Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1558 din 25 noiembrie 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 825 din 8 decembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj":

a)  se abrogă poziţiile 193, 194, 196, 197, 202, 295, 296 si 297;

b) se modifică următoarele poziţii după cum urmează:

- poziţia 104, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=2645 mp" se va trece „S=3162 mp";

- poziţia 110, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „DJ 552 Craiova-Vârtop-Cetate Port" se va trece „Craiova-Vârtop-Cetate", la rubrica „Elemente de identificare" în loc de „km 4+200-75+500" se va trece „km 4+200-71+606", iar la rubrica „Valoarea de inventar" se va trece „42374709,96";

- poziţia 169, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=12740 mp" se va trece „S=17205 mp", iar în loc de „Str. Mareşal Antonescu nr. 105" se va trece „Str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 3";

- poziţia 170, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=6500 mp" se va trece „S=7227 mp", iar în loc de „Str. Amaradiei nr. 4 fostă Nicolae Titulescu nr. 32" se va trece „Bd. Titulescu nr. 22A";

- poziţia 171, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=5287" mp se va trece „S=5749 mp";

- poziţia 187, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „km 0+000-25+980" se va trece km 0+000-24+980";

- poziţia 250, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=610 mp" se va trece „S=840 mp";

- poziţia 252, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=610 mp" se va trece „S=654 mp";

- poziţia 254, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=6800 mp" se va trece „S=1948 mp";

- poziţia 256, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=3400 mp" se va trece „S=2432 mp";

- poziţia 315, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=70000 mp" se va trece „Suprafaţă teren (sanatoriu, anexa 1, anexa 2)=59409 mp";

- poziţia 329, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în locde„S=1079 mp" se va trece „S= 1298 mp", str. A.I. Cuza nr. 614";

- poziţia 331, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren administraţie" se va trece „Teren U.A.M.S. Pleniţa - clădire birouri administrativ", iar la rubrica „Elemente de identificare" în loc de „S=250 mp" se va trece „S=172 mp, str. A.I. Cuza nr. 616";

- poziţia 349, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Teren spital vechi Pleniţa" se va trece „Teren U.A.M.S. Pleniţa", iar la rubrica „Elemente de identificare" în loc de „S=24930 mp" se va trece „S=19858 mp, Str. Spitalului";

- poziţia 367, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „S=3936 mp" se va trece „S=4674 mp";

c) după poziţia 374 se introduc douăzeci şi trei de noi poziţii, poziţiile 375-397, conform anexei nr. 1.

2.  La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brabova":

a) se modifică următoarele poziţii:

- poziţia 2, rubrica „Valoarea de inventar", în sensul că în loc de „0" se va trece „1200583,44 lei", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local prin Hotărârea nr. 12/2007";

-  poziţia 28, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Fost sediu CAP sat Răchita de Jos" se va trece „Cămin Cultural Răchita de Jos", rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „N-drum sătesc, E-Bărbulescu Ioan, V-Giuroiu Gheorghe, S-Balaban Marin, Suprafaţă construită=240 mp, Suprafaţă teren=2442 mp", la rubrica „Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă" în loc de „1991" se va trece „1969", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local prin Hotărârea nr. 73/2007";

- poziţia 33, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „E-drum comunal" se va trece „E-drum sătesc", la rubrica „Valoarea de inventar" se va trece „361089,05", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local prin Hotărârea nr. 4/2008";

- poziţia 34, rubrica „Elemente de identificare", în sensul că în loc de „Suprafaţă construibilă 394 mp" se va trece „Suprafaţă construită 394 mp+56 mp", la rubrica „Valoarea de inventar" se va trece „172073,17", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local prin Hotărârea nr. 4/2008";

-  poziţia 35, rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „N-Ciobanu Paul, S-DJ 606, V-Geaburu Alecu, E-Ds, Suprafaţă construită=247+25 mp, Suprafaţă teren=700 mp", la rubrica „Valoarea de inventar" se va trece „160039,93", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local prin Hotărârea nr. 4/2008";

-  poziţia 37, rubrica „Elemente de identificare" va avea următorul conţinut: „N-Lungu Leana, E-Zaharia Nicolae, V-DC 72, S-pârâul Pleşoi, Suprafaţă construită=154+40 mp, Suprafaţă teren=2853 mp", la rubrica „Valoarea de inventar" se va trece „184861,99", iar la rubrica „Situaţia juridică actuală" se va trece „In administrarea Consiliului Local prin Hotărârea nr. 4/2008";

b) după poziţia 157 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 158- 160, conform anexei nr. 2.

3.  La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Breasta":

-  se modifică poziţia 8, rubrica „Denumirea bunului", în sensul că în loc de „Drumuri comunale şi vicinale" se va trece „Drumuri comunale şi străzi rurale", iar la rubrica „Elemente de identificare" se va trece „Lungime 24,600 km".

4.  La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Castranova", după poziţia 55 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 56-62, conform anexei nr. 3.

5.  La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călăraşi", după poziţia 114 se introduc două noi poziţii, poziţiile 115 şi 116, conform anexei nr. 4.

6.  La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Galicea Mare":

a) se abrogă poziţia 12;

b) după poziţia 32 se introduc două noi poziţii, poziţiile 33 şi 34, conform anexei nr. 5.

7.  La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti", după poziţia 24 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 25-28, conform anexei nr. 6.

8.  La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa":

a) se abrogă poziţiile: 44, 57-63, 71;

b) după poziţia 77 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 78-91, conform anexei nr. 7.

9.  La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari", după poziţia 39 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 40-43, conform anexei nr. 8.

10.  La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimnicu de Sus", după poziţia 68 se introduce o nouă poziţie, poziţia 69, conform anexei nr. 9.

Art. II. -Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

375

011.03.

Teren C.RR Băileşti

S = 13435 mp

2007

18609,00

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

376

1.6.4.

Clădire birouri C.RR Băileşti

S = 68 mp

2007

76088,85

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

377

1.5.12.

Magazie C.RR Băileşti

S= 1811 mp

2007

1163389,21

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

378

1.5.12.

Şopron C.RR Băileşti

S = 304 mp

2007

86533,53

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

379

1.6.4.

Construcţie C.RR Băileşti

S = 91 mp

2007

433717,32

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

380

011.03.

Teren C.RR Podari

S = 5957 mp

2007

16426,00

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

381

1.6.4.

Clădire birouri C.P.P. Podari

S = 39 mp

2007

9560,18

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

382

1.6.4.

Clădire birouri C.P.P. Podari

S = 32 mp

2007

9560,19

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

383

1.5.12.

Magazie C.P.P. Podari

S= 187 mp

2007

88869,81

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

384

1.5.12.

Magazie C.P.P. Podari

S = 90 mp

2007

0,29

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

385

1.5.12.

Magazie C.P.P. Podari

S = 73 mp

2007

45647,09

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

386

1.5.3.

Magazie C.P.P. Podari

S = 293 mp

2007

19539,54

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

387

011.03.

Teren C.P.P. Filiaşi

S = 6.051 mp

2007

27119,00

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

388

1.5.12.

Corp 1 (birouri şi magazie) C.P.P Filiaşi

S= 115 mp

2007

80119,49

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

389

1.5.12.

Magazie C.P.P. Filiaşi

S= 198 mp

2007

433,86

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

390

011.03.

Teren C.P.P. Calafat

S= 1484 mp

2007

5456,00

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

391

1.5.12.

Clădire birouri si magazie C.P.P. Calafat

S = 316 mp

2007

50726,25

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

392

1.5.12.

Magazie C.P.P. Calafat

S = 74 mp

2007

5589,19

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

393

011.03.

Teren C.P.P. Sadova

S = 2751 mp

2007

5902,00

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

394

1.6.4.

Clădire birouri C.P.P. Sadova

S= 100 mp

2007

10748,24

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

395

1.5.12.

Magazie C.P.P. Sadova

S= 118 mp

2007

72312,82

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

396

1.5.12.

Magazie C.P.P. Sadova

S = 96 mp

2007

4201,88

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 242/2007

397

011.03.

Teren U.A.M.S. + Spital Melineşti

S = 17245 mp

2003

42514,30

Domeniul public al judeţului Dolj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 20/2007

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brabova

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

158

1.3.17.2.

Pod peste pârâul Bogdanei

Punctul Sorescu

L= 14 m, l = 7m

2006

160919,92

Domeniul public al comunei Brabova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brabova nr. 66/2006

159

1.3.17.2.

Pod      peste      pârâul Pleana

Zona Cimitir L= 14 m, l = 7m

2007

169199,43

Domeniul public al comunei Brabova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brabova nr. 2/2008

160

1.5.14.

Magazie materiale şi lemne de foc

N - şcoala generală cu clasele I-IV Brabova

S - pârăul Bogdanei

V - Popescu Ion

E - Nania Marin

Suprafaţă construită = 60 mp

2007

53642,45

Domeniul public al comunei Brabova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brabova nr. 4/2008

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Castranova

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

56

011.03.

Teren atelier cruceri

Satul Puţuri

S= 196 mp

N - drum comunal

S -Călin Anghel

E - Călin Anghel

V -DJ604

2008

1019

Domeniul public al comunei Castranova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Castranova nr. 2/2008

57

011.03.

Teren aferent Monumentul Eroilor

Satul Puţuri

S = 378 mp

N - drum comunal

S - drum comunal

E - Tută Marioara

V -Dj 604

2008

1965

Domeniul public al comunei Castranova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Castranova nr. 2/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

58

011.03.

Teren fântână Roană

Satul Puţuri

S = 448 mp

N - drum comunal

S - drum comunal

E - DJ 604

V - Roană Dumitru

2008

3622

Domeniul public al comunei Castranova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Castranova nr. 2/2008

59

011.03.

Teren   aferent   32   de fântâni publice

Satul Puţuri S = 320 mp

2008

1664

Domeniul public al comunei Castranova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Castranova nr. 2/2008

60

011.03.

Teren   aferent   42   de fântâni publice

Satul Castranova

S = 420 mp

2008

2184

Domeniul public al comunei Castranova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Castranova nr. 2/2008

61

011.03.

Teren punct Foarfă

Satul Castranova

S = 288 mp

N - drum comunal

S - drum comunal

E - Foarfă Marius

V - drum comunal

2008

2328

Domeniul public al comunei Castranova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Castranova nr. 2/2008

62

011.03.

Teren punct Balucioara

Satul Castranova

S = 208 mp

N - DJ 604

S - drum comunal

E - drum comunal

V - Andrei Ion

2008

1682

Domeniul public al comunei Castranova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Castranova nr. 2/2008

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călăraşi

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

115

1.8.3.

Teren puţ staţiune

T14/P27 Suprafaţa = 1000 mp

2007

2000

Domeniul public al comunei Călăraşi,    potrivit    Hotărârii Consiliului Local al Comunei Călăraşi nr. 74/2007

116

1.8.3.

Teren

T13/P458 Suprafaţa = 600 mp

2007

1200

Domeniul public al comunei Călăraşi,    potrivit    Hotărârii Consiliului Local al Comunei Călăraşi nr. 74/2007

ANEXA Nr. 5

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Galicea Mare

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

33

1.3.17.2.

Podul de pe pârâu Baboia

Situat în punctul Cimitirul Vechi - zona periferică

N - Canal magistral

S - drum comunal

V - pârâu Baboia

E - pârâu Baboia

Suprafaţă =    26    mp

Construit din fier şi beton

2007

4000

Domeniul public al comunei Galicea       Mare, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei      Galicea      Mare nr. 9/2007

34

1.3.17.2.

Podul situat în punctul Lăchiţu - zona periferică

N - teren agricol

S - teren agricol

V - pârâu Baboia

E - pârâu Baboia

Suprafaţă = 30 mp

Construit din tuburi de azbociment

2007

2000

Domeniul public al comunei Galicea       Mare,       potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei      Galicea      Mare nr. 9/2007

ANEXA Nr. 6

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, dupăcaz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

25

011.03.

Teren

Tarlaua 43 P = 30-lot2A Suprafaţa = 2958 mp

2008

3000

Domeniul public al comunei Goieşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Goiesti nr. 31/2008

26

011.03.

Teren

Tarlaua122P= 1

Suprafaţa = 3498 mp

2008

15000

Domeniul public al comunei Goieşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Goieşti nr. 31/2008

27

011.03.

Teren

Str. Vladimirescu nr. 52 (fosta T37, P20)- Lotul 1A

Suprafaţa = 100 mp

2008

1000

Domeniul public al comunei Goieşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Goieşti nr. 31/2008

28

1.3.7.1.

Drumuri de exploatare

De 807 T 43

L = 550 m; l = 4 m;

S = 2200 mp

De 829 T44

L = 630 m; l = 4 m;

S = 2520 mp

1991

0

Domeniul public al comunei Goieşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Goieşti nr. 31/2008

ANEXA Nr. 7

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

78

011.03.

Teren intravilan Satul Pleniţa, comuna Pleniţa

Tarlaua 117 Parcela 4471/1 Suprafaţă = 2500 mp

2008

5000

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

79

011.03.

Teren situat între blocuri

Satul Pleniţa, comuna Pleniţa

Tarlaua 117 Parcela 4434/2 Suprafaţă = 800 mp

2008

1600

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

80

011.03.

Teren

- punctul termic

- spaţiu verde

Tarlaua 117 Parcela 4434/1 Suprafaţă = 908 mp

2008

1816

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

81

1.3.7.3.

Parcare - zona centrală Satul Pleniţa, comuna Pleniţa

Tarlaua 117 Parcela 2071 Suprafaţă = 1694 mp

2008

3388

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

82

011.03.

Teren aferent cişmea publică Satul Pleniţa, comuna Pleniţa

Tarlaua 39 Parcela 1611 Suprafaţă = 15000 mp

2008

30000

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

83

011.03.

Teren „Duzi" Satul Pleniţa, comuna Pleniţa

Tarlaua 6 Parcela 233/1 Suprafaţă = 2050 mp

2008

4100

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

84

1.3.7.3.

Trotuar pietonale - zona centrală Satul Pleniţa, comuna Pleniţa

3500mp

2008

7000

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

85

011.03.

Teren „lacul Muierii" Satul Pleniţa, comuna Pleniţa

Tarlaua 19 Parcela 794 Suprafaţă = 500 mp

2008

1000

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

86

011.03.

Teren intravilan

Satul Castrele Traiane, comuna Pleniţa

Tarlaua 25 Parcela 517 Suprafaţă = 1368 mp

2008

2736

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

87

011.03.

Teren intravilan

Satul Castrele Traiane,

comuna Pleniţa

Tarlaua 28 Parcela 604 Suprafaţă = 1840 mp

2008

3680

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

88

011.03.

Teren intravilan

Satul Castrele Traiane,

comuna Pleniţa

Tarlaua 12 Parcela 216 Suprafaţă = 680 mp

2008

1360

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

89

011.03.

Teren intravilan

Satul Castrele Traiane,

comuna Pleniţa

Tarlaua 18 Parcela 376 Suprafaţă = 1880 mp

2008

3760

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

90

011.03.

Teren intravilan

Satul Castrele Traiane,

comuna Pleniţa

Tarlaua 25 Parcela 517 Suprafaţă = 1760 mp

2008

3520

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

91

011.03.

Teren intravilan

Satul Castrele Traiane,

comuna Pleniţa

Tarlaua 19 Parcela 391 Suprafaţă = 680 mp

2008

1360

Domeniul public al comunei Pleniţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pleniţa nr. 7/2008

ANEXA Nr. 8

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

40

fără cod

Teren

Satul Podari

S= 10000 mp

N - teren Consiliul Local Podari

S - hotar satul Livezi

E - terenuri proprietate privată

V-drum exploatare

2008

169828

Domeniul public al comunei Podari, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Podari nr. 54/2008

41

fără cod

Teren

Satul Branişte

S = 5000 mp

N - teren Consiliul Local Podari

S - drum exploatare

E - teren Consiliul Local Podari

V - drum exploatare

2008

84914

Domeniul public al Comunei Podari, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Podari nr. 54/2008

42

fără cod

Teren

Satul Balta Verde

S = 5000 mp

N - terenuri proprietate privată

S - teren neproductiv

E - drum exploatare

V - teren neproductiv

2008

84914

Domeniul public al comunei Podari, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Podari nr. 54/2008

43

fără cod

Teren

Satul Livezi

S = 5000 mp

N - teren Consiliul Local Podari

S - teren Consiliul Local Podari

E - teren Consiliul Local Podari

V - hotar satul Livezi

2008

84914

Domeniul public al comunei Podari, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Podari nr. 54/2008

ANEXA Nr. 9

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimnicu de Sus

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

69

011.03.

Teren

Suprafaţa = 111950 mp

Este     cuprinsă     între gardurile laterale şi zona de siguranţă a DJ 605 Craiova-Şimnicu de Sus-Goieşti- Melineşti-limita judeţului Gorj, care străbate teritoriul comunei Şimnicu de Sus de la km 2+850-16+700 pe o lungime de 13,85 km

2007

1900181

Domeniul public al comunei Şimnicu de Sus, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei   Şimnicu   de   Sus nr. 75/2007


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1558/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1558 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu