Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.21 din 15.01.2014

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 22 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. M.F.P Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 63745 8.03.01 B.H. Siret - subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime cursuri de apă codificate = 1.749 km, suprafaţă luciu de apă = 7.723,19 ha, resursă teoretică de apă = 95,7 mil. mc, din care judeţul Brăila 262 km, vol = 95,7 mil. mc, supr. lucii = 1.463,9 ha Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 9.073.838
2 63746 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime cursuri de apă codificate = 121 km, suprafaţă luciu de apă = 277,9 ha Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 17.225.354
3 63747 8.03.01 B.H. Dunăre aferent DA Ialomiţa-Buzău şi Călmăţui cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime reţea hidrografică = 341,5 km, suprafaţă luciu de apă = 6.051,97 ha (Dunăre + Călmăţui), râu Călmăţui 135 km; 237,9 ha Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 14.745.994
4 63799 8.03.01 B.H. Dunăre (+Mostiştea) cu afluenţii de ord. I-IV Lung. curs apă = 133,5 km, Supr. = 4.628 ha Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -;- ; Nr.: -; DA I B 286.861.952
5 63802 8.03.03 Malurile şi cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. Ialomiţa Supraf. lucii de apă = 4.762 ha, vol. total apă = 327,48 mil. mc, vol. NNR = 253,71 mil. mc Ţara: România; judeţul: -; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 59.033.562
6 63814 8.03.10 Prag deversor prize Brebu Prag deversor cu 2 stavile plane 2 ori 2,5 m pe malul dr. râu Doftana L = 180 m, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Măneciu; -; Nr.: -; DAIB 4.527.839
0 1 2 3 4 5 6
7 63815 8.17.02 Baraj Voila Baraj mobil cu stavile Segment, H = 14 m, lung. = 62 m Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Doftana; -; Nr.: -; DAIB 5.504.389
8 63816 8.03.10 Derivaţii şi canale magistrale Lungime = 46,4 km Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Gherghiţa; -; Nr.: -; DAIB 3.287.260
9 63838 8.03.03 Lacul Bataluri BH Ialomiţa, lac natural de luncă, supr. = 42 ha, volum = 0,252 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 2.603.328
10 63839 8.03.03 Lacul Perieţi BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 100 ha, volum = 1,2 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 6.198.400
11 63840 8.03.03 Lacul Amara BH Ialomiţa, lac braţ părăsit, supr. = 132 ha, volum = 2,64 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 8.181.888
12 63841 8.03.03 Lacul Iezer BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 194 ha, volum = 0,97 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 12.024.896
13 63842 8.03.03 Lacul Rodeanu BH Ialomiţa, lac natural de luncă, supr. = 34 ha, volum = 0,175 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 2.107.456
14 63846 8.03.03 Lacul Doftana BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, supr. = 0,95 ha, volum = 0,063 mil. mc Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 58.885
15 63847 8.03.03 Lacul Brebu BH Ialomiţa, lac natural de tasare, supr. = 4 ha, volum = 0,02 mil. mc Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 247.936
16 63848 8.03.03 Lacurile de la Slănic BH Ialomiţa, lac natural de excavaţie pe masiv de sare, supr. = 0,97 ha, volum = 0,096 mil. mc Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 60.124
17 63849 8.03.03 Lacul Fundata BH Ialomiţa, lac natural liman fluviatil, supr. = 500 ha, volum = 10 mil. mc Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 30.992.000
18 63857 8.03.03 Lacul Sărat-Câineni BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 96 ha, volum = 0,48 mil. mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DABI 5.950.464
19 63858 8.03.03 Lacul Vulturilor BH Siret, lac natural nivostructural, supr. = 0,68 ha, volum = 0,08 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -; DA Siret 8.430
20 63859 8.03.03 Lacul Hânsaru BH Siret, lac natural de baraj natural prin alunecare, supr. = 0,5 ha, volum = 0,002 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Gura Teghii; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 6.198
21 63860 8.03.03 Lacul Mociar BH Siret, lac natural de tasare, supr. = 5 ha, volum = 0,15 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Lopătari; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 61.984
22 63861 8.03.03 Lacul Costei BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 294 ha, volum = 2,058 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Robeasca; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 18.223.296
23 63862 8.03.03 Lacul Jirlău BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 890 ha, volum = 5,6 mil. mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 55.165.760
24 63863 8.03.03 Lacul Amara BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 600 ha, volum = 3,6 mil. mc Tara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Alba; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 37.190.400
25 63864 8.03.03 Balta Albă BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 1.012 ha, volum = 5,06 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Albă; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 62.727.808
26 63865 8.03.03 Lacul Ciulniţa BH Siret, lac natural liman fluviatil, supr. = 69 ha, volum = 0,345 mil. mc Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Balta Albă; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 4.276.896
27 63890 8.03.03 Lacul Ianca BH Dunăre, lac natural crov, supr. = 324,51 ha, volum = 1,610 mil. mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 20.114.428
28 63891 8.03.03 Lacul Plopu BH Dunăre, lac natural crov, supr. = 243,44 ha, volum = 0,72 mil. mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 15.089.385
29 63958 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Brăila Nr. foraje = 82, resursa teoretică de apă = 310000 mii mc Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 472.978
30 63959 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Buzău Nr. foraje = 168, resursa teoretică de apă = 190000 mii mc Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.836.101
31 63960 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Călăraşi Nr. foraje = 72, resursa teoretică de apă = 260000 mii mc Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -;- ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 614.370
32 63961 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Dâmboviţa Nr. foraje = 18, resursa teoretică de apă = 75000 mii mc,7 foraje Ilfov Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; - ; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 312.253
33 63963 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Ialomiţa Nr. foraje = 113, resursa teoretică de apă = 147000 mii mc (cu Dunăre) Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.046.813
34 63965 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare judeţul Prahova Nr. foraje = 104 foraje de observaţie + 40 puţuri de exploatare, resursa teoretică de apă = 204227 mii mc Ţara: România; judeţul Prahova; -; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 1.848.124
35 63996 8.17.02 Baraj Nedelea Baraj din beton cu 5 deschideri, stavile segmenţi 16 m, 2 deschideri spălare 6 m, Lung. = 109,5 m Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -; DA Ialomiţa - Buzău 5.884.398
36 63997 8.17.02 Baraj Văleni Baraj mobil cu diguri laterale H = 14,5 m, Vol = 0,6 mil.mc, Deversor Wess Ţara: România; judeţul Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DAIB 5.964.627
37 64005 8.03.10 Derivaţie Ialomiţa-Ilfov l = 6,7 km Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; -; Nr.: - ; Dâmboviţa 3.285.021
38 64116 8.17.03 Acumulare Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur Beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; oraşul Pucioasa; -; Nr.: -; Dâmboviţa 108.112.136
0 1 2 3 4 5 6
39 64117 8.17.02 Baraj Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci Anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc Ţara: România; judeţul Dâmboviţa; comuna Moroeni; -; Nr.: -; Dâmboviţa 293.931.432
40 64118 8.17.02 Baraj Siriu Anrocamente, deschidere laterală, golire de fund, Vol. = 125 mil. mc, Vat = 30 mil. mc, H = 122 m Ţara: România; judeţul Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -; Buzău 1.213.800.296
41 64119 8.17.02 Baraj Frăsinet Pământ, golire de fund, vol. = 99 mil.mc, Vat = 31 mil mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Frăsinet; -; Nr.: -; Călăraşi 112.823.486
42 64120 8.17.03 Baraj Iezer - Dorobanţu Baraj de pământ, sifonare, golire de fund, vol. total = 201 mil. mc, volum de aten. = 41 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; Nr.: -; DA Buzău-Ialomiţa 434.205.555
43 64121 8.17.03 Baraj Fântâna Doamnei Pământ, golire de fund, vol. = 0,4 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Nicolae Bălcescu; -; Nr.: -; Călăraşi 3.036.129
44 64122 8.17.02 Baraj Fundulea Baraj de pământ, golire de fund, vol. = 28 mil. mc, Vat = 9 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; oraşul Fundulea; -; Nr.: -; DA Buzău-Ialomiţa 314.212.542
45 64123 8.17.02 Baraj Gurbăneşti Pământ, golire de fund, vol. = 67 mil. mc, Vat = 31 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; Nr.: -; Călăraşi 56.251.500
46 64124 8.17.02 Baraj Măriuţa Pământ, golire de fund, vol. = 16 mil. mc, Vat = 6,2 mil. mc Ţara: România; judeţul Călăraşi; satul Măriuţa; -; Nr.: -; 4.965.500
47 64125 8.17.03 Acumulare Cotorca I pământ, desc. lateral, vol. = 0,75 mil. mc Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa 1.829.101
48 64126 8.17.03 Acumulare Cotorca II Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 2,34 mil. mc Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa 5.105.507
49 64127 8.17.02 Acumulare Dridu + pasarelă pietonală + derivaţie Ialomiţa-Mostiştea Beton + pământ, desc. frontal, vol. = 45,58 mil. mc, lung. derivaţie - 17,8 km Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Dridu; -; Nr.: -; DAIB 634.432.382
50 64128 8.17.02 Baraj Gh. Doja Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 19,9 mil. mc Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Gheorghe Doja; -; Nr.: -; Ialomiţa 15.938.415
51 64129 8.17.02 Baraj Strachina Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 20,6 mil. mc Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Valea Ciorii; -; Nr.: -; Ialomiţa 10.739.713
52 64130 8.17.03 Baraj Valea Plopi + derivaţie Valea Plopi-Cotorca + pod + derivaţia Cotorca-Sărata Pământ, desc. suprafaţa, vol. = 0,72 mil. mc., lung. derivaţie V. Plopi-Cotorca = 1,7 km, lung. derivaţie Cotorca-Sărata = 1,3 km Ţara: România; judeţul Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa 18.796.958
53 64131 8.17.03 Baraj Sărăţuica Pământ, desc. lateral, golire de fund, vol. = 1 mil. mc. Ţara: România; judeţul Ialomiţa; comuna Munteni-Buzău; -; Nr.: -; Ialomiţa 1.833.778
54 64132 8.03.09 Lucrare hidrotehnică lac Amara + împrejmuire lac pământ, prin pompare, vol. = 3,56 mil. mc., lung. împrejmuire = 4 km Ţara: România; judeţul Ialomiţa; oraşul Amara; -; Nr.: -; Ialomiţa 4.653.901
55 64133 8.17.02 Baraj Paltinu Baraj de beton în arc cu rost perimetral h = 108 m, vol. total - 60,64 mil. mc, Vat = 6,77 mil. mc Ţara: România; judeţul Prahova; satul Seciuri; -; Nr.: -; Prahova 305.746.404
56 64134 8.17.02 Baraj Măneciu Baraj de greutate din anrocamente cu nucleu de argilă h = 75 m, vol. total 60 mil. mc., Vat = 5 mil. mc Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Măneciu; -; Nr.: -; DAIB 444.302.483
57 64340 8.16.07 Dig Maraloiu-Grădiştea-Şuţeşti BH Buzău L dig = 11 km, H dig = 1,6 m Ţara: România; judeţul Brăila; comuna Grădiştea; -; Nr.: -; comuna Şuţeşti 4.173.475
58 64345 8.16.07 Dig Prahova, apărare mal stâng Prahova-Ariceştii Rahtivani Dig de pământ, Ldig = 3,7 km, H dig = 2 m Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; -; Nr.: -; Prahova 440.531
59 64346 8.16.07 Îndiguirea şi regularizarea râului Buzău L dig = 9,070 km, H dig = 5,25 m Ţara: România; judeţul Buzău; MRJ Buzău; -; Nr.: -; Buzău 22.092.834
60 64347 8.03.09 Apărare de mal Bâsca Mare l = 2,7 km Ţara: România; judeţul Covasna; comuna Comandău; -; Nr.: -; Covasna 465.911
61 64508 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău 177 borne ax cadastral, 18 mire (8 pe râu, 4 lac, 6 evaporimetrice) + puţ, limnigraf, 3 portiţe hidrometrice Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DABI 106.655
62 64509 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău 211 borne ax cadastral, 344 km curs de apă cu ax cadastral, 14 staţii hidrometrice, două portiţe hidrometrice Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DABI 172.374
63 64511 8.03.10 Alte instalaţii DA Ialomiţa Buzău, bazin Ialomiţa 212 km curs de apă cu ax cadastral, 152 borne, 12 mire (10 pe râu, două pe canal), două punţi, 1 limnigraf, o miră, o portiţă hidrometrică Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; - ; -; Nr.: -; DABI 127.214
64 64513 8.03.10 Alte instalaţii DA Buzău-Ialomiţa, bazin Siret, subbazin Buzău + BH Călmăţui Borne CSA - 231 bucăţi, 212 km curs de apă cu ax cadastral, 17 mire, două punţi hidrometrice Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DABI 134.206
65 64612 8.03.09 Regularizări bazin Dunăre DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 0,988 km, L apărare mal = 0,165 km; consolidări mal stg. Dunăre + braţ Borcea, dig mal stg. Borcea Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Borcea; -; Nr.: -; Călăraşi 13.836.955
66 64613 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 6,5 km Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; satul Mărceşti; -; Nr.: -; DABI 1.661.504
67 64614 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa DA Buzău-Ialomiţa Lungime curs de apă regularizat = 70,925 km şi rectificări, apărări şi consolidări de mal Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; DA Ialomiţa-Buzău 107.113.121
68 64615 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa - DA Ialomiţa-Buzău Lucrări de regularizare cursuri de apă, lungime = 238,852 km Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DAIB 20.358.585
69 64616 8.03.09 Regularizări BH Dunărea - DA Ialomiţa-Buzău (râu Călmăţui) Lungime curs de apă regularizat = 59,3 km comunele Ulmu, Cireşu, Zăvoaia, Bărăganul, comunele Stăncuţa, Berteştii de Jos Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Însurăţei; -; Nr.: -; Brăila 14.277.578
0 1 2 3 4 5 6
70 64617 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău (râu Buzău zona Voineşti) Lungime curs de apă regularizat = 0,505 km Tara: România; judeţul: Brăila; satul Voineşti; -; Nr.: -; Braşov 356.362
71 64618 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 17,385 km, lucr. apar. = 26,894 km Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; Buzău 6.087.392
72 64619 8.03.09 Regularizări bazin Siret DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 19,82 km Ţara: România; judeţul: Covasna; -; - ; Nr.: -; Covasna 32.019.950
73 65034 8.28.01 Canton post supraveghere Buda Clădire zidărie cărămidă P, 2 camere Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Ariceştii Rahtivani; - ; Nr.: -; 9.828
74 65035 8.28.01 Canton 1 Deduleşti, bazin Buzău S totală = 3.070 mp, S constr. = 120 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Deduleşti; -; Nr.: -; Brăila 26.166
75 65036 8.28.01 Canton I Latinu-Vădeni BH Siret S totală = 5.770 mp, S constr. = 244 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; Nr.: -; Brăila 28.758
76 65037 8.28.01 Canton 2 Nisipuri-Deduleşti, BH Buzău S totală = 4.310 mp, S constr. = 180 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vişani; -; Nr.: -; Brăila 30.705
77 65038 8.28.01 Canton 6 - centru gospodărie Gurguieţi BH Buzău S totală = 5.070 mp, S constr. = 216 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Gurguieţi; -; Nr.: -; Brăila 33.305
78 65039 8.28.01 Staţia hidro Slobozia Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; -; Nr.: -; Ialomiţa 14.676
79 65040 8.28.01 Canton Budeşti S totală = 3.925 mp, S constr. = 3.925 mp Tara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Budeşti; -; Nr.: -; Călăraşi 99.057
80 65041 8.28.01 Canton Dorobanţu S totală = 5.578 mp, S constr. = 233 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; Nr.: -; Călăraşi 88.379
81 65042 8.28.01 Canton Fundulea - baraj S totală = 1.894 mp, S constr. = 183 mp, S desf. = 287 mp P+1 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; oraşul Fundulea; -; Nr.: -; Călăraşi 284.468
82 65043 8.28.01 Canton Gurbăneşti S totală = 3.200 mp, S constr. = 240 mp, S desf. = 494 mp, P+2 Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; Nr.: -; Călăraşi 588.263
83 65045 8.28.01 Canton exploatare Sărăţuica S totală = 1.788 mp, Sc = 113 mp, P Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Munteni-Buzău; -; Nr.: -; Ialomiţa 52.373
84 65046 8.28.01 Canton exploatare Urziceni Valea Plopi S totală = 2.544 mp, Sc = 107 mp, P Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; Nr.: -; Ialomiţa 110.021
85 65047 8.28.01 Canton Strachina S totală = 480 mp, Sc = 50 mp, Sd = 100 mp, P+1 Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; -; Nr.: -; Ialomiţa 33.816
86 65048 8.28.01 Casa barajist Ac. Bolboci S totală = 6.479 mp, S constr. = 132 mp, Sd = 265 mp, P+1 Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Moroeni; -; Nr.: -; Dâmboviţa 442.663
87 65049 8.28.01 Canton Buzău Călmăţui P, S total = 25.000 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; MRJ Buzău; -; Nr.: -; Buzău 29.203
88 65050 8.28.01 Canton Caragele P+1, S totală = 2.530 mp, Sc = 138 mp, S desf. = 213 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; satul Caragele; -; Nr.: -; Buzău 424.074
89 65051 8.28.01 Canton Pătârlagele P, S totală = 25.673 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; oraşul Pătârlagele; -; Nr.: -; Buzău 77.456
90 65052 8.28.01 Canton Ruşeţu P+1, S totală = 2.700 mp, Sc = 158 mp, Sd = 238 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; satul Ruşeţu; -; Nr.: -; Buzău 96.849
91 65053 8.28.01 Canton Smeeni P+1, S totală = 1.134 mp, Sc = 118 mp, S desf. = 188 mp Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Smeeni; -; Nr.: -; Buzău 73.962
92 65054 8.03.10 Derivaţie Pascov-Ialomiţa L = 2,1 km Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Bucşani; -; Nr.: -; Dâmboviţa 180.419
93 65055 8.28.01 Canton 2 Latinu-Vădeni, B.H. Siret S totală = 2.800 mp, Sc = 190 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni; -; Nr.: -; Brăila 17.891
94 65056 8.28.01 Canton 3 Latinu-Vădeni B.H. Siret S totală = 3.000 mp, Sc = 295 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Cotu Lung; -; Nr.: -; Brăila 30.254
95 65057 8.28.01 Canton 3 Vişani B.H. Buzău S totală = 6.700 mp, Sc = 126 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vişani; -; Nr.: -; Brăila 21.465
96 65058 8.28.01 Canton 4 Nisipuri- Cotu Ciorii B.H. Buzău S totală = 177 mp, Sc = 170 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Făurei; -; Nr.: -; Brăila 71.605
97 65059 8.28.01 Canton 4 Latinu-Vădeni B.H. Siret S totală = 4.730 ha, Sc = 345 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Siliştea; -; Nr.: -; Brăila 31.130
98 65060 8.28.01 Canton 4 Nămoloasa-Măxineni B.H. Siret S totală = 3.640 mp, Sc = 245 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Corbu Vechi; -; Nr.: -; Brăila 37.789
99 65061 8.28.01 Canton 5 Latinu-Vădeni (Voineşti) B.H. Siret S totală = 1.680 mp, Sc = 189 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; satul Voineşti; -; Nr.: -; Brăila 20.723
100 65062 8.28.01 Canton 5 Nămoloasa-Măxineni B.H. Siret S totală = 5.370 mp, Sc = 235 mp, P Ţara: România; judeţ: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -; Brăila 4.562
101 65063 8.28.01 Canton 6 Pitulaţi B.H. Buzău S totală = 3.920 mp, Sc = 148 mp, P Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Scorţaru Nou; -; Nr.: -; Brăila 62.900
102 65064 8.28.01 Canton Însurăţei, B.H. Călmăţui S totală = 2.880 mp, Sc = 288 mp, Sd = 332 mp P+1 Ţara: România; judeţul: Brăila; oraşul Însurăţei; -; Nr.: -; Brăila 189.848
103 65271 8.28.01 Canton Nămoloasa P, S constr. = 146 mp, S desf. = 146 mp, S tot. = 9.800 mp Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Nămoloasa; -; Nr.: -; Galaţi 39.846
104 101419 8.03.01 B.H. Siret subbazin Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 73 km, supr. lucii de apă = 42,2 ha Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr.:-; 523.393
105 101421 8.03.01 B.H. Siret subbaz. Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 232 km, supr. lucii de apă = 106,4 ha Ţara: România; judeţul: Covasna; -; - ; Nr.: -; 1.319.020
106 101425 8.03.01 B.H. Siret-subbazinul Buzău cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 1.182 km, supr lucii de apă = 5.822,84 ha Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; DABI 361.346.885
107 101426 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 667 km, supr. lucii de apă = 2.211,37 ha Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; - ; -; Nr.: -; 137.069.558
108 101434 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 280,4 km, supr. luciu de apă = 1.793,7 ha Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; - ; Nr.: -; 111.180.701
0 1 2 3 4 5 6
109 101435 8.03.01 B.H. Ialomiţa cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat = 1.786 km, supr. lucii de apă = 6.076,96 ha, resursa teoretică = 490,1 mil. mc. Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; 376.674.289
110 101449 8.03.01 B.H. Dunăre aferent judeţul Buzău (Călmăţui ) cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lung. curs de apă codificat 145 km, supr. luciu de apă = 135,7 ha Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; 8.411.229
111 101462 8.03.01 B.H. Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiştea) cu toţi afluenţii de ord. I-VI Lungime curs de apă codificat judeţul CL = 510 km, supr. lucii de apă = 6.403,83 ha Dunăre + R, Mostiştea + râul Argeş (lung. = 75 km + 331 km + 42 km), supr. = 3.847,65 ha braţ Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braţ Râul, L = 10 km, S = 436,48 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; DABI 396.934.999
112 104436 8.16.07 Dig Noianu-Chiscani (B.H. Dunărea) l = 3,1 km, h = 2,5 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Chişcani; -; Nr.: -; 10.932.044
113 104438 8.16.07 Dig municipiu Brăila, B.H. Dunărea l = 1,2 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila; -; Nr.: -; 697.654
114 104446 8.16.07 Dig Corbu Vechi B.H. Siret l = 3,6 km, h = 4 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -; 1.857.161
115 104456 8.16.07 Dig Călmăţui ambele maluri B.H. Călmăţui (dig Jugureanu, dig et. II, borne hectometrice, bariere) l = 102,5 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Ulmu; -; Nr.: -; 29.588.824
116 104463 8.16.07 Dig Ialomiţa-Ion Roată Ldig = 6,3 km, Hdig = 1,8 m Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Ion Roată; -; Nr.: -; 4.977.721
117 104468 8.16.07 Dig Ialomiţa Slobozia-Bora l = 3,3 km, h = 2,3 m Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; -; Nr.: -; 11.391.892
118 104470 8.16.07 Îndiguire Perieţi râu Ialomiţa l = 1,56 km, h = 1,5 m Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; comuna Perieţi; -; Nr.: -; 879.889
119 104490 8.16.07 Îndig. + regulariz. râu Călmăţui + 10 podeţe l = 92 km, h = 1,5 m, Lreg. = 52,16 km Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr.: -; 87.642.286
120 104494 8.16.07 Îndig. mal dr. Buzău l = 1 km, h = 2,5 m Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Vipereşti; -; Nr.: -; 105.778
121 104496 8.16.07 Îndig. râu Bălăneasa l = 3,7 km, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Pârscov; -; Nr.: -; 6.689.444
122 112292 8.03.03 B.H. Dunărea, lac natural de Crov, s = 151,44 ha, v = 4,5 mil. mc B.H. Dunărea, lac natural de Crov, s = 151,44 ha, v = 4,5 mil. mc Ţara: România; judeţ: Brăila; -; -; Nr.: -; DADL 9.386.857
123 112302 8.03.03 Lacul Gălăţui s = 712 ha, v = 8,54 mil. mc Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Bogata; -; Nr.: -; 44.132.608
124 112307 8.03.02 Insula Grădiştea Mică s = 5,46 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 338.433
125 112309 8.03.02 Insula Grădiştea Mare s = 20 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 1.239.680
126 112311 8.03.02 Insula Făureiului s = 20 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 1.239.680
127 112313 8.03.02 Insula Porcarie s = 7,89 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 489.054
128 112314 8.03.02 Insula Batalia s = 1,79 ha Ţara: România; judeţul Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 110.951
129 112316 8.03.02 Insula Sărătura s = 12,31 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 763.023
130 112317 8.03.02 Insula Siliştea Beciului s = 24,23 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; - ; Nr.: -; 1.501.872
131 116483 8.16.07 Dig elem. tip L Acriş l = 340 m, h = 3 m Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -; 161.269
132 116486 8.03.09 Apărare de mal pr. Acriş l = 500 m Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -; 484.452
133 116489 8.03.10 Nod hidrotehnic Pr. Acriş Beton simplu egaliz. piatră brută, pereu dale beton Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -; 79.188
134 116494 8.03.09 Regularizare pr. Acriş L = 1,1 km Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vama Buzăului; -; Nr.: -; 206.048
135 116548 8.03.10 Conductă alimentare cu apă D = 400 mm, L = 350 m Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Siriu; -; Nr.: -; 191.576
136 116552 8.03.02 Insulele Gostile s = 27,5 ha Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Gostilele; -; Nr.: -; 1.704.560
137 116874 8.28.01 Canton Frăsinet Clădire P+2, Sd = 534 mp, St = 1.943 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; comuna Frăsinet; -; Nr.: -; 315.633
138 116882 8.28.01 St. meteo Dâlga St = 3.656 mp, Scon = 98,48 mp Ţara: România; judeţul: Călăraşi; satul Dâlga; -; Nr.: -; 51.450
139 121011 8.16.07 Apărare localitate Şirna râu Cricovul Dulce lung. reg. = 2 km, lung. îndig = 1,2 km Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Şirna; -; Nr.: -; 462.589
140 121012 8.16.07 Apărare localitatea Târgu Vechi Lung. reg = 1 km, lung. îndig. = 1 km, lung. consolid. mal = 1.340 m Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Târgşoru Vechi; -; Nr.: -; 185.941
141 149908 8.28.01 Grup intervenţie Văleni Clădire tip D+P+E Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DABI 183.157
142 149909 8.17.02 Decantor radial St. Vălenii de Munte Semiîngropat, D = 45 m Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; DABI 655.748
143 149910 8.17.02 Extindere staţie de tratare apă Văleni Suplimentare debit Văleni-Movila Vulpii Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; -; Nr.: -; BH Prahova 7.100.159
144 149911 8.03.10 Aducţiune Văleni-Movila Vulpii 1 fir conductă metalică şi PREMO cu DN = 1.000 mm şi lung. = 12,82 km Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DABI 7.959.569
145 149912 8.03.10 Rezervor 20 mc Beton armat D = 50 m, H = 11 m, semiîngropat, compensare presiune debit Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Păuleşti; -; Nr.: -; 513.292
146 149913 8.03.10 Racord aducţiune Movila Vulpii-Brazi Tuburi Hobas din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă prin centrifugare (PAFS), L = 30 m în zona căminelor Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DABI 602.639
0 1 2 3 4 5 6
147 151914 8.28.01 Staţia de tratare Voila Debit instalat = 3 mc/s Ţara: România; judeţul: Prahova; municipiul Câmpina; şos. Paltinu; Nr.: 19; expl. zonală Prahova 32.290.945
148 151916 8.28.01 Staţia de tratare Văleni Debit instalat = 2,5 mc/s Ţara: România; judeţul: Prahova; oraşul Vălenii de Munte; str. Bratocea; Nr.: 19; expl. zonală Prahova 15.801.188
149 151917 8.03.10 Aducţiuni Băicoi Lungime conducte = 160 km Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; expl. zonală Prahova 32.459.953
150 153351 8.03.09 Combatere inundaţii Aluniş L reprofilare albie = 1 km; L cons. mal = 0,127 km Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Aluniş; -; Nr.: -; 286.571
151 153352 8.03.09 Consolidare mal pârâu Cosmina L apărare mal = 1 km; zid beton Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Cosminele; -; Nr.: -; 243.705
152 153353 8.03.09 Regularizare pârâu Telega L lucrare = 0,072 km; apărare de mal, zid de sprijin din gabioane Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Cocorăştii Mislii; -; Nr.: -; 194.961
153 153354 8.03.09 Lucrare de amenajare confluenţa pârâu Dâmbu cu râul Teleajen L dig de dirijare = 0,06 km, L canal deviere = 0,2 km Ţara: România; judeţul: Prahova; satul Buchilaşi; -; Nr.: -; DABI 229.255
154 153355 8.03.10 Nod Hidrotehnic Hagieşti Pile şi planşee de beton, bazin de aspiraţie, sistem de drenaj Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; satul Hagieşti; -; Nr.: -; DABI 2.646.049
155 153356 8.03.09 Regularizare râu Buzău la Întorsura Buzăului L dig = 5,33 km; ambele maluri; L consolidare mal = 5,447 km, prism pereu Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Întorsura Buzăului; -; Nr.: -; DABI 6.660.233
156 153357 8.03.09 Apărare de mal Brăteşti şi Habud, râu Cricovul Dulce L regularizare = 1,5 km; L dig = 3 km Ţara: România; judeţul: Prahova; comuna Şirna; -; Nr.: -; DABI 718.042
157 153358 8.03.09 Amenajare râu Bâsca Chiojdului L amenajare = 0,605 km Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Cătina; -; Nr.: -; DDABI 1.035.312
158 153360 8.16.07 Amenajare Nămoloasa L dig = 19 km, pereu piatră nerostuită, reabilitare şi extindere Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Nămoloasa; -; Nr.: -; DABI 6.782.262
159 153361 8.03.09 Amenajare râu Cricovul Dulce în comuna Vişineşti L apărare mal = 70 m, 1 prag de fund Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Vişineşti; -; Nr.: -; Dabi 664.659
160 153362 8.03.09 Consolidare mal dr. şi îndiguire râu Călmăţui la confluenţa cu fluviul Dunărea L consolidare = 1.142 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Berteştii de Jos; -; Nr.: -; DABI 3.312.920
161 153363 8.03.09 Amenajare Valea Rea în zona comunei Moroieni L apărare mal = 110 m; L decolmatare = 247,14 m, prag Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; municipiul Moreni; -; Nr.: -; DABI 664.727
162 153364 8.03.09 Regularizare râu Teleajen în zona confluenţei cu pârâul Recea L canal pilot = 360 m; L dig închidere = 120 m Ţara: România; judeţul: Prahova; -; - ; Nr.: -; DABI 1.559.587
163 153365 8.03.09 Consolidare mal dr. râu Buzău L apărare mal = 67 m în zona sat Pălici, punte pietonală, comuna Vipereşti Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Vipereşti; -; Nr.: -; DABI 1.435.528
164 153367 8.03.09 Apărare mal stâng râu Buzău zona Pitulaţi L consolidări mal = 152 m Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Măxineni; -; Nr.: -; DABI 662.542


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 21/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 21 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu