Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1800 din 13 decembrie 2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 47 din 22 ianuarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21  alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 16 august 2002, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează*) după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Argeş":

a) se abrogă următoarele poziţii:

-    la Capitolul III „MUZEUL JUDEŢEAN", poziţia nr. 5;

-    la Capitolul V „D.G.P. COPILULUI", poziţiile: 2,4, 15-17, 19-23, 25, 26, 28-30, 34, 35, 51-55, 57-70, 79, 81;

-    la Capitolul VIII „CANTOANE" poziţiile nr. 10-14;

b) la Secţiunea I Capitolul II „TEATRU", se modifică următoarele poziţii:

-    poziţia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul „Al. Davila" Piteşti";

-    poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent: 1.753 m.p.";

c)  se completează cu următoarele poziţii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

-    la Capitolul I „ACTIVITATEA PROPRIE, Şcoala de Arte şi Biblioteca C.J., Salvamont" se completează cu poziţiile nr. 25-40;

-    la Capitolul IX „DRUMURI" se completează cu poziţiile nr. 287-313;

-    la Capitolul X „GOSPODĂRIA COMUNALĂ" se completează cu poziţiile nr. 232, 233;

*) Conţinutul modificărilor şi al completărilor este reprodus în facsimil.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Piteşti" se abrogă următoarele poziţii:

-    la Capitolul I „Instituţii" poziţiile: 161-163, 261-265, 268, 269, 270, 271.

3. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni" se abrogă următoarele poziţii: 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 338, 481-504, 522, 525-529,565-571,573,586-590.

4. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Costeşti":

a)  se abrogă următoarele poziţii: 19-26, 71-73, 164-173, 197, 207-225, 238-245;

b)  se completează cu poziţiile nr. 279-464, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Albeştii de Muscel" se abrogă următoarele poziţii: 1-41, 108-116, 118,122,134-136,140-150,156-158,165,168-171,175.

6.  La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Albota" se abrogă poziţiile nr. 145-150.

7.   La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Babana" se abrogă poziţia nr. 7.

8. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balileşti" se completează cu poziţia nr. 62, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

9. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berevoieşti" se completează cu poziţiile nr. 86-92, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

10.  La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bârla":

a)   poziţia nr. 11, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Număr = 92, L = 70,25 km.";

b)  se completează cu poziţiile nr. 42-44, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

11.  Anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cocu" se completează cu poziţiile nr. 68-72, conform anexei nr. 6 ia prezenta hotărâre.

12.  Anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corbeni" se completează cu poziţiile nr. 61-63, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

13.  La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Darmăneşti" poziţia nr. 47, coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „S = 230,3 ha.".

14. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Domneşti" se completează cu poziţiile nr. 76-94, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

15. Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăganu" se completează cu poziţiile nr. 231 - 234, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

16.  La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hârtieşti":

a) se abrogă poziţiile: 3-5, 10-15, 27-30, 34-41, 58-96, 100;

b) se modifică următoarele poziţii:

-  poziţia nr. 7, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 12,5 km., Lăţime = 5+3 m.";

-   poziţia nr. 7, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

-  poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bucăţi = 6, Lungime = 2 m., Lăţime - 4 m.";

-   poziţia nr. 19, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

-  poziţia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bucăţi = 2, Lungime = 3 m., Lăţime - 6 m.";

-   poziţia nr. 20, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

- poziţia nr. 101, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Monument eroic Hârtieşti";

- poziţia nr. 101, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Monumente = 1";

-  poziţia nr. 101, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

- poziţia nr. 102, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6 km, Lăţime = 10 m";

-  poziţia nr. 102, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtieşti nr. 26/2004";

17.  La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leordeni":

a) se abrogă poziţia nr. 59;

b) se modifică următoarele poziţii:

- poziţia nr. 65, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 2.393 m.p.";

- poziţia nr. 79, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 54,2 ha.".

18. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mălureni" se completează cu poziţiile nr. 120 - 124, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

19.  La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Miceşti":

a)  se abrogă poziţia nr. 11;

b)  se completează cu poziţiile nr. 52-55, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

20.  Anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mihăeşti" se completează cu poziţiile nr. 79-186, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

21. Anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Negraşi" se completează cu poziţiile nr. 34-59, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

22.  La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Popeşti" se abrogă poziţiile: 7-11, 44-77, 79, 80, 82-84, 90-93,98,104,111-113.

23.  La anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea laşului" se abrogă poziţiile nr. 47-54.

Art. II. - După anexa nr. 100 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 101 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bughea de Sus", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 14 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri la domeniul public al comunei Bughea de Sus, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune.

Art. III. - După anexa nr. 101 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râca", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri  la domeniul public al comunei Râca, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 185/2003 pentru înfiinţarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş.

Art. IV. - După anexa nr. 102 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vultureşti", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenţa unor bunuri la domeniul public al comunei Vultureşti, judeţul Argeş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 341/2003, pentru înfiinţarea comunei Vultureşti, judeţul Argeş, prin reorganizarea comunei Hârtieşti.

Art. V. - Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1-16 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1800/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1800 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu