Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.240 din 18.04.2018

privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 398 din 09 mai 2018SmartCity1


Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii. Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nu cuprinde numerele cărţilor funciare aferente bunurilor imobile prevăzute la art. 1. Articolul 3 Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Lucian Şova Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru care se aprobă modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificaţie şi actualizarea valorilor de inventar, ca urmare a reevaluării

Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 13633330 Ministerul Transporturilor
Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare 16054368 În concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Adresa Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei) Tip bun
1 99767 8.12.03.01 teren DN 1 S = 1.117,9113 ha. Nu cuprinde suprafaţa de teren aferentă sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.468/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2007 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bucureşti-Borş 117.833.794 imobil
2 99768 8.12.03.01 teren DN 1A S = 361,1371 ha; din care 8,1371 aferentă sectorului km 181 + 950-190 + 070 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.283/2009 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bucureşti-Braşov 32.257.792 imobil
3 99769 8.12.03.01 teren DN 1B S = 112 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Ploieşti-Buzău 10.354.382 imobil
4 99770 8.12.03.01 teren DN 1C S = 331 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Cluj-Halmeu 35.543.645 imobil
5 99771 8.12.04.01 teren DN 1D S = 63 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Albeşti-Urziceni 4.245.323 imobil
6 99772 8.12.03.01 teren DN 1F S = 272 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Cluj-Urziceni 33.487.672 imobil
7 99773 8.12.05.01 teren DN 1G S = 85 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Huedin-Tihău 13.271.241 imobil
8 99774 8.12.05.01 teren DN 1H S = 210 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Aleşd-Răstoci 32.229.687 imobil
9 153424 8.12.05.01 teren DN 1P S = 37 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; Nr: -, Bihor 5.765.262 imobil
10 153811 8.12.05.01 teren DN 1T S = 2,0166 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; Nr: -, Sălaj 84,902 imobil
11 153813 8.12.05.01 teren DN 1R S = 52,1975 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, judeţele Cluj, Alba 1.255.182 imobil
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Adresa Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei) Tip bun
12 121579 8.12.03.01 teren DN 2 S = 917 ha; Prin Hotărârea Guvernului nr. 132/2008 terenul aferent sectorului km 281 + 400-280 + 753 s-a predat la Consiliul Local al Municipiului Bacău Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bucureşti-Siret 109.954.774 imobil
13 99776 8.12.03.01 teren DN 2A S = 436 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Urziceni-Constanţa 62.158.219 imobil
14 99778 8.12.04.01 teren DN 2C S = 153 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Costeşti-Slobozia 14.269.799 imobil
15 99779 8.12.05.01 teren DN 2D S = 216 ha; sectorul de drum km 0 + 00 - km 2 + 552 cu suprafaţa de teren de 3,40 ha (inclusă în suprafaţa totală de 219,40 ha) a fost preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 116/2010; protocol predare-preluare nr. 23.448/29.04.2015 şi nr. 19.429/13.05.2015 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Focşani-Târgu Secuiesc 19.057.500 imobil
16 99780 8.12.05.01 teren DN 2E S = 170 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Spătărăşti-Frontiera Ucraina 16.955.988 imobil
17 99781 8.12.04.01 teren DN 2F S = 154 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bacău-Vaslui 15.638.463 imobil
18 99782 8.12.04.01 teren DN 2G S = 102 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bacău-Coman 9.382.489 imobil
19 99783 8.12.05.01 teren DN 2H S = 73 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, DN 2-Putna 7.241.212 imobil
20 99784 8.12.05.01 teren DN 2K S = 33 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Milişăuţi-Solca 3.471.198 imobil
21 150363 8.12.03.01 teren DN 2L S = 152 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, DN2-Panciu-Soveja 15.891.336 imobil
22 150365 8.12.05.01 teren DN 2M S = 103 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, DN2-Odobeşti-Andreiaşu 10.954.204 imobil
23 151883 8.12.05.01 teren DN 2R S = 19 ha Ţara: România, Judeţul: Vrancea -; -; Nr: - 1.928.872 imobil
24 151885 8.12.05.01 teren DN 2N S = 118 ha Ţara: România, Judeţul: Vrancea -; -; Nr: - 12.928.286 imobil
25 99785 8.12.03.01 teren DN 3 S = 494 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bucureşti-Constanţa 139.910.782 imobil
26 99786 8.12.04.01 teren DN 3A S = 132 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Lehliu-Feteşti 11.345.574 imobil
27 99787 8.12.04.01 teren DN 3B S = 184 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr; -, Călăraşi-Lunca 17.373.627 imobil
28 99788 8.12.04.01 teren DN 3C S = 26 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Palas-Ovidiu 2.960.359 imobil
29 99789 8.12.04.01 teren DN 4 S = 115 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bucureşti-Olteniţa Port 11.434.027 imobil
30 99790 8.12.03.01 teren DN 5 S = 106 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bucureşti-Giurgiu 5.274.446 imobil
31 147594 8.12.05.01 teren DN 5A S = 56 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Hotarele-Adunaţii Copăceni 4.835.970 imobil
32 99791 8.12.04.01 teren DN 5B S = 63 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Giurgiu-Ghimpaţi 5.339.618 imobil
33 99792 8.12.04.01 teren DN5C S = 84 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Giurgiu-Zimnicea 7.085.641 imobil
34 99793 8.12.03.01 teren DN6 S = 1.229,4286 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 494 + 800-500 + 400 şi km 450 + 000-457 + 700 preluate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/06 şi Hotărârea Guvernului nr. 23/2008 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bucureşti-Cernavodă 168.078.136 imobil
35 99794 8.12.03.01 teren DN6A S = 1 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Baraj Porţile de Fier I 34,002 imobil
36 153866 8.12.05.01 teren DN 6B S = 89,87 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Gorj-Dolj 8.290.291 imobil
37 99795 8.12.03.01 teren DN7 S = 928,845 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 386 + 200-393 + 000 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.567/2007; 4,405 ha preluate prin Hotărârea Guvernului nr. 500/2008; 0,56 ha aferent sectorului km 538 + 600-539 + 300 s-a predat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2009 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bucureşti-Nădlac 112.684.731 imobil
38 99796 8.12.05.01 teren DN7A S = 151 ha Ţara: România, Judeţul: -; -;-; Nr: -, Brezoi-Petros 6.362.163 imobil
39 99797 8.12.05.01 teren DN7B S = 19 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Cearda-Frontieră Ungaria 2.930.829 imobil
40 99798 8.12.04.01 teren DN7C S = 313 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bascov-Vestem 31.113.162 imobil
41 144794 8.12.05.01 teren DN 7D S = 26 ha Ţara: România, Judeţul: Vâlcea -; -; Nr: - 1.125.140 imobil
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Adresa Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei) Tip bun
42 99799 8.12.04.01 teren DN10 S = 329 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Buzău-Harman 32.410.250 imobil
43 99800 8.12.03.01 teren DN11 S = 340 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 125 + 100-132 + 500 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2007 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Braşov-Bacău 52.395.358 imobil
44 99801 8.12.04.01 teren DN11A S = 146 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 0 + 000-6+700 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2007 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Oneşti-Bârlad 13.324.258 imobil
45 99802 8.12.05.01 teren DN11B S = 67 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Târgu Secuiesc-Cozmeni 6.344.643 imobil
46 99803 8.12.03.01 teren DN 12 S = 271,0342 ha, din care 2,156 ha este aferentă sectorului DN12 km 164 + 150-166 + 845 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 154/2008; 2,81 ha aferentă sector DN12 km 130+671-133+625, preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.565/2007; 10,49 ha aferent sector DN12 km 74 + 900-84 + 200 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 850/2008 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Sfântu Gheorghe-Topliţa 34.108.379 imobil
47 99804 8.12.05.01 teren DN 12A S = 229,2792 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 114 + 600-115 + 530 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2007; 0,2792 ha este aferentă sectorului km 0 + 000-0 + 200 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 850/2008 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Miercurea-Ciuc-Oneşti 23.380.562 imobil
48 147597 8.12.05.01 TEREN DN 12B S = 37 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Târgu Ocna-Slănic Moldova 3.269.276 imobil
49 99805 8.12.05.01 teren DN12C S = 76,4 ha; din care 5,20 ha este aferentă sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.565/2007 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Gheorghieni-Lacul Roşu 6.545.299 imobil
50 153868 8.12.05.01 teren DN 12D S = 0,4608 ha Ţara: România, Judeţul: Bacău; Oraşul Comăneşti; -; Nr: - 5,904 imobil
51 99806 8.12.03.01 teren DN13 S = 302 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Braşov-Târgu Mureş 42.211.472 imobil
52 99807 8.12.04.01 teren DN13A S = 185,484 ha; din care 0,484 ha este aferentă sector km 127 + 500-127 + 950 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 850/2008 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Bălăuşeri-Miercurea-Ciuc 5.232.008 imobil
53 99808 8.12.05.01 teren DN13B S = 69,58; din care 3,58 ha este aferentă sectorului DN 13B km 47 + 792-51 + 045 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.565/2007 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Praid-Gheorghieni 5.829.323 imobil
54 144792 8.12.05.01 teren DN 13C S = 51 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, judeţul Harghita, Mureş 4.637.572 imobil
55 147603 8.12.05.01 TEREN DN 13D S = 9 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, DN 13A-SOVATA 636,572 imobil
56 150361 8.12.05.01 teren DN 13E S = 114 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Feldioara-Covasna-Întorsura Buzăului 9.252.377 imobil
57 99809 8.12.04.01 teren DN14 S = 128 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Sibiu-Sighişoara 6.030.298 imobil
58 99810 8.12.05.01 teren DN14A S = 55.839 ha, din care 5.839 ha este aferentă sectorului DN 14A km 20 + 400-26+800 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 255/2008 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Mediaş-Iernut 4.990.565 imobil
59 99811 8.12.05.01 teren DN14B S = 85 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Teiuş-Copşa Mică 11.412.769 imobil
60 99812 8.12.03.01 teren DN15 S = 551,5302 ha, din care 9,7702 ha este suprafaţa aferentă sectorului DN15 km 170 + 780-182 + 800 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 154/2008. Nu cuprinde suprafaţa de teren aferentă sectorului km 0 + 000-2 + 300 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2007; 5,76 ha este suprafaţa aferentă sectorului km 6 + 050 + 11 + 600 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.312/2009 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Turda-Bacău 52.821.136 imobil
61 99813 8.12.03.01 teren DN 15A S = 81 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Breaza-Saraţel 11.058.461 imobil
62 99814 8.12.05.01 teren DN 15B S = 112 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Poiana Largă-Cristeşti 10.327.276 imobil
63 99815 8.12.04.01 teren DN15C S = 119 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Piatra-Neamţ-Praxia 11.476.479 imobil
64 99816 8.12.05.01 teren DN 15D S = 236 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Piatra-Neamţ-Vaslui 22.380.744 imobil
65 152068 8.12.05.01 teren DN 15F S = 10 ha Ţara: România, Judeţul: Neamţ -;-;-; Nr: - 909,843 imobil
66 152070 8.12.05.01 teren DN 15E Ţara: România, Judeţul: Neamţ -;-;-; Nr: - 481,861 imobil
67 144793 8.12.05.01 teren DN 15E S = 64 ha Ţara: România, Judeţul: Mureş-;-;-; Nr: - 6.096.835 imobil
68 99817 8.12.03.01 teren DN 16 S = 151 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Apahida-Reghin 19.376.228 imobil
69 99818 8.12.03.01 teren DN 17 S = 401,66 ha, din care 1,66 ha s-au preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2009 Ţara: România, Judeţul: Suceava -;-;-; Nr:-, Dej-Suceava 41.742.104 imobil
70 99819 8.12.05.01 teren DN 17A S = 127 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Sadova-Dorneşti 11.360.486 imobil
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Adresa Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei) Tip bun
71 99820 8.12.05.01 teren DN 17B S = 152 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Valea Dornei-Poiana Teiului 14.717.320 imobil
72 99821 8.12.05.01 teren DN 17C S = 139 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Bistriţa-Năsăud-Moisei 22.421.089 imobil
73 99822 8.12.05.01 teren DN 17D S = 166 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Beclean-Calibaba 27.033.778 imobil
74 99823 8.12.05.01 teren DN 18 S = 357 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Baia Mare-Iacobeni 50.460.973 imobil
75 153843 8.12.05.01 teren DN 18B S = 76,2610 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Cluj Maramureş 6.818.105 imobil
76 99824 8.12.03.01 teren DN 19 S = 359 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Oradea-Sighet 50.191.873 imobil
77 99825 8.12.03.01 teren DN 19A S = 88 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Supur-Dorolt 11.391.463 imobil
78 99826 8.12.05.01 teren DN 19B S = 95 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Săcuieni-Nuşfalău 15.797.771 imobil
79 99827 8.12.05.01 teren DN 19C S = 16 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Valea lui Mihai-frontieră Ungaria 2.391.234 imobil
80 147608 8.12.05.01 teren DN 19D S = 14 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Săcuieni-Frontieră Ungaria 1.990.548 imobil
81 153423 8.12.05.01 teren DN 19E S = 76 ha Ţara: România, Judeţul: Bihor; -;-; Nr:- 13.154.486 imobil
82 99828 8.12.03.01 teren DN 21 S = 193 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Brăila-Călăraşi 55.220.001 imobil
83 99829 8.12.05.01 teren DN 21A S = 44 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Bărăganu-Ţăndărei 4.204.446 imobil
84 99830 8.12.03.01 teren DN 22 S = 546 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Râmnicu Sărat-Ovidiu 166.682.504 imobil
85 99831 8.12.05.01 teren DN 22A S = 164 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Cataloi-Hârşova 15.448.304 imobil
86 147592 8.12.03.01 teren DN 22B S = 16 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Brăila-Galaţi 813,086 imobil
87 99862 8.12.04.01 teren DN 22C S = 88 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Cernavodă-Basarabi 11.457.282 imobil
88 99863 8.12.05.01 teren DN 22D S = 148 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Măcin-Caugagia 14.596.375 imobil
89 147589 8.12.05.01 teren DN 22E S = 11 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Ion C. Brătianu-Garvan 403,481 imobil
90 147590 8.12.05.01 teren DN 22F S = 17 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Horia-Nalbant 1.291.027 imobil
91 144791 8.12.05.01 teren DN 23 S = 125 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, judeţele Vrancea, Brăila 10.826.246 imobil
92 151881 8.12.05.01 teren DN 23A S = 68 ha Ţara: România, Judeţul: Vrancea; -;-; Nr:- 7.166.819 imobil
93 151879 8.12.05.01 teren DN 23B S = 37 ha Ţara: România, Judeţul: Vrancea; -;-; Nr:- 3.651.629 imobil
94 99865 8.12.03.01 teren DN 24 S = 323,884 ha; s-au predat 18,116 ha la administraţia locală cu Hotărârea Guvernului nr. 391/2009 Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Tişiţa-Sculeni 28.928.469 imobil
95 99866 8.12.05.01 teren DN 24A S = 193 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Bârlad-Huşi 19.659.585 imobil
96 99867 8.12.03.01 teren DN 24B S = 89 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Crasna-Albiţa 11.013.574 imobil
97 99868 8.12.05.01 teren DN 24C S = 265 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Vânători-Rădăuţi Prut 26.701.431 imobil
98 154472 8.12.05.01 teren DN 24D S = 125,53 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, judeţele Vaslui, Galaţi 11.310.541 imobil
99 99869 8.12.04.01 teren DN 25 S = 105 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Tecuci-Şendreni 8.389.298 imobil
100 153809 8.12.05.01 teren DN 25A S = 4,9128 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, judeţele Galaţi, Vrancea 77,117 imobil
101 99870 8.12.04.01 teren DN 26 S = 173 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr:-, Galaţi-Murgeni 16.864.588 imobil
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Adresa Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei) Tip bun
102 99871 8.12.04.01 teren DN 26A S = 1 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Oancea-Pod Oancea 95,267 imobil
103 99873 8.12.03.01 teren DN 28 S = 246 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Săbăoani-Albiţa 18.730.184 imobil
104 99875 8.12.04.01 teren DN28A S = 72 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Târgu Frumos-Motca 6.628.899 imobil
105 99878 8.12.03.01 teren DN 28B S = 122 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Târgu Frumos-Botoşani 17.711.887 imobil
106 99879 8.12.03.01 teren DN 29 S = 174 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Suceava-Manoleasa 21.661.252 imobil
107 99882 8.12.05.01 teren DN29A S = 182 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Suceava-Rădăuţi Prut 18.115.956 imobil
108 99883 8.12.04.01 teren DN29B S = 55 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Botoşani-Dorohoi 5.243.467 imobil
109 99885 8.12.05.01 teren DN29C S = 77 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Cucorani-Vârf Camp 7.141.059 imobil
110 99887 8.12.05.01 teren DN29D S = 84 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Botoşani-Ştefăneşti 7.778.999 imobil
111 99889 8.12.05.01 teren DN 29E S = 5 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Stânca-Frontieră Moldova 493,116 imobil
112 99891 8.12.04.01 teren DN 31 S = 114 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Călăraşi-Olteniţa 13.153.117 imobil
113 99894 8.12.03.01 teren DN 38 S = 95 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Agigea-Negru Vodă 9.107.234 imobil
114 99895 8.12.03.01 teren DN 39 S = 112 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Constanţa - Vama Veche 10.650.363 imobil
115 147600 8.12.05.01 teren DN 39B S = 4 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, DN 39-Olimp 245,535 imobil
116 147601 8.12.05.01 teren DN 39C S = 3 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, DN 39-Neptun 181,878 imobil
117 147602 8.12.05.01 teren DN 39D S = 2 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, DN39-Jupiter 145,503 imobil
118 147599 8.12.05.01 teren DN39E S = 10 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, DN39-Cumpăna 672,947 imobil
119 99897 8.12.05.01 teren DN 41 S = 96 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Olteniţa-Daia 8.245.110 imobil
120 99899 8.12.05.01 teren DN51 S = 62 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Alexandria-Port Zimnicea 5.321.431 imobil
121 99905 8.12.05.01 teren DN51A S = 80 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Zimnicea-Turnu Măgurele 7.262.972 imobil
122 99907 8.12.04.01 teren DN 52 S = 70 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Alexandria -Turnu Măgurele 5.498.761 imobil
123 99908 8.12.05.01 teren DN54 S = 109 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Caracal-Turnu Măgurele 9.025.455 imobil
124 99919 8.12.05.01 teren DN 54A S = 62 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Corabia-Bechet 4.427.079 imobil
125 99920 8.12.03.01 teren DN 55 S = 113 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Craiova-Bechet 9.715.755 imobil
126 99922 8.12.05.01 teren DN 55A S = 148 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Bechet-Calafat 13.749.842 imobil
127 99924 8.12.03.01 teren DN56 S = 142 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Craiova-Calafat 18.156.898 imobil
128 99926 8.12.04.01 teren DN 56A S = 126 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Maglavit-Simian 8.636.177 imobil
129 99928 8.12.04.01 teren DN 56B S = 47 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Hinova-Porţile de Fier II 3.525.088 imobil
130 147596 8.12.05.01 teren DN56C S = 97 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Sălcia-Burila Mică 9.150.708 imobil
131 99930 8.12.05.01 teren DN57 S = 388 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Orşova-Moraviţa 58.954.802 imobil
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Adresa Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei) Tip bun
132 99932 8.12.05.01 teren DN 57A S = 49 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Pojejena-Socol 8.397.685 imobil
133 99934 8.12.05.01 teren DN 57B S = 184 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Oraviţa-Lăpuşniţel 28.941.950 imobil
134 99936 8.12.05.01 teren DN 57C S = 1 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Naidas-Frontieră Iugoslavia 40,418 imobil
135 99938 8.12.04.01 teren DN 58 S = 162,5818 ha; din care 4,5818 ha aferentă sectorului km 37 + 300-44 + 000 preluată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2008 Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Caransebeş-Anina 24.614.758 imobil
136 99940 8.12.05.01 teren DN 58A S = 79 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Lugoj-Soceni 12.508.341 imobil
137 99942 8.12.04.01 teren DN58B S = 135,1839 ha; din care 11,1839 ha aferentă sectorului km 2 + 200-5 + 200 s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2008 Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Reşiţa-Voiteg 26.551.045 imobil
138 99944 8.12.03.01 teren DN59 S = 120 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Timişoara-Moraviţa 16.896.184 imobil
139 99946 8.12.04.01 teren DN59A S = 91 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Timişoara -Jimbolia 14.881.917 imobil
140 99947 8.12.05.01 teren DN 59B S = 144 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Cărpiniş-Deta 23.710.701 imobil
141 99950 8.12.05.01 teren DN 59C S = 78 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Jimbolia-Sânnicolau Mare 12.116.547 imobil
142 99951 8.12.04.01 teren DN61 S = 118 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Ghimpaţi-Găeşti 9.428.829 imobil
143 99952 8.12.04.01 teren DN 64 S = 280 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Caracal-Olăneşti 28.231.405 imobil
144 99955 8.12.03.01 teren DN 65 S = 222 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Craiova-Piteşti 29.832.138 imobil
145 99957 8.12.05.01 teren DN 65A S = 186 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Cerbu-Turnu Măgurele 16.672.096 imobil
146 99958 8.12.03.01 teren DN65B S = 15 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, A1-DN 65 1.985.496 imobil
147 99960 8.12.05.01 teren DN65C S = 182 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Craiova-Horezu 16.363.359 imobil
148 147595 8.12.05.01 teren DN65E S = 54 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Roşiori-Piatra 4.580.280 imobil
149 99964 8.12.03.01 teren DN66 S = 332 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Filiaşi-Simeria 41.191.519 imobil
150 99966 8.12.04.01 teren DN 66A S = 126 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Iscroni-Lupeni-Câmpu lui Neag 15.022.872 imobil
151 99968 8.12.04.01 teren DN 67 S = 411 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Turnu Severin-Râmnicu Vâlcea 38.314.097 imobil
152 99970 8.12.05.01 teren DN 67A S = 37 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Broşteni-Strehaia 2.647.424 imobil
153 99972 8.12.05.01 teren DN 67B S = 274 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Scoarţa-Piteşti 23.270.305 imobil
154 99973 8.12.05.01 teren DN 67C S = 192 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Bengeşti-Sebeş 20.008.384 imobil
155 99976 8.12.05.01 teren DN 67D S = 165 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Târgu Jiu-Băile Herculane 17.042.919 imobil
156 99977 8.12.04.01 teren DN68 S = 134 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Caransebeş-Haţeg 28.101.575 imobil
157 99979 8.12.03.01 teren DN 68A S = 149 ha. Nu cuprinde suprafaţa aferentă sectorului km 0 + 000-2 + 900 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/06 Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Lugoj-Ilia 31.727.629 imobil
158 99980 8.12.03.01 teren DN69 S = 99,36 ha; 0,64 ha aferentă sectorului km 46 + 200-47 + 000 s-a predat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2009. Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Timişoara-Arad 16.593.712 imobil
159 99981 8.12.04.01 teren DN71 S = 212 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Răcari-Sinaia 20.594.585 imobil
160 99982 8.12.04.01 teren DN72 S = 122 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Găeşti-Ploieşti 10.154.823 imobil
161 99983 8.12.04.01 teren DN 72A S = 134 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Târgovişte-Câmpulung Muşcel 14.359.222 imobil
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Descrierea tehnică Adresa Valoarea imobilului şi a terenului aferent (lei) Tip bun
162 99984 8.12.03.01 teren DN 73 S = 241 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Piteşti-Braşov 35.105.699 imobil
163 99985 8.12.05.01 teren DN73A S = 108 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Predeal-Şercaia 7.697.053 imobil
164 99986 8.12.05.01 teren DN73B S = 7 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Cristian-Ghimbav 577,007 imobil
165 99987 8.12.05.01 teren DN 73C S = 133 ha Ţara: România, Judeţul: -;-;-; Nr: -, Câmpulung Muşcel-Blidari 14.022.445 imobil
166 147593 8.12.05.01 teren DN73D S = 72 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Ciumeşti-Suslăneşti 5.827.035 imobil
167 99988 8.12.05.01 teren DN 74 S = 165 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Brad-Alba Iulia 26.629.905 imobil
168 99989 8.12.05.01 teren DN 74A S = 19 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Abrud-Câmpeni 3.116.268 imobil
169 99990 8.12.05.01 teren DN75 S = 273 ha. Nu cuprinde suprafaţa de teren aferentă sectorului km 160 + 870-161 + 270 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.174/26.09.2007 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Lunca-Turda 43.933.321 imobil
170 99991 8.12.03.01 teren DN 76 S = 312,0070 ha; 2,0070 ha aferentă sectorului km 121 + 000-124 + 010 preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 927/2008 Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Şoimuş-Oradea 46.775.162 imobil
171 99992 8.12.03.01 teren DN 79 S = 192,24 ha (suprafaţa de 2.24 ha s-a preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 535/2009; Protocol predare-primire nr. 432/CG/18.06.2009; PVCI nr. 2016/25.05.2009) Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Arad-Oradea 26.441.691 imobil
172 99993 8.12.03.01 teren DN 79A S = 242 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Vârfurile-Vârsand 37.513.301 imobil
173 99994 8.12.03.01 teren DN79B S = 22 ha Ţara: România, Judeţul: -; -; -; Nr: -, Salonta-Frontieră Ungaria 3.344.928 imobil
174 154882 8.12.04.01 teren pentru varianta de ocolire Cluj N-E S = 5,82 ha Ţara: România, Judeţul: Cluj -; -; Nr: - 328,643 imobil
175 153628 8.12.04.01 Teren aferent drum naţional „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" S = 17,2824 ha Ţara: România, Judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu; -; Nr: - 2.221.088 imobil
176 153299 8.12.04.01 Teren „Centura ocolitoare a oraşului Ştei" S = 3 ha Ţara: România, Judeţul: Bihor; Oraşul Ştei; -; Nr: - 212,191 imobil
177 153174 8.12.04.01 Teren „DN (Centura ocolitoare municipiul Alba Iulia)" S = 15,6315 ha Ţara: România, Judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; -; Nr: - 2.562.148 imobil
178 152718 8.12.04.01 Teren „Varianta ocolitoare a municipiului Făgăraş" S = 10 ha Ţara: România, Judeţul: Braşov; municipiul Făgăraş; -; Nr: - 898,779 imobil
179 152094 8.12.04.01 teren varianta ocolitoare Gherla S = 11 ha Ţara: România, Judeţul: Cluj; -; Nr: -, Buneşti-Băiţa 1.274.052 imobil
180 152716 8.12.04.01 Teren „Varianta ocolitoare Sud-Vest Oradea" S = 31 ha Ţara: România, Judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; Nr: - 3.580.813 imobil
181 144795 8.12.04.01 teren Centura Bucureşti S = 108,2534 ha Ţara: România, Judeţul: Ilfov; -; Nr: - 6.160.098 imobil
182 144796 8.12.04.01 teren Centura Călimăneşti S = 11 ha Ţara: România, Judeţul: Vâlcea;-; Nr: - 747,790 imobil
183 153303 8.12.04.01 Teren „Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin" S = 9,6993 ha; Ţara: România, Judeţul: Mehedinţi; comuna Brezniţa-Ocol; -; Nr: - 3.370.007 imobil
184 150366 8.12.04.01 Teren infrastructură conexă de pe teritoriul românesc la obiectivul „Pod peste fluviul Dunărea la Calafat-Vidin" S = 8,53149 ha; prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/02.09.2009 a fost preluată S = 3,5837 ha de la MMP-RNP-ROMSILVA. Ţara: România, Judeţul: Dolj; -; Nr: - 1.015.862 imobil
185 153675 8.12.03.01 Teren infrastructură conexă pod Calafat-Vidin S = 0,3499 ha Ţara: România, Judeţul: Dolj; -; Nr: - 1,502 imobil
186 157992 8.12.04.06 Pasaj rutier Filimon Sârbu lungime = 476,6 m; lăţime = 2x7,8 m; deschideri = 2x15,2 şi 7x16; deschideri între 20,83 şi 30,0 m; secţiune alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate; înălţime de la sol între 5-6,85 m; înălţime de la sol plus partea carosabilă = 8,5-10,35 m; stare de viabilitate nesatisfăcătoare; clasa de încărcare E; suprafaţa terenului din acte 11.315 mp; suprafaţa construcţiilor din acte 1.800 mp Ţara: România, Judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; strada Nicolae Filimon; -; Nr: - 58,808 imobilSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 240/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 240 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu