Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1539 din 1 noiembrie 2006

privind preluarea unor suprafete de teren din domeniul privat al municipiului Drobeta-Turnu Severin si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea realizarii activitatilor de interes national de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 917 din 10 noiembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 lit. e), al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Lege nr. 47/2004,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă preluarea unor suprafeţe de teren, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin nr. 102/2006, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al municipiului Drobeta-Turnu Severin şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Terenurile preluate potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ*)

DATELE   DE   IDENTIFICARE

a unor suprafeţe de teren care se preiau din domeniul privat al municipiului Drobeta-Turnu Severin şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Nr. crt

Locul unde este situat

terenul care se transmite si categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se preia terenul

Persoana juridică ce preia terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Municipiul Drobeta Turnu

Severin Judeţul Mehedinţi,

extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului

Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

din România - S.A.

Suprafaţa: 94 mp

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Nr. crt

Locul unde este situat

terenul care se transmite si

categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se preia terenul

Persoana juridică ce preia terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

2.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului

Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 715 mp

3.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A..

Suprafaţa: 235 mp

4.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului

Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 184 mp

5.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi,

extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 69 mp

6.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 139 mp

7.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 438 mp

8.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 208 mp

9.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, canal

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 202 mp

10.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 93 mp

Nr. crt

Locul unde este situat

terenul care se transmite si categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se preia terenul

Persoana juridică ce preia terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

11.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 112 mp

12.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 22 mp

13.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 2.450mp

14.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor. Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A.

Suprafaţa: 116 mp

15.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 95 mp

16.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 112 mp

17.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului

Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 200 mp

18.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 111 mp

Nr. crt

Locul unde este situat

terenul care se transmite si categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se preia terenul

Persoana juridică ce preia terenul

Caracteristicile tehnice  ale terenului

19.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 41 mp

20.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 98 mp

21.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 51 mp

22.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa 15.655 mp

23.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 308 mp

24.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum de exploatare

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A,

Suprafaţa: 61 mp

25.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, drum

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 112 mp

26.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A.

Suprafaţa: 336 mp

27.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului -

Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A.

Suprafaţa: 1.980 mp

Nr. crt

Locul unde este situat

terenul care se transmite si

categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se preia terenul

Persoana juridică ce preia terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

28.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 1.394 mp

29.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A.

Suprafaţa: 3.608 mp

30.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 110 mp

31.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 693 mp

32.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 1.798 mp

33.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 94 mp

34.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A.

Suprafaţa: 2.893 mp

35.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România- S.A.

Suprafaţa: 388 mp

36.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 68 mp

Nr. crt

Locul unde este situat

terenul care se transmite si

categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se preia terenul

Persoana juridică ce preia terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

37.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 676 mp

38.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 10.766 mp

39.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A.

Suprafaţa: 162 mp

40.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A.

Suprafaţa: 709 mp

41.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 85 mp

42.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa: 51 mp

43.

Municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, extravilan, teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A.

Suprafaţa: 842 mp

44.

Municipiul Drobeta           Turnu Severin,              judeţul    Mehedinţi, extravilan,    teren neproductiv

Municipiul Drobeta Turnu

Severin din administrarea

Consiliului Local al municipiului

Drobeta Turnu Severin

Statul Român, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Compania Naţională de

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa; 703 mp


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1539/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1539 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1539/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu