Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.262 din 20.03.2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 19 aprilie 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Năsăud“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se completează după cum urmează: la paragraful E „Sisteme de salubrizare şi gestionare a deşeurilor, cu terenurile aferente“, după poziţia nr. 1 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 2 şi 3, iar la paragraful H „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local“, după poziţia nr. 14 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 15-19, conform anexei nr. 1. 2. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cetate“, secţiunea I Bunuri imobile se modifică şi se completează după cum urmează: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 2,7 km, lăţime = 7 m, suprafaţă = 1,89 ha“; la poziţia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3,2 km, lăţime = 7,5 m, suprafaţa = 2,40 ha“; la poziţia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 0,5 km, lăţime = 7 m, suprafaţa = 0,35 ha“; b)după poziţia nr. 114 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 115, conform anexei nr. 2.3. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chiochiş“, secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 74 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 75-85, conform anexei nr. 3. 4. La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciceu-Giurgeşti“ se abrogă următoarele poziţii: nr. 5-8, 13, 15, 16, 28-30, 57, 59-77, 136-177, 179, 181. 5. Anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilva Mare“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă următoarele poziţii: la secţiunea I „Bunuri imobile“ poziţiile nr. 1-3, 8-12, iar la secţiunea II „Bunuri mobile“ poziţia nr. 1; b)secţiunea I „Bunuri imobile“ se completează după cum urmează: după poziţia nr. 58 „ Drum comunal Valea Feştilei“ se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 59 şi 60, după poziţia nr. 12 „Tub Şcoală Ivăneasa“ se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 13-24, şi după poziţia nr. 6 „Obelisc“ se introduc nouă noi poziţii, poziţiile nr. 7-15, conform anexei nr. 4.6. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lechinţa“, secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 52 se introduc douăzeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 53-78, conform anexei nr. 5. 7. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Livezile“ după poziţia nr. 135 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 136-138, conform anexei nr. 6. 8. Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura Ilvei“ se modifică după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 21, 32-48, 66-71, 81, 84, 87, 92, 101, 108. b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Arşiţa - «Cimitirul ortodox din Dealul Arşiţei», CF nr. top. 1426, 1427, S = 0,48 ha; Măgura Ilvei: Cimitir ortodox Măgura Ilvei «Pe Ungeri», CF nr. top. 293, S = 0,65 ha; Cimitir Măgura Ilvei «Cimitirul din curtea Bisericii», nr. top. 374, S = 0,10 ha; Cimitir Măgura Ilvei «Cimitirul de la Biserica veche», nr. top. 354, 355, S = 0.27 ha; Cimitir Măgura Ilvei «Cimitirul de la George Mici», nr. top. 336, 331, S = 0,43 ha“; la poziţia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale pe raza comunei Măgura Ilvei, conform TP nr. 1597/21.10.2002, identificate sub nr. top. 486, 511/1/b, 850, 854, 966, 967, 1047, 1071, 1124, 1126, 1326, 1515, 1517, 1518, 1519, 1895/1, 2327, 2329, 2358, 2611/1, 511/1/a, 231/1, înscrise în CF nr. 463 Măgura Ilvei, S totală = 580 ha şi 6.185 mp“; la poziţia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Zăcăminte de roci vulcanice în carierele de piatră la zi şi suprafeţele de teren aferente acestora după cum urmează: Cariera Poiana CFR nr. top. 2616, 2613, 2614, 2611/1, S = 112.600 mp; Cariera Măgura II nr. top. 511/1/b, S = 42.800 mp; Cariera Andezitul nr. top. 1515, S = 35.000 mp; Cariera Turnuri nr. top. 486, S = 110.000 mp.“9. Anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parva“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la secţiunea V „Bunuri imobile - lucrări hidrotehnice“, după poziţia nr. 9 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 10, conform anexei nr. 7; b)la secţiunea VI „Bunuri imobile - drumuri“ se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada la Arsiţa“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Finegari Nicolae nr. 405 - Poarta Leurda; lungimea 4.800 m; nr. top. 839,881“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „823.519 lei“; la poziţia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada la Valea Izvoarelor“, coloana 3 va avea următorul cuprins „Pod Corn - Valea Izvorului - Alexi Vasile nr. 607, lungimea 3.600 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1959“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.445.520 lei“.10. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Rebra“, secţiunea I „Bunuri imobile“ categoria „Drumuri vicinale“, poziţia nr. 19 se modifică astfel: coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 8 km, Lăţime 4 m - Poieni - Poiana - Pietriş - Dealul Mare (Semne)“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „43 449,28“, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Rebra, conform HCL nr. 8/2010“. 11. Anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şieu-Măgheruş“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile:la secţiunea I „Bunuri Imobile“: poziţiile nr. 4 şi 8; la secţiunea I „Bunuri Chintelnic“, poziţiile nr. 3 şi 10; la subsecţiunea „Străzi Crainimăt“, poziţia nr. 10; la subsecţiunea „Spaţii verzi“, poziţia nr. 4; b)se modifică următoarele poziţii:la secţiunea I „Bunuri imobile“: la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şieu-Măgheruş nr. 243, suprafaţă construită = 370 mp, vecini: V - sediu poliţie, E - Rus Ioan, N - DN 17, S - Drum exploatare“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „563.000 lei“; la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şieu-Măgheruş nr. 243, magazie II suprafaţă construită = 54 mp, teren aferent S = 4.834 mp, vecinătăţi: E - Rus Ioan, N - DN 17, V - sediu poliţie, S - drum exploatare“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire 40.800 lei, teren 41.000 lei“; la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şieu-Măgheruş nr. 219, suprafaţă construită = 282 mp, suprafaţă teren aferent = 1.737 mp, vecinătăţi: N - drum comunal, V - Pop Ioan, E - Biserica, S - Sigmirean Ioan“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006“, coloana 5 va avea următorul cuprins „clădire 414.000 lei, teren 14.700 lei“; la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Crainimăt nr. 80, suprafaţă construită = 84 mp, teren aferent = 1.011 mp, vecinătăţi: N - Cimitir, E - Pop Dumitru, V - Sucilea Floarea, S - Drum comunal“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire - 34.400 lei, teren - 4.600 lei“; la poziţia nr. 10, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire magazin“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Arcalia nr. 193 CF nr. 891, nr. top. 117, suprafaţă construită = 94 mp, teren aferent = 592 mp, vecinătăţi: N - Drum judeţean, S - teren neproductiv, E - Catana Ioan, V - Muresan Ioan“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire 56.000 lei, teren 2.711 lei“; la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Arcalia nr. 42, suprafaţă construită = 130 mp, teren aferent - 1.167 mp, vecinătăţi: V - Mariş Alexandru, E - Pop Viorica, S - Drum comunal, N - Păşune“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire 36.400 lei, teren 5.300 lei“; la poziţia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „dispensar uman“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şieu-Măgheruş nr. 115, suprafaţă construită = 243 mp, teren aferent = 3.445 mp, vecinătăţi: N - Drum comunal, S - DN 17, E - Buta Ioan, V - Sigmirean Ioan“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire 254.000 lei, teren 29.000 lei“; la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chintelnic livadă, suprafaţă luciu = 1.830 mp, vecinătăţi -proprietari de livadă intensivă“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.000 lei“; la secţiunea I „Bunuri Chintelnic“: la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Badiu Ştefan până la Podirei DN17, L = 2.040 m, l = 6 m“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.100 lei“; la subsecţiunea „Arcalia Păşune“: la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bărc la punte peste vale, Râul Şieu, Tarlaua Bărc punte S = 13 ha“; c)se completează cu următoarele poziţii prevăzute în anexa nr. 8:la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 23 se introduc douăzeci şi opt noi poziţii, poziţiile nr. 24-51; la secţiunea I „Bunuri Drum vicinal“, după poziţia nr. 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5; la secţiunea I „Bunuri Chintelnic“, după poziţia nr. 19 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 20-23; la subsecţiunea „Chintelnic păşune“, după poziţia nr. 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 5; după subsecţiunea „Spaţii verzi“ se introduc două noi subsecţiuni, subsecţiunea „Păduri“ cuprinzând o poziţie şi subsecţiunea „Cimitire“ cuprinzând 9 poziţii.12. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Silivaşu de Câmpie“, secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică următoarele poziţii: la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 158, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 160, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 164, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 167, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 168, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 179, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“; la poziţia nr. 192, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatare agricolă“.13. Anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Telciu“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)la secţiunea I „Bunuri imobile“ se modifică poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafaţa construită = 600,85 mp, suprafaţa desfăşurată = 892,79 mp“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „310.487 lei“; b)după poziţia nr. 104 se introduc patruzeci noi poziţii, poziţiile nr. 105-144, conform anexei nr. 9. Articolul IISe atestă apartenenţa bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, înfiinţată prin Legea nr. 530/2002 privind înfiinţarea comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzute în anexa nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre. Articolul IIISe atestă apartenenţa bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, înfiinţată prin Legea nr. 262/2003 pentru înfiinţarea comunei Poiana Ilvei, prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzute în anexa nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre. Articolul IVAnexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Năsăud

SECŢIUNEA I Bunuri imobile
E. Sisteme de salubrizare şi gestionare a deşeurilor, cu terenurile aferente
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
2. 2.5. Halda de gunoi menajer a oraşului Năsăud Năsăud nr. top. 6560/1, nr. top. 6510, nr. top. 6550/1, nr. top. 6557, nr. top. 6556/1, nr. top. 6554, nr. top. 6555 Suprafaţa = 13.843 mp 1970 1.540,67 Domeniul public al oraşului, conform: - Legii nr. 213/1998 - Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 106 din 18.10.2010
3. 2.5. Staţie de transfer a deşeurilor menajere şi pentru depozitele de deşeuri voluminoase Năsăud C.F nr. 25975 Năsăud, nr. cad. 25975 C.F nr. 25633 Năsăud, nr. cad. 25633 C.F nr. 25630 Năsăud, nr. cad. 25630 Suprafaţa = 4.000 mp 2009 117.600 Domeniul public al oraşului, conform: - Legii nr. 213/1998 - C.F nr. 25975 Năsăud, nr. cad. 25975 - C.F nr. 25633 Năsăud, nr. cad. 25633 - C.F nr. 25630 Năsăud, nr. cad. 25630 - Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 60 din 4.08.2009 - Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 119 din 24.11.2010
H. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local
15. 1.6.2. Sala de sport din incinta Grupului Şcolar Silvic Năsăud şi terenul aferent Năsăud C.F nr. 4718 Năsăud, nr. cad. 94 Suprafaţa = 2.055 mp 2006 1.454.094,87 Domeniul public al oraşului, conform: - Legii nr. 213/1998 - C.F nr. 4718 Năsăud, nr. cad. 94 - Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 87 din 27.09.2004
16. 1.6.2. Sala de sport cu 150 de locuri şi terenul aferent Năsăud C.F nr. 2597 Năsăud, nr. top. 219 Suprafaţa = 3.000 mp 2007 3.129.251,51 Domeniul public al oraşului, conform: - Legii nr. 213/1998 - C.F nr. 2597 Năsăud, nr. top. 219 - Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 29 din 27.03.2008
17. 1.6.2. Creşa pentru copii, situată la parterul şi etajul 1 al blocului „Creşa“ şi cota de teren aferentă Năsăud C.F nr. 3809 Năsăud, colectivă, nr. top. 125/2/2/2/2/1 Suprafaţa utilă = 501,3 mp 2002 528.378,68 Domeniul public al oraşului, conform: - Legii nr. 213/1998 - C.F nr. 3809 Năsăud, colectivă, nr. top. 125/2/2/2/2/1 - Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 84 din 14.08.2008
18. 1.6.2. Spitalul orăşenesc „G. Trifon“ şi terenul aferent Năsăud C.F nr. 5033 Năsăud, nr. cad. 634 Suprafaţa = 9.522 mp 1985 14.446.155,20 Domeniul public al oraşului, conform: - Legii nr. 213/1998 - C.F nr. 5033 Năsăud, nr. cad. 634 - Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 30 din 27.03.2003
19. 1.6.2. Teren şi construcţii, situate în Piaţa Unirii nr. 7 A, aparţinând Şcolii de Aplicaţie Năsăud Năsăud C.F nr. 680 Năsăud, nr. top. 240, nr. top. 241/1, nr. top. 242/1 Suprafaţa = 3.952 mp 1970 90.325,77 Domeniul public al oraşului, conform: - Legii nr. 213/1998 - C.F nr. 680 Năsăud, nr. top. 240, nr. top. 241/1, nr. top. 242/1 - Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 66 din 25.08.2005

ANEXA Nr. 2COMPLETARE la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cetate

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
115. 1.3.7.1. Drum de exploatare agricolă Petriş-Troaş Suprafaţa = 0,16 ha Lungime = 0,43 km Lăţime = 3,7 m 1991 3.460 Domeniul public al comunei Cetate, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15 din 31.05.2010, conform planului cadastral

ANEXA Nr. 3COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chiochiş

SECŢIUNEA I Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
75. 1.6.2. Cămin cultural Strugureni Strugureni nr. 104 Între vecinii: E - Orban Ştefan S - drum judeţean V - uliţă cimitir N - cimitir ortodox Suprafaţa construită - 256,21 mp Suprafaţa desfăşurată - 256,21 mp 1965 293.736 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 17/2009 CF. 456 Strugureni Legea nr. 213/1998
76. 1.6.2. Teren aferent cămin cultural Strugureni Strugureni nr. 104 Între vecinii: E - Orban Ştefan S - drum judeţean V - uliţă cimitir N - cimitir ortodox Suprafaţa - 713 mp 1965 4.200 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 17/2009 CF. 456 Strugureni Legea nr. 213/1998
77. 1.6.2. Dispensar medical Bozieş Bozieş nr. 29 Între vecinii: N - magazin cooperaţie E - drum judeţean S - fost sediu CAP Bozieş V - Biserica reformată Suprafaţa construită - 154,58 mp Suprafaţa desfăşurată - 154,58 mp 1972 173.664 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 17/2009 Fişa mijloc fix nr. 2 Legea nr. 213/1998
78. 1.6.2. Teren aferent dispensar medical Bozieş Bozieş nr. 29 Între vecinii: N - magazin cooperaţie E - drum judeţean S - fost sediu CAP V - Biserica reformată Suprafaţa - 1.038,43 mp 1972 10.250 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 17/2009 Registru evidenţă imobile proprietate de stat (terenuri) în administraţia consiliului popular comunal Chiociş din 1984 Legea nr. 213/1998
0 1 2 3 4 5 6
79. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie Chiochiş-Sânnicoara În hotarul localităţii Sânnicoara Lungime - 1,4 km Lăţime - 6 m Traversează tarla 78 de la E la V, între vecinii: E - DJ 172 A V - sat Sânnicoara N - tarla nr. 78 S - tarla nr. 78 1909 4.200 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 22/2010 Ordinul nr. 212/145/2002
80. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie Apatiu-Ţentea În hotarul localităţii Apatiu şi Ţentea Lungime - 3,8 km Lăţime - 6 m Traversează tarla 47 de la E la V, între vecinii: E - sat Apatiu V - sat Ţentea N - tarla nr. 47; Pădure S - tarla nr. 47, grup de sonde 1912 11.400 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 22/2010 Ordinul nr. 212/145/2002
81. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie Apatiu-Corvineşti În hotarul satului Strugureni Lungime - 2,1 km Lăţime - 6 m Vecini: E - Dr. expl. sonde V - DJ 172 A N - tarla nr. 27 S - tarla nr. 52 1910 6.300 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 22/2010 Ordinul nr. 212/145/2002
82. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie Cheţiu-Bidiu În hotarul satului Cheţiu Lungime - 1 km Lăţime - 6 m Vecini: E - limita comunei Matei V - drum comunal N - tarla nr. 9 S - tarla nr. 10 1912 3.000 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 22/2010 Ordinul nr. 212/145/2002
83. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie Farcasfei În hotarul satului Bozieş Lungime - 1,4 km Lăţime - 6 m Vecini: E - DJ 172 A V - tarla nr. 1 N - tarla nr. 2 S - tarla nr. 18 1906 4.200 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 22/2010 CF. nr. 8 Bozieş Ordinul nr. 212/145/2002
84. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie Valea Bozieş În hotarul satului Bozieş Lungime - 1, 8 km Lăţime - 6 m Vecini: E - DJ 172 V - tarla nr. 20 N - tarla nr. 21 S - tarla nr. 31 1908 5.400 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 22/2010 CF. nr. 8 Bozieş Ordinul nr. 212/145/2002
85. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie Spre Buza Cătun În hotarul satului Buza Cătun Lungime - 1 km Lăţime - 6 m Vecini: E - tarla nr. 104; 106 V - tarla nr. 113 N - intravilan sat Buza Cătun S - limita comunală Buza Cătun 1909 3.000 Domeniul public al comunei Chiochiş, conform HCL nr. 22/2010 Ordinul nr. 212/145/2002

ANEXA Nr. 4COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilva Mare

SECŢIUNEA I Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
59. 1.3.7.1. Drum comunal Rampă la Matei, Ilva Mare - lungimea = 400 m - lăţimea = 6 m - suprafaţa = 2.400 mp - balast şi pământ stabilizat - poziţia km 0,000 + 0,400 2007 10.000 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, C.F. 34, nr. top. 8082/1
60. 1.3.7.1. Drum comunal Plai Valea Măgurii, Ilva Mare - lungimea = 1.400 m - lăţimea = 5 m - suprafaţa = 7.000 mp - pământ stabilizat - poziţia km 0,000 + 0,1400 1950 10.000 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, C.F. 34, nr. top. 4218
13. 1.5.12. Teren Valea Leşului, Ilva Mare Teren Valea Leşului, Ilva Mare - suprafaţa = 5.000 mp 1910 25.000 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, C.F. 34, nr. top. 884/1
14. 1.3.7. Platformă gunoi menajer Platformă gunoi menajer Ilva Mare - suprafaţa = 1.200 mp - împrejmuită cu gard din lemn 2007 14.500 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, C.F. 34, nr. top. 3982
15. 1.5.12. Teren la Haşcă Teren Valea Leşului-Haşcă Ilva Mare - lungimea = 30 m - lăţimea = 20 m - suprafaţa = 600 mp 1910 1.500 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, C.F. 34, nr. top. 6896
16. 1.5.12. Rât în Lunca Morii, Ilva Mare Rât în Lunca Morii, Ilva Mare - suprafaţa = 2.069 mp 1935 25.000 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, C.F. 34, nr. top. 73/1, 73/2, 74/1, 74/2
17. 1.5.12. Teren lângă dispensar Ilva Mare Teren lângă dispensar Ilva Mare - lungimea = 55 m - lăţimea = 45 m - suprafaţa = 2.475 mp 1910 30.000 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, C.F. 34, nr. top. 374-370
18. 1.3.17.2. Pod Valea lui Feştilă, Ilva Mare - lungimea = 12 m - lăţimea = 4 m - suprafaţa = 48 mp - material de construcţie: piatră, beton, lemn, fier 2007 62.961 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009
19. 1.3.17.2. Pod Valea Gogii, Ilva Mare - lungimea = 11 m - lăţimea = 4 m - suprafaţa = 44 mp - material de construcţie: piatră, beton, lemn, fier 2008 21.000 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009
20. 1.3.17.2. Pod Podereiul din jos, Ilva Mare - lungimea = 12 m - lăţimea = 4 m - suprafaţa = 48 mp - material de construcţie: piatră, beton, lemn, fier 2008 30.000 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009
0 1 2 3 4 5 6
21. 2.5. Pădure comunală Ilva Mare Titlu de proprietate nr. 1.845/17.02.03 - suprafaţa = 1.143 ha 8.600 mp 2003 3.431.580 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, titlu de proprietate nr. 1.845
22. 2.5. Pădure comunală Ilva Mare Titlu de proprietate nr. 1.689/7.12.2002 - suprafaţa = 827 ha şi 4.000 mp 2003 2.482.200 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, titlu de proprietate nr. 1.689
23. 2.5. Pădure comunală Ilva Mare Titlu de proprietate nr. 1.847/17.02.2003 - suprafaţa = 833 ha şi 9.000 mp 2003 2.501.700 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, titlu de proprietate nr. 1.847
24. 2.5. Pădure comunală Ilva Mare Titlu de proprietate nr. 1.846/17.02.2003 - suprafaţa = 1.441 ha şi 9.100 mp 2003 4.325.730 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, titlu de proprietate nr. 1.846
7. 1.5.1. Şcoală generală centru Ilva Mare nr. 280 Şcoală generală centru Ilva Mare nr. 280 - suprafaţa construită = 1.200 mp - material de construcţie: cărămidă 1950 1.865.650 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 385, 386/1
8. 1.5.1. Sală sport + anexe Şcoală generală centru Ilva Mare nr. 280 Sală sport + anexe Şcoală generală centru Ilva Mare nr. 280 - suprafaţa construită = 500 mp - material de construcţie: lemn - teren aferent = 4.390 mp - suprafaţa totală: 5.490 mp 1950 1.865.650 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 384, 386/2
9. 1.5.1. Şcoală generală Recele Ilva Mare nr. 146 Şcoală generală Recele Ilva Mare nr. 146 - suprafaţa construită = 110 mp - material de construcţie: lemn 1950 44.910 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 8083
10. 1.5.1. Magazie lemne + grup social Şcoală generală Recele Ilva Mare nr. 146 Magazie lemne + grup social Şcoală generală Recele Ilva Mare nr. 146 - suprafaţa construită = 24 mp - material de construcţie: lemn - teren aferent = 2.066 mp - suprafaţa totală = 2.200 mp 1972 12.400 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 8083
11. 1.5.1. Şcoală generală Ivăneasa Sat Ivăneasa nr. 139 Şcoală generală Ivăneasa Sat Ivăneasa nr. 139 - suprafaţa construită =140 mp - material de construcţie: cărămidă 1926 72.200 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 3150
12. 1.5.1. Magazie lemne + grup social Şcoală generală Ivăneasa Sat Ivăneasa nr. 139 Magazie lemne + grup social Şcoală generală Ivăneasa Sat Ivăneasa nr. 139 - suprafaţa construită = 24 mp - material de construcţie: lemn - teren aferent = 1.336 mp - suprafaţa totală = 1.500 mp 1995 16.400 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 3150
0 1 2 3 4 5 6
13. 1.5.1. Şcoală generală Poiana Cătunenilor Sat Ivăneasa nr. 219 Şcoală generală Poiana Cătunenilor Sat Ivăneasa nr. 219 - suprafaţa construită = 120 mp - material de construcţie: lemn 1950 73.800 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 4444, 4445
14. 1.5.1. Magazie lemne + grup social Şcoală generală Poiana Cătunenilor Sat Ivăneasa nr. 219 Magazie lemne + grup social Şcoală generală Poiana Cătunenilor Sat Ivăneasa nr. 219 - suprafaţa construită = 12 mp - material de construcţie: lemn - teren aferent = 8.868 mp - suprafaţa totală = 9.000 mp 1950 1.500 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 4446
15. 1.5.1. Grădiniţă Valea Leşului Ilva Mare nr. 468B Grădiniţă Valea Leşului Ilva Mare nr. 468B - suprafaţa construită = 48 mp - material de construcţie: lemn - teren aferent = 152 mp - suprafaţa totală = 200 mp 1992 114.500 Domeniul public al comunei Ilva Mare, conform H.C.L. nr. 19 din 30.06.2009, Legea nr. 84/1995 C.F. 34, nr. top. 784

ANEXA Nr. 5COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lechinţa

SECŢIUNEA I Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
53. 1.6.2. Şcoala generală clasele V-VIII Lechinţa nr. 221 - suprafaţă construită - 620 mp - suprafaţă desfăşurată - 1.240 mp - teren aferent - 7.128 mp 1978 656.420 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
54. 1.6.2. Sală sport Lechinţa nr. 221 - suprafaţă construită - 1.107 mp - suprafaţă desfăşurată - 1.107 mp -teren aferent - 10.000 mp 2004 1.533.239,55 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
55. 1.6.2. Şcoală generală clasele I-IV, local 2 Lechinţa nr. 394 - suprafaţă construită - 236 mp - suprafaţă desfăşurată - 236 mp - teren aferent - 1.926 mp 1978 417.666 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
56. 1.6.2. Şcoală generală clasele I-IV, local 1 Lechinţa nr. 501 - suprafaţă construită - 347 mp - suprafaţă desfăşurată - 347 mp teren aferent - 1.024 mp 1930 307.959 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
0 1 2 3 4 5 6
57. 1.6.2. Grădiniţă Chiraleş + şcoala generală clasele I-IV Chiraleş nr. 217 - suprafaţă construită - 325 mp - suprafaţă desfăşurată - 325 mp - teren aferent - 2.803 mp 1944 194.010 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
58. 1.6.2. Grădiniţa Vermeş Vermeş nr. 193 - suprafaţă construită - 1.839 mp - suprafaţa desfăşurată - 1.839 mp - teren aferent - 8.104 mp 1930 1 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
59. 1.6.2. Şcoala generală Vermeş Vermeş nr. 20 - suprafaţă construită - 878 mp - suprafaţa desfăşurată - 878 mp - teren aferent - 7.004 mp 1900 240.022 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
60. 1.6.2. Şcoala generală Sângeorzu Nou - suprafaţă construită - 338 mp - suprafaţa desfăşurată - 338 mp - teren aferent - 5.528 mp 1944 6.480 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
61. 1.6.2. Grădiniţă de copii Sângeorzu Nou nr. 156 - suprafaţă construită - 225 mp - suprafaţă desfăşurată - 225 mp - teren aferent - 1.738 mp 1944 16 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
62. 1.6.2. Şcoala generală clasele I-IV + gradiniţă Sâniacob - suprafaţă construită - 286 mp - suprafaţă desfăşurată - 286 mp - teren aferent - 2.677 mp 1930 1.011 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
63. 1.6.2. Şcoala generală clasele I-IV + grădiniţă Ţigău, - suprafaţă construită - 481 mp - suprafaţă desfăşurată - 481 mp - teren aferent - 2. 654 mp 1972 165.122 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 Legea nr. 84/1995
64. 1.8.6. Reţea de apă stradală Lechinţa, Str. 1 Decembrie lungime - 480 ml 2000 29.982 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010
65. 1.8.6. Reţea de apă stradală Lechinţa, Str. Independenţei-Podirei, lungime 500 ml, şi Târgului, lungime 500 ml 2002 14.427 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010
66. 1.8.6. Reţea de apă stradală Lechinţa, Str. Trandafirilor-Independenţei-Plopilor, lungime 1.050 ml 2003 32.830 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010
67. 1.8.6. Reţea de apă stradală Lechinţa, lungime 3.810 ml 2004 44.397 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010
68. 1.8.6. Reţea de apă stradală Vermeş, lungime 430 ml 2004 5.011 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010
69. 2.5. Păşuni comunale Lechinţa - total - 416,35 ha d.c. după deal - 182 ha În Poieni - 129,35 ha Rupes + Zont - 65 ha Între vii - 40 ha 1991 956.700 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
70. 2.5. Păşuni comunale Chiraleş - total 253 ha, din care: Măgura + Lupa 136 ha Finicioare - 87 ha, Zăpode - 30 ha 1991 506.000 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
0 1 2 3 4 5 6
71. 2.5. Păşuni comunale Ţigău - total 119 ha, din care: Hodaie 119 ha 1991 238.000 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
72. 2.5. Păşuni comunale Sâniacob - total 177 ha, din care: Fundoaie - 84 ha Hill + Imaş – 68 ha Deasupra satului - 25 ha 1991 354.000 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
73. 2.5. Păşuni comunale Vermeş - total 289,87 ha, din care: Sub aluniş -104 ha Cărpiniş -75 ha Viile pustii - 110,87 ha 1991 579.740 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
74. 2.5. Păşuni comunale Bungard - total 123 ha, din care: În păşune - 123 ha 1991 246.000 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
75. 2.5. Păşuni comunale Sângeorzu Nou - total - 314,81 ha, din care: Potcoava - 16,81 ha Sub sat Sângeorzu Nou - 200 ha Pucioasa-Brăteni - 98 ha 1991 629.620 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
76. 6.4. Rampă depozitare deşeuri menajere Lechinţa - total - 0,65 ha 2010 1.300 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
77. 6.4. Rampă depozitare deşeuri menajere Vermeş - total - 0,13 ha 2010 260 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud
78. 6.4. Rampă depozitare deşeuri menajere Sângeorzu Nou - total - 0,19 ha 2010 380 Domeniul public al comunei Lechinţa, conform HCL nr. 61/15.11.2010 şi Deciziei nr. 360/15.11.1991 a Prefecturii Judeţului Bistriţa-Năsăud

ANEXA Nr. 6COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Livezile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
136. 2.5. Teren Suprafaţa = 6.287 mp CF 751, top. 2450/1, CF 411, top. 2452/1/1, 2453/1, 2455/1 localitatea Livezile 1990 50.000 lei Domeniul public al comunei Livezile, conform Hotărârii nr. 34/30.09.2010 a Consiliului Local al Comunei Livezile
137. 2.5. Teren Suprafaţa = 6.313 mp CF 545, top. 2400/1, 2400/2 localitatea Livezile 1990 40.000 lei Domeniul public al comunei Livezile, conform Hotărârii nr. 34/30.09.2010 a Consiliului Local al Comunei Livezile
138. 2.5. Teren Suprafaţa = 40.000 mp CF 1181, top. 4270/1, CF 950, top. 4271 CF 190, top. 4272/1 localitatea Dumbrava 2010 100.000 lei Domeniul public al comunei Livezile, conform Hotărârii nr. 40/30.09.2010 a Consiliului Local al Comunei Livezile

ANEXA Nr. 7COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parva

SECŢIUNEA V Bunuri imobile - lucrări hidrotehnice
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
10. 1.8.11. Rezervor din beton armat pentru înmagazinarea apei - teren Subponce Înconjurat de proprietatea lui Rus C. Ioan, nr. 353 - între Calea la Sângiorz şi Calea Subponce Suprafaţa = 450 mp CF 183, nr. top. 540,543 2008 15.000 Domeniul public al comunei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 5/17.02.2009 Legea nr. 213/1998

ANEXA Nr. 8COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şieu-Măgheruş

SECŢIUNEA I Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
24. 1.6.2. Cămin cultural Crainimăt nr. 85 Suprafaţă construită - 154 mp Suprafaţă desfăşurată - 154 mp Vecinătăţi: - drum comunal - S - SMA - E - Goarna Alexandru - V - drum comunal - N 1952 79.200 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 637 Crainimăt
25. 1.6.2. Cămin cultural Crainimăt nr. 159 Suprafaţă construită - 384,75 mp Suprafaţă desfăşurată - 384,75 mp Vecinătăţi: S - drum comunal V - drum comunal E - Bucea Gavril N - drum Teren aferent 1.070 mp 2010 569.256 15.100 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 25.522
26. 1.6.2. Cămin cultural Arcalia nr. 42 Suprafaţă construită - 222 mp Suprafaţă desfăşurată - 222 mp Vecinătăţi: N - Duca Ioan V - Şcoală generală cu clasele I-IV E - Zăgrean Vasile S - DJ 2009 549.999 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 140 Arcalia
0 1 2 3 4 5 6
27. 1.6.2. Cămin cultural Sărăţel nr. 27 Suprafaţă construită - 72 mp Suprafaţă desfăşurată - 72 mp Vecinătăţi: - DJ - S - Tocaci Vasile - N - şcoală generală - E - Moruţan Cornel - V 1952 55.600 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998
28. 1.6.2. Cămin cultural Podirei nr. 8 Suprafaţă construită - 70 mp Suprafaţă desfăşurată - 70 mp Vecinătăţi: - DN 17 - S - Baba Ioan - V - Şcoală generală cu clasele I-IV - E - Dan Valentin - N 2005 67.400 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998
29. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele I-VIII Şieu-Măgheruş nr. 117 Suprafaţă construită - 490 mp Suprafaţă desfăşurată - 980 mp Suprafaţă teren - 6.687 mp Vecinătăţi: - DN 17 - S - Sigmirean Maria - E - Pop Grigore - V - drum comunal - N 1962 654.000 56.700 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată TP. nr. 32.670/2003, tarla 94/6, parcela 15 CF nr. 644
30. 1.6.4. Grădiniţă Şieu-Măgheruş nr. 255 Suprafaţă construită - 265 mp Suprafaţă desfăşurată - 265 mp Suprafaţă teren - 1.697 mp Vecinătăţi: - DN 17 - N - Bodea Gavrila - V - casă parohială - E - Măiug Simion - S 1958 164.200 14.400 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată TP. nr. 32.670/2003, tarla 94/15, parcela 62 CF nr. 66
31. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele I-IV Crainimăt nr. 166 Suprafaţă construită - 160 mp Suprafaţă desfăşurată - 160 mp Suprafaţă teren - 888 mp Vecinătăţi: - Rus Lodovica - E - rezervă - S - drum comunal - N - Hangan Elena - V 1964 124.600 4.100 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată CF nr. 869 Crainimăt
32. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele I-IV Valea Măgheruşului nr. 11 Suprafaţă construită - 98 mp Suprafaţă desfăşurată - 98 mp Suprafaţă teren - 1.178 mp Vecinătăţi: - drum comunal - S - BO - V - canal - E - canal - N 1968 117.100 4.800 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată CF. nr. 9 Valea Măgheruşului
33. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele I-IV Sărăţel nr. 27 Suprafaţă construită - 124 mp Suprafaţă desfăşurată - 124 mp Suprafaţă teren - 2.850 mp Vecinătăţi: - Tocaci Vasile - N - Maierean Ludovica - E - DJ - S - Morutan Cornel - V 1958 109.500 11.500 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată CF nr. 555 Sărăţel
0 1 2 3 4 5 6
34. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele I-IV Arcalia nr. 168 Suprafaţă construită - 244 mp Suprafaţă desfăşurată - 244 mp Suprafaţă teren - 1.244 mp Vecinătăţi: - Salak Ioan - V - Rus Ludovica - E - Salak Ioan - S - drum judeţean - N 2007 362.100 5.700 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată TP nr. 32.671, tarla 95/9, parcela 220 CF nr. 87
35. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele V-VIII Arcalia nr. 72 Suprafaţă construită - 550 mp Suprafaţă desfăşurată - 550 mp Suprafaţă teren - 1.692 mp Vecinătăţi: - Mititean Victor - E - drum comunal - N - Mărginean Ioan - V - drum judeţean - S 2009 501.046 7.750 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată CF nr. 1.898
36. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele I-IV Arcalia nr. 26 Suprafaţă construită - 134 mp Suprafaţă desfăşurată - 134 mp Suprafaţă teren - 1.900 mp Vecinătăţi: - drum judeţean - N - Duca Ioan - V - Zăgrean Vasile - E - cămin cultural - S 1956 21.200 8.700 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată TP nr. 32.671/2003, tarla 95/17, parcela 556 CF nr. 140
37. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele I-IV Chintelnic nr. 163 Suprafaţă construită - 482 mp Suprafaţă desfăşurată - 482 mp Suprafaţă teren - 3.445 mp Vecinătăţi: - drum comunal - E - Rus Simion - V - drum comunal - N - Oşan Maria - S 2007 739.000 17.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată CF nr. 117
38. 1.6.4. Şcoala generală cu clasele I-IV Podirei nr. 8 Suprafaţă construită - 81 mp Suprafaţă desfăşurată - 81 mp Suprafaţă teren - 1.245 mp Vecinătăţi: - DN 17 - S - Dan Valentin - N - Cocean Rodica - E - Baba Ioan - V 1964 57.500 6.100 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată CF nr. 862
39. 1.6.4. Grădiniţă Arcalia nr. 168 Suprafaţă construită - 125 mp Suprafaţă desfăşurată - 125 mp Suprafaţă teren - 1.450 mp Vecinătăţi: - DJ- N - Şcoala generală cu clasele I-IV - E - Salak Ioan - S - Salak Ioan - V 1968 211.700 6.600 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată TP. nr. 32.671, tarla 95/9, parcela 220 CF nr. 63
0 1 2 3 4 5 6
40. 1.6.4. Grădiniţă Crainimăt nr. 88 Suprafaţă construită - 112 mp Suprafaţă desfăşurată - 112 mp Suprafaţă teren - 2.996 mp Vecinătăţi: N - rezervă S - drum comunal E - Hangan Letiţia V - Pop Maria 1954 91.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 84/1995, republicată CF nr. 122
41. 1.2.2. Magazie Sărăţel nr. 74 Suprafaţă construită - 157 mp Suprafaţă desfăşurată - 157 mp Suprafaţă teren - 648 mp Vecinătăţi: - DJ - N - canal - V - Consum coop - E - BO - S 1965 42.800 2.600 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998
42. 1.2.2. Magazie Arcalia nr. 6 Suprafaţă construită - 390 mp Suprafaţă desfăşurată - 390 mp Suprafaţă teren - 1.566 mp Vecinătăţi: - N - rezervă - V - Viman Romulus - E - Bojor Constantin - S - DJ 1952 30.400 7.200 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 42
43. 1.6.4. Clădire - fostă casă pompe Şieu-Măgheruş Suprafaţă construită - 24 mp Suprafaţă desfăşurată - 24 mp Vecinătăţi: N - bloc primărie S - drum comunal E - domeniu public V - domeniu public 1948 7.800 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 27
44. 2.5. Teren intravilan Chintelnic nr. 46 Teren intravilan Suprafaţă teren - 1.104 mp Vecinătăţi: - drum comunal - N - Oşan Anişca - V - drum exploatare - S - Sebeştean Ioan - E 1991 12.600 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 895
45. 2.5. Teren intravilan Chintelnic nr. 48 Teren intravilan Suprafaţă teren - 1.426 mp Vecinătăţi: - drum comunal - N - Ciogolea Ioan - V - drum exploatare - S - Oşan Anişca - E 1991 16.300 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 117
46. 2.5. Teren intravilan Chintelnic nr. 183 Teren intravilan Suprafaţă teren - 504 mp Vecinătăţi: - Dan Ştefan - N - drum comunal - V - Sebeştean Isidor - S - Huciu Bazil - E 1991 5.760 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 25.745
0 1 2 3 4 5 6
47. 2.5. Teren staţie epurare Chintelnic Suprafaţă teren - 1.000 mp Vecinătăţi: N - râul Şieu S - Romanciuc E - Bărc V - Bărc 2008 1.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 978 CF nr. 37
48. 2.5. Teren pentru casă pompe Sărăţel Suprafaţă teren - 1.000 mp Vecinătăţi: N - păşune comunală S - păşune comunală E - drum exploatare V - păşune comunală 2009 1.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 Aprobat prin HCL nr. 23/26.08.2009 CF nr. 2505
49. 1.10. Monumentul eroilor Chintelnic Vecinătăţi: N - teren BO S - stradă E - teren BO V - Oşan Cornel 2007 31.300 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 8
50. 1.10. Monumentul eroilor Şieu-Măgheruş Vecinătăţi: N - DN 17 S - sediu primărie E - domeniu public V - stradă 1936 18.600 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998
51. 1.10. Monumentul eroilor Sărăţel Vecinătăţi: N - păşune comunală S - păşune comunală E - păşune comunală V - păşune comunală 2008 90.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 32
SECŢIUNEA I Bunuri drum vicinal
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
5. 1.3.7.1. Drum vicinal Din DN 15 până la casa pompelor de apă Sărăţel, l = 5 m, L = 320 m 2008 8.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998
SECŢIUNEA I BUNURI CHINTELNIC
20. 1.3.7.1. Stradă De la Maier Mihai până la Romanciuc, L = 500 m, l = 6 m 1876 22.500 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
21. 1.3.7.1. Stradă De la Marica Anişca până la păşune, L = 150 m, l = 6 m 1876 6.750 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
22. 1.3.7.1. Stradă De la Câmpan Văzul nr. 58 până la Badiu Ştefan L = 200 m, l = 7 m 1876 10.500 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
23. 1.3.7.1. Drum comunal DC 31B din DN17 - CFR Cluj - CFR Braşov - limită hotar Şieu Cristur L = 3.230 m, l = 7 m 1960 169.575 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997

CHINTELNIC PĂŞUNE

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
5. 2.5. Păşune Kişport Chintelnic Suprafaţă 52.270 mp Vecinătăţi: N - drum vicinal S - proprietari de teren E - canal V - proprietari de teren 1991 130.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 1

PĂDURI

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
1. 2.5. Pădure Pădure comunală Suprafaţa = 80,71 ha TP 573.177/21.09.2009 Tarla 78, parcela 1539 UP I Chiraleş S = 8,80 ha UA 12A S = 4,80 ha UA 12B S = 16,20 ha UA 13A S = 7,60 ha UA 13 B S = 10,50 ha UA 13 C S = 2,30 ha UA 13 D Vecinătăţi: N - păşune E - terenuri agricole S - pădure OS Lechinţa V- pădure OS Lechinţa Tarla 48, parcela 783 UP I Chiraleş S = 8,00 ha UA 17 A S = 3,70 ha UA 17B S = 7,10 ha UA 17C S = 6,20 ha UA 18E S = 5,51 ha UA 18 F Vecinătăţi: N - parc dendrologic Arcalia E - păşune S - pădure OS Lechinţa V - pădure OS Lechinţa 2009 968.520 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 TP nr. 573.177/2009

CIMITIRE

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
1. 2.5. Cimitir Crainimăt Suprafaţă = 8.000 mp Vecinătăţi: N - teren privat S - drum exploatare E - drum exploatare V - teren privat 1870 40.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 755
0 1 2 3 4 5 6
2. 2.5. Cimitir Valea Măgheruşului Suprafaţă = 3.000 mp Vecinătăţi: N - terenuri private S - drum exploatare E - terenuri private V - terenuri private 1886 9.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 9, CF nr. 324, CF. nr. 633
3. 2.5. Cimitir Podirei Suprafaţă = 2.000 mp Vecinătăţi: N - păşune S - canal E - păşune V - păşune 1940 8.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998
4. 2.5. Cimitir Chintelnic Suprafaţă = 14.396 mp Vecinătăţi: N - zona CFR S - canal E - drum comunal V - Petrean Emil 1786 71.980 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 29
5. 2.5. Cimitir ortodox Şieu-Măgheruş Suprafaţă = 14.529 mp Vecinătăţi: N - drum acces S - DN17 E - Marica Maria V - Peteri Cornel 1870 72.645 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 9
6. 2.5. Cimitir greco-catolic Şieu-Măgheruş Suprafaţă = 8.193 mp Vecinătăţi: N - terenuri private S - drum exploatare E - teren sport V - B.O. 1870 40.965 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 26
7. 2.5. Cimitir evreiesc Şieu-Măgheruş Suprafaţă = 1.000 mp Vecinătăţi: N - terenuri private S - drum exploatare E - terenuri private V - drum exploatare 1870 5.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 53
8. 2.5. Cimitir Sărăţel Suprafaţă = 7.000 mp Vecinătăţi: N - DN15 S - canal E - rezervă V - Radu Maria 1890 35.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998
9. 2.5. Cimitir Arcalia Suprafaţă = 10.000 mp Vecinătăţi: N - drum comunal S - terenuri private E - canal V - drum exploatare 1890 50.000 Domeniul public al comunei Şieu-Măgheruş Legea nr. 213/1998 CF nr. 233

ANEXA Nr. 9COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Telciu

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, anul dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
105 1.8.8. Teren aferent staţiei de epurare Fânaţ în intravilan Telciu nr. 804 CF-4671 Top. 74/1, 75/1, 76/1, 77/1 Suprafaţa = 4.722 mp 2007 50.100 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2008 CF 4671
106 1.6.2. Teren aferent sălii de sport Arabil în intravilan Telciu nr. 912 CF-4685 Top. 111 Suprafaţa = 4.980 mp 2007 77.800 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2008 CF 4685
107 1.6.2. Teren aferent sălii de sport Arător în intravilan Telciu nr. 912 CF-3805 Top. 109/2/1 Suprafaţa = 920 mp CF 4685 CAD 111 Suprafaţa = 4.980 mp CF 25060 CAD 234 Suprafaţa = 2.325 mp 2007 50.700 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2008 CF 3805
108 2.5. Păşune în Podireiu din Diosu Bichigiu 101 comuna Telciu CF 38 Top. 3034, 3035, 3047 Suprafaţa = 398.382 mp 2003 95.600 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2008 CF 38
109 2.5. Păşune în strâmtură Bichigiu 101 Comuna Telciu CF nr. 38, top. 458 Suprafaţa = 67.342 mp 1990 16.200 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2008 CF nr. 38
110 1.6.2. Teren aferent şcolii vechi Casă de lemn nr. 232 curte în intravilan Grădina casei Telciu 162 CF nr. 1436 Nr. top 615 Nr. top 616 Suprafaţa = 1.616 mp 1990 25.200 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 3/2009 CF nr. 1436
111 2.5. Teren fânaţ în Râtul Stejarului Telcişor nr. 251 CF nr. 1 top. 4745, Suprafaţa = 2.304 mp 1990 8.600 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 3/2009 CF nr. 1
112 1.8.1.1. Teren aferent rezervorului de apă, incendiu Telciu Telciu nr. 1.046A Situat în Secătura Ungurului pe Stanişte Suprafaţa = 296 mp CF 4793 CAD 236 1970 1.300 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 4793
113 1.8.1.1. Teren aferent rezervoare de apă (2 buc. x 300 m3) Telcişor 144A CF 4794 CAD 235 Suprafaţa = 855 mp 1970 2.100 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 4793
114 1.8.8. Teren aferent staţie captare Telcişor 144B CF 4792 CAD 237 Suprafaţa = 1.182 mp 1970 4.700 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 4792
115 2.5. Groapă de gunoi Bichigiu Bichigiu 398A CF 38 Top. 544/547 Suprafaţa = 28.419 mp 2006 106.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 38
116 2.5. Teren cimitirul bisericii, grădină, loc de casă Telciu 745A CF 1 Top. 191/1 Suprafaţa = 1.228 mp 1963 26.400 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 1
117 1.6.2. Construcţie monument Tănase Tudoran Bichigiu 161A 2008 12.700 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
118 1.6.4. Clădire ocol silvic comunal şi teren aferent Telciu 188B CF 25069 (2170) Top. 634/1 CF 25068 (3915) Top. 634/2, 636, 637 Suprafaţa construită = 155 mp Suprafaţa desfăşurată = 260 mp 2001 708.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 25069 (2170)
0 1 2 3 4 5 6
119 1.3.17.2. Pod Valea Fiezel Fiezel L = 34 m, l = 6 m Suprafaţa = 140 mp 2009 192.300 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
120 1.3.17.2. Pod Valea Fiadului Fiad L = 34 m, l = 6 m Suprafaţa = 140 mp 1986 116.100 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
121 1.3.17.2. Pod Valea Fiadului km 1200 Fiad L = 34 m, l = 6 m Suprafaţa = 140 mp 1986 91.600 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
122 1.3.17.2. Pod Valea Fiezel km 0-900 Fiezel L = 34 m, l = 6 m Suprafaţa = 140 mp 1971 16.400 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
123 2.5. Teren Sepodi-Bichigiu Bichigiu CF 38 CAD 79 Top. 2984/1/ Suprafaţa = 25.219 mp Top. 2984/2 Suprafaţa = 241.372 mp 2003 83.700 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 38
124 1.6.2. Clădire dispensar uman Telciu 521A CF 949 Top. 346/B/1, 346/B/2 Suprafaţa construită = 120 mp Suprafaţa desfăşurată = 200 mp 1962 947.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 949
125 1.6.2. Clădire grădiniţă Telciu 819 CF 2325 Top. 133,134 Suprafaţa construită = 120 mp Suprafaţa desfăşurată = 120 mp 1962 127.600 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 2325
126 1.6.2. Clădire grup sanitar profesori Telciu 204 Top. 8993, 613, 616 Suprafaţa construită = 23 mp Suprafaţa desfăşurată = 30 mp 1998 11.700 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
127 1.6.2. Clădire Grup Şcolar Telciu Telciu 204 Top. 3993, 613, 614, 616, 615, 619/1, 619/2, 620/1, 620/2, 622/1/2, 623/1/1 Suprafaţa construită = 2.600 mp Suprafaţa desfăşurată = 4.000 mp 1967 1.880.000 Domeniu public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
128 1.6.2. Clădire şcoală sat Bichigiu Bichigiu 115 CF 25148(118) Top. 261, 262 Suprafaţa construită = 194 mp Suprafaţa desfăşurată = 310 mp Teren aferent = 475 mp 1967 576.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 25148(118)
129 1.6.2. Clădire şcoală Fiad I Telciu 1114 A (Transbordare) CF 1 Top. 4016 Suprafaţa construită = 74 mp Suprafaţa desfăşurată = 90 mp 1957 118.700 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 1
130 1.6.2. Clădire şcoală Fiad Vale Fiad 91 CF 1 Top. 3129 Suprafaţa construită = 50 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp 1962 41.100 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 1
0 1 2 3 4 5 6
131 1.6.2. Clădire şcoală Telcişor Telcişor 188A CF 1 Top. 6364 Suprafaţa construită = 980 mp Suprafaţa desfăşurată = 1.700 mp 1975 526.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 1
132 1.6.2. Clădire şcoală veche Telciu Telciu 204A CF 1436 Top. 615/616 Suprafaţa construită = 120 mp Suprafaţa desfăşurată = 250 mp 1918 318.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 1436
133 1.6.2. Clădire atelier mecanic Telciu 204B Top. 8993; 613; 616; 619/1; 619/2; 620/1; 620/2 Suprafaţa construită = 130 mp Suprafaţa desfăşurată = 150 mp 1982 40.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
134 1.6.2. Clădire atelier tâmplărie Telciu 204C CF nr. 3087 Top. 3993; 613; 614; 616 619/1; 619/2; 620/1; 620/2 Suprafaţa construită = 115 mp Suprafaţa desfăşurată = 125 mp 1982 238.600 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010
135 1.6.2. Clădire, fostă baie populară, parter, centrală termică Telciu 522A CF 4505 Top. 368/3/2/1 Suprafaţa construită = 180 mp Suprafaţa desfăşurată = 370 mp 2006 83.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 4505
136 1.6.2. Clădire centrală termică, magazie, grup şcolar Telciu 204D CF 5405 top. 368/3/2/1 Suprafaţa construită = 105 mp Suprafaţa desfăşurată = 115 mp 2006 144.700 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 5405
137 1.6.2. Clădire sală sport şcoală Telciu 204 B CF 1436 Top. 615/616 Suprafaţa construită = 120 mp Suprafaţa desfăşurată = 135 mp 1918 76.800 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 1436
138 1.6.2. Monument Ostaşul Român Telciu 202A CF 598 Suprafaţa construită = 25 mp Suprafaţa desfăşurată = 25 mp 2004 57.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 598
139 2.5. Teren nisipos în Ridul Breaza Telciu 283A CF 1 top. 4594/1/1 Suprafaţa = 22.362 mp 1912 22.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 1
140 2.5. Păşune în Lunca Frâncească (între drum şi apă) Telciu CF 25323 (reconversie CF 4499) Top. 1526/2 Suprafaţa = 4.950 mp 1980 4.500 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 25323
141 2.5. Păşune în Valea Mică Telciu (Valea lui Stan) CF 1 Top. 8112/2 Suprafaţa = 344.300 mp 1980 340.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 1
142 2.5. Teren arător în Laz Telciu CF nr. 2 Top. 6780/1/2/b Suprafaţa = 1.300 mp 1972 20.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 2
143 2.5. Fânaţ pe Podul Birlei Telcişor CF nr. 3781 Top. 6953/2, 6954/2 Cad - 237 Suprafaţa = 1.885 mp 1974 26.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010 CF 3781
144 2.5. Teren aferent stadion Telciu nr. 815 A CF 25043 Top. 97 Suprafaţa = 2.126 mp 2008 30.000 Domeniul public al comunei Telciu, conform HCL nr. 57/2010

ANEXA Nr. 10(Anexa nr. 61 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negrileşti

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (mii lei) Situaţia juridică actuală, denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
1. 1.6.4. Sediul primăriei Negrileşti, Str. Principală nr. 494, Suprafaţa construită = 400 mp Suprafaţa desfăşurată = 400 mp Situat între DJ 170, intravilan, şi nr. 493 şi 495, teren aferent = 1.401 m 2003 283,50 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
2. 1.6.4. Sediul fostului CAP Negrileşti, Str. Principală nr. 504 Suprafaţa construită = 210 mp Suprafaţa desfăşurată = 210 mp Situat între Şcoala Generală, intravilan tarla 98/505 teren aferent 637,5 mp 1965 58,80 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
3. 1.6.2. Cămin cultural Negrileşti, Str. Principală nr. 502 Suprafaţa construită = 300 mp Suprafaţa desfăşurată = 300 mp Situat între DJ 170-Vale, Şcoala Generală, teren aferent = 500 mp 1955 91,80 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
4. 1.6.2. Cămin cultural Breaza, Str. Principală nr. 231A, Suprafaţa construită -suprafaţa desfăşurată = 150 mp, între drum Valea Brezii şi nr. 231, teren aferent = 500 mp, CF 201, top.44/2 Situat între DJ 170 între nr. 231 şi nr. 233 1970 12,20 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
5. 1.6.2. Şcoala generală Negrileşti şi local grădiniţă Negrileşti, Str. Principală, nr. 503 Suprafaţa construită = 1.116 mp Suprafaţa desfăşurată = 1.116 mp Situat între DJ 170, intravilan, cămin cultural, teren aferent = 4.400 mp 1975 566,10 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 Legea nr. 84/1995
6. 1.6.2. Şcoala veche Negrileşti Negrileşti, Str. Principală nr. 507 Suprafaţa construită = 313 mp Suprafaţa desfăşurată = 313 mp Situat între DJ 170, nr. 506-508 şi Valea Mare, teren aferent = 2.262,63 mp 1920 12,40 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 Legea nr. 84/1995
7. 1.6.2. Şcoala generală Purcărete Purcărete, Str. Principală nr. 12 Suprafaţa construită = 180 mp Suprafaţa desfăşurată = 180 mp Situat între DJ 170, nr. 11 şi 34, teren aferent = 500 mp 1968 127,10 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 Legea nr. 84/1995
8. 1.6.2. Şcoala generală Breaza Breaza, nr. 124 Suprafaţa construită = 900 mp Suprafaţa desfăşurată = 900 mp, teren aferent = 2.100 mp Situată între Valea Mare şi nr. 123 şi 125 1965 430,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 Legea nr. 84/1995
0 1 2 3 4 5 6
9. 1.3.1.7.2 Podeţ Chedea Negrileşti, suprafaţa = 5 mp Lungimea = 5 m, lăţimea = 1 m, tub beton = 800 mm Situat între nr. 40-44 1974 1,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
10. 1.3.1.7.2 Podeţ Zadic Negrileşti, suprafaţa = 5 mp Lungimea = 5 m, lăţimea = 1 m, tub beton = 800 mm Situat între nr. 50-59 1974 1,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
11. 1.3.1.7.2 Podeţ Borodi Negrileşti, suprafaţa = 5 mp Lungimea = 5 m, lăţimea = 1 m, tub beton = 800 mm Situat între nr. 223-493 1974 1,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
12. 1.3.1.7.2 Pod Cinoasa Breaza, suprafaţa = 35 mp, lungimea = 5 m, lăţimea = 7 m Situat între DJ 170-Cinoasa 1974 5,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
13. 1.3.1.7.2 Podeţ Cinoasa Breaza, suprafaţa = 7,5 mp, lungime = 5 m, lăţimea = 1,5 m tub beton = 1.500 mm Situat între nr. 156 şi nr. 157 1974 1,50 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
14. 1.3.1.7.2 Podeţ Cinoasa Breaza, suprafaţa = 7,5 mp Lungimea = 5 m, lăţime = 5 m, tub beton 1.500 mm Situat între nr. 148 şi 149 1974 1,50 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
15. 1.3.1.7.2 Podeţ Valea Brezei Breaza, suprafaţa = 15 mp Lungime = 5 m, lăţimea = 3 m, tub beton/4 buc. beton = 1.500 mm 1974 3,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
16. 1.3.7.1. Drum Lunca Mică la Bulca Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 349 la 481 Suprafaţa = 18.600, lungimea = 3.100 m, lăţimea = 6 m 1940 61,93 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
17. 1.3.7.1. Drum Mustaţă-Sfâra Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 405 la 399 şi la 416 Suprafaţa = 3.000 mp Lungimea = 500 m, lăţimea = 6 m 1940 9,99 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
18. 1.3.7.1. Drum Pod Albu-Doda Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 227 la 217 Suprafaţa = 1.200 mp Lungimea = 200 m, lăţimea = 6 m, de la nr. 227 la 217 1940 39,96 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
19. 1.3.7.1. Drum Cucură-Cruci Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 321 la 242 Suprafaţa = 17.100 mp Lungimea = 2.850 m, lăţimea = 6 m 1940 56,94 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
20. 1.3.7.1. Drum Şogorean-Moine Drum de piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 303 la 307 Suprafaţa = 2.000 mp Lungimea = 400 m, lăţimea = 5 m 1940 6,66 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
21. 1.3.7.1. Drum Biserica Baptistă-Ciontu Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 298 la 292 Suprafaţa = 3.000 mp Lungimea = 600 m, lăţimea = 5 m 1940 9,99 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
22. 1.3.7.1. Drum pe Lab Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 7 la 12 Suprafaţa = 1.200 mp Lungimea = 300 m, lăţimea = 4 m 1940 3,99 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
0 1 2 3 4 5 6
23. 1.3.7.1. Drum la Diluţ Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 25 la 32 Suprafaţa = 3.500 mp, Lungimea = 700 m, lăţimea = 5 m 1940 11,65 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
24. 1.3.7.1. Drum la Chedea Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 40 la 42 Suprafaţa = 400 mp Lungimea = 100 m, lăţimea = 4 m 1940 1,33 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
25. 1.3.7.1. Drum la Susan Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 50 la 53 Suprafaţa = 900 mp Lungimea = 150 m, lăţimea = 6 m 1940 2,99 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
26. 1.3.7.1. Drum de la podul Bisericii-Valea Strâmbă Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 73 la 106 Suprafaţa = 1.000 mp Lungimea = 250 m, lăţimea = 4 m 1950 3,33 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
27. 1.3.7.1. Drum Zăhăruc-Valea Strâmbă Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 95 la 127 Suprafaţa = 9.000 mp Lungimea = 1.500 m, lăţimea = 6 m 1940 29,97 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
28. 1.3.7.1. Drum Borodi-Pod Albu-Cerci Biserica Ortodoxă Drum din piatră şi pământ Negrileşti, de la nr. 493 la 505 Suprafaţa = 2.100 mp Lungimea = 350 m, lăţimea = 6 m 1940 6,99 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
29. 1.3.7.1. Drum pe sub Secături Drum din piatră şi pământ Purcărete, de la nr. 20 la 33 Suprafaţa = 7.200 mp Lungimea = 1.800 m, lăţimea = 4 m 1940 23,97 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
30. 1.3.7.1. Drum Valea Purcăreţului Drum din piatră şi pământ Purcărete, de la nr. 45 la 51 Suprafaţa = 3.500 mp Lungimea = 700 m, lăţimea = 5 m 1940 11,65 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
31. 1.3.7.1. Drum Cinoasă Drum din piatră şi pământ Breaza, de la nr. 131 la 160 Suprafaţa = 88.000 mp Lungimea = 2.200 m, lăţimea = 4 m 1942 29,30 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
32. 1.3.7.1. Drum Valea Brezii Drum din piatră şi pământ Breaza, de la nr. 232 la 276 Suprafaţa = 4.000 mp Lungimea = 800 m, lăţimea = 5 m 1942 13,32 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
33. 1.3.7.1. Drum Valea Sânii Drum din piatră şi pământ Breaza, de la nr. 40 la 60 Suprafaţa = 2.800 mp Lungimea = 700 m, lăţimea = 4 m 1942 9,32 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
34. 1.3.7.1. Drum Valea Raciţii Drum din piatră şi pământ Breaza, de la nr. 7 la 19 Suprafaţa = 3.200 mp Lungimea = 800 m, lăţimea = 4 m 1942 10,65 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
35. 1.3.7.1. Drum la Moară Drum din piatră şi pământ Breaza, de la nr. 280 la 310 Suprafaţa = 1.200 mp Lungimea = 300 m, lăţimea = 4 m 1942 3,99 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
36. 1.3.7.1. Drum spre Valea Gugii Drum din piatră şi pământ Breaza de la nr. 187 la 205, Suprafaţa = 6.000 mp Lungimea = 1.500 m, lăţimea = 4 m 1942 19,98 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
0 1 2 3 4 5 6
Drumuri de exploataţie agricolă
37. 1.3.7.1. Drum Valea Strâmbă-Stupină-Leurzele-Gruiu Ascuţit Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 7.500 mp Lungimea = 2.500 m, lăţimea = 3 m 1940 12,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
38. 1.3.7.1. Drum Grajduri-Răzoi Drum Grajduri-Gurguiata Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 10.000 mp Lungimea = 2.500 m, lăţimea = 4 m, Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 4.000 mp Lungimea = 1.000 m, lăţimea = 4 m 1940 1940 16,00 6,40 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
39. 1.3.7.1. Drum Coasta Morii-Deal Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 4.800 mp Lungimea = 1.200 m, lăţimea = 4 m 1940 7,68 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
40. 1.3.7.1. Drum Deal Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 3.000 mp Lungimea = 1.000 m, lăţimea = 3 m, 1940 4,80 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
41. 1.3.7.1. Drum Podişoare Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 5.200 mp Lungimea = 1.300 m, lăţimea = 4 m 1940 8,32 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
42. 1.3.7.1. Drum Moine-Cişeră Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 6.000 mp Lungimea = 1.500 m, lăţimea = 4 m 1940 9,60 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
43. 1.3.7.1. Drum Cruci-Muncel-Jompă Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 14.000 mp Lungimea = 3.500 m, lăţimea = 4 m 1940 22,40 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
44. 1.3.7.1. Drum Muncel-Cerş-Şesuri Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 7.500 mp Lungimea = 2.500 m, lăţimea = 3 m 1940 12,00 Domeniul public al comunei Negrileşti conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
45. 1.3.7.1. Drum Scaune-Râpi Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 3.280 mp Lungimea = 2.800 m, lăţimea = 4 m 1940 5,24 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
46. 1.3.7.1. Drum Dumbrăviţă-Fundul Dumbrăviţei Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 8.800 mp Lungimea = 2.200 m, lăţimea = 4 m 1940 14,08 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
47. 1.3.7.1. Drum Mal-Stânca Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 12.800 mp Lungimea = 3.200 m, lăţimea = 4 m 1940 20,48 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
48. 1.3.7.1. Drum Dumbrăviţă-Cornul Malului-Podul Ancii Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 3.300 mp Lungimea 1.100 m, lăţimea = 3 m 1940 5,28 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
49. 1.3.7.1. Drum Turtele-Grui-Poiană Drum din pământ Negrileşti Suprafaţă = 12.800 mp Lungimea = 3.200 m, lăţimea = 4 m 1940 20,48 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
0 1 2 3 4 5 6
50. 1.3.7.1. Drum Valea Strâmbă-Blidar-Razoi Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 4.800 mp Lungimea = 1.600 m, lăţimea = 3 m 1940 7,68 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
51. 1.3.7.1. Drum Lab-Vârfu Podului Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 7.500 mp Lungimea = 2.500 m, lăţimea = 3 m 1940 12,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
52. 1.3.7.1. Drum Vârfu Răzoiului-Dosul lui Cret Drum din pământ Negrileşti Suprafaţă = 6.000 mp Lungimea = 1.500 m, lăţimea = 4 m 1940 9,60 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
53. 1.3.7.1. Drum Vârful Răzoiului-Rai Drum din pământ Negrileşti Suprafaţa = 8.400 mp Lungimea = 3.800 m, lăţimea = 3 m 1940 13,44 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
54. 1.3.7.1. Drum Dâmbul Movilitei-Dâmbul Osoiului-Drăgan Drum din pământ Purcărete Suprafaţa = 1.680 mp Lungimea = 4.200 m, lăţimea = 4 m 1940 26,88 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
55. 1.3.7.1. Drum Valea-Osoiului-Vârfu Şesurilor-Runc-Dealu Sec Drum din pământ Purcărete Suprafaţa = 14.000 mp Lungimea = 3.500 m, lăţimea = 4 m 1940 22,4 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
56. 1.3.7.1. Drum Stejărişte-Pârâul Oalelor Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 2.400 mp Lungimea = 800 m, lăţimea = 3 m 1940 3,84 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
57. 1.3.7.1. Drum Valea Osoiului-Nechitoaia Drum din pământ Purcărete Suprafaţa = 11.600 mp Lungimea = 2.900 m, lăţimea = 4 m 1940 18,56 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
58. 1.3.7.1. Drum Purcareţ-Dosul Purcăreţului Drum din pământ Purcărete Suprafaţa = 10.000 mp Lungimea = 2.500 m, lăţimea = 4 m 1940 16,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
59. 1.3.7.1. Drum Purcărete-Zapodii Drum din pământ Purcărete Suprafaţa = 3.600 mp Lungimea = 1.200 m, lăţimea = 3 m 1940 5,76 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
60. 1.3.7.1. Drum Sub Secături-Valea Carpenilor Drum din pământ Purcărete Suprafaţa = 4.800 mp Lungimea = 1.200 m, lăţimea = 4 m 1940 7,68 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
61. 1.3.7.1. Drum Sub Secături-Comorâţă Drum din pământ Purcărete Suprafaţa = 2.000 mp Lungimea = 500 m, lăţimea = 4 m 1940 3,20 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
62. 1.3.7.1. Drum Podul Ancii Drum din pământ Purcărete Suprafaţa = 7.200 mp Lungimea = 1.800 m, lăţimea = 4 m 1940 11,52 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
0 1 2 3 4 5 6
63. 1.3.7.1. Drum Valea Răciţii Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 3.600 mp Lungimea = 1.200 m, lăţimea = 3 m 1942 5,76 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
64. 1.3.7.1. Drum Vârful Brezei Drum din pământ, Breaza Suprafaţa = 6.000 mp Lungimea = 2.000 m, lăţimea = 3 m 1942 9,60 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
65. 1.3.7.1. Drum Beleuţa Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 4.500 mp Lungimea = 1.500 m, lăţimea = 3 m 1942 7,20 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
66. 1.3.7.1. Drum Dealul lui Bujor Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 6.000 mp Lungimea = 2.000 m, lăţimea = 3 m 1942 9,60 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
67. 1.3.7.1. Drum Valea lui Bucur Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 4.500 mp Lungimea = 1.500 m, lăţimea = 3 m 1942 7,20 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
68. 1.3.7.1. Drum Valea Gugii (Sava) Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 4.500 mp Lungimea = 1.500 m, lăţimea = 3 m 1942 7,20 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
69. 1.3.7.1. Drum Pod Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 4.500 mp Lungimea = 1.500 m, lăţimea = 3 m 1942 7,20 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
70. 1.3.7.1. Drum Stricoi Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 2.100 mp Lungimea = 700 m, lăţimea = 3 m 1942 3,36 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
71. 1.3.7.1. Drum Prihod-Hălmăsău Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 5.400 mp Lungimea = 1.800 m, lăţimea = 3 m 1942 8,64 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
72. 1.3.7.1. Drum Zăpodii Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 1.500 mp Lungimea = 500 m, lăţimea = 3 m 1942 2,40 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
73. 1.3.7.1. Drum Valea Sânii Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 3.000 mp Lungimea = 1.000 m, lăţimea = 3 m 1942 4,80 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
74. 1.3.7.1. Drum Dealul Purcăreţului-Găbriana Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 12.000 mp Lungimea = 4.000 m, lăţimea = 3 m 1942 19,20 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
75. 1.3.7.1. Drum Valea Varului Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 5.400 mp Lungimea = 1.800 m, lăţimea = 3 m 1942 8,64 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
0 1 2 3 4 5 6
76. 1.3.7.1. Drum Prihod-Tăurele-Vârfu Măgurii Drum din pământ Breaza Suprafaţa = 3.600 mp Lungimea = 2.000 m, lăţimea = 3 m 1942 5,76 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010 Protocol nr. 1/2003 HCL Ciceu-Giurgeşti nr. 20/2009
77. 6.4. Păşuni comunale Breaza, Valea Gugii Suprafaţă = 9,00 ha 1942 9,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, Nr. top. 1263 Breaza
Pădure comunală
78. 2.5. Pădure comunală - Valea Purcăreţului Negrileşti, suprafaţa = 291,3 ha UP VIII Ua 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 2001 320,43 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
79. 2.5. Pădure comunală - Dosul Hălmăsăului Breaza, suprafaţa = 27,9 ha UP VIII Ua 57 2001 33,48 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
80. 2.5. Pădure comunală - Cinoasa Breaza, suprafaţa = 68,1 ha UP VIII Ua 58,59 2001 74,91 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56PV 242/26.05.06
81. 2.5. Pădure comunală - Cotropă+Podul Sânii Breaza, suprafaţa = 62,7 ha UP VIII Ua 60,61,62 2001 62,70 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56, PV 242/26.05.06
82. 2.5. Pădure comunală - Dosul cel mare Breaza, suprafaţa = 89,6 ha UP VIII Ua 54,55,56 2001 89,60 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
83. 2.5. Pădure comunală - Dealul Varului (luncă) Breaza, suprafaţa = 2,1 ha UP VIII Ua 106, 107 2001 1,68 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
84. 2.5. Pădure comunală Valea Ursului Breaza, suprafaţa = 13,6 ha UP VIII Ua 108 2001 10,88 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
85. 2.5. Pădure comunală Valea Gugii Breaza Breaza, suprafaţa = 57,4 ha UP VIII Ua 109, 110, 111, 112, 113, 114 2001 51,66 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
86. 2.5. Pădure comunală Lazul Secuiului Breaza, suprafaţa = 8,8 ha UP VIII, Ua 117 2001 7,04 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
87. 2.5. Pădure comunală Vârciorabe Negrileşti, suprafaţa = 52,3 ha UP VIII, Ua 67, 68, 69, 70, 71, 72 2001 52,30 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
88. 2.5. Pădure comunală Lunca Mica Negrileşti, suprafaţa = 27,0 ha UP VIII, Ua 3,4,5 2001 24,30 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, HCJ 291/25.10.01 Anexa 56 PV 242/26.05.06
89. 1.6.4. Teren arabil La grajduri, Negrileşti Suprafaţa = 6.000 mp Vecini: E - Zinveli Dumitru V - drum hotar S - Pintea Silviu N - Parohia Ortodoxă Negrileşti 2009 21,00 Domeniul public al comunei Negrileşti, conform HCL 20/2010, CF 25019

ANEXA Nr. 11(Anexa nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Ilvei

SECŢIUNEA I Bunuri imobile
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (mii lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
1. 1.3.7.1. Drum vicinal Poiana Ilvei - din drumul judeţean - Valea Huciului, L= 1.500 m, l = 4 m, S = 6.000 mp, 1.500 m pământ 2003 360 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
2. 1.3.7.1. Uliţă Poiana Ilvei - din drumul judeţean - Părăul Butenilor, L= 350 m, l = 4 m, S = 1.400 mp, 350 m pământ 2003 84 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
3. 1.3.7.1. Drum vicinal Poiana Ilvei - din drumul judeţean - Valea lui Hornău - L = 750 m, l = 3 m, S = 2.250 mp, 750 m pământ 2003 135 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
4. 1.3.7.1. Drum vicinal Poiana Ilvei - din drumul judeţean - Valea lui Viezure, L = 3.325 m, l = 4 m, S = 13.300 mp, 3.325 m pământ 2003 798 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
5. 1.3.7.1. Uliţă Poiana Ilvei - din drumul judeţean - Valea Guzului, L = 350 m, l = 4 m, S = 1.400 mp, 350 m piatră 2003 84 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
6. 1.3.7.1. Drum vicinal Poiana Ilvei din Valea Guzului - Valea lui Viezure, L = 700 m, l = 4 m, S = 2.800 mp, 700 m pământ 2003 168 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
7. 1.3.7.1. Uliţă Poiana Ilvei din drumul judeţean - Valea Raitii până la râul Ilva, L = 350 m, l = 4 m, S = 1.400 mp, 350 m pământ 2003 84 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
8. 1.3.7.1. Uliţă Poiana Ilvei din drumul judeţean - după sat, L = 1.100 m, l = 5 m, S = 5.500 mp, 1.100 m pământ 2003 330 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
9. 1.3.7.1. Drum comunal Poiana Ilvei din drumul judeţean - Valea Strugarului, L = 3.520 m, l = 5 m, S = 17.600 mp, 1.500 m macadam, 2.020 m pământ 2003 1.056 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
10. 1.3.7.1. Drum vicinal Poiana Ilvei, din Valea Strugarului - Podereiul Flămândului - Husadiş - Poarta Leşului - Obcină, L = 5.850 m, l = 4 m, S = 23.400 mp, 5.850 m pământ 2003 1.404 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
11. 1.3.7.1. Uliţă Poiana Ilvei, din drumul judeţean - Părăul Stupinii, L = 2.200 m, l = 4 m, S = 8.800 mp, 2.200 m pământ 2003 528 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
0 1 2 3 4 5 6
12. 1.3.7.1. Uliţă Poiana Ilvei din drumul judeţean - Valea Popii - Dealul Robului, inclusiv drumuri vicinale, L = 4.500 m, l = 4 m, S = 18.000 mp, 4500 m pământ 2003 1.080 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
13. 1.3.7.1. Uliţă Poiana Ilvei, din drumul judeţean - Curmătura, L = 1.500 m, l = 5 m, S = 7.500 mp, 1.500 m macadam 2003 450 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
14. 1.3.7.1. Drum comunal Poiana Ilvei, din drumul comunal Curmătura - Dealul Poienii - limita comunei Maieru, L = 1.050 m, l = 5 m, S = 5.250 mp, 1.050 ml macadam 2003 315 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
15. 1.3.7.1. Uliţă Poiana Ilvei, din drumul comunal Curmătura - după gară - Secătura (Valea Runcului), L = 2.400 m, l = 5 m, S = 12.000 mp, 2.400 m piatră 2003 720 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
16. 1.3.7.1. Drum vicinal Poiana Ilvei, din drumul judeţean - Uliţa Gării - Gara - drum comunal Curmătura, L = 1.800 m, l = 4 m, S = 7.200 mp, 1.200 m pământ, 600 m macadam 2003 432 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
17. 1.3.7.1. Drum vicinal Poiana Ilvei, drumuri vicinale -Dealu Mare-Opcină-Vârful Ştegii, L = 8.600 m, l = 4 m, S = 34.400 mp, 8.600 m pământ 2003 2.064 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
18. 1.3.7.1. Trotuare Poiana Ilvei pe lângă DJ 172, centrul satului Poiana Ilvei, L = 1.400 m, l = 3 m, S = 4.200 mp, parţial dale beton 2003 252 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
19. 1.3.17.1. Punte pietonală Poiana Ilvei, punte pietonală pe cabluri peste râul Ilva „La Valea Popii“, L = 16 m, l = 1 m, S = 16 mp 2003 2,4 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
20. 1.3.17.2. Pod rutier Poiana Ilvei, pod rutier din lemn peste râul Ilva, „Podul lui Găluşcă“ - două deschideri, L = 20 m, l = 4 m, S = 80 mp 2003 15,8 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
21. 1.3.17.1. Pod rutier Poiana Ilvei, pod rutier din lemn peste râul Ilva, pe Uliţa Gării, „Podul Gării“, L = 17 m, l = 4 m, S = 68 mp 2003 13,4 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
22. 1.3.17.1. Pod rutier Poiana Ilvei, pod din lemn peste râul Ilva, „Pod în Luncă la ţărani“, L = 18 m, l = 4 m, S = 72 mp 2003 14 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
23. 1.3.17.2. Podeţ rutier Poiana Ilvei - podeţ rutier din beton peste pârâul „Valea Popii“, L = 4 m, l = 4 m, S = 16 mp 2003 12 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
24. 1.6.2. Cămin cultural Poiana Ilvei nr. 108 Suprafaţa construită = 404,19 mp Suprafaţa desfăşurată = 404,19 mp Teren aferent = 553,16 mp 2003 70 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
0 1 2 3 4 5 6
25. 1.6.4. Clădire administrativă Sediu primărie Poiana Ilvei şi dispensar medical Poiana Ilvei nr. 415 Suprafaţa construită = 217,5 mp Suprafaţa desfăşurată = 217,5 mp Teren aferent = 3.398 mp nr. top. 548 2003 101.449 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
26. 1.6.2. Şcoala generală „Sever Pop“ + împrejmuire gard de 311 m Poiana Ilvei nr. 412 Suprafaţa construită = 584 mp Suprafaţa desfăşurată = 584 mp Teren aferent = 4.147,3 mp 2003 75 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
27. 1.6.2. Şcoala generală nr. 2 „Tunel“ + împrejmuire gard de 174 m Poiana Ilvei nr. 287 Suprafaţa construită = 260 mp Suprafaţa desfăşurată = 260 mp Teren aferent = 1.252 mp 2003 18 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
28. 1.2.1. Clădire agrozootehnică Anexa la Primăria Poiana Ilvei nr. 415, compusă din: grajd, şură, staţiune montă artificială Suprafaţa construită = 495,48 mp Suprafaţa desfăşurată = 495,48 mp 2003 5 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
29. 2.5. Cimitire Poiana Ilvei „Cimitirul ortodox În curtea bisericii“, S = 0,05 ha; Cimitir „La curmătură“, S = 0,34 ha; Cimitir Poiana Ilvei „După sat“, S = 0,84 ha; Cimitir Poiana Ilvei „Din jos“, S = 0,10 ha 2003 665 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
30. 2.5. Păduri comunale Păduri comunale pe raza localităţii Poiana Ilvei, identificate sub nr. top.: 2213; 2229; 2473; 2481; 2482; 2507; 2514; 2259; 2575; 2640; 2836; 2935; 1527; 1635; 1640; 1667; 1756; 1807; 1824; 1845; 1915; 1923; 1929; 1981; 1277; 1918; 2919; 2963, înscrise în C.F. nr. 487 Poiana Ilvei, suprafaţa totală = 431 ha, total suprafaţă pădure comunală = 1756 mp, titlu de proprietate nr. 1597/21.10.2002 2003 51.720 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
31. 2.5. Păduri comunale şi păşuni alpine pe raza comunei Şanţ Păduri comunale şi păşuni alpine pe raza comunei Şanţ înscrise în C.F. nr. 23 Şanţ Păşuni alpine Suprafaţa = 1.089 ha Păduri comunale, suprafaţa = 1.088 ha Titlu de proprietate nr. 1688/07.12.2002 2003 435.400 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
32. 2.5. Teren neproductiv - stabilit depozit deşeuri Poiana Ilvei „Cariera dezafectată Zagra“ Nr. top. 2795/1, S = 10.309 mp 2003 275,66 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 şi H.C.L. nr. 17/23.08.2004 al comunei Măgura Ilvei
33. 1.6.2. Casă de nunţi - cămin cultural + împrejmuire gard de 285 m Poiana Ilvei nr. 97/A Suprafaţa construită = 620 mp Suprafaţa desfăşurată = 720 mp Teren aferent = 1.754 mp, nr. top. 243 2007 1.099.717 Domeniul public al comunei Poiana Ilvei, conform H.C.L. nr. 6/30.04.2009 Legea nr. 213/1998 C.F. nr. 1119SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 262/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 262 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu