Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1643 din  7 octombrie 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, referitoare la masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 952 din 18 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, referitoare la masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, referitoare la masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata

    Art. 1
    Departamentul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, denumit in continuare Departament, se constituie ca structura fara personalitate juridica in cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 2
    (1) Departamentul este condus de catre un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, si este subordonat sefului Cancelariei Primului-Ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, secretarul de stat emite ordine si instructiuni cu caracter intern.
    Art. 3
    Secretarul de stat are urmatoarele atributii principale:
    a) organizeaza, conduce si raspunde, potrivit legii, de intreaga activitate a Departamentului;
    b) aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului.
    Art. 4
    Departamentul are urmatoarele atributii principale, prevazute la art. 7 din Legea nr. 9/1998, coroborat cu art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004:
    a) primeste hotararile transmise de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti si le inregistreaza intr-un registru special deschis;
    b) analizeaza hotararile primite de la comisiile judetene si a municipiului Bucuresti si solicita avizul consultativ al Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater;
    c) inainteaza propunerile de validare/invalidare a hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, in termenul stabilit de lege, catre seful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin;
    d) analizeaza contestatiile primite de la solicitanti impotriva hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, solicita avizul consultativ al Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater si propune sefului Cancelariei Primului-Ministru admiterea sau respingerea prin ordin a contestatiilor;
    e) comunica ordinul sefului Cancelariei Primului-Ministru de invalidare a hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti; poate solicita noi acte si relatii;
    f) comunica ordinele sefului Cancelariei Primului-Ministru atat solicitantilor, cat si comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti;
    g) propune reactualizarea despagubirilor, conform prevederilor Legii nr. 9/1998, la data emiterii ordinului de validare.
    Art. 5
    (1) Procedura de validare consta in verificarea conditiilor prevazute de lege referitoare la:
    a) calitatea de beneficiar al Legii nr. 9/1998;
    b) calitatea de mostenitor a solicitantului;
    c) existenta documentelor emise de Arhivele Nationale, care atesta situatia bunurilor pentru care se solicita compensatii.
    (2) In cazul neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) Departamentul propune invalidarea hotararilor si transmiterea lor catre comisiile judetene si a municipiului Bucuresti.
    (3) Daca se constata erori de calcul al despagubirilor, omiterea unuia sau mai multor mostenitori, aparitia de mostenitori ca urmare a decesului beneficiarului sau depasirea plafonului maxim al despagubirilor, Departamentul propune validarea pe fond a hotararilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti si rectificarea acestora in privinta mentiunilor de mai sus.
    Art. 6
    (1) Propunerile de validare sau invalidare sunt transmise sefului Cancelariei Primului-Ministru insotite de avizul consultativ al Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater.
    (2) Asociatia isi desemneaza 2 reprezentanti care isi desfasoara activitatea la sediul Departamentului.
    (3) Avizul este acordat in termen de 24 de ore de la consultarea dosarului si a propunerii de validare sau invalidare, neacordarea in termen echivaland cu avizul favorabil.
    (4) Avizul consultativ nefavorabil este motivat.
    Art. 7
    Propunerea de validare sau invalidare transmisa sefului Cancelariei Primului-Ministru poate fi insotita de propunerea de reactualizare a despagubirilor, daca aceasta este necesara.
    Art. 8
    (1) Ordinul de validare sau invalidare precizeaza existenta termenului de 30 de zile pentru depunerea contestatiilor.
    (2) Prin ordinul de validare i se solicita beneficiarului ca, dupa expirarea termenului de 30 de zile, sa comunice Departamentului numarul de cont si banca la care doreste sa i se efectueze plata.
    (3) In cazul in care exista mai multi beneficiari sau mostenitori, acestia transmit, in original, procura notariala prin care imputernicesc pe unul dintre ei sa primeasca plata, impreuna cu numarul de cont al acestuia, sau certificatul de mostenitor impreuna cu numarul de cont al fiecarui mostenitor.
    (4) Comunicarea acestor date inainte de implinirea termenului de 30 de zile are semnificatia renuntarii la dreptul de a formula contestatie.
    Art. 9
    In baza ordinului de validare sau in baza hotararii judecatoresti definitive, Directia generala economica din cadrul Cancelariei Primului-Ministru efectueaza de indata plata compensatiilor banesti.
    Art. 10
    (1) Numarul maxim de posturi in cadrul Departamentului este de 20, inclusiv posturile ocupate de personalul detasat sau delegat, conform art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004.
    (2) Personalului propriu al Cancelariei Primului-Ministru, care functioneaza in cadrul Departamentului, nu i se aplica prevederile legale privitoare la functionarii publici.
    Art. 11
    Resursele financiare necesare Departamentului sunt cuprinse in bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    Art. 12
    In termen de 15 zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, secretarul de stat aproba prin ordin Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului.
    Art. 13
    Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti sunt organizate, functioneaza si au atributiile prevazute in Legea nr. 9/1998, republicata, si in Hotararea Guvernului nr. 753/1998, cu modificarile ulterioare.
    Art. 14
    Criteriile si modalitatile de stabilire a compensatiilor sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 753/1998, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1643/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1643 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu