Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2259 din  9 decembrie 2004

privind transmiterea unor terenuri, in suprafata totala de 993,21 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in fondul forestier proprietate publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1231 din 21 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea terenurilor cu destinatie agricola, degradate, in suprafata totala de 993,21 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in fondul forestier proprietate publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Reconstructia ecologica prin impadurire a terenurilor degradate prevazute la art. 1 se va face de catre subunitatile Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.
    (2) Cheltuielile necesare impaduririi se suporta din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, constituit potrivit legii, si din alte surse, potrivit prevederilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Terenurile degradate, preluate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva potrivit art. 1, se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricola, se inregistreaza in evidenta terenurilor cu destinatie forestiera, se inscriu in amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.
    Art. 4
    Agentia Domeniilor Statului impreuna cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva vor asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari prin incheierea unui protocol de predare-preluare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Nicolae Istudor,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in fondul forestier proprietatea publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

    Semnificatia coloanei S din tabelul da mai jos este urmatoarea:
    S - SUPRAFATA TOTALA
 ______________________________________________________________________________
|AMPLASAMENTUL TERENULUI |PERSOANA  |PERSOANA |PERSOANA |   CARACTERISTICILE   |
|________________________|JURIDICA  |JURIDICA |JURIDICA |   TERENULUI          |
| JUDETUL |UNITATEA      |CARE ARE  |DE LA    |LA CARE  |______________________|
|         |ADMINISTRATIV-|TERENUL   |CARE SE  |SE       |TARLAUA|PARCELA|  S   |
|         |TERITORIALA   |IN        |TRANSMITE|TRANSMITE|       |       |      |
|         |(LOCALITATEA) |FOLOSINTA |TERENUL  |TERENUL  |       |       |  ha  |
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
|    0    |      1       |    2     |    3    |    4    |   5   |   6   |   7  |
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
|ALBA     |DOSTAT        |S.C.      |    ADS  |    RNP  |  172  |  1195 |  1,15|
|         |              |AGROIND   |         |         |       |_______|______|
|         |              |PETRESTI  |         |         |       |  1196 |  0,01|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1197 |  0,01|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1198 |  0,25|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1199 |  0,42|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1200 |  0,01|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1201 |  0,03|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1202 |  0,14|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1203 |  0,20|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1204 |  0,04|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1205 |  0,04|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  1206 |  0,68|
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL JUDETUL ALBA                |         |         |       |       |  2,98|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|
|BOTOSANI |DANGENI       |S.C.      |    ADS  |    RNP  |   40  |   502 | 24,66|
|         |              |Agrojim   |         |         |       |_______|______|
|         |              |S.A.      |         |         |       |   503 |  0,14|
|         |              |Dangeni   |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   504 |  0,24|
|         |______________|__________|         |         |_______|_______|______|
|         |DOBARCENI     |S.C.      |         |         |   14  |   205 |  0,14|
|         |              |Agromih   |         |         |_______|_______|______|
|         |              |S.A.      |         |         |   15  |   207 |  0,15|
|         |              |Ripiceni  |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   208 |  7,64|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   209 |  0,13|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   210 |  0,17|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   211 |  1,15|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   212 | 38,3 |
|         |______________|__________|         |         |_______|_______|______|
|         |DOROHOI       |S.C.      |         |         |   19  |   181 | 24,88|
|         |              |Proagro   |         |         |       |_______|______|
|         |              |S.A.      |         |         |       | 183/2 |  0,57|
|         |              |Dorohoi   |         |         |       |       |      |
|         |______________|__________|         |         |_______|_______|______|
|         |COTUSCA       |S.C.      |         |         |   55  |   684 | 11,36|
|         |              |Agrosav   |         |         |       |       |      |
|         |              |S.A.      |         |         |       |       |      |
|         |              |Saveni    |         |         |       |       |      |
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL JUDETUL BOTOSANI            |         |         |       |       |110,80|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|
|GALATI   |GALATI        |S.C.      |    ADS  |    RNP  | 189/1 |  1313 | 15,97|
|         |              |Malina    |         |         |       |       |      |
|         |              |Smardan   |         |         |       |       |      |
|         |______________|__________|         |         |_______|_______|______|
|         |VLADESTI      |S.C. Rares|         |         |    24 |   368 | 11,80|
|         |              |Foltesti  |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       | 372/2 | 28,20|
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL JUDETUL GALATI              |         |         |       |       | 55,97|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|
|IALOMITA |BUCU          |S.C. CERES|    ADS  |    RNP  |   872 |     2 |  5,74|
|         |              |Slobozia  |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   798 |     2 |  0,21|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   798 |     1 |  1,76|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   817 |     2 |  2,40|
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
|IALOMITA |AXINTELE      |S.C.      |    ADS  |    RNP  |   159 |       |  0,14|
|         |              |FRUMUSICA |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   170 |     1 |  0,52|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   179 |     1 |  8,07|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   207 |     1 |  2,19|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   208 |       |  0,12|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   211 |     2 |  0,32|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   211 |     4 |  0,03|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   211 |     5 |  0,11|
|         |______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
|         |BORDUSANI     |S.C.      |         |         |   641 |     1 |  2,76|
|         |              |AGROIND   |         |         |_______|_______|______|
|         |              |S.A.      |         |         |   995 |       |  0,42|
|         |              |Bordusani |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |  1056 |       |  9,87|
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL JUDETUL IALOMITA            |         |         |       |       | 34,65|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|
|IASI     |ION NECULCE   |S.C.      |    ADS  |    RNP  |   146 |  4266 | 71,00|
|         |              |Agricola  |         |         |       |       |      |
|         |              |S.A.      |         |         |       |       |      |
|         |              |Tirgu     |         |         |       |       |      |
|         |              |Frumos    |         |         |       |       |      |
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL JUDETUL IASI                |         |         |       |       | 71,00|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|
|MEHEDINTI|PRUNISOR      |          |    ADS  |    RNP  |     6 | 301/1 |  0,20|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   302 |  1,01|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   303 |  0,20|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   304 |  0,10|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   305 |  0,20|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   306 |  1,41|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   306 |  0,15|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   309 | 55,38|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |     5 | 275/1 |  4,76|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   162 |  3904 | 39,04|
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL JUDETUL MEHEDINTI           |         |         |       |       |102,45|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|
|SALAJ    |DRAGU         |S.C.      |    ADS  |    RNP  |     2 |   11% |  2,30|
|         |              |Agromixt  |         |         |       |       |      |
|         |              |S.A.      |         |         |       |       |      |
|         |              |Zalau     |         |         |       |       |      |
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL JUDETUL SALAJ               |         |         |       |       |  2,30|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|
|TULCEA   |M.            |S.C.A.    |    ADS  |    RNP  |    67 |   709 | 64,52|
|         |KOGALNICEANU  |M. KOGAL- |         |         |       |_______|______|
|         |              |NICEANU   |         |         |       |   717 |  0,55|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   718 |  4,07|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   715 |  0,33|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   714 | 25,09|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   722 | 13,40|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   721 | 98,61|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   712 |  0,38|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   710 |  0,12|
|         |              |__________|         |         |_______|_______|______|
|         |              |S.C.A.I   |         |         |    43 |   763 |  0,29|
|         |              |TULCEA    |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   760 |  6,53|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |    45 |   774 |  0,80|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   773 |  0,55|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   778 |  0,43|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |    46 |   794 |  0,16|
|         |              |__________|         |         |_______|_______|______|
|         |              |SCA TULCEA|         |         |   244 |4163/1 |  0,50|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  4165 |  3,67|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   245 |  4171 | 51,42|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   999 |  4141 |  0,27|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  4136 |  0,78|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  4156 |  0,66|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3154 |  0,44|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   180 |  3130 |  5,35|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3133 |  1,47|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   177 |  3115 |  8,30|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   178 |  3116 |  0,65|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3117 |  0,42|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3121 |  0,14|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3120 |  3,29|
|         |              |__________|_________|_________|_______|_______|______|
|         |              |SCA TULCEA|    ADS  |    RNP  |   178 |  3119 |  2,50|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   177 |  3111 |  0,27|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3109 |  1,11|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   180 |  3134 |  5,17|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   177 |  3106 |  5,75|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   180 |  3132 | 37,96|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   180 |  3135 |  1,07|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   181 |  3137 |  1,00|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   177 |  3101 |  3,12|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   182 |  3143 |  0,50|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   177 |  3103 |  4,81|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   177 |  3102 |  0,25|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   178 |  3118 |  0,13|
|         |              |          |         |         |_______|_______|______|
|         |              |          |         |         |   999 |  3126 |  0,52|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3114 |  0,19|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3127 |  0,34|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |  3140 |  0,54|
|         |______________|__________|         |         |_______|_______|______|
|         |CASIMCEA      |SCA       |         |         |    95 |   948 | 15,17|
|         |              |CASIMCEA  |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   947 | 34,15|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   945 |  2,69|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   942 |  2,55|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   940 |  1,23|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   941 |  0,50|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   953 |  4,76|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   951 |  0,10|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   943 | 72,58|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   949 |  0,25|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   946 |  0,11|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   944 |  0,35|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   950 |  2,13|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   952 |  2,50|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   962 |  6,01|
|         |              |          |         |         |       |_______|______|
|         |              |          |         |         |       |   137 |109,55|
|_________|______________|__________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL JUDETUL TULCEA              |         |         |       |       |613,05|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|
| TOTAL GENERAL                     |         |         |       |       |993,21|
|___________________________________|_________|_________|_______|_______|______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2259/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2259 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2259/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu