E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 20 din 26 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

ACT EMIS DE: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 228 din  4 aprilie 2003


SmartCity3


    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din 26 februarie 2002, in temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobata si modificata prin Legea nr. 133/2002, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Departamentul de invatamant si admitere, Departamentul de monitorizare si competenta profesionala si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
    Art. 3
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, aprobata si modificata prin Legea nr. 133/2002, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002.

          Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania,
                     prof. univ. dr. Florin Georgescu

    ANEXA 1

                                  NORME
privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

    CAP. 1
    Dispozitii generale. Definitii

    Art. 1
    Ori de cate ori sunt utilizati in prezentele norme, termenii definiti in prezentul capitol au urmatorul inteles:
    - Camera - Camera Auditorilor Financiari din Romania;
    - norme - Norme privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar;
    - stagiar - persoana fizica care a promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu si care isi desfasoara activitatea conform prezentelor norme;
    - indrumator de stagiu - persoana fizica, auditor financiar activ, sau juridica, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, sub indrumarea careia se desfasoara stagiul unuia sau mai multor stagiari in activitatea de audit financiar;
    - stagiu - perioada de pregatire practica a stagiarului in activitatea de audit financiar;
    - caiet de practica - caietul si documentatia intocmite de stagiar in activitatea de audit financiar, prin care se consemneaza si se certifica activitatile desfasurate de acesta;
    - certificat de stagiu - documentul care atesta efectuarea celor 3 ani de pregatire profesionala practica in domeniul auditului financiar si care este eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

    CAP. 2
    Norme referitoare la activitatile stagiarului in activitatea de audit financiar in perioada de pregatire profesionala practica

    Art. 2
    Conditiile de acces la stagiu
    Stagiul in activitatea de audit financiar se efectueaza de catre persoanele care au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, organizat de Camera.
    Art. 3
    Admiterea la stagiu a stagiarului in activitatea de audit financiar
    (1) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile stabilite prin prezentele norme.
    (2) Inscrierea stagiarului la stagiu se realizeaza pe baza urmatoarelor acte:
    a) cerere-tip adresata Camerei;
    b) acceptul indrumatorului de stagiu;
    c) declaratia pe propria raspundere a indrumatorului de stagiu, ca a avut sau are in derulare cel putin un angajament de audit financiar.
    (3) Dosarul stagiarului este inaintat Departamentului de invatamant si admitere pentru verificare si inscrierea ca stagiar in activitatea de audit financiar.
    (4) Departamentul de invatamant si admitere va elibera pentru fiecare stagiar o legitimatie a stagiarului in activitatea de audit financiar. Vizarea anuala a legitimatiei se face o data cu plata cotizatiei fixe.
    (5) In conditiile in care se schimba indrumatorul de stagiu, stagiarul va intocmi un nou dosar care va cuprinde actele prevazute la procedura de la alin. (2).
    (6) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pot solicita admiterea ca stagiar in activitatea de audit financiar, in termen de maximum 6 luni de la publicarea prezentelor norme.
    (7) Nerespectarea prevederilor alin. (2) lit. c) poate determina o decizie a Camerei de prelungire a perioadei de stagiu pentru stagiar si totodata de retragere a atestarii indrumatorului de stagiu.
    Art. 4
    Statutul stagiarului in activitatea de audit financiar
    (1) Stagiarii efectueaza programul de pregatire profesionala practica prin participarea la activitatea de audit financiar, in cadrul unor cabinete individuale sau societati de profil, cu forme legale de incadrare sau fara remuneratie, pentru care entitatile mai sus mentionate vor elibera adeverinta de efectuare a stagiului.
    (2) In cazul in care stagiarul are calitatea de salariat, relatiile contractuale ale acestuia cu persoana sau societatea comerciala de audit financiar in care isi desfasoara stagiul se stabilesc pe baza legislatiei in vigoare privind angajarea fortei de munca.
    (3) Este interzis stagiarului sa semneze, in numele sau, documente pentru terti, referitoare la activitatea de audit, in timpul efectuarii perioadei de stagiu.
    (4) Nerespectarea prevederilor alin. (3) poate determina o decizie a Camerei de prelungire a perioadei de stagiu pentru stagiar si totodata de retragere a atestarii indrumatorului de stagiu, dupa caz.
    Art. 5
    Durata stagiului
    (1) Stagiul in activitatea de audit financiar se desfasoara pe o perioada de 3 ani.
    (2) Perioada de stagiu incepe de la data la care stagiarul a incheiat un contract cu indrumatorul de stagiu, in cazul in care incadrarea se face cu remuneratie sau potrivit acceptului indrumatorului de stagiu, in cazul in care perioada de stagiu se face fara remuneratie.
    (3) La cererea stagiarului, perioada de pregatire profesionala practica poate fi suspendata cel mult un an. La reluarea stagiului, stagiarul va actualiza contractul de stagiu incheiat cu indrumatorul de stagiu.
    (4) La expirarea duratei de 3 ani a stagiaturii, stagiarul se poate prezenta la sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, pe baza certificatului de stagiu emis de Camera.
    Art. 6
    Organizarea stagiului
    (1) Camera monitorizeaza activitatea desfasurata in perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor, prin Departamentul de invatamant si admitere si Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.
    (2) Departamentul de invatamant si admitere va tine evidenta stagiarilor inscrisi, in ordinea aprobarii cererilor de inscriere la stagiu, intr-un registru cu regim special. Fiecare stagiar va avea un dosar personal unde se vor arhiva toate documentele si actele acestuia. Numarul de inregistrare din registrul de evidenta a stagiarilor se va inscrie atat pe dosarul personal, cat si pe orice document sau corespondenta referitoare la stagiar.
    (3) Dosarul stagiarului cuprinde:
    a) documentele depuse pentru sustinerea testului de acces la stagiu;
    b) documentele depuse pentru inscrierea la stagiu;
    c) rapoartele anuale ale indrumatorului de stagiu;
    d) rapoartele inspectorilor de la Departamentul de monitorizare si competenta profesionala;
    e) caietul de practica al stagiarului, cu vizele anuale aferente.
    (4) Activitatile desfasurate de stagiar, documentele si rapoartele acestuia sunt consemnate si conservate intr-un dosar numit Caiet de practica.
    (5) La expirarea stagiului efectuat conform prezentelor norme, pe baza raportului indrumatorului de stagiu si pe baza rapoartelor inspectorilor de la Departamentul de monitorizare si competenta profesionala, stagiarului i se elibereaza de catre Camera un certificat de stagiu.
    (6) In baza certificatului de stagiu stagiarul are dreptul de a se prezenta la examenul de aptitudini profesionale pentru obtinerea calitatii de auditor financiar.
    Art. 7
    Desfasurarea stagiului
    (1) In perioada de stagiu stagiarul este obligat sa efectueze anual un minim de 25 de zile lucratoare efectiv, de experienta profesionala, in fiecare dintre domeniile: contabilitate, audit si optionale. Totodata stagiarul are obligatia sa participe la programul de pregatire profesionala continua, de 25 de ore, organizat anual de Camera.
    (2) Repartizarea timpului de stagiu pe activitati este stabilita de indrumatorul de stagiu, care trebuie sa acorde stagiarului toate facilitatile, pentru a-i permite sa efectueze instruirea.
    (3) Pe intreaga perioada de desfasurare a stagiului, stagiarul trebuie sa-si indeplineasca obligatiile privind intocmirea caietului de practica in care se reflecta in mod corect si complet experienta profesionala acumulata.
    (4) La fiecare 6 luni stagiarul trebuie sa prezinte indrumatorului de stagiu un raport sintetic al experientei profesionale dobandite.
    (5) La sfarsitul fiecarui an de stagiu indrumatorul de stagiu trebuie sa prezinte Departamentului de invatamant si admitere un raport referitor la activitatea desfasurata de stagiar pe parcursul anului respectiv.
    (6) Stagiarul trebuie sa prezinte, anual sau la cerere, Departamentului de invatamant si admitere caietul de practica pentru verificare.
    (7) Departamentul de invatamant si admitere este autorizat:
    - sa stabileasca numarul de ore de pregatire, precum si repartizarea acestora pe domenii de activitate;
    - sa intrerupa perioada de stagiu, la cererea stagiarului, din motive cum ar fi: satisfacerea stagiului militar, sanatate sau alte motive considerate justificate.
    (8) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (5) si (6) poate determina o decizie a Camerei de prelungire a perioadei de stagiu pentru stagiar si totodata de retragere a atestarii indrumatorului de stagiu, dupa caz.
    Art. 8
    Indrumatorul de stagiu
    (1) Stagiul trebuie sa se efectueze pe langa o persoana fizica, auditor financiar activ, sau in cadrul unei societati comerciale de audit, membra a Camerei. Persoanele fizice si juridice, membre ale Camerei, care fac dovada ca au in derulare cel putin o misiune de audit financiar, pot sa inainteze Departamentului de invatamant si admitere o scrisoare prin care isi iau angajamentul de a lua sub indrumare stagiari in activitatea de audit financiar.
    (2) Un indrumator de stagiu nu poate avea mai mult de 5 stagiari in activitatea de audit financiar sub indrumare.
    (3) Stagiarul in activitatea de audit financiar are obligatia de a-si gasi un indrumator de stagiu care sa ofere garantii suficiente in ceea ce priveste asigurarea conditiilor pentru desfasurarea perioadei de pregatire profesionala practica.
    (4) Indrumatorul de stagiu este persoana fizica. Cand stagiul este realizat intr-o societate comerciala de audit financiar, inscrisa in Registrul auditorilor financiari - persoane juridice, aceasta precizeaza numele si calitatea indrumatorului de stagiu ales din randul angajatilor, asociatilor, care trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar activ.
    (5) Acordarea si retragerea calitatii de auditor financiar indrumator de stagiu sunt hotarate de Consiliul Camerei, in urma rapoartelor primite de la Departamentul de invatamant si admitere.
    (6) Indrumatorul de stagiu trebuie sa creeze stagiarilor conditii pentru:
    a) a urma pregatirea prevazuta in prezentele norme;
    b) a se achita cu regularitate de obligatiile lor prevazute in prezentele norme.
    (7) Indrumatorul de stagiu trebuie sa mareasca treptat nivelul de dificultate a lucrarilor incredintate stagiarilor in activitatea de audit financiar si sa-i ajute sa-si insuseasca disciplinele profesionale ale pregatirii tehnice de baza (contabilitate si audit) in conformitate cu caietul de practica.
    (8) De asemenea, indrumatorul de stagiu trebuie sa raspunda la solicitarile Departamentului de invatamant si admitere si ale Departamentului de monitorizare si competenta profesionala in legatura cu furnizarea de informatii privind activitatea stagiarului.
    Art. 9
    Urmarirea, controlul si aprecierea activitatilor desfasurate de stagiari in activitatea de audit financiar
    (1) Urmarirea modului de desfasurare a stagiului este realizata si apreciata de indrumatorul de stagiu si de catre Departamentul de invatamant si admitere, in colaborare cu Departamentul de monitorizare si competenta profesionala.
    (2) Indrumatorul de stagiu trebuie sa verifice activitatile desfasurate de stagiar si sa notifice evidenta detaliata a experientei profesionale din caietul de practica, la fiecare 6 luni.
    (3) La fiecare 6 luni indrumatorul de stagiu trebuie sa faca o evaluare a activitatii stagiarului pe urmatoarele domenii:
    a) in ce masura a fost respectat programul de stagiu;
    b) cunostintele si aptitudinile de specialitate;
    c) gradul de insusire a experientei profesionale;
    d) rationamentul profesional.
    (4) Pentru fiecare domeniu de evaluare se poate da unul dintre calificativele:
    a) satisfacator;
    b) nesatisfacator.
    (5) Indrumatorul de stagiu trebuie sa intocmeasca un raport scris de evaluare periodica a stagiarului, in care sa consemneze:
    a) progresele inregistrate de stagiar;
    b) deficientele constatate in experienta profesionala;
    c) actiuni de intreprins in viitor;
    d) opinia generala privind evolutia profesionala a stagiarului.
    (6) Acest raport va fi depus la sfarsitul fiecarui an de stagiu la Departamentul de invatamant si admitere.
    (7) Departamentul de monitorizare si competenta profesionala poate organiza, prin sondaj sau ori de cate ori este solicitat din partea Consiliului Camerei, un control al calitatii activitatii stagiarilor si a indrumatorilor de stagiu.
    (8) Inspectorii din cadrul Departamentului de monitorizare si competenta profesionala vor intocmi un raport in urma controlului efectuat. Acest raport va cuprinde o evaluare a activitatii stagiarului, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii stagiarilor sau de prelungire a perioadei de stagiu, in cazul in care inspectorii au constatat nerespectarea normelor de stagiu.
    (9) Acordarea vizei anuale de catre Departamentul de invatamant si admitere se va face tinandu-se cont de raportul inspectorilor din cadrul Departamentului de monitorizare si competenta profesionala.
    (10) Nerespectarea prevederilor alin. (2), (3) si (4) poate determina o decizie a Camerei de prelungire a perioadei de stagiu pentru stagiar si totodata de retragere a atestarii indrumatorului de stagiu, dupa caz.
    Art. 10
    Dispozitii finale
    (1) La sfarsitul perioadei de stagiu stagiarul va prezenta Departamentului de invatamant si admitere din cadrul Camerei caietul de practica, completat si vizat, cu activitatea depusa in cei 3 ani de pregatire profesionala practica.
    (2) La sfarsitul perioadei de stagiu indrumatorul de stagiu intocmeste si prezinta Departamentului de invatamant si admitere un raport de stagiu, in conformitate cu activitatea inregistrata in caietul de practica.
    (3) In urma analizarii documentatiei depuse Camera va elibera un certificat de stagiu, care da dreptul stagiarului de a se prezenta la examenul de obtinere a calitatii de auditor financiar.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 20/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 20 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 20/2003
Hotărârea 38 2004
privind inscrierea la stagiu a candidatilor declarati admisi in urma testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil
Hotărârea 32 2004
privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu
Hotărârea 24 2003
privind modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 20/2003 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar
Hotărârea 22 2003
pentru modificarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 20/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu