gheorghe Chitu nr. 58 (fost 46); nr. cadastral 12808 Imobil conf. Încheiere de intab. nr 20921/2003 a Judecătoriei Craiova - Biroul de carte funciară; construcţie (D+P+E), formată din: birou inspectori bunuri nealimentare şi prestări servicii - S = 37,26 mp; birou inspectori bunuri alimentare - S = 15,91 mp; contabilitate - 196.889 147.000 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Sud-Vest Oltenia (Craiova), CUI 30750233
1 2 3 4 5 6 7 8 9
S = 10,54 mp; birou director - S = 14,91 mp şi secretariat - S = 15,51 mp, cu nr. cadastral provizoriu 12808, ce se va înscrie sub A.1; cota indiviză de 1/3 din construcţia C1 - cabina poartă - S = 6,49 mp; cota indiviză de 1/3 din construcţia C2 parter formată din: podest - S = 3,51 mp; hol acces - S = 4,73 mp; scări acces - S = 11,47 mp şi trepte intrare - S = 4,72 mp; cota indiviză de 1/2 din construcţia C2 la etaj compusă din: hol comun WC - S = 4,00 mp; WC comun bărbaţi - S = 1,47 mp; WC comun femei - S = 1,47 mp şi hol comun - S = 13,97 mp, având nr. cad. provizoriu 12808, ce se va înscrie sub A.2
10 117096 8.29.08 Sediu CJPC Vâlcea Ţara: România; judeţul Vâlcea; localitatea Râmnicu Vâlcea; str. Oituz nr. 7 Imobil cu suprafaţa de 53,2 mp + 7,14 mp cotă indiviză casa scării 144.816 85.000 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Sud-Vest Oltenia (Craiova); CJPC Vâlcea, CUI 30750233
11 116891 8.29.08 Sediu CJPC Bacău Ţara: România; judeţul: Bacău; localitatea Bacău; str. Erou Gheorghe Nechita nr. 2 Imobil - 112,2 mp suprafaţă construită, din care 90,84 mp suprafaţă utilă, situat la etaj II; înscris în cartea funciară nr. 16689/27 mai 2002; teren proprietatea statului 166.962 258.657 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, CUI 30750357
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 117098 8.29.08 Sediu CJPC Vaslui Ţara: România; judeţul: Vaslui; localitatea Vaslui; str. Ştefan cel Mare nr. 304 Imobil parter bloc compus din birouri+arhivă+ grup sanitar: SC = 87,25 mp; SD = 87,25 mp; SU = 68,20 mp; H = 3,5 m; Steren = 8,36 mp; având proprietari CJPC Vaslui şi BJ Metrologie Legală Vaslui, conf. protocol 1043/1995 Holuri comune cu BRML: SC = 51,52 mp; SD = 51,52 mp; SU = 43,56 mp; H = 3,5 m; Steren = 5 mp. Înscris în cartea funciară nr. 4488/2002 74.345 139.640 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, CUI 30750357
13 117041 8.29.08 Sediu CJPC Neamţ Ţara: România; judeţul: Neamţ; localitatea Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12 bis, nr. cadastral 2306/2001 Imobil parter+ etaj, AC 1977, AF 1978, material de construcţie mixt, etaj 1, clădire administrativă Imobil cu nr. cadastral 2306, înscris în cartea funciară 7574/N/S, având proprietari CJPC Neamţ şi BJ Metrologie Legală Neamţ, Piatra-Neamţ, suprafaţa CJPC Neamţ S = 221,74 mp 151.923 238.284 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, CUI 30750357
14 116938 8.29.08 Sediu CJPC Botoşani Ţara: România; judeţul: Botoşani; localitatea Botoşani; str. Col. V. Tomoroveanu nr. 3 Et. 1; 3 camere şi hol; D+P+1E; 44,77 mp; comun cu B.R.M.L. în baza H.G. secundar; intabulat carte funciară 15557/N; nr. cadastral 2074/I:1 încheiere 4420/23.03.2006 114.189 114.189 Ministerul Economiei; CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, CUI 30750357
15 116946 8.29.08 Sediu CJPC Botoşani Ţara: România; judeţul: Botoşani; localitatea Botoşani; str. Marchian nr 66, nr. cadastral 1063/2002 Parter, ap. 1-2; turn P+10; 99,98 mp; proprietate în baza C.V/1998; principal, intabulat C.F.8331/N; nr. cad. 976/0:1-2; încheiere 2134/01.04.2002; teren concesiune de la C.L. Botoşani = 10,92 mp 125.500 161.932 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, CUI 30750357
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 117027 8.29.08 Sediu CJPC laşi Ţara: România; judeţul: laşi; localitatea laşi; str. Toma Cozma nr. 11, nr. cadastral 13157/2003 Imobil parter+ etaj, AC 1975, AF 1977, material de construcţie mixt, etaj 1, clădire administrativă Imobil cu nr. cadastral 10055, înscris în cartea funciară 35140, având proprietari CJPC Iaşi şi BJ Metrologie Legală Iaşi, suprafaţa CJPC Iaşi S = 206,88 mp 232.538 366.190 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, CUI 30750357
17 117013 8.29.08 Sediu CJPC Hunedoara Ţara: România, judeţul Hunedoara, localitatea Deva, str. M. Viteazu nr. 3 HG 482/1992, proprietar prin construcţie, ordin comun Biroul Român de Metrologie şi OPC nr. 20/7/1995 Imobil - părţi comune - fundaţia teren faţadă, instalaţiile, acoperişul tip terasă, hol, casă scări, podest, acces parter cu S - 50,8 mp, casa scării la et. I, hol casa scării, grupuri sanitare cu S - 49,57 mp, et. II; hol casa scării cu S - 30,04 mp 120.030 229.961 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş), CUI 27456824
18 117061 8.29.08 Clădire CJPC Satu Mare Ţara: România, judeţul Satu Mare, localitatea Satu Mare, str. Gh. Lazăr nr. 3; nr. CF 4812, nr. cadastral 307 Drept de folosinţă teren asupra cotei de 99/683 parte teren, Încheierea 11379/11.09.2001, S - 123,20 mp, proprietar statul român, 1/1 parte preluare Decret 218/1960, 712/1966, Decizia 720/1977 132.372 307.678 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea NV Cluj, CUI 30756309; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare, CUI 22224734
19 117032 8.29.08 Clădire CJPC Maramureş Ţara: România, judeţul Maramureş, localitatea Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4 B; nr. CF 1018169, nr. cadastral 17226 S - 220,25 mp, Top CF 9170/4261/1/9, CF 3057/4260/2/3 Baia Mare, Decret 720/1963,164/1964, intabulare drept proprietate statul român 165.393 295.379 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea NV Cluj, CUI 30756309; CJPC Maramureş, CUI 30837853
20 116918 8.29.08 Clădire CJPC Bihor Ţara: România, judeţul Bihor, localitatea Oradea, Str. Sucevei nr. 4 A, et. 1, CF 78963, nr. 3190/82/II Supr. = 183,39 mp, transfer gratuit HG 28/1994 şi Ord. 20/1995 şi terenul statul român şi cota de teren aferentă de 501 mp 29.542 464.909 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea NV Cluj, CUI 30756309; CJPC Bihor, CUI 22669805
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 117053 8.29.08 Clădire CJPC Sălaj Ţara: România, judeţul Sălaj, localitatea Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, CF nr. 8792, NT topografic 225/b/1/VII Ap. nr. 7, compus din 4 birouri, hol, supr. utilă = 83,01 mp, teren aferent 42 mp, 1375 COL, act Sentinţă civilă 5950/2002, Încheierea nr. 731/05.02.2003, intabulare drept proprietate OJPC Sălaj 97.707 109.711 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea NV Cluj, CUI 30756309; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj, CUI 30844192
22 116966 8.29.08 Clădire CJPC Braşov Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, CF 133914A, nr. 111745 Construcţie cu regim de înălţime D+P+E, edificată în 1960, compusă din: windfang, casa scării, 3 coridoare, 6 grupuri sanitare, anexe, sala de şedinţe, 18 birouri, pod. Structura de rezistenţă este pe cadre din beton armat, pereţii din zidărie de cărămidă, planşee din beton armat între nivele şi din lemn peste etaj. 182.933 609.483 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov, CUI 23016669
23 116988 8.29.08 Clădire CJPC Covasna Sfântu Gheorghe, str. Arany Ianos nr. 1, CF 18231, nr. 282 Apartamentul nr. IV B cu suprafaţă desfăşurată de 77,62 mp, compus din 3 încăperi, parter cu suprafaţă totală de 41,45 mp, 1/2 parte coridor parter cu suprafaţă utilă de 13,34 mp, 1/2 parte WC. Etaj cu suprafaţa utilă de 3,56 mp cu cota de participare la părţile de uz comun generale 4,43% şi teren în 45/1015 parte, cota de participare la părţile de uz comun speciale 60%. 75.992 83.282 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov, CUI 23016669
24 117037 8.29.08 Clădire CJPC Mureş Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 7, CF 91177, nr. 3511/160 Corp de clădire P + 2E. Parter - 6 laboratoare, 2 magazii, 1 sală de compresare, 1 grup sanitar, 1 coridor, 1 casa scării. Etajul I - 7 lab., 2 birouri, 1 grup sanitar, 1 coridor şi casa scării - cu cota de 1/3 parte din construcţie. Etajul II - 3 lab., 5 birouri, 1 sală de şedinţe, 1 arhivă, 1 grup sanitar, 1 coridor şi casa scării, cu cota de 1/3 din construcţie. Suprafaţa construită de 233,81 mp şi suprafaţa desfăşurată de 701,43 mp. 256.570 388.919 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov, CUI 23016669
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 117082 8.29.08 Clădire CJPC Sibiu Sibiu, Str. Dorului nr. 21, CF 17387, nr. 4072 Ap. II format din spaţii utile de 121,5 mp dispuse la etajul corpului de clădire A. Părţi comune indivize fundaţiile, zidăriile, planşeele, acoperişul, casa scărilor, coloanele de instalaţii în cotă de 20,6% pentru ap. II 183.137 191.826 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov, CUI 23016669
26 117084 8.29.08 Teren CJPC Sibiu Sibiu, Str. Dorului nr. 21, CF 17387, nr. 4072 Terenul clădit şi neclădit de 1.600 mp 0 216.697 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru Braşov, CUI 23016669
27 116984 8.29.08 Sediu CJPC Constanţa Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Constanţa; Str. Poporului nr. 121 bis Sediu administrativ etaj 1 - 130,74 mp conform plan de amplasament şi delimitare emis de Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie, Cartografie Constanţa nr. 9533/2002 34 193.900 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), CUI 22208054; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, CUI 2742847
28 116958 8.29.08 Sediu CJPC Brăila Ţara: România; judeţul: Brăila; localitatea Brăila; Str. 1 Decembrie 1918 Etaj 2 din clădire cu 2 nivele C1 cu S = 109,25 mp; Sd = 187,73 mp 140.710 282.900 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), CUI 22208054; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila, CUI 22594710
1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 116974 8.29.08 Sediu CJPC Buzău Ţara: România; judeţul: Buzău; localitatea Buzău; str. Zona Bazar; bloc 4C, parter Apartament la parter, suprafaţa utilă = 119,1 mp, suprafaţa construită 143,15 mp, teren - 23,10 mp 40.996 57.817 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), CUI 22208054; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău, CUI 30959974
30 117100 8.29.08 Sediu CJPC Vrancea Ţara: România; judeţul: Vrancea; localitatea Focşani; str. Lupeni nr. 6 Sediu administrativ S+P+E1+E2 (509,25 mp suprafaţă utilă), intabulat conform Sentinţei civile nr. 5.794/24.12.2002 şi Încheierii de autentificare nr. 7.033/01.08.2003 emise de Biroul Carte Funciară a Judecătoriei Focşani 429 1.128.560 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), CUI 22208054; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea, CUI 31480472
31 117091 8.29.08 Sediu CJPC Tulcea Ţara: România; judeţul: Tulcea; localitatea Tulcea; Str. Păcii nr. 17A Sediul CJPC Tulcea se află într-o clădire P + 3 realizată prin investiţii împreuna cu alţi coproprietari. Suprafaţa de 145,8 mp este compusă din 100 mp aflată la et. I al clădirii, reprezentată de birouri, hol şi grup sanitar, şi de 45,8 mp aflată la parter, fiind un culoar de acces în curtea din spatele clădirii (garaj). Suprafaţa de 80 mp este cotă-parte indiviză, reprezentată de hol de acces de la parter, et. I şi casa scării. 94.164 241.425 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), CUI 22208054; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea, CUI 4794001
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 117001 8.29.08 Sediu CJPC Galaţi Ţara: România; judeţul: Galaţi; localitatea Galaţi; Str. Ştiinţei nr. 60 În clădirea aparţinând CJPC Galaţi îşi desfăşoară activitatea laboratorul LAREX Galaţi. Camerele aparţinând CJPC Galaţi sunt situate la subsol, et. 1 şi et. 2 ale unei clădiri s + p + 2, împreună cu alţi coproprietari. Suprafaţa de 56,45 mp este compusă din 16,58 mp aflaţi la subsolul clădirii, 10,19 mp la et. 1 şi 29,68 mp aflaţi la et. 2. La aceste suprafeţe se adaugă suprafaţa utilă în indiviziune de 69,06 mp şi suprafaţa garajului de 17 mp 150.142 231.219 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi), CUI 22208054; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, CUI 22208054
33 117046 8.29.08 Sediul CJPC Prahova Ţara România; judeţul Prahova, Ploieşti, Str. Industriei nr. 111 Imobil; conform Încheierii de intabulare nr. 2177/2002 a Judecătoriei Ploieşti - Biroul de carte funciară: - 5568/C1: suprafaţă construită 13,23 mp - la parterul clădirii, cotă indiviză de 1/3 din 2 holuri şi scară, respectiv 13,23 mp indiviz. de 39,70 mp, Su = 196,46 mp; Sc = 237 mp; terenul aferent de 270 mp prop. de stat este parte din clădirea C1 - CF 4533 cu drept de folosinţă 278.779 346.523 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti, CUI 2843582
34 117021 8.29.08 Sediul CJPC Ialomiţa Ţara România; judeţul Ialomiţa, Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27 Imobil 106 mp, suprafaţă 27,2 mp Sediul este situat la parterul bloc B27, P + 4 etaje Extras de carte funciară nr. 4451/26.03.2003 40.611 70.628 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti, CUI 2843582
35 116979 8.29.08 Sediul CJPC Călăraşi Ţara România; judeţul Călăraşi, Călăraşi, str. Griviţa nr. 91 Birouri 146,73 mp construit/431 mp teren; Încheiere nr. 829/14.03.2002 33.990 83.326 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti, CUI 2843582
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 115449 8.29.08 Sediul CJPC Argeş Ţara România; judeţul Argeş, Piteşti Str. Zorilor nr. 22 Imobil; conform Încheierii de intabulare nr. 1631/2003 a Judecătoriei Piteşti - Biroul de carte funciară - 4686/CI total suprafaţă -221,43 mp, din care 71,59 în indiviziune cu SJML Argeş; suprafaţă utilă 139,48 mp şi casa scării - 10,36 mp 31.040 57.311 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti, CUI 2843582
37 117088 8.29.08 Sediul CJPC Teleorman Ţara România; judeţul Teleorman, Alexandria, str. Turnu Măgurele nr. 12 Construcţie cu S = 52,65 mp Teren cu S = 147.99 mp Încheierea nr. 228/04.02.2002 36.789 59.734 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti, CUI 2843582
38 117008 8.29.08 Sediul CJPC Giurgiu Ţara România; judeţul Giurgiu, Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu, bl. MUV 3 Imobil S = 140,1 mp SC 471/12.02.2002, intabulat Încheierea nr. 5991/2002, parter 243.910 371.402 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti, CUI 2843582
39 116992 8.29.08 Sediul CJPC Dâmboviţa Ţara România; judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Udrişte Năsturel nr. 1 81 mp imobil şi 1/2 din 205 mp teren curţi construcţii Construcţie compusă din 3 încăperi Încheierea nr. 4150/04.03.2005 55.085 94.313 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia Ploieşti, CUI 2843582
40 145303 8.28.03 Sediu CNIEP LAREX - Laborator Arad Ţara: România; judeţul: Arad; localitatea Arad; bd. Ştefan Augustin Doinaş nr. 1 HG 625/1999, Ordin 168/1994 Parter (8 camere), suprafaţă utilă 380 mp 135.578 256.060 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502; Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 145304 8.28.03 Clădire laborator CNIEP LAREX - Bucureşti Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4, şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 B; nr. cadastral 5427 HG 625/1999, PV 2057/1988, supraf. construită 578 mp clădire parter şi 3 etaje 1.031.049 1.586.010 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502, Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
42 145307 8.29.08 Clădire CNIEP LAREX - Corp B1 Ţara: Romania, municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. General H.M. Berthelot nr. 24 HG 625/1999, Protocol, Clădire parter + 2 etaje 196.703 290.100 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502 Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
43 145308 8.28.03 Sediu CNIEP LAREX - Laborator Baia Mare Ţara: România; judeţul Maramureş; localitatea Baia Mare; str. Dimitrie Cantemir nr. 4 HG 625/1999, Protocol, supraf. utilă 99,3 mp, (5 camere et. 2, 1 cameră parter) 111.342 140.358 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502, Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
44 145309 8.28.03 Sediu CNIEP LAREX - Laborator Constanţa Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Constanţa; Str. Poporului nr. 121 bis HG 625/1999, Protocol, Spaţiu 73,88 mp (4 camere la parter) 51.696 88.600 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502 Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
45 145310 8.28.03 Sediu CNIEP LAREX - Laborator Galaţi Ţara: România; judeţul Galaţi; localitatea Galaţi; Str. Ştiinţei nr. 60 HG 625/1999 Protocol, Spaţiu 110,78 mp (6 camere etaj 2, 2 camere la subsol) 152.607 132.564 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502, Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
1 2 3 4 5 6 7 8 9
46 145311 8.28.03 Sediu CNIEP LAREX - Laborator Oradea Ţara: România; judeţul Bihor; localitatea Oradea; Str. Sucevei nr. 4A HG 625/1999, Protocol, Spaţiu 69, 11 mp (5 camere etaj 1, 1 cameră demisol) 66.420 167.539 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502, Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
47 145312 8.28.03 Sediu CNIEP LAREX - Laborator Sibiu Ţara: România; judeţul Sibiu; localitatea Sibiu; Str. Dorului nr. 21 HG 625/1999, Protocol, Spaţiu 73 mp (4 camere etaj 1) 40.810 95.772 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502, Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
48 145313 8.28.03 Teren CNIEP LAREX Bucureşti Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 4, şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 B; nr. cadastral 5427 HG 625/1999, Protocol Suprafaţă totală 2524,46 mp 1 336.448 Ministerul Economiei, CUI 24931499; Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, CUI 4266502, Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX, CUI 389308
49 120679 8.28.13 Laser He-Ne stabilizat pe 12712 Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 λ = 633 nm 96.313 188.909 Ministerul Economiei, CUI – 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
50 120680 8.28.13 Instalaţie etalon primar de unghi plan Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4, şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 10ș ...360ș pentru poligoane optice, cu pas de min. 10ș ± 4" pentru unghiuri mici 56.990 533.410 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
51 120681 8.28.13 Kilogram prototip din platină iridiată Ţara: România; municipiul Bucureşti sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 1 kg 55.000 187.314 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
52 120682 8.28.13 Manometru cu piston şi greutăţi Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 (0,5 ..100) Mpa 14.708 370.376 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
53 120683 8.28.13 Etalon de timp şi frecvenţă cu 133 cs Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 1 s 1 Hz 33.927 646.801 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
54 120684 8.28.13 Ansamblu de 3 maşini cu încărcare directă Ţara: România; judeţul Timiş; localitatea Timişoara; Str. Crizantemelor nr. 64 Etalon naţional de forţă MID de 10 KN, 50 KN, 100 KN 60.000 31.892 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
55 120685 8.28.13 Grup de elemente normale Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 10 V 293 273.880 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
56 120686 8.28.13 Convertoare termoelectrice de tensiune Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 3 V, 2 V f = 10 Hz...100 kHz 8.500 392.670 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
57 120687 8.28.13 Grup de rezistoare etalon Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 1 Ω, 10 k Ω 137 800.929 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
58 120688 8.28.13 Grup de condensatoare etalon Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 C = 10 pF 56 89 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
59 120689 8.28.13 Grup de inductoare etalon Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 L = 10 mH 46 153.029 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
60 120690 8.28.13 Generator de inducţie magnetică internaţionale de temperatură Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti; nr. 11 (0...120) x 10–6 T 58 3.187 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
61 120691 8.28.13 Instalaţii pentru reproducerea scării Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 (83,806...1357,77) K 9.426 579.812 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
62 120692 8.28.13 Instalaţii şi surse de activitate alfa, beta, gama Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 2. ... 109Bq 2.973 31.081 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
63 120693 8.28.13 Grup de microfoane şi surse etalon de presiune acustică Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 s0 = –26 dB; –38dB Lp = 94 dB calibrator Lp = 124 dB pistonfon 107 574.239 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
64 120694 8.28.13 Divizor inductiv cu o decadă tip U.l.d. Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 1/10 f = (50...1600) Hz U [V] = 0.15 xf [Hz] 213 103.535 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
65 120695 8.28.13 Grup de lămpi etalon intensitate luminoasă Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Iv = (10...1000) cd 10.000 145.832 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
66 120696 8.28.13 Grup de lămpi etalon de flux luminos Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 ᶲv = (400...1000) lm 2.500 30.575 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
67 120697 8.28.13 Radiometru etalon pentru putere radiantă Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 ᶲe = 10 nW...10 mW λ = (380...900) nm 10.000 74.419 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
68 120698 8.28.13 Instalaţie spectrofotometrică SFTA1 Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 τ = 0,001...1,000 λ = (380...900) nm 50.000 80.223 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
69 120699 8.28.13 Grup de atenuatoare de valoare unică Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4, şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 3 dB; 6 dB; 10 dB; 20 dB 4.000 36.975 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
70 120700 8.28.13 Grup de capete de măsurare pentru putere la frecvenţe înalte Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 0,3 µW ... 100 mW 10 MHz ... 10 GHz 5.000 7.979 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
71 120701 8.29.08 Clădire corp A Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire cu 3 nivele şi suprafaţă construită la sol de 822 mp 367.532 4.138.888 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
72 120702 8.29.08 Clădire corp B Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire cu 4 nivele şi suprafaţă construită la sol de 799 mp 887.979 2.831.445 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
73 120703 8.29.08 Clădire corp C Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire cu 3 nivele şi suprafaţă construită la sol de 396 mp 479.846 2.047.528 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
74 120704 8.29.08 Clădire corp D Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire cu 4 nivele şi suprafaţă construită la sol de 621 mp 549.090 1.712.072 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
75 120705 8.29.08 Clădire corp G Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire cu 1 nivel şi suprafaţă construită la sol de 621 mp 79.727 407.959 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
76 120706 8.29.08 Clădire corp volume Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire laborator debite-volume cu 1 nivel şi suprafaţă construită la sol de 125 mp 34.740 120.708 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
77 120707 8.29.08 Tunel de legătură Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Legătură între corpurile de clădire A, B, C, D cu 3 nivele şi suprafaţa construită la sol de 551 mp 65 966.165 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
78 120708 8.28.03 Clădire corp radiaţii Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire cu 1 nivel şi suprafaţa construită la sol de 498 mp 122.903 723.534 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
79 120709 8.28.08 Adăpost auto Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire anexă cu 1 nivel şi suprafaţa construită la sol de 36 mp 36 46.811 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
80 120710 8.28.13 Clădire Ţara: România; judeţul: Vrancea; localitatea Focşani; str. Lupeni nr. 6 Clădire parter şi subsol în suprafaţă de 182.17 mp - garaj la subsol şi 7 camere la parter 26.075 515.711 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
81 120711 8.28.13 Cabină portar Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Clădire anexă cu 1 nivel şi suprafaţa construită la sol de 20 mp 400 39.309 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
82 120712 8.29.08 Clădire administrativă Ţara: România; judeţul: Alba; localitatea Alba Iulia; str. Octavian Goga nr. 9 Imobil 3 laboratoare, 3 birouri, 1 magazie sup. tot = 133,56 mp, sup. comun = 69,58 mp 34.292 241.533 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
83 120713 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Arad; localitatea Arad; Str. Emanoil Gojdu nr. 8 Parter + teren 767 mp 100.138 723.568 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
84 120714 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Arad; localitatea Arad; Str. Emanoil Gojdu nr. 6 Clădire laboratoare. Şopron 26.960 152.373 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
85 120715 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Argeş; localitatea Piteşti; Str. Zorilor nr. 22 imobil, clădire demisol + parter 558,54 mp administrare 75%, respectiv 418.91 mp 121.525 398.210 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
86 120716 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Bacău; localitatea Bacău; str. Erou Gheorghe Nechita nr. 2 Clădire birouri D + P + 1 836 mp; teren 1766 mp; nr. cadastral 70877-C1 103.035 824.294 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
87 120717 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Bacău; localitatea Bacău; Str. Erou Gheorghe Nechita nr. Garaj 86 mp; teren 1766 mp; nr. cadastral 70877-C4 7.460 17.652 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
88 120718 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Bihor; localitatea Oradea; Str. Sucevei nr. 4/A 2 apartamente în imobil P + 2 Apartament 1 parter CF 185791-C1-U1, sc = 201,82 mp su = 170,83 mp Apartament 3 CF 185791-C1-U2 etaj sc = 214,94 mp su = 181,69 mp Suprafaţă teren = 1.473 mp 146.335 479.800 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
89 120719 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud; localitatea Bistriţa; Piaţa Mică nr. 11 Casa de piatră, P + 1, CF 72965, sc = 421 mp Suprafaţă teren 846 mp 200.000 448.900 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
90 120720 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Botoşani; localitatea Botoşani; str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 3 bis Clădire birouri; 3 camere - 45 mp; 1/2 hol - 31 mp; 1/2 garaj - 51 mp 36.505 76.180 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
91 120721 8.29.08 Clădire Ţara România; judeţul: Braşov; localitatea Braşov; Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 12 Imobil cu 3 nivele, sup. tot = 456 mp, 22 încăperi 85.336 969.332 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
92 120722 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Brăila; localitatea Brăila; Str. 1 Decembrie 1918 nr. 121 Clădire parter plus un nivel - supraf. constr. 109,25 mp - supr. desf. 218,5 mp 235.836 418.256 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
93 120723 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Brăila; localitatea Brăila; Str. Rahovei nr. 87 Clădire 6 camere parter, supr. constr. 192,10 mp, supr. desf. 192,10 mp 20.923 167.362 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
94 120724 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Brăila; localitatea Brăila; Str. Rahovei nr. 87 Staţie calibrare-construcţie suspendată - înălţime P - supr. constr. 34,09 mp - supr. desf. 34,09 mp 13.689 19.181 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
95 120725 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Buzău; localitatea Buzău; Str. Zona Bazar nr. -; bl. 4C Clădire parter + demisol, 9 camere, supr. constr. 164,70 mp, supr. utilă 132.35 mp 55.000 365.082 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
96 120726 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Călăraşi; localitatea Călăraşi; str. Griviţa nr. 66 Construcţie P; suprafaţa construită = 135,91 mp; suprafaţă utilă = 98,15 mp; 4 camere şi anexe; nr. cadastral: 2291; nr. carte funciară: 27015 32.437 44.945 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
97 120727 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Cluj; localitatea Cluj-Napoca; Str. Năvodari nr. 2 Apartament în imobil P + 2 Apartament 1 CF 256186-C1-U1, sc = 368,90 mp Suprafaţă teren = 1.396 mp 99.243 821.500 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
98 120728 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Cluj, municipiul Dej; Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 54; bl. R5 Apartament în imobil P + 4 Apartament 33 CF 50105-C1-U3 sc = 89,50 mp Suprafaţă teren = 3 mp 17.312 116.700 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
99 120729 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Constanţa; Str. Poporului nr. 121 Staţie calibrare cisterne - hală calibrare + laboratoare, parter + 2 etaje, supr. constr. 131 mp, supr. desf. 203 mp 247.190 335.121 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
100 120730 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Constanţa; Str. Poporului nr. 121 Clădire birouri şi laboratoare aflate la demisol + parter partea dreaptă + etaj partea dreaptă + suprafeţe comune (grupuri sanitare, holuri, scări), cu ANPC şi LAREX, supr. constr. 266 mp, supr. desf. 491.80 mp 115.045 1.550.282 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
101 120731 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Covasna; localitatea Sfântu Gheorghe; Str. Gábor Áron nr. 1 Imobil 2 laboratoare, sup. 27,80 mp, sup. comună = 13,33 mp 11.694 53.624 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
102 120732 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; Localitatea Târgovişte; Str. Udrişte Năsturel nr. 1 Imobil - construcţie tip P + 1 (în indiviziune), în suprafaţă totală aferentă construcţiilor de 205 mp, din care 152 mp a construcţiei cu parter şi etaj şi 53 mp a construcţiei cu parter (magazie). Vecini - nord - blocul 19, domeniu public, E - proprietar-Măchioiu Ion (imobil cu parter şi un etaj) S - domeniul public-trotuar, V - domeniul public 46.935 94.340 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
103 120733 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Dolj; localitatea Craiova; bd. Gheorghe Chiţu nr. 46 Suprafaţă construită: 551,69 mp Suprafaţă utilă: 797,14 mp în folosinţă exclusivă DRML Craiova Regim înălţime: D + P + E 105.090 710.000 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
104 120734 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Galaţi; localitatea Galaţi; Str. Ştiinţei nr. 60 Clădire subsol, parter, etaj 1, etaj 2 parţial, garaje, rampă auto, supr. constr. 296.92 mp, supr. desf. 586.35 mp 155.027 1.534.728 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
105 120735 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Giurgiu; localitatea Giurgiu; Aleea Profesor Savin Popescu nr. 2 Imobil compus din 5 camere -120 mp, parter 42.360 129.220 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
106 120736 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Hunedoara; localitatea Deva; str. Mihai Viteazu nr. 3 Parter + 2 etaje, 15 încăperi 258,9 mp 88.655 202.265 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
107 120737 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; localitatea Slobozia; Aleea Parcului nr. Bl. B27P Construcţie P + 4E; Suprafaţă construită = 145.15 mp; suprafaţa utilă = 138.70 mp, ap. 4 camere şi anexe Spaţiu comun = 24.70 mp; nr. cadastral: 5/0;3; nr. carte funciară: 4451/N 32.712 216.270 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
108 120738 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Iaşi; localitatea Iaşi; str. Toma Cozma nr. 11 Clădire birouri D + P, 312 mp; teren 669 mp comun; nr. cadastral 10.055; nr. carte funciară 35.139 128.004 619.475 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
109 120739 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Maramureş; localitatea Baia Mare; str. Dimitrie Cantemir nr. 4B Apartament în imobil P + 2 Apartament CF 101816 su = 474,57 mp Suprafaţă teren = 767 mp 206.861 413.700 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
110 120740 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; localitatea Drobeta-Turnu Severin; Str. Unirii nr. 80 Suprafaţă construită: 0 mp Suprafaţă utilă: 128,48 mp la care se adaugă o cotă indiviză cu CRPC MH de 16,03 mp Regim înălţime: D + P + 4 45.000 210.100 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
111 120741 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Mureş; localitatea Târgu Mureş; str. Livezeni nr. 7 Imobil, P + 1, 13 lab. 2 magazii, 2 grup san. 155,87 mp sup. constr. şi 467,6 2 mp. sup. desf. 147.758 655.556 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
112 120742 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Neamţ; localitatea Piatra-Neamţ; str. Alecu Russo nr. 12 bis Clădire birouri P + E şi garaj 337 mp; teren 761 mp; nr. cadastral 2306; nr. carte funciară 7574 64.318 310.967 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
113 120743 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Olt; localitatea Slatina; str. Sevastopol nr. 2 Suprafaţă construită: 0 mp Suprafaţă utilă: 124,72 mp la care se adaugă o cotă indiviză cu CRPC OT de 11,77 mp Regim înălţime: D + P + 4 87.074 214.700 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
114 120744 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Prahova; localitatea Ploieşti; Str. Industriei nr. 111 Imobil, cu etaj din care demisol + parter - cotă indiviză 65.03% - supr. constr. = 524.3; supr. desf. = 457.01 mp; CF = 5568/C1; 5568/C2 121.209 366.990 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
115 120745 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Satu Mare; localitatea Satu Mare; str. Gheorghe Lazăr nr. 3 Apartament în imobil S + P + 4E Apartament poz. 36 CF 4812 sc = 302,50 mp Suprafaţă teren = 149 mp 135.431 247.600 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
116 120746 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Sălaj; localitatea Zalău; Str. Unirii nr. 20 Apartament în imobil D + P + 4E Apartament 4 CF 52732-C1-U1 su = 122,07 mp Suprafaţă teren = 63 mp 39.879 118.200 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
117 120747 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Sibiu; localitatea Sibiu; Str. Dorului nr. 21 Imobil 3 nivele, din care 2 nivele cu parter şi demisol + garaj 638.20 mp, din care extindere garaj 47.79 mp 149.970 1.060.474 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
118 120748 8.28.03 Clădire laboratoare Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Rădăuţi; Calea Cernăuţi nr. 41 Laboratoare 134 mp şi împrejmuire gard metalic; teren 378 mp; nr. cadastral 929; nr. carte funciară 2105 20.197 49.972 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
119 120749 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Suceava; localitatea Suceava; bd. George Enescu nr. 2 Parcelă birouri din bloc locuinţe; 8 camere parter; nr. carte funciară 6221 85.856 342.915 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
120 120750 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Teleorman, localitatea Alexandria; şos. Turnu Măgurele nr. 12 Imobil compus din laboratoare şi birouri 157,87 mp 16.621 141.510 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
121 120751 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Teleorman, municipiul Roşiori de Vede; str. Carpaţi nr. 12 Imobil din zid în suprafaţă construită de 55 mp, CF 2390/2003, nr. cadastral 1601 11.994 40.495 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
122 120752 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Teleorman; oraşul Zimnicea; str. Vlad Ţepeş; nr. -; bl. 15A, ap. 3 Imobil cu suprafaţa de 48,26 mp, CF 19 colectivă şi 982 individuală din 12.11. 2003, nr. cadastral 13/3,3 5.516 37.380 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
123 120753 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Timiş; localitatea Timişoara; Str. Crizantemelor nr. 64 Birouri, laboratoare, hală laborator 246.507 823.624 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
124 120754 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Timiş; localitatea Timişoara Laboratoare, birouri şi laboratoare staţie 133.219 118.454 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
125 120755 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Tulcea; localitatea Tulcea; Str. Păcii nr. 17 A Clădire P+2E, laborator la parter 71 mp, birou la etaj 1 - 17.71 mp şi folosinţă comună 17.18 mp 34.925 248.117 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
126 120756 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Vaslui; localitatea Vaslui; Str. Ştefan cel Mare nr. -; bl. A5-A6 P Parcela birouri din bloc locuinţe; 6 camere parter + hol 115 mp; nr. cadastral 114 34.925 120.334 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
127 120757 8.29.08 Clădire Ţara: România; judeţul: Vâlcea; localitatea Râmnicu Vâlcea; str. Oituz nr. 7 Suprafaţa construită: 55 mp, suprafaţa utilă: 110 mp, regim înălţime: P+2 38.085 258.300 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
128 150173 8.28.13 Echipament electronic de măsurare a temperaturii (inclusiv chelt. de montaj) Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Domeniul de măsurare (rezistenţă): 0...500 exactitate (temperatură-rezoluţie 0.1 mK) 113.709 113.709 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
129 150174 8.28.13 Etalon atomic de frecvenţă Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Semnale etalon: 1 Hz, 5 MHz, 10 MHz 240.053 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120683) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
130 150175 8.28.13 Celulă punct de solidificare Ag Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Puritate nominală a argintului: min. 99,99999%; incertitudine extinsă: max. 2,4 mK 57.720 57.720 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
131 150176 8.28.13 Etalon tensiune cu diodă Zenner Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Tensiune de ieşire 10 Vcc. 1,018 Vcc 47.849 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120685) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
132 150177 8.28.13 Etalon tensiune cu diodă Zenner Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Tensiune de ieşire 10 Vcc. 1,018 Vcc 47.849 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120685) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
133 150178 8.28.13 Multimetru digital dmm 2000 Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Rezoluţie de afişare 6,1/2 cifre 5.474 5.474 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
134 150179 8.28.13 Multimetru digital dmm 2000 Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Rezoluţie de afişare 6,1/2 cifre 5.474 5.474 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
135 150180 8.28.13 Multimetru digital Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Rezoluţie de afişare 6,1/2 cifre 5.474 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120695) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
136 150181 8.28.13 Multimetru digital Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Rezoluţie de afişare 6,1/2 cifre 5.474 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120695) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
137 150182 8.28.13 Multimetru digital Fluke Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 8 1/2 digit 66.066 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120687) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
138 150183 8.28.13 Etalon de presiune 70 bar cu aer (inclusiv chelt. de montaj) Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Domeniu de măsurare: 1.4 kPa...7 MpA 185.045 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120682) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
139 150184 8.28.13 Echipament de control şi corectare umiditate Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Reglare de umiditate în jurul valorii de 50% 10.360 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120681) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
140 150185 8.28.13 Sursă stabilizată Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Domeniul de reglare: (0...120) V; (0...18) A 18.952 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120696) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
141 150186 8.28.13 Sursă stabilizată Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Domeniul de reglare: (0...300) V; (0...10) A 24.377 0 - (Se regăseşte în componenţa EN atestat în configuraţia completată şi îmbunătăţită cu nr. inventar 120695) Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
142 150187 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
143 150188 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din otel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
144 150189 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din otel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
145 150190 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
146 150192 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
147 150193 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
148 150194 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
149 150195 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
150 150196 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
151 150197 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
152 150198 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
153 150199 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
154 150200 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
155 150201 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
156 150202 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
157 150203 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
158 150204 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
159 150205 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
160 150206 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
161 150207 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
162 150208 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
163 150209 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
164 150210 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
165 150211 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox., 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
1 2 3 4 5 6 7 8 9
166 150212 8.28.13 Greutate pentru maşină de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Greutate cilindrică din oţel inox, 0,5 kn parte a maşinii etalon de forţă de 10 kn 3.391 2.237 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
167 150213 8.28.13 Traductor de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Etalon de transfer 50 kn si 100 KN 40.647 26.817 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
168 150214 8.28.13 Traductor de forţă Ţara: România; judeţul Timiş; municipiul Timişoara, Str. Crizantemelor nr. 64 Etalon de transfer 50 kn şi 100 KN 40.647 26.817 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
169 150215 8.28.13 Generator automat de punct de rouă Ţara: România; municipiul Bucureşti, sectorul 4; şos. Vitan Bârzeşti nr. 11 Domeniul de măsurare: (–60...+35) grade Celsius punct de rouă 117.840 117.840 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376
170 150216 8.28.13 Împrejmuire gard Ţara: România; judeţul Bacău; localitatea Bacău, str. Erou Gheorghe Nechita nr. 2 Gard din panouri şi stâlpi beton armat de înălţime 1,80 ml şi lungime 71,80 ml 14 22.793 Ministerul Economiei, CUI - 24931499; Biroul Român de Metrologie Legală, CUI - 4283376SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 328/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 328 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu