Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1563 din  8 decembrie 2005

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetarii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1119 din 12 decembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetarii pe anul 2005, la capitolul 57.01 "Invatamant" cu suma de 13.000 mii lei (RON), din care la titlul "Transferuri", articolul 40.57 "Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului superior" cu suma de 5.280,4 mii lei (RON) si la titlul 70 "Cheltuieli de capital" cu suma de 7.719,6 mii lei (RON), din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2005.
    (2) Suma de 7.719,6 mii lei (RON), prevazuta la alin. (1), va fi utilizata pentru finantarea unor obiective de investitii, consolidari, dotari si reabilitari de imobile din invatamantul preuniversitar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetarii pe anul 2005.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mihail Hardau

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Obiectivele de investitii, consolidarile, dotarile si reabilitarile de imobile din invatamantul preuniversitar, finantate in anul 2005 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2005

                                                                    mii lei RON
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | JUDETUL  | Obiectivul                              | Natura    | Suma   |
|crt.|          |                                         | lucrarilor| alocata|
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    |          | TOTAL                                   |           | 7719,6 |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | ALBA     | Total ISJ ALBA                          |           |  400   |
|    |          |                                         |           |________|
|  1 |          | Sediul ISJ - Vechea Prefectura          |           |        |
|    |          | mun. Alba-Iulia                         |Consolidare|  250   |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
|  2 |          | Instalatie interioara de incalzire la   |           |        |
|    |          | Scoala Generala nr. 3 "Avram Iancu"     |           |        |
|    |          | mun. Alba-Iulia                         |Reabilitare|  150   |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | ARAD     | Total ISJ ARAD                          |           |  450   |
|    |          |                                         |           |________|
|  3 |          | Extindere si modernizare Centrul Scolar |           |        |
|    |          | Ineu                                    |Obiectiv   |  250   |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
|  4 |          | Gradinita PP 23 Arad                    |Reabilitare|   50   |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
|  5 |          | CT Grup Scolar Agricol loc. Santana     |Reabilitare|  150   |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | BRASOV   | Total ISJ BRASOV                        |           |   200  |
|    |          |                                         |           |________|
|  6 |          | CCD + Sediu ISJ Brasov, mun. Brasov     |Consolidare|   200  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | BACAU    | Total ISJ BACAU                         |           |    30  |
|    |          |                                         |           |________|
|  7 |          | Clubul Elevilor oras Moinesti           |Reabilitare|    30  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | CALARASI | Total ISJ CALARASI                      |           |    40  |
|    |          |                                         |           |________|
|  8 |          | CSS Oltenita, mun. Oltenita             |Reabilitare|    40  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | CLUJ     | Total ISJ CLUJ                          |           |   330  |
|    |          |                                         |           |________|
|  9 |          | Liceu "Tiberiu Popoviciu"- sala de sport|           |        |
|    |          | mun. Cluj-Napoca                        |Reabilitare|    80  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 10 |          | Scoala cu 16 sali clasa Huedin          |Obiectiv   |   250  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | CONSTANTA| Total ISJ CONSTANTA                     |           |   500  |
|    |          |                                         |           |________|
| 11 |          | Gradinita loc. Costinesti               |Obiectiv   |   200  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 12 |          | Cons. si reamenajare sediu ISJ          |           |        |
|    |          | mun. Constanta                          |Consolidare|   200  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 13 |          | Scoala loc. Harsova                     |Reabilitare|   100  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | COVASNA  | Total ISJ COVASNA                       |           |   130  |
|    |          |                                         |           |________|
| 14 |          | Scoala cu 24 sali clasa                 |           |        |
|    |          | loc. Targu Secuiesc                     |Obiectiv   |   130  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | DAMBOVITA| Total ISJ DAMBOVITA                     |           |   145  |
|    |          |                                         |           |________|
| 15 |          | CT Scoala cu clase I - VIII,            |           |        |
|    |          | com. Lucieni                            |Reabilitare|    80  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 16 |          | Gradinita sat Butoiul de Jos,           |           |        |
|    |          | com. Hulubesti                          |Obiectiv   |    65  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | GALATI   | Total ISJ GALATI                        |           |   270  |
|    |          |                                         |           |________|
| 17 |          | CT Palatul Copiilor mun. Galati         |Reabilitare|   150  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 18 |          | Sarpanta la CSS oras Tecuci             |Reabilitare|   120  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | GIURGIU  | Total ISJ GIURGIU                       |           |   210  |
|    |          |                                         |           |________|
| 19 |          | CT Scoala sat Roata, com. Roata de Jos  |Reabilitare|    16  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 20 |          | CT Scoala sat Cartojani,                |           |        |
|    |          | com. Roata de Jos                       |Reabilitare|    20  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 21 |          | CT Scoala sat Floresti, com. Floresti   |           |        |
|    |          | Stoienesti                              |Reabilitare|    16  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 22 |          | CT Scoala sat Sadina, com. Roata de Jos |Reabilitare|     7  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 23 |          | CT Scoala sat Stoienesti, com. Floresti |           |        |
|    |          | Stoienesti                              |Reabilitare|    16  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 24 |          | CT Scoala sat Palanca, com. Floresti    |           |        |
|    |          | Stoenesti                               |Reabilitare|     8  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 25 |          | CT Scoala com. Bolintin Deal            |Reabilitare|    16  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 26 |          | CT Gradinita com. Bolintin Deal         |Reabilitare|     5  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 27 |          | CT Scoala com. Calugareni               |Reabilitare|    12  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 28 |          | CT Liceu oras Bolintin Vale             |Reabilitare|    24  |

|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 29 |          | CT Scoala com. Cosoba                   |Reabilitare|     8  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 30 |          | Scoala Generala nr. 1 "Sf. Gheorghe"    |           |        |
|    |          | mun. Giurgiu                            |Reabilitare|    50  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 31 |          | CT Scoala oras Bolintin Vale            |Reabilitare|    12  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | GORJ     | Total ISJ GORJ                          |           |   368  |
|    |          |                                         |           |________|
| 32 |          | Scoala generala I - VIII com. Lelesti   |Reabilitare|    30  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 33 |          | Scoala generala I - VIII com. Borascu   |Reabilitare|    40  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 34 |          | Scoala generala I - VIII oras Rovinari  |Reabilitare|    60  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 35 |          | Scoala generala I - VIII com. Logresti  |Reabilitare|    20  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 36 |          | Scoala generala I - VIII com. Danesti   |Reabilitare|    20  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 37 |          | Scoala generala I - VIII oras Motru     |Reabilitare|    63  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 38 |          | Scoala generala I - VIII com. Balanesti |Reabilitare|    10  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 39 |          | Scoala generala I - VIII com. Stoina    |Reabilitare|    40  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 40 |          | Scoala generala I - VIII com. Pades     |Reabilitare|    25  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 41 |          | Scoala generala I - VIII loc. Aninoasa  |Reabilitare|    20  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 42 |          | Scoala generala I - VIII oras Tismana   |Reabilitare|    30  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 43 |          | Scoala generala I - VIII com. Stejari   |Reabilitare|    10  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | HARGHITA | Total ISJ HARGHITA                      |           |   590  |
|    |          |                                         |           |________|
| 44 |          | Grup Scolar Cristuru Secuiesc           |           |        |
|    |          | "Zeyk Domokos"                          |Reabilitare|    15  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 45 |          | Scoala Generala Taureni, com. Feliceni  |Reabilitare|   145  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 46 |          | Grup Scolar "Miron Cristea"             |           |        |
|    |          | loc. Subcetate                          |Reabilitare|   180  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 47 |          | Liceul de Arta "Polly Imre"             |           |        |
|    |          | mun. Odorheiu Secuiesc                  |Reabilitare|   250  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | HUNEDOARA| Total ISJ HUNEDOARA                     |           |   200  |
|    |          |                                         |           |________|
| 48 |          | Palatul Copiilor mun. Deva              |Reabilitare|    90  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 49 |          | Scoala Generala nr. 3 mun. Hunedoara    |Reabilitare|    60  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 50 |          | Grup Scolar "Nicolaus Olahus"           |           |        |
|    |          | loc. Orastie                            |Consolidare|    50  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | IALOMITA | Total ISJ IALOMITA                      |           |   250  |
|    |          |                                         |           |________|
| 51 |          | Gradinita cu 200 loc. Slobozia          |Obiectiv   |   250  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | IASI     | Total ISJ IASI                          |           |   335  |
|    |          |                                         |           |________|
| 52 |          | Camin 2 sediu ISJ mun. Iasi             |Reabilitare|   100  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 53 |          | Scoala Todiresti                        |Reabilitare|   100  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 54 |          | Gradinita Costuleni, com. Costuleni     |Reabilitare|    55  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 55 |          | Scoala Rachiteni, com. Rachiteni        |           |    80  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | MARAMURES| Total ISJ MARAMURES                     |           |   660  |
|    |          |                                         |           |________|
| 56 |          | Scoala cu clasele I - VIII sat Coroieni,|           |        |
|    |          | com. Coroieni                           |Reabilitare|   200  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 57 |          | Scoala cu clasele I - VIII sat Danesti, |           |        |
|    |          | com. Sisesti                            |Reabilitare|   100  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 58 |          | Scoala sat Tamaia, com. Farcasa         |Reabilitare|   100  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 59 |          | Scoala loc. Calinesti                   |Reabilitare|    60  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 60 |          | Scoala nr. 1 oras Viseul de Sus         |Reabilitare|   100  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 61 |          | Scoala nr. 2 mun. Baia Mare             |Reabilitare|   100  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | MURES    | Total ISJ MURES                         |           |    50  |
|    |          |                                         |           |________|
| 62 |          | CSS mun. Sighisoara                     |Reabilitare|    50  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | MEHEDINTI| Total ISJ MEHEDINTI                     |           |    50  |
|    |          |                                         |           |________|
| 63 |          | Scoala loc. Patulele                    |Reabilitare|    50  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | NEAMT    | Total ISJ NEAMT                         |           |   300,6|
|    |          |                                         |           |________|
| 64 |          | Scoala cu clasele I - IV sat Almas,     |           |        |
|    |          | com. Garcina                            |Reabilitare|    85  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 65 |          | Scoala cu clasele I - VIII corp D       |           |        |
|    |          | com. Garcina                            |Reabilitare|   175  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 66 |          | Scoala nr. 3 cartier Humulesti,         |           |        |
|    |          | mun. Tg. Neamt                          |Consolidare|    40,6|
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | SATU MARE| Total ISJ SATU MARE                     |           |   851  |
|    |          |                                         |           |________|
| 67 |          | Scoala Calinesti Oas - sala sport       |Obiectiv   |    40  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 68 |          | Scoala Calinesti Oas                    |Reabilitare|    30  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 69 |          | Scoala Culciu Mare, com. Culciu Mare    |Reabilitare|   100  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 70 |          | Scoala Beltiug, com. Beltiug            |Reabilitare|    90  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 71 |          | Scoala Berveni, com. Berveni            |Reabilitare|   120  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 72 |          | CT la Grup Scolar Agricol oras Carei    |Reabilitare|    53  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 73 |          | CT la Grup Scolar "Iuliu Maniu"         |           |        |
|    |          | oras Carei                              |Reabilitare|    53  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 74 |          | Grup Scolar Agricol com. Livada         |Reabilitare|   250  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 75 |          | Scoala nr. 4 oras Carei                 |Reabilitare|    20  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 76 |          | CT Gradinita nr. 3 oras Carei           |Reabilitare|    25  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 77 |          | Scoala nr. 2 oras Carei                 |Reabilitare|    32  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 78 |          | CT Gradinita nr. 5 oras Carei           |Reabilitare|    20  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 79 |          | Scoala nr. 1 oras Carei                 |Reabilitare|     8  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 80 |          | Scoala de Arte si Meserii oras Carei    |Reabilitare|    10  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | SALAJ    | Total ISJ SALAJ                         |           |   100  |
|    |          |                                         |           |________|
| 81 |          | Gradinita cu program normal com. Chiesd |Obiectiv   |   100  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | SUCEAVA  | Total ISJ SUCEAVA                       |           |   330  |
|    |          |                                         |           |________|
| 82 |          | CSS oras Gura Humorului - reabilit.     |           |        |
|    |          | cladire CT                              |Reabilitare|    45  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 83 |          | CT la Palatul Copiilor mun. Suceava     |Reabilitare|    30  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 84 |          | CSS oras Radauti                        |Reabilitare|    65  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 85 |          | Clubul Copiilor si Elevilor Vatra Dornei|Reabilitare|    40  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 86 |          | Gradinita cu PP nr. 2 Radauti           |Reabilitare|   150  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | TIMIS    | Total ISJ TIMIS                         |           |   510  |
|    |          |                                         |           |________|
| 87 |          | Extindere cu 10 sali clasa si           |           |        |
|    |          | laboratoare scoala loc. Faget           |Obiectiv   |   250  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 88 |          | Scoala cartier Cotu Mic Lugoj           |Obiectiv   |   260  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | VASLUI   | Total ISJ VASLUI                        |           |   200  |
|    |          |                                         |           |________|
| 89 |          | Baza sportiva CSS mun. Vaslui           |Obiectiv   |   100  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 90 |          | Sediu ISJ mun. Vaslui                   |Consolidare|   100  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|
|    | VALCEA   | Total ISJ VALCEA                        |           |   220  |
|    |          |                                         |           |________|
| 91 |          | Sediu ISJ mun. Rm.-Valcea               |Reabilitare|   150  |
|    |          |_________________________________________|___________|________|
| 92 |          | Extindere liceu "C-tin Brancoveanu"     |           |        |
|    |          | oras Horezu                             |Obiectiv   |    70  |
|____|__________|_________________________________________|___________|________|

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1563/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1563 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1563/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu