Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.151 din 19.03.2019

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 şi MFP 38838
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 27 martie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilelor identificate cu nr. MFP 39538 şi MFP 38838, potrivit anexei nr. 1. Articolul 2Se aprobă dezmembrarea bunului identificat cu nr. MFP 39538 în două loturi, cu păstrarea numărului de inventar MFP 39538 pentru lotul 1, potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Se aprobă transmiterea imobilului - lot 2, provenit din dezmembrarea bunului menţionat la art. 2, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în administrarea Casei Corpului Didactic Iaşi şi alipirea acestuia la imobilul identificat cu nr. MFP 38838, care va avea datele de identificare potrivit anexei nr. 3. Articolul 4Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Ecaterina Andronescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor cărora li se actualizează caracteristicile tehnice ca urmare a înscrierii bunurilor în cartea funciară

Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F.P. Persoana juridică care administrează imobilul Codul de clasificaţie Denumirea Descrierea tehnică actualizată Adresa Valoarea de inventar - lei -
1 39538 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi CUI 4701614 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Iaşi, clădire Clădire P+2E+M, suprafaţa construită la sol = 630 mp, suprafaţa desfăşurată = 2.520 mp, suprafaţa utilă = 2.086,09 mp, hotel didactic, edificat în anul 1962, construit din beton armat şi cărămidă, acoperit cu tablă, nr. cadastral 160091-C1, clădire P, suprafaţa construită la sol = 21 mp, suprafaţa desfăşurată = 21 mp, suprafaţa utilă = 16 mp, centrală termică, edificată în anul 1998, construită din beton armat şi cărămidă, acoperită cu tablă, nr. cadastral 160091-C2, clădire P, suprafaţa construită la sol = 29 mp, suprafaţa desfăşurată = 29 mp, suprafaţa utilă = 23 mp, garaj, edificat în anul 1998, construit din beton armat şi cărămidă, acoperit cu tablă, nr. cadastral 160091-C3, teren împrejmuit, suprafaţă teren din acte = 3.780 mp, suprafaţă teren măsurată = 2.933 mp, tarla 18, parcelă 613, 613/3, nr. cadastral 160091, CF nr. 160091/Iaşi Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Octav Botez nr. 2A 9.100.328
Nr. crt. Nr. M.F.P. Persoana juridică care administrează imobilul Codul de clasificaţie Denumirea Descrierea tehnică actualizată Adresa Valoarea de inventar - lei -
2 38838 Casa Corpului Didactic CUI 4540801 8.26.04 Casa Corpului Didactic, clădire Clădire P+E, suprafaţa construită la sol = 828 mp, suprafaţa desfăşurată = 1.043 mp, suprafaţa utilă = 849,23 mp, Casa Corpului Didactic, edificată în anul 1900, construită din beton armat şi cărămidă, acoperită cu tablă, nr. cadastral 160491-C1, clădire P, suprafaţa construită la sol = suprafaţa desfăşurată = 30 mp, anexa, edificată în anul 1990, construită din beton armat şi cărămidă, nr. cadastral 160491-C2, teren împrejmuit, suprafaţă teren = 1.410 mp, tarla 18, parcelă 613, 613/1, nr. cadastral 160491, CF nr. 160491/Iaşi Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Octav Botez nr. 2A 2.999.136

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, care se divizează în două loturi, cu păstrarea numărului de inventar MFP 39538 pentru lotul 1, conform dezmembrării

Ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei Naţionale 13729380
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică care administrează imobilul Denumirea actualizată Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar după dezmembrare - lei -
1 39538 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi CUI 4701614 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi Clădire P+2E+M, suprafaţa construită la sol = 630 mp, suprafaţa desfăşurată = 2.520 mp, suprafaţa utilă = 2.086,09 mp, hotel didactic, edificat în anul 1962, construit din beton armat şi cărămidă, acoperit cu tablă, nr. cadastral 161050-C1, clădire P, suprafaţa construită la sol = 29 mp, suprafaţa desfăşurată = 29 mp, suprafaţa utilă = 23 mp, garaj, edificat în anul 1998, construit din beton armat şi cărămidă, acoperit cu tablă, nr. cadastral 161050-C2, teren împrejmuit, suprafaţă teren = 2.488 mp, tarla 18, parcelă 613, 613/3, nr. cadastral 161050, CF nr. 161050/Iaşi, provenită din dezmembrarea CF nr. 160091/Iaşi Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Octav Botez nr. 2A 7.719.610
2 Se atribuie nr. MFP. 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi CUI 4701614 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi Clădire P, suprafaţa construită la sol = 21 mp, suprafaţa desfăşurată = 21 mp, suprafaţa utilă = 16 mp, centrală termică, edificată în anul 1998, construită din beton armat şi cărămidă, acoperită cu tablă, nr. cadastral 161051-C1, teren împrejmuit, suprafaţă teren = 445 mp, nr. cadastral 161051, CF nr. 161051/UAT Iaşi, teren împrejmuit, suprafaţă teren = 445 mp, tarla 18, parcelă 613, 613/3, nr. cadastral 161051, CF nr. 161051/UAT Iaşi, provenită din dezmembrarea CF nr. 160091/UAT Iaşi Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Octav Botez nr. 2A 1.380.718

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului MFP 38838 după alipirea imobilului - lot 2, provenit din dezmembrarea bunului MFP 39538, care se transmite din administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în administrarea Casei Corpului Didactic Iaşi

Ordonator principal de credite Ministerul Educaţiei Naţionale 13729380
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică care administrează partea de imobil Persoana juridică la care se transmite partea de imobil Denumirea actualizată Descrierea tehnică actualizată după alipire Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
1 38838 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi CUI 4701614 Casa Corpului Didactic CUI 4540801 Casa Corpului Didactic Clădire P, suprafaţa construită la sol = 21 mp, suprafaţa desfăşurată = 21 mp, suprafaţa utilă = 16 mp, centrală termică, edificată în anul 1998, construită din beton armat şi cărămidă, acoperită cu tablă, nr. cadastral 161051-C1, teren împrejmuit, suprafaţă teren = 445 mp, nr. cadastral 161051, CF nr. 161051/UAT Iaşi, teren împrejmuit, suprafaţă teren = 445 mp, tarla 18, parcelă 613, 613/3, nr. cadastral 161051, CF nr. 161051/Iaşi, provenită din dezmembrarea CF nr. 160091/ Iaşi, clădire P+E, suprafaţa construită la sol = 828 mp, suprafaţa desfăşurată = 1.043 mp, suprafaţa utilă = 849,23 mp, Casa Corpului Didactic, edificată în anul 1900, construită din beton armat şi cărămidă, acoperită cu tablă, nr. cadastral 160491-C1, clădire P, suprafaţa construită la sol = suprafaţa desfăşurată = 30 mp, anexa, edificată în anul 1990, construită din beton armat şi cărămidă, nr. cadastral 160491-C2, teren împrejmuit, suprafaţă teren = 1.410 mp, tarla 18, parcelă 613, 613/1, nr. cadastral 160491, CF nr. 160491/Iaşi Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, str. Octav Botez nr. 2A 4.379.854 (1.380.718 + 2.999.136)

NOTĂ: Ulterior Casa Corpului Didactic Iaşi va face demersurile necesare pentru unificarea celor două cărţi funciare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 151/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 151 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu