Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.205 din 03.04.2019

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni" la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează: la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic şi pavaj uşor (dale), situat în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, în lungime de 1.185 m şi suprafaţă de 24.765 mp, compus din 2 tronsoane: tronsonul I în lungime de 705 m şi suprafaţă de 14.100 mp, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, şi al II-lea tronson în lungime de 480 m şi suprafaţă de 10.665 mp, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic şi pavaj uşor (dale), de la intersecţia cu Str. Armatei până la piaţa «Mihail Sadoveanu»", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.736,84", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 30094, cartea funciară nr. 30094 şi număr cadastral 38635, cartea funciară nr. 38635";

la poziţia nr. 416, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Microhotel, Complex «Nada Florilor», coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 245 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 490 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „679,44", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C1, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 417, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 101 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „87,63", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C2, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 418, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Tribună sportivă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din beton, cu suprafaţă construită de 4.176 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.949,68", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C3, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 419, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din lemn şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 37 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16,80", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C5, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 420, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Grup sanitar public", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor f. n., judeţul Suceava, identificat prin construcţia C6, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 35 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C6, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 421, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.6", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Tabelă marcaj", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din metal, cu suprafaţă construită de 10 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15,65", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C4, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 422, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Complexului «Nada Florilor», situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, în suprafaţă de 32.191 mp, având următoarele vecinătăţi: N - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, S - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, E - drum de acces din Aleea Teilor, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.232,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 529, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 13, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 1, cu suprafaţă construită de 575 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.150 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.260,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36952-C1, cartea funciară nr. 36952";

la poziţia nr. 543, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bibliotecă Municipală"; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 14, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 424 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „541,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36493-C1, cartea funciară nr. 36493";

la poziţia nr. 544, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Bibliotecii Municipale, situat în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 14, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.216 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - Strada Republicii, S - strada Ana Ipătescu, E - strada Nicu Gane, V - proprietatea Iordăchioaia Elena şi proprietatea Gavriloaia Doru", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.163,94", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36493, cartea funciară nr. 36493";

la poziţia nr. 547, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Mihai Eminescu nr. 2, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă, cu suprafaţă construită de 268 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „657,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 30095-C2, cartea funciară nr. 30095";

la poziţia nr. 557, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Tehnic «Mihai Băcescu»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P+2, cu suprafaţă construită de 829 mp şi suprafaţă desfăşurată de 2.487 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.045,02", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C1, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 558, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 598 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „460,62", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C5, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 559, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 151 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31,10", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C2, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 560, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.7.3", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Post trafo", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 36 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8,30", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C3, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 561, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Spălătorie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 225 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „49,98", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C4, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 562, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 265 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „57,85", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C5, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 563, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C6, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 169 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „36,89", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C6, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 564, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şcoală", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă, regim de înălţime P+1E, cu suprafaţă construită de 495 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 990 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212,20", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C4, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 565, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiul Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, în suprafaţă de 6.080 mp, având următoarele vecinătăţi: N - teren domeniul public al municipiului Fălticeni şi S.C. AUTO FLORIN - S.R.L., S - strada Nicolae Beldiceanu, E - strada Nicu Gane, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „970,77", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 566, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S parţial + P, cu suprafaţă construită de 713 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 836 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „499,23", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C1, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 567, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S parţial + P + 1E, cu suprafaţă construită de 622 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.440 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „404,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C2, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 568, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 3E, cu suprafaţă construită de 623 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.492 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „702,58", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C3, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 569, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Cantinei Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, în suprafaţă de 8.588 mp, având următoarele vecinătăţi: N - str. Nicolae Beldiceanu, S - proprietatea Popovici Ionela, E - proprietatea Blanaru Mirel, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 570, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime S parţial + P + 1E, cu suprafaţă construită de 1.849 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 4.228 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.572,65", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C1, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 571, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp B şi sală mică sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E parţial, cu suprafaţă construită de 724 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.176 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „480,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C2, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 572, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp C", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 405 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 810 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „573,05", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C3, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 573, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp D", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 339 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „166,12", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C4, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 574, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bibliotecă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 134 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,82", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C5, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 575, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C6, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 3E, cu suprafaţă construită de 626 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.878 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „788,33", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C6, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 576, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C7, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 693 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.386 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „324,75", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C7, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 577, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C8, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 580 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „338,42", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C8, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 579, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şcoală", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 101, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 491 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 982 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „211,76", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38637-C1, cartea funciară nr. 38637";

la poziţia nr. 581, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C9, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 83 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „32,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C9, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 582, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.7.3", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Post trafo", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C10, cu suprafaţă construită de 36 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8,08", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C10, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 583, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, în suprafaţă de 15.196 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea S.C. CRIS-ROBY - S.R.L., S - Strada Sucevei, E - proprietatea Rusu Gheorghe, V - strada Pleşeşti Gane", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.135,53", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 584, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul «Vasile Lovinescu»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S + P + 1E, cu suprafaţă construită de 1.807 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 5.421 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.023,60", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C1, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 585, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi beton şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 574 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „123,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C2, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 586, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi beton, acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 384 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „81,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C3, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 587, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din cărămidă şi beton, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 130 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „178,67", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C4, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 588, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Seră", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din beton şi sticlă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 301 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „48,80", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C5, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 589, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Solar", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C6, construită din beton şi sticlă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 205 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,79", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C6, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 590, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 591 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.773 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „123,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38556-C1, cartea funciară nr. 38556";

la poziţia nr. 591, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 4E, cu suprafaţă construită de 286 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.430 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.504,79", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38554-C1, cartea funciară nr. 38554";

la poziţia nr. 592, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Garaje", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situate în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificate prin construcţia C8, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 83 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „81,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C8, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 593, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier tâmplărie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C9, construită din cărămidă, regim de înălţime P, construită din cărămidă şi beton, cu suprafaţă construită de 113 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C9, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 594, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală legislaţie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C10, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 81 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12,88", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C10, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 595, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C7, construită din cărămidă şi beton, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 1.108 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „288,46", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C7, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 596, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiului «Vasile Lovinescu», în suprafaţă de 29.302 mp, situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10 şi strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N - alee acces din strada Maior Ioan, S - strada Maior Ioan, E - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, V - proprietatea Tanasă Mihai", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.106,73", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560, cartea funciară nr. 38560, număr cadastral 38556, cartea funciară nr. 38556, număr cadastral 38554, cartea funciară nr. 38554";

la poziţia nr. 607, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoală Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» - corp A", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, strada Nicu Gane nr. 4, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 761 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.235 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „761,21", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 37482-C1, cartea funciară nr. 37482";

la poziţia nr. 608, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Şcolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», corp A", situat în municipiul Fălticeni, strada Nicu Gane nr. 4, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.137 mp, având următoarele vecinătăţi: N - strada Nicu Gane, S - proprietatea Cojocaru Marius, E - proprietatea Gorovei Ştefan şi Gafencu Mioara, V - strada Nicu Gane", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 37482, cartea funciară nr. 37482";

la poziţia nr. 609, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» - corp B", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 565 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „102,49", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C1, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 610, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Şcolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», corp B, situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.056 mp, având următoarele vecinătăţi: N - Strada Sucevei, S - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, E - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „46,13", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 611, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Construcţie anexă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Scolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 37 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40,05", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C3, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 613, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 156 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „162,76", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C4, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 625, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoală Gimnazială «Ioan Ciurea»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 754 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.262 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „977,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38547-C1, cartea funciară nr. 38547";

la poziţia nr. 626, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Şcolii Gimnaziale «Ioan Ciurea», situat în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.166 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea Irimia Gheorghe, proprietatea Oprişanu Vasile şi proprietatea Frâncu Virgil, S - alee acces din strada 13 Decembrie, E - strada 13 Decembrie, V - strada Izvor", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „110,42", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38547, cartea funciară nr. 38547";

la poziţia nr. 627, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şi centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Şcolii Gimnaziale «Ioan Ciurea», situate în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, identificate prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 120 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „145,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38548-C1, cartea funciară nr. 38548";

la poziţia nr. 628, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent atelier şi centrală termică Şcoala Gimnazială «Ioan Ciurea», situat în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie, nr. 13, judeţul Suceava, în suprafaţă de 645 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea S.C. AUTO - XOR - S.R.L., S - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, E - str. 13 Decembrie, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38548, cartea funciară nr. 38548". PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 205/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 205 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 205/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu