Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1584 din 8 decembrie 2005

pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizare a Asistentei Acordate Victimelor Traficului de Persoane

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din 4 ianuarie 2006


SmartCity3

 
    
    În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,
    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
    Art. 1. - (1) Se înfiinteaza Agentia Nationala de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizare a Asistentei Acordate Victimelor Traficului de Persoane, denumita în continuare Agentie, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizarea Protectiei Victimelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, denumit în continuare Oficiu.
    (2) La data la care Agentia devine operationala Oficiul se desfiinteaza.
    Art. 2. - (1) Agentia are ca scop coordonarea si evaluarea activitatilor de prevenire a traficului de persoane si monitorizarea asistentei acordate victimelor acestuia.
    (2) Agentia coopereaza cu organizatiile neguvernamentale române si straine, precum si cu organizatiile interguvernamentale în vederea constientizarii opiniei publice asupra fenomenului si consecintelor acestuia.
    Art. 3. - (1) Pentru realizarea scopului sau, Agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, pe baza propunerilor ministerelor cu atributii în domeniu, proiectul Strategiei nationale de prevenire a traficului de persoane si de asistenta a victimelor acestuia, denumita în continuare Strategie nationala, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, dupa consultarea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, denumit în continuare Grup interministerial, constituit în baza Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.299/2003;
    b) coordoneaza activitatea de prevenire a traficului de persoane la nivel national si monitorizeaza asistenta acordata victimelor traficului de persoane, urmarind îndeplinirea obiectivelor prevazute în planurile nationale de actiune întocmite în baza Strategiei nationale;
    c) elaboreaza proiectul standardelor nationale în domeniu pe care îl supune aprobarii Guvernului, dupa consultarea Grupului interministerial;
    d) colecteaza, stocheaza, proceseaza si analizeaza date si informatii cu caracter statistic în domeniul sau de competenta;
    e) efectueaza studii si cercetari privind diagnoza si evolutia fenomenului traficului de persoane;
    f) faciliteaza schimbul de date si informatii cu caracter statistic între institutiile cu competente în domeniu, din tara si din strainatate;
    g) formuleaza propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei în domeniul sau de activitate;
    h) difuzeaza, în conditiile legii, date si informatii cu caracter oficial în domeniul prevenirii traficului de persoane si al asistarii victimelor acestuia;
    i) elaboreaza raspunsurile la chestionare, precum si rapoartele de tara în domeniul traficului de persoane;
    j) dezvolta programe proprii pentru realizarea activitatilor de prevenire a traficului de persoane si de acordare a asistentei victimelor traficului de persoane si sprijina, la cerere, programele în derulare;
    k) sprijina activitatea de informare privind drepturile persoanelor - victime ale traficului, atât în tara, cât si în strainatate;
    l) sprijina, la cerere, structurile specializate din cadrul politiei prin asigurarea resurselor necesare desfasurarii activitatilor de prevenire si furnizeaza, la cerere, date statistice necesare elaborarii orientarii manageriale la nivelul structurilor specializate în combaterea traficului de persoane;
    m) desfasoara activitati de cooperare internationala în domeniul de competenta.
    (2) Agentia exercita si alte atributii potrivit legii.
    Art. 4. - (1) Agentia este condusa de un presedinte, asimilat ca salarizare cu functia de director general în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Presedintele este numit prin ordin al ministrului administratiei si internelor si este subordonat nemijlocit acestuia.
    (3) Presedintele Agentiei este coordonatorul national al activitatii de prevenire a traficului de persoane si de acordare a protectiei si asistentei victimelor traficului de persoane.
    (4) Presedintele este ordonator secundar de credite si reprezinta Agentia în raporturile cu persoane fizice si persoanele juridice publice si private din tara si din strainatate.
    Art. 5. - (1) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    (2) Presedintele Agentiei este sprijinit în activitatea sa de un director general adjunct, care este si înlocuitorul de drept al acestuia.
    (3) Presedintele Agentiei îndeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) conduce întreaga activitate a Agentiei;
    b) coordoneaza activitatea de elaborare a Strategiei nationale, precum si a planurilor nationale de actiune si actioneaza pentru aplicarea acestora;
    c) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu;
    d) urmareste si controleaza aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale în domeniu la care România este parte;
    e) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual al Agentiei;
    f) aproba statul de functii al Agentiei, numeste si elibereaza din functie personalul acesteia.
    Art. 6. - (1) Agentia devine operationala începând cu data de 1 ianuarie 2006.
    (2) În cadrul Agentiei se înfiinteaza 8 compartimente regionale, fara personalitate juridica, a caror organizare se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.
    (3) Personalul Agentiei este format din functionari publici, functionari publici cu statut special si personal contractual.
    (4) Salarizarea personalului prevazut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecarei categorii de personal existente în cadrul Agentiei.
    (5) Numarul maxim de posturi al Agentiei este de 50, dintre care 34 în aparatul central, iar 16 în cele 8 compartimente regionale.
    (6) Asigurarea numarului de posturi prevazut la alin. (5) se face prin redistribuire, în limita numarului maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor prin legea bugetului de stat.
    (7) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
    Art. 7. - (1) Institutiile publice centrale si locale, precum si organizatiile neguvernamentale cu responsabilitati în lupta împotriva traficului de persoane furnizeaza, la cererea Agentiei, datele referitoare la traficul de persoane, în raport cu atributiile specifice.
    (2) La solicitarea Agentiei, institutiile prevazute la alin. (1) participa cu specialisti, precum si cu asistenta tehnica si logistica la desfasurarea activitatilor impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile nationale de actiune.
    (3) Activitatile prevazute la alin. (2) se desfasoara fara a se produce imixtiuni în competentele si activitatile specifice fiecarei institutii.
    Art. 8. - (1) Agentia este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
    (2) Agentia poate primi fonduri externe nerambursabile, donatii, sponsorizari si alte surse, conform legii.
    (3) Spatiile necesare functionarii Agentiei si structurilor teritoriale se asigura prin achizitionare, închiriere si/sau transmitere în administrare.
    (4) Agentia are în dotare un numar de autoturisme determinat în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte bunuri, mobilier, aparatura, echipamente electronice si tehnica de calcul necesare functionarii acesteia în conditii optime.
    Art. 9. - (1) La data operationalizarii Agentia preia atributiile Oficiului.
    (2) Personalul Oficiului poate fi mutat sau transferat în cadrul Agentiei, în conditiile legii, cu acordul celui în cauza.
    Art. 10. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri ministrul administratiei si internelor numeste presedintele Agentiei.
    (2) În termen de 30 de zile de la data la care devine operationala, Agentia elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    PRIM-MINISTRU
    CALIN POPESCU-TARICEANU
    Contrasemneaza:
   
    p. Ministrul administratiei si internelor,
    Paul Victor Dobre,
    secretar de stat
   
    Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
    Gheorghe Barbu
   
    p. Ministrul finantelor publice,
    Catalin Doica,
    secretar de stat

   
    ANEXA
    STRUCTURA ORGANIZATORICA
    a Agentiei Nationale de Prevenire a Traficului de Persoane si Monitorizare a Asistentei Acordate Victimelor Traficului de Persoane
    Numarul maxim de posturi al Agentiei = 50,
    dintre care 34 în aparatul central, iar 16
    în cele 8 compartimente regionale
   
   


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1584/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1584 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu