Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 167 din 30 septembrie 2004

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 894 din 30 septembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 155 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
    in temeiul dispozitiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

    Consiliul Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezentul regulament se trimite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

                  Secretarul general al Consiliului Superior
                              al Magistraturii,
                          judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

    CAP. 1
    Dispozitii introductive

    SECTIUNEA I
    Magistratii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

    Art. 1
    Se aleg ca membri in Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii:
    a) 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) 4 judecatori de la curtile de apel;
    c) 2 judecatori de la tribunale si tribunale specializate;
    d) un judecator de la judecatorii;
    e) un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    f) un procuror de la Parchetul National Anticoruptie;
    g) un procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    h) un procuror de la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate;
    i) un procuror de la parchetele de pe langa judecatorii.

    SECTIUNEA a II-a
    Sistemul electoral

    Art. 2
    (1) Judecatorii care urmeaza sa fie membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se aleg in adunarile generale ale judecatorilor. Procurorii care urmeaza sa fie membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se aleg in adunarile generale ale procurorilor.
    (2) Pot fi alesi in functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecatori si procurori numiti de Presedintele Romaniei, care au o vechime de cel putin 6 ani in functia de magistrat.
    (3) Au drept de vot judecatorii si procurorii numiti de Presedintele Romaniei, precum si judecatorii si procurorii stagiari. Dreptul individual de vot al fiecarui magistrat este limitat la a vota pentru membrul, respectiv membrii Consiliului Superior al Magistraturii care reprezinta categoria de instante sau parchete la nivelul carora magistratul isi desfasoara activitatea. In mod corespunzator, dreptul de vot se exercita in adunari generale distincte ale acestor categorii de instante sau parchete.
    (4) Au drept de vot numai magistratii inregistrati in lista electorala.
    (5) Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecatorii, precum si de la parchetele de pe langa aceste instante este precedata de alegeri primare, pentru desemnarea candidatilor.
    (6) Desemnarea candidatilor si alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii au loc prin vot secret, direct si personal.

    CAP. 2
    Initierea si pregatirea alegerilor

    SECTIUNEA I
    Declararea datei alegerilor

    Art. 3
    (1) Data la care au loc adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor se stabileste de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Data se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Plenul stabileste un calendar care detaliaza desfasurarea din punct de vedere cronologic, procedura alegerilor, in acord cu data adunarilor generale. Respectarea calendarului de catre comitetele electorale este obligatorie. Calendarul se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si la sediul tuturor instantelor si parchetelor, in cel mult o saptamana de la publicarea datei adunarilor generale.

    SECTIUNEA a II-a
    Comitetul Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii

    Art. 4
    (1) Imediat dupa stabilirea datei la care se vor organiza alegerile generale, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste 2 judecatori si un procuror din randul membrilor sai, pentru a constitui Comitetul Electoral Permanent, unul dintre acestia indeplinind functia de presedinte. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste din randul membrilor sai cate un adjunct pentru fiecare dintre membrii Comitetului Electoral Permanent, care il va inlocui, in caz de absenta, pe respectivul membru al Comitetului Electoral Permanent.
    (2) Comitetul Electoral Permanent supravegheaza si coordoneaza procedura alegerilor si semnaleaza Plenului Consiliului Superior al Magistraturii toate neregularitatile constatate. Comitetul Electoral Permanent intreprinde toate masurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, in ceea ce priveste procedurile electorale, care nu sunt date prin lege sau prin prezentul regulament in competenta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Comitetul Electoral Permanent este convocat de catre presedinte. In cazul absentei acestuia, Comitetul Electoral Permanent este convocat si prezidat de catre adjunctul acestuia.
    (4) Hotararile Comitetului Electoral Permanent se iau in prezenta tuturor celor 3 membri. Hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor, iar in cazul abtinerii unuia dintre membri, daca se realizeaza paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv. Se admit abtineri. In cazuri urgente, daca membrii nu se pot intruni si sunt de acord, Comitetul Electoral Permanent poate hotari prin vot in scris.
    (5) Deciziile Comitetului Electoral Permanent sunt obligatorii pentru comitetele electorale de la nivelul instantelor de judecata si al parchetelor.
    (6) Comitetul Electoral Permanent poate utiliza serviciile aparatului administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii in masura necesara indeplinirii sarcinilor sale.
    (7) Comitetul Electoral Permanent intocmeste procese-verbale pentru fiecare sedinta care are pe ordinea de zi hotarari si declaratii privind procedura alegerilor. Procesele-verbale, hotararile si alte documente emise de Comitetul Electoral Permanent sunt semnate de catre presedinte, respectiv de catre adjunctul sau.
    (8) Membrii Comitetului Electoral Permanent sunt eligibili in conditiile legii. Acei membri care isi depun candidatura pierd de drept calitatea de membru al Comitetului Electoral Permanent din momentul in care candidatura a fost inregistrata. Locul ramas vacant in Comitetul Electoral Permanent va fi ocupat de drept de adjunctul membrului care a pierdut aceasta calitate, iar Plenul va numi din randurile sale un magistrat pentru a ocupa locul adjunctului.

    SECTIUNEA a III-a
    Comitetele electorale de la instante si parchete

    Art. 5
    (1) Colegiile de conducere de la instante si parchete, cu exceptia celor de la judecatorii si de la parchetele de pe langa judecatorii, indeplinesc rolul de comitete electorale locale. Colegiile de conducere de la tribunale si tribunale specializate indeplinesc si functia de comitete electorale locale pentru judecatoriile din circumscriptia lor. Colegiile de conducere ale parchetelor de pe langa tribunale indeplinesc si rolul de comitete electorale locale pentru parchetele de pe langa judecatorii din circumscriptia lor.
    (2) Comitetele electorale raspund de organizarea alegerilor la nivel local, cu exceptia acelor sarcini si responsabilitati pe care Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii sau prezentul regulament le atribuie in mod expres in competenta altor organe.
    (3) Comitetele electorale de la tribunale raspund si de organizarea alegerilor pentru judecatorii de la judecatoriile din circumscriptia lor. Parchetele de pe langa tribunale raspund si de organizarea alegerilor pentru procurorii de la parchetele de pe langa judecatorii, aflate in circumscriptia lor.
    (4) Comitetele electorale de la nivelul curtilor de apel, precum si cele de la nivelul parchetelor de pe langa acestea raspund si de procedura de desemnare a candidatilor din circumscriptia lor si indeplinesc si celelalte atributii date in competenta lor prin prezentul regulament.
    (5) Sedintele comitetelor electorale locale sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor comitetului. Sedintele sunt prezidate de presedintele colegiului de conducere sau, in lipsa acestuia, de catre adjunctul sau. Art. 4 alin. (4) si (7) se aplica in mod corespunzator.
    (6) Administratiile instantelor si parchetelor sunt obligate sa sprijine comitetul electoral in pregatirea si implementarea alegerilor.
    (7) Comitetele electorale locale cer consultanta Comitetului Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii in cazul in care au incertitudini legate de aplicarea corecta a legii sau a prezentului regulament si cu privire la orice alte probleme privind implementarea alegerilor. Comitetul Electoral Permanent va raspunde de indata acestor solicitari si, in scopul implementarii unitare a procedurii alegerilor, va informa in mod corespunzator toate comitetele electorale locale, daca apreciaza o problema ca fiind de interes general. Comitetul Electoral Permanent poate da dispozitii comitetelor electorale de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa acestea sa actioneze ca intermediari in transmiterea unor astfel de informari instantelor si parchetelor din circumscriptiile lor. Comitetul Electoral Permanent poate insarcina comitetele electorale locale mentionate anterior cu orice atributii pe care le considera adecvate pentru asigurarea unei implementari unitare a procedurii alegerilor la toate instantele si parchetele.
    (8) Membrii comitetelor electorale locale pot fi alesi in conditiile legii. Acei membri care isi depun candidatura pierd de drept calitatea de membru al comitetului electoral, din momentul in care candidatura a fost inregistrata. Locul ramas vacant in comitetul electoral se ocupa de drept de magistratul de la aceeasi instanta, respectiv parchet, cu cea mai mare vechime in magistratura, care nu si-a depus candidatura pentru functia de membru in Consiliul Superior al Magistraturii. Magistratul respectiv va fi instiintat despre aceasta, de indata si in scris, de catre comitetul electoral.

    SECTIUNEA a IV-a
    Anuntul pentru alegeri

    Art. 6
    (1) Cu cel putin 5 saptamani inaintea datei adunarilor generale pentru desemnarea candidatilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii emite un anunt pentru alegeri.
    (2) Anuntul pentru alegeri cuprinde urmatoarele:
    a) data si locul emiterii;
    b) informatia potrivit careia colegiile de conducere de la instante si parchete, cu exceptia celor de la judecatorii si de la parchetele de pe langa judecatorii, indeplinesc rolul de comitete electorale locale pentru alegerea magistratilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;
    c) precizarea potrivit careia colegiile de conducere de la tribunale indeplinesc si functia de comitete electorale locale pentru judecatoriile din circumscriptia lor, iar colegiile de conducere ale parchetelor de pe langa tribunale indeplinesc si rolul de comitete electorale locale pentru parchetele de pe langa judecatorii din circumscriptia lor;
    d) precizarea ca alegerea magistratilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii va fi precedata de alegeri primare pentru desemnarea candidatilor, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a Parchetului National Anticoruptie;
    e) lista magistratilor membri care urmeaza sa fie alesi candidati, in conditiile art. 14 din Legea nr. 317/2004;
    f) precizarea ca au drept de vot magistratii numiti de Presedintele Romaniei si magistratii stagiari;
    g) informatia ca, potrivit art. 9 si 14 din Legea nr. 317/2004, dreptul individual de vot al fiecarui magistrat se afla in relatie cu acea sectiune a magistraturii careia ii apartine si care urmeaza a fi reprezentata in Consiliul Superior al Magistraturii;
    h) informatia ca dreptul de vot poate fi exercitat numai de catre magistratii care sunt inscrisi pe listele electorale;
    i) precizarea ca lista electorala locala si prezentul regulament se vor afla la dispozitie pentru consultare publica la sediile tuturor instantelor si parchetelor, precum si data si perioada de timp in care sunt puse la dispozitie;
    j) informatia potrivit careia contestatiile la listele electorale locale pot fi depuse la comitetele electorale locale in termen de 5 zile lucratoare de la data punerii la dispozitie publica a listelor electorale;
    k) informatia ca magistratii numiti de Presedintele Romaniei si care au cel putin 6 ani vechime in magistratura isi pot depune candidaturile pentru Consiliul Superior al Magistraturii;
    l) informatia detaliata, conform art. 9 alin. (4) - (8), cu privire la locul unde se depun candidaturile pentru Consiliul Superior al Magistraturii;
    m) formalitatile necesare pentru depunerea candidaturilor si un curriculum vitae, conform art. 9 alin. (6);
    n) termenul limita pentru depunerea candidaturilor;
    o) avertizarea ca doar candidaturile depuse in termenul stipulat vor fi luate in considerare;
    p) data publicarii candidaturilor stabilite pentru alegerile primare;
    q) data si ora la care vor avea loc adunarile generale pentru desemnarea candidatilor;
    r) data afisarii listei cuprinzand candidatii dintre care vor fi alesi magistratii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;
    s) data si ora la care va avea loc adunarea generala pentru alegerea magistratilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;
    s) informatia ca locul exact unde se vor organiza adunarile generale va fi anuntat o data cu convocarea pentru adunarea generala;
    t) anuntul ca toate notificarile generale privind alegerile se afiseaza la intrarea instantelor si parchetelor si ca listele electorale si prezentul regulament se pun la dispozitie la registratura generala a fiecarei instante si a fiecarui parchet, pentru a fi consultate de catre magistrati.
    (3) Anuntul pentru alegeri se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii in ziua emiterii si se transmite de indata, prin circulara, tuturor magistratilor, prin intermediul comitetelor electorale de la instante si parchete. O copie a acestui anunt se afiseaza de catre comitetele electorale la sediile tuturor instantelor si parchetelor, in cel mult doua zile de la data emiterii sale si pana la inchiderea alegerilor.
    (4) Comitetul Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii poate oricand sa rectifice inexactitatile evidente cuprinse in anuntul pentru alegeri. Orice astfel de rectificare se anunta de indata prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si printr-un anunt corespunzator facut la instante si parchete.

    SECTIUNEA a V-a
    Listele electorale

    Art. 7
    (1) In procedura de desemnare a candidatilor si de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii au drept de vot magistratii numiti de Presedintele Romaniei si magistratii stagiari, inscrisi pe lista electorala.
    (2) Comitetele electorale locale alcatuiesc o lista electorala cu toti magistratii care prin lege au drept de vot in adunarea generala la instanta sau parchetul unde isi desfasoara activitatea. Comitetele electorale de la tribunale intocmesc fiecare cate o lista electorala suplimentara, cuprinzandu-i pe toti judecatorii care, potrivit legii, au drept de vot in adunarea generala a judecatorilor de la judecatoriile din circumscriptia lor. Comitetele electorale de la parchetele de pe langa tribunale intocmesc fiecare cate o lista electorala suplimentara cuprinzandu-i pe toti procurorii care, potrivit legii, au drept de vot in adunarea generala a procurorilor de la parchetele de pe langa judecatoriile din circumscriptia lor. Comitetele electorale de la curtile de apel, inclusiv de la Curtea Militara de Apel, si de la parchetele de pe langa aceste instante alcatuiesc fiecare o lista electorala suplimentara pentru adunarile generale comune, prevazute in art. 11 alin. (1) si (2) din Legea nr. 317/2004.
    (3) Lista electorala cuprinde, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament, in ordine alfabetica, numele si prenumele magistratului cu drept de vot, data nasterii, data numirii de catre Presedintele Romaniei in functia de magistrat, functia oficiala si instanta sau parchetul unde isi desfasoara activitatea. In plus, lista electorala contine o coloana pentru inregistrarea prezentei magistratilor la adunarea generala dupa strigarea listei, o coloana pentru inregistrarea participarii la vot a magistratilor inscrisi pe listele electorale, o coloana pentru inregistrarea corecturilor necesare si o coloana pentru mentiuni asupra oricaror incidente.
    (4) Comitetele electorale pastreaza la zi lista electorala pana la incheierea procesului de votare si opereaza rectificari conform prevederilor art. 8.
    (5) Magistratii delegati sau detasati la o instanta ori parchet voteaza in adunarile generale ale magistratilor de la instanta, respectiv parchetul la care sunt delegati sau detasati. Data de referinta este data la care are loc adunarea generala.
    (6) Magistratii delegati sau detasati la institutii in afara instantelor ori a parchetelor au drept de vot in adunarile generale ale instantei, respectiv parchetului de unde au fost delegati sau detasati. Data de referinta este data la care are loc adunarea generala.
    (7) Cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data adunarii generale pentru desemnarea candidatilor, fiecare comitet electoral afiseaza o copie a listei electorale, intocmita conform alin. (2) tezele 1 - 3, la sediul instantei/instantelor sau parchetului/parchetelor respective. Lista ramane afisata pana in ziua urmatoare intrunirii adunarilor generale pentru alegerea magistratilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Orice corectura sau adaugare conform art. 8 alin. (2) si (4) va fi de indata mentionata pe aceasta lista.
    (8) Un duplicat al fiecarei liste electorale intocmite de catre comitetele electorale de la tribunale se trimite comitetului electoral de la curtea de apel din circumscriptia careia fac parte respectivele instante.
    (9) Un duplicat al fiecarei liste electorale intocmite de catre comitetele electorale de la parchetele de pe langa tribunale este inaintata comitetului electoral de la parchetul de pe langa curtea de apel din circumscriptia careia fac parte respectivele parchete.
    (10) Un duplicat al fiecarei liste electorale intocmite la Tribunalul Militar Teritorial si la tribunalele militare se transmite comitetului electoral de la Curtea Militara de Apel.
    (11) Un duplicat al fiecarei liste electorale intocmite la parchetele de pe langa Tribunalul Militar Teritorial si tribunalele militare se transmite comitetului electoral de la Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel.
    (12) Fiecare dintre comitetele electorale de la curtile de apel alcatuiesc prin adaugare din listele electorale primite doua liste electorale distincte, spre a servi in adunarile generale comune, una cuprinzand, in ordine alfabetica, toti judecatorii cu drept de vot in alegerile pentru desemnarea candidatilor dintre judecatorii de la tribunale si cealalta cuprinzand, in ordine alfabetica, toti judecatorii cu drept de vot in alegerile pentru desemnarea candidatilor dintre judecatorii de la judecatorii.
    (13) Fiecare dintre comitetele electorale de la parchetele de pe langa curtile de apel alcatuiesc prin adaugare din listele electorale primite doua liste electorale distincte, spre a servi in adunarile generale comune, una cuprinzand, in ordine alfabetica, toti procurorii cu drept de vot in alegerile pentru desemnarea candidatilor dintre procurorii de la parchetele de pe langa tribunale si cealalta cuprinzand, in ordine alfabetica, toti procurorii cu drept de vot in alegerile pentru desemnarea candidatilor dintre procurorii de la parchetele de pe langa judecatorii.
    (14) Comitetul electoral de la Curtea Militara de Apel alcatuieste prin adaugare din continutul listelor electorale primite o lista electorala distincta, care sa fie utilizata in adunarea generala comuna a judecatorilor de la Tribunalul Militar Teritorial si de la tribunalele militare, cuprinzandu-i, in ordine alfabetica, pe toti judecatorii cu drept de vot in alegerile pentru desemnarea candidatului din randurile lor, care va fi inclus in lista cuprinzandu-i pe cei 16 candidati de la tribunale si tribunale specializate [art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004].
    (15) Comitetul electoral de la Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel alcatuieste prin adaugare din continutul listelor electorale primite o lista electorala distincta, care sa fie utilizata in adunarea generala comuna a procurorilor de la parchetele de pe langa Tribunalul Militar Teritorial si tribunalele militare, cuprinzandu-i, in ordine alfabetica, pe toti procurorii cu drept de vot in alegerile pentru desemnarea candidatului din randurile lor, care va fi inclus in lista cuprinzandu-i pe cei 16 candidati de la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate [art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 317/2004].
    (16) O copie a fiecarei liste electorale alcatuite prin adaugare conform alin. (12) - (15) se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel putin o saptamana inainte de data fixata pentru adunarea generala pentru desemnarea candidatilor.
    (17) Presedintii comitetelor electorale de la curtile de apel, respectiv de la parchetele de pe langa aceste instante transmit listele electorale locale impreuna cu listele electorale alcatuite prin adaugare presedintelui respectivei adunari generale pentru desemnarea candidatilor. In caz de diferenta intre o inregistrare in lista electorala alcatuita prin adaugare, pe de o parte, si continutul listei electorale locale respective, pe de alta parte, inregistrarea din lista electorala locala va avea intaietate.

    SECTIUNEA a VI-a
    Contestatiile privind lista electorala

    Art. 8
    (1) Fiecare magistrat poate face contestatie, in scris, la comitetul electoral local, in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea listei electorale locale la sediul instantei sau parchetului unde isi exercita functia, si cere rectificarea listei electorale pe motiv ca este inexacta sau incompleta.
    (2) Comitetul electoral local solutioneaza contestatia in termen de 5 zile lucratoare de la primire. Daca aceasta se refera la inregistrarea unei persoane, alta decat contestatarul, comitetul electoral, daca apreciaza ca este necesar, audiaza persoana respectiva. In cazul in care considera contestatia intemeiata, comitetul electoral o admite printr-o decizie si corecteaza lista electorala in mod corespunzator. In caz contrar, respinge contestatia printr-o decizie scrisa, care cuprinde motivele respingerii. Decizia comitetului se comunica contestatarului si, daca se refera la inregistrarea unei persoane, alta decat contestatarul, persoanei in cauza, in scris, si in cel mult 15 zile lucratoare inaintea datei stabilite pentru adunarea generala pentru desemnarea candidatilor.
    (3) Decizia comitetului electoral in ceea ce priveste legalitatea procedurii alegerilor la Consiliul Superior al Magistraturii poate fi contestata in termen de 5 zile inainte de data alegerilor, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 317/2004.
    (4) Dupa implinirea termenului limita pentru depunerea contestatiilor, comitetul electoral poate modifica lista electorala numai pentru a corecta greseli de ortografie, greseli evidente, pentru a solutiona contestatii introduse in termen si in cazul in care un magistrat intra in magistratura sau paraseste magistratura.
    (5) Orice corectura sau adaugare efectuata conform alin. (2) sau (4) se va mentiona de indata pe lista si pe copia listei afisata conform art. 7 alin. (7).

    CAP. 3
    Depunerea candidaturilor

    SECTIUNEA I
    Procedura depunerii candidaturilor

    Art. 9
    (1) Judecatorii si procurorii numiti de Presedintele Romaniei si care au o vechime de cel putin 6 ani in functia de magistrat isi pot depune candidaturile pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) In procedura de desemnare a candidatilor, magistratii pot candida numai in adunarea generala in care au drept de vot.
    (3) Perioada in care pot fi depuse candidaturile se stabileste de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Parchetul National Anticoruptie isi depun candidaturile la comitetele electorale respective.
    (5) Judecatorii de la curtile de apel, de la tribunale si de la judecatorii isi depun candidaturile la comitetele electorale de la curtile de apel in circumscriptia carora functioneaza.
    (6) Procurorii de la parchetele de pe langa curtile de apel, tribunale si judecatorii isi depun candidaturile la comitetele electorale de la parchetul de pe langa curtea de apel in circumscriptia caruia functioneaza.
    (7) Judecatorii militari isi depun candidatura la comitetul electoral de la Curtea Militara de Apel.
    (8) Procurorii militari isi depun candidatura la Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel.
    (9) Judecatorul sau procurorul care si-a depus candidatura poate sa o revoce numai in termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor, conform alin. (3).
    (10) Candidaturile trebuie depuse in scris, insotite de curriculum vitae al magistratului care si-a depus candidatura. Trebuie sa cuprinda numele, prenumele, data nasterii, data la care magistratul in cauza a fost numit in functie de Presedintele Romaniei, functia oficiala detinuta de candidat si numele instantei sau parchetului unde isi exercita functia. Scrisoarea de candidatura trebuie sa contina declaratia candidatului ca doreste sa candideze pentru alegerea ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii si ca este constient de faptul ca poate sa isi revoce candidatura numai in termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor, in conditiile alin. (3). Scrisoarea de candidatura, precum si curriculum vitae trebuie semnate personal de catre candidat. Nu se accepta depunerea candidaturii prin fax sau prin e-mail.
    (11) Continutul scrisorii de candidatura si al curriculum vitae care insoteste scrisoarea poate fi modificat sau completat de candidat in termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor, in conditiile alin. (3), cu exceptia greselilor evidente ori de ortografie, precum si a modificarilor relevante petrecute dupa termenul limita mentionat mai sus. Orice astfel de modificare trebuie notificata in scris comitetului electoral.

    SECTIUNEA a II-a
    Procesarea de catre comitetul electoral a candidaturilor depuse pentru alegerile primare

    Art. 10
    (1) Dupa primirea unei candidaturi, presedintele comitetului electoral inregistreaza de indata data si ora primirii pe scrisoarea de aplicare si pe curriculum vitae care o insoteste. Aceeasi procedura se aplica corespunzator si in cazul documentelor de rectificare prevazute la art. 9 alin. (11).
    (2) Comitetul electoral verifica de indata daca respectiva candidatura a fost depusa in termen si daca respectivul candidat a indeplinit conditiile prevazute de art. 8 alin. (1) si (3) din Legea nr. 317/2004. Daca sunt indeplinite toate conditiile, comitetul informeaza de indata candidatul despre faptul ca i-a fost acceptata candidatura.
    (3) Comitetul electoral respinge o candidatura ca fiind nula, daca se constata una dintre urmatoarele situatii:
    a) scrisoarea de candidatura nu a fost depusa in termenul prevazut de art. 9 alin. (3);
    b) candidatul nu indeplineste conditiile prevazute de art. 9 alin. (1).
    (4) Comitetul electoral il notifica pe candidat de indata si ii pune in vedere sa completeze lipsurile in termen de 3 zile lucratoare daca in cazul unei candidaturi ce nu face obiectul unei respingeri, in conditiile alin. (3):
    a) curriculum vitae nu a fost depus impreuna cu scrisoarea care afirma intentia de a candida;
    b) scrisoarea de candidatura si/sau curriculum vitae nu au fost semnate de catre candidat;
    c) scrisoarea de candidatura nu contine declaratia candidatului ca are cunostinta ca isi poate retrage candidatura numai pana la implinirea termenului limita de depunere a candidaturilor, fixat si publicat in conditiile art. 9 alin. (3).
Daca lipsurile nu vor fi completate in termenul de 3 zile, comitetul electoral respinge de indata candidatura. Lipsa notificarii nu justifica o repunere in termen a candidatului.
    (5) Decizia de respingere a unei candidaturi in conditiile alin. (3) si (4) se comunica de indata candidatului, in scris. Aceasta trebuie sa cuprinda motivele care au dus la respingerea candidaturii.
    (6) Comitetul electoral informeaza imediat Consiliul Superior al Magistraturii despre respingerea unei candidaturi, prin transmiterea unui duplicat de pe decizie, impreuna cu o copie a documentelor depuse de catre candidatul a carui candidatura a fost respinsa.
    (7) Magistratul respectiv poate depune la Biroul Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea deciziei scrise a comitetului electoral local, o contestatie scrisa referitoare la respingerea candidaturii sale. Contestatiile se solutioneaza de catre Comitetul Electoral Permanent in termen de 5 zile lucratoare de la data sesizarii. In cazul in care contestatia este intemeiata, Comitetul Electoral Permanent da dispozitie comitetului electoral local sa il inscrie pe magistrat in lista candidatilor pentru respectiva adunare generala. In cazul in care contestatia este neintemeiata, Comitetul Electoral Permanent respinge contestatia prin decizie scrisa, indicand motivele in baza carora a fost respinsa. Decizia se va comunica in aceeasi zi contestatarului. Decizia este definitiva pentru procedura de alegere, insa nu exclude dreptul contestatarului de a depune la Consiliul Superior al Magistraturii contestatii referitoare la legalitatea procedurilor de alegere, in termen de 5 zile inainte de data alegerilor, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 317/2004.

    SECTIUNEA a III-a
    Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor

    Art. 11
    (1) In cazul in care un comitet electoral a primit mai putin de doua candidaturi valabile, pentru oricare sau pentru toate categoriile de magistrati ce urmeaza a fi reprezentate in Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate decide sa fixeze un nou termen de depunere a candidaturilor. Acest termen se va incheia in cea de-a 5-a zi de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Prelungirea se limiteaza in mod expres la respectivele categorii de magistrati si la circumscriptiile respective. Prelungirea termenului limita se publica de indata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Comitetul electoral in cauza comunica hotararea luata de catre Consiliul Superior al Magistraturii, prin afisarea unei notificari corespunzatoare la instanta (instantele), respectiv parchetul (parchetele) in cauza. Comunicarea cuprinde numele magistratului din categoria de magistrati, din circumscriptia respectiva, care a depus o candidatura valabila, sau informarea ca nici o candidatura valabila din cadrul categoriei respective nu a fost depusa pana la acel moment.
    (3) Daca, dupa scurgerea noului termen, se constata ca nici o candidatura valabila nu a fost depusa pentru una sau mai multe din cele 3 adunari generale pentru desemnarea candidatilor, comitetul electoral in cauza informeaza de indata Consiliul Superior al Magistraturii. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii anuleaza procedura alegerii pentru instanta respectiva. Decizia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Comitetul electoral in cauza comunica hotararea Consiliului Superior al Magistraturii prin afisarea unei notificari corespunzatoare la sediile instantelor sau ale parchetelor in cauza.

    SECTIUNEA a IV-a
    Lista candidatilor pentru alegerile primare

    Art. 12
    (1) Dupa implinirea termenului de depunere a candidaturilor, comitetele electorale de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa aceste instante stabilesc cate o lista de candidati pentru fiecare din cele 3 categorii de instante si parchete din circumscriptiile lor. Lista contine in ordine alfabetica numele si prenumele fiecarui candidat, data nasterii, data la care a fost numit in functia de magistrat de Presedintele Romaniei, functia oficiala si instanta sau parchetul la care isi desfasoara activitatea.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator pentru comitetul electoral de la Curtea Militara de Apel, cu singura deosebire ca in cazul acesteia vor fi doar doua liste de candidati, una pentru judecatorii de la Curtea Militara de Apel si una pentru judecatorii de la tribunalele militare. In mod corespunzator, comitetul electoral de la Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel va alcatui o lista de candidati pentru procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel si una pentru procurorii de la parchetele de pe langa tribunalele militare.
    (3) Cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de adunarile generale pentru selectia candidatilor, comitetele electorale de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa curtile de apel inainteaza listele insotite de o copie a curriculum vitae ale candidatilor la respectivele categorii de instante si parchete. Acolo, listele si curriculum vitae se afiseaza de indata, pana la inchiderea adunarilor generale pentru selectionarea candidatilor. In mod corespunzator, aceste comitete electorale vor afisa fiecare de indata lista candidatilor, insotita de curriculum vitae pentru adunarea generala de la propria lor instanta sau propriul lor parchet.
    (4) Cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data adunarilor generale pentru selectia candidatilor, comitetele electorale de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa curtile de apel transmit Consiliului Superior al Magistraturii candidaturile care intrunesc toate conditiile pentru a fi admise, impreuna cu o copie a documentelor depuse de catre candidati.

    SECTIUNEA a V-a
    Lista candidatilor pentru alegerile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie

    Art. 13
    (1) Candidaturile pentru alegerile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie se depun in conformitate cu art. 9, 10, 11 si art. 12 alin. (1) si (3).
    (2) Listele distincte de candidati se intocmesc conform art. 22 si contin toate candidaturile valide pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii in adunarile generale de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie.

    CAP. 4
    Procedura pentru desemnarea candidatilor

    SECTIUNEA I
    Adunarile generale pentru desemnarea candidatilor

    Art. 14
    (1) Presedintii comitetelor electorale de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa curtile de apel convoaca fiecare, printr-un anunt public conform art. 32 alin. (1), adunarile generale pentru desemnarea candidatilor, cu cel putin doua saptamani inainte, pentru ziua si ora stabilite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in anuntul pentru alegeri.
    (2) In acelasi timp cu convocarea pentru adunarea generala pentru desemnarea candidatilor, presedintii comitetelor electorale il invita pe fiecare votant la o intalnire cu candidati, care va avea loc inainte de adunarea generala. La aceasta intalnire, candidatilor li se va oferi posibilitatea de a se prezenta personal si de a prezenta pe scurt activitatea lor profesionala pana la acel moment. Magistratii prezenti au posibilitatea de a pune intrebari candidatilor cu privire la candidatura acestora. Comitetul electoral stabileste durata intalnirilor, luand in considerare numarul de candidati inscrisi.
    (3) Judecatorii de la fiecare curte de apel, judecatorii de la toate tribunalele si tribunalele specializate din circumscriptia fiecarei curti de apel si judecatorii de la toate judecatoriile din circumscriptia fiecarei curti de apel desemneaza, in cele 3 adunari generale, prin vot secret, direct si personal, cate un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Procurorii de la fiecare parchet de pe langa curtile de apel, procurorii de la toate parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate din circumscriptia fiecarei curti de apel si procurorii de la parchetele de pe langa judecatoriile din circumscriptia fiecarei curti de apel desemneaza, in cele 3 adunari generale, prin vot secret, direct si personal, cate un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (5) Judecatorii de la Curtea Militara de Apel desemneaza in adunarea lor generala, prin vot secret, direct si personal, un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care sa fie inclus pe lista cuprinzand cei 16 candidati de la curtile de apel.
    (6) Judecatorii de la Tribunalul Militar Teritorial si judecatorii de la tribunalele militare desemneaza in adunarea lor generala comuna, prin vot secret, direct si personal, un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care sa fie inclus pe lista cuprinzand cei 16 candidati de la tribunale si tribunale specializate.
    (7) Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel desemneaza in adunarea lor generala, prin vot secret, direct si personal, un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care sa fie inclus pe lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa curtile de apel.
    (8) Procurorii de la parchetul de pe langa Tribunalul Militar Teritorial si procurorii de la parchetele de pe langa tribunalele militare desemneaza in adunarea lor generala comuna, prin vot secret, direct si personal, un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care sa fie inclus pe lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate.
    (9) Judecatorii de la judecatorii desemneaza in adunarea generala, prin vot secret, direct si personal, un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care sa fie inclus pe lista cuprinzand cei 15 candidati de la judecatorii.
    (10) Procurorii de la parchetele de pe langa judecatorii desemneaza in adunarea generala, prin vot secret, direct si personal, un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care sa fie inclus pe lista cuprinzand cei 15 candidati de la parchetele de pe langa judecatorii.

    SECTIUNEA a II-a
    Buletinele de vot pentru selectia candidatilor

    Art. 15
    (1) Comitetele electorale ale curtilor de apel si ale parchetelor de pe langa acestea organizeaza tiparirea buletinelor de vot pentru desemnarea candidatilor in cadrul celor 3 adunari generale din circumscriptia lor. Numarul buletinelor ce urmeaza a fi tiparite pentru diferitele adunari generale este egal cu numarul magistratilor cu drept de vot in adunarile generale respective si un numar suplimentar de 20 de buletine pentru fiecare adunare generala, ca rezerva, in cazul in care un buletin de vot trebuie inlocuit, conform art. 17 alin. (5). Comitetele electorale furnizeaza, de asemenea, si un numar egal de plicuri identice de vot.
    (2) Candidatii vor fi trecuti pe buletinul de vot in ordinea alfabetica a numelor de familie. In afara de numele de familie se inscrie si prenumele, data nasterii, data la care au fost numiti in functia de magistrat de catre Presedintele Romaniei, functia oficiala si instanta sau parchetul la care isi desfasoara activitatea, conform formularului cuprins in anexa nr. 2 la prezentul regulament. In cazul candidatilor cu nume de familie identice, ordinea alfabetica a prenumelui va fi hotaratoare.
    (3) Buletinele de vot pentru adunarile generale ale judecatorilor de la curtile de apel sunt albe, buletinele pentru adunarile generale ale judecatorilor de la tribunale sunt galbene, buletinele de vot pentru adunarile generale ale judecatorilor de la judecatorii sunt albastre. Aceleasi culori sunt valabile, in mod corespunzator, pentru buletinele de vot pentru adunarile generale ale procurorilor de la parchetele de pe langa aceste instante.
    (4) Buletinele de vot pentru desemnarea candidatilor vor avea inscrisa urmatoarea nota: "In procedura de desemnare a candidatilor fiecare votant poate vota numai o singura data."
    (5) Cu cel putin 6 zile lucratoare inainte de data la care au loc adunarile generale pentru desemnarea candidatilor, comitetele electorale transmit la Consiliul Superior al Magistraturii cate o copie a buletinului de vot pentru fiecare dintre cele 3 adunari generale din respectivele circumscriptii.

    SECTIUNEA a III-a
    Cvorumul necesar pentru constituirea legala a adunarii generale

    Art. 16
    (1) In procedura de desemnare a candidatilor, adunarile generale sunt legal constituite in prezenta a cel putin doua treimi din numarul judecatorilor, respectiv al procurorilor, inregistrati pe listele electorale.
    (2) Adunarea generala este deschisa de presedintele comitetului electoral responsabil de convocarea adunarilor generale pentru desemnarea candidatilor sau de magistratul desemnat de catre presedintele comitetului electoral. Dupa deschiderea adunarii generale presedintele comitetului electoral, respectiv magistratul care ii tine locul, stabileste care dintre magistratii prezenti si care nu si-au depus candidatura pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii are cea mai mare vechime in magistratura. Magistratul in cauza preia conducerea de la presedintele comitetului electoral si prezideaza adunarea.
    (3) Presedintele adunarii generale indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
    a) asigura numaratoarea voturilor;
    b) intocmeste procesul-verbal cu privire la desfasurarea alegerilor si rezultatele votului si il transmite Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) La inceperea lucrarilor adunarii generale, presedintele desemneaza 2 magistrati, dintre magistratii prezenti care nu si-au depus candidatura, care il vor ajuta la indeplinirea atributiilor ce i-au fost incredintate.
    (5) Dupa desemnarea celor 2 magistrati, presedintele verifica mai intai daca adunarea generala este legal constituita. In acest scop, striga in ordine alfabetica numele magistratilor care se afla pe lista electorala si stabileste daca persoanele trecute pe lista sunt prezente in adunarea generala. Daca este realizata prezenta a cel putin doua treimi din numarul magistratilor inscrisi pe lista, presedintele declara ca adunarea generala este legal constituita si ca votarea poate avea loc.
    (6) In cazul in care nu se intrunesc cele doua treimi din numarul magistratilor inregistrati pe liste, presedintele declara ca adunarea generala nu este legal constituita. In aceeasi zi presedintele convoaca adunarea generala pentru o data ulterioara, fixata intre a 3-a si a 5-a zi lucratoare, si declara ca la acea data se va vota, indiferent de prezenta celor inscrisi pe lista electorala.
    (7) Imediat dupa incheierea adunarii generale in care nu s-a putut vota, comitetul electoral in cauza publica un anunt cu privire la data si locul pentru continuarea adunarii generale, care se afiseaza la sediile instantelor, respectiv ale parchetelor vizate.

    SECTIUNEA a IV-a
    Votarea

    Art. 17
    (1) In procedura de desemnare a candidatilor fiecare magistrat are dreptul de a vota pentru un candidat din categoria de instante sau parchete la nivelul carora magistratul isi desfasoara activitatea.
    (2) Numai magistratii inscrisi in lista electorala au drept de vot.
    (3) Buletinele de vot si plicurile se inmaneaza de catre presedintele adunarii generale sau, la cererea sa, de catre magistratii care il ajuta, dupa ce se verifica daca votantul este trecut pe lista electorala. Participarea votantului la alegeri se va mentiona in coloana corespunzatoare a listei electorale.
    (4) Dreptul de vot se exercita prin bifarea cercului aflat langa numele unui candidat cu o cruce si prin introducerea buletinului de vot in urna, introdus intr-un plic.
    (5) Daca un votant a facut o greseala in completarea buletinului de vot sau a invalidat din greseala buletinul de vot sau plicul, acesta poate solicita un nou buletin, respectiv plic, in schimbul celui deteriorat, atat timp cat buletinul nu a fost introdus in urna. In acest caz, presedintele adunarii generale distruge imediat, in prezenta votantului, hartiile inapoiate. Incidentul se mentioneaza in procesul-verbal al adunarii generale.
    (6) Un votant care, din cauza unei afectiuni fizice, este impiedicat sa isi exprime personal votul, poate desemna o persoana de incredere pentru a-l ajuta la exprimarea votului. Votantul in cauza il informeaza pe presedintele adunarii generale despre acestea. Presedintele adunarii generale sau unul dintre judecatorii desemnati sa il ajute pe acesta nu poate fi desemnat ca asistent pentru exprimarea votului.
    (7) Presedintele adunarii generale ia toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea completarii buletinului de vot si a introducerii acestuia in plic, in incaperea unde se desfasoara adunarea generala. Inainte de a incepe votarea, presedintele adunarii generale se asigura de faptul ca urna este goala. In urma acestei verificari, presedintele sigileaza urna. Urna trebuie realizata in asa fel incat plicurile sa nu poata fi scoase inainte ca urna sa fie redeschisa dupa terminarea votarii.
    (8) In timpul desfasurarii adunarii generale, presedintele si cel putin unul dintre cei 2 magistrati desemnati sa il asiste trebuie sa fie prezenti in permanenta.
    (9) In cazul in care, din diverse motive, lucrarile adunarii generale sunt intrerupte sau daca, din anumite motive, sunt imposibile numararea voturilor si stabilirea rezultatului votului imediat dupa ce presedintele declara votarea incheiata, presedintele inchide si sigileaza urna pana la momentul respectiv, astfel incat sa fie imposibila introducerea sau scoaterea buletinelor de vot fara a distruge sigiliul. La redeschiderea procesului de votare sau inainte de scoaterea plicurilor pentru numararea voturilor, presedintele verifica inainte de toate daca sigiliul este intact.
    (10) Dupa scurgerea perioadei stabilite pentru exprimarea votului, presedintele declara ca numai magistratii prezenti in incaperea unde are loc adunarea generala si care inca nu si-au exprimat votul pana la acel moment pot vota. Presedintele declara inchisa procedura de vot.
    (11) Buletinele de vot nefolosite vor fi anulate de catre presedinte, inainte de deschiderea urnelor, in prezenta unuia dintre cei 2 magistrati din comisie.

    SECTIUNEA a V-a
    Stabilirea rezultatului alegerilor

    Art. 18
    (1) Imediat dupa declararea procedurii de vot ca fiind incheiata, presedintele, cu ajutorul celor 2 magistrati desemnati in acest scop, dupa deschiderea urnei, numara public voturile.
    (2) Presedintele si magistratii care il asista compara numarul buletinelor de vot introduse in plic cu numarul persoanelor care au votat conform notarilor din listele electorale si verifica valabilitatea buletinelor de vot.
    (3) Votul nu este valabil exprimat:
    a) daca buletinul de vot a fost introdus in urna fara sa fi fost in prealabil introdus in plicul de vot;
    b) daca buletinul de vot nu a fost inmanat de catre presedintele adunarii generale sau de catre un magistrat desemnat de acesta;
    c) daca vointa votantului nu reiese clar din buletinul de vot;
    d) daca buletinul de vot contine un semn distinctiv, o adaugare sau o conditionare.
    (4) In cazul in care presedintele sau unul dintre magistratii care il ajuta pune la indoiala valabilitatea unui vot, presedintele si magistratii care il ajuta hotarasc de indata, cu majoritate, daca votul poate fi considerat valabil sau nul. Respectivele buletine de vot vor fi numerotate consecutiv si pastrate separat de celelalte buletine de vot.
    (5) Voturile valabil exprimate pe care le primeste fiecare candidat vor fi adunate.
    (6) La finalizarea numararii voturilor, presedintele pronunta public rezultatul alegerilor si apoi declara adunarea generala inchisa.
    (7) Buletinele de vot nefolosite vor fi anulate.

    SECTIUNEA a VI-a
    Procesele-verbale ale alegerilor

    Art. 19
    (1) Presedintele intocmeste procesul-verbal al adunarii generale. Procesul-verbal se semneaza de catre presedinte si de catre cei 2 magistrati care il ajuta.
    (2) Procesul-verbal contine urmatoarele mentiuni:
    a) rezultatul strigarii listei pentru verificarea prezentei de cel putin doua treimi din numarul magistratilor inscrisi in lista electorala respectiva;
    b) data si locul anuntate pentru o noua intrunire a adunarii generale, in cazul in care rata de participare de 2/3 nu a fost realizata la deschiderea adunarii generale;
    c) numarul buletinelor de vot si/sau de plicuri pentru buletinele de vot distruse si inlocuite conform art. 17 alin. (5) si motivele care au condus la inlocuire;
    d) numarul total de voturi exprimate;
    e) numarul total de voturi nule;
    f) motivele pentru luarea oricarei hotarari conform art. 18 alin. (4), privitoare la valabilitatea sau nulitatea unui vot;
    g) numarul total de voturi valabile obtinute de fiecare candidat;
    h) o lista cuprinzand numele tuturor candidatilor, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute in adunarea generala;
    i) numarul de buletine de vot nefolosite si neanulate.
    (3) Orice incident aparut in cursul adunarii generale trebuie mentionat in procesul-verbal.
    (4) In cel mult o zi lucratoare de la data tinerii alegerilor, presedintele fiecarei adunari generale transmite prin fax si prin posta, la Consiliul Superior al Magistraturii, un duplicat al procesului-verbal al adunarii generale pe care a prezidat-o.

    SECTIUNEA a VII-a
    Verificarea legalitatii procedurilor de alegere

    Art. 20
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifica legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricarui magistrat.
    (2) In termen de 5 zile de la data alegerilor, magistratii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii contestatii cu privire la legalitatea procedurilor de alegere.
    (3) Contestatiile se solutioneaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 3 zile de la data sesizarii. Modul de solutionare a contestatiilor se comunica magistratului care a facut sesizarea.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Masuri in cazul incalcarii procedurilor de alegere

    Art. 21
    (1) In cazul in care se constata incalcari ale legii in procedurile de alegere, Consiliul Superior al Magistraturii dispune masurile necesare pentru inlaturarea acestora.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii dispune repetarea alegerilor numai la acele instante si parchete la care incalcarea legii a avut drept consecinta influentarea rezultatelor alegerilor.
    (3) In cazul in care se constata ca magistratul nu era eligibil la momentul alegerilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii declara alegerea respectivului magistrat nula. Plenul il notifica de indata pe magistrat referitor la aceasta, indicand motivele pentru luarea hotararii. Magistratul clasat al doilea la aceleasi alegeri va fi declarat ales. In cazul in care nu a existat nici un alt contracandidat la aceleasi alegeri sau in cazul in care magistratii de pe lista clasati pe pozitii inferioare isi dau demisia din functie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii organizeaza noi alegeri pentru ocuparea functiei respective.
    (4) In cazul in care se hotaraste repetarea alegerilor sau o parte a acestora, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileste totodata si data pentru noile alegeri.
    (5) Hotararile Plenului luate conform alin. (1) - (4) se publica de indata pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (6) Prevederile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator in cazul in care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii organizeaza noi alegeri sau repetarea unei parti din procedurile de alegere. In cazul in care noua procedura de alegere se limiteaza la anumite instante, parchete sau adunari generale comune, prevederile privind afisarea documentelor la instante si parchete se aplica numai instantelor si parchetelor respective.

    SECTIUNEA a IX-a
    Listele candidatilor

    Art. 22
    (1) In urma primirii proceselor-verbale de la adunarile generale, Comitetul Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii, conform art. 11 din Legea nr. 317/2004, intocmeste listele cu judecatorii si procurorii desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe diferite categorii de instante si parchete.
    (2) Proiectele listelor prevazute la alin. (1) se verifica si se valideaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. In cazul in care 2 sau mai multi candidati la aceeasi functie au obtinut un numar egal de voturi, Plenul il declara admis pe magistratul cu cea mai mare vechime efectiva in magistratura. In situatia in care magistratii au si vechimea efectiva egala, se va proceda la tragere la sorti in prezenta acestora.
    (3) In cel mult o zi lucratoare de la data adoptarii de catre Plen, listele de candidati se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Listele se transmit instantelor si parchetelor, astfel incat sa fie primite cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru adunarile generale pentru alegeri, dupa cum urmeaza:
    a) lista cuprinzand cei 16 candidati de la curtile de apel se transmite tuturor curtilor de apel;
    b) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa curtile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe langa curtile de apel;
    c) lista cuprinzand cei 16 candidati de la tribunale si tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor si tribunalelor specializate;
    d) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate se transmite tuturor parchetelor de pe langa tribunale si tribunalele specializate;
    e) lista cuprinzand cei 15 candidati de la judecatorii se transmite tuturor judecatoriilor;
    f) lista cuprinzand cei 15 candidati de la parchetele de pe langa judecatorii se transmite tuturor parchetelor de pe langa judecatorii.
    (5) In scopul asigurarii respectarii termenului limita prevazut la alin. (1), listele se transmit prin fax. Comitetul Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii poate transmite listele pentru categoriile de instante si parchete din circumscriptia curtii de apel prin intermediul comitetelor electorale de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa curtile de apel, dandu-le acestora sarcina de a transmite de indata aceste faxuri instantelor si instantelor specializate, respectiv parchetelor, aflate in circumscriptia lor.
    (6) Un curriculum vitae al fiecarui candidat inscris pe lista se va transmite prin fax la instante si parchete, insotind fiecare lista.
    (7) Transmiterea listelor si a curriculum vitae poate fi facuta si prin intermediul Internetului, acolo unde acest lucru este posibil.
    (8) Indata dupa primire, listele si respectivele curriculum vitae se afiseaza la sediile instantelor si ale parchetelor.

    CAP. 5
    Procedura pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

    SECTIUNEA I
    Buletinele de vot pentru adunarile generale

    Art. 23
    (1) In conformitate cu lista de candidati intocmita, Comitetul Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii asigura tiparirea a 9 buletine de vot distincte pentru alegerea urmatoarelor persoane:
    a) 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) 4 judecatori de la curtile de apel;
    c) 2 judecatori de la tribunale si tribunale specializate;
    d) un judecator de la judecatorii;
    e) un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    f) un procuror de la Parchetul National Anticoruptie;
    g) un procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    h) un procuror de la parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate;
    i) un procuror de la parchetele de pe langa judecatorii.
    (2) Buletinele de vot pentru adunarile generale de la instante sunt albe; buletinele de vot pentru adunarile generale de la parchete sunt galbene.
    (3) Candidatii sunt trecuti pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelor de familie. In afara de numele de familie se trec si prenumele, data nasterii, data numirii in magistratura de catre Presedintele Romaniei, functia oficiala si instanta de judecata sau parchetul la care functioneaza, conform formularului cuprins in anexa nr. 3 la prezentul regulament. In cazul candidatilor cu nume de familie identice, acestia se trec in ordinea alfabetica a prenumelor lor.
    (4) Pe fiecare categorie de buletin de vot se mentioneaza numarul candidatilor de pe lista pe care urmeaza sa fie alesi si, in mod corespunzator, numarul maxim de nume care trebuie marcate.
    (5) Consiliul Superior al Magistraturii trimite fiecarei instante si fiecarui parchet un numar de buletine de vot si de plicuri egal cu numarul judecatorilor din cadrul instantei sau al procurorilor din cadrul parchetului inscrisi in lista electorala, care sa ajunga cu cel putin 5 zile inaintea datei stabilite pentru adunarile generale. Fiecare astfel de trimitere de buletine de vot va fi insotita de un plic separat, sigilat, continand alte 20 de buletine de vot si plicuri pentru buletinele de vot, identice, pentru a fi utilizate exclusiv in cazul in care este necesara inlocuirea unui buletin de vot, conform art. 17 alin. (5).

    SECTIUNEA a II-a
    Adunarile generale pentru alegerea magistratilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

    Art. 24
    (1) Presedintii comitetelor electorale locale convoaca fiecare, cu cel putin doua saptamani inainte, adunarea generala a instantei, respectiv a parchetului lor, pentru data si ora stabilite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru alegeri, in anuntul pentru alegeri. Presedintii comitetelor electorale de la tribunale vor convoca, de asemenea, adunarea generala a judecatorilor de la judecatoriile din circumscriptia lor. Presedintii comitetelor electorale de la parchetele de pe langa tribunale vor convoca, de asemenea, adunarea generala a procurorilor de la parchetele de pe langa judecatoriile din circumscriptia lor.
    (2) In procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarile generale sunt legal constituite in prezenta a cel putin doua treimi din numarul judecatorilor, respectiv al procurorilor, inregistrati pe listele electorale.
    (3) Adunarea generala se declara deschisa de catre presedintele comitetului electoral de la respectiva instanta sau de la respectivul parchet.
    (4) Dupa deschiderea adunarii generale, presedintele comitetului electoral il stabileste, dintre magistratii prezenti si care nu si-au depus candidatura pentru functia de membru in Consiliul Superior al Magistraturii, pe magistratul cu cea mai mare vechime in magistratura. Magistratul respectiv preia apoi conducerea de la presedintele comitetului electoral si prezideaza adunarea generala.
    (5) Presedintele adunarii generale indeplineste in principal urmatoarele atributii:
    a) asigura numaratoarea voturilor;
    b) intocmeste procesul-verbal cu privire la desfasurarea alegerilor si rezultatele votului si il transmite Consiliului Superior al Magistraturii.
    (6) La inceperea lucrarilor adunarii generale presedintele desemneaza 2 magistrati, dintre magistratii prezenti care nu si-au depus candidatura, pentru a-l ajuta la indeplinirea atributiilor ce i-au fost incredintate.
    (7) Dupa desemnarea magistratilor care il vor ajuta, presedintele verifica mai intai daca adunarea generala este legal constituita. In acest scop, striga in ordine alfabetica numele magistratilor care se afla pe lista electorala si stabileste daca persoanele trecute pe lista sunt prezente in adunarea generala. Presedintele ii marcheaza in coloana corespunzatoare a listei electorale pe magistratii prezenti. Daca este realizata prezenta a cel putin doua treimi din numarul magistratilor inscrisi pe lista, presedintele declara ca adunarea generala este legal constituita si ca votarea poate avea loc.
    (8) In cazul in care nu se intrunesc cele doua treimi din numarul magistratilor inregistrati pe liste, presedintele declara ca adunarea generala nu este legal constituita. In aceeasi zi presedintele convoaca adunarea generala pentru o data ulterioara, fixata intre a 3-a si a 5-a zi lucratoare, si declara ca la acea data se va vota indiferent de procentul prezentei celor inscrisi pe lista electorala.
    (9) Imediat dupa incheierea adunarii generale in care nu s-a putut vota, comitetul electoral in cauza intocmeste un anunt scris cu privire la data si locul pentru noua adunare generala, care se afiseaza la sediile instantelor, respectiv ale parchetelor vizate.

    SECTIUNEA a III-a
    Votarea

    Art. 25
    (1) Fiecare magistrat are dreptul de a vota un numar de candidati egal cu numarul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii care reprezinta categoria de instante sau parchete la care functioneaza magistratul, respectiv:
    a) judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarea lor generala, 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    b) procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarea lor generala, un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) procurorii de la Parchetul National Anticoruptie aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarea lor generala, un procuror de la Parchetul National Anticoruptie;
    d) judecatorii de la curtile de apel aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, 4 judecatori de la curtile de apel;
    e) procurorii de la parchetele de pe langa curtile de apel aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, un procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    f) judecatorii de la tribunale si tribunale specializate aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, 2 judecatori de la tribunale si tribunale specializate;
    g) procurorii de la parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, un procuror de la parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate;
    h) judecatorii de la judecatorii aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, un judecator de la judecatorii;
    i) procurorii de la parchetele de pe langa judecatorii aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, un procuror de la parchetele de pe langa judecatorii.
    (2) Au drept de vot numai magistratii inscrisi in lista electorala.
    (3) Buletinele de vot si plicurile se inmaneaza de catre presedintele adunarii generale sau, la cererea sa, de catre magistratii care il ajuta, dupa ce se verifica daca votantul este inregistrat in lista electorala. Participarea votantului la alegeri se va mentiona in coloana corespunzatoare a listei electorale.
    (4) Dreptul de vot se exercita prin bifarea cercului aflat langa numele unui candidat cu o cruce si prin introducerea buletinului de vot in urna, introdus intr-un plic.
    (5) Daca un votant a facut o greseala in completarea buletinului de vot sau a invalidat din greseala buletinul de vot ori plicul, acesta poate solicita un nou buletin, respectiv un plic, in schimbul celui deteriorat, atat timp cat buletinul nu a fost introdus in urna. In acest caz, presedintele adunarii generale distruge imediat, in prezenta votantului, hartiile inapoiate. Incidentul se mentioneaza in procesul-verbal al adunarii generale.
    (6) Un votant care, din cauza unei afectiuni fizice, este impiedicat sa isi exprime personal votul, poate desemna o persoana de incredere pentru a-l ajuta la exprimarea votului. Votantul in cauza il informeaza pe presedintele adunarii generale despre aceasta. Presedintele adunarii generale sau unul dintre judecatorii desemnati sa il ajute pe acesta nu poate fi desemnat ca asistent pentru exprimarea votului.
    (7) Presedintele adunarii generale ia toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea completarii buletinului de vot si a introducerii acestuia in plic, in incaperea unde se desfasoara adunarea generala. Inainte de a incepe votarea, presedintele adunarii generale se asigura de faptul ca urna este goala. In urma acestei verificari, presedintele sigileaza urna. Urna trebuie realizata in asa fel incat plicurile sa nu poata fi scoase inainte ca urna sa fie redeschisa dupa terminarea votarii.
    (8) In timpul desfasurarii adunarii generale, presedintele si cel putin unul dintre cei 2 magistrati desemnati sa il ajute pe acesta trebuie sa fie prezenti in permanenta.
    (9) In cazul in care, din diverse motive, lucrarile adunarii generale se intrerup sau daca, din anumite motive, este imposibila numararea voturilor si stabilirea rezultatului votului imediat dupa ce presedintele declara votarea incheiata, presedintele inchide si sigileaza urna pana la momentul respectiv, astfel incat sa fie imposibila introducerea sau scoaterea buletinelor de vot fara a distruge sigiliul. La redeschiderea procesului de votare sau inainte de scoaterea plicurilor pentru numararea voturilor, presedintele verifica daca sigiliul este intact.
    (10) Dupa scurgerea perioadei stabilite pentru exprimarea votului, presedintele declara ca numai magistratii prezenti in incaperea unde are loc adunarea generala si care inca nu si-au exprimat votul pot vota. Presedintele declara incheiata procedura de vot.

    SECTIUNEA a IV-a
    Stabilirea rezultatului alegerilor

    Art. 26
    (1) Imediat dupa declararea procedurii de vot ca fiind incheiata, presedintele, cu ajutorul celor 2 magistrati desemnati in acest scop, dupa deschiderea urnei, numara public voturile.
    (2) Presedintele si magistratii care il asista compara numarul buletinelor de vot introduse in plic cu numarul persoanelor care au votat, conform marcarilor din listele electorale, si verifica valabilitatea buletinelor de vot.
    (3) Votul nu este valabil exprimat:
    a) daca buletinul de vot a fost introdus in urna fara sa fi fost in prealabil introdus in plicul de vot;
    b) daca buletinul de vot nu a fost inmanat de catre presedintele adunarii generale sau de catre un magistrat desemnat de acesta;
    c) daca vointa votantului nu reiese clar din buletinul de vot;
    d) daca buletinul de vot contine un semn distinctiv, o adaugare, o conditionare sau rezerva;
    e) daca au fost marcate mai multe nume decat numarul permis, conform art. 25 alin. (1).
    (4) In cazul in care presedintele sau unul dintre magistratii care il ajuta pune la indoiala valabilitatea unui vot, presedintele si magistratii care il ajuta hotarasc de indata, cu majoritate, daca votul se considera valabil sau nul. Respectivele buletine de vot vor fi numerotate consecutiv si pastrate separat de celelalte buletine de vot.
    (5) Voturile valabil exprimate pe care le primeste fiecare candidat se aduna.
    (6) La finalizarea numararii voturilor, presedintele pronunta public rezultatul alegerilor si apoi declara adunarea generala inchisa.

    SECTIUNEA a V-a
    Procesele-verbale ale alegerilor

    Art. 27
    (1) Presedintele intocmeste procesul-verbal al adunarii generale. Procesul-verbal se semneaza de catre presedinte si de catre cei 2 magistrati care il ajuta.
    (2) Procesul-verbal contine urmatoarele mentiuni:
    a) rezultatul strigarii listei pentru verificarea prezentei a cel putin doua treimi din numarul magistratilor inscrisi in lista electorala respectiva;
    b) data si locul anuntate pentru o noua intrunire a adunarii generale, in cazul in care rata de participare de doua treimi nu a fost realizata la deschiderea adunarii generale;
    c) numarul buletinelor de vot si/sau de plicuri distruse si inlocuite, conform art. 25 alin. (5), si motivele care au condus la inlocuire;
    d) numarul total de voturi exprimate;
    e) numarul total de voturi nule;
    f) motivele pentru luarea oricarei hotarari, conform art. 26 alin. (4), privitoare la valabilitatea sau nulitatea unui vot;
    g) numarul total de voturi valabile obtinute de fiecare candidat;
    h) lista cuprinzand numele tuturor candidatilor, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute in adunarea generala;
    i) numarul de buletine de vot nefolosite si anulate.
    (3) Orice incident aparut in cursul adunarii generale trebuie mentionat in procesul-verbal.
    (4) In cel mult o zi lucratoare de la data tinerii alegerilor, presedintele fiecarei adunari generale transmite prin fax si prin posta la Consiliul Superior al Magistraturii un duplicat al procesului-verbal al adunarii generale pe care a prezidat-o.

    SECTIUNEA a VI-a
    Verificarea legalitatii procedurilor de alegere

    Art. 28
    (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifica legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricarui magistrat.
    (2) In termen de 5 zile de la data alegerilor, magistratii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii contestatii cu privire la legalitatea procedurilor de alegere.
    (3) Contestatiile se solutioneaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 3 zile de la data sesizarii. Modul de solutionare a contestatiilor se comunica magistratului care a facut sesizarea.

    SECTIUNEA a VII-a
    Masuri in cazul incalcarii procedurilor de alegere

    Art. 29
    (1) In cazul in care se constata incalcari ale legii in procedurile de alegere, Consiliul Superior al Magistraturii dispune masurile necesare pentru inlaturarea acestora.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii dispune repetarea alegerilor numai la acele instante si parchete la care incalcarea legii a avut drept consecinta influentarea rezultatelor alegerilor.
    (3) In cazul in care se constata ca magistratul nu era eligibil la momentul alegerilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii declara alegerea respectivului magistrat nula. Plenul il notifica de indata pe magistrat referitor la aceasta, indicand motivele pentru hotararea sa. Magistratul clasat al doilea la aceleasi alegeri va fi declarat ales. In cazul in care nu a existat nici un alt contracandidat la aceleasi alegeri sau in cazul in care nici unul dintre magistratii clasati pe pozitii inferioare nu accepta alegerea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii organizeaza noi alegeri pentru ocuparea respectivei functii.
    (4) In cazul in care se hotaraste repetarea alegerilor sau o parte din procedurile de alegere, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileste totodata si data pentru noile alegeri.
    (5) Hotararile Plenului luate conform alin. (1) - (4) se publica de indata pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (6) Prevederile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator in cazul in care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii organizeaza noi alegeri. In acest caz, noua procedura de alegere se limiteaza la anumite instante, parchete sau adunari generale comune, iar prevederile privind afisarea documentelor la instante si parchete se aplica numai instantelor si parchetelor respective.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Lista magistratilor alesi

    Art. 30
    (1) Dupa primirea proceselor-verbale ale adunarilor generale pentru alegerea magistratilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste o lista separata pentru fiecare dintre categoriile de instante si parchete, indicand in ordine descrescatoare numarul de voturi obtinute de fiecare candidat in adunarile generale.
    (2) In conformitate cu rezultatele alegerilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va declara alesi:
    a) 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care au obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarea generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
    b) un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarea generala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie;
    c) un procuror de la Parchetul National Anticoruptie, care a obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarea generala a Parchetului National Anticoruptie;
    d) 4 judecatori de la curtile de apel, care au obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarile generale ale curtilor de apel;
    e) 2 judecatori de la tribunale si tribunale specializate, care au obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarile generale ale tribunalelor si tribunalelor specializate;
    f) un judecator de la judecatorii, care a obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarile generale ale judecatoriilor;
    g) un procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel, care a obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarile generale ale parchetelor de pe langa curtile de apel;
    h) un procuror de la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate, care a obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarile generale ale parchetelor de pe langa tribunale si tribunalele specializate;
    i) un procuror de la parchetele de pe langa judecatorii, care a obtinut cel mai mare numar de voturi in adunarile generale ale parchetelor de pe langa judecatorii.
    (3) In cazul in care 2 sau mai multi candidati au obtinut un numar egal de voturi, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii il va declara ales pe magistratul cu cea mai mare vechime efectiva in magistratura. In situatia in care magistratii au si vechimea efectiva egala, se va proceda la tragere la sorti in prezenta acestora.

    SECTIUNEA a IX-a
    Transmiterea listei cu magistratii alesi la Biroul permanent al Senatului

    Art. 31
    Imediat dupa stabilirea rezultatelor alegerilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii transmite Biroului permanent al Senatului lista magistratilor alesi.

    SECTIUNEA a X-a
    Informarea magistratilor alesi si publicarea rezultatelor alegerilor

    Art. 32
    (1) Imediat dupa stabilirea rezultatelor alegerilor, Comitetul Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii ii informeaza pe magistratii alesi prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Rezultatele alegerilor se publica de indata pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si se afiseaza la sediile tuturor instantelor si parchetelor, pentru o perioada de doua saptamani.
    (3) Publicarea rezultatelor alegerilor include, enumerate separat pentru fiecare categorie de magistrati alesi, reprezentati in Consiliul Superior al Magistraturii:
    a) numarul magistratilor inscrisi in listele electorale;
    b) numarul magistratilor care si-au exprimat votul;
    c) numarul buletinelor de vot valabile si al celor nule;
    d) numarul de voturi valabile;
    e) numarul de voturi obtinute de fiecare candidat, in ordine descrescatoare;
    f) numele si functia oficiala ale magistratilor alesi in Consiliul Superior al Magistraturii.

    SECTIUNEA a XI-a
    Sedinta de constituire

    Art. 33
    (1) In termen de 15 zile de la publicarea hotararilor Senatului privind validarea si alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, prevazute in art. 22 din Legea nr. 317/2004, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie convoaca membrii Consiliului Superior al Magistraturii in sedinta de constituire.
    (2) In sedinta de constituire, prezidata de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sunt alesi presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii si se stabilesc responsabilitatile membrilor acestuia pe domenii de activitate.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    SECTIUNEA I
    Afisarea la instante si parchete

    Art. 34
    (1) Pentru cazurile in care Legea nr. 317/2004 sau prezentul regulament stipuleaza ca un document urmeaza sa fie afisat la sediile instantelor sau ale parchetelor, anuntul se va afisa pe sau langa usa de intrare a instantei sau a parchetului, cu exceptia listelor electorale si a prezentului regulament, care vor fi puse la dispozitie la registratura instantelor si parchetelor, pentru a fi consultate de catre magistrati.
    (2) Presedintii comitetelor electorale locale transmit documentele si lista electorala grefierului insarcinat cu activitatea de registratura, pentru a fi afisate, indicand perioada pentru care vor fi afisate. In momentul afisarii, grefierul va nota data si ora afisarii pe document, insotite de semnatura sa. In momentul retragerii documentului de la afisier, grefierul noteaza data si ora retragerii, insotite de semnatura sa. Grefierul transmite de indata documentul retras presedintelui comitetului electoral local, care il va pastra impreuna cu celelalte documente electorale, conform art. 38.

    SECTIUNEA a II-a
    Comunicarile

    Art. 35
    Daca prin lege sau prin prezentul regulament nu se prevede altfel, comunicarile se fac conform art. 86 din Codul de procedura civila.

    SECTIUNEA a III-a
    Modul de calcul al termenelor

    Art. 36
    Prevederile art. 101 din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator pentru calcularea termenelor stipulate in prezentul regulament. Zilele lucratoare, conform prezentului regulament, sunt zilele saptamanii de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale. Termenele se implinesc la ora 16,00 a ultimei zile.

    SECTIUNEA a IV-a
    Depunerea documentelor

    Art. 37
    Documentele care se transmit comitetului electoral local se depun la registratura instantei sau a parchetului unde isi are sediul respectivul comitet electoral. Documentele care se transmit Consiliului Superior al Magistraturii si Comitetului Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii se depun la Registratura generala a Consiliului Superior al Magistraturii.

    SECTIUNEA a V-a
    Pastrarea inscrisurilor referitoare la alegeri

    Art. 38
    Inscrisurile referitoare la alegeri se vor afla in pastrarea comitetului electoral corespunzator locului unde au fost intocmite, locului unde au fost primite respectivele documente, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a VI-a
    Expirarea mandatului

    Art. 39
    (1) Mandatul magistratului membru in functie al Consiliului Superior al Magistraturii expira la momentul deschiderii sedintei de constituire a Plenului noului Consiliu Superior al Magistraturii, la convocarea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si mandatului Comitetului Electoral Permanent al Consiliului Superior al Magistraturii.
    Art. 40
    Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1
    la regulament

    Instanta/Parchetul ................
    Localitatea .......................
    Str. .................... nr. .....
    Telefon/Fax .......................

                               LISTA ELECTORALA

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Data numirii in functia de magistrat de catre Presedintele Romaniei
    C - Corecturi
    M - Mentiuni
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele|Prenumele|Data    | D|Functia|Instanta/|Prezenta|Participarea|C |M|
|crt.|      |         |nasterii|  |       |Parchet  |in      |la alegeri  |  | |
|    |      |         |        |  |       |         |adunarea|            |  | |
|    |      |         |        |  |       |         |generala|            |  | |
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|
|____|______|_________|________|__|_______|_________|________|____________|__|_|

    ANEXA 2
    la regulament

              Buletinele de vot pentru selectionarea candidatilor

                                BULETIN DE VOT
    pentru selectionarea unui candidat pentru alegerea magistratilor
               membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,
               reprezentand .....................................
                            (instantele sau parchetele, dupa caz)

              [Culoarea potrivit art. 15 alin. (3) din regulament]

         ______________________________________________________________________
        |                                                                      |
  ___   | Numele si prenumele ................................................ |
 /   \  | Data nasterii ...................................................... |
|     | | Data numirii in magistratura ....................................... |
 \___/  | Functia ............................................................ |
        | Instanta ........................................................... |
        |______________________________________________________________________|

         ______________________________________________________________________
        |                                                                      |
  ___   |                                                                      |
 /   \  |                                                                      |
|     | |                                                                      |
 \___/  |                                                                      |
        |                                                                      |
        |______________________________________________________________________|

         ______________________________________________________________________
        |                                                                      |
  ___   |                                                                      |
 /   \  |                                                                      |
|     | |                                                                      |
 \___/  |                                                                      |
        |                                                                      |
        |______________________________________________________________________|

         ______________________________________________________________________
        |                                                                      |
  ___   |                                                                      |
 /   \  |                                                                      |
|     | |                                                                      |
 \___/  |                                                                      |
        |                                                                      |
        |______________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

                                BULETIN DE VOT
    pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii,
    care reprezinta judecatorii de la .....................................
                                      (instantele sau parchetele, dupa caz)

              [Culoarea potrivit art. 23 alin. (2) din regulament]

         ____________________________              ____________________________
        |                            |            |                            |
        |                            |            |____________________________|
        | Numele si prenumele ...... |            |                            |
  ___   | Data nasterii ............ |            |                            |
 /   \  | Data numirii in            |            |                            |
|     | | magistratura ............. |            |                            |
 \___/  | Functia .................. |            |                            |
        | Instanta ................. |            |                            |
        |____________________________|            |____________________________|
  ___   |                            |      ___   |                            |
 /   \  |                            |     /   \  |                            |
|     | |                            |    |     | |                            |
 \___/  |                            |     \___/  |                            |
        |____________________________|            |____________________________|
  ___   |                            |      ___   |                            |
 /   \  |                            |     /   \  |                            |
|     | |                            |    |     | |                            |
 \___/  |                            |     \___/  |                            |
        |____________________________|            |____________________________|
  ___   |                            |      ___   |                            |
 /   \  |                            |     /   \  |                            |
|     | |                            |    |     | |                            |
 \___/  |                            |     \___/  |                            |
        |____________________________|            |____________________________|
  ___   |                            |      ___   |                            |
 /   \  |                            |     /   \  |                            |
|     | |                            |    |     | |                            |
 \___/  |                            |     \___/  |                            |
        |____________________________|            |____________________________|
  ___   |                            |      ___   |                            |
 /   \  |                            |     /   \  |                            |
|     | |                            |    |     | |                            |
 \___/  |                            |     \___/  |                            |
        |____________________________|            |____________________________|
  ___   |                            |      ___   |                            |
 /   \  |                            |     /   \  |                            |
|     | |                            |    |     | |                            |
 \___/  |                            |     \___/  |                            |
        |____________________________|            |____________________________|
  ___   |                            |
 /   \  |                            |
|     | |                            |
 \___/  |                            |
        |____________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 167/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 167 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 167/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu