Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1800 din 13 decembrie 2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 47 din 22 ianuarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21  alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează*) după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş":

a) se abrogă următoarele poziţii:

-    la Capitolul III „MUZEUL JUDEŢEAN", poziţia nr. 5;

-    la Capitolul V „D.G.P. COPILULUI", poziţiile: 2,4, 15-17, 19-23, 25, 26, 28-30, 34, 35, 51-55, 57-70, 79, 81;

-    la Capitolul VIII „CANTOANE" poziţiile nr. 10-14;

b) la Secţiunea I Capitolul II „TEATRU", se modifică următoarele poziţii:

-    poziţia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul „Al. Davila" Piteşti";

-    poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent: 1.753 m.p.";

c)  se completează cu următoarele poziţii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

-    la Capitolul I „ACTIVITATEA PROPRIE, Şcoala de Arte şi Biblioteca C.J., Salvamont" se completează cu poziţiile nr. 25-40;

-    la Capitolul IX „DRUMURI" se completează cu poziţiile nr. 287-313;

-    la Capitolul X „GOSPODĂRIA COMUNALĂ" se completează cu poziţiile nr. 232, 233;

*) Conţinutul modificărilor şi al completărilor este reprodus în facsimil.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Piteşti" se abrogă următoarele poziţii:

-    la Capitolul I „Instituţii" poziţiile: 161-163, 261-265, 268, 269, 270, 271.

3. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni" se abrogă următoarele poziţii: 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 338, 481-504, 522, 525-529,565-571,573,586-590.

4. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Costeşti":

a)  se abrogă următoarele poziţii: 19-26, 71-73, 164-173, 197, 207-225, 238-245;

b)  se completează cu poziţiile nr. 279-464, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Albeştii de Muscel" se abrogă următoarele poziţii: 1-41, 108-116, 118,122,134-136,140-150,156-158,165,168-171,175.

6.  La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Albota" se abrogă poziţiile nr. 145-150.

7.   La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Babana" se abrogă poziţia nr. 7.

8. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balileşti" se completează cu poziţia nr. 62, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

9. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berevoieşti" se completează cu poziţiile nr. 86-92, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

10.  La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bârla":

a)   poziţia nr. 11, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Număr = 92, L = 70,25 km.";

b)  se completează cu poziţiile nr. 42-44, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

11.  Anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cocu" se completează cu poziţiile nr. 68-72, conform anexei nr. 6 ia prezenta hotărâre.

12.  Anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corbeni" se completează cu poziţiile nr. 61-63, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

13.  La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Darmăneşti" poziţia nr. 47, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „S = 230,3 ha.".

14. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Domneşti" se completează cu poziţiile nr. 76-94, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

15. Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăganu" se completează cu poziţiile nr. 231 - 234, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

16.  La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hârtieşti":

a) se abrogă poziţiile: 3-5, 10-15, 27-30, 34-41, 58-96, 100;

b) se modifică următoarele poziţii:

-  poziţia nr. 7, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 12,5 km., Lăţime = 5+3 m.";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

-  poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bucăţi = 6, Lungime = 2 m., Lăţime - 4 m.";

-   poziţia nr. 19, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

-  poziţia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bucăţi = 2, Lungime = 3 m., Lăţime - 6 m.";

-   poziţia nr. 20, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

- poziţia nr. 101, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Monument eroic Hârtieşti";

- poziţia nr. 101, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Monumente = 1";

-  poziţia nr. 101, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

- poziţia nr. 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6 km, Lăţime = 10 m";

-  poziţia nr. 102, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

17.  La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leordeni":

a) se abrogă poziţia nr. 59;

b) se modifică următoarele poziţii:

- poziţia nr. 65, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 2.393 m.p.";

- poziţia nr. 79, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 54,2 ha.".

18. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mălureni" se completează cu poziţiile nr. 120 - 124, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

19.  La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Miceşti":

a)  se abrogă poziţia nr. 11;

b)  se completează cu poziţiile nr. 52-55, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

20.  Anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăeşti" se completează cu poziţiile nr. 79-186, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

21. Anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negraşi" se completează cu poziţiile nr. 34-59, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

22.  La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Popeşti" se abrogă poziţiile: 7-11, 44-77, 79, 80, 82-84, 90-93,98,104,111-113.

23.  La anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea laşului" se abrogă poziţiile nr. 47-54.

Art. II. - După anexa nr. 100 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 101 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bughea de Sus", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 14 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri la domeniul public al comunei Bughea de Sus, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune.

Art. III. - După anexa nr. 101 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râca", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri  la domeniul public al comunei Râca, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 185/2003 pentru înfiinţarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş.

Art. IV. - După anexa nr. 102 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vultureşti", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri la domeniul public al comunei Vultureşti, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 341/2003, pentru înfiinţarea comunei Vultureşti, judeţul Argeş, prin reorganizarea comunei Hârtieşti.

Art. V. - Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1-16 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1800/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1800 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu