Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.223 din 30.03.2016

privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 08 aprilie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu, a bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care au fost puse în funcţiune, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, CRISTIANA PAŞCA PALMER Ministrul finanţelor publice, ANCA DANA DRAGU ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile rezultate din investiţii noi care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul PIF Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală (proces-verbal) Administrare/ Concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8.03.09 imobil Amenajare râul Jiu în zona localităţii Schitu, judeţul Dolj epiuri - 11 buc., Ldig = 1,5 km, Steren = 1.567.233 mp, Sconstr_C1-epiu = 370 mp, Sconstr_C2-epiu = 426 mp, Sconstr_C3-epiu = 426 mp, Sconstr_C4-epiu = 580 mp, Sconstr_C5-epiu = 580 mp, Sconstr_C6-epiu = 524 mp, Sconstr_C7-epiu = 524 mp, Sconstr_C8-epiu = 524 mp, Sconstr_C9-epiu = 524 mp, Sconstr_C10-epiu = 426 mp, Sconstr_C11-epiu = 370 mp, Sconstr_C12-dig = 18.519 mp, CF nr. 30431, UAT Braloştiţa, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.0.0.0.0.0. N: râul Jiu; E: proprietăţi particulare; S: râul Jiu; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Braloştiţa; Satul Schitu; -; Nr.: -; 2008 3.933.123 Hotărârea Guvernului nr. 373/2006; Hotărârea Guvernului nr. 791/2006; Hotărârea Guvernului nr. 446/2007; PVRTL nr. 18363/12.12.2008; PVRF nr. 16856/16.12.2011; PVRTL nr. 16902/16.12.2011; PVRF nr. 18416/20.12.2013; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
2 8.03.09 imobil Amenajare şi reabilitare pârâul Prodila în zona localităţii Podari, judeţul Dolj Amenajare albie L = 3,676 km, Protecţie de mal L = 1,84 km, Steren = 48.752 mp, Sconstr_C1-baraj_pământ = 6.694 mp, Sconstr_C2-disipator de energie = 521 mp, Sconstr_C3-rizbermă = 120 mp, Sconstr_C4-protecţie_mal = 260 mp, N: pârâul Prodila; E: râul Jiu şi proprietăţi particulare; S: proprietăţi particulare; V: pârâul Prodila şi proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Podari; -; Nr.: -; 2011 3.206.452 Hotărârea Guvernului nr. 446/2007; PVRTL nr. 16903/16.12.2011; PVRF nr. 18355/20.12.2013; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sconstr_C5-protecţie_mal = 859 mp, Sconstr_C6-protecţie_mal = 871 mp, Sconstr_C7-protecţie_mal = 21 mp, Sconstr_C8-protecţie_mal = 15 mp, Sconstr_C9-protecţie_mal = 155 mp, Sconstr_C10-protecţie_mal = 74 mp, Sconstr_C11-prag = 32 mp, CF nr. 30760, UAT Podari, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.44b.
3 8.03.09 imobil Amenajare şi reabilitare pârâul Terpeziţa şi afluenţi Amenajare albie L = 4,872 km, Protecţie de mal L = 1,27 km, Stotală = 148.829 mp, Steren = 59.066 mp, Sconstr_C1-dig_protecţie = 8.037 mp, Sconstr_C2-dig_protecţie = 12.894 mp, CF nr. 31064, UAT Terpeziţa, Steren = 83.164 mp, Sconstr_C1-dig_protecţie = 23.202 mp, Sconstr_C2-dig_protecţie = 13.471 mp, CF nr. 30990, UAT Vârvoru de Jos, Steren = 6.599 mp, Sconstr_C1-protecţie_mal = 1.830 mp, Sconstr_C2-protecţie_mal = 2.067 mp, CF nr. 30964, UAT Vârvoru de Jos, codul hidrografic al cursului de apă XIV-1.27.4. UAT Terpeziţa: N: proprietari particulari; E: pârâul Terpeziţa; S: proprietari particulari; V: pârâul Terpeziţa; UAT Vârvoru de Jos: N: pârâul Terpeziţa; E: proprietari particulari; S: pârâul Terpeziţa; V: proprietari particulari; UAT Vârvoru de Jos: N: proprietari particulari; E: pârâul Terpeziţa; S: proprietari particulari; V: pârâul Gabru Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Terpeziţa; -; Nr.: -; 2010 2.449.604 Hotărârea Guvernului nr. 446/2007; PVRTL nr. 13345/14.12.2010; PVRF nr. 16200/10.12.2012 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
4 8.03.09 imobil Decolmatare şi reprofilare albie pârâul Mereţel în comuna Gogoşu Reprofilare albie L = 5,5 km, Consolidare de mal L = 0,93 km, Steren = 166.060 mp, Sconstr_C1-consolidări_de_mal = 373 mp, Sconstr_C2-consolidări_de_mal = 355 mp, Sconstr_C3-consolidări_de_mal = 827 mp, Sconstr_C4-consolidări_de_mal = 867 mp, Sconstr_C5-consolidări_de_mal = 1.260 mp, Sconstr_C6-consolidări_de_mal = 1.260 mp, CF nr. 30648, UAT Gogoşu, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.43.2. N: pârâul Mereţel; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Mereţel; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Gogoşu; -; Nr.: -; 2006 2.461.827 Hotărârea Guvernului nr. 986/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1.443/2006; PVRTL nr. 15969/18.12.2006; PVRF nr. 5213/24.04.2009; PVRTL nr. 15968/18.12.2006; PVRF nr. 5212/24.04.2009; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
5 8.03.09 imobil Decolmatare şi reprofilare albie pârâul Băldal (Jivan) în comuna Întorsura Decolmatare şi reprofilare L = 5,5 km, Consolidare mal L = 2,57 km, Zid de sprijin beton L = 0,59 km, Pereu din dale L = 0,36 km, praguri de fund 5 buc., cădere 1 buc.; Steren = 94.741 mp, Sconstr_pereu _din_dale_8 buc. = 522 mp, Sconstr_cădere = 19 mp, Sconstr_consolidări_de_mal_26 buc. = 8.271 mp, Sconstr_zid_de_sprijin_19 buc. = 375 mp, N: pârâul Băldal; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Băldal; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Comuna Întorsura;-; Nr.: -; 2012 6.064.402 O.M. nr. 1.580/2008; PVRTL nr. 16198/10.12.2012; PVRF nr. 18954/28.09.2015; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" -Administraţia Bazinală de Apă Jiu
Sconstr_prag_de_fund_4 buc. = 129 mp, CF nr. 30092, UAT Întorsura, codul hidrografic al cursului de apă XIV-1.27.7.
6 8.03.09 imobil Regularizare pârâul Ploştina pe tronsonul sector Roşiuţa - confluenţa râul Motru Recalibrare albie L = 8 km, Steren = 95.785 mp, CF nr. 36465, UAT Motru N: pârâul Ploştina; E: proprietăţi particulare; S: proprietăţi particulare; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Dolj; Municipiul Motru;-; Nr.: -; 2011 1.711.831 Aviz M.M.D.D. nr. 1148AK/2008; PVRTL nr. 9572/21.07.2011; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
7 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Merişoara în zona oraşului Vulcan Amenajare albie L = 2,617 km, Zid de sprijin L = 2,073 km, căderi 18 buc., praguri îngropate 4 buc.; Steren = 15.479 mp, Sconstr_consolidări_de_mal_16 buc. = 1.865 mp, Sconstr_cădere_amenajare albie_11 buc. = 382 mp, Sconstr_prag_amenajare_albie_4 buc. = 28 mp, CF nr. 61345, UAT Vulcan, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.12. N: pârâul Merişoara; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Merişoara şi proprietăţi particulare; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Vulcan; -; Nr.: -; 2009 6.296.820 O.M. nr. 1026/2005; PVRTL nr. 16745/18.12.2009; PVRF nr. 16855/16.12.2011; PVRTL nr. 6027/13.05.2011; PVRF nr. 8233/21.06.2013; PV de reevaluare nr. 20380/30.12.2014 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
8 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Maleia în zona localităţii Petroşani Amenajare albie L = 2 km, Consolidare mal L = 1,37 km, Steren = 9.630 mp, Sconstr_consolidare_mal_2 buc. = 1.143 mp, Sconstr_cădere_amenajare_albie_ 12 buc. = 188 mp, Sconstr_prag_amenajare_albie_7 buc. = 51 mp, CF nr. 63486, UAT Petroşani, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.15.9. N: pârâul Maleia; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Maleia; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Municipiul Petroşani; -; Nr.: -; 2010 3.937.041 Hotărârea Guvernului nr. 446/2007; PVRTL nr. 10273/10.09.2010; PVRF nr. 16203/10.12.2012 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
9 8.03.09 imobil Apărare de mal drept şi reprofilare albie râul Jiul de Vest în zona localităţii Lupeni Reprofilare albie L = 1 km, Apărare de mal L = 0,9 km, Steren = 14.681 mp, Sconstr_C1-apărare_de_mal = 1.200 mp, Sconstr_C2-apărare_de_mal = 43 mp, Sconstr_C3-apărare_de_mal = 69 mp, Sconstr_C4-apărare_de_mal = 299 mp, CF nr. 61420, UAT Lupeni, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.15 N: proprietăţi particulare; E: râul Jiul de Vest; S: proprietăţi particulare; V: râul Jiul de Vest Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Lupeni; -; Nr.: -; 2011 2.042.813 Aviz M.M.D.D. nr. 823AK/2008; PVRTL nr. 6026/13.05.2011; PVRF nr. 8232/21.06.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu
10 8.03.09 imobil Amenajare pârâul Jieţ în zona Petrila Recalibrare albie L = 1,75 km, Protecţii de mal L = 0,85 km, Steren = 64.424 mp, Sconstr_amenajare_albie_5 buc. = 351 mp, Sconstr_protecţii_mal_5 buc. = 14.863 mp, CF nr. 62366, UAT Petrila, codul hidrografic al cursului de apă VII-1.15.7 N: pârâul Jieţ; E: proprietăţi particulare; S: pârâul Jieţ; V: proprietăţi particulare Ţara: România; Judeţul: Hunedoara; Oraşul Petrila; -; Nr.: -; 2011 3.506.078 O.M. nr. 49/2008; PVRTL nr. 14111/21.10.2011; PVRF nr. 18353/20.12.2013 În administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 223/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 223 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu