Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1607 din 4 decembrie 2008

privind inscrierea in domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pentru centrele judetene aflate in subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor parti din acestea, care au trecut in proprietatea publica a statului prin hotarari ale consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale, precum si prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 60/2008

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 17 decembrie 2008Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru centrele judeţene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părţi din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 60/2008, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

DATELE   DE   IDENTIFICARE

a unor imobile sau a unor părţi din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 60/2008 şi care se înscriu în domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru centrele judeţene aflate în subordinea acesteia

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

ARAD

1.

Comuna Gurahonţ,

str. Gelu Rănoiu

nr. 17 A,

judeţul Arad

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gurahonţ nr. 30/30.05.2008

Consiliul Local al Comunei Gurahonţ, judeţul Arad

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Arad

767 m2 teren

Inscris în CF. nr. 703 Gurahonţ,

nr. top. 138/9/b/1/b/19/2/2/6 - lotul 2

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

ARGEŞ

2.

Oraşul Costeşti, Str. Pieţii, judeţul Argeş

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Costeşti nr. 18/28.05.2008

Consiliul Local al Oraşului Costeşti, judeţul Argeş

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Argeş

507 m2 teren

Inscris în CF. nr. 8855

3.

Municipiul Câmpulung, Sos. Naţională

nr. 108, judeţul Argeş

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Câmpulung nr. 98/26.05.2008

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, judeţul Argeş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Argeş

1.000 m2 teren

4.

Comuna Vedea, satul

Vedea,

judeţul Argeş

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

nr. 21/28.05.2008

Consiliul Local al Comunei Vedea, judeţul Argeş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Argeş

767 m2 teren

BACĂU

5.

Comuna Stănişeşti, judeţul Bacău

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Stănisesti nr. 15/12.05.2008

Consiliul Local

al Comunei Stănişeşti,

judeţul Bacău

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Bacău

700 in2 teren

6.

Municipiul Moineşti,

str. Eremia Grigorescu,

judeţul Bacău

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Moineşti nr. 48/10.07.2008

Consiliul Local

al Municipiului

Moineşti, judeţul Bacău

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Bacău

1.000 in2 teren

BISTRIŢA-NĂSĂUD

7.

Comuna Teaca nr. 598,

judeţul Bistriţa-Năsăud

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Teaca nr. 18/8.05.2008

Consiliul Local al Comunei Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud

1.000 m2 teren

Inscris în CF. nr. 39910 Teaca

Parcela cadastrală 421, 422

8.

Comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Lechinţa nr. 16/27.05.2008

Consiliul Local

al Comunei Lechinţa,

judeţul Bistriţa-Năsăud

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Bistriţa-Năsăud

1.000 m2 teren

Inscris în CF. nr. 2857

Nr. topo 835/1 şi 835/2

BIHOR

9.

Municipiul Marghita,

Str. Eroilor f.n., judeţul

Bihor

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Marghita nr. 19/24.07.2008

Consiliul Local al Municipiului Marghita, judeţul Bihor

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Bihor

300 m2 teren

Inscris în CF. nr. 5056

Nr. topo 65/3

10.

Municipiul Beiuş,

str. Târgu Mare

nr. 7, judeţul Bihor

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Beius nr. 41/22.10.2008

Consiliul Local

al Municipiului Beiuş,

judeţul Bihor

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Bihor

505 m2 teren

Inscris în CF nr. 7023 Beiuş,

nr. cad. 1116

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

BOTOŞANI

11.

Comuna Truşeşti,

DN 29D Truşeşti-

Ştefăneşti, judeţul

Botoşani

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Trusesti nr. 38/27.05.2008

Consiliul Local al

Comunei Truşeşti,

judeţul Botoşani

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Botoşani

1.130 m2 teren

Parcela cadastrală 658/1

12.

Municipiul Dorohoi,

str. CD. Ghereaf.n.,

judeţul Botoşani

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Dorohoi nr. 127/13.05.2008

Consiliul Local

al Municipiului Dorohoi,

judeţul Botoşani

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Botoşani

500 m2 teren

Parcela cadastrală 2237

13.

Comuna Suliţa, DJ 297

Botoşani-Todireni,

judeţul Botoşani

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Suliţa nr. 27/26.05.2008

Consiliul Local

al Comunei Suliţa,

judeţul Botoşani

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Botoşani

500 m2 teren

Parcela cadastrală 561

14.

Oraşul Flămânzi, DN

29B Botoşani-Iaşi,

judeţul Botoşani

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Flămânzi nr. 32/29.05.2008

Consiliul Local

al Oraşului Flămânzi,

judeţul Botoşani

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Botoşani

491 m2 teren

Parcela cadastrală 653

BRAŞOV

15.

Municipiul Făgăraş,

Str. Azotului nr. 1,

judeţul Braşov

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Făgăraş nr. 96/20.05.2008

Consiliul Local

al Municipiului

Făgăraş, judeţul

Braşov

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Braşov

500 m2 teren

Inscris în CF nr. 10901 Nr. topo

698/1/692/2

16.

Comuna Tărlungeni,

Str. Zizinului nr. 1,

judeţul Braşov

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Tărlungeni nr. 20/14.08.2008

Consiliul Local

al Comunei Tărlungeni,

judeţul Braşov

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Braşov

500 m2 teren

Inscris în CF nr. 2196

Nr. topo 1003/14/1/1

BRĂILA

17.

Comuna Cireşu, satul Cireşu, judeţul Brăila

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Cireşu nr. 12/29.05.2008

Consiliul Local

al Comunei Cireşu,

judeţul Brăila

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Brăila

1.000 m2 teren

Tarlaua 260

BUZÂU

18.

Comuna Beceni, satul

Gura Dimienii, judeţul

Buzău

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Beceni nr. 23/20.05.2008

Consiliul Local al

Comunei Beceni,

judeţul Buzău

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Buzău

Suprafaţa construită 174,36 m2 Suprafaţă curte = 1.138 m2

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

19.

Oraşul Pogoanele, judeţul Buzău

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Pogoanele nr. 21/20.05.2008

Consiliul Local

al Oraşului Pogoanele,

judeţul Buzău

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Buzău

1.552,50 m2 teren

Cvartalul 23, parcela 3096/1

20.

Comuna Mihăileşti, judeţul Buzău

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Mihăileşti nr. 31/27.05.2008

Consiliul Local

al Comunei Mihăileşti,

judeţul Buzău

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Buzău

500 m2 teren

Blocul fizic 284, tarlaua nr. 1,

parcela 32

CARAŞ-SEVERIN

21.

Comuna Domaşnea, judeţul Caraş-Severin

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Domaşnea nr. 17/21.05.2008

Consiliul Local al Comunei Domaşnea, judeţul Caraş-Severin

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Caraş-Severin

720 m2 teren

Inscris în CF nr. 1177/4478

Domaşnea

22.

Comuna Bozovici, judeţul Caraş-Severin

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Bozovici nr. 19/28.05.2008

Consiliul Local al Comunei Bozovici, judeţul Caraş-Severin

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Caraş-Severin

1.000 m2 teren

Inscris în CF. nr. 1527

Transmis din CF. nr. 1092 Bozovici

conform act dezmembrare nr. 1.069/2007

Nr. topo. 1203

23.

Oraşul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Oravita nr. 51/31.05.2007

Consiliul Local

al Oraşului Oraviţa,

judeţul Caraş-Severin

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Caraş-Severin

1.000 m2 teren

Inscris în CF nr. 211 Oraviţa

Nr. cad. 915, nr. top (1987/1-1988-1989/1)/a

CLUJ

24.

Municipiul Gherla,

Str. Codrului nr. 1,

judeţul Cluj

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Gherla nr. 89/10.07.2008

Consiliul Local al Municipiului Gherla, judeţul Cluj

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Cluj

1.000 m2 teren

Inscris în CF 1466 Gherla

Nr. top. 1140/2/12/1/35/1/1/1/2

CONSTANŢA

25.

Comuna Cogealac, Str. Mare nr. 104 A, judeţul Constanţa

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Cogealac nr. 26/14.05.2008

Consiliul Local

al Comunei Cogealac,

judeţul Constanţa

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Constanţa

500 m2 teren

26.

Oraşul Băneasa,

Str. Trandafirilor nr. 55,

judeţul Constanţa

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Băneasa nr. 29/27.05.2008

Consiliul Local

al Oraşului Băneasa,

judeţul Constanţa

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Constanţa

1.000 m2 teren

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

27.

Oraşul Negru Vodă,

Str. Gladiolelor nr. 1A,

judeţul Constanţa

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Negru Vodă nr. 15/26.02.2008

Consiliul Local al

Oraşului Negru Vodă,

judeţul Constanţa

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Constanţa

759 m2 teren

28.

Oraşul Hârşova,

str. Prospectul Dunării,

judeţul Constanţa

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Hârsova nr. 127/25.09.2008

Consiliul Local al Oraşului Hârşova, judeţul Constanţa

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Constanţa

1.000 m2 teren

COVASNA

29.

Oraşul Intorsura

Buzăului, Str. Rândunelelor, judeţul Covasna

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Intorsura Buzăului

nr. 16/12.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Intorsura

Buzăului, judeţul

Covasna

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Covasna

1.000 m2 teren

Inscris în CF nr. 3979,

Buzăul Ardelean

Nr. topo 2363/3/353/2/3;

2363/3/354/1; 2363/3/354/2

30.

Oraşul Baraolt, judeţul Covasna

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Baraolt nr. 43/20.05.2008

Consiliul Local al Oraşului Baraolt, judeţul Covasna

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Covasna

525 m2 teren

Inscris în CF nr. 4030/b, parcela nr. 2,

Nr. topo. 76/2/2/1/2

31.

Municipiul Târgu

Secuiesc, str. Kanta

nr. 25/A, judeţul

Covasna

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Târgu Secuiesc

nr. 96/12.08.2008

Consiliul Local al

Municipiului Târgu

Secuiesc, judeţul

Covasna

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Covasna

950 m2 teren

Inscris în CF nr. 1458

Târgu Secuiesc Nr. topo. 1459/1, 1459/2

MBOVIŢA

32.

Municipiul Moreni, Str. Petrolului f.n., judeţul Dâmboviţa

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Moreni nr. 90/29.09.2008

Consiliul Local al Municipiului Moreni, judeţul Dâmboviţa

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Dâmboviţa

691 m2 teren

DOLJ

33.

Oraşul Şegarcea,

Str. Unirii nr. 41,

judeţul Dolj

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Şegarcea nr. 59/29.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Şegarcea,

judeţul Dolj

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Dolj

1.000 m2 teren

GALAŢI

34.

Oraşul Bereşti,

Str. Culturii,

judeţul Galaţi

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Beresti nr. 20/22.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Bereşti,

judeţul Galaţi

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Galaţi

1.000 m2 teren

Cvartalul 32, parcela 13

35.

Oraşul Târgu Bujor,

Str. Pieţei, judeţul

Galaţi

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Târgu Bujor nr. 52/14.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Târgu Bujor,

judeţul Galaţi

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Galaţi

1.000 m2 teren

Tarlaua 16, parcela 247

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

36.

Municipiul Tecuci,

str. Gheorghe Petraşcu

nr. 66-68,

judeţul Galaţi

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Tecuci nr. 54/29.05.2008

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Galaţi

857 m2 teren

GORJ

37.

Oraşul Turceni, judeţul Gorj

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Turceni nr. 85/23.05.2008

Consiliul Local

al Oraşului Turceni,

judeţul Gorj

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Gorj

1.000 m2 teren

Ce 2275/3

38.

Oraşul Novaci, Str. Gruiului, judeţul Gorj

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Novaci nr. 20/28.08.2008

Consiliul Local

al Oraşului Novaci,

judeţul Gorj

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Gorj

770 m2 teren

HARGHITA

39.

Comuna Sanmartin, judeţul Harghita

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Sanmartin nr. 18/14.05.2008

Consiliul Local

al Comunei Sanmartin,

judeţul Harghita

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Harghita

500 m2 teren

Inscris în CF.

nr. 115/N şi nr. cad. 226 Sanmartin

40.

Municipiul Topliţa,

Str. Sportivilor f.n.,

judeţul Harghita

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Toplita

nr. 68/9.05.2008

Consiliul Local

al Municipiului Topliţa,

judeţul Harghita

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Harghita

600 m2 teren

Inscris în CF nr. 7481/H

Nr. topo. 742/1, 817/2/2/1, 818/2/2/1

HUNEDOARA

41.

Comuna llia, str. Ştefan cel Mare, judeţul Hunedoara

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei llia

nr. 24/28.05.2008

Consiliul Local

al Comunei llia,

judeţul Hunedoara

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Hunedoara

600,21 m2 teren

Inscris în CF. nr. 350 llia

Nr. topo.(114, 115/1)/2

42.

Oraşul Petrila, Str. Republicii f.n., judeţul Hunedoara

Hotărârea Consiliului

Local

al Oraşului Petrila

nr. 111/24.07.2008

Consiliul Local al Oraşului Petrila, judeţul Hunedoara

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Hunedoara

1.000 m2 teren

Inscris în CF nr. 3848 Petrila

Nr. topo. 32/52/2/5/1/e/16

IAŞI

43.

Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Răducăneni nr. 34/22.05.2008

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Iaşi

755 m2 teren

Tarlaua 101;

Parcela 3146 - Cc

44.

Municipiul Paşcani,

Str. Gării nr. 42C,

judeţul Iaşi

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Paşcani nr. 74/27.05.2008

Consiliul Local

al Municipiului

Paşcani, judeţul Iaşi

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Iaşi

1,000 m2 teren

Tarlaua 79;

parcela 3181

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

45.

Comuna Grajduri, judeţul Iaşi

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Grajduri nr. 22/21.05.2008

Consiliul Local al

Comunei Grajduri,

judeţul Iaşi

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Iaşi

2.650 m2 teren

Tarlaua 43;

parcela CC-1047 din 1048 (Ps)

46.

Oraşul Buftea, Aleea

Scolii nr. 2-4, judeţul

Ilfov

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Buftea ' nr. 20/31.07.2008

Consiliul Local al

Oraşului Buftea,

judeţul Ilfov

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Ilfov

600 m2 teren

MARAMUREŞ

47.

Oraşul Ulmeni, judeţul Maramureş

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Ulmeni nr. 18/13.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Ulmeni,

judeţul Maramureş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Maramureş

1.612 m2 teren

Inscris în CF. nr. 233

Nr. topo. 509/a/4/3

48.

Comuna Ocna

Şugatag, str. Dragoş

Vodă nr. 9A, judeţul

Maramureş

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Ocna Şugatag

nr. 29/20.05.2008

Consiliul Local al

Comunei Ocna

Şugatag, judeţul

Maramureş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Maramureş

1.064 m2 teren

Număr cadastral 3679

Inscris în CF. nr. 1124

Nr. topo 218/2/1 şi 219/1

NEAMŢ

49.

Oraşul Roznov,

Str. Tineretului, judeţul

Neamţ

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Roznov nr. 30/7.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Roznov,

judeţul Neamţ

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Neamţ

620 m2 teren

CCI nr. 972

50.

Comuna Moldoveni, judeţul Neamţ

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Moldoveni nr. 19/7.05.2008

Consiliul Local al

Comunei Moldoveni,

judeţul Neamţ

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Neamţ

1.500 m2 teren

Sola 23, parcela 423/2

51.

Oraşul Bicaz, judeţul Neamţ

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului Bicaz

nr. 40/15.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Bicaz, judeţul

Neamţ

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Neamţ

500 m2 teren

Situat în locul

denumit „Punct piaţă"

52.

Municipiul Roman,

str. Victor Hugo nr. 13,

judeţul Neamţ

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Roman nr. 64/16.05.2008

Consiliul Local al

Municipiului Roman,

judeţul Neamţ

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Neamţ

417 m2 teren

PRAHOVA

53.

Oraşul Vălenii de Munte, bd. Nicolae lorganr. 158-160,

judeţul Prahova

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 60/30.05.2008

Consiliul Judeţean Prahova

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Prahova

Suprafaţa construită = 96,28 m2

Suprafaţa utilă = 71,83 m2

Teren aferent 330 m2

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

54.

Municipiul Ploieşti,

Bd. Independenţei

nr. 12, judeţul Prahova

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 60/30.05.2008

Consiliul Judeţean Prahova

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Prahova

Suprafaţa construită = 834 m2

Suprafaţa desfăşurată = 834 m2

Teren aferent = 615,53 m2

55.

Oraşul Urlaţi,

Str. 30 Decembrie,

judeţul Prahova

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului Urlaţi

nr. 56/22.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Urlaţi, judeţul

Prahova

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura, Centrul Judeţean Prahova

700 m2 teren

56.

Municipiul Câmpina,

Str. Petrolistului f.n.,

judeţul Prahova

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Câmpina nr. 89/22.05.2008

Consiliul Local al

Municipiului Câmpina

judeţul Prahova

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura, Centrul

Judeţean Prahova

600 m2 teren

SĂLAJ

57.

Comuna Ileanda, judeţul Sălaj

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Ileanda nr. 16/28.05.2008

Consiliul Local al

Comunei Ileanda,

judeţul Sălaj

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Sălaj

700 m2 teren intravilan

Situat în locul denumit „Grădina morii"

58.

Oraşul Şimleu

Silvaniei, str. Nicolae

Bălcescu, judeţul Sălaj

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului

Simleu Silvaniei

nr. 64/22.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Şimleu

Silvaniei, judeţul Sălaj

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Sălaj

1.000 m2 teren

Nr. top. 358/1/1/c

SATU MARE

59.

Comuna Turţ, judeţul Satu Mare

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Turt

nr. 18/29.04.2008

Consiliul Local al

Comunei Turţ, judeţul

Satu Mare

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Satu Mare

1.000 m2 teren

Inscris în CF. nr. 3394

Nr. topo 1189/3

SUCEAVA

60.

Municipiul Câmpulung

Moldovenesc,

str. Ştefan cel Mare,

judeţul Suceava

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Câmpulung Moldovenesc

nr. 90/16.05.2008

Consiliul Local al

Municipiului Câmpulung

Moldovenesc, judeţul

Suceava

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Suceava

2.000 m2 teren

Inscris în CF. nr. 482

Nr. topo. 2685/1468

61.

Municipiul Vatra

Dornei, Str. Oborului

nr. 11, judeţul Suceava

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Vatra Dornei nr. 127/28.08.2008

Consiliul Local al

Municipiului Vatra

Dornei, judeţul

Suceava'

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul Judeţean Suceava

500 m2 teren

TELEORMAN

62.

Municipiul Turnu

Măgurele, Str. Chimiei

nr. 21, judeţul

Teleorman

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Turnu Măgurele

nr. 99/23.05.2008

Consiliul Local al

Municipiului Turnu

Măgurele, judeţul

Teleorman

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultura, Centrul

Judeţean Teleorman

980 m2 teren

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

63.

Municipiul Roşiori

de Vede, str. Sf. Teodor f.n., judeţul Teleorman

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului

Roşiori de Vede

nr. 76/31.05.2008

Consiliul Local al

Municipiului Roşiori

de Vede, judeţul

Teleorman

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Teleorman

780 m2 teren

64.

Oraşul Videle, str. Florilor nr. 46, judeţul Teleorman

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Videle nr. 23/22.08.2008

Consiliul Local al

Oraşului Videle,

judeţul Teleorman

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Teleorman

520 m2 teren

TIMIŞ

65.

Oraşul Recaş, judeţul Timiş

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Recas nr. 75/27.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Recaş,

judeţul Timiş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Timiş

1.000 m2 teren

Inscris în CF. nr. 4693 Recas

Nr. cadastral 2470-2471/13/35/1

66.

Oraşul Sânnicolau

Mare, str. Miron Costin

nr. 4, judeţul Timiş

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Sânnicolau Mare nr. 31/15.05.2008

Consiliul Local al Oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Timiş

1.000 m2 teren

Inscris în CF nr. 8299 Nr. top. 12665-2973/1/d

67.

Oraşul Jimbolia,

str. Spre Nord,

judeţul Timiş

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Jimbolia nr. 146/15.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Jimbolia,

judeţul Timiş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Timiş

600 m2 teren

Inscris în CF nr. 3218 Jimbolia,

Nr. topo. 262/1/1

68.

Oraşul Făget, judeţul Timiş

Hotărârea Consiliului

Local al Oraşului Făget

nr. 37/12.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Făget,

judeţul Timiş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Timiş

1.330 m2 teren

Parcela 1898 intravilan

69.

Municipiul Lugoj,

Str. Timişoarei nr. 124,

judeţul Timiş

Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului Lugoj nr. 13/37.07.2008

Consiliul Local al

Municipiului Lugoj,

judeţul Timiş

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Timiş

1.000 m2 teren

Inscris în CF nr. 10588 LR.

Nr. top. 9031

TULCEA

70.

Comuna Baia, Str. Republicii, judeţul Tulcea

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Baia

nr. 21/19.05.2008

Consiliul Local al Comunei Baia, judeţul Tulcea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Tulcea

1.000 m2 teren

Tarlaua T5, parcela Cc 112

71.

Comuna Horia, judeţul Tulcea

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Horia nr. 8/17.07.2008

Consiliul Local al Comunei Horia, judeţul Tulcea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Tulcea

580 m2 teren

Tarlaua 19, parcela 565

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Hotărârea Consiliului

Local

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

72.

Comuna Topolog, judeţul Tulcea

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Topolog nr. 15/15.05.2008

Consiliul Local al

Comunei Topolog,

judeţul Tulcea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Tulcea

1.000 m2 teren

Tarlaua 12,

parcela 344-345

VASLUI

73.

Oraşul Negreşti,

str. Ion Creangă nr. 2,

judeţul Vaslui

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Negreşti nr. 48/19.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Negreşti,

judeţul Vaslui

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Vaslui

600 m2 teren

74.

Oraşul Murgeni,

str. Emil Juvara,

judeţul Vaslui

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Murgeni nr. 20/18.05.2007

Consiliul Local al

Oraşului Murgeni,

judeţul Vaslui

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Vaslui

770 m2 teren

VÂLCEA

75.

Oraşul Brezoi,

Str. Unirii - Piaţa

alimentară,

judeţul Vâlcea

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Brezoi nr. 51/14.05.2008

Consiliul Local al Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Vâlcea

530,41 m2 teren

76.

Oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Bălceşti nr. 28/29.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Bălceşti,

judeţul Vâlcea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Vâlcea

829,49 m2 teren

Tarlaua 24, parcela 697/1

77.

Oraşul Horezu, judeţul Vâlcea

Hotărârea Consiliului Local al Oraşului

Horezu nr. 31/12.05.2008

Consiliul Local al

Oraşului Horezu,

judeţul Vâlcea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Vâlcea

240 m2 teren

VRANCEA

78.

Satul Vidra, comuna Vidra, judeţul Vrancea

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei Vidra

nr. 13/8.06.2007

Consiliul Local al Comunei Vidra, judeţul Vrancea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Vrancea

540 m2 teren

Tarlaua 26, parcela 826% Cc

79.

Comuna Vulturu, judeţul Vrancea

Hotărârea Consiliului Local al Comunei

Vulturu nr. 11/6.05.2008

Consiliul Local al Comunei Vulturu, judeţul Vrancea

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură, Centrul Judeţean Vrancea

576 m2 teren

Tarlaua 33, parcela 1845 Cc


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1607/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1607 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1607/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu