Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1607 din 16 decembrie 2009

pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 11 ianuarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 924/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 23 august 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor,

Călin Radu Ancuţa

p. Ministrul apărării naţionale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

ANEXA

LISTA

cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

Nota 1 Termenii între ghilimele („") sunt termeni definiţi. Definiţiile termenilor utilizaţi în prezenta listă sunt cuprinse în anexa la prezenta listă.

Nota 2 Substanţele chimice sunt prezentate după denumire şi număr CAS. Lista se aplică substanţelor chimice cu aceeaşi formulă structurală (inclusiv hidraţii), indiferent de denumire sau număr CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanţe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare, deoarece unele forme ale substanţelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conţinând substanţe chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

Nota 3 Produsele specificate în listă includ atât produse noi, cât şi produse utilizate.

ML1. Arme cu ţeava lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,5 inch) şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a.  Puşti, carabine, revolvere, pistoale, pistoale mitralieră şi mitraliere

Notă ML1 .a. nu se aplică următoarelor:

1. muschete, puşti şi carabine fabricate înainte de anul 1938;

2. reproduceri de muschete, puşti şi carabine ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

3. revolvere, pistoale şi mitraliere fabricate înainte de anul 1890 şi reproducerile acestora.

b. Arme cu ţeava lisă, după cum urmează:

1. arme cu ţeava lisă special concepute pentru utilizări militare;

2. alte arme cu ţeava lisă, după cum urmează:

a. de tip complet automat;

b. de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare.

c. Arme care folosesc muniţie fără tub cartuş

d.  Amortizoare de zgomot, monturi speciale pentru arme, cleme, dispozitive de ochire şi ascunzătoare de flacără pentru armele specificate la ML1 .a., ML1 .b. sau ML1 .c.

Notă tehnică

Armele cu ţeava lisă, special concepute pentru utilizări militare, aşa cum sunt specificate la ML1.b.1. sunt cele care:

a.  sunt încercate la presiuni de peste 1.300 bar; sau

b.  acţionează normal şi sigur la presiuni de peste 1.000 bar; şi

c. permit folosirea muniţiei al cărei tub cartuş este mai lung de 76,2 mm (de exemplu, tuburi cartuş comerciale magnum de calibrul 12).

Parametrii la care se face referire în această notă tehnică trebuie măsuraţi conform standardelor Comisiei Internaţionale Permanente.

Nota 1 ML1. nu se aplică armelor cu ţeava lisă utilizate pentru vânătoare sau sport. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată.

Nota 2 ML1. nu se aplică armelor de foc special concepute pentru tragere cu muniţie inertă de instrucţie şi care nu pot folosi niciun fel de muniţie specificată la ML3.

Nota 3 ML1. nu se aplică armelor care folosesc muniţie încasetată cu percutare excentrică şi care nu sunt de tip numai cu tragere automată.

Nota 4 ML1.d. nu se aplică dispozitivelor optice de ochire fără procesarea electronică a imaginii, cu mărire 4x sau mai mică, atunci când nu sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

ML2. Arme cu ţeava lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,5 inch), lansatoare şi accesorii, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Mitraliere, obuziere, tunuri, mortiere, arme antitanc, lansatoare de proiectile, aruncătoare militare de flăcări, puşti, arme fără recul, arme cu ţeava lisă şi dispozitive de reducere a semnăturii pentru acestea

Nota 1 ML2.a. include injectoarele, dispozitivele de măsurare, rezervoarele de stocare, precum şi alte componente special concepute pentru a fi utilizate cu încărcături lichide de propulsie pentru oricare dintre echipamentele specificate la ML2.a.

Nota 2 ML2.a. nu se aplică următoarelor tipuri de arme:

1. muschete, puşti şi carabine fabricate înainte de anul 1938;

2. reproduceri de muschete, puşti şi carabine ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890.

Nota 3 ML2.a. nu se aplică lansatoarelor portabile (ţinute în mână) de proiectile special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicaţie, la o distanţă mai mică sau egală cu 500 m.

b.  Lansatoare sau generatoare fumigene, de gaz şi pirotehnice, de uz militar

Notă ML2.b. nu se aplică pistoalelor de semnalizare.

c.  Dispozitive de ochire pentru arme

ML3. Muniţii şi dispozitive de reglare a focosului, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a.  Muniţie pentru armele specificate la ML1, ML2 sau ML12

b.  Dispozitive de reglare a focosului special concepute pentru muniţia specificată la ML3.a.

Nota 1 Componentele special concepute specificate la ML3 includ:

a.  componente fabricate din metal sau din mase plastice, cum ar fi: capse, tuburi cartuş, benzi pentru cartuşe, tamburi rotativi şi repere metalice ale muniţiei;

b.  dispozitive de siguranţă şi armare, focoase, senzori şi dispozitive de iniţiere a exploziei;

c.  surse de putere capabile să furnizeze energie înaltă pentru o singură întrebuinţare;

d.  tuburi combustibile pentru încărcături de azvârlire;

e.  submuniţii incluzând grenade, mine şi proiectile dirijate pe porţiunea finală a traiectoriei.

Nota 2 ML3.a. nu se aplică muniţiei sertizate fără proiectil (blank star) şi muniţiei inerte de instrucţie cu tubul cartuş perforat.

Nota 3 ML3.a. nu se aplică cartuşelor special concepute pentru oricare dintre următoarele scopuri:

a.  semnalizare;

b.  alungarea păsărilor; sau

c.  aprinderea gazelor la puţurile petroliere.

ML4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive şi încărcături explozive şi echipamente şi accesorii conexe, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

N.B.1 Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

N.B.2 Pentru sistemele de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS), a se vedea ML4.C.

a. Bombe, torpile, grenade, încărcături fumigene, rachete nedirijate, mine, rachete dirijate, încărcături explozive de adâncime, încărcături de distrugere, dispozitive şi seturi pentru încărcături de distrugere, dispozitive cu „încărcături pirotehnice", cartuşe şi simulatoare (adică echipamente de simulare a caracteristicilor oricăruia dintre aceste produse), special concepute pentru scopuri militare

Notă ML4.a. include:

a. grenade fumigene, bombe exploziv-incendiare, bombe incendiare şi dispozitive explozive;

b.  ajutaje pentru rachete dirijate şi vârfuri pentru mijloace de transport la ţintă cu reintrare în atmosferă.

b.  Echipamente având toate caracteristicile următoare:

1. sunt special concepute pentru utilizări militare; şi

2. sunt special concepute pentru mânuirea, controlul, activarea, furnizarea energiei necesare pentru o singură întrebuinţare, lansarea, calibrarea, dragarea, descărcarea, simularea unor ţinte, bruierea, detonarea, distrugerea, dispunerea sau detectarea oricărora dintre următoarele:

a. elementele specificate la ML4.a.; sau

b. dispozitivele explozive de fabricaţie artizanală (lEDs).

Nota 1 ML4.b. include:

a.  echipamente mobile de lichefiere a gazului capabile să producă o cantitate mai mare sau egală cu 1.000 kg de gaz lichefiat pe zi;

b.  cabluri electrice conductoare flotante destinate dragării minelor magnetice.

Nota 2 ML4.b. nu se aplică dispozitivelor portabile (ţinute în mână), limitate prin concepţie numai la detectarea obiectelor metalice şi care nu au capacitatea de a face diferenţierea între mine şi alte obiecte metalice.

c. Sisteme de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS)

Notă ML1.c. nu se aplică sistemelor de protecţie antirachetă pentru aeronave (AMPS) având toate caracteristicile următoare:

a.  oricare dintre următorii senzori de avertizare antirachetă:

1.  senzori pasivi cu răspuns de vârf cuprins între 100 şi 400 nm; sau

2.  senzori activi cu impuls Doppler de avertizare antirachetă;

b.  sisteme lansatoare de dipoli;

c.  capcane termice cu funcţionare în spectrul vizibil şi infraroşu pentru devierea rachetelor sol-aer de pe traiectorie; şi

d.  sunt instalate pe o „aeronavă civilă" şi au toate caracteristicile următoare:

1. AMPS este operabil numai pe „aeronava civilă" pe care acesta este instalat şi pentru care s-a emis oricare dintre următoarele autorizaţii:

a.  un certificat de tip civil; sau

b.  un document echivalent recunoscut de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO);

2. AMPS foloseşte măsuri de protecţie pentru a preveni accesul neautorizat la „software"; şi

3. AMPS încorporează un mecanism activ care împiedică sistemul să funcţioneze atunci când este înlăturat din „aeronava civilă" pe care a fost instalat.

ML5. Sisteme de conducere a focului şi echipamente şi sisteme aferente de alertare şi avertizare, echipamente de testare, reglare şi contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a.  Dispozitive de ochire, calculatoare de tragere, echipamente de dispunere în poziţie de tragere pentru tunuri şi sisteme de control al armamentului

b. Sisteme de descoperire, marcare, telemetrare, supraveghere sau urmărire a ţintelor, echipamente de descoperire, prelucrare a datelor, recunoaştere sau identificare, echipamente de integrare a senzorilor

c.  Echipamente de contraacţiune pentru produsele specificate la ML5.a. sau ML5.b.

d.  Echipamente de testare sau reglare pe câmpul de luptă, special concepute pentru produsele specificate la ML5.a. sau ML5.b.

ML6. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. Vehicule terestre şi componente pentru acestea, special concepute sau modificate pentru utilizări militare

Notă tehnică

La ML6.a. termenul vehicule terestre include remorcile.

b.  Vehicule cu tracţiune pe toate roţile ce pot fi utilizate pe drumuri neamenajate şi care au fost realizate sau prevăzute cu materiale pentru a asigura o protecţie balistică de nivel III (potrivit NU 0108.01, septembrie 1985, sau standard naţional comparabil) sau mai bună.

N.B. A se vedea şi ML13.a.

Nota 1 ML6.a. include:

a.  tancuri şi alte vehicule militare înarmate şi vehicule militare amenajate cu suporturi pentru montarea armamentului sau echipament pentru plantarea minelor ori lansarea muniţiei specificate la ML4;

b.  vehicule blindate;

c.  vehicule-amfibii şi vehicule ce pot traversa vaduri adânci;

d.  vehicule de recuperare şi vehicule pentru remorcare sau pentru transport muniţie ori sisteme de arme şi echipamente aferente pentru manipularea încărcăturii.

Nota 2 Modificarea unui vehicul terestru pentru utilizări militare specificate la ML6.a. presupune o schimbare structurală, electrică sau mecanică, care cuprinde una sau mai multe componente special concepute pentru utilizări militare. Asemenea componente includ:

a.  anvelope special concepute pentru a asigura protecţia la penetrarea glonţului sau pentru a rula dezumflate;

b.  sisteme de control al presiunii de umflare a pneurilor, acţionate din interiorul vehiculului aflat în mişcare;

c. protecţia prin blindaj a părţilor vitale (de exemplu, rezervoare de combustibil sau cabina şoferului);

d.  întărituri speciale sau suporturi pentru fixarea armelor;

e. iluminare mascată.

Nota 3 ML6 nu se aplică automobilelor civile sau maşinilor proiectate ori modificate pentru a transporta bani sau valori, având blindaj sau protecţie balistică.

ML7. Agenţi toxici chimici sau biologici, „agenţi pentru combaterea dezordinii publice", materiale radioactive, echipamente, componente şi materiale aferente, după cum urmează:

a. Agenţi biologici şi materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război" în vederea producerii de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, degradării echipamentelor ori distrugerii recoltelor sau mediului

b. Agenţi chimici de război (CW), incluzând:

1. agenţi CW toxici neuroparalitici:

a. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)fluorofosfonaţi de O-alchil (<C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

sarin (GB): metilfluorofosfonat de O- izopropil (CAS 107-44-8); şi

soman (GD): metilfluorofosfonat de O- pinacolil (CAS 96-64-0);

b.  N,N-dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amidocianofosfaţi de O-alchil (=<C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

tabun (GA): N, N-dimetilamidocianofosfat de O-etil (CAS 77-81-6);

c. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) tiofosfonaţi de O-alchil (H (<C10, inclusiv cicloalchil) S-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amino) etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

- VX: metiltiofosfonat de 0-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 50782-69-9);

2. agenţi CW vezicanţi:

a.  iperite cu sulf, cum ar fi:

1. 2-cloroetil-clorometil-sulfură (CAS 2625-76-5);

2.  bis (2-cloroetil)-sulfură (CAS 505-60-2);

3.  bis (2-cloroetiltio)-metan (CAS 63869-13-6);

4.  1,2-bis (2-cloroetiltio)-etan (CAS 3563-36-8);

5.  1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propan (CAS 63905-10-2);

6.  1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butan (CAS 142868-93-7);

7.  1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);

8.  bis (2-cloroetiltiometil)-eter (CAS 63918-90-1);

9.  bis (2-cloroetiltioetil)-eter (CAS 63918-89-8);

b.  lewisite, cum ar fi:

1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3.  bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c.  iperite cu azot, cum ar fi:

1.  HN1: bis (2-cloroetil) etilamina (CAS 538-07-8);

2.  HN2: bis (2-cloroetil) metilamina (CAS 51-75-2);

3.  HN3: tris (2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1);

3. substanţe toxice incapacitante, cum ar fi:

a. benzilat de 3-chinuclidinil (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. substanţe toxice defoliante, cum ar fi:

a. 2-cloro-4-fluoro-fenoxiacetat de butii (LNF);

b. acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic în amestec cu acid 2,4-diclorofenoxiacetic (agent Orange).

c.  Precursori pentru arme chimice binare şi precursori de bază, după cum urmează:

1. difluoruri alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfonice, cum ar fi:

DF: difluorură metilfosfonică (CAS 676-99-3);

2. alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfoniţi de O-alchil (H sau <C10, inclusiv cicloalchil)-0-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amino) etil] şi sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

- QL: metilfosfonit de 0-etil-0-[2-(diizopropilamino) etil] (CAS 57856-11-8);

3. clorosarin: metilclorofosfonat de O-izopropil (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: metilclorofosfonat de O-pinacolil (CAS 7040-57-5).

d. „Agenţi pentru combaterea dezordinii publice", constituenţii chimici activi şi combinaţiile acestora, incluzând:

1. a-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.  [(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-clor-1-feniletanonă, clorură de fenilacil (w-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b, f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

5.  10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9);

6.  N-nonanoilmorfolină,(MPA) (CAS 5299-64-9).

Nota 1 ML7.d. nu se aplică „agenţilor pentru combaterea dezordinii publice" în ambalaj individual, destinaţi autoapărării.

Nota 2 MLl.d. nu se aplică constituenţilor chimici activi şi combinaţiilor acestora, identificaţi şi ambalaţi pentru industria alimentară sau pentru scopuri medicale.

e.  Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute ori modificate pentru răspândirea oricăruia din următoarele, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1.  materiale sau agenţi specificaţi la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d.; sau

2. agenţi chimici de război (CW) obţinuţi din precursori specificaţi la ML7.C.

f.  Echipamente de protecţie şi decontaminare, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, componente şi amestecuri chimice, după cum urmează:

1. echipamente concepute sau modificate pentru apărarea împotriva materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d., precum şi componente special concepute pentru acestea;

2. echipamente concepute sau modificate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b., precum şi componente special concepute pentru acestea;

3. amestecuri chimice special realizate sau dezvoltate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a. sau ML7.b.

Notă ML7.f.1. include:

a.  unităţi de aer condiţionat special concepute sau modificate pentru filtrare nucleară, biologică ori chimică;

b.  îmbrăcăminte de protecţie.

N.B. Pentru măştile de gaze civile şi echipamentul de protecţie şi decontaminare, a se vedea, de asemenea, 1.A.004 din Lista de produse şi tehnologii cu dublă utilizare.

g. Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute sau modificate pentru detecţia ori identificarea materialelor specificate la ML7.a., ML7.b. sau ML7.d., precum şi componente special concepute pentru acestea

Notă MLl.g. nu se aplică dozimetrelor individuale de monitorizare a radiaţiilor.

N.B. A se vedea, de asemenea, 1.A.004. din Lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare.

h. „Biopolimeri" special concepuţi sau prelucraţi pentru detecţia ori identificarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML7.b. şi culturi de celule specifice folosite pentru producerea lor

i. „Biocatalizatori" pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) şi sisteme biologice pentru acestea, după cum urmează:

1. „biocatalizatori" special concepuţi pentru decontaminarea sau degradarea agenţilor chimici de război (CW) specificaţi la ML7.b, care rezultă prin selecţie dirijată în laborator ori prin manipulare genetică a sistemelor biologice;

2. sisteme biologice, după cum urmează: „vectori de expresie", virusuri sau culturi de celule conţinând informaţie genetică specifică producţiei de „biocatalizatori" specificaţi la ML7.i.1.

Nota 1 MLl.b. şi MLl.d. nu se aplică următoarelor:

a.  clorcian (CAS 506-77-4);

b.  acid cianhidric (CAS 74-90-8);

c.  clor (CAS 7782-50-5);

d.  clorură de carbonil (fosgen) (CAS 75-44-5);

e.  difosgen (triclormetil-cloroformiat) (CAS 503-38-8);

f. neutilizat din 2004;

g. bromură de xilil, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); h. bromură de benzii (CAS 100-39-0);

i. iodură de benzii (CAS 620-05-3);

j. bromacetonă (CAS 598-31-2);

k. bromcian (CAS 506-68-3);

l. bromometiletilcetonă (CAS 816-40-0);

m. cloracetonă (CAS 78-95-5);

n. iodacetat de etil (CAS 623-48-3);

o. iodacetonă (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrină (CAS 76-06-2).

Nota 2 Culturile de celule şi sistemele biologice specificate la ML7.h. şi ML7.i.2. sunt exclusive, iar aceste subarticole nu se aplică celulelor sau sistemelor biologice pentru scopuri civile, cum ar fi: agricol, farmaceutic, medical, veterinar, protecţia mediului, tratarea deşeurilor sau în industria, alimentară.

ML8. „Materiale energetice" şi substanţele aferente, după cum urmează:

N.B. A se vedea, de asemenea, 1.C.011 din Lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare.

Note tehnice:

1.  In sensul ML8, amestecul se referă la un compus format din două sau mai multe substanţe, din care cel puţin una să fie cuprinsă în subarticolele din ML8.

2.  Orice substanţă cuprinsă în ML8 face obiectul acestei liste, chiar şi atunci când este utilizată într-un alt domeniu decât cel indicat (de exemplu, TAGN este utilizat în mod predominant ca un exploziv, dar poate fi utilizat, de asemenea, drept combustibil sau oxidant).

a. „Explozivi", după cum urmează, şi amestecurile acestora:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan sau 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2.  BNCP (perclorat de cis-bis(5-nitrotetrazolat) tetra amino-cobalt III) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan sau 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW sau hexanitrohexaazaizowurtzitan (CAS 135285-90-4); clatraţi ai CL-20 (a se vedea, de asemenea, ML8.g.3 şi ML8.g.4 pentru „precursorii" săi);

5. CP (perclorat de 2-(5-ciantetrazolat) penta-amino cobalt III) (CAS 70247-32-4);

6.  DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilenă, FOX 7);

7.  DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8.  DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazină);

9.  DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.  DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobifenil sau dipicridamidă) (CAS 17215-44-0);

11.  DNGU (DINGU sau dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, după cum urmează:

a.  DAAOF (diaminoazoxifurazan);

b.  DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.  HMX şi derivaţi (a se vedea, de asemenea, ML8.g.5. pentru „precursorii" săi), după cum urmează:

a.  HMX (ciclotetrametilentetranitramină; octahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazină; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclooctan; octogen sau homociclonit) (CAS 2691-41-0);

b. analogi difluoroaminaţi ai HMX;

c.  K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-biciclo [3,3,0] octanona-3; tetranitrosemiglicouril sau keto-biciclic HMX) (CAS 130256-72-3);

14.  HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.  HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.  imidazoli, după cum urmează:

a.  BNNII (octahidro-2,5-bis(nitroimino) imidazo[4,5-d]imidazol);

b.  DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.  FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d.  NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e.  PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol);

17.  NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazină);

18.  NTO (ONTAsau 3-nitro-1,2,4-trtiazol-5-onă) (CAS 932-64-9);

19.  polinitrocubani cu mai mult de patru grupe nitro;

20.  PYX (2,6-bis (picrilamino)-3,5-dinitropiridină) (CAS 38082-89-2);

21.  RDX şi derivaţi, după cum urmează:

a.  RDX (ciclotrimetilentrinitramină, ciclonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazină; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciclohexan; hexogen sau hexogene) (CAS 121-82-4);

b.  Keto-RDX (K-6 sau 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciclohexanonă) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidină nitrat) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.7 pentru „precursorii" săi);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)octahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocină);

25. tetrazoli, după cum urmează:

a.  NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.  NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetril (trinitrofenilmetilnitramină) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalină) (CAS 135877-16-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.6 pentru „precursorii" săi);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidină) (CAS 97645-24-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.2 pentru „precursorii" săi);

29. TNGU (SORGUYL sau tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazină) (CAS 229176-04-9);

31. triazine, după cum urmează:

a.  DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazină) (CAS 19899-80-0);

b.  NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazină)(CAS 130400-13-4);

32. triazoli, după cum urmează:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramidă) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.  BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amină);

e.  DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.  DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.  NTDNA(2-nitrotriazol-5-dinitramidă) (CAS 75393-84-9); h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. explozivi care nu sunt cuprinşi în altă parte în ML8.a. cu o viteză de detonaţie mai mare de 8.700 m/s la densitatea maximă sau cu o presiune de detonaţie mai mare de 34 Gpa (340 kbar);

34. explozivi organici care nu sunt cuprinşi în altă parte în ML8.a., având presiuni de detonaţie de 25 GPa (250 kbar) sau mai mari, care rămân stabili la temperaturi de 523 K (250°C) ori mai mari pentru perioade de 5 minute sau mai lungi.

b. „Incărcături de propulsie", după cum urmează:

1. orice „încărcătură de propulsie" solidă din clasa 1.1 a Naţiunilor Unite (UN) cu un impuls specific teoretic (în condiţii standard) mai mare de 250 secunde pentru compoziţii nemetalice sau mai mare de 270 secunde pentru compoziţii conţinând aluminiu;

2. orice „încărcătură de propulsie" solidă din clasa 1.3 a UN cu un impuls specific teoretic (în condiţii standard) mai mare de 230 secunde pentru compoziţii nehalogenate, 250 secunde pentru compoziţii nemetalice şi 266 secunde pentru compoziţii metalice;

3. „încărcături de propulsie" având o forţă mai mare de 1.200 kJ/kg;

4. „încărcături de propulsie" care pot realiza o viteză de ardere în regim staţionar mai mare de 38 mm/s în condiţii standard de presiune de 6,89 MPa (68,9 bar) si temperatură de 294 K (21°C);

5. „încărcături de propulsie" cu bază dublă, reprezentate de elastomer modificat şi turnat (EMCDB), cu o alungire mai mare de 5% la efortul maxim şi la temperatura de 233 K(-40°C);

6. orice „încărcătură de propulsie" conţinând substanţele specificate la ML8.a.

c.„Incărcături pirotehnice", carburanţi şi substanţe aferente, după cum urmează, precum şi amestecurile acestora:

1. carburanţi de aviaţie special realizaţi pentru scopuri militare;

2. alan (hidrură de aluminiu) (CAS 7784-21-6);

3. carborani; decaboran (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 şi 18433-84-6) şi derivaţii acestora;

4.  hidrazină şi derivaţi, după cum urmează (a se vedea, de asemenea, ML8.d.8. şi ML8.d.9. pentru derivaţii oxidanţi ai hidrazinei):

a.  hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentraţia de 70% sau mai mare;

b.  monometilhidrazină (CAS 60-34-4);

c. dimetilhidrazină simetrică (CAS 540-73-8);

d. dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

5. carburanţi metalici cu particule de formă sferică, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulbere, fabricate din materiale care conţin 99 % sau mai mult din oricare dintre următoarele:

a.  metale, după cum urmează, precum şi amestecuri ale acestora:

1.  beriliu (CAS 7440-41-7) cu mărimea particulelor mai mică de 60 µm;

2.  pulbere de fier (CAS 7439-89-6) cu mărimea particulelor de 3 µm sau mai mică, obţinută prin reducerea oxidului de fier cu hidrogen;

b. amestecuri care conţin oricare dintre următoarele:

1. zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu mărimea particulelor mai mică de 60 µm; sau

2. carburanţi cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu puritatea de 85% ori mai mare şi mărimea particulelor mai mică de 60 µm;

6.  materiale militare, conţinând gelifianţi pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special realizate pentru utilizare la muniţiile incendiare sau la aruncătoarele de flăcări, cum ar fi: săruri metalice ale acizilor stearic sau palmitic [de exemplu, octal (CAS 637-12-7)] si gelifianţi M1, M2 şi M3;

7. amestecuri de percloraţi, cloraţi şi cromaţi cu pulberi metalice sau alţi componenţi combustibili cu energie înaltă;

8.  pulbere sferică de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 60 µm sau mai mică, fabricată din material cu un conţinut în aluminiu de 99% sau mai mare;

9. subhidrură de titan (TiHn) cu echivalent stoichiometric n = 0,65 - 1,68.

Nota 1 Carburanţii pentru aviaţie specificaţi la ML8.C.1. sunt produse finite şi nu constituenţii acestora.

Nota 2 ML8.c.4.a. nu se aplică «amestecurilor» de hidrazină special realizate pentru controlul coroziunii.

Nota 3 ML8.C.5. se aplică explozivilor şi carburanţilor, chiar dacă metalele sau aliajele sunt încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

Nota 4 ML8.c.5.b.2. nu se aplică borului şi carburii de bor îmbogăţite cu bor-10 (20% sau mai mult din conţinutul total de bor-10).

d. Oxidanţi, după cum urmează, precum şi amestecurile acestora:

1. AND (amoniu dinitramidă sau SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (perclorat de amoniu) (CAS 7790-98-9);

3. compuşi pe bază de fluor şi oricare dintre următoarele:

a. alţi halogeni;

b. oxigen; sau

c. azot;

Nota 1 ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de clor.

Nota 2 ML8.d.3. nu se aplică trifluorurii de azot în stare gazoasă.

4.  DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidină) (CAS 78246-06-7);

5.  HAN (hidroxilamoniu nitrat) (CAS 13465-08-2);

6.  HAP (hidroxilamoniu perclorat) (CAS 15588-62-2);

7.  HNF (hidraziniu nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8.  hidrazină nitrat (CAS 37836-27-4);

9.  hidrazină perclorat (CAS 27978-54-7);

10. oxidanţi lichizi compuşi din sau conţinând acid azotic roşu fumans inhibat (IRFNA) (CAS 8007-58-7).

Notă ML 8.d. 10. nu se aplică acidului azotic fumans neinhibat.

e. Adezivi, plastifianţi, monomeri şi polimeri, după cum urmează:

1.AMMO (azidometilmetiloxetan şi polimerii acestuia) (CAS 90683-29-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru „precursorii" săi);

2.  BAMO (bisazidometiloxetan şi polimerii acestuia) (CAS 17607-20-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1. pentru „precursorii" săi);

3.  BDNPA[bis (2,2-dinitropropil) acetal] (CAS 5108-69-0);

4.  BDNPF [bis (2,2-dinitropropil) formal] (CAS 5917-61-3);

5.  BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.8 pentru „precursorii" săi);

6.  monomeri energetici, plastifianţi şi polimeri conţinând grupuri nitro-, azido-, nitrat, nitrază sau difluoroamino special concepuţi pentru utilizări militare;

7.  FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetan) si polimerii acestuia;

8.  FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1);

9.  FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.  FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glicidilazida polimer) (CAS 143178-24-9) şi derivaţii acestuia;

12.  HTPB (polibutadienă cu grupe terminale hidroxil) cu o grupă funcţională hidroxil egală sau mai mare de 2,2 şi mai mică sau egală cu 2,4, o valoare hidroxil mai mică de 0,77 meq/g şi o viscozitate la 30°C mai mică de 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.  poli(epiclorhidrină), cu funcţiuni alcool şi masă moleculară scăzută (sub 10.000); poli(epiclorhidrindiol) si poli(epiclorhidrintriol);

14.  NENAs (compuşi ai nitratetilnitraminei) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 şi 85954-06-9);

15.  PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrat sau poli(nitratometil oxiran)] (CAS 27814-48-8);

16.  poli-NIMMO (polinitratometilmetiloxetan) sau poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metiloxetan]) (CAS 84051-81-0);

17.  polinitroortocarbonaţi;

18.TVOPA (1,2,3-tri-[1,2-bis(difluoroamino)etoxi]propan sau tri-vinoxi-propan aduct) (CAS 53159-39-0).

f. „Aditivi", după cum urmează:

1. salicilat bazic de cupru (CAS 62320-94-9);

2.  BHEGA[bis-(2-hidroxietil)glicolamidă] (CAS 17409-41-5);

3.  BNO (butadiennitril oxid) (CAS 9003-18-3);

4. derivaţi de ferocen, după cum urmează:

a.  butacen (CAS 125856-62-4);

b. catocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c. acizi carboxilici ai ferocenului;

d.  n-butil ferocen (CAS 31904-29-7);

e. alţi aducţi ai derivaţilor polimerici ai ferocenului;

5.  beta rezorciiat de plumb (CAS 20936-32-7);

6. citrat de plumb (CAS 14450-60-3);

7. chelaţi plumb-cupru de beta-rezorcilaţi sau salicilaţi (CAS 68411-07-4);

8.  maleatde plumb (CAS 19136-34-6);

9. salicilat de plumb (CAS 15748-73-9);

10. stanat de plumb (CAS 12036-31-6);

11.  MAPO [tri-1-(2-metil)aziridinil fosfin oxid] (CAS 57-39-6); BOBBA8 [bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino fosfin oxid]; şi alţi derivaţi MAPO;

12.  metil BAPO [bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oxid] (CAS 85068-72-0);

13.  N-metil-p-nitroanilină (CAS 100-15-2);

14. 3- Nitraza-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15. agenţi de cuplare organo-metalici, după cum urmează:

a.  (dialil)oxi, tri(dioctil)fosfato-titanat de neopentil (CAS 103850-22-2); cunoscut ca titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-metil, butanolat, tris(dioctil)fosfat] (CAS 110438-25-0); sau LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. titan IV, [(2-propenolat-1)metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris(dioctil) pirofosfatsau KR3538;

c. titan IV, [(2-propenolat-1) metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris (dioctil) fosfat;

16.  policiandifluoraminoetilenoxid;

17. amide de aziridină polifuncţionale cu structuri de bază izoftalice, trimesice (BITA sau butilen imină trimesamidă), izocianurice sau trimetiladipice şi substituţii de 2-metil sau 2-etil pe inelul aziridinic;

18.  propilenimină (2-metilaziridină) (CAS 75-55-8);

19. oxid de fier superfin (Fe2o3) cu o suprafaţă specifică mai mare de 250 m2/g şi mărimea particulelor de 3 nm sau mai mică;

20. TEPAN (tetraetilen pentaamin acrilonitril) (CAS 68412-45-3); poliamine cianoetilate şi sărurile lor;

21. TEPANOL (tetraetilen pentaamin acrilonitril glicidol) (CAS 68412-46-4); poliamine cianoetilate cu aducţi de glicidol si sărurile lor;

22. TPB (trifenil bismut) (CAS 603-33-8). g. „Precursori", după cum urmează:

N.B. In cadrul ML8.g. trimiterile se referă la „materialele energetice" specificate, fabricate din aceste substanţe.

 1. BCMO (bisclorometiloxetan) (CAS 142173-26-0) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.1. si ML8.e.2.);

2. sare de t-butil-dinitroazetidină (CAS 125735-38-8) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.28.);

3.  HBIW (hexabenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.);

4. TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitan) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4.);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo octan) (CAS 41378-98-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.13.);

6.  1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.27.);

7.  1,3,5-triclorbenzen (CAS 108-70-3) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.23.);

8.  1,2,4-trihidroxibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.5.).

Nota 5 Pentru încărcături şi dispozitive, a se vedea ML4.

Nota 6 ML8 nu se aplică următoarelor substanţe, în afară de cazul când intră în compoziţia sau sunt amestecate cu „materialele energetice" specificate la ML8.a. sau pulberile metalice specificate la ML8.c:

a. picrat de amoniu;

b. pulbere neagră;

c. hexanitrodifenilamină;

d.  difluoramină;

e. nitroamidon;

f.  azotat de potasiu;

g.  tetranitronaftalină; h. trinitroanisol;

i. trinitronaftalină;

j. trinitroxilen;

k. N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă;

l. dioctilmaleat;

m. etilhexilacrilat;

n. trietilaluminiu (TEA), trimetilaluminiu (TMA) şi alţi alchili şi arili piroforici metalici de litiu, sodiu, magneziu, zinc sau bor;

o. nitroceluloză;

p. nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG);

q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT); r. etilendiamindinitrat (EDDN);

s. pentaeritritoltetranitrat (PETN); t. azidă de plumb, stifnat de plumb normal şi bazic şi explozivi primari sau compoziţii de iniţiere conţinând azide sau complecşi de azide;

u. trietilenglicoldinitrat (TEGDN);

v. 2,4,6-trinitrorezorcinol (acid stifnic);

w. dietildifenil uree; dimetildifenil uree; metiletildifenil uree [centralite];

x. N, N-difenil uree (difenil uree nesimetrică);

y. metil-N, N-difenil uree (metil difenil uree nesimetrică);

 z. etil-N, N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică);

aa. 2-nitrodifenil amină (2-NDPA);

bb. 4-nitrodifenil amină (4-NDPA);

cc. 2,2-dinitropropanol;

dd. nitroguanidină (a se vedea 1. C.11.d. din Lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare).

ML9. Nave de război (de suprafaţă sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente şi alte nave de suprafaţă, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a.  Nave şi componente, după cum urmează:

1.  nave (de suprafaţă sau subacvatice) special concepute ori modificate pentru utilizări militare, indiferent de gradul lor actual de întreţinere sau de condiţiile de operare şi indiferent dacă au ori nu au sisteme de lansare de arme sau blindaje, precum şi corpurile de nave ori părţile de corpuri pentru astfel de nave şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

2.  nave de suprafaţă, altele decât cele specificate la ML9.a.1., având oricare dintre următoarele, fixate sau integrate în navă:

a. arme automate având un calibru de 12,7 mm sau mai mare specificate la ML1 ori arme specificate la ML2, ML4, ML12sau ML19 ori «monturi» sau puncte întărite pentru astfel de arme;

Notă tehnică

«Monturi» se referă la suporturi pentru arme sau la întărituri structurale în scopul instalării de arme.

b. sisteme de conducere a focului specificate la ML5;

c. având toate dintre următoarele:

1.  «protecţie chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN)»; şi

2. «sistem de prespălare sau de spălare» conceput pentru scopuri de decontaminare; sau

Note tehnice

1.  «Protecţie CBRN» este un spaţiu interior autonom cu caracteristici ca suprapresiune, izolarea sistemului de ventilaţie, deschideri limitate pentru ventilaţie prin filtre CBRN şi puncte limitate de acces pentru personal, care sunt prevăzute cu sisteme de blocare a fluxului de aer.

2.  «Sistem de prespălare sau spălare» este un sistem de stropire cu apă de mare capabil să ude în mod simultan suprastructura exterioară şi punţile unei nave.

d. sisteme active de contramasuri specificate la ML4.b., ML5.C. sau ML11.a. şi care au oricare din următoarele:

1.  «protecţie CBRN»;

2. corpul şi suprastructura special concepute pentru a reduce amprenta radar;

3. dispozitive de reducere a semnăturii termice (de exemplu, sistem de răcire a gazelor evacuate), cu excepţia celor special concepute pentru a creşte randamentul instalaţiilor energetice sau pentfu a reduce efectele asupra mediului; sau

4. sistem de demagnetizare conceput pentru a reduce semnătura magnetică a întregii nave.

b.  Motoare şi sisteme de propulsie, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare:

1.  motoare diesel special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a.  putere de 1,12 MW (1.500 CP) sau mai mare; şi

b. viteză de rotaţie de 700 rot./min. sau mai mare;

2. motoare electrice special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a.  putere mai mare de 0,75 MW (1.000 CP);

b. schimbare rapidă a sensului de rotaţie;

c.  răcire cu lichid; şi

d. total etanşe;

3.  motoare diesel nemagnetice, având toate caracteristicile următoare:

a.  putere de 37,3 kW (50 CP) sau mai mare; şi

b. conţinut nemagnetic mai mare de 75% din masa totală;

4. sisteme de «propulsie independentă de aer» (AIP), special concepute pentru submarine;

Notă tehnică

«Propulsia independentă de aer» (AIP) permite unui submarin scufundat să îşi folosească sistemul de propulsie, fără a avea acces la oxigenul atmosferic, o perioadă mai lungă decât ar fi permis bateriile, n sensul ML9.b.4, AIP nu include energia nucleară.

c.  Dispozitive de detecţie subacvatică special concepute pentru utilizări militare, sistemele de comandă ale acestora şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare

d.  Plase antisubmarin si antitorpilă, special concepute pentru utilizări militare

e.  Neutilizat din 2003

f.  Elemente de trecere prin corpul navei şi conectoare special concepute pentru utilizări militare, care permit legătura cu echipamentele din exteriorul navei şi componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare

Notă ML9.f include conectoare pentru nave care sunt de tip mono sau multiconductor, coaxial sau cu ghid de undă şi mijloace de trecere prin corpul navei, ambele având capacitatea de a nu fi afectate de infiltraţiile din exterior şi de a-şi păstra caracteristicile la adâncimi marine de peste 100 m, precum şi conectoare cu fibre optice şi mijloace optice de trecere prin corpul navei a dispozitivelor optice special concepute pentru transmiterea fasciculului „laser", indiferent de adâncime. ML9.f. nu se aplică mijloacelor obişnuite de trecere prin corpul navei a arborelui de propulsie şi tijei de control hidrodinamic.

g.  Rulmenţi silenţioşi având oricare dintre următoarele caracteristici, componente pentru aceştia şi echipamente care conţin astfel de rulmenţi, special concepute pentru utilizări militare:

1. suspensie cu gaz sau magnetică;

2. sisteme de control al semnăturii active; sau

3. sisteme de control al suprimării vibraţiei.

ML10. „Aeronave", „vehicule mai uşoare decât aerul", vehicule aeriene nepilotate, motoare de aviaţie şi echipamente pentru „aeronave", echipamente şi componente aferente, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează:

N.B. Pentru echipamentul de ghidare şi navigaţie, a se vedea ML11.

a. „Aeronave" de luptă şi componente special concepute pentru acestea

b. Alte „aeronave" şi „vehicule mai uşoare decât aerul", special concepute sau modificate pentru utilizări militare, incluzând cercetare din aer, atac, antrenament, transport, desantare de trupe sau echipamente militare, sprijin logistic, precum şi componente special concepute pentru acestea

c.  Vehicule aeriene nepilotate şi echipamente aferente, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1.  vehicule aeriene nepilotate, incluzând vehicule aeriene comandate de la distanţă (RPVs), vehicule autonome programabile şi „vehicule mai uşoare decât aerul";

2.  lansatoare de vehicule aeriene nepilotate şi echipamente de sprijin la sol;

3. echipamente aferente pentru comandă şi control.

d. Motoare de aviaţie special concepute sau modificate pentru utilizări militare şi componente special concepute pentru acestea

e.  Echipamente aeronautice, inclusiv echipamente de realimentare în zbor cu combustibil, special concepute pentru a fi utilizate de „aeronavele" specificate la ML 10.a. sau ML 10.b. ori la motoarele de aviaţie specificate la ML 10.d. şi componente special concepute pentru acestea

f. Alimentatoare cu carburanţi sub presiune, echipamente de alimentare cu carburanţi sub presiune, echipamente special concepute pentru a facilita lucrul în zone limitate şi echipamente terestre, special realizate pentru „aeronavele" specificate la ML 10.a. sau ML 10.b. ori pentru motoarele de aviaţie specificate la ML 10.d.

g.  Căşti de protecţie şi măşti de protecţie şi componente special concepute pentru acestea, echipamente etanşe pentru respiraţie şi costume de compensare pentru altitudini mari, destinate a fi utilizate în „aeronave", costume de suprasarcină, convertoare de oxigen lichid utilizate pentru „aeronave" sau rachete dirijate, dispozitive de catapultare şi ejectare acţionate de cartuşe utilizate pentru salvarea în caz de urgenţă a personalului de la bordul „aeronavei"

h. Paraşute şi echipamente aferente, utilizate de personalul combatant, pentru lansarea încărcăturilor sau pentru reducerea vitezei „aeronavei", după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

1.  paraşute, după cum urmează:

a.  pentru lansarea precisă a luptătorilor în misiuni speciale;

b.  pentru lansarea trupelor de desant;

2.  paraşute pentru materiale;

3.  paraşute planoare, paraşute de frânare, paraşute de frânare pentru stabilizarea şi controlul poziţiei corpurilor aflate în cădere (de exemplu, capsule de recuperare, scaune catapultabile, bombe);

4.  paraşute extractoare utilizate la scaunele catapultabile pentru deschiderea şi desfăşurarea paraşutelor de avarie;

5.  paraşute de recuperare pentru rachete dirijate, vehicule aeriene nepilotate sau vehicule spaţiale;

6.  paraşute pentru apropiere de zona de aterizare şi paraşute de frânare pentru aterizare;

7. alte paraşute militare;

8. echipamente special concepute pentru paraşutişti aflaţi la mare altitudine (de exemplu, costume, căşti speciale, sisteme de alimentare cu oxigen, echipament de navigaţie).

i. Sisteme de pilotare automată pentru încărcături paraşutate; echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare pentru salturile cu deschidere controlată a paraşutei la orice înălţime, inclusiv echipamente de oxigen.

Nota 1 ML 10.b. nu se aplică „aeronavelor" sau variantelor acelor „aeronave" special concepute pentru utilizări militare şi care au toate caracteristicile următoare:

a.  nu sunt configurate pentru utilizări militare şi nu sunt dotate cu echipamente sau accesorii special concepute ori modificate pentru utilizări militare; şi

b. sunt certificate pentru utilizări civile de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar (AW).

Nota 2 ML 10.d. nu se aplică:

a.  motoarelor de aviaţie concepute sau modificate pentru utilizări militare care au fost certificate pentru utilizare la o „aeronavă civilă" de către autoritatea aeronautică civilă a unui stat membru al UE sau stat participant la AW ori componentelor special concepute pentru acestea;

b.  motoarelor reversibile sau componentelor special concepute pentru acestea, cu excepţia celor special concepute pentru vehicule aeriene nepilotate.

Nota 3 ML 10.b. şi ML 10.d. referitoare la componentele special concepute şi echipamentele aferente pentru „aeronave" nemilitare sau motoarele de aviaţie modificate pentru utilizări militare se aplică numai pentru acele componente şi echipamente militare aferente necesare pentru schimbarea destinaţiei către utilizări militare.

ML11. Echipamente electronice care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a.  Echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare

Notă ML11.a. include:

a. echipamente electronice de contraacţiune şi de contra-contraacţiune (adică echipamente concepute pentru introducerea semnalelor inutile sau a semnalelor eronate în radar ori în receptoarele de radiocomunicaţii sau care împiedică sub orice formă recepţia, funcţionarea ori eficacitatea receptoarelor electronice ale adversarului, inclusiv echipamentele aferente de contraacţiune ale acestuia), inclusiv echipamente de bruiaj şi de combatere a bruiajului;

b. tuburi cu reacordare rapidă a frecvenţei (agilitate de frecvenţă);

c. sisteme sau echipamente electronice concepute fie pentru supravegherea şi controlul spectrului electromagnetic folosite pentru culegerea informaţiilor militare sau pentru scopuri de securitate, fie pentru contracararea unor astfel de operaţiuni de supraveghere şi control;

d. echipamente subacvatice de contraacţiune, inclusiv echipamente acustice şi magnetice de bruiaj şi de inducere în eroare a adversarului, echipamente concepute să introducă semnale inutile sau eronate în receptoarele sonar;

e. echipamente pentru secretizarea prelucrării datelor, echipamente pentru secretizarea datelor şi echipamente pentru secretizarea canalelor de transmisiuni şi de semnalizare, utilizând procedee de cifrare;

f. echipamente de identificare, autentificare şi cifrare, precum şi echipamente pentru gestionare, generare şi distribuţie cifru;

g. echipamente de ghidare şi navigaţie;

h. echipamente digitale de radiocomunicaţii cu difuziune troposferică;

i. demodulatoare digitale special concepute pentru obţinerea informaţiilor secrete sub formă de semnale;

j. „sisteme automate de comandă şi control".

b.  Echipamente de bruiaj pentru sisteme globale de navigaţie prin satelit (GNSS).

ML12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză şi echipamente aferente, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a.   Sisteme de arme cu energie cinetică special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea

b.  Instalaţii de evaluare şi testare special concepute şi modele de testare pentru testarea dinamică a proiectilelor şi a sistemelor cu energie cinetică, inclusiv ţinte şi aparatură de diagnosticare.

N.B. Pentru sistemele de arme care folosesc muniţie subcalibru sau care folosesc numai propulsie chimică, precum şi pentru muniţia aferentă, a se vedea ML1.-ML4.

Nota 1 ML12. include următoarele, atunci când sunt special concepute pentru sistemele de arme cu energie cinetică:

a.  sisteme de lansare-propulsie capabile să accelereze mase mai mari de 0,1 g la viteze de peste 1,6 km/s, în regim de tragere simplu sau rapid;

b.  echipamente pentru producerea puterii primare, a blindajului electric, pentru înmagazinarea energiei, controlul termic, condiţionarea, comutarea sau manipularea combustibilului, interfeţe electrice între sursa de putere, tun şi alte funcţii de comandă electrică a turelei;

c.  sisteme pentru descoperirea şi urmărirea ţintelor, conducerea focului sau pentru evaluarea gradului de distrugere a ţintei;

d. sisteme de autodirijare, dirijare sau de propulsie deviată (acceleraţie laterală) pentru proiectile.

Nota 2 ML12. se aplică sistemelor de arme care utilizează oricare dintre următoarele metode de propulsie:

a.  electromagnetică;

b.  electrotermică;

c.  cu plasmă;

d.  cu gaz uşor; sau

e.  chimică (în situaţia în care se utilizează în combinaţie cu oricare dintre cele de mai sus).

ML13. Echipamente şi construcţii blindate sau de protecţie şi componente, după cum urmează:

a.  Plăci de blindaj având oricare dintre următoarele:

1. fabricate conform unui standard ori specificaţii militare; sau

2. adecvate pentru utilizări militare.

b.  Construcţii din materiale metalice ori nemetalice sau combinaţii ale acestora, special concepute pentru a asigura protecţia balistică a sistemelor militare şi componente special concepute pentru acestea

c.  Căşti militare fabricate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare ori cu standarde naţionale comparabile şi componente special concepute pentru acestea (adică partea destinată protecţiei, căptuşeala şi bureţii)

d.  Veste antiglonţ şi îmbrăcăminte de protecţie confecţionate în conformitate cu standarde sau specificaţii militare ori echivalente, precum şi componente special concepute pentru acestea.

Nota 1 ML13.b. include materiale special concepute pentru a realiza blindaje reactive la explozie sau pentru a construi adăposturi militare.

Nota 2 ML13.c. nu se aplică căştilor convenţionale din oţel, care nu sunt echipate cu, modificate sau concepute să accepte orice tip de dispozitiv accesoriu.

Nota 3 ML13. c. şi d. nu se aplică vestelor de protecţie, căştilor sau îmbrăcămintei de protecţie atunci când însoţesc utilizatorul în scopul protecţiei personale.

Nota 4 Singurele căşti concepute special pentru personalul care dezamorsează bombe care sunt specificate la ML13 sunt cele special concepute pentru utilizări militare.

N.B. 1A se vedea, de asemenea, 1.A.005 din Lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare.

N.B. 2 Pentru „materiale fibroase şi filamentare" utilizate la fabricarea vestelor şi căştilor de protecţie, a se vedea 1.C.010 din Lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare.

ML14. «Echipamente specializate pentru instruire militară» sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor şi armamentului specificate la ML1 sau ML2, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea.

Notă tehnică

Termenul «echipament specializat pentru instruire militară» include tipurile militare de echipamente de instruire pentru atac, zbor operaţional, descoperire ţinte radar, generare de ţinte radar, executare a tragerilor, acţiuni de luptă antisubmarin, simulatoare de zbor (inclusiv centrifuge rotative pentru antrenamentul piloţilor sau astronauţilor), simulatoare radar, de zbor instrumental, de navigaţie, de lansare a rachetelor, de echipamente-ţintă, de „aeronave" teleghidate, simulatoare de armament, simulatoare de „aeronave" nepilotate, precum şi unităţi mobile de instrucţie şi echipamente de instrucţie pentru operaţii militare terestre.

Nota 1 ML14 include generatoare de imagine şi sisteme interactive cu mediul pentru simulatoare atunci când sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

Nota 2 ML14 nu se aplică echipamentelor special concepute pentru antrenament în utilizarea armelor de vânătoare sau sport.

ML15. Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacţiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a.  Echipamente de înregistrare şi prelucrare a imaginii

b. Camere fotografice şi de filmat, echipamente fotografice şi echipamente de prelucrare a filmelor

c.  Echipamente intensificatoare de imagine

d.  Echipamente de obţinere a imaginilor în infraroşu sau spectru termic

e.  Echipamente senzor radar de formare a imaginii

f.  Echipamente de contraacţiune sau de contra-contraacţiune pentru echipamentele specificate la ML15.a.-ML15.e.

Notă ML15.f include echipamente concepute să perturbe funcţionarea sau eficacitatea sistemelor militare de formare a imaginii ori să reducă la minimum asemenea efecte perturbatoare.

Nota 1 In cadrul ML15, termenul «componente special concepute» include următoarele produse, atunci când sunt special concepute pentru utilizări militare:

a.  tuburi convertoare de imagine în infraroşu;

b.  tuburi intensificatoare de imagine (altele decât cele din prima generaţie);

c. plăcuţe microcanal;

d.  tuburi de camere TV pentru nivel de luminozitate scăzută;

e. reţele de detectoare (inclusiv sisteme electronice de interconectare sau citire);

f.  tuburi de camere TV piroelectrice;

g.  sisteme de răcire pentru sistemele de formare a imaginii;

h. obturatoare cu declanşare electrică de tip fotocromic sau electrooptic având un timp de obturare mai mic de 100 s, cu excepţia obturatoarelor care constituie o parte esenţială a unei camere ultrarapide;

i. invertoare de imagine cu fibre optice; j. fotocatozi din semiconductori compuşi.

Nota 2 ML15 nu se aplică „tuburilor intensificatoare de imagine din prima generaţie" sau echipamentelor special concepute să funcţioneze cu „tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie".

N.B. Pentru clasificarea dispozitivelor de ochire care încorporează „tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie", a se vedea ML1, ML2 şi ML5.a.

N.B. A se vedea, de asemenea, 6.A.002.a.2 şi 6.A.002.b. din Lista produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare.

ML16. Produse forjate, turnate şi alte semifabricate a căror folosire într-un produs specificat este identificabilă prin compoziţia materialului, geometrie sau funcţionare şi care sunt special concepute pentru oricare dintre produsele specificate la ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 sau ML19

ML17. Alte echipamente, materiale şi «biblioteci», după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a. Aparate autonome de imersiune şi de deplasare sub apă, după cum urmează:

1. aparate (de reîmprospătare a aerului) cu circuit închis sau semiînchis, special concepute pentru utilizări militare (de exemplu, care sunt special concepute să fie nemagnetice);

2. componente special concepute pentru a fi folosite în transformarea pentru utilizări militare a aparatelor cu circuit deschis;

3. articole concepute exclusiv pentru utilizări militare împreună cu aparate autonome de imersiune şi de deplasare sub apă.

b.  Echipamente pentru construcţii, special concepute pentru utilizări militare

c. Accesorii, acoperiri şi tratamente pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare

d.  Echipamente pentru unităţi de geniu, special concepute pentru a fi folosite în zona operaţiunilor militare

e.  „Roboţi", controlere de „roboţi" şi „efectori-terminali" pentru „roboţi", având oricare dintre următoarele caracteristici:

1. sunt special concepuţi pentru utilizări militare;

2. sunt prevăzuţi cu mijloace de protecţie a conductelor hidraulice împotriva perforărilor din exterior datorate schijelor (de exemplu, încorporând conducte cu autoetanşare) şi concepuţi pentru a folosi fluide hidraulice cu puncte de aprindere la o temperatură mai mare de 839 K (566°C); sau

3. sunt special concepuţi sau calificaţi pentru a funcţiona în condiţii de mediu supus acţiunii impulsurilor electromagnetice (EMP).

Notă tehnică

Impulsul electromagnetic (EMP) nu se referă la interferenţa accidentală cauzată de radiaţia electromagnetică a echipamentelor aflate în apropiere (de exemplu, maşini, electrocasnice sau electronice) ori de fulgere.

f. «Biblioteci» (baze de date conţinând parametri tehnici) special concepute pentru utilizări militare, împreună cu echipamentele specificate în prezenta listă

g.  Echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, inclusiv „reactoare nucleare", special concepute pentru utilizări militare şi componente ale acestora special concepute sau modificate pentru utilizări militare

h. Echipamente şi materiale, acoperite sau tratate pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă

i. Simulatoare special concepute pentru „reactoare nucleare" militare

j. Ateliere mobile de reparaţii special concepute sau «modificate» pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor militare

k. Generatoare de energie pentru câmpul de luptă special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare

l. Containere special concepute sau «modificate» pentru utilizări militare

m. Feriboturi, altele decât cele specificate în altă parte în prezenta listă, poduri şi pontoane special concepute pentru utilizări militare

n. Modele de test special concepute pentru „dezvoltarea" produselor specificate la ML4, ML6, ML9 sau ML10

o. Echipamente de protecţie laser (de exemplu, protecţia ochilor şi senzorilor) special concepute pentru utilizări militare.

Note tehnice

1.  Pentru scopurile din ML17, termenul «bibliotecă» (bază de date conţinând parametri tehnici) semnifică o colecţie de informaţii tehnice de natură militară, a cărei consultare permite îmbunătăţirea performanţelor echipamentelor sau sistemelor militare.

2.  Pentru scopurile din ML17, termenul «modificat» semnifică orice modificare structurală, electrică, mecanică sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilităţi echivalente cu cele ale unui produs special conceput pentru utilizări militare.

ML18. Echipamente de producţie şi componente, după cum urmează:

a.  Echipamente de «producţie» special concepute sau modificate pentru «producţia» de produse specificate în prezenta listă, precum şi componente special concepute pentru acestea

b. Instalaţii special concepute pentru testare în condiţii de mediu înconjurător şi echipamente special concepute pentru acestea, pentru omologarea, calificarea sau încercarea produselor specificate în prezenta listă.

Notă tehnică

Pentru scopurile din ML18, termenul «producţie» include proiectarea, examinarea, producţia, testarea şi verificarea.

Notă ML18.a. şi ML18.b. includ următoarele echipamente:

a. instalaţii de nitrare de tip continuu;

b.  echipamente sau aparate de încercare utilizând forţa centrifugă, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.  sunt acţionate de un motor sau motoare având puterea nominală mai mare de 298 kW (400 CP);

2.  sunt capabile de a suporta o sarcină utilă de 113 kg sau mai mare; sau

3.  sunt capabile de a imprima o acceleraţie centrifugă de 8g sau mai mare, la  sarcină utilă de 91 kg sau mai mare;

c. prese de deshidratare;

d. prese de extrudare cu şurub, special concepute sau modificate pentru extrudarea explozivilor militari;

e. maşini de tăiat pentru dimensionarea încărcăturilor de propulsie extrudate;

f.  tamburi rotativi (cuve rotative) având un diametru de 1,85 m sau mai mare şi o capacitate de peste 227 kg;

g.  amestecătoare cu acţiune continuă pentru încărcături solide de propulsie;

h. mori folosind energia fluidelor pentru măcinarea grosieră sau fină a ingredientelor pentru explozivi militari; i. echipamente pentru obţinerea atât a sfericităţii, cât şi a uniformităţii dimensiunilor particulelor din pulberile metalice cuprinse în ML8.C.8.; j. convertoare folosind curenţi de convecţie pentru transformarea materialelor cuprinse în ML8.C.3.

ML19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacţiune şi modele de testare, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea:

a.  Sisteme „laser" special concepute pentru distrugerea sau pentru determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea

b.  Sisteme cu fascicul de particule capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea

c.  Sisteme de radiofrecvenţă (RF) de înaltă putere capabile de distrugerea sau de determinarea unei ţinte să-şi abandoneze misiunea

d.  Echipamente concepute special pentru detectarea, identificarea sau apărarea contra sistemelor specificate la ML19.a.-ML19.C.

e.  Modele pentru teste fizice pentru sistemele, echipamentele şi componentele specificate la ML19

f.  Sisteme „laser" cu emisie continuă sau în impulsuri special concepute pentru a provoca orbirea permanentă asupra privirii neprotejate, adică asupra ochilor descoperiţi sau asupra celor care au dispozitive pentru corecţia vederii.

Nota 1 Sistemele de arme cu energie dirijată specificate la ML19. includ sistemele a căror performanţă derivă din utilizarea controlată a:

a. „laserilor" cu emisie continuă sau în impulsuri de putere suficientă pentru a realiza distrugeri similare celor realizate de muniţia convenţională;

b.  acceleratoarelor de particule care proiectează un fascicul de particule încărcate sau neutre cu putere de distrugere;

c.  emiţătoarelor de fascicule de radiofrecvenţă în impulsuri de putere mare sau de putere medie ridicată care produc câmpuri suficient de intense pentru a scoate din uz circuitele electronice ale unei ţinte aflate la distanţă.

Nota 2 ML19 include următoarele echipamente, atunci când sunt special concepute pentru sisteme de arme cu energie dirijată:

a.  echipamente pentru producerea puterii primare, înmagazinarea sau comutarea energiei, condiţionarea puterii ori manipularea combustibilului;

b.  sisteme pentru descoperirea sau urmărirea ţintei;

c. sisteme capabile să evalueze avarierea, distrugerea sau abandonarea misiunii de către ţintă;

d.  echipamente de dirijare, propagare sau focalizare a fasciculului;

e.  echipamente cu posibilitatea de baleiere rapidă a fasciculului pentru operaţiunile rapide asupra ţintelor multiple;

f.  sisteme optice adaptive şi dispozitive de conjugare a fazei;

g. injectoare de curent pentru fascicule cu ioni negativi de hidrogen;

h. componente de acceleratoare „calificate pentru utilizări spaţiale";

i. echipamente pentru emiterea sub formă de con a fasciculelor de ioni negativi;

 j.  echipamente pentru controlul şi orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie;

k. folii „calificate pentru utilizări spaţiale" destinate neutralizării fasciculelor de izotopi negativi de hidrogen.

ML20. Echipamente criogenice şi „supraconductoare", după cum urmează, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:

a. Echipamente special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene sau spaţiale, capabile să funcţioneze din mişcare şi să producă ori să menţină temperaturi sub 103 K (-170°C).

Notă ML20.a. include sisteme mobile care încorporează sau folosesc accesorii ori componente fabricate din materiale nemetalice sau neconducătoare de electricitate, cum ar fi materialele plastice ori materialele impregnate cu răşini epoxidice.

b. Echipamente electrice „supraconductoare" (maşini rotative şi transformatoare), special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene ori spaţiale şi capabile să funcţioneze din mişcare.

Notă ML20.b. nu se aplică generatoarelor homopolare hibride de curent continuu care au armături metalice obişnuite cu un singur pol şi care se rotesc într-un câmp magnetic produs de înfăşurările supraconductoare, dacă aceste înfăşurări reprezintă singura componentă supraconductoare a generatorului.

ML21. „Software", după cum urmează:

a.  „Software" special conceput sau modificat pentru „dezvoltarea", „producţia" ori „utilizarea" echipamentelor, materialelor sau „software" specificate în prezenta listă

b. „Software" specific, altul decât cel specificat la ML21.a., după cum urmează:

1. „software" special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme militare;

2. „software" special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru modelarea sau simularea scenariilor de operaţii militare;

3. „software" pentru determinarea efectelor armelor convenţionale, nucleare, chimice sau biologice;

4. „software" special conceput pentru utilizări militare şi special conceput pentru aplicaţii de comandă, comunicaţii, control şi informaţii (C3I) sau de comandă, comunicaţii, control, computer şi informaţii (C4I).

c.  „Software" care nu este specificat la ML21.a. sau b., special conceput ori modificat să permită echipamentelor care nu sunt specificate în prezenta listă să îndeplinească funcţiunile militare ale echipamentelor specificate în prezenta listă.

ML22. „Tehnologie", după cum urmează:

a.  „Tehnologie", alta decât cea specificată la ML22.b., care este „necesară" pentru „dezvoltarea", „producţia" sau „utilizarea" produselor specificate în prezenta listă.

b. „Tehnologie", după cum urmează:

1. „tehnologie" „necesară" pentru proiectarea, asamblarea componentelor şi pentru funcţionarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor complete de producţie pentru produsele specificate în prezenta listă, chiar dacă elementele componente ale acestor instalaţii de producţie nu sunt specificate;

2. „tehnologie" „necesară" pentru „dezvoltarea" şi „producţia" armelor de calibru mic, chiar dacă este utilizată pentru a produce reproduceri de arme de calibru mic de tip vechi;

3. „tehnologie" „necesară" pentru „dezvoltarea", „producţia" sau „utilizarea" agenţilor toxici, echipamentului aferent sau componentelor specificate la ML7.a. - ML7.g.;

4. „tehnologie" „necesară" pentru „dezvoltarea", „producţia" sau „utilizarea" „biopolimerilor" sau culturilor de celule specifice, specificate la ML7.h.;

5. „tehnologie" „necesară" exclusiv pentru încorporarea „biocatalizatorilor", specificaţi la ML7.i.1., în substanţe purtătoare militare sau în materiale militare.

Nota 1 „Tehnologia" „necesară" pentru „dezvoltarea", „producţia" sau „utilizarea" produselor specificate în prezenta listă rămâne sub control chiar şi când se aplică produselor care nu sunt specificate în prezenta listă.

Nota 2 ML22 nu se aplică:

a. „tehnologiei" care reprezintă minimumul necesar pentru instalarea, operarea, întreţinerea (verificarea) şi repararea acelor produse care nu sunt supuse controlului sau ale acelora al căror export a fost autorizat prin licenţă;

b. „tehnologiei" care aparţine „domeniului public", pentru „cercetări ştiinţifice fundamentale" sau informaţiilor minime necesare pentru solicitarea brevetelor;

c. „tehnologiei" pentru dispozitive de propulsie cu inducţie magnetică în sistem continuu pentru transporturi civile.

ANEXĂ la listă

DEFINIŢIILE

termenilor utilizaţi în listă

Nota 1 Definiţiile se aplică peste tot în cuprinsul listei. Trimiterile au un rol pur consultativ şi nu au niciun efect asupra aplicării universale a termenilor definiţi în cuprinsul listei.

Nota 2 Cuvintele şi termenii din lista de definiţii preiau accepţiunea definită numai în cazurile în care sunt plasate între ghilimele duble („"). Definiţiile termenilor între ghilimele simple (« ») sunt date într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv. In toate celelalte cazuri, termenii şi expresiile sunt folosite în sensul definiţiilor general acceptate (de dicţionar).

„Adaptat pentru utilizare în război" (ML7)

Orice modificare sau selecţie (cum ar fi alterarea purităţii, stabilităţii la depozitare, virulenţei, caracteristicilor de diseminare sau rezistenţei la radiaţii ultraviolete) destinată să crească eficienţa în producerea de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de degradări ale echipamentelor ori de distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.

„Aditivi" (ML8)

Substanţe utilizate în prepararea explozivilor în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor lor.

„Aeronavă" (ML8, ML9, ML10)

Vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

„Aeronavă civilă" (ML10)

Acea „aeronavă" care, potrivit destinaţiei sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autorităţile aviaţiei civile, şi este utilizată în zboruri pe rute interne sau internaţionale comerciale ori este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

„Agenţi pentru combaterea dezordinii publice" ( ML7)

Substanţe care, în anumite condiţii de utilizare în scopul combaterii dezordinii publice, produc rapid asupra oamenilor efecte fizice iritante sau incapacitante care dispar la scurt timp după terminarea expunerii. (Substanţele lacrimogene sunt o subclasă a „agenţilor pentru combaterea dezordinii publice").

„Biocatalizatori" (ML7, ML22)

Enzime pentru reacţii chimice sau biochimice specifice sau alţi compuşi biologici care se leagă de agenţii chimici de război şi accelerează viteza de degradare a acestora.

Notă tehnică

«Enzime» înseamnă „biocatalizatori" pentru reacţii chimice specifice sau biochimice specifice.

„Biopolimeri" (ML7, ML22)

Macromolecule biologice, după cum urmează:

a. enzime pentru reacţii chimice sau biochimice specifice;

b. anticorpi monoclonali, policlonali sau antiidiotipici;

c.  receptori special concepuţi sau special prelucraţi;

Note tehnice

1.  «Anticorpi antiidiotipici» înseamnă anticorpi care se leagă în situsurile de legătură ale antigenului specific ale altor anticorpi.

2.  «Anticorpi monoclonali» înseamnă proteine care se leagă la un singur situs antigenic şi sunt produse de o singură clonă de celule.

3. «Anticorpi policlonali» înseamnă un amestec de proteine care se leagă la antigenul specific şi care sunt produse de mai mult de o clonă de celule.

4. «Receptori» înseamnă structuri biologice macromoleculare capabile de legare a liganzilor, legare care afectează funcţiile fiziologice.

„Calificat pentru utilizare spaţială" (ML19)

Produse care sunt concepute, fabricate şi testate pentru a corespunde cerinţelor speciale electrice, mecanice sau de mediu necesare pentru utilizarea la lansarea şi desfăşurarea sateliţilor ori a sistemelor de zbor de mare altitudine care operează la altitudini de 100 km sau mai mari.

„Cercetare ştiinţifică fundamentală" (ML22)

Activitate experimentală sau teoretică desfăşurată în principal pentru obţinerea de noi cunoştinţe despre principiile fundamentale ale fenomenelor ori faptelor observabile şi care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

„Dezvoltare" (ML21, ML22)

Este legată de toate fazele anterioare producţiei de serie, cum sunt: definirea concepţiei, cercetarea în vederea definirii proiectului, analiza proiectului, conceptele de proiectare, execuţia şi testarea de prototipuri, schemele pentru producţia-pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectul de configurare, proiectele de integrare, planurile generale.

„Din domeniul public" (ML22)

In sensul prezentei liste, înseamnă că „tehnologia" sau „software" au devenit accesibile fără restricţii privind difuzarea viitoare.

Notă Restricţiile de copyright nu determină ca „tehnologia" sau „software" să nu fie considerate „din domeniul public".

„Efectori terminali" (ML17)

Cleşti, unităţi active de prelucrare şi orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a braţului de manipulare al unui „robot".

Notă tehnică

«Unităţi active de prelucrare» sunt dispozitive destinate aplicării, relativ la piesa ce urmează a fi prelucrată, a forţei de antrenare, a energiei de prelucrare sau a senzorilor.

„Explozivi" (ML8, ML18)

Substanţe sau amestecuri de substanţe lichide, solide ori gazoase care, utilizate ca încărcături primare, auxiliare sau principale în componentele de luptă, la demolări sau la alte aplicaţii militare, sunt necesare pentru detonare.

„Incărcături de propulsie" (ML8)

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru a produce volume mari de gaze fierbinţi la viteze controlate pentru a realiza un lucru mecanic.

„Incărcături pirotehnice" (ML4, ML8)

Amestecuri de combustibili şi oxidanţi solizi sau lichizi care, atunci când sunt aprinse, dezvoltă o reacţie chimică energică cu o viteză controlată pentru a produce timpi de întârziere specifici ori cantităţi determinate de căldură, zgomot, fum, radiaţii în spectrul vizibil sau infraroşu. Substanţele piroforice sunt o subclasă de materiale pirotehnice care nu conţin oxidanţi, dar care se aprind spontan în contact cu aerul.

„Laser" (ML5, ML19)

Un ansamblu de componente în măsură să producă în timp şi în spaţiu lumină coerentă amplificată prin emisiune stimulată de radiaţie.

„Materiale energetice" (ML4, ML8)

Substanţe sau amestecuri care reacţionează chimic pentru eliberarea energiei necesare scopului urmărit. „Explozivii", „încărcăturile pirotehnice" şi „încărcăturile de propulsie" sunt subclase ale „materialelor energetice".

„Materiale fibroase şi filamentare" (ML13)

Includ:

a.  monofilamente continue;

b. fire toarse şi răsucite continue;

c.  benzi, ţesături, ţesături groase şi diverse panglici;

d. fibre tăiate, celofibre şi materiale de protecţie din fibre;

e. cristale fibroase, cu structură mono- sau policristalină, de orice lungime;

f.  poliamide aromatice neprelucrate.

„Necesar" (ML22)

Atunci când se aplică „tehnologiei" sau „software"-ului, desemnează numai acea parte a „tehnologiei" sau „software"-ului care este esenţială pentru atingerea ori depăşirea parametrilor, caracteristicilor sau funcţiunilor legate de performanţele supuse controlului. Aceste „tehnologii" „necesare" pot fi comune pentru diferite produse.

„Precursori" (ML8)

Substanţe chimice specifice utilizate la fabricarea explozivilor militari.

„Producţie" (ML21, ML22)

Desemnează toate fazele de producţie, respectiv: tehnologia de producţie, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspecţia, testarea, asigurarea calităţii.

„Reactor nuclear" (ML17)

Include materiale din interiorul vasului reactor sau ataşate direct acestuia, echipamente care controlează nivelul puterii din zona activă şi componente care în mod normal conţin, vin în contact direct sau controlează agentul primar de răcire a zonei active.

„Robot" (ML17)

Un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori şi care prezintă toate caracteristicile următoare:

a. este multifuncţional;

b. este capabil să poziţioneze sau să orienteze materiale, piese, scule ori dispozitive speciale prin intermediul unor mişcări variabile în spaţiu tridimensional;

c. încorporează 3 sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, inclusiv motoarele pas cu pas; şi

d. este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului" prin metoda de învăţare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic, care poate fi un controller logic programabil, adică fără intervenţie mecanică.

Notă Definiţia anterioară nu include următoarele dispozitive:

1. mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

2.  mecanisme de manipulare cu secvenţă fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile ori modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3.  mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă şi cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Mişcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mişcărilor şi alegerea traiectoriilor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configuraţiei programate. Variaţiile sau modificările configuraţiei programate (de exemplu: schimbarea camelor sau tijelor) pe una sau mai multe axe de mişcare sunt realizate exclusiv prin operaţii mecanice;

4.  mecanisme de manipulare cu secvenţă variabilă ce nu sunt servoasistate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mişcări sunt programate şi limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvenţa este iniţiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;

5. cărucioare-macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcţionând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinare şi concepute pentru accesul la conţinutul acestor compartimente în vederea stocării sau prelevării.

„Sisteme automate de comandă şi control" (ML11)

Sisteme electronice, în care intră, este procesată şi transmisă o informaţie esenţială pentru o operaţiune de luptă eficientă a unei grupări, formaţii majore, formaţii tactice, unităţi, nave, subunităţi sau a unor arme comandate. Aceasta se realizează prin utilizarea unui computer şi a altor hardware specializate să sprijine funcţionarea unei organizaţii militare de comandă şi control. Principalele funcţii ale unui sistem automat de comandă şi control sunt: colectarea, acumularea, stocarea, procesarea automate şi eficiente ale informaţiei; afişarea pe ecran a situaţiei şi circumstanţelor care afectează pregătirea şi desfăşurarea operaţiunilor de luptă; calcule la nivel operativ şi tactic pentru alocarea de resurse elementelor şi grupărilor prin ordin operativ de luptă sau desfăşurarea pentru luptă conform misiunii ori stadiului operaţiunii; pregătirea datelor pentru aprecierea situaţiei şi luarea deciziei în orice moment pe timpul operaţiunii sau luptei; simularea pe computer a operaţiunilor de luptă.

„Software" (ML21)

O colecţie de unu sau mai multe „programe" ori „microprograme" stocate pe orice suport accesibil.

Note tehnice

1. „Program" reprezintă o secvenţă de instrucţiuni pentru transformarea sau convertirea unui proces într-o formă executabilă de către un computer electronic.

2.  „Microprogram" reprezintă o secvenţă de instrucţiuni elementare păstrate în mediu special, a cărei execuţie se iniţiază prin introducerea registrului cu instrucţiuni de referinţă.

„Supraconductor" (ML18, ML20)

Se referă la materiale (adică metale, aliaje sau compuşi) care îşi pot pierde în totalitate rezistenţa electrică (adică pot căpăta o conductivitate electrică infinită şi pot transporta curenţi electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

Notă tehnică

Starea „supraconductoare" a unui material este caracterizată individual de o „temperatură critică", un câmp magnetic critic, care este funcţie de temperatură, şi de densitatea critică a curentului, care este în acelaşi timp funcţie de câmpul magnetic şi de temperatură.

„Tehnologie" (ML22)

Informaţii specifice necesare pentru „dezvoltarea", „producţia" sau „utilizarea" unui produs. Informaţiile iau forma de date tehnice sau asistenţă tehnică.

Note tehnice

1. „Datele tehnice" se prezintă sub forma unor planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte şi specificaţii tehnice, manuale şi instrucţiuni scrise sau înregistrate pe suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

2. „Asistenţa tehnică" se prezintă sub formă de instrucţiuni, procedee practice, instruire, cunoştinţe aplicate, servicii de consultanţă. „Asistenţa tehnică"poate implica un transfer de „date tehnice".

„Tuburi intensificatoare de imagine din prima generaţie" (ML15)

Tuburi cu focalizare electrostatică, utilizând la intrare şi ieşire fibre optice sau plăcuţe cu suprafaţă din sticlă, fotocatozi multialcalini (S-20 sau S-25), fără a avea amplificare cu plăcuţe microcanal.

„Utilizare" (ML21, ML22)

Exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întreţinerea (verificarea), repararea, revizia generală şi modernizarea.

„Vehicule mai uşoare decât aerul" (ML10)

Baloane şi nave aeriene care utilizează pentru ridicare aer cald sau gaze mai uşoare decât aerul, cum ar fi heliu sau hidrogen.

„Vectori de expresie" (ML7)

Purtători (de exemplu, o plasmidă sau un virus) utilizaţi pentru a introduce material genetic în celule-gazdă.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1607/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1607 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu