Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 190 din 20 februarie 2007

pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 iunie 2006 si la Bucuresti la 5 octombrie 2006, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 9 martie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 iunie 2006 şi la Bucureşti la 5 octombrie 2006, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI (BDCE)

Paris, 6 iunie 2006

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România

Subiect: F/P 1310/1998 - Spitalul Gura Ocniţei*)

Stimate domnule Doltu,

Ne referim la scrisoarea dumneavoastră din data de 18 aprilie 2006, pentru care vă mulţumim. Am luat la cunoştinţă că, în ciuda recentelor modificări în legislaţia română, referitoare la instituţiile aflate sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, obiectivele iniţiale ale spitalului, ca centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică, sunt menţinute, iar capacitatea spitalului ca număr de paturi a crescut, după cum s-a planificat la data întocmirii proiectului şi după cum se stipulează în acordul-cadru de împrumut.

In ceea ce priveşte sustenabilitatea financiară a proiectului, înţelegem că toate cheltuielile operaţionale, inclusiv cheltuielile de personal, ar trebui să fie integral acoperite din contribuţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a Consiliului Local Gura Ocniţei, conform Acordului de parteneriat semnat de ambele părţi la 24 ianuarie 2006. Acest aranjament face obiectul unei ordonanţe de urgenţă iniţiate de Guvern, care va reglementa problemele legate de finanţarea Centrului Gura Ocniţei.

Ca urmare, înainte de a elibera ultima parte a împrumutului, am aprecia primirea unei copii în limba engleză a respectivei ordonanţe de urgenţă, imediat ce aceasta va fi adoptată oficial de autorităţile române.

*) Traducere.

Pentru aplicarea procedurilor uzuale ale BDCE, având în vedere decalajul de timp de la ultima disponibilizare pentru proiect, BDCE va trebui să anuleze soldul existent la data de 24 iulie 2006, dacă până la această dată nu va fi efectuată nicio tragere. Luând în considerare eforturile depuse de ambele părţi pentru a rezolva problemele mai sus menţionate şi pentru a aduna informaţiile necesare pentru reluarea finanţării proiectului, acest termen va fi prelungit, în mod excepţional, până la data de 6 decembrie 2006.

In aşteptarea primirii răspunsului dumneavoastră,

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general, Imprumuturi

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINETUL SECRETARULUI DE STAT

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)

Domnului Thierry Poirel, director general, Imprumuturi

Bucureşti, 5 octombrie 2006

Subiect: F/P 1310 (1998) - Centrul Neuropsihiatric Gura Ocniţei*)

Stimate domn,

Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră din data de 6 iunie 2006, prin care BDCE a acceptat să extindă până la data de 6 decembrie 2006 utilizarea Acordului-cadru de împrumut nr. 1.310 (1998), acordat pentru proiectul Gura Ocniţei. Suntem pe deplin de acord cu decizia dumneavoastră şi, pentru a trage ultima tranşă din împrumut, vă comunicăm mai jos informaţiile suplimentare solicitate privind sustenabilitatea proiectului.

Luând în considerare mărimea şi domeniul acoperit de centru, iniţial s-a avut în vedere ca o parte a cheltuielilor curente să fie acoperite de autorităţile centrale. Totuşi, pe baza situaţiei financiare a autorităţilor locale implicate (primăria şi judeţul) şi în conformitate cu directivele Uniunii Europene (care indică descentralizarea tuturor tipurilor de servicii, inclusiv a celor medicale şi sociale), ordonanţa de urgenţă iniţiată pentru a implica bugetul de stat în acoperirea cheltuielilor curente ale centrului nu a mai fost propusă spre aprobare Guvernului şi Parlamentului. Cu toate acestea, în baza legislaţiei în vigoare (Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 372/2006 privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 373/2006 privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti şi Ordinul ministrului sănătăţii nr. 374/2006 privind aprobarea Strategiei în domeniul sănătăţii mintale) şi a acordului de parteneriat încheiat între Primăria Gura Ocniţei şi judeţul Dâmboviţa, toate cheltuielile curente sunt integral acoperite în vederea îndeplinirii standardelor sociale şi medicale europene. După cum cunoaşteţi, Centrul Gura Ocniţei asigură servicii medicale şi sociale şi este în coordonarea metodologică a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Conform informaţiilor recent furnizate de Centrul Gura Ocniţei, în prezent centrul este capabil să furnizeze servicii şi facilităţi mai bune pacienţilor săi, utilizând în acest scop specialişti de diferite profiluri.

Pe baza celor mai sus menţionate, aşteptăm disponibilizarea ultimei tranşe din împrumut, în vederea efectuării ultimelor plăţi către furnizori.

Cu stimă,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

*) Traducere.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 190/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 190 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu