Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1614 din 4 decembrie 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 865 din 22 decembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 şi 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sovata":

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 57-67, 84, 104, 149, 176, 186, 190, 191, 193-195, 197, 200,'202, 205 - 207, 215, 217, 218, 221, 231, 234, 241, 254, 255, 256, 263, 268, 276, 411, 501, 507, 511, 516, 528-578, 580-596, 615, 617, 619, 621, 623 şi 624;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 648 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 649-656, conform anexei nr. 1;

c) la secţiunea II „Bunuri mobile" se abrogă poziţiile nr. 2 şi 4.

2. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bând":

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 11, 20, 26, 29, 56, 94, 95, 96, 121-123 şi 136;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică poziţia nr. 57, coloana 3 „Elemente de identificare", şi va avea următorul cuprins: „lungime 4.400 m,  pietruit"

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia 137 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 138, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghindari":

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 2, 11, 17, 22, 28, 33, 39, 40, 41 şi 49;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 8, coloana 3 „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „Nr. 114, Vecini: Zsigmond Mihaly, Jonâs Jeno. Teren aferent de 15.600 mp.";

- la poziţia nr. 24, coloana 4 „Anul dobândirii sau dării în folosinţă" va avea următorul cuprins: „1886";

- la poziţia nr. 24, coloana 5 „Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: „29.006,7";

- la poziţia nr. 24, coloana 6 „Situaţia juridică actuală" va avea următorul cuprins: „CF. 624/2001 Nr. top. 710, 711";

- la poziţia nr. 28, coloana 3 „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „Nr. 79. Vecini: Căminul cultural, Oficiul poştal. Teren aferent de 4.483 mp.";

- la poziţia nr. 30, coloana 3 „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „5.900 mp. Vecini: Drum comunal, Jakab Edit";

c) la secţiunea II „Bunuri mobile" se modifică poziţia nr. 1, coloana 3 „Elemente de identificare", care va avea următorul cuprins: „8679".

4. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Livezeni":

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 1-3, 7, 8, 11, 13-19, 38-99, 101-104, 107, 108, 115-128, 138-156;

b) la secţiunea II „Bunuri mobile" se abrogă poziţia nr. 1.

5. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgherani":

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 1-3, 7, 8, 11-19, 38-99, 101 -104, 107, 108, 115-128 şi 138-156;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 4, coloana 3 „Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: „DC nr. 31, pietruit - 3,70-5,70 km.";

- la poziţia nr. 6, coloana 3 „Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: „DC nr. 33 pietruit 0,00 - 1,50 km, de pământ 1,50-2,30 km."

Art. II. - După anexa nr. 98 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 99 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chibed", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, prin care se atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al comunei Chibed, judeţul Mureş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 338/2003 pentru înfiinţarea comunei Chibed, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Ghindari.

Art. III. - După anexa nr. 99 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 100 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sărăţeni", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, prin care se atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al comunei Sărăţeni, judeţul Mureş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 84/2004 privind înfiinţarea unor comune.

Art. IV. - După anexa nr. 100 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 101 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corunca", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5, prin care se atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al comunei Corunca, judeţul Mureş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 84/2004.

Art. V. - După anexa nr. 101 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mădăraş", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6, prin care se atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al comunei Mădăraş, judeţul Mureş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 140/2004 pentru înfiinţarea comunei Mădăraş, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Bând.

Art. VI. - După anexa nr. 102 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bereni", având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7, prin care se atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al comunei Bereni, judeţul Mureş, nou-înfiinţată prin Legea nr. 135/2004 pentru înfiinţarea comunei Bereni, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani.

Art. VII. -Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sovata, judeţul Mureş

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

649.

1.6.2.

Clădire săli de sport la Baza sportivă

Str. Principală nr. 131; Vecinătăţi: case de locuit şi pârâul Sovata, P+1, fundaţie de beton, zidărie de cărămidă acoperită cu plăci de azbociment. Parter, sală sport, 2 birouri, trei vestiare, 1 magazie, 1 centrală termică, 1 casa scării +1 WC. Etaj: 5 camere, 1 casa scării

2001

121.000,00

Domeniul public al oraşului, conform HCL 52/2003

650.

1.6.2.

Popicărie - Baza sportivă Sovata

Str. Principală nr. 131, P+1, parţial construit pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă acoperită cu ţiglă; parter: popicărie, centrală termică, 1 WC; Etaj: sală de protocol

2001

58.000,00

Domeniul public al oraşului, conform HCL 52/2003

651.

1.6.2.

Grup vestiare Tribună de la baza sportivă Sovata

Str. Principală nr. 131; vecinătăţi: case de locuit şi pârâul Sovata; construit din zidărie de cărămidă, acoperit cu plăci de azbociment; 4 vestiare, 1 magazie, 1 duş, 1 centrală termică

2001

62.500,00

Domeniul public al oraşului, conform HCL 52/2003

652.

1.6.2.

Grup sanitar cu 3 încăperi de la Baza sportivă Sovata

Str. Principală nr. 131; vecinătăţi: case de locuit şi pârâul Sovata; fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, acoperit cu azbociment

2001

1.200,00

Domeniul public al oraşului, conform HCL 52/2003

653.

1.6.2.

Chioşc pentru bilete de la baza sportivă Sovata

Str. Principală nr. 131; vecinătăţi: case de locuit şi pârâul Sovata; construit din lemn, acoperit cu ţiglă

2001

180,1

Domeniul public al oraşului, conform HCL 52/2003

654.

1.5.14.

Clădire grup sanitar Piaţa Eminescu

Bifurcaţia Str. Eminescu, Piaţa de zi şi aleea din cartierul Eminescu; fundaţie de beton, zidărie cărămidă, acoperit cu azbociment, 2 încăperi

2001

7.983,48

Domeniul public al oraşului, conform HCL 52/2003

655.

1.6.2.

Centru de sănătate Sovata (fostă creşă)

Str. Principală nr. 154, bifurcaţie între str. Turturelelor şi cartierul Petofi; P+1, fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, acoperiş plat, planşeu de beton; P-sală de tratament, saloane, bucătărie, baie; etaj: laborator, sală de aşteptare, cabinete, sediul ambulanţei

2001

42.674,7

Domeniul public al oraşului, conform HCL 52/2003

656.

1.5.14.

Piaţa de zi Eminescu

Bifurcaţia dintre str. Eminescu şi Str. Principală, îngrădită cu lemn sculptat din brad, acoperită cu azbociment

2001

4.510,88

Domeniul public al oraşului, conform HCL 52/2003

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bând, judeţul Mureş

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

138.

1.6.2

Imobil - farmacie

Bând, Str. Păcii, construit din cărămidă, acoperit cu ţiglă, fără etaj, instalaţie gaz şi curent electric, Vecini: Primăria şi CEC-ul, teren 0,11 ha, curte şi grădină

1959

16.162,6

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 25/2003

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 99 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chibed

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.6.2.

Căminul Cultural Chibed

Chibed nr. 195. Vecini: strada comunală, Orban Poli. Teren aferent de 2.577 mp

2003

53.394

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

2.

1.6.2.

Şcoala Generală Chibed

Chibed nr. 428. Vecini: Dosa Janos, Szilveszter Gergely. Teren aferent de 6060 mp

2003

194.071

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

3.

1.6.2.

Grădinţa de copii Chibed

Chibed nr. 428. Vecini: Dosa Janos, Szilveszter Gergely. Teren aferent de 990 mp

2003

224.952

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

4.

1.6.4.

Clădire administrativă Chibed

Chibed nr. 452. Vecini: Peterfi Karoly, Şandor Miklos. Teren aferent de 630 mp

2003

34.442

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

5.

1.4.4

Teren sport Chibed

Chibed. Vecini: Kacso Laszlo, Matyus Gyorgy. Teren 8800 mp, teren aferent 11.500 mp

2003

46.120

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

6.

1.1.1.1.

Brutărie Chibed

Chibed nr. 115. Vecini: Matyus Anna, Lukacsi Balazs. Teren aferent 1980 mp

2003

8.329

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

7.

1.3.7.1.

Strada Gergelyfi

Chibed, între nr. 196-210; 217-229; 368-370; 381-395; 401-406; 439-451; L = 647 m, pietruită

2003

13.876,35

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

8.

1.3.7.1.

Strada Retfalva

Chibed, între nr. 230-253; 321-328; 267-314; 347-361; L = 850 m, pietruită

2003

18.230,13

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

9.

1.3.7.1.

Strada Retfalva Ramura

Chibed, între nr. 315-320, L = 100 m pietruită

2003

2.144,72

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

10.

1.3.7.1.

Strada Iskola

Chibed, între nr. 428-438, L = 435 m, pietruită

2003

9.329,54

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

11.

1.3.7.1.

Strada Kaszarnya

Chibed, între nr. 407-427, L = 425 m, pietruită

2003

9.115,06

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

12.

1.3.7.1.

Strada Festo

Chibed, între nr. 491-512, L = 640 m, pietruită

2003

13.726,22

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

13.

1.3.7.1.

Strada Aprodombok

Chibed, între nr. 537-579, L = 680 m, pietruită

2003

14.584,11

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

14.

1.3.7.1.

Strada Faluszoros

Chibed, între nr. 102-105; 120-154; 158-164; 169-174, L = 502 m, pietruită

2003

10.766,50

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

15.

1.3.7.1.

Strada Faluszoros ramura 1

Chibed, între nr. 165-168, L = 45 m, pietruită

2003

965,12

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

16.

1.3.7.1.

Strada Faluszoros ramura 2

Chibed, între nr. 155-157, L = 40 m, pietruită

2003

857,88

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

17.

1.3.7.1.

Strada Dane

Chibed, între nr. 335-346, L = 503 m, pietruită

2003

10.787,95

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

18.

1.3.7.1.

Strada Dane ramura

Chibed, între nr. 329-334, L = 27 m, pietruită

2003

579,07

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

19.

1.3.7.1.

Strada Malom

Chibed, între nr. 371-380, L = 125 m, pietruită

2003

2.680,90

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

20.

1.3.7.1.

Strada Papszoros

Chibed, între nr. 61-93, L = 515 m, pietruită

2003

11.045,31

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

21.

1.3.7.1.

Strada Tabika

Chibed, între nr. 717-736, L = 243 m, pietruită

2003

5.211,67

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

22.

1.3.7.1.

Strada Jaco

Chibed, între nr. 106-119, L = 263 m, pietruită

2003

5.640,61

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

23.

1.3.7.1.

Strada Temeto

Chibed, între nr. 662-665, 669-676 L = 196 m, pietruită

2003

4.203,65

Domeniul public al comunei, conformorm HCL 14/2004

24.

1.3.7.1.

Strada Temeto Ramura

Chibed, între nr. 666-668, L = 110 m, pietruită

2003

2.359,19

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

25.

1.3.7.1.

Strada Mâtyusszoros

Chibed, între nr. 597-604, L = 100 m, pietruită

2003

2.144,72

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

26.

1.3.7.1.

Strada Jakob

Chibed, între nr. 626-623, L = 40 m, pietruită

2003

857,88

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

27.

1.3.7.1.

Strada Simonfi

Chibed, între nr. 681-686, L = 98 m, pietruită

2003

2.101,82

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

28.

1.3.7.1.

Strada Kovacs

Chibed, între nr. 254-266, L = 200 m, pietruită

2003

4.289,44

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

29.

1.3.7.1.

Strada Domokos

Chibed, între nr. 211-216, L = 58 m, pietruită

2003

1.243,93

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

30.

1.3.7.1.

Strada Csorgo

Chibed, între nr. 396-00, L = 34 m, pietruită

2003

729,20

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

31.

1.3.7.1.

Strada Kando

Chibed, între nr. 701-705, L = 100 m, pietruită

2003

2.144,72

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

32.

1.3.7.1.

Srada Jegverem

Chibed, între nr. 760-761, L = 780 m, pietruită

2003

16.728,83

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

33.

1.3.7.1.

Strada Faluut

Chibed, între nr. 6-20, L = 710 m, pietruită

2003

15.227,52

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

34.

1.3.7.1.

Strada Baptista

Chibed, între nr. 179-183, L= 105 m, pietruită

2003

2.251,95

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

35.

1.3.7.1.

Strada Peterfi

Chibed, între nr. 48-52, L = 32 m, pietruită

2003

686,31

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

36.

1.3.7.1.

Strada Berecki

Chibed, între nr. 54-57, L = 30 m, pietruită

2003

643,57

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

37.

1.3.7.1.

Strada Adventistă

Chibed, între nr. 645-646, L = 54 m, pietruită

2003

1.158,15

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

38.

1.3.7.1.

Strada Kokonyes

Chibed, nr. 531, L = 313 m, pietruită

2003

6.712,98

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

39.

1.3.7.1.

Drumuri

Chibed, 3000 m, pământ, drumuri de exploatare

2003

50.073,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

40.

1.3.7.3.

Trotuare Chibed

Chibed, lungime 5000 m plăci beton

2003

9.250

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

41.

1.3.17.1.

Podeţe Chibed

Chibed, 29 bucăţi tuburi de beton

2003

5.514

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

42.

1.3.17.1.

Pod peste Târnava Mică Chibed

Chibed, stâlpi de beton şi platformă de oţel şi lemn, lungime 40 m, lăţime 6 m.

2003

358.195

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

43.

1.6.2.

Teren aferent fostului abator

Chibed nr. 368/B. Vecini: drum comunal, str. Faluszorosa, Pali Janos. Teren aferent: 200 mp

2003

1.157

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

44.

1.5.14.

Târg (Obor)

Chibed, Vecini: str. Aprodombok, Miklosi Rozalia Teren aferent: 11827 mp

2003

6.500

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

45.

1.6.2.

Teren aferent Popicăriei

Chibed nr. 362. Vecini: drum comunal, str. Retfalva, Matyus Lajos. Teren aferent: 1.875,20 mp

2003

7.726

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

46.

1.8.6.

Reţea de alimentare cu apă

Chibed conducta de 7986,3 m şi anexe

2004

739.123,6

Domeniul public al comunei, conform HCL 14/2004

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 100 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sărăteni

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.6.2.

Căminul Cultural Sărăteni

Sărăteni nr. 110/A. Vecinii: Varadi Anna şi Madaras Andras. Teren aferent de 3.000 mp

2004

600.500

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

2.

1.6.2.

Şcoala Generală Sărăţeni-clădire nr. 1.

Sărăteni nr. 268. Vecinii: Zsombori Vilmos şi Biserica Reformată. Teren aferent de 6.000 mp

2004

200.179

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

3.

1.6.2.

Şcoala Generală Sărăteni- magazie de lemn

Sărăteni nr. 268. Vecinii: Zsombori Vilmos şi Biserica Reformată. Teren aferent de 6.000 mp

2004

10.009

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

4.

1.6.2.

Şcoala Generală Sărăteni- clădire nr. 2

Sărăteni nr. 268. Vecinii: Zsombori Vilmos şi Biserica Reformată. Teren aferent de 2.000 mp

2004

90.851

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

5.

1.6.2.

Grădiniţa de copii Sărăteni

Sărăteni nr. 208.Vecinii: Vass Andrei şi DN 13/A. Teren aferent de 3.000 mp

2004

80.952

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

6.

1.6.2.

Grădiniţa de copii Sărăteni - magazie de lemn

Sărăteni nr. 208.Vecinii: Vass Andrei şi DN 13/A. Teren aferent de 3.000 mp

2004

3.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7.

1.6.2.

Căminul Cultural vechi, Sărăţeni, cu anexe gospodăreşti şură+grajd.

Sărăţeni nr. 108.Vecinii: Santha Karoly şi Bartha Balazs. Teren aferent de 2.500 mp

2004

290.859

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

8.

1.6.2.

Dispensar uman Sărăţeni

Sărăţeni nr. 262.Vecinii: Şcoala Generală Sărăţeni şi Szocs Raveka. Teren aferent de 2.000 mp

2004

190.879

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

9.

1.6.4.

Remiză PSI

Sărăţeni nr. 108. Vecinii: Santha Karoly şi Bartha Balazs. Teren aferent de 150 mp

2004

10.016

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

10

1.6.4.

Pod bascul 5.000 kg, Sărăţeni

Sărăţeni nr. 368. Vecinii: Santha Irma si strada Kiraly. Teren aferent de 60 mp

2004

6361,66

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

11.

1.6.4.

Clădire fostă Sala de aşteptare Sărăţeni

Sărăţeni nr. 161. Vecinii: Santha Dionisie şi DN 113/A. Teren aferent de 20 mp

2004

2.650

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

12.

1.4.4.

Teren baza sportivă Sărăţeni

Sărăţeni, Vecinii: C.F.R, şi Mezei Ileana. Teren 8.000 mp

2004

1.600

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

13.

1.3.7.1.

Strada Vas, Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 111-160,850 ml x 5 m, pietruită.

2004

35.876

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

14.

1.3.7.1.

Strada Toth, Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 285-331, 600 ml x5 m, pietruită.

2004

24.230

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

15.

1.3.7.1.

Strada Gării Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 235-242, 510 ml x 6 m, pietruită

2004

2.100

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

16.

1.3.7.1.

Strada Bisericii Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 268-285 şi 338-332/A, 300 ml x 6 m, pietruită

2004

1.200

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

17.

1.3.7.1.

Strada Jakab Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 456-462 şi 349-354, 230 ml x 5 m, pietruită

2004

960

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

18.

1.3.7.1.

Strada Kiraly Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 370-449 330, ml x 5 m, pietruită

2004

1.380

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

19.

1.3.7.1.

Strada Falu utja Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 440-447, 230 ml x4 m, pietruită

2004

960

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

20.

1.3.7.1.

Strada Tul a viz Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 371-439, 330 ml x4 m, pietruită

2004

3.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

21.

1.3.7.1.

Strada Olikat Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 14-53, 500 ml x4 m, pietruită

2004

1.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

22.

1.3.7.1.

Strada Cimitirului Sărăţeni

Sărăţeni, fără nr., 200 ml x 4 m, pietruită

2004

800

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

23.

1.3.7.1.

Strada Gorog Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 126-130, 230 ml x 4 m, pietruită

2004

500

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

24.

1.3.7.1

Strada Morii Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 488-490, 500 ml x4 m, pietruită

2004

500

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

25.

1.3.7.1

Strada Bososzer Sărăţeni

Sărăţeni, între nr. 286-288, 600 ml x 5 m, pietruită

2004

361

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

26.

1.3.7.1

Drumuri de câmp comunal- Sărăţeni

Sărăţeni, 10.000 ml x 4 m, pământ

2004

5.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

27.

1.3.7.3.

Trotuare strada Principală, Sărăţeni

Sărăţeni, lungime 1.300 ml x 1 m plăci beton

2004

3.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

28.

1.3.17.1.

Pod peste Varpatak Sărăţeni 1

Sărăţeni, lungime 4,5 ml x 4 m, construit din material lemnos

2004

10.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

29.

1.3.17.1.

Pod peste Varpatak Sărăţeni 2

Sărăţeni, lungime 4,5 ml x 4 m, construit din material lemnos

2004

1.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

30.

1.3.17.1.

Pod peste Dormapatak Sărăţeni 1

Sărăţeni, lungime 3,5 ml x 4 m, construit din material lemnos

2004

500

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

31.

1.3.17.1.

Pod peste Dormapatak Sărăţeni 2

Sărăţeni, lungime 2,5 ml x 3,5 m, construit din material lemnos

2004

500

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

32.

1.3.17.1.

Pod peste Teglapatak Sărăţeni 1

Sărăţeni, lungime 2 ml x 4 m, construit din material lemnos

2004

200

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

33.

1.3.17.1.

Pod peste Teglapatak Sărăţeni 2

Sărăţeni, lungime 2,5 ml x 3 m, construit din material lemnos

2004

300

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

34.

1.3.17.1.

Pod peste Ketygyepukoze

Sărăţeni, lungime 2,5 ml x 3 m, construit din material lemnos

2004

300

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

35.

1.3.17.1.

Pod peste Târnava Mică, Katonahid Sărăţeni

Sărăţeni, construit din lemn, lungime 30 ml x 5 m

2004

50.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

36.

1.3.17.1.

Pod peste Târnava Mică, Tulaviz Sărăţeni

Sărăţeni, construit din lemn, lungime 44 ml x 5 m

2002

120.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

37.

1.6.1.1.

Grup Sanitar Grădiniţa Sărăţeni WC

Sărăţeni, construit din lemn, 4 m x 1 m

2004

50

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

38.

1.6.1.1.

Grup Sanitar Şcoala Generală Sărăţeni WC

Sărăţeni, fundaţie beton, construcţie din cărămidă, acoperită cu ţiglă, 10 m x 5 m

2007

130.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

39.

1.6.1.1.

Grup Sanitar Cămin Cultural Sărăţeni WC

Sărăţeni, fundaţie beton, construcţie din cărămidă, acoperită cu ţiglă 5 m x 3 m

2004

15.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

40.

1.6.1.1.

Fosă septică Cămin Cultural Sărăţeni

Sărăţeni, 3mx3mx3m

2006

5.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

41.

1.6.3.

împrejmuire Şcoala Generală Sărăteni

Sărăteni, construită din lemn şi sârmă, 100 ml.

2004

6.760

Domeniul public al comunei, conform HCL 26/2004

42.

1.6.3.

împrejmuire Grădiniţă Sărăteni

Sărăteni, construită din lemn şi sârmă, 70 ml

2004

3.859

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

43.

1.6.3.

împrejmuire Cămin Cultural Sărăteni

Sărăteni, construită din fundaţie beton material lemnos şi sârmă, 98 ml

2004

8.477

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

44.

1.6.3.

împrejmuire Cămin Cultural vechi Sărăteni

Sărăteni, construită din lemn şi sârmă 58 ml

2004

2.567

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

45.

1.6.3.

împrejmuire Dispensar medical Sărăteni

Sărăteni, construită din fundaţie beton si lemn, 50 mi

2004

1.752

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

46.

1.6.2.

Monumentul Eroilor 1940-1944

Sărăteni nr. 208, confecţionat din piatră cioplită şi marmură

2004

20.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

47.

1.6.2.

Monumentul Eroilor din Decembrie 1989, Tamasi Aron

Sărăteni nr. 110/A, confecţionat din material lemnos

2004

1.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

48.

1.6.2.

Monumentul Eroilor 1914-1918

Sărăteni nr. 2085, confecţionat din piatră cioplită

2004

20.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

49.

1.6.2.

Sculptură din lemn

Sărăteni nr. 110/A, confecţionată din material lemnos

2004

1.000

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

50.

1.3.24.

Refugii staţii autobuze

Pe marginea DN 13/A, Sărăteni, confecţionate din material lemnos cu fundaţie de beton, 4 buc.

2004

7.749

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

51.

1.8.14.

Magazie de lemne şi garaj

Sărăteni nr. 110/A, confecţionate din material lemnos, 60 mp

2004

10.155

Domeniul public al comunei, conform HCL 23/2004

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 101 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corunca

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.3.7.1.

Drum comunal 39 Corunca-Bozeni

Drum comunal pietruit, L = 5,8 km

2004

1.740.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

2.

1.3.7.1.

Strada nr. 1 - Corunca

Corunca, între nr. 318-363, L = 0,800 km, tratament cu emulsie

2004

320.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

3.

1.3.7.1.

Strada nr. 2 - Corunca

Corunca, între nr. 303-309, L = 0,375 km, pământ

2004

37.500

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

4.

1.3.7.1.

Strada nr. 3 - Corunca

Corunca, între nr. 276-299, L = 0,650 km, tratament cu emulsie

2004

260.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

5.

1.3.7.1.

Strada nr. 4 - Corunca

Corunca, între nr. 240-254, L = 0,450 km, tratament cu emulsie

2004

180.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

6.

1.3.7.1.

Strada nr. 5 - Corunca

Corunca, între nr. 268-302, L = 0,300 km, tratament cu emulsie

2004

120.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

7.

1.3.7.1.

Strada nr. 6 - Corunca

Corunca, între nr. 373/T/3-373/T/1, 373- 373/E/11, 3-3/H/2, L= 1,050 km, stradă pietruită

2004

315.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

8.

1.3.7.1.

Strada nr. 6/A- Corunca

Corunca, între nr. 3/1-3/30, L = 0,200 km, stradă pietruită

2004

60.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

9.

1.3.7.1.

Strada nr. 7 - Corunca

Corunca, între nr. 32/D-96, L = 0,800 km, tratament cu emulsie

2004

320.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

10.

1.3.7.1.

Strada nr. 8 - Corunca

Corunca, între nr. 430^35, L = 0,400 km, stradă pietruită

2004

120.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

11.

1.3.7.1.

Strada nr. 9 - Corunca

Corunca, între nr. 397/H-397/1/15, L = 0,450 km, pământ

2004

45.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

12.

1.3.7.1.

Strada nr. 10 - Corunca

Corunca, între nr. 108-181, L = 1,500 km, stradă pietruită

2004

450.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

13.

1.3.7.1.

Strada nr. 11 -Corunca

Corunca, între nr. 140-144, L = 0,200 km, pământ

2004

20.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

14.

1.3.7.1.

Strada nr. 12 - Corunca

Corunca, între nr. 436-437, 457-583, L = 3,000 km, stradă pietruită

2004

900.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

15.

1.3.7.1.

Strada nr. 12/A-Corunca

Corunca, între nr. 528-565, L = 1,650 km, stradă pietruită

2004

495.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

16.

1.3.7.1.

Strada nr. 13 - Corunca

Corunca, între nr. 438 - 56, L=0,865 km, stradă pietruită

2004

260.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

17.

1.3.7.1.

Strada nr. 14 - Corunca

Corunca, între nr. 399/A-408, L = 0,300 km, stradă pietruită

2004

90.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

18.

1.3.7.1.

Strada nr. 15 - Corunca

Corunca, între nr. 2-2/B, L = 0,200 km, stradă pietruită

2004

60.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

19.

1.3.7.1.

Strada nr. 16 - Corunca

Corunca, între nr. 411/A-421/B, L = 0,800 km, stradă pietruită

2004

240.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

20.

1.3.7.1.

Strada nr. 17 - Corunca

Corunca, între nr. 421/B/2-21/B/30, L= 1,100 km, pământ

2004

110.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

21.

1.3.7.1.

Strada nr. 18 - Corunca

Corunca, între nr. 526/A-528/B, L = 0,550 km, pământ

2004

55.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

22.

1.3.7.1.

Strada nr. 19 - Corunca

Corunca, între nr. 397/A-397/G, 397/N-397/0, L = 0,750 km, pământ

2004

75.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

23.

1.3.7.1.

Strada nr. 20 - Corunca

Corunca, între nr. 397/H-397/H/25, L = 0,450 km, pământ

2004

45.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

24.

1.3.7.1.

Strada nr. 21 - Corunca

Corunca, între nr. 395-395/I, L = 0,500 km, stradă pietruită

2004

150.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

25.

1.3.7.1.

Strada nr. 22 - Corunca

Corunca, între nr. 1-400, L = 0,600 km, pământ 2004

2004

60.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

26.

1.3.7.1.

Strada nr. 23 - Corunca

Corunca, între nr. 373/F-373/Z, L = 0,650 km, pământ

2004

65.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

27.

1.3.7.1.

Strada nr. 24 - Corunca

Corunca, între nr. 1-50, L = 0,400 km, pământ

2004

40.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

28.

1.3.7.1.

Strada nr. 25 - Corunca

Corunca, între nr. 499-504, L = 1,300 km, stradă pietruită

2004

390.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

29.

1.3.7.1.

Strada nr. 26 - Corunca

Corunca, între nr. 145/T-145/W, L = 0,600 km, pământ

2004

60.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

30.

1.3.7.1.

Strada nr. 1 - Bozeni

Bozeni, între nr. 9-12, L = 0,125 Km, stradă pietruită

2004

37.500,0

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

31.

1.3.7.1.

Strada nr. 2 - Bozeni

Bozeni, între nr. 21-27, L = 0,170 km, stradă pietruită

2004

51.000

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

32.

1.3.17.2.

Podeţe din beton armat

4 buc.

2004

9.033,72

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

33.

1.3.17.2.

Podeţe din beton armat

15 buc.

2004

24.278,13

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

34.

1.3.17.2.

Podeţe din beton armat

DC 39 Corunca - Bozeni, 5 buc.

2004

8.092,71

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

35.

1.6.2.

Căminul cultural sat Corunca, cu teren aferent

Sat Corunca nr. 184, clădire cu teren aferent în suprafaţă de 204 mp

2004

303.962,91

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

36.

1.6.2.

Şcoala Generală Corunca, cu teren aferent

Sat Corunca nr. 186, clădire cu teren aferent în suprafaţă de 3.492 mp

2004

224.520,36

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

37.

1.6.2.

Şcoala Generală Bozeni, cu teren aferent

Sat Bozeni, nr. 17/a, clădire cu teren aferent în suprafaţă de 1.930,50 mp (inclusiv teren pentru căminul cultural Bozeni)

2004

19.186,77

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

38.

1.3.4.1.

Reţea de distribuţie gaz metan

în lungime de 20 km de la Staţia de reglare şi măsurare Corunca

2004

1.276,29

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

39.

1.3.17.

Pod de beton armat nr. 1

Strada nr. 3, investiţie prin O.G. nr. 7/2006

2008

246.745,00

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 42/2008

40.

1.3.17.

Pod de beton armat nr. 2

Strada nr. 8, investiţie prin O.G. nr. 7/2006

2008

246.745,00

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 42/2008

41.

1.3.17.

Pod de beton armat nr. 3

Strada nr. 5, investiţie prin O.G. nr. 7/2006

2008

411.229,00

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 42/2008

42.

1.6.2.

Căminul Cultural sat Bozeni, cu teren aferent 204 mp

Bozeni, clădire cu teren aferent în suprafaţă de 204 mp (inclus în suprafaţa de 1.930,50 mp, împreună cu teren aferent Şcolii Generale Bozeni)

2004

19.185,00

Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 17/2004

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 102 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mădăraş

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 136 Târgu Mureş-Mădăraş- Fânaţele Mădăraşului

Drum comunal DC 136, pietruit, L=6.600 m, l=6 m

2004

54.593,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

2.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 134 Mădăraş-Band

Drum comunal DC 134, pietruit, L=2.800 m, l=6 m

2004

19.454,96

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

3.

1.3.7.1.

Drum vicinal de pământ Mădăraş-Fânaţele Mădăraşului

Drum de pământ, L=2.200 m, l=6 m

2004

10.918,60

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

4.

1.3.7.1.

Drum vicinal Mădăraş

Drumuri parţial pietruite în total lungime 15.800 m

2004

17.370,50

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

5.

1.3.7.2.

Drum comunal DC 136 Târgu Mureş-Mădăraş- Fânaţele Mădăraşului

Drum comunal asfaltat, L=600 m, l=5 m

2006

200.000,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

6.

1.3.17.2.

Pod peste râul Comlod I

Pod construit din beton armat cu balustradă metalică, L=18 m, l=6 m, situat în aval, la ieşire din comuna Bând

2004

13.766,80

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

7.

1.3.17.2.

Pod peste râul Comlod II

Pod construit din beton armat cu balustradă metalică, L= 19 m, 1=7,5 m, situat între pod I şi III

2004

15.000,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

8.

1.3.17.2.

Pod peste râul Comlod III

Pod construit din beton armat cu balustradă metalică, L=22 m, 1=6,50 m, situat în amonte, la intrarea în Fânaţele Mădăraşului

2004

25.000,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

9.

1.3.17.2.

Podeţ la intrare în Mădăraş

Podeţ construit din tuburi de beton cu diametru de 1,20 m, l=5 m

2004

22.566,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

10.

1.3.17.2.

Podeţ la intrare în Mădăraş

Podeţ construit din beton cu L=5 m, l=4 m

2004

15.044,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

11.

1.3.17.2.

Podeţ lângă căminul cultural

Podeţ construit din beton cu L=3 m, l=5 m

2004

18.805,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

12.

1.6.4.

Clădire administrativă, punct sanitar (200 mp) şi teren aferent 5.400 mp

Clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, 10 încăperi, instalaţie lumină, gaz, apă, încălzire centrală. Vecinătăţi: nord: drum DC 136, sud: Fogarasi Şandor, est: Ujlaki Denes, vest: Nemeş Arpad

2004

57.326,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

13.

1.6.2.

Şcoala generală „Pataky-Agota." (860 mp) şi teren aferent 10.508 mp

Clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, cu suprafaţa de 860 mp, 14 încăperi, instalaţie lumină, gaz, încălzire cu sobe. Vecinătăţi: nord: drum vicinal, sud: Nagy Lorincz, est: hidrocanal, vest: drum vicinal

2004

273.018,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

14.

1.6.2.

Grădiniţa de copii (88 mp) şi teren aferent 1.290 mp

Clădire construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă cu suprafaţa de 88 mp, 3 încăperi, instalaţie lumină, gaz. Vecinătăţi: nord: drum vicinal, sud: Mate Ferenc, est: drum vicinal, vest: Czirjak Şandor

2004

48.966,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 25/2006

ANEXA Nr. 7 (Anexa nr. 103 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002)

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bereni

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.3.7.1.

Drum comunal Bereni-Mărculeni

D.C.nr. 28 pietruit 0,00-5,00 km

2004

24.815

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

2.

1.3.7.1.

Drum comunal Bereni-Bâra

D.C.nr. 29 pietruit 0,00-2,00 km

2004

9.926

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

3.

1.3.7.1.

Drum comunal D.C.28-Maia

D.C.nr. 30 pietruit 0,00-1,50 km

2004

7.444,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

4.

1.3.7.1.

Drum comunal Mărculeni-Şilea Nirajului

D.C.nr. 31 pietruit 0,00-3,70

2004

27.071,9

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

5.

1.3.7.1.

Drum comunal Măgherani- Torba-

Eremieni

D.C.nr. 33 pietruit de pământ 2,90-3,50 km

2004

7.444,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

6.

1.3.7.1.

Drum comunal DJ.135-Drojdii

D.C.nr. 35 pietruit 0,00-2,00 km

2004

9.024,4

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

7.

1.3.7.1.

Drum comunal D.C.35- Eremieni-limită de comună cu comuna Ghindari

Nr. parc. 3196 pietruit 0,00-2,00 km, Nr. parc. 3447 de pământ 2,00-4,50 km

2004

21.206,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

8.

1.3.7.1.

Străzi Bereni

pietruit 0,30 km

2004

1.488,9

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

9.

1.3.7.1.

Străzile satului Drojdii

pietruit 0,20 km

2004

992,6

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

10.

1.3.7.1.

Străzile satului Eremieni

pietruit 1,40 km

2004

6.948,2

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

11.

1.3.7.1.

Străzile satului Maia

pietruit 1,10 km

2004

5.459,3

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

12.

1.3.7.1.

Străzile satului Mărculeni

pietruit 2,70 km

2004

13.400,1

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

13.

1.3.7.1.

Străzile satului Cându

pietruit 0,60 km

2004

2.977,8

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

14.

1.3.7.1.

Străzile satului Bara

pietruit 1,00 km

2004

4.963,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

15.

1.3.17.2.

Pod din beton armat Bereni pârâul Nirajul Mic

D.C.nr. 28 0-107 m, Lungime 26,5 m, Lăţime 5,9 m

2004

3.108,9

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

16.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Drojdii Pârâiaşul Drojdii

D.C.nr. 33 0+5 m tub 60X500 - 2 buc.

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

17.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Drojdii

D.C.nr. 33 0+300 m tub 60X500 - 2 buc.

2004

500,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

18.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Drojdii

D.C.nr. 33 0+600 m tub 150X500 - 1 buc.

2004

1.200,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

19.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Drojdii

D.C.nr. 33 0+1000 m tub 60X500 - 1 buc.

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

20.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Drojdii

D.C.nr. 33 0+1100 m tub 60X500 - 2 buc.

2004

500,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

21.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Drojdii

D.C.nr. 33 0+1300 m tub 60X500 - 2 buc.

2004

500,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

22.

1.3.17.1.

Podeţ din lemn Drojdii pârâiaşul Drojdii

D.C.nr. 35 0+400 m lungime 3 m, lăţime 6 m

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

23.

1.3.17.2.

Podeţ din beton armat-Eremieni Pârâiaşul Eremieni

Drum comunal Eremieni 0+1200 m; lungime 3 m, lăţime 6 m

2004

200,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

24.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Eremieni -pârâiaşul Eremieni

Drum comunal Eremieni 0+2000 m 150x500 - 2 buc

2004

2.400,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

25.

1.3.17.2.

Podeţ din beton prefabricat Eremieni

Stradă comunală Eremieni, lungime 3 m, lăţime 6 m, Felszeg

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

26.

1.3.17.2.

Podeţ din beton prefabricat Eremieni

Stradă comunală Eremieni, lungime 3 m, lăţime 6 m numit Benedekfi

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

27.

1.3.17.2.

Podeţ din beton prefabricat Eremieni

Drum comunal Eremieni 0+2400 m, lungime 3 m, lăţime 6 m numit Jakab

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

28.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Eremieni

Drum comunal Eremieni 0+2500 m tub 50X600 - 1 buc. numit Szabo

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

29.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Bereni

D.C.nr. 29 0+400 tub 50X600 - 1 buc.

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

30.

1.3.17.1.

Podeţ din lemn Bereni Strada Kicsi

Strada comunală Bereni, lungime 3 m, lăţime 5 m

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

31.

1.3.17.1.

Podeţ din lemn Bara pârâiaşul Bara

D.C.nr. 29 0+1100, lungime 6 m, lăţime 6 m

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

32.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Bara

D.C.nr. 29 0+1400 m 60X500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

33.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat Bara

Strada comunală Bîra 60X500 - 1 buc. numită strada Şcolii

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

34.

1.3.17.1.

Podeţ din lemn şi beton sat Bara pârâiaşul Kendo

Strada comunală Bîra, lungime 5 m, lăţime 6 m, numită Szatmari

2004

150,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

35.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat-Bâra

Strada comunală Bîra 60X500 - 2 buc Strada Mică

2004

500,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

36.

1.3.17.2.

Podeţ din tuburi de beton prefabricat-Bereni

D.C.nr. 28 0+100 60X500 - 2 buc.

2004

500,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

37.

1.3.17.2.

Pod din tuburi de beton prefabricat Bereni- Mărculeni pârâul Egreş

D.C.nr. 28 0+500 200x200 - 8 buc.

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

38.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+600 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

39.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+700 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

40.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+800 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

41.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni-Mărculeni

D.C.nr. 28 0+900 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

42.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+1200 60x500- 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

43.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni-Mărculeni

D.C.nr. 28 0+1350 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

44.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni-Mărculeni

D.C.nr. 28 0+1500 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

45.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni-Mărculeni

D.C.nr. 28 0+1700 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

46.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+2000 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

47.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+2200 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

48.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+2600 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

49.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+2650 200x200 - 4 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

50.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Bereni-Mărculeni

D.C.nr. 28 0+3550 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

51.

1.3.17.1.

Pod din lemn Bereni- Mărculeni

D.C.nr. 28 0+3750 lungime 3 m, lăţime 6 m

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

52.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

D.C.nr. 28 0+4150 1500x500 - 1 buc

2004

1.200,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

53.

1.3.17.2.

Podeţ din beton Marculeni

D.C.nr. 28 0+4650 lungime 5 m, lăţime 6 m

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

54.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

D.C.nr. 28 0+4850 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

55.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

D.C.nr. 28 0+4950 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

56.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Maia

D.C.nr. 30 0+500 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

57.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Maia

D.C.nr. 30 0+1100 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

58.

1.3.17.1.

Podeţ din lemn Maia

D.C.nr.30 0+1600 lungime 3 m, lăţime 5 m

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

59.

1.3.17.1.

Podeţ din lemn Maia

Strada comunală Maia lungime 3 m, lăţime 5 m, Căm. Cultural

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

60.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Maia

Strada comunală Maia 60x500 - 1 buc Kicsi Szer

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

61.

1.3.17.1.

Podeţ din lemn Maia

Strada comunală Maia lungime 3 m, lăţime 5 m, Cserefa

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

62.

1.3.17.1.

Podeţ din lemn Marculeni

Strada comunală Marculeni lungime 3 m, lăţime 5 m, Gabi Szer

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

63.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

Strada comunală Marculeni 60x500 - 1 buc, Str.Dămieni I

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

64.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

Strada comunală Marculeni 60x500 - 1 buc, Str.Dămieni II

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

65.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

Strada comunală Marculeni 60x500 - 1 buc, Str.Călugăreni

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

66.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

Strada comunală Marculeni 60x1500 - 1 buc, Kovacsszer

2004

1.200,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

67.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

Strada comunală Marculeni 60x500 - 1 buc, Kovacsszer I

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

68.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

Strada comunală Marculeni 60x500 - 1 buc, Kovacsszer II

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

69.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Marculeni

Strada comunală Marculeni 60x500 - 1 buc, Kovacsszer III

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

70.

1.3.17.2.

Podeţ din beton prefabricat Marculeni

D.C.nr.31 0+100 lungime 6 m, lăţime 6 m

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

71.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Mărculeni- Cându

D.C.nr.31 0+600 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

72.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Mărculeni- Cându

D.C.nr.31 0+800 60x500- 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

73.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Mărculeni- Cându

D.C.nr.31 0+1100 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

74.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Cându

D.C.nr.31 0+1600 60x500-1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

75.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Cându

D.C.nr.31 0+1800 60x500 - 1 buc

2004

250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

76.

1.3.17.2.

Podeţ din tub de beton prefabricat Cându

D.C.nr.31 0+2400 150x500 - 1 buc

2004

1.200,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

77.

1.3.17.1.

Pod din lemn Cându

Strada comunală Cându, lungime 5 m, lăţime 6 m, Pârâul Cându

2004

100,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

78.

1.6.2.

Teren de sport Bara

Parcela nr.2743 suprafaţa 1,12 ha

2004

560,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

79.

1.6.2.

Teren de sport Bereni

Parcela nr.3040 suprafaţa 0,90 ha

2004

450,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

80.

1.6.2.

Teren de sport Maia

Parcela nr.2413 suprafaţa 0,71 ha

2004

350,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

81.

1.6.2.

Teren de sport Marculeni

Parcela nr.2117 suprafaţa 0,10 ha

2004

50,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

82.

1.6.2.

Fostul sediu al Primăriei Bereni

Bereni nr.128. Suprafaţa constr.80 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă

2004

2,7

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

83.

1.6.2.

Teren aferent fostului sediu al Primăriei Bereni

Suprafaţa: 500 mp

2004

1.250,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

84.

1.6.2.

Cămin Cultural Bara

Sat Bara nr. 18. Suprafaţa constr.200 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, şarpantă cu învelitoare de ţiglă, număr locuri: 80, club şi bucătărie

2004

1,2

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

85.

1.6.2.

Teren aferent Cămin Cultural Bara

Suprafaţa: 300 mp

2004

450,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

86.

1.6.2.

Cămin Cultural Maia

Sat Maia nr. 11. Suprafaţa constr.300 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, număr locuri: 200 şi sala de club

2004

10,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

87.

1.6.2.

Teren aferent: Cămin Cultural Maia

Suprafaţa: 500 mp

2004

750,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

88.

1.6.2.

Cămin Cultural Bereni

Bereni nr. 15. Suprafaţa constr. 300 mp, fundaţia din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, număr locuri: 150, club şi vestiar

2004

13,8

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

89.

1.6.2.

Teren aferent: Cămin Cultural Bereni

Suprafaţa: 2.000 mp

2004

3.000,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

90.

1.6.2.

Cămin Cultural Mărculeni

Sat Mărculeni nr. 15. Suprafaţa constr. 280 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, nr. locuri: 200, vestiar, dep. şi bucătărie

2004

9,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

91.

1.6.2.

Teren aferent: Cămin Cultural Mărculeni

Suprafaţa: 400 mp

2004

600,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

92.

1.6.2.

Cămin Cultural Cându

Sat Cându nr. 81/A. Suprafaţa constr. 220 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, număr locuri: 100 şi depozit

2004

9,8

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

93.

1.6.2.

Teren aferent: Cămin Cultural Cându

Suprafaţa: 400 mp

2004

600,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

94.

1.6.2.

Cămin Cultural Drojdii

Sat Drojdii nr. 47. Suprafaţa constr. 230 mp, fundaţia din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, număr locuri: 100 şi club

2004

7,9

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

95.

1.6.2.

Teren aferent: Cămin Cultural Drojdii

Suprafaţa: 500 mp

2004

750,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

96.

1.6.2.

Cămin Cultural Eremieni

Sat Eremieni nr. 70. Suprafaţa constr. 270 mp, fundaţia din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, nr. locuri: 200, club, şi bucătărie

2004

31,2

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

97.

1.6.2.

Teren aferent: Cămin Cultural Eremieni

Suprafaţa: 800 mp

2004

1.200,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

98.

1.6.2.

Şcoala Generală Drojdii

Sat Drojdii nr. 45. Suprafaţă constr. 138 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, nr. ci.: 2

2004

1,000

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

99.

1.6.2.

Teren aferent: Şcoala Generală Drojdii

Suprafaţă: 1488 mp

2004

2,2

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

100.

1.6.2.

Şcoala Generală Eremieni

Sat Eremieni nr. 15. Suprafaţă constr. 149 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, nr. clase: 3

2004

4,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

101.

1.6.2.

Teren aferent: Şcoala Generală Eremieni

Suprafaţă: 7327 mp

2004

10.990,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

102.

1.6.1.

Locuinţă de serviciu a învăţătorului - Eremieni

Sat Eremieni nr. 142. Suprafaţă constr. 125 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, 3 camere, 1 bucătărie, dependinţe şi pivniţă

2004

1,25

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

103.

1.6.1.

Teren aferent: Locuinţă de serviciu a învăţătorului Eremieni

Suprafaţă: 1632 mp

2004

2.448,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

104.

1.6.2.

Şcoala Generală Bara

Sat Bara nr. 15. Suprafaţă constr. 80 mp, fundaţia din cărămidă, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, număr clase: 1

2004

1,2

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

105.

1.6.2.

Teren aferent: Şcoala Generală Bara

Suprafaţă: 2428 mp

2004

3.642,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

106.

1.6.1.

Locuinţă de serviciu a învăţătorului - Bara

Sat Bara nr. 15. Suprafaţă constr. 50 mp, fundaţia din piatră, pereţi cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, 2 camere, 1 bucătărie

2004

1,2

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

107.

1.6.2.

Şcoala Generală Bereni

Sat Bereni nr. 102. Suprafaţă constr. 95 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, nr. clase: 2

2004

13,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

108.

1.6.2.

Teren aferent: Şcoala Generală Bereni

Suprafaţă: 785 mp

2004

1.177,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

109.

1.6.2.

Şcoala Generală Mărculeni

Sat Mărculeni nr. 98. Suprafaţă constr. 560 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, nr. clase: 6

2004

23,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

110.

1.6.2.

Teren aferent: Şcoala Generală Mărculeni

Suprafaţă: 6137 mp

2004

9.205,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

111.

1.6.2.

Şcoala Generală Maia

Sat Maia nr. 70. Suprafaţă constr. 122 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, număr clase: 2

2004

3,3

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

112.

1.6.2.

Teren aferent: Şcoala Generală Maia

Suprafaţă: 1725 mp

2004

2.587,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

113.

1.6.1.

Locuinţa de serviciu a învăţătorului - Maia

Sat Maia nr. 70. Suprafaţă constr. 120 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, 1 cameră, 1 bucătărie, dependinţe şi pivniţă

2004

3,3

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

114.

1.6.2.

Şcoala Generală Cându

Sat Cându nr. 81. Suprafaţă constr. 100 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, nr. clase: 1

2004

9,5

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

115.

1.6.2.

Teren aferent: Şcoala Generală Cându

Suprafaţă: 1680 mp

2004

2.520,0

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

116.

1.6.1.

Locuinţa de serviciu a învăţătorului - Cându

Sat Cându nr. 81. Suprafaţă constr. 75 mp, fundaţia din piatră, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, 2 camere, bucătărie şi dependinţe

2004

2,8

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

117.

1.6.2.

Noul sediu al Primăriei Bereni cu teren aferent

Bereni nr. 21. Suprafaţa construită 180 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş cu şarpantă cu învelitoare de ţiglă, suprafaţă teren aferent 749 mp

2004

20.000,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 15/2004

118.

1.3,7.1

Drum comunal Bara- Mărculeni-limita comunei Bereni

DC 28 A., lungime 5,870 km, 0+000-5+870km

2006

650.000,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 12/2005

119.

1.3.7.1

Drum comunal Drojdii (DC 33) - Eremieni-lim.adm.com. Bereni

DC 33A, lungime 4,600 km, 0+000-4+600 km

2008

2.000,00

Domeniul public al comunei, conform HCL 10/2007


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1614/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1614 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu