E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 6 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 7 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 8 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 9 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 13 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 14 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 16 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 modifica articolul 18 din actul Hotărârea 457 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 1514 2003 adauga dupa articolul 18 din actul Hotărârea 457 2003
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1514 din 18 decembrie 2003

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 923 din 22 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Echipamentele electrice prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), construite in concordanta cu bunele practici ingineresti in materie de securitate in vigoare in Romania sau Uniunea Europeana, pot fi introduse pe piata numai daca nu pun in pericol securitatea oamenilor, animalelor domestice si bunurilor mobile si imobile, atunci cand sunt instalate corespunzator, intretinute si utilizate in conformitate cu scopul pentru care au fost fabricate."
    2. Alineatul (2) al articolului 2 se abroga.
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Este interzisa introducerea pe piata a echipamentelor electrice care nu indeplinesc cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, daca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu standardele romane si/sau standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele europene armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate, pentru informare, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) Lista standardelor romane din domeniul echipamentelor electrice de joasa tensiune care adopta standardele europene armonizate se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lista va fi actualizata periodic.
    (4) In cazul in care standardele europene armonizate, asa cum sunt definite la alin. (2), nu au fost inca adoptate si publicate, se considera ca echipamentele electrice de joasa tensiune sunt conforme cu prevederile art. 2, daca sunt fabricate in conformitate cu prevederile de securitate elaborate de Comisia Internationala pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice (CEE) sau de Comisia Electrotehnica Internationala (CEI).
    (5) In cazul in care nu exista standarde armonizate sau prevederi de securitate, asa cum sunt definite in alin. (2) si (4), in scopul introducerii pe piata sau al asigurarii liberei circulatii, se considera ca echipamentele electrice sunt conforme cu prevederile art. 2, daca sunt fabricate conform cerintelor de securitate cuprinse in standardele nationale sau in standardele in vigoare in statul membru din Uniunea Europeana al producatorului, daca acestea asigura un nivel de securitate echivalent cu cel din Romania.
    (6) In baza notificarii de catre Comisia Europeana, Ministerul Economiei si Comertului va informa Comisia, daca este cazul, in termen de 3 luni obiectiile pe care le are in legatura cu prevederile de securitate prevazute la alin. (4), cu precizarea motivelor de securitate in baza carora acestea nu ar trebui recunoscute."
    4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Reintroducerea pe piata a unui echipament electric de joasa tensiune se efectueaza numai dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2."
    5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Ministerul Economiei si Comertului va informa de indata statele membre implicate si Comisia Europeana asupra neconformitatilor constatate si a masurilor luate, conform alin. (1) si (3)."
    6. Dupa alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Daca alte state membre ridica obiectii fata de decizia prevazuta la alin. (1), Comisia Europeana trebuie sa consulte de indata Ministerul Economiei si Comertului."
    7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Inainte de introducerea pe piata, echipamentele electrice prevazute la art. 1 trebuie sa poarte marcajul european de conformitate CE, prevazut la art. 8 alin. (1) si in anexa nr. 3 lit. A, care atesta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotarari, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformitatii descrise in anexa nr. 4.
    (2) In caz de divergenta, producatorul, reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene sau importatorul poate prezenta un raport de incercari in care este atestata conformitatea echipamentului electric cu prevederile cuprinse in art. 2 si in anexa nr. 1. Acest raport va fi intocmit de un organism notificat, conform procedurii prevazute la art. 9.
    (3) Pentru echipamentele electrice de joasa tensiune introduse pe piata cu marcaj CE producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene intocmeste si pastreaza dosarul tehnic de conformitate, care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. In masura in care organele de control considera necesar pentru intelegerea continutului pot solicita traducerea in limba romana a unor documente care insotesc echipamentele din import. In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a echipamentului electric.
    (4) Conformitatea echipamentului electric de joasa tensiune cu cerintele prezentei hotarari trebuie certificata printr-o declaratie de conformitate EC emisa de producator ori de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, al carei continut este prevazut in anexa nr. 5."
    8. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene aplica intr-un mod vizibil, usor lizibil si durabil marcajul CE pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj, pe instructiunile de exploatare sau pe certificatul de garantie."
    9. Alineatul (3) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul in care una sau mai multe dintre aceste reglementari permit producatorului, pentru o perioada de tranzitie, sa aleaga reglementarile aplicabile, marcajul CE va indica conformitatea numai cu reglementarile aplicate de producator. In acest caz datele de identificare a reglementarilor aplicate, asa cum au fost ele publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie sa fie mentionate in documentele, notele sau instructiunile prevazute de reglementari si care insotesc echipamentele electrice."
    10. Alineatul (6) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Daca neconformitatea descrisa la alin. (5) continua, organele de control vor lua masurile necesare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piata a echipamentului electric sau pentru a se asigura ca acesta a fost retras de pe piata in conformitate cu procedura descrisa la art. 6."
    11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Recunoasterea laboratoarelor si/sau a organismelor care pot intocmi rapoarte de incercari conform art. 7 alin. (2) se face de catre Ministerul Economiei si Comertului pe baza unei metodologii de evaluare proprii, aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    (2) Listele organismelor/laboratoarelor recunoscute in conditiile prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului economiei si comertului si se actualizeaza periodic.
    (3) Listele cuprinzand organismele recunoscute in conditiile prevazute la alin. (1) pentru efectuarea rapoartelor de incercari prevazute la art. 7 alin. (2), inclusiv modificarile si/sau actualizarile acestora, se transmit de catre Ministerul Economiei si Comertului statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene."
    12. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale dintre Romania si Uniunea Europeana, denumit in continuare PECA, se admite introducerea pe piata atat a echipamentelor electrice cu marcaj CE, cat si a celor cu marcajul national de conformitate CS in conditiile prevazute de prezenta hotarare."
    13. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Pana la data intrarii in vigoare a PECA, se admite introducerea pe piata a echipamentelor electrice cu marcaj CS, aplicat in conditiile prevazute de prezenta hotarare pentru marcajul CE. Elementele de identificare a marcajului CS sunt prevazute in anexa nr. 3 lit. B."
    14. Dupa alineatul (2) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Pana la termenele stabilite la alin. (1), pentru realizarea sarcinilor prevazute la art. 7 alin. (2), Ministerul Economiei si Comertului aproba lista organismelor recunoscute in baza unei proceduri proprii. Listele laboratoarelor/organismelor recunoscute conform prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceste laboratoare/organisme se inscriu in Registrul organismelor recunoscute."
    15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana vor fi admise la comercializare numai echipamentele electrice de joasa tensiune care poarta marcajul CE."
    16. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 18
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 4 alin. (5) si (6) si art. 6 alin. (4) si (5), care intra in vigoare la data aderarii la Uniunea Europeana, si ale art. 9 alin. (3), care se aplica de la data intrarii in vigoare a PECA."
    17. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 19, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Prezenta hotarare transpune Directiva Consiliului 73/23/EEC privind armonizarea legislativa a statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizarii in anumite limite de tensiune, amendata de Directiva Consiliului 93/68/EEC."
    18. Punctul 9 al anexei nr. 2 se abroga.
    19. Punctul 1 al anexei nr. 4 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene asigura si declara ca echipamentele electrice de joasa tensiune satisfac cerintele de securitate care sunt aplicabile. Producatorul ori reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene trebuie sa aplice marcajul CE pe fiecare produs si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate EC."
    20. Anexa nr. 5 va avea urmatorul cuprins:

    "DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

    Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina urmatoarele elemente:
    a) numele si adresa producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene;
    b) descrierea echipamentului electric;
    c) referirea la standardele armonizate;
    d) daca este cazul, referirea la specificatiile in baza carora este declarata conformitatea;
    e) identificarea semnatarului imputernicit sa incheie acte juridice in numele producatorului sau al reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene;
    f) ultimele doua cifre ale anului in care marcajul CE a fost aplicat."
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 457/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul economiei si comertului,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1514/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1514 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu