Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 227 din  5 mai 1992

privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din 22 mai 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Taxele pentru procedurile prevazute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in cuantumul si termenele prevazute in anexa, si constituie venituri la bugetul statului.
    Art. 2
    Sumele reprezentand taxele incasate se varsa de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci la bugetul statului, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 3
    Taxa pentru eliberarea brevetului de inventie si tiparirea descrierii se plateste in termen de 6 luni de la publicarea hotararii de acordare a brevetului. Aceasta taxa poate fi platita, cu o majorare de 50 %, in termen de 6 luni de la ultima zi a termenului nerespectat.
    Neplata taxei prevazute la alin. 1 in termenele prevazute are ca urmare decaderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de inventie.
    Decaderea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
    Art. 4
    Taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie se datoreaza de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul in care se elibereaza brevetul, si se platesc in termen de 3 luni de la eliberarea brevetului.
    Pentru anii urmatori eliberarii brevetului de inventie, taxele de mentinere in vigoare se platesc pana in prima zi a fiecarui an de protectie.
    Taxele de mentinere in vigoare a brevetelor de inventie pot fi platite si in urmatoarele 6 luni de la termenele nerespectate, cu o majorare de 50 % .
    Art. 5
    Inventatorii, solicitanti sau titulari ai brevetelor de inventie, care au un venit anual brut de pana la 500.000 lei si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, platesc 10 % din cuantumul taxelor prevazute in anexa.
    Strainii care au unitati economice inregistrate la Camera de Comert si Industrie pot plati in lei taxele prevazute in anexa.
    Art. 6
    Cuantumul taxelor prevazute in anexa, precum si nivelul venitului de la art. 5 se actualizeaza periodic, prin hotarare a Guvernului, in functie de modificarea conditiilor care au stat la baza stabilirii acestora.
    Art. 7
    Pentru cererile de brevet de inventie inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pana la 21 ianuarie 1992 si aflate in procedura de examinare se datoreaza taxele in vigoare la 20 ianuarie 1992.
    Pentru procedurile neefectuate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se datoreaza taxele prevazute in anexa.
    Art. 8
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    PRIM-MINISTRU
                   THEODOR STOLOJAN

                           Contrasemneaza:
                           Secretar de stat
                           la Ministerul Invatamantului
                           si Stiintei,
                           membru al Guvernului,
                           Emil Tockacs


    ANEXA 1

                 CUANTUMUL SI TERMENELE PRIVIND PLATA TAXELOR
-------------------------------------------------------------------------------
   Nr.     Obiectul platii                   Termenele de plata    Cuantum taxa
   crt.                                                              ($/lei)
-------------------------------------------------------------------------------
    0                    1                             2                 3
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Inregistrarea cererii de brevet de   - in prima luna de la data
      inventie                             depozitului               30/6.000
                                          -------------------------------------
                                          - in lunile a 2-a si a 3-a
                                            de la data depozitului   45/9.000
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Publicarea cererii de brevet de       - in 3 luni de la data
    inventie la expirarea termenului de     invocarii prioritatii sau
    18 luni de la data depozitului sau      in termen de 6 luni de
    prioritatii                             la data depozitului      75/15.000
                                           ------------------------------------
 3. Publicarea cererii de brevet de       - o data cu solicitarea
    inventie inainte de expirarea           publicarii               75/15.000
    termenului de 18 luni de la data
    depozitului sau prioritatii
-------------------------------------------------------------------------------
 4. Raport de documentare                 - pana in luna a 18-a de
                                            la data depozitului     100/20.000
 5. Raport de documentare pentru          - o data cu solicitarea
    cererile internationale inregistrate    publicarii raportului    50/10.000
    conform Tratatului de cooperare in
    domeniul brevetelor
-------------------------------------------------------------------------------
 6. Examinarea cererii de brevet de       - in 3 luni de la data
    inventie pentru o descriere care nu     depozitului, fara
    depaseste 10 pagini si 5 revendicari    publicarea cererii de
                                            de brevet               450/90.000
                                          -------------------------------------
                                          - intre lunile a 4-a si
                                            a 15-a de la data
                                            depozitului             300/60.000
                                          -------------------------------------
                                          - intre lunile a 16-a si
                                            a 30-a de la data
                                            depozitului             200/40.000
                                          -------------------------------------
                                          - o data cu solicitarea
                                            examinarii de urgenta   600/120.000
                                          -------------------------------------
 7. Peste fiecare pagina in plus                       -              5/1.000
                                          -------------------------------------
 8. Pentru fiecare revendicare in plus                 -             10/2.000
-------------------------------------------------------------------------------
 9. Eliberarea brevetului de inventie     - in 6 luni de la data
    si tiparirea descrierii                 publicarii hotararii    100/20.000
-------------------------------------------------------------------------------
10. Examinarea unei contestatii           - o data cu depunerea
                                            contestatiei la
                                            O.S.I.M.                150/30.000
                                          -------------------------------------
11. Examinarea unei cereri de revocare    - o data cu depunerea la
                                            O.S.I.M. a cererii de
                                            revocare                300/60.000
-------------------------------------------------------------------------------
12. Mentinerea in vigoare a brevetului
    de inventie pentru fiecare an:
      - primii 5 ani                                                80/16.000
                                          -------------------------------------
      - anii 6-10 inclusiv                                         150/30.000
                                          -------------------------------------
      - anii 11-15 inclusiv                                        300/60.000
                                          -------------------------------------
      - anii 16-20 inclusiv                                        500/100.000
-------------------------------------------------------------------------------
13. Revalidarea brevetului de inventie   - o data cu depunerea la
                                           O.S.I.M. a cererii de
                                           revalidare              300/60.000
-------------------------------------------------------------------------------
14. Completarea depozitului cererii de
    brevet de inventie:
    a) depunerea ulterioara a            - o data cu depunerea
       revendicarilor si desenelor         la O.S.I.M.             10/2.400
                                         --------------------------------------
b) depunerea traducerii in limba     - o data cu depunerea
       romana                              la O.S.I.M.             80/8.000
-------------------------------------------------------------------------------
15. Invocarea prioritatii:
    a) o data cu inregistrarea cererii   - la depunerea cererii de
       de brevet de inventie               brevet de inventie la
                                           O.S.I.M.                50/10.000
                                          -------------------------------------
    b) in termen de 2 luni de la data    - la depunerea
       inregistrarii cererii de brevet     documentului de
       de inventie                         invocare a
                                           prioritatii            200/40.000
-------------------------------------------------------------------------------
16. Eliberarea unui certificat de        - la depunerea cererii
    prioritate                             pentru eliberarea
                                           certificatului           5/1.000
-------------------------------------------------------------------------------
17. Transmiterea cererii internationale  - pana in luna a 13-a de
    de la O.S.I.M., ca oficiu receptor,    la data prioritatii
    la Biroul International O.M.P.I.       internationale         50/10.000
-------------------------------------------------------------------------------
18. Mentinerea in regim "secret" a       - la 2 luni de la
    documentatiei unei cereri de brevet    atribuirea caracterului
    de inventie/an                         "secret"               40/8.000
-------------------------------------------------------------------------------
19. Mentinerea in regim "nepublic" a     - o data cu depunerea
    documentatiei unei cereri de brevet    solicitarii acestui
    de inventie/an                         regim                  40/8.000
-------------------------------------------------------------------------------
20. Mentinerea in vigoare a brevetului
    de inventie de perfectionare:
    a) pe perioada valabilitatii        - conform art. 4 din   50% din taxa
       brevetului de inventie             hotarare             prevazuta la
       perfectionata                                           pct. 12 din
                                                               prezenta anexa
                                         --------------------------------------
   b) pe perioada dupa incetarea         - conform art. 4      acelasi cuantum
      valabilitatii brevetului de          din hotarare        ca la pct. 12
      inventie perfectionata
-------------------------------------------------------------------------------
21. Inregistrarea unei modificari in
    situatia juridica a cererii de
    brevet sau a brevetului de inventie:
                                          -------------------------------------
    a) inregistrarea unei cesiuni         - o data cu inregistrarea
                                            cesiunii la O.S.I.M.  100/20.000
                                          -------------------------------------
    b) inregistrarea unei licente         - o data cu inregistrarea
       de exploatare                        licentei la O.S.I.M.  100/20.000
                                          -------------------------------------
    c) alte modificari                    - o data cu inregistrarea
                                            solicitarii la
                                            O.S.I.M.               25/5.000
-------------------------------------------------------------------------------
22. Eliberarea de acte, adeverinte,       - o data cu inregistrarea
    duplicate, copii, certificate etc.      la O.S.I.M. a solicita-
                                            rii pentru eliberare   10/2.000
                                                                              
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 227/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 227 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu