Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.224 din 30.03.2016

Eprivind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 07 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La poziţiile M.F. nr. 37850, 120970, 154689, 154690, 101712, 154691, 154929, 154930, 101839, 155292, 155299, 155301-155307, 154459, 154932-154938, 37277-37279, 121554, 40245, 40246, 155452, 112322, 112333, 112607, 112611, 112612, 115405, 115411, 115416, 115420, 115426, 115465, 115490, 115494, 115498, 115503, 117423, 117428, 117429, 117431, 117433, 117435, 117438, 117447, 117450, 117453, 117457, 117460, 117462, 117465, 117469 şi 121574 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
1 37850 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu CUI 4389203 Inspectoratul Şcolar Giurgiu Clădire P + 1E, pereţi de cărămidă - 19 camere Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 17 393.552
2 120970 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu CUI 4389203 Clădire Clădire P + 1E, zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, Sc = 164,35 mp, Sd = 328,7 mp Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Nicolae Bălănescu nr. 13 294.732
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
3 154689 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu CUI 4389203 Teren S teren = 567 mp Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 17 319.680
4 154690 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu CUI 4389203 Teren S teren = 200 mp Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Nicolae Bălănescu nr. 13 352.620
5 101712 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu CUI 4389203 Palatul Copiilor Giurgiu CUI 4642747 Palatul Copiilor Giurgiu Zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 490,30 mp Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Intrarea Gării nr. 115 342.437
6 154691 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu CUI 4389203 Palatul Copiilor Giurgiu CUI 4642747 Teren S teren = 2.175,89 mp Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Intrarea Gării nr. 115 667.548
7 154929 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu CUI 4389203 Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu CUI 5843145 CSS Giurgiu - sediu Clădire P + 3E; Sc = 586 mp; Su = 1.935,36 mp Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr. 30B 1.401.840
8 154930 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu CUI 4389203 Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu CUI 5843145 CSS Giurgiu - teren S teren = 586 mp Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr. 30B 69.552
9 101839 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Clădire Clădire P + 1E, Sc = 627 mp, Sd = 1.254 mp, fundaţii de beton, pereţi cărămidă, planşeu beton, învelitoare ţiglă Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Piaţa Republicii nr. 38 2.384.307
10 155292 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Teren Teren aferent nr. MF 101839, S = 2.161 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Piaţa Republicii nr. 38 1.168.058
11 155299 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Teren intravilan S = 11.179 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69 1.790.116
12 155301 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Hală cu ateliere Sc = 2.538,44 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69 1.584.776
13 155302 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Vopsitorie Sc = 359,72 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69 111.507
14 155303 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Atelier/Şopron Sc = 1.192,80 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69 407.278
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
15 155304 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Centrală termică dezafectată Sc = 292,3 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69 74.114
16 155305 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Centrală termică Sc = 564,83 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69 316.192
17 155306 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Ateliere reparaţii, garaj Sc = 157,77 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69 74.462
18 155307 8.26.10 Universitatea „Petru Maior" CUI 4322831 Castel apă Sc = 28,26 mp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Str. Livezii nr. 69 151.585
19 154459 8.26.10 Universitatea „Ştefan cel Mare" CUI 4244423 Teren S = 1.680 mp Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 1 178.850
20 154932 8.26.10 Universitatea „Ştefan cel Mare" CUI 4244423 Cabana Şipotel Clădire P + 1, Sc = 281,96 mp Judeţul Suceava, comuna Râşca 3.372.131
21 154933 8.26.10 Universitatea „Ştefan cel Mare" CUI 4244423 Teren S = 1.462 mp Judeţul Suceava, comuna Râşca 128.149
22 154934 8.26.10 Universitatea „Ştefan cel Mare" CUI 4244423 Spaţii învăţământ corp E Clădire D + P + 2E; Sc = 2.200 mp Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 13 16.792.927
23 154935 8.26.10 Universitatea „Ştefan cel Mare" CUI 4244423 Teren S = 4.707 mp Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 13 635.106
24 154936 8.26.10 Universitatea „Ştefan cel Mare" CUI 4244423 Clădire Ateneul „Mihai Eminescu" Clădire S + P + 1E; Sc = 1.033 mp; Sd = 2.889 mp Judeţul Suceava 280.626
25 154937 8.26.10 Universitatea „Ştefan cel Mare" CUI 4244423 Teren S = 1.626 mp Judeţul Suceava 80.968
26 154938 8.26.10 Universitatea „Ştefan cel Mare" CUI 4244423 Teren S = 300.000 mp Judeţul Suceava, comuna Moara 24.422.733
27 37277 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila CUI 4343060 Inspectoratul Şcolar Brăila - sediu Clădire D + P + 1E, structură beton, pereţi cărămidă, acoperiş tablă, Sc = 498 mp, S teren = 789,26 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 172 Total: 2.425.484, din care: - construcţii 1.893.969 - teren 531.515
28 37278 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila CUI 4343060 Inspectoratul Şcolar Brăila, şcoală - imobil Clădire P + 1E, pereţi cărămidă, planşeu lemn, învelitoare tablă; Sc = 359 mp; Sd = 1.310 mp; S teren = 657 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 20 Total: 4.012.741, din care: - construcţii 3.571.826 - teren 440.915
29 37279 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila CUI 4343060 Inspectoratul Şcolar Brăila - magazie Sc = 42 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 20 37.568
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
30 121554 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila CUI 4343060 Gard - ISJ Brăila Gard din cărămidă cu structură metalică Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Petru Maior nr. 20 43.740
31 40245 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila CUI 4343060 Casa Corpului Didactic Brăila CUI 5611978 Casa Corpului Didactic Brăila - imobil Corp C 1 - sediu, Sc = 545,01 mp; corp C 2 - magazie, Sc = 104,46 mp; corp C 3 - centrală termică, Sc = 31 mp; corp C 4 - magazie, Sc = 21,46 mp; S teren = 1.500 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Str. Griviţei nr. 328 Total: 1.867.547, din care: - construcţii 1.102.527 - teren 765.020
32 40246 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila CUI 4343060 Casa Corpului Didactic Brăila CUI 5611978 Casa Corpului Didactic Brăila - imobil Parter, cărămidă, acoperiş tablă; Sc = 587 mp; S teren = 726 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Ana Aslan nr. 10 Total: 1.261.041, din care: - construcţii 826.014 - teren 435.027
33 155452 8.26.10 Universitatea de Nord din Baia Mare CUI 3825886 Teren S = 2.049 mp Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Crişan nr. 10 813.720
34 112322 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Locuinţă 3 apartamente Cărămidă, 195 mp Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea; Ferma Stoeneşti 25.210
35 112333 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Locuinţă 2 apartamente Cărămidă, 143 mp Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea; Ferma Stoeneşti 30.500
36 112607 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Uscător solar, 300 mp Cărămidă, beton Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea 114.890
37 112611 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Loc special Cărămidă, 200 mp Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea 197.180
38 112612 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Local dormitor Cărămidă, 700 mp Judeţul Călăraşi, oraşul Fundulea 662.500
39 115405 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Pavilion cercetare 4 laboratoare, magazii, hală sortat fructe, 648 mp Judeţul Buzău, satul Cândeşti 15.090
40 115411 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Magazin prezent. Corp clădire, 3 încăperi, 82 mp Judeţul Buzău, satul Cândeşti 22.420
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
41 115416 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Magazii materiale 3 magazii materiale, remiză, utilaje, 1.000 mp Judeţul Buzău, satul Cândeşti 3.000
42 115420 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Depozit carburanţi 3 rezervoare metalice, rampă, 260 mp Judeţul Buzău, satul Cândeşti 3.680
43 115426 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Atelier mecanic Corp clădire, utilaje specifice, 570 mp Judeţul Buzău, satul Cândeşti 78.450
44 115465 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Grup social Istriţa Săhăteni Clădire parter, dormitoare Judeţul Buzău, satul Cândeşti 213.670
45 115490 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Grup social Istriţa Săhăteni Clădire parter, birouri, dormitoare Judeţul Buzău, satul Cândeşti 31.000
46 115494 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Magazin materiale Istriţa Magazine depozitare produse Judeţul Buzău, satul Cândeşti 19.160
47 115498 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Atelier mecanic Istriţa Clădire cu anexe şi utilaje specifice Judeţul Buzău, satul Cândeşti 54.000
48 115503 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Hală de depozitare sortare Istriţa Hală depozitare, grajd animale, fânar Judeţul Buzău, satul Cândeşti 23.450
49 117423 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire cărămidă (S + P + 1E) Cărămidă Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 65.270
50 117428 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire centrală termică Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 8.000
51 117429 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire atelier mecanic Beton Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 46.600
52 117431 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire cramă Cărămidă + piatră (subsol + parter) Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 181.200
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
53 117433 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire cărămidă Cărămidă, fundaţie beton Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 13.840
54 117435 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Combinat vinificaţie cu utilajele încorporate Platformă beton, inst. electrică Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 270.800
55 117438 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire distilerie Beton Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 14.070
56 117447 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Complex îmbuteliere Beton Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 31.510
57 117450 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire dormitor şcoală Cărămidă Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 10.320
58 117453 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire nefamilişti Beton + piatră Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 96.790
59 117457 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire cercetare (2 nivele + subsol) Cărămidă Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 128.400
60 117460 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Hală Cărămidă Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 9.150
61 117462 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Dormitor comun (P + 1 nivel) Cărămidă + piatră Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 29.190
62 117465 8.29.06 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Clădire locuit + cantină Cărămidă + piatră Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 24.100
63 117469 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti CUI 4602041 Bloc familişti (P + 1 etaj) Cărămidă Judeţul Buzău, comuna Pietroasele 51.710
64 121574 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti CUI 4203563, Clubul Copiilor Sector 1 CUI 4316635 Clubul Copiilor sectorul 5 Clădire S + P, zidărie cărămidă, planşee din beton, Sd = 1.093 mp; S teren = 978 mp Municipiul Bucureşti, sectorul 5, str. Năsăud nr. 93 Total: 3.119.490, din care: - construcţii 1.814.845 - teren 1.304.645SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 224/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 224 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu