Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.205 din 03.04.2019

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni" la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează: la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic şi pavaj uşor (dale), situat în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, în lungime de 1.185 m şi suprafaţă de 24.765 mp, compus din 2 tronsoane: tronsonul I în lungime de 705 m şi suprafaţă de 14.100 mp, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, şi al II-lea tronson în lungime de 480 m şi suprafaţă de 10.665 mp, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic şi pavaj uşor (dale), de la intersecţia cu Str. Armatei până la piaţa «Mihail Sadoveanu»", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.736,84", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 30094, cartea funciară nr. 30094 şi număr cadastral 38635, cartea funciară nr. 38635";

la poziţia nr. 416, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Microhotel, Complex «Nada Florilor», coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 245 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 490 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „679,44", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C1, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 417, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 101 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „87,63", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C2, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 418, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Tribună sportivă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din beton, cu suprafaţă construită de 4.176 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.949,68", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C3, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 419, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din lemn şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 37 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16,80", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C5, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 420, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Grup sanitar public", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor f. n., judeţul Suceava, identificat prin construcţia C6, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 35 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C6, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 421, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.6", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Tabelă marcaj", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din metal, cu suprafaţă construită de 10 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15,65", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C4, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 422, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Complexului «Nada Florilor», situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, în suprafaţă de 32.191 mp, având următoarele vecinătăţi: N - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, S - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, E - drum de acces din Aleea Teilor, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.232,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 529, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 13, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 1, cu suprafaţă construită de 575 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.150 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.260,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36952-C1, cartea funciară nr. 36952";

la poziţia nr. 543, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bibliotecă Municipală"; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 14, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 424 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „541,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36493-C1, cartea funciară nr. 36493";

la poziţia nr. 544, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Bibliotecii Municipale, situat în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 14, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.216 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - Strada Republicii, S - strada Ana Ipătescu, E - strada Nicu Gane, V - proprietatea Iordăchioaia Elena şi proprietatea Gavriloaia Doru", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.163,94", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36493, cartea funciară nr. 36493";

la poziţia nr. 547, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Mihai Eminescu nr. 2, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă, cu suprafaţă construită de 268 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „657,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 30095-C2, cartea funciară nr. 30095";

la poziţia nr. 557, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Tehnic «Mihai Băcescu»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P+2, cu suprafaţă construită de 829 mp şi suprafaţă desfăşurată de 2.487 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.045,02", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C1, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 558, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 598 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „460,62", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C5, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 559, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 151 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31,10", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C2, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 560, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.7.3", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Post trafo", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 36 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8,30", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C3, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 561, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Spălătorie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 225 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „49,98", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C4, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 562, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 265 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „57,85", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C5, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 563, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C6, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 169 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „36,89", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C6, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 564, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şcoală", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă, regim de înălţime P+1E, cu suprafaţă construită de 495 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 990 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212,20", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C4, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 565, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiul Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, în suprafaţă de 6.080 mp, având următoarele vecinătăţi: N - teren domeniul public al municipiului Fălticeni şi S.C. AUTO FLORIN - S.R.L., S - strada Nicolae Beldiceanu, E - strada Nicu Gane, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „970,77", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 566, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S parţial + P, cu suprafaţă construită de 713 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 836 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „499,23", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C1, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 567, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S parţial + P + 1E, cu suprafaţă construită de 622 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.440 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „404,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C2, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 568, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 3E, cu suprafaţă construită de 623 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.492 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „702,58", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C3, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 569, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Cantinei Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, în suprafaţă de 8.588 mp, având următoarele vecinătăţi: N - str. Nicolae Beldiceanu, S - proprietatea Popovici Ionela, E - proprietatea Blanaru Mirel, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 570, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime S parţial + P + 1E, cu suprafaţă construită de 1.849 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 4.228 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.572,65", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C1, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 571, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp B şi sală mică sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E parţial, cu suprafaţă construită de 724 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.176 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „480,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C2, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 572, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp C", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 405 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 810 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „573,05", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C3, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 573, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp D", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 339 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „166,12", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C4, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 574, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bibliotecă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 134 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,82", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C5, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 575, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C6, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 3E, cu suprafaţă construită de 626 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.878 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „788,33", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C6, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 576, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C7, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 693 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.386 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „324,75", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C7, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 577, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C8, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 580 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „338,42", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C8, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 579, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şcoală", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 101, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 491 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 982 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „211,76", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38637-C1, cartea funciară nr. 38637";

la poziţia nr. 581, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C9, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 83 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „32,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C9, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 582, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.7.3", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Post trafo", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C10, cu suprafaţă construită de 36 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8,08", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C10, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 583, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, în suprafaţă de 15.196 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea S.C. CRIS-ROBY - S.R.L., S - Strada Sucevei, E - proprietatea Rusu Gheorghe, V - strada Pleşeşti Gane", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.135,53", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 584, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul «Vasile Lovinescu»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S + P + 1E, cu suprafaţă construită de 1.807 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 5.421 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.023,60", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C1, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 585, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi beton şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 574 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „123,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C2, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 586, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi beton, acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 384 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „81,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C3, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 587, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din cărămidă şi beton, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 130 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „178,67", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C4, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 588, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Seră", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din beton şi sticlă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 301 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „48,80", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C5, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 589, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Solar", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C6, construită din beton şi sticlă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 205 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,79", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C6, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 590, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 591 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.773 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „123,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38556-C1, cartea funciară nr. 38556";

la poziţia nr. 591, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 4E, cu suprafaţă construită de 286 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.430 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.504,79", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38554-C1, cartea funciară nr. 38554";

la poziţia nr. 592, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Garaje", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situate în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificate prin construcţia C8, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 83 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „81,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C8, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 593, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier tâmplărie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C9, construită din cărămidă, regim de înălţime P, construită din cărămidă şi beton, cu suprafaţă construită de 113 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C9, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 594, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală legislaţie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C10, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 81 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12,88", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C10, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 595, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C7, construită din cărămidă şi beton, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 1.108 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „288,46", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C7, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 596, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiului «Vasile Lovinescu», în suprafaţă de 29.302 mp, situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10 şi strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N - alee acces din strada Maior Ioan, S - strada Maior Ioan, E - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, V - proprietatea Tanasă Mihai", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.106,73", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560, cartea funciară nr. 38560, număr cadastral 38556, cartea funciară nr. 38556, număr cadastral 38554, cartea funciară nr. 38554";

la poziţia nr. 607, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoală Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» - corp A", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, strada Nicu Gane nr. 4, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 761 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.235 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „761,21", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 37482-C1, cartea funciară nr. 37482";

la poziţia nr. 608, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Şcolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», corp A", situat în municipiul Fălticeni, strada Nicu Gane nr. 4, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.137 mp, având următoarele vecinătăţi: N - strada Nicu Gane, S - proprietatea Cojocaru Marius, E - proprietatea Gorovei Ştefan şi Gafencu Mioara, V - strada Nicu Gane", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 37482, cartea funciară nr. 37482";

la poziţia nr. 609, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» - corp B", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 565 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „102,49", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C1, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 610, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Şcolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», corp B, situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.056 mp, având următoarele vecinătăţi: N - Strada Sucevei, S - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, E - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „46,13", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 611, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Construcţie anexă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Scolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 37 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40,05", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C3, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 613, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 156 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „162,76", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C4, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 625, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoală Gimnazială «Ioan Ciurea»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 754 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.262 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „977,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38547-C1, cartea funciară nr. 38547";

la poziţia nr. 626, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Şcolii Gimnaziale «Ioan Ciurea», situat în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.166 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea Irimia Gheorghe, proprietatea Oprişanu Vasile şi proprietatea Frâncu Virgil, S - alee acces din strada 13 Decembrie, E - strada 13 Decembrie, V - strada Izvor", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „110,42", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38547, cartea funciară nr. 38547";

la poziţia nr. 627, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şi centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Şcolii Gimnaziale «Ioan Ciurea», situate în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, identificate prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 120 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „145,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38548-C1, cartea funciară nr. 38548";

la poziţia nr. 628, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent atelier şi centrală termică Şcoala Gimnazială «Ioan Ciurea», situat în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie, nr. 13, judeţul Suceava, în suprafaţă de 645 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea S.C. AUTO - XOR - S.R.L., S - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, E - str. 13 Decembrie, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38548, cartea funciară nr. 38548". PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 205/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 205 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 775 2002
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards, Ashraf Skype:goldencrow59@gmail.com email :goldencrow59@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 205/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu