E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 212 din 30 martie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 142 din  5 aprilie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 55 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna

    ORDONANTA
    Art. 2
    Produsele pentru care se datoreaza accize sunt:
    a) alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, bauturile alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic;
    b) produsele din tutun;
    c) produsele petroliere;
    d) alte produse si grupe de produse, prevazute in anexa nr. 2.

    NORME
    1. Produsele supuse accizelor din cadrul grupelor prevazute la art. 2 din ordonanta, pe pozitii si pe coduri tarifare corespunzatoare, sunt nominalizate in anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice. In categoria bauturilor spirtoase sunt asimilate alcoolul etilic rafinat imbuteliat si esentele alimentare cu continut de alcool etilic rafinat mai mare de 0,5% in volum.

    ORDONANTA
    Art. 3 lit. a) alin. 3
    Alcoolul brut, in acceptia acestei ordonante, este alcoolul obtinut prin fermentarea alcoolica si distilarea lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, avand concentratia alcoolica mai mica de 95,5% in volum.

    NORME
    2. In categoria alcoolului brut, conform definitiei redate in ordonanta, se includ orice tip de alcool cu o concentratie mai mica de 95,5% in volum, indiferent sub ce denumire se comercializeaza, precum si alcoolul etilic denaturat cu orice concentratie.
    Prin alcool etilic denaturat se intelege alcoolul etilic rafinat care este denaturat prin introducerea unor substante specifice fiecarei destinatii, alta decat consumul alimentar, astfel incat sa nu poata fi utilizat la obtinerea bauturilor alcoolice.
    Alcoolul tehnic rezultat ca produs secundar din procesul de rafinare a alcoolului brut, care datorita compozitiei sale nu poate fi utilizat in industria alimentara, nu intra sub incidenta accizelor.

    ORDONANTA
    Art. 4
    (1) Platitorii de accize pentru produsele prevazute la art. 3 sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc sau importa astfel de produse.

    NORME
    3. Pentru toate produsele mentionate la art. 3 din ordonanta, inclusiv pentru produsele aflate in stoc la data de 15 februarie 2000, livrate incepand cu aceasta data de agentii economici producatori, se datoreaza bugetului de stat accizele prevazute in anexa nr. 1 la ordonanta, cu exercitarea dreptului de deducere a accizelor aferente materiei prime achizitionate si utilizate in prelucrare.

    ORDONANTA
    Art. 5
    (1) Pentru produsele prevazute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 se datoreaza bugetului de stat o acciza specifica de baza exprimata in echivalent euro pe hectolitru alcool pur, la care se adauga o acciza procentuala de 1% aplicata asupra pretului cu amanuntul maxim declarat.

    NORME
    4. Sumele datorate bugetului de stat drept accize pentru bauturile alcoolice spirtoase se determina dupa cum urmeaza:
    Total acciza datorata = A1 + A2,
    in care:
    A1 = acciza specifica;
    A2 = acciza procentuala;
           C      K x R
    A1 = ----- x ------- x Q1;
          100      100

    A2 = 1% x PA x Q2,
    in care:
    C = concentratia alcoolica exprimata in procente de volum;
    K = acciza specifica unitara prevazuta la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1 la ordonanta;
    R = cursul de schimb valutar;
    PA = pretul maxim cu amanuntul declarat pe butelie;
    Q1 = cantitatea (in litri);
    Q2 = numarul de butelii aferent lui Q1.

    ORDONANTA
    Art. 5
    (2) Pentru produsele prevazute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4, 2, 3.1 - 3.4 si 4 din anexa nr. 1 accizele sunt stabilite in sume fixe exprimate in echivalent euro pe unitatea de masura, astfel:
    a) euro pe hectolitru alcool pur - pentru produsele prevazute la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4 si 2 din anexa nr. 1;
    b) euro pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele prevazute la nr. crt. 3.1 - 3.4 si 4 din anexa nr. 1.

    NORME
    5. a) Sumele datorate bugetului de stat cu titlu de accize pentru: alcool brut; alcool etilic rafinat; alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic, cu o concentratie mai mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de vin si produse pe baza de distilat din vin, cu o concentratie in alcool de peste 22% in volum; coniac, armaniac si vinars, precum si pentru bauturi alcoolice naturale se determina dupa cum urmeaza:

          C      K x R
    A = ----- x ------- x Q,
         100      100

    in care:
    A = cuantumul accizei;
    C = concentratia alcoolica exprimata in procente de volum;
    K = acciza specifica unitara prevazuta la nr. crt. 1.1, 1.2, 1.4 si 2 din anexa nr. 1 la ordonanta, in functie de natura produsului;
    R = cursul de schimb valutar;
    Q = cantitatea (in litri).
    b) Sumele datorate bugetului de stat cu titlu de accize pentru vinuri si produse pe baza de vin, precum si pentru bere se determina dupa cum urmeaza:

             K x R
    A = C x ------- x Q,
              100

    in care:
    A = cuantumul accizei;
    C = numarul de grade alcoolice continute;
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 3.1 - 3.4 si 4 din anexa nr. 1 la ordonanta, in functie de natura produsului;
    R = cursul de schimb valutar;
    Q = cantitatea (in litri).
    In anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice sunt prezentate exemple privind metodologia de calcul al accizelor.

    ORDONANTA
    Art. 6
    (8) Ori de cate ori se intentioneaza modificarea preturilor minime stabilite, precum si a preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, asociatiile patronale ale producatorilor de bauturi alcoolice, agentii economici producatori interni sau importatori, dupa caz, au obligatia sa renotifice sau sa declare integral listele cuprinzand preturile, indiferent daca modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Renotificarea sau redeclararea preturilor, dupa caz, se face in conditiile prevazute la alin. (3), (5) si (6).

    NORME
    6. a) Agentii economici producatori interni sau importatori de alcool etilic rafinat imbuteliat si de bauturi alcoolice spirtoase, care pentru anul in curs nu detin licenta de atestare a dreptului de marcare, dar inregistreaza in depozitele proprii, la data de 31 decembrie a anului precedent, stocuri de produse deja marcate, pentru care au declarat preturi maxime de vanzare cu amanuntul, vor putea sa renotifice aceste preturi.
    Preturile maxime de vanzare cu amanuntul renotificate pot fi practicate numai pentru stocul de produse inregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent, stoc comunicat pe sortimente de produse si organului fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea.
    Ori de cate ori intervin modificari ale preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, aferente stocurilor inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, acestea vor fi notificate organului fiscal. La notificare se vor prezenta atat situatia stocului existent la 31 decembrie, cat si situatia stocului ramas la data redeclararii.
    Pentru anul intrarii in vigoare a ordonantei agentii economici producatori interni sau importatori de alcool etilic rafinat imbuteliat si de bauturi alcoolice spirtoase, care nu detin licenta de atestare a dreptului de marcare pentru anul 2000, dar inregistreaza stocuri de astfel de produse deja marcate, vor inventaria pe sortimente aceste stocuri, iar un exemplar al listelor de inventar va fi transmis organului fiscal teritorial in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. In vederea comercializarii acestor stocuri agentii economici in cauza vor putea sa notifice organului fiscal preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi.
    b) In situatia in care agentii economici importatori de alcool etilic rafinat imbuteliat si de bauturi alcoolice spirtoase practica la data comercializarii acestor produse pe piata interna preturi maxime de vanzare cu amanuntul renotificate mai mari decat cele declarate si in vigoare la momentul importului vor vira la bugetul de stat diferenta dintre acciza procentuala datorata la momentul livrarii si acciza procentuala datorata la momentul importului, corespunzator cantitatii efectiv livrate, cu noile preturi.
    Momentul in care aceste diferente sunt datorate este momentul livrarii produselor pe piata interna, plata efectuandu-se lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare.
    c) Pentru alcoolul etilic rafinat imbuteliat si pentru bauturile alcoolice spirtoase care fac obiectul comercializarii in regim duty-free, in situatiile in care organele vamale au obligatia sa calculeze, sa urmareasca si sa incaseze accizele, sumele reprezentand accizele aferente cotelor procentuale vor fi calculate pe baza preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate de agentii economici producatori interni sau importatori de astfel de produse. Aceste preturi reprezinta baza de calcul pentru produsele care se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate.
    In cazul produselor care nu se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul, calculul accizelor procentuale se va face pe baza preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate de producatorii interni si importatori pentru produse similare.

    ORDONANTA
    Art. 6
    (10) Este interzisa comercializarea alcoolului etilic rafinat imbuteliat si a produselor prevazute la nr. crt. 1.3 din anexa nr. 1, de catre orice agent economic autorizat sa comercializeze astfel de produse, la preturi mai mari decat preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, in vigoare. Preturile de vanzare cu amanuntul nu pot fi mai mici decat preturile minime stabilite pe produse, la care se mai adauga acciza determinata pe baza pretului maxim de vanzare cu amanuntul, plus taxa pe valoarea adaugata aferenta.

    NORME
    7. Toti agentii economici autorizati sa comercializeze produse pentru care s-au declarat preturi maxime de vanzare cu amanuntul vor anexa la factura fiscala lista cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul in vigoare la data livrarii, pentru produsele inscrise in factura.

    ORDONANTA
    Art. 7
    (5) Jurnalul privind cumpararile de materii prime si cel privind vanzarile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica in parte, in baza documentelor de evidenta operativa.

    NORME
    8. Pentru determinarea valorii accizelor de virat la bugetul de stat, in baza datelor cuprinse in Jurnalul privind cumpararile de materii prime si in Jurnalul privind vanzarile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se va intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA
    Art. 8
    (1) Toate livrarile de alcool efectuate de agentii economici producatori interni si importatori, precum si livrarile de bauturi alcoolice efectuate de catre agentii economici producatori interni, importatori si comercianti in sistem angro vor fi facturate in momentul livrarii, utilizandu-se pentru aceasta, in mod obligatoriu, facturi fiscale. Transferurile de produse intre gestiuni se vor efectua pe baza de avize de insotire a marfii.

    NORME
    9. Avizele de insotire a marfii se utilizeaza numai pentru transferurile de produse intre gestiunile aceluiasi agent economic.
    Trecerea bauturilor alcoolice ale unui agent economic furnizor in mijloace de transport auto, in vederea distribuirii bauturilor alcoolice respective catre comerciantii en detail, reprezinta un transfer intre gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, insotitorul transportului fiind mandatarul furnizorului.

    ORDONANTA
    Art. 11
    (1) Pentru tigarete, indiferent de provenienta si de calitatea acestora, se datoreaza bugetului de stat o acciza specifica, stabilita in echivalent euro pe 1.000 de tigarete, la care se adauga o cota procentuala aplicata asupra preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate.

    NORME
    10. Sumele datorate bugetului de stat drept acciza pentru tigarete se determina dupa cum urmeaza:
    Total acciza datorata = A1 + A2,
    in care:
    A1 = acciza specifica;
    A2 = acciza procentuala;
    A1 = K x R x Q1;
    A2 = 20% x PA x Q2,
    in care:
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la ordonanta;
    R = cursul de schimb valutar;
    PA = pretul de vanzare cu amanuntul maxim declarat;
    Q1 = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 de tigarete;
    Q2 = numarul de pachete de tigarete aferente lui Q1.

    ORDONANTA
    Art. 11
    (8) Ori de cate ori se intentioneaza modificari ale preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, agentii economici producatori interni sau importatori au obligatia sa redeclare preturile pentru toate sortimentele de tigarete, indiferent daca modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face pe baza aceluiasi model de declaratie si cu respectarea termenelor prevazute la alin. (6) si (7).

    NORME
    11. a) Agentii economici producatori interni sau importatori de tigarete, care pentru anul in curs nu detin licenta de atestare a dreptului de marcare, dar inregistreaza in depozitele proprii, la data de 31 decembrie a anului precedent, stocuri de produse deja marcate, pentru care au declarat preturi maxime de vanzare cu amanuntul, vor putea sa redeclare aceste preturi.
    Preturile maxime de vanzare cu amanuntul redeclarate pot fi practicate numai pentru stocul de produse inregistrat la data de 31 decembrie a anului precedent, stoc comunicat pe sortimente de tigarete si organului fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea.
    Ori de cate ori intervin modificari ale preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate, aferente stocurilor inregistrate la data de 31 decembrie, acestea vor fi notificate organului fiscal. La notificare se vor prezenta atat situatia stocului existent la data de 31 decembrie, cat si situatia stocului ramas la data redeclararii.
    Pentru anul intrarii in vigoare a ordonantei agentii economici producatori interni sau importatori de tigarete, care nu detin licenta de atestare a dreptului de marcare pentru anul 2000, dar inregistreaza stocuri de astfel de produse deja marcate, vor inventaria pe sortimente aceste stocuri, iar un exemplar al listelor de inventar va fi transmis organului fiscal teritorial in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. In vederea comercializarii acestor stocuri agentii economici in cauza vor putea sa notifice organului fiscal preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate, cu minimum doua zile inainte de data practicarii acestor preturi.
    b) In situatia in care agentii economici importatori de tigarete practica la data comercializarii acestor produse pe piata interna preturi maxime de vanzare cu amanuntul redeclarate mai mari decat cele declarate si in vigoare la momentul importului vor vira la bugetul de stat diferenta dintre acciza procentuala datorata la momentul livrarii si acciza procentuala datorata la momentul importului, corespunzator cantitatii efectiv livrate, cu noile preturi.
    Momentul in care aceste diferente sunt datorate este momentul livrarii produselor pe piata interna, plata efectuandu-se lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare.
    c) Pentru tigaretele care fac obiectul comercializarii in regim duty-free, in situatiile in care organele vamale au obligatia sa calculeze, sa urmareasca si sa incaseze accizele, sumele reprezentand accizele aferente cotelor procentuale vor fi calculate pe baza preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate de agentii economici producatori interni sau importatori de astfel de produse. Aceste preturi reprezinta baza de calcul pentru produsele care se regasesc in listele cuprinzand preturile maxime de vanzare cu amanuntul declarate.
    In cazul produselor care nu se regasesc in listele cuprinzand preturi maxime de vanzare cu amanuntul, calculul accizelor procentuale se va face pe baza preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate de producatorii interni si importatori pentru produse similare.

    ORDONANTA
    Art. 13
    (1) Pentru produsele din tutun, altele decat tigaretele, se datoreaza bugetului de stat accize specifice, stabilite in echivalent euro pe unitatea de masura, prevazute in anexa nr. 1.

    NORME
    12. Sumele datorate bugetului de stat drept acciza se determina dupa cum urmeaza:
    a) tigari si tigari de foi:

    A = Q x K x R,
    in care:
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 de tigari;
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la ordonanta;
    R = cursul de schimb valutar;
    b) tutun destinat fumatului, tutun de prizat si tutun de mestecat:

    A = Q x K x R,
    in care:
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea (in kilograme);
    K = acciza unitara prevazuta la nr. crt. 7 si 8 din anexa nr. 1 la ordonanta;
    R = cursul de schimb valutar.

    ORDONANTA
    Art. 15 alin. (1) lit. b)
    Din grupa produselor petroliere se datoreaza accize pentru:
    ........................................................................
    b) benzine de prima distilare de DAV, de cocsare si de piroliza, in cazul in care acestea nu sunt livrate altor rafinarii pentru procesare;

    NORME
    13. Pentru benzinele de prima distilare de DAV, de cocsare si de piroliza nu se datoreaza accize numai in cazul in care aceste produse se livreaza direct de agentii economici producatori altor rafinarii in vederea procesarii.

    ORDONANTA
    Art. 16
    Platitori de accize pentru produsele petroliere sunt agentii economici producatori sau importatori de astfel de produse.

    NORME
    14. Transferurile de produse petroliere in cadrul subunitatilor fara personalitate juridica din structura unui agent economic cu personalitate juridica nu sunt generatoare de plata a accizelor. Aceasta obligatie se creeaza in momentul transferului dreptului de proprietate.
    Agentii economici producatori de produse petroliere sunt platitori de accize pentru toate cantitatile de astfel de produse obtinute, inclusiv pentru cele rezultate din operatiuni de procesare efectuate in baza contractelor incheiate intre agentul economic prestator si beneficiarul prestatiei.
    Agentii economici producatori nu mai datoreaza accize pentru cantitatile de produse petroliere rezultate din procesarea, in sistem de prestari de servicii, a benzinelor de prima distilare de DAV, de cocsare si de piroliza, pentru care beneficiarul prestatiei face dovada privind achitarea accizelor aferente acestor materii prime, inscrise in factura de cumparare. Documentele justificative vor fi factura de cumparare a materiei prime, ordinul de plata si extrasul de cont. Aceste documente vor fi pastrate la agentul economic prestator.
    Pentru benzinele de prima distilare de DAV, de cocsare si de piroliza, provenite din import, in cazul in care importul nu este efectuat direct de rafinarie in vederea procesarii, platitori de accize sunt agentii economici importatori la momentul efectuarii formalitatilor de import.

    ORDONANTA
    Art. 17
    Pentru produsele petroliere accizele datorate bugetului de stat sunt stabilite in echivalent euro/tona de produs si sunt prevazute in anexa nr. 1.

    NORME
    15. Sumele datorate bugetului de stat drept accize pentru produsele petroliere se determina dupa cum urmeaza:

    A = K x R x Q,
    in care:
    A = cuantumul accizei;
    K = accizele prevazute la nr. crt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 si 17 din anexa nr. 1 la ordonanta;
    R = cursul de schimb valutar;
    Q = cantitatea (in tone).
    Pentru cantitatile de produse petroliere - carburanti auto, uleiuri pentru motoare auto -, comercializate in litri prin unitatile de distributie, valoarea accizelor datorate se va determina prin transformarea in tone a cantitatilor vandute, pe baza densitatilor medii de calcul lunar.
    Pentru cantitatile de combustibili tip "M" si tip "P", comercializate in litri prin unitatile de distributie, valoarea accizelor se va determina prin transformarea in tone a cantitatilor vandute, pe baza densitatii medii de calcul pentru luna precedenta.

    ORDONANTA
    Art. 19
    (3) Platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc in tara bunuri de natura celor prevazute la nr. crt. 7 din anexa nr. 2.

    NORME
    16. Platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc in tara autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate), indiferent de capacitatea cilindrica a acestora.
    Calculul accizelor se efectueaza in functie de capacitatea cilindrica a autoturismelor si in raport cu gradul de poluare (redus sau normal) al autoturismului.
    Gradul de poluare se stabileste de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pe baza verificarilor efectuate asupra autoturismelor, si va fi atestat detinatorului de autovehicule printr-un inscris.
    Acest inscris va fi prezentat la organul vamal si va sta la baza determinarii cuantumului accizelor.
    Determinarea gradului de poluare se va efectua in baza reglementarii nationale "Conditii tehnice pentru vehicule rutiere, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania".

    ORDONANTA
    Art. 22
    Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe stabilite in echivalent euro pe unitatea de masura, prevazute in anexa nr. 2, asupra cantitatilor produse sau importate.

    NORME
    17. Pentru cafea cu inlocuitori si pentru amestecuri cu cafea solubila acciza se calculeaza prin aplicarea sumelor stabilite in echivalent euro pe unitatea de masura asupra intregii cantitati de produs finit realizat la intern sau importat ca atare si nu numai asupra cantitatii de cafea sau de cafea solubila inclusa in aceste amestecuri.

    ORDONANTA
    Art. 23 alin. (5) lit. a)
    Exercitarea dreptului de deducere este conditionata de existenta urmatoarelor documente justificative care atesta provenienta legala a cantitatilor utilizate ca materie prima, dupa cum urmeaza:
    a) in cazul achizitionarii materiei prime direct de pe piata externa: licenta de import, autorizatia de comercializare in calitate de agent economic importator, declaratia vamala de import, factura externa;

    NORME
    18. Pentru cafea exercitarea dreptului de deducere se va efectua in baza contractului de import.

    ORDONANTA
    Art. 23
    (8) Jurnalul privind cumpararile de materii prime si cel privind vanzarile de produse finite supuse accizelor vor fi intocmite pentru fiecare luna calendaristica in baza documentelor de evidenta operativa.

    NORME
    19. Pentru determinarea valorii accizelor de virat la bugetul de stat, in baza datelor cuprinse in Jurnalul privind cumpararile de materii prime si in Jurnalul privind vanzarile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se va intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

    ORDONANTA
    Art. 24
    (1) Toate livrarile de cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, efectuate de agentii economici producatori interni, importatori si comercianti in sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate in momentul livrarii, utilizandu-se pentru aceasta facturi fiscale, special tiparite de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala". Transferurile de produse intre gestiuni se vor efectua pe baza de avize de insotire a marfii.

    NORME
    20. Avizele de insotire a marfii se utilizeaza numai pentru transferurile de produse intre gestiunile aceluiasi agent economic.
    Trecerea cantitatilor de cafea ale unui agent economic furnizor in mijloace de transport auto, in vederea distribuirii acestora catre comerciantii en detail, reprezinta un transfer intre gestiuni, mijlocul de transport respectiv fiind asimilat unei gestiuni separate a furnizorului, insotitorul transportului fiind mandatarul furnizorului.

    ORDONANTA
    Art. 25 lit. e)
    Sunt scutite de la plata accizelor:
    ........................................................................
    e) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim;

    NORME
    21. Pentru produsele scoase din rezerva de stat sau din rezerva de mobilizare plata accizelor se face de unitatile detinatoare ale acestor stocuri la livrarea produselor catre beneficiari.

    ORDONANTA
    Art. 26
    Pentru produsele prevazute la art. 25 lit. b), f), g) si i), scutirea de la plata accizelor se acorda prin restituirea accizelor platite la achizitionarea acestora, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile folosite cu destinatiile expres mentionate in prezenta ordonanta.

    NORME
    22.1. In ceea ce priveste scutirea prevazuta la art. 25 lit. b):
    Pentru produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri in regim duty-free, restituirea se face in baza cererii-tip prevazute in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, adresata organelor fiscale teritoriale.
    Restituirea accizelor aferente produselor aprovizionate la preturi cu accize si vandute in regim duty-free se va face in urma unei verificari efective a realitatii sumelor solicitate sa fie restituite.
    22.2. In ceea ce priveste scutirea prevazuta la art. 25 lit. f):
    In situatiile in care agentii economici achizitioneaza alcool etilic rafinat de la producatori sau importatori, pe care il utilizeaza in productia de alcool sanitar, pot solicita restituirea accizelor platite la achizitionarea alcoolului utilizat ca materie prima numai atunci cand acest alcool sanitar este destinat livrarii catre unitati sanitare si farmacii.
    Prin unitati sanitare, in acest caz, se intelege: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, laboratoare medicale, precum si alte unitati cu specific sanitar.
    22.3. In ceea ce priveste scutirea prevazuta la art. 25 lit. g):
    In situatiile in care agentii economici achizitioneaza alcool etilic rafinat de la producatori sau importatori, pe care il utilizeaza in productia de medicamente si de otet alimentar, pot solicita restituirea accizelor platite la achizitionarea alcoolului utilizat ca materie prima.
    22.4. Pentru a beneficia de restituire producatorii prevazuti la pct. 22.2 si 22.3 vor depune la organul fiscal teritorial o cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 7 si, respectiv, in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, dupa caz.
    Cererea se depune lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, pentru toate cantitatile de alcool achizitionate in cursul lunii precedente si introduse efectiv in fabricatie.
    Restituirea se va face in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete la organul fiscal teritorial, pe baza verificarii realitatii sumelor solicitate.
    22.5. Pentru agentii economici producatori de alcool sanitar destinat livrarii catre unitati sanitare si farmacii, precum si pentru agentii economici producatori de otet alimentar, care folosesc pentru realizarea acestor produse alcoolul etilic rafinat fabricat in sectiile proprii, scutirile prevazute la art. 25 lit. f) si g) din ordonanta opereaza astfel:
    - la livrarea alcoolului etilic rafinat din sectia proprie catre sectia de prelucrare a alcoolului sanitar sau a otetului alimentar se calculeaza si se evidentiaza acciza aferenta cantitatilor de alcool introduse in prelucrare. Documentele de transfer al alcoolului catre sectia de productie vor fi centralizate lunar, iar datele cuprinse in centralizator vor sta la baza determinarii volumului accizelor aferent cantitatilor de alcool prelucrat in acest scop;
    - lunar, corespunzator cantitatilor de otet alimentar si alcool sanitar efectiv livrate cu destinatiile prevazute de ordonanta, se vor deduce din suma totala a accizelor datorate bugetului de stat accizele aferente alcoolului utilizat ca materie prima pentru obtinerea acestor produse.
    22.6. In ceea ce priveste scutirea prevazuta la art. 25 lit. i):
    Scutirea de la plata accizelor pentru combustibilii tip "M" si tip "P" utilizati pentru consumul casnic se acorda numai persoanelor fizice.
    Scutirea se acorda prin restituirea accizelor platite la achizitionarea cantitatilor de astfel de combustibili.
    In acest scop la vanzarea acestor combustibili unitatile de desfacere vor elibera persoanelor fizice cumparatoare facturi sau bonuri fiscale, in care vor fi mentionate numele si prenumele cumparatorului, codul numeric personal sau seria si numarul buletinului/cartii de identitate, cantitatea achizitionata, valoarea totala, precum si acciza aferenta acestei cantitati.
    Pentru a beneficia de restituire persoana fizica va depune in termen de maximum 60 de zile de la cumparare, la organul fiscal in a carui raza isi are domiciliul, o cerere in care se vor mentiona numele si prenumele, adresa, codul numeric personal sau numarul si seria buletinului/cartii de identitate, la care se va anexa factura sau bonul fiscal. In cazul in care cumparatorul nu a depus in termen cererea pentru restituirea sumelor reprezentand accizele, acesta isi pierde dreptul de a beneficia de recuperarea sumelor respective.
    In baza documentelor justificative prezentate de persoanele fizice, respectiv cererea si factura sau bonul fiscal, organul fiscal teritorial va restitui acestora, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii, contravaloarea accizelor cuprinse in pretul de achizitie al combustibililor, numai dupa verificarea conditiilor de utilizare a acestora in scop casnic.
    In cazul in care organul fiscal teritorial constata schimbarea destinatiei combustibililor achizitionati, prin utilizarea acestora in alte scopuri decat cel casnic, persoana fizica isi pierde dreptul de a beneficia de restituirea sumelor reprezentand accizele.

    ORDONANTA
    Art. 28
    (7) Pentru fiecare agent economic producator de alcool vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumiti in continuare supraveghetori fiscali. Acestia vor supraveghea intrarile zilnice de materii prime, normele de consum, cantitatile de alcool realizate, destinatiile acestora, calculul, inregistrarea in contabilitate si virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Receptia cantitativa a materiei prime se va face cu mijloace de masurare legale. Prezenta supraveghetorului fiscal va fi asigurata pe tot parcursul procesului de productie.

    NORME
    23. Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de supraveghere fiscala Ministerul Finantelor poate solicita sprijinul altor institutii publice, in vederea detasarii de personal adecvat, in conditiile prevederilor legale, la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

    ORDONANTA
    Art. 33
    (1) Pentru controlul cantitatilor de bauturi alcoolice naturale, pe perioada de nefunctionare cazanele sau celelalte instalatii de fabricatie, detinute de persoane juridice si de persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de catre organele fiscale teritoriale.

    NORME
    24. Cazanele (alambicurile) sunt acele instalatii simple, compuse dintr-un cazan si un racitor, in care sunt supuse distilarii fructele si derivatele din fructe constand in borhoturi si tescovina, drojdie de vin si altele similare.
    Distileriile reprezinta acele instalatii de fabricatie care sunt formate din unul sau mai multe cazane (denumite baterie) ori sunt formate din mai multe coloane de distilare si care au o capacitate de productie mai mare de 400 litri.
    Cultivatorii de pomi si de vii, care efectueaza operatiuni de distilare a productiei proprii de fructe, marcuri, borhoturi, drojdie si tescovina la cazanele proprii, iar produsele rezultate sunt destinate comercializarii, se vor inregistra ca persoane fizice autorizate sa comercializeze aceste produse.

    ORDONANTA
    Art. 33 alin. (2) si (6)
    In momentul primirii materiei prime in vederea distilarii detinatorii de astfel de instalatii vor solicita in scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data si ora desigilarii, precum si capacitatile reale de distilare vor fi consemnate intr-un registru destinat acestui scop, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal si pastrat la producator.
    ........................................................................
    (6) Momentul sigilarii va fi mentionat, de asemenea, in registrul prevazut la alin. (2).

    NORME
    25. Pe toata perioada de functionare detinatorii de cazane sau de alte instalatii de fabricatie au obligatia sa inscrie zilnic in registrul deschis, potrivit ordonantei, urmatoarele date:
    - cantitatea de materie prima introdusa efectiv in fabricatie, pe tipuri de fructe si derivate;
    - produsele rezultate din fabricatie, in litri, si concentratia aferenta fiecarui produs.
    Pentru completarea registrului detinatorii de cazane sau de alte instalatii de fabricatie vor deschide un registru complementar in care vor inscrie materiile prime receptionate si introduse in depozit, precum si cantitatile scoase din depozit in vederea prelucrarii in tuica si in rachiuri naturale.

    ORDONANTA
    Art. 34
    (1) Agentii economici - producatori interni, importatori, comercianti in sistem angro si en detail -, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool brut, alcool etilic rafinat, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic rafinat, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare emise de:
    a) Ministerul Finantelor, in cazul alcoolului brut si al alcoolului etilic rafinat;
    b) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice, al produselor din tutun si al cafelei.

    NORME
    26. A. Emiterea autorizatiilor de comercializare
    Emiterea autorizatiilor de comercializare se efectueaza in baza deciziei unei comisii instituite special in acest scop la Ministerul Finantelor si la fiecare directie generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana.
    In ceea ce priveste emiterea autorizatiilor de comercializare pentru municipiul Bucuresti, administratiile financiare de sector au competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene.
    Agentii economici din municipiul Bucuresti depun documentatiile pentru eliberarea autorizatiilor de comercializare la administratiile financiare in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, acestea indeplinind si calitatea de emitent al autorizatiilor de comercializare.
    Pentru eliberarea autorizatiilor de comercializare a alcoolului, la Ministerul Finantelor se va institui o comisie formata din 5 membri desemnati prin ordin al ministrului si din cate un reprezentant al patronatelor producatorilor de alcool si bauturi alcoolice.
    Pentru eliberarea autorizatiilor de comercializare a bauturilor alcoolice, a produselor din tutun si a cafelei, la nivelul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si al administratiilor financiare de sector din municipiul Bucuresti se va institui, prin decizie a directorului general, cate o comisie formata din 5 membri.
    Cererile si documentatiile depuse de agentii economici in vederea obtinerii autorizatiei de comercializare vor fi analizate de aceste comisii special instituite. Dupa analizare comisiile vor emite decizii de aprobare sau de respingere a cererilor discutate, iar rezultatele vor fi comunicate in scris agentilor economici in cauza.
    In baza deciziei comisiei se vor emite autorizatiile de comercializare sub semnatura presedintelui comisiei din Ministerul Finantelor, in cazul alcoolului, si a directorului general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a directorului administratiei financiare de sector pentru municipiul Bucuresti, in cazul bauturilor alcoolice, produselor din tutun si al cafelei.
    B. Regimul de autorizare
    Intra, de asemenea, sub incidenta regimului de autorizare:
    - agentii economici, inclusiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care desfasoara activitati de comercializare a produselor supuse autorizarii, in sistem en detail sau de alimentatie publica, prin rulote sau tonete, in targuri, oboare, piete;
    - agentii economici, inclusiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care desfasoara activitati de comercializare a bauturilor alcoolice naturale provenite din uium;
    - activitatea de comercializare in sistem en detail si in sistem de alimentatie publica a produselor supuse autorizarii de catre institutiile publice si organizatiile nonprofit, prin unitati proprii ale acestora, cu exceptia celor care utilizeaza credite bugetare conform Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare.
    Autorizatiile de comercializare se emit de organele care au competenta in acest sens, atat pentru agentii economici, cat si pentru fiecare filiala, sucursala si punct de lucru aflate in subordinea lor.
    In cazul in care un agent economic comercializeaza produse supuse autorizarii in sistem de alimentatie publica prin mai multe unitati proprii, situate insa in sedii diferite, se elibereaza autorizatii, cu plata taxei corespunzatoare pentru fiecare unitate.
    In ceea ce priveste agentii economici care la acelasi sediu au organizate mai multe unitati de comercializare in sistem de alimentatie publica ce practica adaosuri de alimentatie publica diferite, au gestiune sau denumiri diferite, autorizarea se face cu plata taxei corespunzatoare pentru fiecare unitate.
    In situatia in care un agent economic comercializeaza produse supuse autorizarii - altele decat produsele din tutun -, prin achizitionarea acestora de la Ministerul Finantelor, indiferent de modul de achizitionare, ca fiind bunuri confiscate si devenite proprietate de stat, acesta va obtine autorizatie de comercializare conform prevederilor de autorizare corespunzator formei de comercializare practicate.
    Valorificarea bunurilor supuse autorizarii, confiscate si devenite proprietate a statului, efectuata prin magazinele proprii ale Ministerului Finantelor, nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei.
    Agentul economic care achizitioneaza in vrac produse supuse autorizarii - altele decat alcoolul si bauturile alcoolice -, pe care le ambaleaza apoi in ambalaje mici, fara ca produsele sa sufere vreo modificare sau transformare, in scopul comercializarii acestora, va fi autorizat, cu plata taxei corespunzatoare formei de comercializare practicate.
    Pentru comerciantii in sistem en detail de produse supuse autorizarii, care detin unitati de desfacere cu sedii diferite, se elibereaza autorizatii, cu plata taxelor aferente, pentru fiecare unitate.
    Se vor autoriza in vederea comercializarii produselor supuse autorizarii si cantinele apartinand agentilor economici care desfasoara alt gen de activitati decat cele de comercializare a produselor supuse autorizarii. In acest caz se vor elibera autorizatii nominale pentru cantinele care sunt inregistrate la organele fiscale teritoriale, avand cod fiscal distinct, si care nu au obligatii fiscale proprii restante fata de bugetul de stat, chiar daca agentii economici de care apartin inregistreaza astfel de obligatii.
    Agentii economici care detin unitati de vanzare cu amanuntul si care efectueaza operatiuni de prajire a cafelei verzi, precum si de macinare a acesteia in aparate aflate in incinta magazinului, in vederea comercializarii, vor fi autorizati pentru activitatea de comercializare in sistem en detail.
    Agentii economici care comercializeaza cafea prin automate amplasate in diverse locuri, inclusiv cei care schimba locul in functie de vadul comercial, vor fi asimilati din punct de vedere al taxei de autorizare cofetariilor.

    ORDONANTA
    Art. 34 alin. (4) lit. c)
    Autorizatia se emite in baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 22, si a urmatoarelor documente in copii certificate de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic:
    ........................................................................
    c) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte ca solicitantii de autorizatii nu au obligatii fiscale fata de bugetul de stat. Nu se considera obligatii fiscale fata de bugetul de stat, in intelesul acestei prevederi:
    - sumele pentru care agentii economici au obtinut de la Ministerul Finantelor inlesniri la plata acestora;
    - sumele stabilite in urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate, aflate in diferite stadii de contestare sau in judecata;
    - sumele care fac obiectul hotararilor de suspendare a executarii, date de instantele judecatoresti;

    NORME
    27. La solicitarea eliberarii autorizatiei de comercializare agentii economici producatori de alcool care achizitioneaza instalatia de producere a alcoolului sau anumite coloane de distilare de la alti agenti economici producatori sunt obligati sa prezinte, pe langa propriul certificat de atestare fiscala, si o copie de pe certificatul de atestare fiscala a agentului economic vanzator, din care sa rezulte ca acesta nu are obligatii fiscale reprezentand accize datorate si neachitate fata de bugetul de stat.

    ORDONANTA
    Art. 34 alin. (4) lit. d)
    Autorizatia se emite in baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 22, si a urmatoarelor documente in copii certificate de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea agentul economic:
    ........................................................................
    d) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spatiile de depozitare, magazinele si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora. Aceasta declaratie va fi insotita de documentele care atesta proprietatea sau detinerea sub alta forma legala a spatiilor declarate;

    NORME
    28. Agentilor economici producatori care au sediul social la o adresa, iar productia efectiva o obtin la sucursale, filiale si puncte de lucru situate la alte adrese decat sediul social li se vor elibera autorizatii atat pentru sediul social, cat si pentru fiecare sucursala, filiala si punct de lucru, cu plata taxei de autorizare aferente capacitatii totale de productie.
    In vederea obtinerii autorizatiilor, punctele de lucru ale agentilor economici producatori trebuie sa se inregistreze ca platitori de accize la organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea. Fiecare punct de lucru astfel inregistrat este obligat sa isi organizeze evidenta contabila in mod corespunzator, evidenta pe baza careia se vor determina obligatiile fiscale din accize datorate bugetului de stat.
    Pentru toate livrarile de produse ce se efectueaza de punctele de lucru se vor intocmi facturi fiscale speciale, in antetul facturii fiscale fiind inscrise atat denumirea agentului economic, cat si cea a punctului de lucru unde se desfasoara efectiv procesul de productie.
    Lunar sucursalele, filialele si punctele de lucru, apartinand agentilor economici producatori de alcool si de bauturi alcoolice spirtoase, au obligatia sa depuna la organul fiscal teritorial in a carui raza isi desfasoara activitatea o situatie care va cuprinde informatii privind modul de valorificare a alcoolului si a bauturilor alcoolice spirtoase, din care sa rezulte: denumirea si adresa beneficiarului, numarul si data facturii, cantitatile, pretul unitar si valoarea totala.
    Organele fiscale vor efectua, in baza acestor date, verificari incrucisate atat la agentii economici furnizori, cat si la agentii economici beneficiari ai acestor produse, urmarind cu precadere livrarile de alcool si destinatia data acestuia de agentii economici cumparatori.
    Pentru anul in curs, dupa expirarea termenului de 60 de zile calendaristice prevazut la art. 59 alin. (2) din ordonanta, pentru emiterea autorizatiilor anuale, in cazul agentilor economici producatori si importatori de alcool si bauturi alcoolice spirtoase, organele fiscale vor proceda la inventarierea tuturor punctelor de lucru in care se obtin astfel de produse si vor verifica daca acestea au fost inregistrate ca platitori de accize si daca au fost autorizate in acest sens.
    Agentii economici producatori de alcool si de bauturi alcoolice spirtoase, care isi schimba sediul social sau adresele sucursalelor, filialelor si punctelor de lucru, vor solicita eliberarea unei noi autorizatii de comercializare, cu plata taxei corespunzatoare capacitatii de productie de la noua adresa. Nedetinerea autorizatiei pentru noua adresa presupune ca activitatea desfasurata in acel loc este neautorizata.

    ORDONANTA
    Art. 34
    (6) Daca un agent economic poseda o autorizatie de comercializare pentru anumite produse si solicita autorizarea comercializarii si pentru alte produse din cadrul aceleiasi grupe de produse, termenul de completare corespunzatoare a autorizatiilor este de maximum 10 zile de la data solicitarii. Completarea autorizatiei se face de catre organul fiscal care are competenta de eliberare a autorizatiilor, in baza unei cereri depuse in acest sens de catre agentul economic, la care se ataseaza dovada achitarii taxelor de autorizare aferente noilor produse.

    NORME
    29. Completarea autorizatiei agentului economic se face prin emiterea unei anexe suplimentare aferente noii solicitari.

    ORDONANTA
    Art. 37
    (1) Obligatia platii taxelor de autorizare ia nastere in momentul solicitarii autorizatiei de comercializare. Plata taxei se poate face in doua transe egale, astfel: prima transa la data solicitarii autorizatiei, iar a doua transa, in termen de 6 luni de la data inscrisa pe autorizatie ca data a emiterii acesteia.

    NORME
    30. Agentilor economici carora, prin decizia data de comisia prevazuta la pct. 26 lit. A din prezentele norme metodologice, le-a fost respinsa cererea de autorizare din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute de ordonanta sau care solicita retragerea documentatiei depuse, inainte de a obtine autorizatia in sine, li se poate restitui taxa de autorizare deja platita.

    ORDONANTA
    Art. 38
    Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat si se varsa in contul accizelor, evidentiindu-se in cont distinct.

    NORME
    31. Sumele datorate bugetului de stat drept taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului brut, alcoolului etilic rafinat, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei se vor vira de catre agentii economici, astfel:
    - in contul 20.14.01.03 "Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei", deschis la unitatile trezoreriei statului;
    - in contul 60.14.x.03 "Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei", deschis la Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A., pentru agentii economici cu sediul fiscal in judetul Ilfov.
    Platile se efectueaza cu ordin de plata tip trezorerie, care se completeaza cu toate elementele cuprinse in formular. In mod deosebit se vor avea in vedere:
    - la pozitia "Banca beneficiarului" se inscrie sucursala judeteana sau a municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei, cont 36.128..., dupa caz;
    - la pozitia "Beneficiar" se inscrie trezoreria municipiului, sectorului, orasului, comunei, dupa caz, iar pentru judetul Ilfov - Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala sectorului 4.
    Organele fiscale asigura evidenta nominala pe platitori a taxelor de autorizare, potrivit normelor in vigoare.

    ORDONANTA
    Art. 43
    (1) Pentru titeiul si gazele naturale din productia interna agentii economici autorizati datoreaza bugetului de stat impozit in momentul livrarii.

    NORME
    32. Pentru gazele naturale din productia interna, provenite din zacaminte de gaze naturale, din zacamintele de gaze cu condensat si din zacamintele de titei, impozitul se plateste de agentul economic autorizat prin care se realizeaza livrarea la consumatorul final.

    ORDONANTA
    Art. 45
    (1) Raspunderea pentru calcularea si varsarea la bugetul de stat a accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna revine platitorilor prevazuti in prezenta ordonanta.

    NORME
    33. Agentii economici platitori de accize si de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna au obligatia sa inscrie distinct in facturile de vanzare cuantumul acestor impozite.

    ORDONANTA
    Art. 46
    Agentii economici platitori de accize sau de alte impozite indirecte, reglementate prin prezenta ordonanta, sunt obligati sa se inregistreze ca platitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale, conform dispozitiilor legale privind inregistrarea fiscala.

    NORME
    34. Agentii economici producatori de produse supuse autorizarii, care detin puncte de lucru la alte adrese decat cea a sediului social, in vederea obtinerii autorizatiilor de comercializare vor inregistra aceste puncte de lucru ca platitori de accize la organele fiscale teritoriale in a caror raza acestea isi desfasoara activitatea. Plata efectiva la bugetul de stat a accizelor se va efectua de fiecare punct de lucru pentru toata productia obtinuta si livrata de acesta.

    ORDONANTA
    Art. 47
    Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna, dupa caz, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea prezentei ordonante.

    NORME
    35. a) Evidentierea in contabilitate a accizelor calculate si datorate se efectueaza dupa cum urmeaza:

635 "Cheltuieli cu alte   = 446 "Alte impozite, taxe     - cu sumele calculate
    impozite, taxe si           si varsaminte asimilate"   conform prevederilor
    varsaminte asimilate"       - analitic distinct        legale

    b) Pentru reflectarea in contabilitate a accizelor calculate pe baza cotelor procentuale aplicate asupra preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate se efectueaza articolul contabil:

635 "Cheltuieli cu alte   = 446 "Alte impozite, taxe     - cu sumele
    impozite, taxe si           si varsaminte asimilate"   reprezentand
    varsaminte asimilate"       - analitic distinct        accizele procentuale

    c) Pentru reflectarea in contabilitate a accizelor datorate, in cazul agentilor economici care beneficiaza de exercitarea dreptului de deducere a accizei aferente materiei prime introduse in prelucrare, se efectueaza articolul contabil:

635 "Cheltuieli cu alte   = 446 "Alte impozite, taxe     - cu sumele
    impozite, taxe si           si varsaminte asimilate"   reprezentand
    varsaminte asimilate"       - analitic distinct        accizele datorate,
                                                           determinate
                                                           potrivit coloanei 5
                                                           din anexele nr. 4 si
                                                           5 la prezentele
                                                           norme metodologice

    d) Pentru reflectarea in contabilitate a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna se efectueaza articolul contabil:

635 "Cheltuieli cu alte   = 446 "Alte impozite, taxe
    impozite, taxe si           si varsaminte asimilate"
    varsaminte asimilate"       - analitic distinct

    ORDONANTA
    Art. 49
    Plata accizelor si a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna se efectueaza lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, pe baza declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat, prin virament sau in numerar, dupa caz, in contul bugetului de stat, deschis la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, iar pentru produsele din import, la organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.

    NORME
    36. Sumele datorate bugetului de stat drept accize si impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna se vor varsa de catre agentii economici astfel:
    a) in toate judetele si in sectoarele municipiului Bucuresti conturile sunt deschise la trezoreriile locale din cadrul perceptiilor, circumscriptiilor fiscale si administratiilor financiare in a caror raza teritoriala platitorii isi au sediul, si anume:
    - contul 20.14.01.01 "Accize"
    - contul 20.14.01.02 "Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale"
    b) in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerie a statului, conturile sunt deschise pe seama unitatilor fiscale in a caror raza teritoriala platitorii isi au sediul fiscal, la Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A., si anume:
    - contul 60.14.x.01  "Accize"
    - contul 60.14.x.02  "Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale"
    Platile se efectueaza cu ordin de plata tip trezorerie, care se completeaza cu toate elementele cuprinse in formular. In mod deosebit se vor avea in vedere:
    - la pozitia "Banca beneficiarului" se inscrie sucursala judeteana sau a municipiului Bucuresti a Bancii Nationale a Romaniei, cont 36.128..., dupa caz;
    - la pozitia "Beneficiar" se inscrie trezoreria municipiului, sectorului, orasului, comunei, dupa caz, iar pentru judetul Ilfov - Banca Comerciala Romana - S.A., Sucursala sectorului 4.
    Organele fiscale asigura evidenta nominala pe platitori a accizelor si impozitelor datorate si incasate potrivit normelor in vigoare.

    ORDONANTA
    Art. 51
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    - cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei si anularea autorizatiei de comercializare, cele de la lit. a), n), o) si q);

    NORME
    37. Anularea autorizatiei de comercializare se face de emitentul acesteia, la sesizarea organelor de control care au constatat ca agentul economic autorizat se incadreaza in prevederile art. 51 alin. (1) lit. a), n), o) si q) din ordonanta.
    Autorizatia de comercializare se anuleaza in baza deciziei date de comisiile prevazute la pct. 26 lit. A din prezentele norme metodologice.
    Decizia de anulare se hotaraste in urma analizarii faptelor constatate.
    Eliberarea unei noi autorizatii se efectueaza numai in conditiile in care agentul economic a achitat toate sumele restante la bugetul de stat, inclusiv cele care au generat anularea.

    ORDONANTA
    Art. 59
    (4) Dupa anularea valabilitatii autorizatiilor este interzisa orice activitate de comercializare a produselor supuse autorizarii.

    NORME
    38. Desfasurarea de activitati de comercializare fara autorizatie se sanctioneaza potrivit prevederilor legale prin care este reglementat regimul comercializarii produselor.
    39. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    40. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, aprobata si modificata prin Legea nr. 196/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.577/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 29 decembrie 1998.

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize) pentru produse si grupe de produse, pe pozitii si coduri tarifare
_______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea produsului                             U.M.        Codul
crt. sau a grupei de produse                                     tarifar
_______________________________________________________________________________
      A. Alcool brut, alcool etilic rafinat, bauturi alcoolice si orice
         alte produse destinate industriei alimentare sau consumului,
         care contin alcool etilic

 1.  Alcool brut, alcool etilic rafinat; bauturi
     alcoolice si orice alte produse destinate
     industriei alimentare sau consumului, care
     contin alcool etilic, cu o concentratie mai
     mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe
     baza de vin si produse pe baza de distilat
     din vin, cu o concentratie in alcool de peste
     22% in volum; coniac, armaniac si vinars
     1.1. Alcool brut                              hl alcool   ex. 2207.10.00
                                                   pur         (cu < 95,5%
                                                               alcool etilic)
                                                               2207.20.00
                                                               2208.90.91
                                                               2208.90.99
     1.2. Alcool etilic rafinat                    hl alcool   ex. 2207.10.00
                                                   pur         (cu >/= 95,5%
                                                               alcool etilic)
     1.3. Bauturi alcoolice spirtoase obtinute     hl alcool   ex. 2203.00
          pe baza de alcool etilic rafinat si      pur         (cu > 10% vol.
          bauturi alcoolice obtinute din distilate             alcool etilic)
          de cereale                                           ex. 22.04
                                                               (cu > 22% vol.
                                                               alcool etilic)
                                                               ex. 22.05
                                                               (cu > 22% vol.
                                                               alcool etilic)
                                                               ex. 22.06
                                                               (cu > 22% vol.
                                                               alcool etilic)
                                                               2208.30
                                                               2208.50
                                                               2208.60
                                                               2208.70
                                                               2208.90.11
                                                               2208.90.19
                                                               2208.90.41
                                                               2208.90.52
                                                               2208.90.57
                                                               2208.90.69
                                                               2208.90.74
                                                               2208.90.78
     1.4. Alte produse destinate industriei        hl alcool   ex. 1302.19.30
          alimentare sau consumului, care contin   pur         (cu > 0,5% vol.
          alcool etilic, cu o concentratie mai                 alcool etilic)
          mare de 0,5%; vinuri, produse pe baza                ex. 20.08
          de vin si produse pe baza de distilat                (cu > 0,5% vol.
          din vin, cu o concentratie in alcool de              alcool etilic)
          peste 22% in volum; coniac, armaniac si              2106.90.20
          vinars                                               2208.20.12
                                                               2208.20.14
                                                               ex. 2208.20.29
                                                               (cu > 22% vol.
                                                               alcool etilic;
                                                               vinars)
                                                               ex. 2208.20.40
                                                               (cu > 22% vol.
                                                               alcool etilic;
                                                               vinars)
                                                               2208.20.62
                                                               2208.20.64
                                                               ex. 2208.20.89
                                                               (cu > 22% vol.
                                                               alcool etilic;
                                                               vinars)
                                                               2208.40
                                                               3302.10.10
  2. Bauturi alcoolice naturale                    hl alcool   2208.20.26
                                                   pur         2208.20.27
                                                               ex. 2208.20.29
                                                               (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic,
                                                               altele decat
                                                               vinarsul)
                                                               ex. 2208.20.40
                                                               (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic,
                                                               altele decat
                                                               vinarsul)
                                                               2208.20.86
                                                               2208.20.87
                                                               2208.90.33
                                                               2208.90.38
                                                               ex. 2208.20.89
                                                               (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic,
                                                               altele decat
                                                               vinarsul)
                                                               2208.90.45
                                                               2208 90.48
                                                               2208 90.71
  3. Vinuri si produse pe baza de vin
     3.1. Vinuri nespumoase                        hl/1 grad   ex. 2204.21
                                                   alcoolic    (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic
                                                               si cu < 2,5 bari
                                                               presiune in
                                                               butelie)
                                                               ex. 2204.29
                                                               (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic
                                                               si cu < 2,5 bari
                                                               presiune in
                                                               butelie)
                                                               ex. 2204.30
                                                               (0,5 < % vol.
                                                               alcool etilic
                                                               </= 22)
     3.2. Vinuri spumoase                          hl/1 grad   ex. 2204.10
                                                   alcoolic    (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic
                                                               si cu < 3,5 bari
                                                               presiune in
                                                               butelie)
                                                               ex. 2204.21
                                                               (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic
                                                               si cu >/= 2,5
                                                               bari presiune in
                                                               butelie)
                                                               ex. 2204.29
                                                               (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic
                                                               si cu >/= 2,5
                                                               bari presiune in
                                                               butelie)
     3.3. Vin spumant                              hl/1 grad   ex. 2204.10
                                                   alcoolic    (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic
                                                               si cu >/= 3,5
                                                               bari presiune in
                                                               butelie)
     3.4. Vermuturi si alte produse pe baza de     hl/1 grad   ex. 22.05
          vin, cu o concentratie in alcool de      alcoolic    (cu </= 22% vol.
          pana la 22%, inclusiv in volum                       alcool etilic)
                                                               ex. 22.06
                                                               (cu </= 22% vol.
                                                               alcool etilic)
  4. Bere                                          hl/1 grad   ex. 2203.00
                                                   alcoolic    (cu </= 10% vol.
                                                               alcool etilic

      B. Produse din tutun
  5. Tigarete                                      1.000       2402.20
                                                   tigarete
  6. Tigari si tigari de foi                       1.000       2402.10.00
                                                   tigari
  7. Tutun destinat fumatului                      kg          2403.10
                                                               ex. 2403.91.00
                                                               (tutun destinat
                                                               fumatului)
                                                               ex. 2403.99.90
                                                               (tutun destinat
                                                               fumatului)
  8. Tutun de prizat si tutun de mestecat          kg          2403.99.10

      C. Produse petroliere
  9. Benzine - carburanti auto                     t           ex. 2710.00.34
                                                               (altele decat
                                                               benzinele fara
                                                               plumb -
                                                               carburanti auto)
                                                               ex. 2710.00.36
                                                               (altele decat
                                                               benzinele fara
                                                               plumb -
                                                               carburanti auto)
 10. Benzine fara plumb - carburanti auto          t           2710.00.27
                                                               2710.00.29
                                                               2710.00.32
 11. Motorina auto                                 t           ex. 2710.00.66
                                                               (motorina auto)
                                                               ex. 2710.00.67
                                                               (motorina auto)
                                                               ex. 2710.00.68
                                                               (motorina auto)
 12. Benzina de prima distilare de DAV,            t           ex. 2710.00.11
     de cocsare si de piroliza                                 (benzina de
                                                               prima distilare
                                                               de DAV)
                                                               ex. 2710.00.34
                                                               (benzina de
                                                               cocsare)
                                                               ex. 2710.00.36
                                                               (benzina de
                                                               piroliza)
 13. Combustibili tip "M" si tip "P"               t           ex. 2710.00.66
                                                               (combustibil
                                                               tip "M")
                                                               ex. 2710.00.67
                                                               (combustibil
                                                               tip "M")
                                                               ex. 2710.00.68
                                                               (combustibil
                                                               tip "M")
                                                               ex. 2710.00.55
                                                               (combustibil
                                                               tip "P")
 14. Uleiuri pentru motoare auto                   t           ex. 2710.00.87
                                                               (uleiuri
                                                               minerale pentru
                                                               motoare auto)
                                                               ex. 2710.00.89
                                                               (uleiuri pentru
                                                               motoare auto)
                                                               ex. 3403.19.91
                                                               (uleiuri pentru
                                                               motoare auto)
 15. Aditivi preparati pentru benzine              t           ex. 3811.11
                                                               (aditivi
                                                               preparati pentru
                                                               benzine)
                                                               ex. 3811.19.00
                                                               (aditivi
                                                               preparati pentru
                                                               benzine)
                                                               ex. 3811.90.00
                                                               (aditivi
                                                               preparati pentru
                                                               benzine)
 16. Vaseline                                      t           ex. 2710.00.89
                                                               (vaseline)
                                                               2712.10
 17. Parafine                                      t           ex. 2710.00.89
                                                               (parafine)
                                                               2712.20
                                                               ex. 2712.90
                                                               (parafine)
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    Cu prefixul "ex" au fost marcate situatiile in care, din intreaga pozitie tarifara sau din intregul cod tarifar, sunt supuse accizelor numai produsul sau grupa de produse mentionata intre paranteze.

    ANEXA 2

                              LISTA
cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse, pe pozitii si coduri tarifare
_______________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea produsului                             Codul tarifar
crt.  sau a grupei de produse
_______________________________________________________________________________
  1. Cafea verde                                   0901.11.00
                                                   0901.12.00
  2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori  0901.21.00
                                                   0901.22.00
                                                   0901.90.90
  3. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea  2101.11
     solubila                                      ex. 2101.12 (preparate cu
                                                   cafea solubila)
  4. Confectii din blanuri naturale (cu exceptia   4303.10.10
     celor de iepure, oaie, capra)                 ex. 4303.10.90 (altele decat
                                                   de iepure, oaie, capra)
                                                   ex. 6506.92.00 (altele decat
                                                   de iepure, oaie, capra)
  5. Articole din cristal                          ex. 7009.91.00 (din cristal)
                                                   ex. 7009.92.00 (din cristal)
                                                   7013.21
                                                   7013.31
                                                   7013.91
                                                   ex. 7018.90 (din cristal)
                                                   ex. 7020.00.80 (din cristal)
                                                   ex. 9405.10.50 (din cristal)
                                                   ex. 9405.20.50 (din cristal)
                                                   ex. 9405.50.00 (din cristal)
                                                   ex. 9405.91 (din cristal)
  6. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu      ex. 7113.19.00 (din aur
     exceptia verighetelor                         si/sau din platina, cu
                                                   exceptia verighetelor)
  7. Autoturisme si autoturisme de teren
     (inclusiv din import, rulate):
     a) echipate cu motor cu benzina:
     - cu capacitatea cilindrica sub 1601 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.21 (autoturisme si
                                                   autoturisme de teren, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.22 (autoturisme si
                                                   autoturisme de teren, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren, cu
                                                   grad normal de poluare, sub
                                                   1601 cmc)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren, cu
                                                   grad normal de poluare, sub
                                                   1601 cmc)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.21 (autoturisme si
                                                   autoturisme de teren, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.22 (autoturisme si
                                                   autoturisme de teren, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren, sub
                                                   1601 cmc, cu grad redus de
                                                   poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren, sub
                                                   1601 cmc, cu grad redus de
                                                   poluare)
     - cu capacitatea cilindrica intre 1601 si
       1800 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1601 si 1800 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1601 si 1800 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1601 si 1800 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1601 si 1800 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
     - cu capacitatea cilindrica intre 1801 si
       2000 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1801 si 2000 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1801 si 2000 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1801 si 2000 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1801 si 2000 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
     - cu capacitatea cilindrica intre 2001 si
       2500 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2001 si 2500 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2001 si 2500 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2001 si 2500 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2001 si 2500 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
     - cu capacitatea cilindrica peste 2500 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   peste 2500 cmc, cu grad
                                                   normal de poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   peste 2500 cmc, cu grad
                                                   normal de poluare)
                                                   ex. 8703.24 (autoturisme si
                                                   autoturisme de teren, cu
                                                   grad normal de poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.23.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   peste 2500 cmc, cu grad
                                                   redus de poluare)
                                                   ex. 8703.23.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   peste 2500 cmc, cu grad
                                                   redus de poluare)
                                                   ex. 8703.24 (autoturisme si
                                                   autoturisme de teren, cu
                                                   grad redus de poluare)
     b) echipate cu motor Diesel:
     - cu capacitatea cilindrica sub 1601 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.31 (autoturisme si
                                                   autoturisme de teren, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.32.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren, sub
                                                   1601 cmc, cu grad normal de
                                                   poluare)
                                                   ex. 8703.32.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren, sub
                                                   1601 cmc, cu grad normal de
                                                   poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.31 (autoturisme si
                                                   autoturisme de teren, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.32.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren, sub
                                                   1601 cmc, cu grad redus de
                                                   poluare)
                                                   ex. 8703.32.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren, sub
                                                   1601 cmc, cu grad redus de
                                                   poluare)
     - cu capacitatea cilindrica intre 1601 si
       2000 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.32.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1601 si 2000 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.32.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1601 si 2000 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.32.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1601 si 2000 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.32.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 1601 si 2000 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
     - cu capacitatea cilindrica intre 2001 si
       2500 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.32.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2001 si 2500 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.32.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2001 si 2500 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.32.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2001 si 2500 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.32.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2001 si 2500 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
     - cu capacitatea cilindrica intre 2501 si
       3100 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.33.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2501 si 3100 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
                                                   ex. 8703.33.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2501 si 3100 cmc, cu
                                                   grad normal de poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.33.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2501 si 3100 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
                                                   ex. 8703.33.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   intre 2501 si 3100 cmc, cu
                                                   grad redus de poluare)
     - cu capacitatea cilindrica peste 3100 cmc
          - cu grad normal de poluare              ex. 8703.33.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   peste 3100 cmc, cu grad
                                                   normal de poluare)
                                                   ex. 8703.33.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   peste 3100 cmc, cu grad
                                                   normal de poluare)
          - cu grad redus de poluare               ex. 8703.33.19 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   peste 3100 cmc, cu grad
                                                   redus de poluare)
                                                   ex. 8703.33.90 (autoturisme
                                                   si autoturisme de teren,
                                                   peste 3100 cmc, cu grad
                                                   redus de poluare)
  8. Parfumuri, ape de colonie si ape de toaleta   3303.00
  9. Aparate video de inregistrat sau de           85.21
     reprodus, chiar incorporand un receptor de    ex. 85.19 (combine audio)
     semnale videofonice; combine audio            ex. 85.20 (combine audio)
                                                   ex. 85.27 (combine audio)
 10. Dubluradiocasetofoane cu redare de pe banda   ex. 85.27
     magnetica sau compact disc                    (dubluradiocasetofoane cu
                                                   redare de pe banda magnetica
                                                   sau compact disc)
 11. Camera video                                  8525.40
 12. Cuptoare cu microunde                         8516.50.00
 13. Aparate pentru aer conditionat, de perete     8415.10.00
     sau de fereastra, formand un singur corp
 14. Arme de vanatoare si arme de uz individual,   ex. 9302.00 (arme de
     altele decat cele de uz militar sau de        vanatoare si arme de uz
     sport                                         individual, altele decat
                                                   cele de uz militar sau
                                                   de sport)
                                                   ex. 93.03 (arme de vanatoare
                                                   si arme de uz individual,
                                                   altele decat cele de uz
                                                   militar sau de sport)
                                                   ex. 9304.00.00 (arme de
                                                   vanatoare si arme de uz
                                                   individual, altele decat
                                                   cele de uz militar sau de
                                                   sport)
                                                   ex. 9307.00.00 (arme de
                                                   vanatoare si arme de uz
                                                   individual, altele decat
                                                   cele de uz militar sau de
                                                   sport)
_______________________________________________________________________________

    NOTA:
    Cu prefixul "ex" au fost marcate situatiile in care, din intreaga pozitie tarifara sau din intregul cod tarifar, sunt supuse accizelor numai produsul sau grupa de produse mentionata.

    ANEXA 3

                              EXEMPLE
privind metodologia de calcul al accizelor pentru alcool si bauturi alcoolice
(in conditiile unui curs de schimb de 18.800 lei/euro si ale preturilor minime la alcool si la bauturi alcoolice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 10 februarie 2000)

    Alcool brut, alcool etilic rafinat; bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic cu o concentratie mai mare de 0,5% in volum; vinuri, produse pe baza de vin si produse pe baza de distilat din vin, cu o concentratie in alcool de peste 22% in volum; coniac, armaniac si vinars

    A. Produse imbuteliate
    1. Alcool etilic rafinat
    a) alcool etilic imbuteliat in sticle cu capacitate 0,5 l, cu tarie alcoolica de 87% vol.

Acciza
pentru
o sticla      87   180 x 18.800 lei            1
de 0,5 l,  = --- x ---------------- x 0,5 l + --- x 22.200 lei =
exclusiv     100        100                   100
ambalajul

           = 14.720 lei + 222 lei = 14.942 lei

    2. Bauturi alcoolice spirtoase
    a) vodca imbuteliata in sticle cu capacitate de 0,5 l, cu tarie alcoolica de 40% vol.

Acciza
pentru
o sticla      40   180 x 18.800 lei            1
de 0,5 l,  = --- x ---------------- x 0,5 l + --- x 11.560 lei =
exclusiv     100        100                   100
ambalajul

           = 6.768 lei + 116 lei = 6.884 lei

    b) rom imbuteliat in sticle cu capacitate de 0,75 l, cu tarie alcoolica de 30% vol.

Acciza
pentru
o sticla      30   180 x 18.800 lei             1
de 0,75 l, = --- x ---------------- x 0,75 l + --- x 12.768 lei =
exclusiv     100        100                    100
ambalajul

           = 7.614 lei + 128 lei = 7.742 lei

    c) brandy imbuteliat in sticle cu capacitate de 0,5 l, cu tarie alcoolica de 45% vol.

Acciza
pentru
o sticla      45   180 x 18.800 lei            1
de 0,5 l,  = --- x ---------------- x 0,5 l + --- x 13.568 lei =
exclusiv     100        100                   100
ambalajul

           = 7.614 lei + 136 lei = 7.750 lei

    d) coniac imbuteliat in sticle cu capacitate de 0,5 l, cu tarie alcoolica de 42% vol.

Acciza
pentru
o sticla      42   180 x 18.800 lei
de 0,5 l,  = --- x ---------------- x 0,5 l = 7.106 lei
exclusiv     100        100
ambalajul

    3. Bauturi alcoolice naturale
    a) tuica sau rachiu natural imbuteliat in sticle de 1 l, cu tarie alcoolica de 28% vol.

Acciza       28   180 x 18.800 lei
pentru    = --- x ---------------- x 1 l = 9.475 lei
o sticla    100        100
de 1 l

    4. Vinuri si produse pe baza de vin
    a) vin nespumos imbuteliat in sticle de 0,70 l, cu tarie alcoolica de 11,5% vol.

Acciza                           0,55 x 18.800 lei
pentru    = 11,5 (grade tarie) x ----------------- x 0,70 l = 832 lei
o sticla                                100
de 0,70 l

    b) vin spumos imbuteliat in sticle de 0,70 l, cu tarie alcoolica de 11% vol.

Acciza                         2,75 x 18.800 lei
pentru    = 11 (grade tarie) x ----------------- x 0,70 l = 3.980 lei
o sticla                               100
de 0,70 l

    c) vin spumant imbuteliat in sticle de 0,70 l, cu tarie alcoolica de 12% vol.

Acciza                         2,75 x 18.800 lei
pentru    = 12 (grade tarie) x ----------------- x 0,70 l = 4.343 lei
o sticla                               100
de 0,70 l

    5. Bere
    a) bere imbuteliata in sticle de 0,5 l, cu tarie alcoolica de 5% vol.

Acciza                        1,50 x 18.800 lei
pentru    = 5 (grade tarie) x ----------------- x 0,5 l = 705 lei
o sticla                            100
de 0,5 l

    b) bere imbuteliata in sticle de 0,33 l, cu tarie alcoolica de 4,5% vol.

Acciza                          1,50 x 18.800 lei
pentru    = 4,5 (grade tarie) x ----------------- x 0,33 l = 419 lei
o sticla                              100
de 0,33 l

    B. Produse in vrac
    1. Alcool brut, alcool etilic rafinat
    a) 10.000 l alcool brut cu tarie alcoolica de 60% vol.

         60    140 x 18.800 lei
Acciza = --- x ---------------- x 10.000 l = 157.920.000 lei
         100         100

    b) 10.000 l alcool etilic rafinat cu tarie alcoolica de 96,3% vol.

         96,3   160 x 18.800 lei
Acciza = ---- x ---------------- x 10.000 l = 289.670.400 lei
         100         100

    2. Bauturi alcoolice spirtoase
    a) 5.000 l vodca cu tarie alcoolica de 40% vol.

          40    180 x 18.800 lei    1
Acciza = (--- x ---------------- + --- x 17.920 lei) x 5.000 l = 68.575.000 lei
          100        100           100

    b) 10.000 l rom cu tarie alcoolica de 30% vol.

           30    180 x 18.800 lei    1
Acciza = (---- x ---------------- + --- x 11.768 lei) x 10.000 l
          100         100           100

       = 102.880.000 lei

    c) 1.000 l brandy cu tarie alcoolica de 45% vol.

           45   180 x 18.800 lei    1
Acciza = (--- x ---------------- + --- x 12.568 lei) x 1.000 l = 15.354.000 lei
          100        100           100

    3. Bauturi alcoolice naturale
    a) 1.200 l tuica sau rachiu natural cu tarie alcoolica de 28% vol.

          28   180 x 18.800 lei
Acciza = --- x ---------------- x 1.200 l = 11.370.240 lei
         100         100

    4. Vinuri si produse pe baza de vin
    a) 10.000 l vin nespumos cu tarie alcoolica de 11,5% vol.

                              0,55 x 18.800 lei
Acciza = 11,5 (grade tarie) x ----------------- x 10.000 l = 11.891.000 lei
                                     100

    b) 10.000 l vin spumos cu tarie alcoolica de 11% vol.

                            2,75 x 18.800 lei
Acciza = 11 (grade tarie) x ----------------- x 10.000 l = 56.870.000 lei
                                   100

    c) 10.000 l vin spumant cu tarie alcoolica de 12% vol.

                            2,75 x 18.800 lei
Acciza = 12 (grade tarie) x ----------------- x 10.000 l = 62.040.000 lei
                                   100

    5. Bere
    a) 10.000 l bere cu tarie alcoolica de 5% vol.

                           1,50 x 18.800 lei
Acciza = 5 (grade tarie) x ----------------- x 10.000 l = 14.100.000 lei
                                  100

    b) 10.000 l bere cu tarie alcoolica de 4,5% vol.

                             1,50 x 18.800 lei
Acciza = 4,5 (grade tarie) x ----------------- x 10.000 l = 12.690.000 lei
                                    100

    NOTA:
    1. Preturile luate in exemplele de calcul, in cazul determinarii accizelor aferente alcoolului etilic imbuteliat si bauturilor alcoolice spirtoase, sunt preturi ipotetice.
    2. La calcularea accizelor in lei, rezultatul subunitar va contine trei zecimale; a treia cifra a zecimalelor se va rotunji +/-, in functie de marimea celei de-a patra zecimale.

    ANEXA 4

    AGENTUL ECONOMIC
    ..............................................
    Sediul .......................................
    Codul platitorului de accize .................

                              SITUATIA
privind determinarea accizelor de virat aferente lunii ........... anul .....
_________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea   Cantitatea*1)  Acciza       Acciza         Acciza de
crt.  produselor     (hl)        datorata*1)  aferenta       virat
      livrate                    (lei)        materiei       (lei)
                                              prime
                                              utilizate*2)
                                              (lei)
_________________________________________________________________________
 0        1             2            3            4           5 = 3 - 4
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    TOTAL:
_________________________________________________________________________

                Director,                            Intocmit,
      ................................    ................................
      (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)

    *1) Cantitatea si valoarea accizei datorate se preiau din Jurnalul privind vanzarile de produse finite supuse accizelor, intocmit conform anexei nr. 6 la ordonanta.
    *2) Valoarea accizei aferente materiei prime utilizate, determinata pe baza Jurnalului privind cumpararile de materii prime supuse accizelor, intocmit conform anexei nr. 5 la ordonanta, precum si pe baza normelor de consum.
    Pentru determinarea corecta a accizei agentii economici producatori vor deschide jurnale ajutatoare.

    ANEXA 5

    AGENTUL ECONOMIC
    ..............................................
    Sediul .......................................
    Codul platitorului de accize .................

                              SITUATIA
privind determinarea accizelor de virat aferente lunii ........... anul .....
_________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea   Cantitatea*1)  Acciza       Acciza         Acciza de
crt.  produselor                 datorata*1)  aferenta       virat
      livrate                    (lei)        materiei       (lei)
                                              prime
                                              utilizate*2)
                                              (lei)
_________________________________________________________________________
 0        1             2            3            4           5 = 3 - 4
_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________
    TOTAL:
_________________________________________________________________________

                Director,                            Intocmit,
      ................................    ................................
      (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)

    *1) Cantitatea si valoarea accizei datorate se preiau din Jurnalul privind vanzarile de produse finite supuse accizelor, intocmit conform anexei nr. 12 la ordonanta.
    *2) Valoarea accizei aferente materiei prime utilizate, determinata pe baza Jurnalului privind cumpararile de materii prime supuse accizelor, intocmit conform anexei nr. 11 la ordonanta, precum si pe baza normelor de consum.
    Pentru determinarea corecta a accizei agentii economici producatori vor deschide jurnale ajutatoare.

    ANEXA 6

    AGENTUL ECONOMIC
    ..............................................
    Sediul .......................................
    Codul platitorului de accize .................

                              CERERE
de restituire a accizelor aferente produselor vandute in regim duty-free
                    luna ......... anul ......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Cantitatea vanduta
    B - Acciza aferenta vanzarilor, pentru care se solicita restituirea
______________________________________________________________________________
Nr.  Numarul      Furnizorul Denumirea  Cantitatea U.M. Valoarea Acciza  A  B
crt. si data                 produsului cumparata       totala   totala
     documentului
     de cumparare
______________________________________________________________________________
 0         1          2         3           4       5     6        7     8  9
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    TOTAL:
______________________________________________________________________________

                Director,                            Intocmit,
      ................................    ................................
      (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA  7

    AGENTUL ECONOMIC
    ..............................................
    Sediul .......................................
    Codul platitorului de accize .................

                              CERERE
de restituire a accizelor aferente alcoolului utilizat in productia de alcool sanitar
                    luna ......... anul ......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - (litri)
    B - (tarie alcoolica % in vol.)
________________________________________________________________________________
Nr.  Numarul      Furnizorul  Cantitatea   Valoarea Acciza Cantitatea Acciza
crt. si data                 achizitionata totala   totala prelucrata solicitata
     documentului            _____________                 ---------- sa fie
     de cumparare              A       B                    A      B  restituita
________________________________________________________________________________
 0         1          2        3       4       5      6     7      8       9
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    TOTAL:
________________________________________________________________________________

                Director,                            Intocmit,
      ................................    ................................
      (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)

    ANEXA 8

    AGENTUL ECONOMIC
    ..............................................
    Sediul .......................................
    Codul platitorului de accize .................

                              CERERE
de restituire a accizelor aferente alcoolului utilizat in productia de medicamente sau de otet alimentar
                    luna ......... anul ......

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - (litri)
    B - (tarie alcoolica % in vol.)
________________________________________________________________________________
Nr.  Numarul      Furnizorul  Cantitatea   Valoarea Acciza Cantitatea Acciza
crt. si data                 achizitionata totala   totala prelucrata solicitata
     documentului            _____________                 ---------- sa fie
     de cumparare              A       B                    A      B  restituita
________________________________________________________________________________
 0         1          2        3       4       5      6     7      8       9
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    TOTAL:
________________________________________________________________________________

                Director,                            Intocmit,
      ................................    ................................
      (numele, prenumele si semnatura)    (numele, prenumele si semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 212/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 212 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu