Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.205 din 03.04.2019

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 12 aprilie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Fălticeni" la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează: la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „cu îmbrăcăminte din beton asfaltic şi pavaj uşor (dale), situat în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, în lungime de 1.185 m şi suprafaţă de 24.765 mp, compus din 2 tronsoane: tronsonul I în lungime de 705 m şi suprafaţă de 14.100 mp, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, şi al II-lea tronson în lungime de 480 m şi suprafaţă de 10.665 mp, cu îmbrăcăminte din beton asfaltic şi pavaj uşor (dale), de la intersecţia cu Str. Armatei până la piaţa «Mihail Sadoveanu»", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.736,84", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 30094, cartea funciară nr. 30094 şi număr cadastral 38635, cartea funciară nr. 38635";

la poziţia nr. 416, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Microhotel, Complex «Nada Florilor», coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 245 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 490 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „679,44", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C1, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 417, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 101 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „87,63", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C2, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 418, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.8.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Tribună sportivă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din beton, cu suprafaţă construită de 4.176 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.949,68", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C3, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 419, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din lemn şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 37 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16,80", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C5, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 420, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.1.1", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Grup sanitar public", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor f. n., judeţul Suceava, identificat prin construcţia C6, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, cu suprafaţă construită de 35 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C6, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 421, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.6", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Tabelă marcaj", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Complexului «Nada Florilor», situată în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor f. n., judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din metal, cu suprafaţă construită de 10 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15,65", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563-C4, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 422, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Complexului «Nada Florilor», situat în municipiul Fălticeni, Aleea Teilor, f. n., judeţul Suceava, în suprafaţă de 32.191 mp, având următoarele vecinătăţi: N - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, S - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, E - drum de acces din Aleea Teilor, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.232,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36563, cartea funciară nr. 36563";

la poziţia nr. 529, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 13, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 1, cu suprafaţă construită de 575 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.150 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.260,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36952-C1, cartea funciară nr. 36952";

la poziţia nr. 543, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bibliotecă Municipală"; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 14, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 424 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „541,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36493-C1, cartea funciară nr. 36493";

la poziţia nr. 544, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Bibliotecii Municipale, situat în municipiul Fălticeni, Strada Republicii nr. 14, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.216 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - Strada Republicii, S - strada Ana Ipătescu, E - strada Nicu Gane, V - proprietatea Iordăchioaia Elena şi proprietatea Gavriloaia Doru", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.163,94", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36493, cartea funciară nr. 36493";

la poziţia nr. 547, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Mihai Eminescu nr. 2, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă, cu suprafaţă construită de 268 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „657,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 30095-C2, cartea funciară nr. 30095";

la poziţia nr. 557, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Tehnic «Mihai Băcescu»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P+2, cu suprafaţă construită de 829 mp şi suprafaţă desfăşurată de 2.487 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.045,02", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C1, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 558, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 598 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „460,62", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C5, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 559, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 151 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31,10", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C2, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 560, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.7.3", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Post trafo", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 36 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8,30", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C3, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 561, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Spălătorie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 225 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „49,98", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C4, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 562, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 265 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „57,85", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C5, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 563, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C6, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 169 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „36,89", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C6, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 564, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şcoală", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă, regim de înălţime P+1E, cu suprafaţă construită de 495 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 990 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212,20", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665-C4, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 565, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiul Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 10, judeţul Suceava, în suprafaţă de 6.080 mp, având următoarele vecinătăţi: N - teren domeniul public al municipiului Fălticeni şi S.C. AUTO FLORIN - S.R.L., S - strada Nicolae Beldiceanu, E - strada Nicu Gane, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „970,77", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38665, cartea funciară nr. 38665";

la poziţia nr. 566, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S parţial + P, cu suprafaţă construită de 713 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 836 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „499,23", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C1, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 567, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S parţial + P + 1E, cu suprafaţă construită de 622 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.440 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „404,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C2, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 568, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 3E, cu suprafaţă construită de 623 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.492 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „702,58", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636-C3, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 569, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Cantinei Colegiului Tehnic «Mihai Băcescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu nr. 5, judeţul Suceava, în suprafaţă de 8.588 mp, având următoarele vecinătăţi: N - str. Nicolae Beldiceanu, S - proprietatea Popovici Ionela, E - proprietatea Blanaru Mirel, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38636, cartea funciară nr. 38636";

la poziţia nr. 570, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime S parţial + P + 1E, cu suprafaţă construită de 1.849 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 4.228 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.572,65", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C1, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 571, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp B şi sală mică sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C2, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E parţial, cu suprafaţă construită de 724 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.176 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „480,87", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C2, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 572, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp C", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 405 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 810 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „573,05", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C3, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 573, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «Nicu Gane» - Corp D", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 339 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „166,12", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C4, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 574, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bibliotecă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 134 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,82", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C5, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 575, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C6, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 3E, cu suprafaţă construită de 626 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.878 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „788,33", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C6, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 576, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C7, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 693 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.386 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „324,75", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C7, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 577, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C8, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 580 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „338,42", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C8, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 579, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şcoală", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 101, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 1E, cu suprafaţă construită de 491 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 982 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „211,76", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38637-C1, cartea funciară nr. 38637";

la poziţia nr. 581, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Magazie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C9, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 83 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „32,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C9, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 582, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.7.3", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Post trafo", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C10, cu suprafaţă construită de 36 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8,08", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638-C10, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 583, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiului Naţional «Nicu Gane», situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 105, judeţul Suceava, în suprafaţă de 15.196 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea S.C. CRIS-ROBY - S.R.L., S - Strada Sucevei, E - proprietatea Rusu Gheorghe, V - strada Pleşeşti Gane", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.135,53", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38638, cartea funciară nr. 38638";

la poziţia nr. 584, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul «Vasile Lovinescu»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime S + P + 1E, cu suprafaţă construită de 1.807 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 5.421 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.023,60", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C1, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 585, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cantină", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C2, construită din cărămidă şi beton şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 574 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „123,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C2, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 586, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C3, construită din cărămidă şi beton, acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 384 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „81,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C3, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 587, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C4, construită din cărămidă şi beton, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 130 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „178,67", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C4, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 588, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Seră", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C5, construită din beton şi sticlă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 301 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „48,80", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C5, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 589, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Solar", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C6, construită din beton şi sticlă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 205 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,79", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C6, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 590, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 591 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.773 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „123,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38556-C1, cartea funciară nr. 38556";

la poziţia nr. 591, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cămin elevi", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 4E, cu suprafaţă construită de 286 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 1.430 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.504,79", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38554-C1, cartea funciară nr. 38554";

la poziţia nr. 592, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Garaje", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situate în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificate prin construcţia C8, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 83 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „81,43", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C8, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 593, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier tâmplărie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C9, construită din cărămidă, regim de înălţime P, construită din cărămidă şi beton, cu suprafaţă construită de 113 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C9, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 594, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală legislaţie", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C10, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 81 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12,88", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C10, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 595, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Sală sport", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Colegiului «Vasile Lovinescu», situată în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C7, construită din cărămidă şi beton, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 1.108 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „288,46", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560-C7, cartea funciară nr. 38560";

la poziţia nr. 596, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Colegiului «Vasile Lovinescu», în suprafaţă de 29.302 mp, situat în municipiul Fălticeni, strada Maior Ioan nr. 10 şi strada Maior Ioan nr. 15, judeţul Suceava, având următoarele vecinătăţi: N - alee acces din strada Maior Ioan, S - strada Maior Ioan, E - teren domeniul public al municipiului Fălticeni, V - proprietatea Tanasă Mihai", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.106,73", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38560, cartea funciară nr. 38560, număr cadastral 38556, cartea funciară nr. 38556, număr cadastral 38554, cartea funciară nr. 38554";

la poziţia nr. 607, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoală Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» - corp A", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, strada Nicu Gane nr. 4, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 761 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.235 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „761,21", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 37482-C1, cartea funciară nr. 37482";

la poziţia nr. 608, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Şcolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», corp A", situat în municipiul Fălticeni, strada Nicu Gane nr. 4, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.137 mp, având următoarele vecinătăţi: N - strada Nicu Gane, S - proprietatea Cojocaru Marius, E - proprietatea Gorovei Ştefan şi Gafencu Mioara, V - strada Nicu Gane", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27,56", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 37482, cartea funciară nr. 37482";

la poziţia nr. 609, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Gimnazială «Alexandru Ioan Cuza» - corp B", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 565 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „102,49", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C1, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 610, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent Şcolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», corp B, situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.056 mp, având următoarele vecinătăţi: N - Strada Sucevei, S - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, E - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „46,13", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 611, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Construcţie anexă", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Scolii Gimnaziale «Alexandru Ioan Cuza», situată în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C3, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 37 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40,05", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C3, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 613, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat în municipiul Fălticeni, Strada Sucevei nr. 78, judeţul Suceava, identificat prin construcţia C4, construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 156 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „162,76", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 36977-C4, cartea funciară nr. 36977";

la poziţia nr. 625, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoală Gimnazială «Ioan Ciurea»", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situată în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, identificată prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P + 2E, cu suprafaţă construită de 754 mp şi suprafaţă construită desfăşurată de 2.262 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „977,64", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38547-C1, cartea funciară nr. 38547";

la poziţia nr. 626, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Şcolii Gimnaziale «Ioan Ciurea», situat în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.166 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea Irimia Gheorghe, proprietatea Oprişanu Vasile şi proprietatea Frâncu Virgil, S - alee acces din strada 13 Decembrie, E - strada 13 Decembrie, V - strada Izvor", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „110,42", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38547, cartea funciară nr. 38547";

la poziţia nr. 627, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „1.6.5", coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Atelier şi centrală termică", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aparţinând Şcolii Gimnaziale «Ioan Ciurea», situate în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie nr. 13, judeţul Suceava, identificate prin construcţia C1, construită din cărămidă, regim de înălţime P, cu suprafaţă construită de 120 mp", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „145,41", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38548-C1, cartea funciară nr. 38548";

la poziţia nr. 628, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „aferent atelier şi centrală termică Şcoala Gimnazială «Ioan Ciurea», situat în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie, nr. 13, judeţul Suceava, în suprafaţă de 645 mp, având următoarele vecinătăţi: N - proprietatea S.C. AUTO - XOR - S.R.L., S - teren domeniul privat al municipiului Fălticeni, E - str. 13 Decembrie, V - teren domeniul public al municipiului Fălticeni", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28,34", coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Fălticeni, conform Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Consiliului local nr. 39/2018, număr cadastral 38548, cartea funciară nr. 38548". PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile-Daniel Suciu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 205/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 205 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 205/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu