Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 227 din  5 mai 1992

privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 102 din 22 mai 1992


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Taxele pentru procedurile prevazute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in cuantumul si termenele prevazute in anexa, si constituie venituri la bugetul statului.
    Art. 2
    Sumele reprezentand taxele incasate se varsa de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci la bugetul statului, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 3
    Taxa pentru eliberarea brevetului de inventie si tiparirea descrierii se plateste in termen de 6 luni de la publicarea hotararii de acordare a brevetului. Aceasta taxa poate fi platita, cu o majorare de 50 %, in termen de 6 luni de la ultima zi a termenului nerespectat.
    Neplata taxei prevazute la alin. 1 in termenele prevazute are ca urmare decaderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de inventie.
    Decaderea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.
    Art. 4
    Taxele pentru mentinerea in vigoare a brevetului de inventie se datoreaza de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul in care se elibereaza brevetul, si se platesc in termen de 3 luni de la eliberarea brevetului.
    Pentru anii urmatori eliberarii brevetului de inventie, taxele de mentinere in vigoare se platesc pana in prima zi a fiecarui an de protectie.
    Taxele de mentinere in vigoare a brevetelor de inventie pot fi platite si in urmatoarele 6 luni de la termenele nerespectate, cu o majorare de 50 % .
    Art. 5
    Inventatorii, solicitanti sau titulari ai brevetelor de inventie, care au un venit anual brut de pana la 500.000 lei si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, platesc 10 % din cuantumul taxelor prevazute in anexa.
    Strainii care au unitati economice inregistrate la Camera de Comert si Industrie pot plati in lei taxele prevazute in anexa.
    Art. 6
    Cuantumul taxelor prevazute in anexa, precum si nivelul venitului de la art. 5 se actualizeaza periodic, prin hotarare a Guvernului, in functie de modificarea conditiilor care au stat la baza stabilirii acestora.
    Art. 7
    Pentru cererile de brevet de inventie inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pana la 21 ianuarie 1992 si aflate in procedura de examinare se datoreaza taxele in vigoare la 20 ianuarie 1992.
    Pentru procedurile neefectuate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se datoreaza taxele prevazute in anexa.
    Art. 8
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    PRIM-MINISTRU
                   THEODOR STOLOJAN

                           Contrasemneaza:
                           Secretar de stat
                           la Ministerul Invatamantului
                           si Stiintei,
                           membru al Guvernului,
                           Emil Tockacs


    ANEXA 1

                 CUANTUMUL SI TERMENELE PRIVIND PLATA TAXELOR
-------------------------------------------------------------------------------
   Nr.     Obiectul platii                   Termenele de plata    Cuantum taxa
   crt.                                                              ($/lei)
-------------------------------------------------------------------------------
    0                    1                             2                 3
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Inregistrarea cererii de brevet de   - in prima luna de la data
      inventie                             depozitului               30/6.000
                                          -------------------------------------
                                          - in lunile a 2-a si a 3-a
                                            de la data depozitului   45/9.000
-------------------------------------------------------------------------------
 2. Publicarea cererii de brevet de       - in 3 luni de la data
    inventie la expirarea termenului de     invocarii prioritatii sau
    18 luni de la data depozitului sau      in termen de 6 luni de
    prioritatii                             la data depozitului      75/15.000
                                           ------------------------------------
 3. Publicarea cererii de brevet de       - o data cu solicitarea
    inventie inainte de expirarea           publicarii               75/15.000
    termenului de 18 luni de la data
    depozitului sau prioritatii
-------------------------------------------------------------------------------
 4. Raport de documentare                 - pana in luna a 18-a de
                                            la data depozitului     100/20.000
 5. Raport de documentare pentru          - o data cu solicitarea
    cererile internationale inregistrate    publicarii raportului    50/10.000
    conform Tratatului de cooperare in
    domeniul brevetelor
-------------------------------------------------------------------------------
 6. Examinarea cererii de brevet de       - in 3 luni de la data
    inventie pentru o descriere care nu     depozitului, fara
    depaseste 10 pagini si 5 revendicari    publicarea cererii de
                                            de brevet               450/90.000
                                          -------------------------------------
                                          - intre lunile a 4-a si
                                            a 15-a de la data
                                            depozitului             300/60.000
                                          -------------------------------------
                                          - intre lunile a 16-a si
                                            a 30-a de la data
                                            depozitului             200/40.000
                                          -------------------------------------
                                          - o data cu solicitarea
                                            examinarii de urgenta   600/120.000
                                          -------------------------------------
 7. Peste fiecare pagina in plus                       -              5/1.000
                                          -------------------------------------
 8. Pentru fiecare revendicare in plus                 -             10/2.000
-------------------------------------------------------------------------------
 9. Eliberarea brevetului de inventie     - in 6 luni de la data
    si tiparirea descrierii                 publicarii hotararii    100/20.000
-------------------------------------------------------------------------------
10. Examinarea unei contestatii           - o data cu depunerea
                                            contestatiei la
                                            O.S.I.M.                150/30.000
                                          -------------------------------------
11. Examinarea unei cereri de revocare    - o data cu depunerea la
                                            O.S.I.M. a cererii de
                                            revocare                300/60.000
-------------------------------------------------------------------------------
12. Mentinerea in vigoare a brevetului
    de inventie pentru fiecare an:
      - primii 5 ani                                                80/16.000
                                          -------------------------------------
      - anii 6-10 inclusiv                                         150/30.000
                                          -------------------------------------
      - anii 11-15 inclusiv                                        300/60.000
                                          -------------------------------------
      - anii 16-20 inclusiv                                        500/100.000
-------------------------------------------------------------------------------
13. Revalidarea brevetului de inventie   - o data cu depunerea la
                                           O.S.I.M. a cererii de
                                           revalidare              300/60.000
-------------------------------------------------------------------------------
14. Completarea depozitului cererii de
    brevet de inventie:
    a) depunerea ulterioara a            - o data cu depunerea
       revendicarilor si desenelor         la O.S.I.M.             10/2.400
                                         --------------------------------------
b) depunerea traducerii in limba     - o data cu depunerea
       romana                              la O.S.I.M.             80/8.000
-------------------------------------------------------------------------------
15. Invocarea prioritatii:
    a) o data cu inregistrarea cererii   - la depunerea cererii de
       de brevet de inventie               brevet de inventie la
                                           O.S.I.M.                50/10.000
                                          -------------------------------------
    b) in termen de 2 luni de la data    - la depunerea
       inregistrarii cererii de brevet     documentului de
       de inventie                         invocare a
                                           prioritatii            200/40.000
-------------------------------------------------------------------------------
16. Eliberarea unui certificat de        - la depunerea cererii
    prioritate                             pentru eliberarea
                                           certificatului           5/1.000
-------------------------------------------------------------------------------
17. Transmiterea cererii internationale  - pana in luna a 13-a de
    de la O.S.I.M., ca oficiu receptor,    la data prioritatii
    la Biroul International O.M.P.I.       internationale         50/10.000
-------------------------------------------------------------------------------
18. Mentinerea in regim "secret" a       - la 2 luni de la
    documentatiei unei cereri de brevet    atribuirea caracterului
    de inventie/an                         "secret"               40/8.000
-------------------------------------------------------------------------------
19. Mentinerea in regim "nepublic" a     - o data cu depunerea
    documentatiei unei cereri de brevet    solicitarii acestui
    de inventie/an                         regim                  40/8.000
-------------------------------------------------------------------------------
20. Mentinerea in vigoare a brevetului
    de inventie de perfectionare:
    a) pe perioada valabilitatii        - conform art. 4 din   50% din taxa
       brevetului de inventie             hotarare             prevazuta la
       perfectionata                                           pct. 12 din
                                                               prezenta anexa
                                         --------------------------------------
   b) pe perioada dupa incetarea         - conform art. 4      acelasi cuantum
      valabilitatii brevetului de          din hotarare        ca la pct. 12
      inventie perfectionata
-------------------------------------------------------------------------------
21. Inregistrarea unei modificari in
    situatia juridica a cererii de
    brevet sau a brevetului de inventie:
                                          -------------------------------------
    a) inregistrarea unei cesiuni         - o data cu inregistrarea
                                            cesiunii la O.S.I.M.  100/20.000
                                          -------------------------------------
    b) inregistrarea unei licente         - o data cu inregistrarea
       de exploatare                        licentei la O.S.I.M.  100/20.000
                                          -------------------------------------
    c) alte modificari                    - o data cu inregistrarea
                                            solicitarii la
                                            O.S.I.M.               25/5.000
-------------------------------------------------------------------------------
22. Eliberarea de acte, adeverinte,       - o data cu inregistrarea
    duplicate, copii, certificate etc.      la O.S.I.M. a solicita-
                                            rii pentru eliberare   10/2.000
                                                                              
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 227/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 227 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu