Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.223 din 30.03.2016

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 08 aprilie 2016



SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, CRISTIANA PAŞCA PALMER Ministrul finanţelor publice, ANCA DANA DRAGU ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ Concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8.03.09 imobil Amenajare râul Jiu în zona localităţii Schitu, judeţul Dolj epiuri - 11 buc., Ldig = 1,5 km, Steren = 1.567.233 mp, Sconstr_C1-epiu = 370 mp, Sconstr_C2-epiu = 426 mp, Sconstr_C3-epiu = 426 mp, Sconstr_C4-epiu = 580 mp, Sconstr_C5-epiu = 580 mp, Sconstr_C6-epiu = 524 mp, Sconstr_C7-epiu = 524 mp, Sconstr_C8-epiu = 524 mp, Sconstr_C9-epiu = 524 mp, Sconstr_C10-epiu = 426 mp, Sconstr_C11-epiu = 370 mp, Sconstr_C12-dig = 18.519 mp, CF nr. 30431, UAT Braloştiţa, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.0.0.0.0.0. N: râul Jiu; E: proprietăţi particulare; S: râul Jiu; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Braloştiţa; Satul Schitu; -; Nr.: -; 2008 3.933.123 Hotărârea Guvernului nr. 373/2006; Hotărârea Guvernului nr. 791/2006; Hotărârea Guvernului nr. 446/2007; PVRTL nr. 18363/12.12.2008; PVRF nr. 16856/16.12.2011; PVRTL nr. 16902/16.12.2011; PVRF nr. 18416/20.12.2013; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
2 8.03.09 imobil Amenajare şi reabilitare pârâul Prodila în zona localităţii Podari, judeţul Dolj Amenajare albie L = 3,676 km, Protecţie de mal L = 1,84 km, Steren = 48.752 mp, Sconstr_C1-baraj_pământ = 6.694 mp, Sconstr_C2-disipator de energie = 521 mp, Sconstr_C3-rizbermă = 120 mp, Sconstr_C4-protecţie_mal = 260 mp, N: pârâul Prodila; E: râul Jiu şi proprietăţi particulare; S: proprietăţi particulare; V: pârâul Prodila şi proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Podari; -; Nr.: -; 2011 3.206.452 Hotărârea Guvernului nr. 446/2007; PVRTL nr. 16903/16.12.2011; PVRF nr. 18355/20.12.2013; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sconstr_C5-protecţie_mal = 859 mp, Sconstr_C6-protecţie_mal = 871 mp, Sconstr_C7-protecţie_mal = 21 mp, Sconstr_C8-protecţie_mal = 15 mp, Sconstr_C9-protecţie_mal = 155 mp, Sconstr_C10-protecţie_mal = 74 mp, Sconstr_C11-prag = 32 mp, CF nr. 30760, UAT Podari, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.44b.
3 8.03.09 imobil Amenajare şi reabilitare pârâul Terpeziţa şi afluenţi Amenajare albie L = 4,872 km, Protecţie de mal L = 1,27 km, Stotală = 148.829 mp, Steren = 59.066 mp, Sconstr_C1-dig_protecţie = 8.037 mp, Sconstr_C2-dig_protecţie = 12.894 mp, CF nr. 31064, UAT Terpeziţa, Steren = 83.164 mp, Sconstr_C1-dig_protecţie = 23.202 mp, Sconstr_C2-dig_protecţie = 13.471 mp, CF nr. 30990, UAT Vârvoru de Jos, Steren = 6.599 mp, Sconstr_C1-protecţie_mal = 1.830 mp, Sconstr_C2-protecţie_mal = 2.067 mp, CF nr. 30964, UAT Vârvoru de Jos, codul hidrografic al cursului de apă XIV-1.27.4. UAT Terpeziţa: N: proprietari particulari; E: pârâul Terpeziţa; S: proprietari particulari; V: pârâul Terpeziţa; UAT Vârvoru de Jos: N: pârâul Terpeziţa; E: proprietari particulari; S: pârâul Terpeziţa; V: proprietari particulari; UAT Vârvoru de Jos: N: proprietari particulari; E: pârâul Terpeziţa; S: proprietari particulari; V: pârâul Gabru Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Terpeziţa; -; Nr.: -; 2010 2.449.604 Hotărârea Guvernului nr. 446/2007; PVRTL nr. 13345/14.12.2010; PVRF nr. 16200/10.12.2012 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
4 8.03.09 imobil Decolmatare şi reprofilare albie pârâul Mereţel în comuna Gogoşu Reprofilare albie L = 5,5 km, Consolidare de mal L = 0,93 km, Steren = 166.060 mp, Sconstr_C1-consolidări_de_mal = 373 mp, Sconstr_C2-consolidări_de_mal = 355 mp, Sconstr_C3-consolidări_de_mal = 827 mp, Sconstr_C4-consolidări_de_mal = 867 mp, Sconstr_C5-consolidări_de_mal = 1.260 mp, Sconstr_C6-consolidări_de_mal = 1.260 mp, CF nr. 30648, UAT Gogoşu, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.43.2. N: pârâul Mereţel; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Mereţel; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Gogoşu; -; Nr.: -; 2006 2.461.827 Hotărârea Guvernului nr. 986/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1.443/2006; PVRTL nr. 15969/18.12.2006; PVRF nr. 5213/24.04.2009; PVRTL nr. 15968/18.12.2006; PVRF nr. 5212/24.04.2009; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
5 8.03.09 imobil Decolmatare şi reprofilare albie pârâul Băldal (Jivan) în comuna Întorsura Decolmatare şi reprofilare L = 5,5 km, Consolidare mal L = 2,57 km, Zid de sprijin beton L = 0,59 km, Pereu din dale L = 0,36 km, praguri de fund 5 buc., cădere 1 buc.; Steren = 94.741 mp, Sconstr_pereu _din_dale_8 buc. = 522 mp, Sconstr_cădere = 19 mp, Sconstr_consolidări_de_mal_26 buc. = 8.271 mp, Sconstr_zid_de_sprijin_19 buc. = 375 mp, N: pârâul Băldal; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Băldal; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Întorsura;-; Nr.: -; 2012 6.064.402 O.M. nr. 1.580/2008; PVRTL nr. 16198/10.12.2012; PVRF nr. 18954/28.09.2015; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" -Administraţia Bazinală de Apă Jiu
Sconstr_prag_de_fund_4 buc. = 129 mp, CF nr. 30092, UAT Întorsura, codul hidrografic al cursului de apă XIV-1.27.7.
6 8.03.09 imobil Regularizare pârâul Ploştina pe tronsonul sector Roşiuţa - confluenţa râul Motru Recalibrare albie L = 8 km, Steren = 95.785 mp, CF nr. 36465, UAT Motru N: pârâul Ploştina; E: proprietăţi particulare; S: proprietăţi particulare; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Motru;-; Nr.: -; 2011 1.711.831 Aviz M.M.D.D. nr. 1148AK/2008; PVRTL nr. 9572/21.07.2011; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
7 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Merişoara în zona oraşului Vulcan Amenajare albie L = 2,617 km, Zid de sprijin L = 2,073 km, căderi 18 buc., praguri îngropate 4 buc.; Steren = 15.479 mp, Sconstr_consolidări_de_mal_16 buc. = 1.865 mp, Sconstr_cădere_amenajare albie_11 buc. = 382 mp, Sconstr_prag_amenajare_albie_4 buc. = 28 mp, CF nr. 61345, UAT Vulcan, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.12. N: pârâul Merişoara; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Merişoara şi proprietăţi particulare; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Vulcan; -; Nr.: -; 2009 6.296.820 O.M. nr. 1026/2005; PVRTL nr. 16745/18.12.2009; PVRF nr. 16855/16.12.2011; PVRTL nr. 6027/13.05.2011; PVRF nr. 8233/21.06.2013; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
8 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Maleia în zona localităţii Petroşani Amenajare albie L = 2 km, Consolidare mal L = 1,37 km, Steren = 9.630 mp, Sconstr_consolidare_mal_2 buc. = 1.143 mp, Sconstr_cădere_amenajare_albie_ 12 buc. = 188 mp, Sconstr_prag_amenajare_albie_7 buc. = 51 mp, CF nr. 63486, UAT Petroşani, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.15.9. N: pârâul Maleia; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Maleia; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr.: -; 2010 3.937.041 Hotărârea Guvernului nr. 446/2007; PVRTL nr. 10273/10.09.2010; PVRF nr. 16203/10.12.2012 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
9 8.03.09 imobil Apărare de mal drept şi reprofilare albie râul Jiul de Vest în zona localităţii Lupeni Reprofilare albie L = 1 km, Apărare de mal L = 0,9 km, Steren = 14.681 mp, Sconstr_C1-apărare_de_mal = 1.200 mp, Sconstr_C2-apărare_de_mal = 43 mp, Sconstr_C3-apărare_de_mal = 69 mp, Sconstr_C4-apărare_de_mal = 299 mp, CF nr. 61420, UAT Lupeni, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.15 N: proprietăţi particulare; E: râul Jiul de Vest; S: proprietăţi particulare; V: râul Jiul de Vest Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Lupeni; -; Nr.: -; 2011 2.042.813 Aviz M.M.D.D. nr. 823AK/2008; PVRTL nr. 6026/13.05.2011; PVRF nr. 8232/21.06.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
10 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Jieţ în zona Petrila Recalibrare albie L = 1,75 km, Protecţii de mal L = 0,85 km, Steren = 64.424 mp, Sconstr_amenajare_albie_5 buc. = 351 mp, Sconstr_protecţii_mal_5 buc. = 14.863 mp, CF nr. 62366, UAT Petrila, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.15.7 N: pârâul Jieţ; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Jieţ; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr.: -; 2011 3.506.078 O.M. nr. 49/2008; PVRTL nr. 14111/21.10.2011; PVRF nr. 18353/20.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 223/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 223 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu