Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1800 din 13 decembrie 2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 47 din 22 ianuarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21  alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează*) după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş":

a) se abrogă următoarele poziţii:

-    la Capitolul III „MUZEUL JUDEŢEAN", poziţia nr. 5;

-    la Capitolul V „D.G.P. COPILULUI", poziţiile: 2,4, 15-17, 19-23, 25, 26, 28-30, 34, 35, 51-55, 57-70, 79, 81;

-    la Capitolul VIII „CANTOANE" poziţiile nr. 10-14;

b) la Secţiunea I Capitolul II „TEATRU", se modifică următoarele poziţii:

-    poziţia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul „Al. Davila" Piteşti";

-    poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent: 1.753 m.p.";

c)  se completează cu următoarele poziţii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

-    la Capitolul I „ACTIVITATEA PROPRIE, Şcoala de Arte şi Biblioteca C.J., Salvamont" se completează cu poziţiile nr. 25-40;

-    la Capitolul IX „DRUMURI" se completează cu poziţiile nr. 287-313;

-    la Capitolul X „GOSPODĂRIA COMUNALĂ" se completează cu poziţiile nr. 232, 233;

*) Conţinutul modificărilor şi al completărilor este reprodus în facsimil.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Piteşti" se abrogă următoarele poziţii:

-    la Capitolul I „Instituţii" poziţiile: 161-163, 261-265, 268, 269, 270, 271.

3. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni" se abrogă următoarele poziţii: 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 338, 481-504, 522, 525-529,565-571,573,586-590.

4. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Costeşti":

a)  se abrogă următoarele poziţii: 19-26, 71-73, 164-173, 197, 207-225, 238-245;

b)  se completează cu poziţiile nr. 279-464, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Albeştii de Muscel" se abrogă următoarele poziţii: 1-41, 108-116, 118,122,134-136,140-150,156-158,165,168-171,175.

6.  La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Albota" se abrogă poziţiile nr. 145-150.

7.   La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Babana" se abrogă poziţia nr. 7.

8. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balileşti" se completează cu poziţia nr. 62, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

9. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berevoieşti" se completează cu poziţiile nr. 86-92, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

10.  La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bârla":

a)   poziţia nr. 11, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Număr = 92, L = 70,25 km.";

b)  se completează cu poziţiile nr. 42-44, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

11.  Anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cocu" se completează cu poziţiile nr. 68-72, conform anexei nr. 6 ia prezenta hotărâre.

12.  Anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corbeni" se completează cu poziţiile nr. 61-63, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

13.  La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Darmăneşti" poziţia nr. 47, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „S = 230,3 ha.".

14. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Domneşti" se completează cu poziţiile nr. 76-94, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

15. Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăganu" se completează cu poziţiile nr. 231 - 234, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

16.  La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hârtieşti":

a) se abrogă poziţiile: 3-5, 10-15, 27-30, 34-41, 58-96, 100;

b) se modifică următoarele poziţii:

-  poziţia nr. 7, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 12,5 km., Lăţime = 5+3 m.";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

-  poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bucăţi = 6, Lungime = 2 m., Lăţime - 4 m.";

-   poziţia nr. 19, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

-  poziţia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bucăţi = 2, Lungime = 3 m., Lăţime - 6 m.";

-   poziţia nr. 20, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

- poziţia nr. 101, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Monument eroic Hârtieşti";

- poziţia nr. 101, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Monumente = 1";

-  poziţia nr. 101, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

- poziţia nr. 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6 km, Lăţime = 10 m";

-  poziţia nr. 102, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

17.  La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leordeni":

a) se abrogă poziţia nr. 59;

b) se modifică următoarele poziţii:

- poziţia nr. 65, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 2.393 m.p.";

- poziţia nr. 79, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 54,2 ha.".

18. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mălureni" se completează cu poziţiile nr. 120 - 124, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

19.  La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Miceşti":

a)  se abrogă poziţia nr. 11;

b)  se completează cu poziţiile nr. 52-55, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

20.  Anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăeşti" se completează cu poziţiile nr. 79-186, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

21. Anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negraşi" se completează cu poziţiile nr. 34-59, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

22.  La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Popeşti" se abrogă poziţiile: 7-11, 44-77, 79, 80, 82-84, 90-93,98,104,111-113.

23.  La anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea laşului" se abrogă poziţiile nr. 47-54.

Art. II. - După anexa nr. 100 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 101 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bughea de Sus", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 14 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri la domeniul public al comunei Bughea de Sus, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune.

Art. III. - După anexa nr. 101 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râca", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri  la domeniul public al comunei Râca, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 185/2003 pentru înfiinţarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş.

Art. IV. - După anexa nr. 102 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vultureşti", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri la domeniul public al comunei Vultureşti, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 341/2003, pentru înfiinţarea comunei Vultureşti, judeţul Argeş, prin reorganizarea comunei Hârtieşti.

Art. V. - Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1-16 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1800/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1800 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu