E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1643 din  7 octombrie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, referitoare la masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 952 din 18 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, referitoare la masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, referitoare la masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata

    Art. 1
    Departamentul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, denumit in continuare Departament, se constituie ca structura fara personalitate juridica in cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 2
    (1) Departamentul este condus de catre un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, si este subordonat sefului Cancelariei Primului-Ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, secretarul de stat emite ordine si instructiuni cu caracter intern.
    Art. 3
    Secretarul de stat are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, conduce si raspunde, potrivit legii, de intreaga activitate a Departamentului;
    b) aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului.
    Art. 4
    Departamentul are urmatoarele atributii principale, prevazute la art. 7 din Legea nr. 9/1998, coroborat cu art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004:
    a) primeste hotararile transmise de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti si le inregistreaza intr-un registru special deschis;
    b) analizeaza hotararile primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti si solicita avizul consultativ al Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater;
    c) inainteaza propunerile de validare/invalidare a hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, in termenul stabilit de lege, catre seful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin;
    d) analizeaza contestatiile primite de la solicitanti impotriva hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, solicita avizul consultativ al Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater si propune sefului Cancelariei Primului-Ministru admiterea sau respingerea prin ordin a contestatiilor;
    e) comunica ordinul sefului Cancelariei Primului-Ministru de invalidare a hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti; poate solicita noi acte si relatii;
    f) comunica ordinele sefului Cancelariei Primului-Ministru atat solicitantilor, cat si comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti;
    g) propune reactualizarea despagubirilor, conform prevederilor Legii nr. 9/1998, la data emiterii ordinului de validare.
    Art. 5
    (1) Procedura de validare consta in verificarea conditiilor prevazute de lege referitoare la:
    a) calitatea de beneficiar al Legii nr. 9/1998;
    b) calitatea de mostenitor a solicitantului;
    c) existenta documentelor emise de Arhivele Nationale, care atesta situatia bunurilor pentru care se solicita compensatii.
    (2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) Departamentul propune invalidarea hotararilor si transmiterea lor catre comisiile judetene si a municipiului Bucuresti.
    (3) Daca se constata erori de calcul al despagubirilor, omiterea unuia sau mai multor mostenitori, aparitia de mostenitori ca urmare a decesului beneficiarului sau depasirea plafonului maxim al despagubirilor, Departamentul propune validarea pe fond a hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti si rectificarea acestora in privinta mentiunilor de mai sus.
    Art. 6
    (1) Propunerile de validare sau invalidare sunt transmise sefului Cancelariei Primului-Ministru insotite de avizul consultativ al Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater.
    (2) Asociatia isi desemneaza 2 reprezentanti care isi desfasoara activitatea la sediul Departamentului.
    (3) Avizul este acordat in termen de 24 de ore de la consultarea dosarului si a propunerii de validare sau invalidare, neacordarea in termen echivaland cu avizul favorabil.
    (4) Avizul consultativ nefavorabil este motivat.
    Art. 7
    Propunerea de validare sau invalidare transmisa sefului Cancelariei Primului-Ministru poate fi insotita de propunerea de reactualizare a despagubirilor, daca aceasta este necesara.
    Art. 8
    (1) Ordinul de validare sau invalidare precizeaza existenta termenului de 30 de zile pentru depunerea contestatiilor.
    (2) Prin ordinul de validare i se solicita beneficiarului ca, dupa expirarea termenului de 30 de zile, sa comunice Departamentului numarul de cont si banca la care doreste sa i se efectueze plata.
    (3) In cazul in care exista mai multi beneficiari sau mostenitori, acestia transmit, in original, procura notariala prin care imputernicesc pe unul dintre ei sa primeasca plata, impreuna cu numarul de cont al acestuia, sau certificatul de mostenitor impreuna cu numarul de cont al fiecarui mostenitor.
    (4) Comunicarea acestor date inainte de implinirea termenului de 30 de zile are semnificatia renuntarii la dreptul de a formula contestatie.
    Art. 9
    In baza ordinului de validare sau in baza hotararii judecatoresti definitive, Directia generala economica din cadrul Cancelariei Primului-Ministru efectueaza de indata plata compensatiilor banesti.
    Art. 10
    (1) Numarul maxim de posturi in cadrul Departamentului este de 20, inclusiv posturile ocupate de personalul detasat sau delegat, conform art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004.
    (2) Personalului propriu al Cancelariei Primului-Ministru, care functioneaza in cadrul Departamentului, nu i se aplica prevederile legale privitoare la functionarii publici.
    Art. 11
    Resursele financiare necesare Departamentului sunt cuprinse in bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 12
    In termen de 15 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, secretarul de stat aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului.
    Art. 13
    Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti sunt organizate, functioneaza si au atributiile prevazute in Legea nr. 9/1998, republicata, si in Hotararea Guvernului nr. 753/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    Criteriile si modalitatile de stabilire a compensatiilor sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 753/1998, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1643/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1643 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu